Вхід для адміністраторів >>>

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
  ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Головна Архів новин Визначення УДК Нові надходження Меценати Наші партнери

АКТУАЛЬНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРО БІБЛІОТЕКУ
КОНТАКТИ
ФОНДИ БІБЛІОТЕКИ
ПЕРШОКУРСНИКАМ
КОРИСТУВАЧАМ
НАУКОВЦЯМ
ПОСЛУГИ
ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ
НАУКОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ
БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ ДОКТОРІВ НАУК ПНУ
СТЕФАНИКОЗНАВСТВО В ПНУ
ПУНКТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НАША БІБЛІОТЕКА У ЗМІ
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
ПРО УНІВЕРСИТЕТ
Flag Counter

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Пріоритетні напрямки наукової роботи бібліотеки:

Краєзнавчі студії.
Біографічні дослідження, їх бібліографічне забезпечення.
Участь у створенні національної бібліографії України.
Збереження та інформаційне розкриття колекцій рідкісних та цінних видань.
Розвиток та підтримка Репозитарію та забезпечення відкритого доступу до результатів наукових досліджень учених ПНУ ім. В. Стефаника.
Використання новітніх електронних технологій.
Співробітництво з університетськими кафедрами.
Участь у конференціях.
Кооперація діяльності бібліотечних та академічних наукових установ України.
Міжнародне співробітництво.
Видавнича діяльність.

Тематика наукових досліджень
Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету
імені В. Стефаника

Наукова робота в науковій бібліотеці ведеться у двох напрямах: науково-дослідному та науково-видавничому згідно із затвердженими планами роботи бібліотеки на рік.

2019

В межах робочого часу виконувалися теми наукових досліджень:

Тема 1. «Науковці Прикарпатського національного університету: бібліографічний аспект».

Бібліографічні покажчики:
1. «Історія Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в іменах: біографічні дані та основні праці ректорів університету»;
2. «Праці вчених (докторів наук) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2007-2017 рр.)»;
3. «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника на сторінках друкованих видань (1960-2019 рр.)»;
4. «Невгасиме світло постаті: до 95-річчя проф. В.Т. Полєка»,
5. «Соловка Л.М.: історик, джерелознавець, краєзнавець»,
6. «Грещук В.В.: до 70-річчя від дня народження».

Тема 2. «Фонд рідкісної книги Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: проблематика та бібліографія».
1. «Каталог видань української художньої літератури з Фонду рідкісних видань (1882-1945)»).

Проведення конференцій, семінарів науковою бібліотекою.
Проведено 20 березня 2019 р. засідання секції бібліотекознавства, бібліографії, пресознавствана щорічній звітній конференції науковців університету (8 доповідей та повідомлень, 10 учасників).
6-8 вересня 2019 р. Наукова бібліотека університету спільно з деякими польськими науковими закладами організувала і провела IVМіжнародну наукову конференцію ««Станиславів і Станиславівщина в 1939-1945 рр. Війна – Окупація – «Визволення»», у якій прийняло участь понад 50 учасників, з них 15 – іноземців. За результатами конференції готується до друку збірник статей.
На базі Наукової бібліотеки 27 березня 2019 року відбулося засідання методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти м. Івано-Франківська на тему «Традиційна та інноваційна діяльність відділу обслуговування Наукової бібліотеки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника». Також було проведено Круглий стіл на тему «Соціальні мережі як засіб маркетингової діяльності відділів обслуговування ВНЗ».
3.10. 2019 р. відбувся за участі працівників бібліотеки, викладачів та студентів Круглий стіл, присвячений пам’яті професора кафедри української літератури, бібліографа, краєзнавця В.Т. Полєка (1924-1999).

Опубліковано статтю:
Гуцуляк О.Б. Олег Лишега як поет – шаман – лицар Буття // Олег Лишега. Відлуння : матеріали Перших Лишегівських читань, присвячених сімдесятиріччю від дня народження / упоряд. Є.М. Баран, М.В. Бігусяк, Х.М. Нагорняк. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 25-39.

