Вхід для адміністраторів >>>

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
    ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Головна Архів новин Меценати Наші партнери Нові надходження Фотоальбом

АКТУАЛЬНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРО БІБЛІОТЕКУ
ФОНДИ БІБЛІОТЕКИ
ПЕРШОКУРСНИКАМ
КОРИСТУВАЧАМ
НАУКОВЦЯМ
ПОСЛУГИ
ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ
НАУКОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ
БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ ДОКТОРІВ НАУК ПНУ
СТЕФАНИКОЗНАВСТВО В ПНУ
ПУНКТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НАША БІБЛІОТЕКА У ЗМІ
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
ПРО УНІВЕРСИТЕТ
Flag Counter

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Віртуальна довідка

Умови виконання запитів

Запитати


Запитання № 1672
Богдан, ПТБД-21. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми
Підвищення рівня конкурентоспроможності продукції
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1671
Марія, Пр5. e-mail: Senivnasha@gmail.com
Допоможіть будь-ласка найти економічні станні за минулі 5 років викладачів пну
відповідь
Такі статті, як і будь-які інші статті викладачів ПНУ, можна знайти в розділах "Електронна бібліотека" (Натиснувши відповідну кнопку як ви натиснули "Віртуальна довідка"), або в розділі "Репозитарій ПНУ" (відповідно).

Запитання № 1670
Дмитро, ПрЗ. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему "Держава скіфів(7-3 ст до н.е) та її значення для зародження ранньої української державності".

Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.Геродрот із Галікарнасу.Скіфія/Ред. Гнатюк Б.І.-К.:"Договіра",1992 .-72с.Кільк. прим. 4 (Іст.-4)
2. Василенко Г. К. Велика Скіфія/Відп. ред. Назаренко Н. О.-К.,1991 .-48 с.Кільк. прим. 3(Іст.-3)
3. Горєлов М. Є., Моця О. П., Рафальський О. О.
Скіфське "царство"//Горєлов Микола Іванович, Моця О.П.,Рафальський О.О..Держава і цивілізація в історії України: монографія.-К.,2009 .-С. 99 - 121.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ.-1)
4. Клочко В. До проблеми походження скіфів//Пам"ятки України,2005.-2 .-С.20-29. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. Петрук В. Велика Скіфія- Оукраїна .-К.,2001 .-432 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6. Плохій Сергій. Брама Європи: історія України від скіфських воєн до незалежності.-Х.,2019 .-496 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-1 КХ.-1)
7. Винокур Іон Срулевич. Археологія України: підручник .-Тернопіль,2005 .-480 с.Кільк. прим. 14 (Іст.-1, КХ-10)
8. Пастернак Ярослав. Археологія України. Первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами .-Торонто,1961 .-800 с. Кільк. прим. 2 (Україніка-2)
9. Чмихов М.О.
Археологія та страродавня історія України: курс лекцій .-К.,1992 .-376 с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10. Вопросы скифо-сарматской археологии /отв. ред. Д. Б. Шелов .-М.,1952 .-248 с.Кільк. прим. 5 (Іст.-1, КХ.-4)
11. Древности степной скифии:сборник научных трудов/отв. ред. А.И.Тереножкин .-К.,1982 .-248 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-2 КХ-1)
12. Скифы Северного Причерноморья/Ред. Мурзин В.Ю, .-К.,1987 .-152 с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
13. Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы .-Ленинград:Изд-во Ленин. ун-та,1974 .-156 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
14. Ильинская В.А., Тереножкин А.И.
Скифия VII-IV вв. до н.э. /Отв.ред. Артеменко И.И.-К.,1983 .-380 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)

