Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/937
Title: Трансформація структури при нагріванні та механізм термічного розширення евтектики Sn-Bi
Other Titles: The Transformation of the Structure at Heating and Mechanism of Thermal Expansion of Sn-Bi Eutectic Alloy
Authors: Штаблавий, Ігор Іванович
Мудрий, Степан Іванович
Людкевич, Уляна Іванівна
Keywords: структура ближнього порядку
термічне розширення
вільний об’єм
Issue Date: 2017
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Штаблавий І. І. Трансформація структури при нагріванні та механізм термічного розширення евтектики Sn-Bi / І. І. Штаблавий, С. І. Мудрий, У. І. Людкевич // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 2. - С. 198-205.
Abstract: Методом високотемпературної рентгенівської дифрактометрії та оберненим методом Монте-Карло досліджено структуру ближнього порядку рідкої евтектики Sn-Bi в інтервалі температур 420 – 1120 К. Отримано температурні залежності міжатомних відстаней в межах першої координаційної сфери та об’ємного коефіцієнта термічного розширення. Використовуючи формалізм статистично-геометричного методу Вороного-Делоне досліджено зміну вільного об’єму зі зміною температури. Проведені дослідження дали змогу встановити наявність розмитого структурного перетворення рідкої евтектики і визначити температурну межу цього перетворення. Результати досліджень можуть бути використані для вдосконалення технології формування паяних з’єднань в електроніці та інших суміжних галузях.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/937
Appears in Collections:Т 18, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2297-6528-1-PB.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.