2018

В межах робочого часу виконувалися теми наукових досліджень:

Тема 1. «Науковці Прикарпатського національного університету: бібліографічний аспект».
1. Бібліографічний покажчик праць докторів наук Прикарпатського національного університет ім. Василя Стефаника (2007-2018 рр.)

Тема 2. «Фонд рідкісної книги Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: проблематика та бібліографія» (виконавці теми – заступник директора Олейник С. В., завідувач відділу Стрихар І.Я.).
Видано каталог «Видання Івана Верхратського, галицького педагога, мовознавця, натураліста».
Експозиція видань: «Польськомовні видання у Фондах рідкісної книги».

Опубліковано статтю: Гуцуляк О.Б. Михайло Гуцуляк (1888-1946) – поручик УГА, педагог, дитячий письменник: до проблеми формування Асоціації нащадків комбатантів УГА // Західно-Українська Народна Республіка : революція, державність, соборність : до 100-річчя утворення ЗУНР. 30-31 жовтня 2018 р. : Програма-запрошення. – Львів – Івано-Франківськ : ННЦДІУНВР ім. О. Карпенка ПНУ ім. В. Стефаника. 2018. – С. 22.

Проведення конференцій, семінарів науковою бібліотекою.
7-9 вересня 2018 р. Наукова бібліотека університету спільно з деякими польськими науковими закладами організувала і провела Міжнародну наукову конференцію ««Станиславів і Станиславівщина в 1918-1923 рр. Політика – Військо – Господарство – Адміністрація», у якій прийняло участь понад 70 учасників, з них 12 – іноземців. За результатами конференції готується до друку збірник статей.
На базі Наукової бібліотеки 24 10. 2018 р.відбулося засідання обласного методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти м. Івано-Франківська на теми: «Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: стан, проблеми їх вирішення (доповідачі: Ражик Є.Ф. – завідувач інформаційно-бібліографічного відділу та Дзумедзей Р.О., заступник директора наукової бібліотеки), «Використання новітніх технологій у довідково-бібліографічній роботі (доповідач – провідний бібліограф Блинчук О.М.).

2017

В межах робочого часу виконувалися теми наукових досліджень:

Тема 1. «Науковці Прикарпатського національного університету: бібліографічний аспект» (в межах робочого часу; Прикладна; Реєстрація 0113U007857; період – 01/01/2013-31/12/2017; керівник – Бігусяк М.В.)

У межах теми видано бібліографічних покажчики:

1. Жерноклеєв Олег Станіставович: бібліографічний покажчик (до 50-річчя від дня народження) / упор. та наук. ред. : О.Б. Гуцуляк; відпов. ред. серії П.М. Гаврилишин. – Івано-Франківськ : Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. – 47 с. – (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»).
2. Райківський Ігор Ярославович: бібліографічних покажчик (до 50-річчя від дня народження) / упор. та наук. ред. : О.Б. Гуцуляк; відпов. ред. серії П.М. Гаврилишин. – Івано-Франківськ : Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. – 54 с. – (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»).
3. Бібліографічний покажчик праць докторів наук Прикарпатського національного університет ім. Василя Стефаника (2007-2017 рр.) [Електронний ресурс] / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від.; [упоряд.: Блинчук М. В., Блинчук О. М., Каруцяк О. Б., Попадинець О. Є., Ражик Є. Ф., Сичик О. В.; відп. за вип. Ражик Є. Ф.]. – Івано-Франківськ, 2017.
4. Покажчик бібліографічних видань Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2001–2017) [Електронний ресурс] / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від. ; [упоряд. Ражик Є.Ф.; відп. за вип. Ражик Є. Ф.]. – Івано-Франківськ, 2017. – 24 с.
5. Прикарпатський національний університет на сторінках друкованих видань (1960 – 2017): бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформ.-бібліогр. від.; [упоряд. Є. Ф. Ражик ; відп. ред. Є. Ф. Ражик]. – Івано-Франківськ, 2017. – (Серія «Прикарпатський національний університет у світлі доби»). – Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php. – Доповнений.
6. Письменники – викладачі ПНУ (А – ): бібліогр. покаж. [Електронний варесурс] / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від.; [упоряд. Блинчук О. М.; відп. за вип. Ражик Є. Ф.]. – Івано-Франківськ, 2017. – 12 с. – Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php.

