Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9678
Title: Синтез і електротранспортні властивості напівпровідникового твердого розчину Er1-xScxNiSb
Other Titles: Synthesis and electrical transport properties of Er1-xScxNiSb semiconducting solid solution
Authors: Ромака, Любов Петрівна
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Володимир Афанасійович
Клизуб, Павло Петрович
Пашкевич, Володимир Зеновійович
Горинь, Андрій Маркіянович
Гаранюк, Петро Ігорович
Keywords: напівпровідник
електропровідність
коефіцієнт термо-ерс
рівень Фермі
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ромака Л. П. Синтез і електротранспортні властивості напівпровідникового твердого розчину Er1-xScxNiSb / Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. А. Ромака, П. П. Клизуб, В. З. Пашкевич, А. М. Горинь, П. І. Гаранюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 1. - С. 146-152.
Abstract: Методом електродугового плавлення синтезовано зразки твердого розчину Er1-xScxNiSb (х=0–0.10) та досліджено вплив легування атомами Sc на електрокінетичні та енергетичні характеристики фази пів-Гейслера ErNiSb за температур 80–400 К. Встановлено, що за досліджених концентрацій Er1-xScxNiSb основними носіями електрики в напівпровіднику є дірки. Показано, що легування р-ErNiSb атомами Sc шляхом заміщення у позиції 4а атомів Er супроводжується зайняттям ними наявних вакансій у позиції 4а, що веде до зменшення та ліквідації структурних дефектів акцепторної природи та відповідної акцепторної зони. При цьому у позиції 4а генеруються структурні дефекти донорної природи та з’являється домішкова донорна зона. Співвідношення генерованих іонізованих акцепторів і донорів визначає положення рівня Фермі та механізми електропровідності Er1-xScxNiSb. Досліджений твердий розчин Er1-xScxNiSb є перспективним термоелектричним матеріалом.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9678
Appears in Collections:Т. 22, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4733-Текст статті-11058-1-10-20210318.pdf669.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.