Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/937
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШтаблавий, Ігор Іванович-
dc.contributor.authorМудрий, Степан Іванович-
dc.contributor.authorЛюдкевич, Уляна Іванівна-
dc.date.accessioned2019-11-20T13:27:07Z-
dc.date.available2019-11-20T13:27:07Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationШтаблавий І. І. Трансформація структури при нагріванні та механізм термічного розширення евтектики Sn-Bi / І. І. Штаблавий, С. І. Мудрий, У. І. Людкевич // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 2. - С. 198-205.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/937-
dc.description.abstractМетодом високотемпературної рентгенівської дифрактометрії та оберненим методом Монте-Карло досліджено структуру ближнього порядку рідкої евтектики Sn-Bi в інтервалі температур 420 – 1120 К. Отримано температурні залежності міжатомних відстаней в межах першої координаційної сфери та об’ємного коефіцієнта термічного розширення. Використовуючи формалізм статистично-геометричного методу Вороного-Делоне досліджено зміну вільного об’єму зі зміною температури. Проведені дослідження дали змогу встановити наявність розмитого структурного перетворення рідкої евтектики і визначити температурну межу цього перетворення. Результати досліджень можуть бути використані для вдосконалення технології формування паяних з’єднань в електроніці та інших суміжних галузях.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"uk_UA
dc.subjectструктура ближнього порядкуuk_UA
dc.subjectтермічне розширенняuk_UA
dc.subjectвільний об’ємuk_UA
dc.titleТрансформація структури при нагріванні та механізм термічного розширення евтектики Sn-Biuk_UA
dc.title.alternativeThe Transformation of the Structure at Heating and Mechanism of Thermal Expansion of Sn-Bi Eutectic Alloyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Т 18, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2297-6528-1-PB.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.