Тема 2. «Фонд рідкісної книги Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: проблематика та бібліографія» (виконавці теми – заступник директора Олейник С. В., завідувач відділу Стрихар І.Я.). Укладено каталог «Українська художня література в Фондах рідкісної книги». З наявних у фонді рідкісних видань створено повнотекстові електронні колекції (з вільним доступом на інтернет-сайті бібліотеки): «Іван Франко: життя та творчість», «Леся Українка: життя та творчість», «Видавець Яків Оренштайн». Були представлені у відкритому доступі книжкові експозиції рідкісних видань: «Польськомовні видання у Фондах рідкісної книги» та «Видання Якова Оренштайна».

Проведення конференцій, семінарів науковою бібліотекою.
Проведено засідання секції бібліотекознавства, бібліографії, пресознавства на щорічній звітній конференції (за 2016 р.), на якому заслухано 14 доповідей та повідомлень.
12-13 вересня 2017 р. Наукова бібліотека університету спільно з Центром польської культури та європейського діалогу в м. Івано-Франківську, Військово-технічною академія у м. Варшава та Академією військово-морського флоту ім. Героїв Вестерплатте в м. Гдині організувала і провела Міжнародну наукову конференцію «Станіславів і Станіславівщина в час суспільних і національних змін ХІХ – першої половини ХХ ст.: суспільство – політика – культура – міжнаціональні відносини», у якій прийняло участь понад 70 учасників, з них 12 – іноземців. За результатами конференції підготовлено до друку збірник статей, який має незабаром вийти друком в Польщі за кошти Генерального консульства Республіки Польща у Львові.
19 жовтня 2017 р. у Науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувся Круглий стіл «Дороговкази в майбутнє українського вченого Богдана Гаврилишина», присвячений річниці світлої пам’яті почесного професора університету Богдана Дмитровича Гаврилишина за участі викладачів кафедри філософії, соціології та релігієзнавства.
На базі Наукової бібліотеки 25 жовтня проведено Івано-Франківським обласним методичним об’єднанням бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації науково-практичний семінар «Підготовка методичних матеріалів, що регламентують функціонування інституційного репозитарію».

2016

В межах робочого часу виконувалися теми наукових досліджень:

Тема І. Науково-дослідна тема: «Науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: біобібліографічний аспект» (в межах робочого часу; Прикладна; Реєстрація 0113U007857; період – 01/01/2013-31/12/2017; керівник – Бігусяк М.В.)

БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ:

1) Вівчаренко Олег Антонович : біобібліографічних покажчик (до 70-річчя від дня народження) / упор. та наук. ред. : О.Б. Гуцуляк; ред. : Р.Л. Ріжко, Н.Г. Мазур; відпов. ред. серії М.В. Бігусяк. – Івано-Франківськ : Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. – 44 с. – (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»). – http://lib.pu.if.ua/files/pokajchiki/vivcharenko2016.pdf


БІБЛІОГРАФІЧНІ КОЛЕКЦІЇ:
1) «Стефаникознавство в Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» http://lib.pu.if.ua/Stefanuk.php
Учені вузу вивчають життєвий і творчий шлях Василя Стефаника, досліджують його художню, літературознавчу та епістолярну спадщину, організовують наукові конференції, захищають кандидатські дисертації, пишуть художні твори про визначного майстра, тому вважаємо, що настав час мовою бібліографії зафіксувати здобутки дослідників.
за наступними тематичними розділами:
• Художні твори Василя Стефаника у фондах Наукової бібліотеки університету
• Твори Василя Стефаника та література про нього з фонду рідкісних видань
• Стефаникознавство в діаспорі (на матеріалах фонду читального залу україники)
• Збірники наукових матеріалів, які видані в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника, та рецензії на них
• Життя і творчість Василя Стефаника в науковому доробку вчених Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника
• Науковці Прикарпатського національного університету – лауреати обласної премії імені Василя Стефаника

Тема ІІ. Науково-дослідна тема: «Фонд рідкісної книги Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» (в межах робочого часу; Прикладна; 01/09/2006-31/12/2017; керівник – Олейник С.В.)

