Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/962
Title: Властивості високодисперсних систем на основі телуриду кадмію, отриманих шляхом електрохімічного диспергування
Other Titles: Properties of Highly Dispersed Systems on The Base of Cadmium Telluride Obtained by Electrochemical Dispergation
Authors: Борук, Сергій Дмитрович
Дремлюженко, К. С.
Цалий, Володимир Зіновійович
Юрійчук, І. М.
Кладько, Василь Петрович
Гудименко, Олександр Йосипович
Капуш, Ольга Анатоліївна
Дремлюженко, Сергій Григорович
Будзуляк, Сергій Іванович
Keywords: телурид кадмію
нанокристали
дисперсні системи
рентгенофазовий аналіз
Issue Date: 2017
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Борук С. Д. Властивості високодисперсних систем на основі телуриду кадмію, отриманих шляхом електрохімічного диспергування / С. Д. Борук, К. С. Дремлюженко, В. З. Цалий, І. М. Юрійчук, В. П. Кладько, А. Й. Гудименко, О. А. Капуш, С. Г. Дремлюженко, С. І. Будзуляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 3. - С. 338-341.
Abstract: Досліджено фізико-хімічні властивості високодисперсних систем на основі металічних (кадмій, телур) та на основі напівпровідникових матеріалів (кадмій телурид), отриманих плазмоелектрохімічним методом. Показано, що отримані системи складаються з частинок різного розміру, а в окремих випадках існують в двох поліморфних модифікаціях.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/962
Appears in Collections:Т 18, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2276-6458-1-PB.pdf722.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.