Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9199
Title: Перспективний катодний матеріал для суперконденсаторів - наночастинки перовскіту LaFe0.5Cr0.5O3
Other Titles: Promising Cathode Material for Supercapacitors LaFe0.5Cr0.5O3 Perovskite Nanoparticles
Authors: Яремій, Іван Петрович
Мохнацький, Марко Любомирович
Колковський, Павло Ігорович
Мохнацька, Лілія Василівна
Яремій, Софія Іванівна
Качмар, Андрій Ігорович
Черкач, Х. П.
Keywords: золь-гель метод
структура перовскиту
супер конденсатор
спектроскопія
імпеданс
питома ємність
Issue Date: 2020
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Яремій І. П. Перспективний катодний матеріал для суперконденсаторів - наночастинки перовскіту LaFe0.5Cr0.5O3 / І. П. Яремій, М. Л. Мохнацький, П. І. Колковський, Л. В. Мохнацька, С. І. Яремій, А. І. Качмар, Х. П. Черкач // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 4. - С. 635-639.
Abstract: Порошки перовскиту LaFe0.5Cr0.5O3 з просторовою групою P m -3 m отримувалися золь-гель методом. Дані порошки випробовувалися як катодний матеріал для електрохімічних суперконденсаторів. Вста­новлено, що катодний матеріал LaFe0.5Cr0.5O3 демонструє питому ємність 16 Ф/г при швидкості розряду 0,5 мА/с. Було визначено, що вклад окисно-відновних реакцій у питому ємність складає 88 %. Отримано діаграми Найквіста та Мотта-Шотки, котрі складаються з двох частин з різним типом провідності.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9199
Appears in Collections:Т. 21, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4434-Текст статті-10239-1-10-20201230.pdf838.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.