Книжкові експозиції рідкісних та цінних видань за темою «2016 рік – рік Івана Франка»:

1) у холі Наукової бібліотеки представлено розширену постійнодіючу тематичну книжкову експозицію «Невідомий Іван Франко» (:за матеріалами фондів рідкісної та діаспорної літератури);
2) До 160-річчя від дня народження І. Я. Франка представлено віртуальну виставку «Перлини минулих століть : прижиттєві видання І.Я.Франка з фонду рідкісної книги»;
3) 27 жовтня 2016 р. у читальному залі факультету туризму проведено тематичний огляд під назвою «Підеш ти у мандрівку століть з мого духа печаттю» (І. Франко).

Статті:
1. Бігусяк М. В. Франкова «академія» в оцінках і поглядах професора В. Т. Полєка / М. В. Бігусяк // Ідейний провідник української нації: до 160-річчя від дня народження І. Я. Франка / укл. Гах Й. М. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – С. 220-227.
2. Гуцуляк О.Б. Іван Франко таки Каменяр : модернізм – неомодернізм – сучасність // Ідейний провідник української нації : до 160-річчя від дня народження Івана Франка / упоряд. Н.М. Гах. – Івано-Франківськ : Асоціація вищих навч. закладів Івано-Франківської обл., 2016. – С. 216-219.

СТАТТІ ПОЗА ТЕМАМИ:
1) Ріжко Р. Нове видання з бібліотечно-краєзнавчих студій // Краєзнавець Прикарпаття. – 2016. – № 28. – Липень-грудень. – С.60-62.
2) Бігусяк М. В. Професор В. Т. Полєк – дослідник творчості Л. Мартовича / М. В. Бігусяк // 2016. – У друці.
3) Мирон Галярник, Надія Галярник, Євген Ільків: Дослідження стану костелів на Івано-Франківщині // XXIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Переяслав-Хмельницький, 28-29 лютого 2016 р. – http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/article/file/2720/myron_istoriia_28-29.2.2016.zip
4) Стрихар Іванна. Шляхи вирішення проблеми «нечитання» (на прикладі роботи Наукової бібліотеки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) // «Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи у сучасному освітньому просторі» : міжрегіональна науково-методична конференція, 3 листопада 2016 р. (підсекція «Методика викладання літератури: від теорії до практики» секції «Методико-педагогічний досвід учителя-словесника у піготовці студента-філолога») – http://lib.pu.if.ua/files/articles/stryhar01.pdf – у друці

ВІДГУК НА АВТОРЕФЕРАТ:
1. Гуцуляк О.Б. Відгук про автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство Мудрохи Велентини Олександрівни «Науково-методична діяльність Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника : історико-функціональний аспект та інноваційні особливості» / О.Б. Гуцуляк. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2016. – 3 с. – 0,25 д.а.

2015

В межах робочого часу виконувалися теми наукових досліджень:

І. Науково-дослідна тема: «Науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: біобібліографічний аспект» (в межах робочого часу; Прикладна; Реєстрація 0113U007857; період – 01/01/2013-31/12/2017; керівник – Бігусяк М.В.)

Опубліковано:

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ:

Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1. – 326 с. – http://lib.pu.if.ua/files/zbirnyky/zbirnyk-2015-1.pdf (13,6 д.а.)