Запитання № 1669
Марія, Долина. e-mail: senivnasha@gmail.com
Допоможіть із літературою до теми: "Бізнес-середовище в Україні:проблеми і перспектива"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку/Ред. Дубенко Д.О.-К.:Атіка,2002 .-320с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1, КХ-3)
2. Основи бізнесу: навч. посіб.-Рек. МОН .-К.:ВЦ "Академія",2009 .-384 с.Кільк. прим. 15 (Іст.-3, КХ - 12)
3. //Баліцька В.В.,Близнюк В.В.,Крикун О.І.,Мусіна Л.А.,Скрипниченко М.І. та ін.
Підприємницьке середовище в Україні та стимулювання малого та середнього бізнесу//Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України: монографія.-К.:Четверта хвиля,2009 .-С. 302 - 354.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. Ісакова Н.Б.,Красовська О.В.,Вельтер Ф.,Смолбоун Д.
Малий бізнес в Україні :гендерний аналіз//Економіка і прогнозування,2005.-2 .-С.123-136 Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. Бойко В. М., Вашків П. Г.
Бізнес:словник-довідник .-К.:Україна,1995 .-157 с.Кільк. прим. 10 (Іст.-1, Бібл.-2, КХ-7)
6. Брехаря С. Г.
Бізнес-еліта в сучасній Україні: засоби впливу на політичний процес//Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса .-К,2010.-№ 1(45) .-С. 100-110.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. Будкін В.
Особливості бізнес-середовища країн СНД//Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць.-К.:Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка; Ін-т міжнародних відносин,2012.-Вип. 105.-Ч.ІІ .-С. 17-22.Кільк. прим. 1 (МВ-1)
8. //відп. ред.Т.Г.Бондаренко, С.М.КвітВесна М.
Актуальність застосування корпоративної культури в бізнес-середовищі//Світові стандарти сучасної журналістики: збірник наукових праць.-Черкаси:Вид.Чабаненко Ю.,2010 .-С. 264-268. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. Крамар О.
Між виживанням і розвитком : [про особливості та роль дрібного бізнесу в Україні]//Український тиждень.-К.,2015.-41 .-С. 16-18.
10. Євдоченко О.О.
Європейське бізнес-середовище в розвитку міжнародної єкономічної діяльності:Автореферат дис. ...канд.економ. наук .-К.,2006 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
11. Гудзь Ю.Ф.
Підприємницьке середовище та його вплив на ефективність господарської діяльності малих підприємств (на прикладі харчової промисловості Волинської області):Автореферат дис. ... канд. економ. наук. -К.,2011 .-22 с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
12. Задихайло Д.
Держава та економічне ринкове середовище : господарсько-правовий контекст//Вісник Академії правових наук України.-Харків,2005.-3 .-С.149-161 Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
13. Маєр Д.М. Олесневич Д
Міжнародне середовище бізнесу .-К.,2002 .-695 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
14. Яремко А. О.
Особливості комплексного компаративного аналізу торговельних підприємств у конкурентному бізнес-середовищі//Актуальні проблеми економіки.-К.:АТЗТ "Атопол",2013.-9 .-С. 145-150.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1668
Роман, . e-mail:
Допоможіть із літературою до теми : "Підвищення рухової активності учнів початкових класів за допомогою рухливих ігор
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.58
В46 Вільчковський, Е. С.
Рухливі ігри в школі/ Е. С. Вільчковський, В. І. страшинський. – К., 1989. – 176 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2. 75
Д31 Демчишин, А. А.
Рухливі ігри / А. А. Демчишин. – К., 1985. – 190 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1 Педагог. – 1)
3.
Ковальов, В. М.
Рухливі ігри для учнів 2-го класу / В. М. Ковальов // Фізичне виховання в школах України. – 2014. – № 7. – С. 17-24. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Кругляк, О.
Рухливі ігри та забави - важливий чинник організаціїдозвілля дітей молодшого шкільного віку / О. Кругляк, Т. Кругляк, Н. Кругляк // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції [Текст]: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2009. – С. 163-169. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Лущик, І. В.
Рухливі ігри для учнів 3-го класу / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2014. – № 8. – С. 17-24. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 74.267
Е99 Єфіменко, Н. Г.
Методика проведення рухливих ігор / Відп. Рєпа Н. О. – К., 1969. – 104 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Войтенко, А.
Особливості організації та проведення рухливих ігор на уроках фізичної культури у 1-2 класах / А. Войтенко // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С.60-63. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Дудіцька, С. П.
Підвищення фізичного розвитку молодших школярів з використанням рухливих ігор / С. П. Дудіцька // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2007. – Вип.44. – С. 177-179. – (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
9.
Караченцева, А. Н.
Урок рухливих ігор "Подорож у космос", 1 кл. / А. Н. Караченцева // Фізичне виховання в школах України. – 2016. – № 10. – С. 6-10. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Марченко, С. І.
Моделювання розвитку швидкості у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор / С. І. Марченко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 10. – С.10-15. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 75.0
М 30 Марченко, С. І.
Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор : Автореферат дис. ...канд. наук з фіз. вихов. і спорту. Спец.24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / С. І. Марченко. – Харків, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12.
Олійник, Г. І.
Значення рухливих ігор для виховання молодших школярів / Г. І. Олійник // Кінезіологія в системі культури: матеріали конференції 12-14 жовтня 2001 р. / Ред. Мицкан Б.М. – Івано-Франківськ, 2001. – С.28-30. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)

