Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9637
Title: Оптимальна концентрація H2O2 для процесів глибокого окиснення на фотокаталізаторі ТіО2
Other Titles: Optimal H2O2 concentration in advanced oxidation over titanium dioxide photocatalyst
Authors: Данилюк, Назар Володимирович
Миронюк, Іван Федорович
Татарчук, Тетяна Романівна
Шийчук, Олександр Васильович
Keywords: фотокаталізатор
титан (IV) оксид
гідроксильні радикали
очистка стічних вод
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Данилюк Н. В. Оптимальна концентрація H2O2 для процесів глибокого окиснення на фотокаталізаторі ТіО2 / Н. В. Данилюк, І. Ф. Миронюк, Т. Р. Татарчук, О. В. Шийчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 1. - С. 73-79.
Abstract: Досліджено фотокаталітичне окиснення барвника Родаміну В під дією ультрафіолетового опромінення. Швидкість деградації виміряно за допомогою камери смартфону. Встановлено, що фотокаталітична деградація барвника Родаміну В каталізатором P25-TiO2 значно прискорюється у присутності пероксиду водню. Вивчено взаємозв'язок між швидкістю фотокаталітичної деградації та оптимальною концентрацією H2O2. Встановлено, що оптимальна концентрація H2O2 знаходиться в діапазоні 10-25 ммоль/л. Активація фотокаталізатора P25 в присутності окисника H2O2 може бути використана для видалення органічних забруднень з промислових стічних вод.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9637
Appears in Collections:Т. 22, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4719-Текст статті-10711-1-10-20210224.pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.