Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/9920
Title: THE DETERMINATION OF THE LEGAL STATUS OF THE GREEK-CATHOLIC CHURCH IN THE POLISH STATE (1919–1925)
Authors: Єгрешій, Олег Ігорович
Дрогомирецька, Людмила Романівна
Keywords: правовий статус
Греко-католицька Церква
Митрополит А.Шептицький
Конкордат
репресії духовенства
Issue Date: 2020
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Єгрешій О. І., Дрогомирецька Л. Р. THE DETERMINATION OF THE LEGAL STATUS OF THE GREEK-CATHOLIC CHURCH IN THE POLISH STATE (1919–1925) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2020. № 33. С. 159–167.
Abstract: У науковій статті автори намагаються визначити правовий статус Греко-католицької Церкви у Польській державі упродовж 1919–1925. Розкривається репресивна політика польських органів влади проти греко-католицького духовенства впродовж другої половини 1919 р. Вище духовенство ГКЦ рішу­че протестувало проти арештів священнослужителів. У статті зазначається, що репресії пояс­нюють­ся державницькою позицією значної частини священнослужителів. Більшість отців ГКЦ підтримали бойкот перепису населення 1921 р. і бойкот виборів до польського сенату і сейму 1922 р. у Галичині. Священики усвідомлювали, що ці заходи організовані задля узаконення польської прина­леж­ності Східної Галичини.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/9920
Appears in Collections:№ 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4643-Текст статті-10193-1-10-20201228.pdf749.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.