Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/979
Title: Запалювання та самопідтримуюче горіння газоповітряних сумішей з домішками водню на платиновому дротику
Other Titles: Ignition and Self-Supporting Burning of Gas-Air Mixtures with Hydrogen Admixtures on Platinum Wire
Authors: Калінчак, Валерій Володимирович
Черненко, Олександр Сергійович
Софронков, Олександр Наумович
Федоренко, Анна Вікторівна
Keywords: металеві каталізатори окислення
гістерезис тепломасообміну
нитка
водень
Issue Date: 2017
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Калінчак В. В. Запалювання та самопідтримуюче горіння газоповітряних сумішей з домішками водню на платиновому дротику / В. В. Калінчак, О. С. Черненко, О. Н. Софронков, А. В. Федоренко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 4. - С. 449-454.
Abstract: В роботі аналітично знаходяться граничні значення концентрації домішки водню та температурікаталізатора, вище яких спостерігається каталітичне безполум’яне стаціонарне стійке горіннягазоповітряних сумішей кімнатної температури на платинових дротиках. Показаний вплив швидкостіобтікання га повітряної суміші на шукані величини. Визначені області початкових температур платиновоїнитки, до яких потрібно попередньо нагріти для здійснення каталітичного запалювання.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/979
Appears in Collections:Т 18, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2398-6763-1-PB.pdf139.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.