1. Арабчук І.М. Художньо-літературні та мистецькі журнали у фондах читального залу славістики Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1. – С.55-58
2. Бігусяк М.В. Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1944-2014 рр.): історія, досягнення та завдання в умовах модернізації освіти // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– C.7-17
3. Бігусяк М.В., Гуцуляк О.Б. Біобібліографістика Прикарпаття як регіональна складова Українського Біографічного Словника // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1. – С.101-105
4. Бігусяк М.В., Красуляк О.В. Франкознавчі студії професора В.Т. Полєка // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С. 263-269
5. Блинчук М.В. Науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника як дослідники історії рідного краю // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С.106-108
6. Галярник Н.Р. Архів професора Володимира Полєка як об’єкт наукового дослідження // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С.259-262
7. Галярник Н.Р. Меморіальна бібліотека Вацлава Копалінського // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С. 70-72
8. Галярник Н.Р. Поет-дисидент Зеновій Красівський (за матеріалами Іменного фонду професора В.Т. Полєка в книгозбірні Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника) // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– C. 282-287
9. Галярник Н.Р. Творча діяльність Гната Хоткевича в епістолярії В.Т. Полєка (за матеріалами Іменного фонду професора В.Т. Полєка в книгозбірні Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С. 270-281
10. Галярник Н.Р., Піхманець Ю.Є. Іменні бібліотечні фонди вищого навчального закладу // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С. 59-64
11. Голуб Ю.О. Бібліотека університету як культурний інститут за умов розширення інформатизації // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С.18-21
12. Гуцуляк О.Б. Карпатська зоря Ярослава Ороса (рецензія на книгу) – // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1. – С.139-144
13. Королько О.Ю. Організація бібліотечної справи Товариством «Просвіта» в Східній Галичині на початку ХХ століття в оцінці Зенона Кузелі // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С.250-257
14. Корчменко Р.В. Автоматизація бібліотечних процесів: проблеми видачі документів користувачам // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С.84-87
15. Мазур Н.Г. Книжкова комунікація: теорія, історія, перспективи розвитку // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1. – С.113-119
16. Мах У.І. Сучасна українська періодика для жінок: типологічні особливості // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С.120-122
17. Олейник С.В. Становлення та формування фонду рідкісної книги Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С.47-54
18. Павлюк І.М. Бібліотечне обслуговування користувачів наукової бібліотеки вишу як соціально-рольова взаємодія // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С. 33-37
19. Павлюк І.М. Професійний імідж бібліотекаря відділу обслуговування // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С.38-41
20. Павлюк І.М. Типи і роль співробітників-чоловіків у бібліотеках // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С.42-45
21. Пелипишак І.В. Поняття комп’ютерної грамотності бібліотекаря // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С. 88-90
22. Піхманець Ю.Є. Іменний фонд Ореста Городиського у книгозбірні Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С. 65-69
23. Ражик Є.Ф. Роль бібліотек вишів у підвищенні інформаційної культури студентів // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С. 21-26
24. Ражик Є.Ф. Формування системи бібліографічних видань у Науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С. 96-100
25. Романська С.Й. Електронний каталог бібліотеки: технологія та організація // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С.80-83
26. Сухорукова І.М. Музичні видання діаспори у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С.73-75
27. Юречко І.В. Німецькомовна література у фондах рідкісної книги Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1.– С.76-78

СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ:

28. Ріжко Р.Л. Формування іміджу сучасної бібліотеки : бібліотечна журналістика / Р.Л. Ріжко // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 16-19 червня 2015 р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С. 259-265.
29. Бігусяк М.В., Гуцуляк О.Б. Науково-дослідницька та рекламна діяльність Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 16-19 червня 2015 р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С. 15-25.
30. Олейник С.В., Стрихар І.М. Фонд рідкісних видань як важливий фактор забезпечення науково-дослідної діяльності у вищому навчальному закладі (на прикладі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 16-19 червня 2015 р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С.208-213.

БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ:

Ганна Василівна Карась: біобібліографічний покажчик (до 60-річчя від дня народження) / [упоряд. : І.М. Арабчук, Р.Л. Ріжко ; автор передм. В.Д. Шульгіна ; відп. ред. М.В. Бігусяк; наук. ред. О.Б. Гуцуляк]. – Івано-Франківськ : Видавництво Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 85 с. – (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»). – http://lib.pu.if.ua/files/pokajchiki/karas.pdf (3,6 д.а.)

