Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9009
Title: Управлінський облік : навчально-методичний посібник
Authors: Пилипів, Надія Іванівна
Максимів, Юлія Василівна
П'ятничук, Ірина Дмитрівна
Keywords: управлінський облік
витрати
калькулювання
бюджетування
стратегічний управлінський облік
собівартість
Issue Date: 2018
Publisher: Електронне видання
Citation: Пилипів Н. І., Максимів Ю. В., П’ятничук І. Д. Управлінський облік : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Електронні дані. – Івано-Франківськ, 2018. 380 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник призначено для самостійного вивчення дисципліни “Управлінський облік”. У посібнику подано матеріали, що розкривають теоретичні засади управлінського обліку, навчальні завдання до прикладних тем дисципліни, розв’язання яких дозволяє виробити практичні навички та сприяє розумінню сутності управлінського обліку; матеріали для поточного та підсумкового оцінювання знань студентів, які дають можливість отримати необхідні компетентності з дисципліни “Управлінський облік”. Посібник призначено передусім для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, але він може бути корисним для всіх, хто навчається за галуззю знань “Управління та адміністрування” та менеджерів суб’єктів господарювання.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9009
ISSN: 978-966-640-491-9
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ІПОДП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021 Верстка_Посібник_УО.pdf3.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.