Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9643
Title: Наноструктурований мезопористий g-Fe2O3 як новий фотокаталізатор для деградації органічних забруднювачів
Other Titles: Nanostructured mesoporous g-Fe2O3: a novel photocatalyst for degradation of organic pollutants
Authors: Груб'як, Андрій Богданович
Хижун, Олег Юліанович
Остафійчук, Богдан Костянтинович
Мокляк, Володимир Володимирович
Яворський, Юрій Васильович
Лісовський, Роман Петрович
Кеуш, Л. Г.
Ониськів, Б. Б.
Keywords: наноструктурований магеміт
мезопориста структура
електропровідність
питома площа поверхні
фотокаталіз
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Груб'як А. Б. Наноструктурований мезопористий g-Fe2O3 як новий фотокаталізатор для деградації органічних забруднювачів / А. Б. Груб'як, О. Ю. Хижун, Б. К. Остафійчук, В. В. Мокляк, Ю. В. Яворський, Р. П. Лісовський, Л. Г. Кеуш, Б. Б. Ониськів // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 1. - С. 101-109.
Abstract: Модифікований метод синтезу золь-гель був використаний для створення наноструктурованого магеміту (γ-Fe2O3). Показано, що молярна концентрація прекурсорів під час синтезу впливає на структурно-морфологічні , оптичні та провідні властивості отриманих матеріалів. Метод XPS дозволив встановити особливості електронної структури синтезованих матеріалів. Вибрано оптимальні умови синтезу наноструктурованого магеміту з мезопористою структурою. Встановлено механізм формування електропровідності для синтезованих мезопористих матеріалів. Визначено ширину забороненої зони та встановлено її залежність від молярної концентрації попередників. Встановлено позитивну кореляцію між питомою поверхнею зразків γ-Fe2O3 та фотокаталітичною активністю - фотокаталітична активність синтезованого γ-Fe2O3 зростає із збільшенням питомої поверхні зразків γ-Fe2O3.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9643
Appears in Collections:Т. 22, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4726-Текст статті-10951-1-10-20210312.pdf897.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.