Кафедра філософії та соціології філософського факультету : біобібліографічний покажчик / упоряд. О. Б. Гуцуляк, А. О. Макарова, І. М. Арабчук ; відп. ред. М. В. Бігусяк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015 с. – 129 с. – (Серія «Біобібліографічний портрет кафедри»). – http://lib.pu.if.ua/files/pokajchiki/kafedra-filosofiji.pdf (5,4 д.а.)

Письменники – викладачі Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (А–Д) : бібліогр. покажч. / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від. ; [упоряд.Блинчук О. М. ; відп. за вип. Ражик Є. Ф.]. – Івано-Франківськ, 2015. – 980 позиц.


ІІ. Науково-дослідна тема: «Фонд рідкісної книги Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» (в межах робочого часу; Прикладна; 01/09/2006-31/12/2015; керівник – Олейник С.В.)

КНИЖКОВА ЕКСПОЗИЦІЯ:

1. Bиставка «Твори-ювіляри – 2015 року» (видання з фонду рідкісних видань)

ПОКАЖЧИКИ:

1. Літературний журнал: літературно-художній і критичний місячник (1936-1941) : бібліографічний покажчик змісту видань, наявних у фондах бібліотеки університету / укладач Олейник С. В., Стрихар І. Я. – Івано-Франківськ : Наукова бібліотека ПНУ, 2015. – 316 с.
2. Літературний журнал: літературно-художній і критичний місячник (1936-1941) : бібліографічний покажчик змісту / уклад. С. В. Олейник, І. Я. Стрихар. – Івано-Франківськ : Наукова бібліотека ПНУ, 2015. – 36 с.
3. Каталог рідкісних видань з питань мовознавства (із фондів Наукової бібліотеки) : бібліографічний покажчик / уклад. С. В. Олейник; передмова С.В.Олейник. – Івано-Франківськ : Наукова бібліотека ПНУ, 2015. – 33 с.


СТАТТІ ПОЗА ТЕМАМИ:

1. Ріжко Р. Бібліотека – територія креативу / Р. Ріжко // Університет. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 65 (березень). – С. 16.

2014

В 2014 р. в межах робочого часу виконувалися дві теми науково-прикладних досліджень:

Тема 1. «Науковці Прикарпатського національного університету: біобібліографічний аспект» (державна реєстрація 0113U007857; період – 01/01/2013-31/12/2017; в межах робочого часу; прикладна; наук. керівник – канд. філол. наук, директор Бігусяк М.В., виконавці теми – заст. директора Гуцуляк О.Б., зав. наук. відділом І.М. Арабчук).

У межах теми опубліковано статті:
1) Бігусяк М. В., Гуцуляк О.Б. Українознавство у виданнях науковців Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / М. В. Бігусяк, О. Б. Гуцуляк // [Подано до Журналу ПНУ. – 2014]; англомовна та україномовна версії
2) Бігусяк М. В. Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – досвід відповідей на виклики часу (до 70-річчя з дня заснування) / М. В. Бігусяк // Університет. – 2014. – № 61 (вересень). – С. 6-9.

У межах теми видано 5 бібліографічних покажчиків:
1) Прикарпатський університет імені Василя Стефаника на сторінках друкованих видань (1960 – 2013) : бібліографічний покажчик / [упоряд.: Є. Ф. Ражик, відп. ред. М. В. Бігусяк]. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – 76 с. – (Серія «Прикарпатський національний університет у світлі доби»);
2) Покажчик основних публікацій [Возняка Степана Михайловича] // Історія філософії як школа думки. Збірник на пошану професора Степана Михайловича Возняка (до 85-річчя з дня народження) / Ред. колегія: В.К. Ларіонова (головний редактор), О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2014. – С.578-585;
3) Бібліографічний покажчик змісту Вісників Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія : Історія (1999–2014) / упоряд. І. М. Арабчук, Н. Г. Мазур. – Івано-Франківськ, 2014. – 54 с.;
4) Бібліографічний покажчик змісту Вісників Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія : Природничі науки (1999–2014) / упоряд. І. М. Арабчук, Н. Г. Мазур. – Івано-Франківськ, 2014. – 64 с.;
5) Шевченкіана в Прикарпатському університеті : бібліогр. покажч. / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Довідково-бібліогр. від. ; [упоряд. Блинчук О. В.; відп. за вип. Ражик Є. Ф.]. – Івано-Франківськ, 2014. – (240 позиц.).

