Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9646
Title: Синтез та електрохімічні властивості нанокристалічного молібдату нікелю
Other Titles: Synthesis and Electrochemical Properties of Nanocrystalline Nickel Molybdate
Authors: Попович, О. М.
Будзуляк, Іван Михайлович
Попович, О. В.
Рачій, Богдан Іванович
Ільницький, Роман Васильович
Яблонь, Любов Степанівна
Морушко, Ольга Василівна
Keywords: молібдат нікелю
питома ємність
кулонівська ефективність
активований вуглець
гібридний суперконденсатор
гідрат
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Попович О. М. Взаємодія компонентів в системі Lu-Ag-Si при 500ºC / О. М. Попович, І. М. Будзуляк, О. В. Попович, Б. І. Рачій, Р. В. Ільницький, Л. С. Яблонь, О. В. Морушко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 1. - С. 123-131.
Abstract: В роботі отримали нанокристалічний молібдат нікелю гідратований та альфа-фазу гідротермальним методом. На основі аналізу даних циклічної вольтамперометрії нами оцінено внесок фарадеївських та нефарадеївських процесів в загальну ємність досліджуваних молібдатів. Встановили, що максимальної питомої ємності 621 Ф/г при швидкості сканування 1 мВ/с досягає гідратований NiMoO4·H2O, в той час як питома ємність α-NiMoO4 становить 281 Ф/г. На основі синтезованих молібдатів нікелю сформовані катоди для гібридних суперконденсаторів. В результаті проведених електрохімічних досліджень встановлено, що питома ємність гібридного суперконденсатора на основі NiMoO4·H2O/С становила 256 Ф/г при струмі 0,2 А/г, тоді як питома енергія та потужність – 80 Вт год/кг і 304 Вт/кг і ці результати є вищі, ніж гібридного суперконденсатора на основі α-NiMoO4/C.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9646
Appears in Collections:Т. 22, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4856-Текст статті-10967-1-10-20210313.pdf733.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.