Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/974
Title: Вплив витримки на повітрі сплаву Zr-Mn-Cr-Ni-Al на циклічну стійкість
Other Titles: The Influence of Air Exposition of the Zr-Mn-Cr-Ni-Al Alloy on Cycle Life
Authors: Солонін, Юрій Михайлович
Галій, Оксана Зінов’ївна
Грайворонська, Катерина Олександрівна
Самелюк, Анатолій Васильович
Петровська, Світлана Степанівна
Keywords: Zr-сплав
гідрування
витримка на повітрі
Issue Date: 2017
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Солонін Ю. М. Вплив витримки на повітрі сплаву Zr-Mn-Cr-Ni-Al на циклічну стійкість / Ю. М. Солонін, О. З. Галій, А. В. Самелюк,К. О. Грайворонська, С. С. Петровська // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 4. - С. 417-425.
Abstract: Методом растрової електронної мікроскопії встановлено, що сплавZrMn0.5Ni1.2Cr0.18Аl0.1має дендритну структуру, а зйомка типової ділянки поверхнішліфа в характеристичних випромінюваннях визначила його хімічну неоднорідність.Рентгенівським дифрактометричним методом встановлено, що основними фазамисплаву є фази С15 і С14. Крім того в сплаві містяться вторинні фази Ni10Zr7 та Ni11Zr9. Методом потенціометричного циклування встановлено, що витримка на повітріпорошку сплаву ZrMn0.5Ni1.2Cr0.18Аl0.1 призводить до підвищення електрохімічноїстабільності електродів, спресованих з цього порошку і є причиною значногопокращення їх циклічної стійкості. Важливо, що покращується циклічна стійкістьсплаву АВ2, легованого хромом і алюмінієм одночасно, що, зазвичай, проводять зметою підвищення циклостійкості за рахунок створення проникливих для воднюстійких оксидних плівок.Сплави з однаковим вмістом фази Ni10Zr7 мають однакову швидкість активаціївихідних електродів. Збільшення вторинної фази Ni10Zr7 призводить до покращеннюкінетики гідрування вихідного електроду. Витримка на повітрі порошку сплаву зпідвищеним вмістом фази Ni10Zr7 не прискорює кінетику гідрування, однак призводитьдо суттєвого покращення його циклічної стійкості. При зменшенні кількості фази Ni10Zr7 покращення кінетики гідрування відбувається в результаті витримки порошкусплаву на повітрі.Механізм зародження і поширення корозії сплаву без витримки і з витримкою наповітрі протягом 7 і 15 діб з наступною витримкою в 30% розчині KOH однаковий.Згідно з дослідженнями, корозія матеріалу зароджується на міжфазній поверхні іпочинає поширюватися уздовж неї , що свідчить про її пітінговий характер, а поверхнясамого піттінга має вигляд чешуєк.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/974
Appears in Collections:Т 18, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2393-6748-1-PB.pdf3.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.