Вхід для адміністраторів >>>

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
  ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Головна Архів новин Визначення УДК Нові надходження Меценати Наші партнери

АКТУАЛЬНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРО БІБЛІОТЕКУ
КОНТАКТИ
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
ФОНДИ БІБЛІОТЕКИ
ПЕРШОКУРСНИКАМ
ВИПУСКНИКАМ
ПОСЛУГИ КОРИСТУВАЧАМ
ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ
ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА
НАУКОВІ ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
(вісники, журнали, збірники)
РЕПОЗИТАРІЙ УНІВЕРСИТЕТУ
(тексти відкритого доступу)
ВІРТУАЛЬНІ ВИСТАВКИ
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
АСПІРАНТАМ ТА ДОКТОРАНТАМ
НАУКОМЕТРІЯ
МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ
РЕСУРСИ ТА БАЗИ ДАНИХ
ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ
НАУКОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
До 100-річчя відомого бібліографа В. Т. Полєка (1924-1999)
СТЕФАНИКОЗНАВСТВО В ПНУ
ПУНКТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НАША БІБЛІОТЕКА У ЗМІ
ПРО УНІВЕРСИТЕТ
Flag Counter

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Окремі публікації співробітників наукової бібліотеки

Михайло Бігусяк

Бігусяк М., Гуцуляк О. Бібліографістика Прикарпаття як регіональна складова українського бібліографічного словника // Краєзнавець Прикарпаття, 2009.- № 13. - С. 73-74.

Бігусяк М. Микола Петрович Лесюк. Штрихи до портрета : науковця, педагога, українця // Вісник Прикарпатського університету/ Серія філологія. - Ів.-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2009-2010.- Випуск 23-24.- С. 370-373.

Бігусяк М. Микола Петрович Лесюк. Штрихи до портрета: науковця, педагога, українця // Українська мова.- К.: Академперіодика,2010.- вип. 4. - С. 143-148.

Бігусяк М. Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1946-2008): історія, досягнення та завдання в умовах модернізації освіти // Вісник Львівського університету. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010.- Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Вип. 5.- С. 137-144.

Михайло Бігусяк: Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені василя Стефаника : до 70-річчя з дня заснування // Університет. - 2014. - № 61, вересень. - С.6-9.

Бігусяк М.Тисмениця: історія і сьогодення у персоналіях // Тисмениця в минулому та сучасному : історія, економіка і культура / наук. ред. А.З.Королько, М.В.Бігусяк; упоряд.: І.Арабчук. - Ів.- Франківськ: Лілея-НВ,2012.- С. 196-198.

Михайло Бігусяк, Олег Гуцуляк: Українознавство у виданнях науковців Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Бігусяк М. В., Красуляк О. В. Франкознавчі студії професора В. Т. Полєка // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії: Вип. 1 [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / відп. ред. М. В. Бігусяк.-Ів.-Франківськ: НБ ПНУ,2015.- С. 263-269.

Бігусяк М., Красуляк О. Франкознавчі студії професора Полєка // Перевал [Текст].-Ів.-Франківськ : ВАТ "Коломийська друкарня ім. Шухевича",2006. - №2-3. - С.145-151.

Петро Гаврилишин

Гаврилишин П. Втрати м. Станіслава внаслідок подій 1941–1944 рр. (за матеріалами «Станіславської обласної комісії з розслідування злочинів німецьких фашистів та їх посібників») // Po stronie pamięci i dialogu, Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych i narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. – Warszawa – Stanisławów, 2017. – T. I. Polityka – Wojskowość. – S. 283-293.

Гаврилишин П., Чорненький Р. Депортація польського населення міста Станіслава у 1944-1946 рр. // Wojna zmieniła wszystko, Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie wojny, okupacji i «wyzwolenia» (1939-1945). – 2019. – Warszawa – Iwano-Frankiwsk. – T. IІ. Administracja – Kultura. – S. 107-137.

Гаврилишин П., Чорненький Р. Станиславів : віднайдені історії. науково-популярне видання. – Брустурів : Дискурсус, 2020. – 256 с. (серія «Цікава історія» № 1).

Гаврилишин П., Чорненький Р. Станиславівщина: віднайдені історії. – Брустури: Дискурсус, 2021. – 176 с.

Надія Галярник

Галярик Н.Р., Гуцуляк О.Б. З епістолярної спадщини знаних українських бібліографів Мирослава Мороза (1923-2006) та Володимира Полєка (1924-1999) // Biography. Біографіка. Біографістика : зб. пр. Ін-ту біогр. дослідж. : електронне наукове видання / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін. – Київ, 2022. – Вип. 1. – С. 123-128. - http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004350

Мирон Галярник, Надія Галярник, Євген Ільків: Дослідження стану костелів на Івано-Франківщині // XXIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Переяслав-Хмельницький, 28-29 лютого 2016 р.

