Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/976
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСиса, Леонід Володимирович-
dc.contributor.authorШевчук, Люба Павлівна-
dc.contributor.authorКонцур, Андрій З.-
dc.date.accessioned2019-11-28T09:30:00Z-
dc.date.available2019-11-28T09:30:00Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationСиса Л. В. Покращення параметрів сорбції іонів нікелю бентонітом внаслідок опромінення його надвисокочастотними хвилями / Л. В. Сиса, Л. П. Шевчук, А. З. Концур // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 4. - С. 431-437.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/976-
dc.description.abstractДосліджено сорбційні характеристики за Нікелем природного глинистого матеріалу бентоніту,підготовленого спеціальним опроміненням його надвисокочастотними електромагнітними хвилями(«мікрохвилями»). Перед початком сорбційної очистки модельних розчинів вивчено фазовий складвказаного сорбенту рентгенівським методом порошку. На прикладі процесу сорбції іонів Нікелю з воднихрозчинів у статичних умовах показано, що зразок цього сорбенту, попередньо зволожений таопромінений «мікрохвилями», виявляє у 2,7 раза кращі сорбційні властивості, ніж необроблений(нативний) зразок. Розраховано сорбційні параметри підготовленого з використанням «мікрохвиль» танативного зразків бентоніту за рівняннями моделі Ленгмюра. Гранична ємність за Нікелем опроміненогосорбенту становить 16,4 мг/г (0,28 ммоль/г), в той час як для нативного бентоніту значення аналогічногопараметру складає 6,0 мг/г (0,10 ммоль/г). Причиною такого посилення сорбційних властивостей можебути зміна кристалічної структури та розподілу мікропор на поверхні сорбенту під дією «мікрохвиль» уводному середовищі. Висловлено припущення, що спільна дія двох факторів – опромінення«мікрохвилями» та гідротермальна деструкція - впливає на приповерхневу структуру глинистогоматеріалу, розподіл макро- та мікропор, активізацію поглинаючої поверхні, а це, у свою чергу,призводить до зміни сорбційних параметрів. Вирішальними факторами у процесах попередньоїпідготовки сорбенту за допомогою «мікрохвиль» мають бути оптимальна потужність та час опромінення.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"uk_UA
dc.subjectочистка водиuk_UA
dc.subjectсорбентuk_UA
dc.subjectактиваціяuk_UA
dc.subjectмікрохвиліuk_UA
dc.titleПокращення параметрів сорбції іонів нікелю бентонітом внаслідок опромінення його надвисокочастотними хвилямиuk_UA
dc.title.alternativeImprovement of Sorption Parameters of Nickel Ions on Bentonite in the Result of its Irradiation by Microwavesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Т 18, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2395-6754-1-PB.pdf773.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.