Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/957
Title: Вплив постадійної експозиції на повітрі сплаву Zr-Mn-Cr-Ni-V на циклічну стійкість
Other Titles: The Influence of Step-By-Step Air Exposition of the Zr-Mn-Cr-Ni-V Alloy on Cycle Life
Authors: Солонін, Юрій Михайлович
Галій, Оксана Зінов’ївна
Самелюк, Анатолій Васильович
Романова, Лариса Олександрівна
Грайворонська, Катерина Олександрівна
Keywords: Zr-сплав
гідрування
експозиція на повітрі
Issue Date: 2017
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Солонін Ю. М. Вплив постадійної експозиції на повітрі сплаву Zr-Mn-Cr-Ni-V на циклічну стійкість / Ю. М. Солонін, О. З. Галій, А. В. Самелюк, Л. О. Романова, К. О. Грайворонська // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 3. - С. 313-320.
Abstract: В ході проведених досліджень встановлено, що постадійне експонування сплаву Zr-Mn-Cr-Ni-V на повітрі (в формі злитка і в порошку), що сприяє створенню концентраційної неоднорідності, істотно підвищує циклічну стійкість електродів. Електрод, спресований з поетапно експонованого сплаву у формі злитка, протягом 190 циклів не має втрат ємності. При зменшенні пористості (шляхом добавок порошку нікелю з розміром частинок значно меншим, ніж частинки сплаву, або збільшення вмісту пластифікатору з 5 до 10 %) електроди значно швидше руйнуються внаслідок створення більш щільної упаковки. На підставі поляризаційних кривих досліджуваного сплаву і марганцю, які показують однакову електрохімічну поведінку в неокисленому і стабільність в окисленому стані, зроблено висновок, що підвищена стабільність і, як наслідок, циклічна стійкість експонованого на повітрі сплаву багато в чому досягається завдяки марганцю, стабільно пасивному в окисленому стані .
URI: http://hdl.handle.net/123456789/957
Appears in Collections:Т 18, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2270-6442-1-PB.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.