Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9210
Title: Ультрадисперсні beta-FeOOH та Fe3O4, отримані методом осадження: порівняльний аналіз електричних та електрохімічних властивостей
Other Titles: Ultrafine beta-FeOOH and Fe3O4 obtained by precipitation method: comparative study of electrical and electrochemical properties
Authors: Мохнацька, Лілія Василівна
Коцюбинський, Володимир Олегович
Бойчук, Володимира Михайлівна
Мохнацький, Марко Любомирович
Бандура, Христина Володимирівна
Качмар, Андрій Ігорович
Годлевська, М. А.
Бачук, Василь Васильович
Keywords: оксиди заліза
суперлінійна залежність
електродний матеріал
уперконденсатор
електропровідність
циклічна вольтамперометрія
Issue Date: 2020
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Мохнацька Л. В. Ультрадисперсні beta-FeOOH та Fe3O4, отримані методом осадження: порівняльний аналіз електричних та електрохімічних властивостей / Л. В. Мохнацька, В. О. Коцюбинський, В. М. Бойчук, М. Л. Мохнацький, Х. В. Бандура, А. І. Качмар, М. А. Годлевська, В. В. Бачук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 4. - С. 680-688.
Abstract: У цій роботі ультрадисперсні порошки b-FeOOH та Fe3O4 були отримані методом осадження. Значення питомої площі поверхні для матеріалів b-FeOOH та Fe3O4 становлять 101 та 135 м2/г. Частотні залежності питомої провідності отримувались в діапазоні температур 20-150 оС. Встановлено, що матеріали проявляють суперлінійну залежність SPL. Крім того були розраховані енергії переходу від dc до JPL та до SPL, як складають Edc=0.55 еВ, Ep1=0.51 eB, Ep2=0.16 eB та Edc=0.22 еВ, Ep1=0.21 eB, Ep2=0.1 eB. Потенціодинамічні дослідження були проведені при швидкості сканування від 1 мВ/с до 50 мВ/с. Електродний матеріал b-FeOOH демонструє питому ємність до 80 F/g при швидкості сканування розряду 1 мВ/с, в той час ємність матеріалу Fe3O4 сягає 32 F/g. Гальваностатичні вимірювання проводились для струмів розряду 0,05 А/г-0,25 А/г. Для матеріалу b-FeOOH досягається максимальна питома енергія 8 Вт/кг при значенні питомої по­туж­ності рівній 20 Вт/кг, а для матеріалу Fe3O4 3,5 Вт/кг.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9210
Appears in Collections:Т. 21, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4431-Текст статті-10252-1-10-20201230.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.