Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9630
Title: Кластеризація води в міжчастинковому просторі гідрофобного нанокремнезему АМ-1
Other Titles: Water Clusterization in the Interparticle Space of Hydrophobic Nanosilica АМ-1
Authors: Крупська, Тетяна Василівна
Гунько, Володимир Мусійович
Андрійко, Людмила Станіславівна
Єлагіна, Н. В.
Туров, Володимир Всеволодович
Keywords: 1Н ЯМР-спектроскопія
гідрофобний кремнезем
механічні навантаження
тиксотропія
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Крупська Т. В. Кластеризація води в міжчастинковому просторі гідрофобного нанокремнезему АМ-1 / Т. В. Крупська, В. М. Гунько, Л. С. Андрійко, Н. В. Єлагіна, В. В. Туров // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 1. - С. 24-30.
Abstract: Методом 1Н ЯМР спектроскопії було досліджено процеси, що відбуваються в гідратованих порошках і концентрованих суспензіях гідрофобного кремнезему. Показано, що суміш метилкремнезему та води при гідратованості менше 1 г/г являє собою вологий поршок, де вода знаходиться у вигляді субмікронних кластерів, що заповнюють міжчастинкові проміжки нанокремнезему, а міжфазна енергія прямо пропорційна кількості води, що додається. Виявлено, що при великих концентраціях води відбувається спонтанне збільшення розміру водних структур, яке супроводжується різким зменшенням міжфазної енергії, що може відображати зникнення вузьких міжчастинкових зазорів або заповнення їх повітрям. В роботі показано, що водні суспензії АМ-1 легко змішуються із слабополярним органічним розчинником хлороформом, формуючи стійку суспензію, де кількість води та хлороформу може бути близьким. Виявлено, що водна суспензія метилкремнезему має високі тиксотропні властивості, які залежать від часу та від величини прикладених механічних навантажень.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9630
Appears in Collections:Т. 22, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4371-Текст статті-10488-1-10-20210126.pdf905.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.