Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/923
Title: Кінетичні особливості нанокристалізації аморфних сплавів Fe84Nb2B14, легованих рідкісноземельними металами
Other Titles: The Kinetic Peculiarities of the Nanocrystallization of Amorphous Alloys Fe84Nb2B14, which are Doped by Rare Earth Metals
Authors: Бойчишин, Лідія Михайлівна
Даниляк, М. О.
Котур, Богдан Ярославович
Міка, Т. М.
Keywords: аморфні металеві сплави
кристалізація
кінетичні моделі
енергія активації
Issue Date: 2017
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Бойчишин Л. М. Кінетичні особливості нанокристалізації аморфних сплавів Fe84Nb2B14, легованих рідкісноземельними металами / Л. М. Бойчишин, М. О. Даниляк, Б. Я. Котур, Т. М. Міка // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 1. - С. 122-128.
Abstract: Методом диференціальної скануючої калориметрії (ДСК) вивчено термічну стабільність і кристалізацію аморфних металевих сплавів (АМС) Fe84Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb, Dy). Методом рентгенівської дифракції (XRD) встановлено, що вихідні AMC є аморфними. Легування базового АМС Fe84Nb2B14 рідкоземельним металом (RE) спричинило збільшення температури їх нанокристалізації на ~ 110 К та енергії активації кристалізації на ~ 330 кДж/моль. Показник Аврамі для Fe84Nb2B14 становить 1,86 при 703 K, для Fe82Nb2B14Y2 – 1,17 при 813 K, для Fe84Nb2B14Gd2 – 1,36 при 808 K, для Fe82Nb2B14Tb2 – 1,76 при 808 К і 1,92 для Fe82Nb2B14Dy2 при 808 К. Для досліджених АМС характерним є двовимірний механізм росту кристалічних фаз, зумовлений дифузією атомів зі зменшенням швидкості нуклеації фаз.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/923
Appears in Collections:Т 18, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізика.pdf201.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.