Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/972
Title: Вплив високодисперсного титанату барію на структуру та електрофізичні властивості плівок на основі полівініліденфториду
Other Titles: The Influence of High-Dispersed Barium Titanate, in Films With Addition of, and Based on Poly(Vinylidene) Fluoride), on Structure and Electrophysical Properties of Ones
Authors: Дзюбенко, Л. С.
Махно, Станіслав Миколайович
Сап'яненко, Олександр Олександрович
Горбик, Петро Петрович
Keywords: полівініліденфторид
титанат барію
ступінь кристалічності
поверхневий заряд
Issue Date: 2017
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Дзюбенко Л. С. Вплив високодисперсного титанату барію на структуру та електрофізичні властивості плівок на основі полівініліденфториду / Л. С. Дзюбенко, С. М. Махно, О. О. Сап’яненко, П. П. Горбик // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 4. - С. 404-409.
Abstract: З метою створення ефективних електретних матеріалів одержано композитні плівки на основіполівініліденфториду (ПВФ) із сегнетоелектриком титанатом барію (BaTiO3) в інтервалі концентрацій 0,5 -5,0 об. %. Встановлено, що присутність BaTiO3 за низького вмісту (0,5 об. %) призводить до зростанняступеню кристалічності і практично не впливає на нього за вмісту 1,0 - 5,0 об. %. За низьких концентрацій(0,5 - 1,0 об. %) звужується температурний інтервал плавлення ПВФ, що вказує на формування більшоднорідних за розмірами кристалітів. За високого вмісту (5,0 об. %) BaTiO3 спостерігається зростаннятемператури кристалізації на 5 °С та розширення температурного інтервалу цього процесу, що вказує наформування крупніших, але менш однорідних за розмірами кристалітів. Визначено, що поверхневий заряд вкомпозитних плівках ПВФ–BaTiO3 найбільш стабільний за вмісту BaTiO3 4,0 об.% і досягає значення10-6 Кулон/м2 при обробці за напруженості електричного поля коронного розряду зарядки плівок 500 кВ/м.Нелінійна залежність діелектричної проникності як на низьких, так і на надвисоких частотах може бутипов’язана із впливом високодисперсної добавки на формування кристалічної структури, а також на будовуприповерхневих шарів полімеру.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/972
Appears in Collections:Т 18, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2391-6742-1-PB.pdf151.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.