Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/971
Title: Квантові ефекти небалістичного транспорту в плівках на основі сполук PbSnAgTe
Other Titles: Quantum Effects of Non-Ballistic Transport in Films Based on Compound PbSnAgTe
Authors: Костюк, Оксана Богданівна
Рувінський, Марк Аунович
Івакін, Є. В.
Перегінчук, М. Ю.
Keywords: розмірні ефекти
тонкі плівки
плюмбум телурид
термоелектричні властивості
Issue Date: 2017
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Костюк О. Б. Квантові ефекти небалістичного транспорту в плівках на основі сполук PbSnAgTe / О. Б. Костюк, М. А. Рувінський, Є. В. Івакін, М. Ю. Перегінчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 4. - С. 399-403.
Abstract: На основі теорії слабкої локалізації з врахуванням механізму спін-орбітального розсіювання розглянутозакономірності зміни магнетопровідності плівок PbSnAgTe. Досліджено залежності магнетоопору плівокPbSnAgTe від складу в перпендикулярному до поверхні плівки магнітному полі.Показано, що для полікристалічних плівок на підкладках зі слюди-мусковіт час спін-орбітальноївзаємодії залежить від складу та може змінювати знак магнетоопору.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/971
Appears in Collections:Т 18, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2390-6739-1-PB.pdf379.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.