Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/977
Title: Вплив температури синтезу на фазовий склад та структуру потрійних сполук, отриманих із порошкових сумішей системи TiH2-Al-C
Other Titles: The Influence of the Synthesis Temperature on Phase Composition and Structure of Tenary Compounds Obtained from the Powder Mixture of the TiH2-Al-C System
Authors: Баглюк, Геннадій Анатолійович
Супрун, О. В.
Мамонова, Алевтина Андріївна
Keywords: термічний синтез
інтерметалід,карбід
рентгенофазовий аналіз
МАХ-фаза
Issue Date: 2017
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Баглюк Г. А. Вплив температури синтезу на фазовий склад та структуру потрійних сполук, отриманих із порошкових сумішей системи TiH2-Al-C / Г. А. Баглюк, О. В. Супрун, А. А. Мамонова // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 4. - С. 438-443.
Abstract: В роботі наведені результати досліджень особливостей фазо- та структуроутворення при термічномусинтезі потрійних сполук із порошкової шихти системи TiH2-Al-C. Термічний синтез проводили у вакууміпри температурах 1150, 1300 та 14000С. За результатами рентгенофазового та структурного аналізувстановлено, що після синтезу при 1150С основною фазою сплаву є карбід титану. У фазовому складісплаву ідентифікуються також потрійна сполука Ti2AlC та інтерметалід Ti3Al. Підвищення температурисинтезу до 13000С призводить до суттєвого збільшення вмісту потрійної сполуки Ti2AlC та відповідногозменшення вмісту карбіду титану TiC, а після синтезу при 14000С базовою фазою сплаву стає потрійнасполука Ti3AlC2. Запропонована модифікована модель термічного синтезу потрійних сполук в системі Ti-Al-C, що включає плавлення алюмінію та його взаємодію з титаном на низькотемпературних стадіяхпроцесу, формування фази інтерметаліду Ti3Al, утворення зерен карбіду титану в результаті взаємодіїпроміжної метастабільної фази Al4C3 з титаном або інтерметалідом Ti3Al, та синтез потрійних сполукTi2AlC та Ti3AlC2 в результаті взаємодії інтерметаліду Ti3Al з вуглецем та Ti2AlC з карбідом титану TiC.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/977
Appears in Collections:Т 18, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2396-6757-1-PB.pdf3.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.