У руслі цієї тематики опрацьовано та відкрито для мережі Інтернет повнотекстові електронні зібрання праць науковців:
1) Юридичного інституту (6 кафедр і лабораторія; 551 позиція; http://lib.pu.if.ua/juryst.php);
2) кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства (http://lib.pu.if.ua/kaf-svit.php).

Опрацьовано та виставлено повнотекстові електронні версії наукових видань університету від дня його заснування:
1) «Наукові записки Станіславського державного педагогічного інституту» (1955-1961 рр.) (http://lib.pu.if.ua/stanislav-nz.php);
2) «Тези доповідей звітних та наукових конференцій кафедр Івано-Франківського державного педагогічного інституту» (1964-1981 рр.) (http://lib.pu.if.ua/stanislav-tezy.php).

Протягом звітного періоду цій темі були присвячені книжкові виставки:
1) «Наукові здобутки академіка М.Г. Стельмаховича в оцінці сучасних дослідників» (5 червня 2014 р., актова зала Педагогічного інституту, де проходило пленарне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження академіка М. Г. Стельмаховича: «Мирослав Гнатович Стельмахович – видатний український педагог»);
2) виставка наукового доробку професорсько-викладацького складу Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника на VI Міжнародній форум-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (21–23 жовтня 2014 р. у Київському Палаці дітей та юнацтва): експозиція налічувала 50 примірників книг, серед них монографії, навчально-методичні посібники, серії вісників університету.

Тема 2. «Фонд рідкісної книги Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: його проблематика та бібліографія» (в межах робочого часу; прикладна; наук. керівник – канд. філол. наук, директор Бігусяк М. В.; виконавці теми – заступник директора Олейник С. В., бібліотекар Піхманець Ю.Є.).

У межах теми видано покажчики:
1) Бібліографічний покажчик змісту «Записки Наукового Товариства імені Шевченка 1893-2006 рр. на матеріалах фондів бібліотеки «Рідкісна книга» та «Україніка» / уклад. С.В. Олейник, Ю.Є. Піхманець ; вступ. Ю.Є. Піхманець. – Івано-Франківськ: НБ ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника», 2014. – Ч. 1. 1893-1937 рр. – 86 с.; Ч. 2. 1948-2006 рр. – 81 с.;
2) Покажчик шевченкознавчих праць (за матеріалами фонду «Рідкісна книга») / уклад. С.В. Олейник. – Івано-Франківськ: НБ ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника», 2014. – 9 с.

Організована експозиція «Маловідомі матеріали про життя і творчість Т. Г. Шевченка» (література з фонду «Рідкісна книга»: до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка; лютий-листопад 2014 р.; хол наукової бібліотеки) також розкриває проблеми досліджуваної тематики.

Статті поза темами:

1. Ріжко Р. Науково-практична конференція «Бібліотека як науково-методичний та соціокультурний центр сучасного вищого навчального закладу» / Руслана Ріжко // Університет. – 2004. – Вип. 61 (вересень). – С. 10.
2. Гуцуляк О., Дрогомирецький П. Здетоновані псевдореформи: думки про Болонський процес // Університет. – 2014. – Лютий. – С.6.
3. Гуцуляк О. Два педагогічні принципи нашої європейської ідентичності // Університет. – 2014. – Жовтень. – С. 14.

pnu-lib@ukr.net
© 2015 Library.Design by Roman Korchmenko