Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9631
Title: Порівняльний аналіз структурно-морфологічних та електрофізичних властивостей оксидів графену, отриманих методами Хамерса, Тоура та модифікованим способом
Other Titles: Structural, morphological and electrical properties of graphene oxides obtained by Hummers, Tour and modified methods: a comparative study
Authors: Коцюбинський, Володимир Олегович
Бойчук, Володимира Михайлівна
Будзуляк, Іван Михайлович
Рачій, Богдан Іванович
Запухляк, Руслан Ігорович
Годлевська, М. А.
Качмар, Андрій Ігорович
Білогубка, О. Р.
Малахов, А. А.
Keywords: відновлений оксид графену
рентгеноструктурний аналіз
раманівська спектроскопія
оксид графену
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Коцюбинський В. О. Порівняльний аналіз структурно-морфологічних та електрофізичних властивостей оксидів графену, отриманих методами Хамерса, Тоура та модифікованим способом / В. О. Коцюбинський, В. М. Бойчук, І. М. Будзуляк, Б. І. Рачій, Р. І. Запухляк, М. А. Годлевська, А. І. Качмар, О. Р. Білогубка, А. А. Малахов // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 1. - С. 31-38.
Abstract: Метою даної роботи є порівняння структурних, морфологічних та електричних властивостей термічно розширеного графіту, синтезованого хімічним окисленням графіту сірчаною та азотною кислотами. Термічну обробку графітових інтеркаляційних сполук проводили при температурі 600 °C на повітрі протягом 10 хв з наступним додатковим відпалом в діапазоні температур 100-600°C. Отримані матеріали досліджувалися за допомогою X - променевого аналізу, раманівської та імпеданскної спектроскопії. Відслідковано еволюцію структури термічно розширеного графіту при підвищенні температури відпалу. Встановлено, що додатковий відпал дозволяє контролювати електропровідність і ступінь структурного впорядкування термічно розширеного графіту та підвищити ефективність струмознімачів для електрохімічних конденсаторів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9631
Appears in Collections:Т. 22, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4498-Текст статті-10602-1-10-20210209.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.