Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8972
Title: Етнографія»: навчально-методичні вказівки (для підготовки фахівців спеціальності 032 «Історія та археологія»).
Authors: Дрогобицька, Оксана Ярославівна
Keywords: Етнографія, методичний посібник, побут, етнос.
Issue Date: 2019
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Дрогобицька О. Етнографія»: навчально-методичні вказівки (для підготовки фахівців спеціальності 032 «Історія та археологія»). Івано-Франківськ, 2019. 79 с.
Abstract: Навчально-методичні вказівки з курсу «Етнографія» розроблені для студентів спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вони включають опис навчальної дисципліни, анотацію лекційного курсу, плани семінарських занять, методичні рекомендації для самостійної роботи, індивідуальні завдання (реферати, мультимедійні проекти)», програмові вимоги з курсу, критерії оцінювання знань студентів, рекомендовану навчальну та спеціальну літературу, інтернет-ресурси. Навчальний курс «Етнографія» зорієнтований на засвоєння і застосування студентами спеціальності 032 «Історія та археологія» теоретичних знань з етнографії народів світу, усвідомлених умінь і навичок, необхідних для роботи в наукових установах, музеях.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8972
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дрогобицька О. Методичка з Етнографії.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.