Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9092
Title: Структурні та електрофізичні властивості термічно розширеного графіту, отриманого хімічними методами: порівняльний аналіз
Other Titles: Structural and electrophysical properties of thermally expanded graphite prepared by chemical methods: comparative analysis
Authors: Коцюбинський, Володимир Олегович
Бойчук, Володимира Михайлівна
Рачій, Богдан Іванович
Годлевська, М. А.
Будзуляк, Сергій Іванович
Keywords: термічно розширений графіт
раманівська спектроскопія
електропровідність
XRD
Issue Date: 2020
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Коцюбинський В. О. Структурні та електрофізичні властивості термічно розширеного графіту, отриманого хімічними методами: порівняльний аналіз / В. О. Коцюбинський, В. М. Бойчук, Б. І. Рачій, М. А. Годлевська, С. І. Будзуляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 4. - С. 591-597.
Abstract: Метою даної роботи є порівняння структурних, морфологічних та електричних властивостей термічно розширеного графіту, синтезованого хімічним окисленням графіту сірчаною та азотною кислотами. Термічну обробку графітових інтеркаляційних сполук проводили при температурі 600 °C на повітрі протягом 10 хв з наступним додатковим відпалом в діапазоні температур 100-600°C. Отримані матеріали досліджувалися за допомогою X - променевого аналізу, раманівської та імпеданскної спектроскопії. Відслідковано еволюцію структури термічно розширеного графіту при підвищенні температури відпалу. Встановлено, що додатковий відпал дозволяє контролювати електропровідність і ступінь структурного впорядкування термічно розширеного графіту та підвищити ефективність струмознімачів для електрохімічних конденсаторів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9092
Appears in Collections:Т. 21, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4379-Текст статті-10233-1-10-20201230.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.