Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9211
Title: Дослідження структурних, кінетичних та магнітних характеристик напівпровідника Er1-xZrxNiSb
Other Titles: Study of the structural, electrokinetic and magnetic characteristics of the Er1-xZrxNiSb semiconductor
Authors: Ромака, Володимир Афанасійович
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Любов Петрівна
Крайовський, Володимир Ярославович
Горинь, Андрій Маркіянович
Клизуб, Павло Петрович
Пашкевич, Володимир Зеновійович
Keywords: електропровідність
коефіцієнт термо-ерс
рівень Фермі
Issue Date: 2020
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ромака В. А. Дослідження структурних, кінетичних та магнітних характеристик напівпровідника Er1-xZrxNiSb / В. А. Ромака, Ю. В. Стадник, Л. П. Ромака, В. Я. Крайовський, А. М. Горинь, П. П. Клизуб, В. З. Пашкевич // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 4. - С. 689-694.
Abstract: Досліджено особливості структурних, кінетичних, енергетичних та магнітних характеристик напівпровідникового твердого розчину Er1-xZrxNiSb, х=0–0.10. Зроблено припущення, що при уведенні атомів Zr (4d25s2) у структуру пів-Гейслерової фази ErNiSb шляхом заміщення у позиції 4a атомів Er (5d06s2) атоми Zr також одночасно можуть займати позицію 4с атомів Ni (3d84s2). Як результат, у напівпровіднику Er1-xZrxNiSb одночасно генеруються як структурні дефекти донорної природи у позиції 4a і акцепторної у позиції 4с. При цьому у забороненій зоні Er1-xZrxNiSb з’являються енергетичні стани домішкових донорної та акцепторної зон (донорно-акцепторні пари), які визначають механізми електропровідності напівпровідника.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9211
Appears in Collections:Т. 21, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4330-Текст статті-10254-1-10-20201230.pdf859.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.