Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/964
Title: Спектроскопічне дослідження взаємодії у системах Ge-In2O3-MxOy (M-Sn(IV), La, Sm, Eu)
Other Titles: Spectroscopic Research of Interaction in the Systems Ge-In2O3- MxOy (M-Sn(IV), La, Sm, Eu)
Authors: Зінченко, Віктор Федосійович
Магунов, Ігор Робертович
Нечипоренко, Ганна Василівна
Стоянова, Ірина Вікторівна
Садковська, Л. В.
Keywords: системи Германій – оксид металу
спектральні характеристики
взаємодія
термічне випаровування
Issue Date: 2017
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Зінченко В. Ф. Спектроскопічне дослідження взаємодії у системах Ge-In2O3-MxOy (M-Sn(IV), La, Sm, Eu) / В. Ф. Зінченко, І. Р. Магунов, Г. В. Нечипоренко, І. В. Стоянова, Л. В. Садковська // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 3. - С. 347-353.
Abstract: Методами спектроскопії пропускання у діапазоні 1200 - 200 см–1 та спектроскопії дифузного відбиття у діапазоні 200-2500 нм досліджено характер взаємодії у системах Ge-In2O3, Ge-In2SnO5, Ge-LnInO3 (Ln – La, Sm, Eu). Встановлено суттєву зміну у спектральних характеристиках систем з появою нових смуг та зникненням попередніх при прожарюванні композитів складу германій – оксид металу, що підтверджує факт окисно-відновної взаємодії між компонентами з утворенням летких продуктів, переважно In2O та GeO. Термодинамічні розрахунки задовільно збігаються з експериментально встановленими значеннями умовних температур випаровування. Системи є перспективними для одержання тонкоплівкових покриттів інтерференційної оптики ІЧ діапазону спектра.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/964
Appears in Collections:Т 18, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2278-6464-1-PB.pdf227.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.