Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/989
Title: Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик напівпровідників RNiSb (R = Gd, Lu)
Other Titles: Investigation of structural, energy state and kinetic characteristics of RNiSb semiconductor (R = Gd, Lu)
Authors: Ромака, Любов Петрівна
Ромака, Віталій Володимирович
Стадник, Юрій Володимирович
Крайовський, Володимир Ярославович
Качаровський, Д.
Горинь, Андрій Маркіянович
Keywords: кристалічна та електронна структури
електропровідність
коефіцієнт термо-ерс
Issue Date: 2016
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ромака Л. П. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик напівпровідників RNiSb (R = Gd, Lu) / Л. П. Ромака, В. В. Ромака, Ю. В. Стадник, В. Я. Крайовський, Д. Качаровський, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 2. - С. 37-42.
Abstract: Досліджено особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик напівпровідників р-GdNiSb та р-LuNiSb у діапазоні температур Т = 4,2 - 400 К. На прикладі р-LuNiSb показано механізм генерування структурних дефектів акцепторної природи як результат появи у позиції 4c атомів Ni (3d84s2) до 6 % вакансій та часткового, до 1,35 %, витіснення атомів Ni(4с) атомами Lu (5d16s2).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/989
Appears in Collections:Т. 17, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1098-2986-1-SM.pdf239.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.