Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9645
Title: Оптичні властивості кристалів групи A4BX6: розрахунок з перших принципів
Other Titles: First principles DFT calculations of the optical properties of A4BX6 group crystals
Authors: Ільчук, Григорій Архипович
Соловйов, М.
Лопатинський, Іван Євстахович
Гончар, Федір Михайлович
Цюпко, Федір Іванович
Keywords: оптичні константи
двопроменезаломлення
електронна енергетична структура
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ільчук Г. А. Оптичні властивості кристалів групи A4BX6: розрахунок з перших принципів / Г. А. Ільчук, М. Соловйов, І. Є. Лопатинський, Ф. М. Гончар, Ф. І. Цюпко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 1. - С. 88-93.
Abstract: Представлено результати дослідження електронної енергетичної структури та оптичних властивостей кристалів групи A4BX6 (Tl4HgI6 та Tl4CdI6). Електронна енергетична структура кристалів Tl4HgI6 та Tl4CdI6 обчислюється за першими принципами в рамках узагальненого градієнта апроксимації (GGA). Зонну структуру та показник заломлення розраховували за допомогою псевдопотенційного методу в рамках теорії функціоналу густини. Край оптичного поглинання в Tl4HgI6 та Tl4CdI6 сформований прямими оптичними переходами. Спектральну залежність показника заломлення розраховували на основі результатів електронної енергетичної структури за допомогою методу Крамерса – Кроніга. Спектри демонструють виражену анізотропію в поляризаціях E||a(b) та E||c. Виявлено аномально велике значення показника двопроменезаломлення (Δn > 0.18 for Tl4HgI6 and Δn > 0.03 for Tl4CdI6) у видимій та ближній інфрачервоній області.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9645
Appears in Collections:Т. 22, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4632-Текст статті-10954-1-10-20210312.pdf447.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.