Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9884
Title: Організація самостійної роботи студентів під час вивчення загального курсу фізики на фізичних спеціальностях закладів вищої освіти
Authors: Гамарник, Анна Михайлівна
Рачій, Богдан Іванович
Тадеуш, Ольга Харлампіївна
Яцура, Михайло Михайлович
Keywords: самостійна робота
загальний курс фізики
навчально-методичний супровід навчання
інформаційні технології
знання
уміння
Issue Date: 2020
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Гамарник А. М., Рачій Б. І., Тадеуш О. Х., Яцура М. М. Організація самостійної роботи студентів під час вивчення загального курсу фізики на фізичних спеціальностях закладів вищої освіти // Гірська школа Українських Карпат. Івано-Франківськ, 2020. № 23. С. 90–95.
Abstract: Самостійна робота залишається сьогодні основним засобом отримання глибоких фундаментальних знань студентами та вироблення у них прагнення до неперервного набуття нових знань, умінь і навичок. Метою роботи є аналіз стану самостійної роботи студентів у ЗВО та системи її організації і проведення під час вивчення розділу «Оптика» загального курсу фізики на фізичних спеціальностях ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Для досягнення окресленої мети застосовані такі методи: аналіз науково-педагогічної літератури, синтез, узагальнення, систематизація, що дало можливість з’ясувати особливості процесу організації самостійної роботи студентів фізичних спеціальностей.На основі теоретичного аналізу та практичного досвіду організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення розділу «Оптика» загального курсу фізики на фізичних спеціальностях ЗВО зроблено такі висновки: під самостійною роботою студента слід розуміти будь-яку його діяльність, спрямовану на набуття знань, умінь і навичок, необхідних йому в майбутній професійній діяльності; самостійна робота студентів є ефективною тільки за умови правильного її планування та організації, якісного забезпечення її навчально-методичним супроводом з широким використанням інформаційних технологій; самостійна робота студента буде успішною тільки за умови здійснення чіткого контролю за її виконанням та об’єктивного оцінювання викладачем; поділ самостійної роботи на аудиторну і позааудиторну є чисто умовним і не має під собою жодного підґрунтя. Розглянуті в статті форми і методи самостійної роботи студентів разом із якісним навчально-методичним супроводом навчального процесу утворюють єдину систему навчання, яка повинна розкривати творчі здібності студентів, готувати їх до активного пошуку, викликати потребу вдосконалювати свою майстерність.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9884
Appears in Collections:№ 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4803-Article Text-10838-1-10-20210304.pdf383.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.