Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/985
Title: Кінетичні ефекти, обумовлені флуктуаціями товщини квантового напівпровідникового дроту
Other Titles: The Kinetic Effects, Caused by Thickness Fluctuations of Quantum Semiconductor Wire
Authors: Рувінський, Марк Аунович
Рувінський, Борис Маркович
Костюк, Оксана Богданівна
Keywords: квантовий напівпровідниковий дріт
гауссові флуктуації товщини
електропровідність
теплопровідність
Issue Date: 2016
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Рувінський М. А. Кінетичні ефекти, обумовлені флуктуаціями товщини квантового напівпровідникового дроту / М. А. Рувінський, Б. М. Рувінський, О. Б. Костюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 1. - С. 7-10.
Abstract: Теоретично визначено електропровідність, термоерс і теплопровідність квантового напівпровідникового дроту внаслідок гауссівських флуктуацій товщини дроту. Результати наведено для випадків невиродженої і виродженої статистики носіїв заряду. Розглянутий механізм релаксації носіїв заряду є суттєвим для достатньо тонкого і чистого дроту з напівпровідників типу А3В5 і А4В6 при низьких температурах. Визначено квантово-розмірні ефекти, характерні для квазіодновимірних систем.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/985
Appears in Collections:Т. 17, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1093-2977-1-SM.pdf136.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.