Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/960
Title: Особливості структурних, кінетичних та енергетичних характеристик скутерудиту Vx+yCo1-ySb3
Other Titles: Features of Structural, Electrokinetic and Energy State Characteristics of Vx+yCo1-ySb3 Skutterudite
Authors: Ромака, Любов Петрівна
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Володимир Афанасійович
Горинь, Андрій Маркіянович
Keywords: кристалічна структура
електроопір
коефіцієнт термо-ерс
Issue Date: 2017
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ромака Л. П.Особливості структурних, кінетичних та енергетичних характеристик скутерудиту Vx+yCo1-ySb3 / Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. А. Ромака, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 3. - С. 328-333.
Abstract: Досліджено структурні характеристики, температурні і концентраційні залежності питомого електроопору та коефіцієнта термо-ерс скутерудиту Vx+yCo1-ySb3 у діапазонах: Т = 80 - 400 К, х = 0,02 - 0,20. Показано, що уведення у структуру термоелектричного матеріалу CoSb3 атомів V супроводжується збільшенням ефективності перетворення теплової енергії в електричну. Встановлено, що за даних концентрацій домішкових атомів V не відбувається зміна знаку коефіцієнта термо-ерс Vx+yCo1-ySb3. На основі аналізу електрокінетичних та енергетичних характеристик Vx+yCo1-ySb3 зроблено припущення, що домішкові атоми V (3d34s2) одночасно витісняють атоми Со (3d74s2), генеруючи структурні дефекти акцепторної акцептори, та розташовуються в октаедричних порожнинах кристалічної структури, генеруючи донори.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/960
Appears in Collections:Т 18, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2274-6452-1-PB.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.