Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9087
Title: DEVELOPMENT STRATEGIES OF PEDAGOGY OF PARTNERSHIP IN EDUCATIONAL PROCESS OF SMALL SCHOOLS IN UKRAINE AND ABROAD: A COMPARATIVE ASPECT
Other Titles: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКІЛ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖЖЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Authors: Прокопів, Любов Миколаївна
Стинська, Вікторія Володимирівна
Keywords: інновація, партнерство, управління, компаративістика
Issue Date: Aug-2019
Publisher: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка
Citation: Prokopiv L, Stynska V. DEVELOPMENT STRATEGIES OF PEDAGOGY OF PARTNERSHIP IN EDUCATIONAL PROCESS OF SMALL SCHOOLS IN UKRAINE AND ABROAD: A COMPARATIVE ASPECT Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 8/40 (2019). С. 116-130.
Abstract: У статті розглядаються стратегії поширення педагогіка партнерства, яка передбачає співпрацю між усіма учасниками освітнього процесу, наявність компетентнісного підходу, інтеграцію освітньої та громадської роботи учнів з метою їх підготовки до майбутнього життя, виховання свідомих громадян, що володіють системою ціннісних орієнтацій, залучення учнівської молоді до співпраці з громадою, батьками, учителями тощо. Акцентується увага на тому, що європейський досвід запровадження педагогіки партнерства у малих школах передбачає: запровадження нових підходів в управлінні школою, партнерство між учителями та учнями, вирішення проблем школи й громади, необхідність участі у волонтерстві, пошук грантів для залучення молодих учителів, які здатні працювати у віддалених регіонах, можливість дистанційної освіти. Аргументовано, що на сучасному етапі розуміння педагогіки партнерства у європейських країнах дещо видозмінюється у зв’язку з викликами сучасного світу, зокрема із зростаючою кількістю іммігрантів до країн Північної Європи. У європейських країнах розробляють програми підтримки педагогіки партнерства у сфері освіти. Це програми навчання та професійної командної роботи, де фахівці з різних навчальних дисциплін співпрацюють для досягнення спільної мети – рівноправної співпраці між сім’єю та школою. Досліджено, що у малих школах Німеччини, які є достатньо автономними, досвід педагогіки партнерства є унікальним. Надано оцінку досвіду Ізраїльської школи. Тут чимало громадських організацій для спільної роботи з учителями та учнями (Pop). Тут, дотримуючись принципів педагогіки партнерства пропонують школам та організаціям: професійний розвиток; лідерську підготовку; сильніші професіонали; цінні ресурси; культура лікує; зміна підходів до педагогічної практики. Авторами на основі вивченого досвіду, було проведене дослідження передбачало впровадження в практику роботи малих шкіл основних принципів педагогіки партнерства. Результати аналізу показали необхідність у педагогіці співпраці.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9087
Appears in Collections:Статті та тези (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Людинознавчі студії.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.