Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/999
Title: Вплив рН синтезу на оптичні властивості колоїдних розчинів наночастинок CdS/L-цистеїн
Other Titles: EffectofpHofSynthesisonCdS/L-cysColloidalSolutionsOpticalProperties
Authors: Крупко, Олена Василівна
Халавка, Юрій Богданович
Щербак, Лариса Павлівна
Keywords: абсорбційні спектри
фотолюмінесценція
квантовий вихід
математичне планування експерименту
Issue Date: 2016
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Крупко О. В. Вплив рН синтезу на оптичні властивості колоїдних розчинів наночастинок CdS/L-цистеїн / О. В. Крупко, Ю. Б. Халавка, Л. П. Щербак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 1. - С. 93-97.
Abstract: За допомогою вимірювань абсорбційних спектрів та фотолюмінесценції, а також електронно-мікроскопічихдослідженьвстановлено межі концентрацій іонів кадмію і сульфуру та стабілізатора L-цистеїну, придатних для одержання стабільних колоїдних розчинів квантових точок (розміром 1 - 5 нм) CdS/L-цис з малим розкидом за розмірами та високим квантовим виходом. Показано вплив вихідних значень рН реакційної системи в межах 7 - 11 на край поглинання, фотолюмінесценцію і квантовий вихід колоїдних розчинівнаночастинокCdS/L-цис. Результати систематизовано із застосуванням симплекс-граткового планування експерименту за методом Шефе.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/999
Appears in Collections:Т. 17, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1108-3004-1-SM.pdf415.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.