Галярник Н.Р.: Популяризація галицьким студентством творчості Тараса Шевченка як боротьба за своє національне самовираження (за матеріалами Фонду професора В.Т. Полєка) // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: Збірник наук.праць Ін-ту біографічних досліджень. - 2014. - Вип.11. - С. 221-232.

Галярник Н.Р.: Слідами Каменяра (за матеріалами Іменного фонду професора В.Т. Полєка Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника)

Галярник Н.Р.: Творча діяльність Гната Хоткевича (із архівних матеріалів Іменного фонду професора В.Т. Полєка в книгозбірні Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) // Українська біографістика - Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць. - К.: Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського, 2011. - Вип. 8. - С.280-294.

Олег Гуцуляк

Галярик Н.Р., Гуцуляк О.Б. З епістолярної спадщини знаних українських бібліографів Мирослава Мороза (1923-2006) та Володимира Полєка (1924-1999) // Biography. Біографіка. Біографістика : зб. пр. Ін-ту біогр. дослідж. : електронне наукове видання / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін. – Київ, 2022. – Вип. 1. – С. 123-128. - http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004350

Bihusiak M., Hutsuliak O. Ukrainian Studies in the Publications of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of Social and Human Sciences. – 2014. – Vol. 1, No. 4. – P.144-155. – ISSN 2311-0155.

Бігусяк М.В., Гуцуляк О.Б. Біобібліографістика Прикарпаття як регіональна складова Українського Біографічного Словника // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. — Кам’янець-Подільський: Вид-во КПНУ, 2008. — Вип. І. — С.315-320.

Гуцуляк О.Б. Біобібліографістика Прикарпаття як регіональна складова Українського біографічного словника // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – 2008. – Вип. 22. – С.352-356.

Гуцуляк О. Інтелігент європейського стилю (до 95-річчя від дня народження професора Володимира Полєка) // Етнос і культура. – 2019-2020. – № 16-17. – С. 168-170.

Бігусяк М.В., Гуцуляк О.Б. Науково-дослідницька та рекламна діяльність Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 16-19 червня 2015 р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С. 15-25.

Гуцуляк О. Олег Лишега як поет – шаман – лицар Буття // Олег Лишега. Відлуння : матеріали Перших Лишегівських читань, присвячених сімдесятиріччю від дня народження / упоряд. Є.М. Баран, М.В. Бігусяк, Х.М. Нагорняк. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 25-39.

Олег Гуцуляк: Книга як ідеал культури та її втілення: від традиції до постмодернізму (лекція з курсу "Філософія культури")

Гуцуляк О.Б. Українська національна ідея і пошук Книги національного буття // Соціальна психологія. — Київ, 2008. — №3. — С.84-94.

Гуцуляк О. Лицарі престолу святого Бьолля ("Мандрований Град" української літератури) // Кальміюс: Літературно-мистецький альманах. — Донецьк: ОСТ, 2003. — № 1-2 (19-20). — С. 133-146.

Гуцуляк О.Б.: Український національний біографічний архів як перспективний проект наукових досліджень в бібліотеках вузів

Олег Гуцуляк: Два педагогічні принципи нашої європейської ідентичності // Університет. - 2014. - № 62, жовтень. - С. 14

Юлія Копей

Бібліотека як культурний інститут за умов розширення інформатизації

Роль університетської бібліотеки у просвітницький роботі вузу (на прикладі Прикарпатського національного університету)

Структуризація краєзнавчого каталогу та краєзнавча діяльність бібліотеки (на прикладі краєзнавчої бази наукової бібліотеки ПНУ імені Василя Стефаника)

Наталія Мазур

Наталія Мазур: Вільний доступ до фонду в інформаційному середовищі університетської бібліотеки

Руслана Ріжко

Руслана Ріжко: Мічіо Кайку. "Фізика майбутнього" : [відбулася презентація українського перекладу книги відомого фізика-теоретика] // Університет. - 2013. - № 54, листопад. - С. 14.

Руслана Ріжко: Науково-практична конференція "Бібліотека як науково-методичний та соціокультурний центр сучасного вищого навчального закладу" // Університет. - 2014. - № 61, вересень. - С. 10.

Світлана Романська

Романська С. Й. Віртуальна довідка – як одна з форм обслуговування віддалених користувачів // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 204-212.

Іванна Стрихар

Іванна Стрихар: Шляхи вирішення проблеми «нечитання» (на прикладі роботи Наукової бібліотеки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) // Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи в сучасному освітньому просторі: зб. стт. Івано- Франківськ : Симфонія Форте, 2017. - Вип. 1. - С. 146-153.
pnu-lib@ukr.net
© 2015 Library.Design by Roman Korchmenko