Запитання № 1667
Ірина, . e-mail:
Дайте, будьласка, список підручників чи статей на тему "Стиль педагогічної роботи". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Васянович, Г.
Культура й особистісний стиль педагогічної діяльності викладача ВНЗ фінансово-економічного профілю / Г. Васянович // Вибрані твори [Текст]: у 7 т. / Г.Васянович. – Львів, 2015. – Т.5 : Збірник наукових праць. – С.257 - 270.
2.
Фоменко, І.
Індивідуальний стиль педагогічної діяльності / І. Фоменко // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2009. – № 1. – С.55-60. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
3. 74.58я73
М41 Мешко, Г. М.
Вступ до педагогічної професії [Текст] : навчальний посібник / Г. М. Мешко. – Рек. МОН. – К. : Академвидав, 2010. – 200 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 14, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2)
4. 74.00я73
Ф66 Фіцула, М. М.
Вступ до педагогічної професії [Текст] : навч. посібник / М. М. Фіцула. – 2-ге вид. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2003. – 136 с. – 05,30
кільк.прим.: 4 (Педагог. – 3, КХ. – 1)
5. 74.204я73
Ф 66 Фіцула, М. М.
Вступ до педагогічної професії [Текст]: навч. посібник / Михайло Миколайович. Фіцула. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2005. – 168 с. – 8,00
кільк.прим.: 6 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2)
6.
Лавровська, С. М.
Види та стилі взаємодії педагога й учня / С. М. Лавровська // Біологія. – 2013. – № 33. – С. 2-7. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
7. 74.204.2
К 56 Ковальчук, Л. О.
Основи педагогічної майстерності [Текст] : навч. посібник / Лариса Онисимівна Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 608 с. – 18,20
кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
8. 74.1я73
П 35 Пихтіна, Н. П.
Основи педагогічної техніки [Текст]: навч. посібник / Ніна Порфиріївна Пихтіна. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2013. – 316 с. – 85,00
кільк.прим.: 13 (КХ. – 9, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
9. 74.204я73
П24 Педагогічна майстерність: підручник для студ. вищих пед. навч. закладів / за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с. кільк.прим.: 72 (ЗагЧЗ. – 1, Коледж. – 2, КХ. – 67, Прир. – 1)
10. 74.204
М67 Мітюров, Б. Н.
Педагогічна майстерність учителя [Текст] / Б. Н. Мітюров. – К. : Радянська школа, 1966. – 128 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)

Запитання № 1666
Ольга, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до реферату на тему: "Культурно-історичні ресурси та їх класифікація". Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Стафійчук В.І. Історико-культурні ресурси України//Стафійчук Валентин Іванович.Рекреалогія : навч. посібник.-К.,2006 .-С.133-147.Кільк. прим 35 (Тур.-10, Прир.-2, Заг.ч.з.-1, КХ-22)
2. "Замок Радомисль" - архітектурна та історико-культурна перлина поліського краю//Туризм сільський зелений.-К.:Новий друк,2013.-1 .-С. 19-22. Кільк. прим. 1 (Туризм-1)
3. Історико-культурна спадщина Прикарпаття: Наук.збірник на пошану П.Арсенича .-Ів.-Франківськ,2006 .-800 с.Кільк. прим. 8 (Іст.-3, КХ-5)
4. Бойківщина Сакральна.Історико-культурна спадщина: туристичний путівник/за ред. проф. В.Великочого,Ч.1 .-Київ - Івано-Франківськ,2012 .-302 с.Кільк. прим. 1 (Тур.-1)
5. Вивчення вітчизняної історико-культурної спадщини та культурних трансформацій у сучасному урбаністичному суспільстві//Соціогуманітарні дослідження у Національній академії наук України. 2004-2008: звіт Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України до 90-річчя НАН України /редкол.:В.М.Литвин (голова) та ін..-К.,2008 .-С. 143-157 Кільк. прим. 2 (КХ-2)
6. Туристичними шляхами Прикарпаття: збірник наукових праць -Львів,2012 .-Кільк. прим. 5 (Іст.-2 Туризм-3)
7. Історико-культурні об"єкти села Крукеничі та можливість їх використання у туризмі : [туризм Львівської області]//Туристичними шляхами Прикарпаття: збірник наукових праць.-Львів:Манускрипт,2013.-Вип. 2 .-С. 215-220. Кільк. прим. 10 (Іст.-5, Тур.-5)
8. Історико-культурний потенціал Турківщини : сучасний стан та перспективи туристичного використання//Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи .-Ів.-Франківськ:Фоліант,2013.-Вип. 4 .-С. 17-23.Кільк. прим. 5 (Іст-2, Тур-3)
9. Великочий Володимир, Кіндрачук Н. Історико-культурна спадщина Карпатського регіону. - Ів.-Франківськ, 2013. - 208с.Кільк. прим. 2 (Тур.-2)
10. Годя І.М. Регіональний аспект історико-культурного туризму в Україні: перспективи розвитку//Гілея.-К.,2017.-1 .-С. 99 - 103. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
11. Дутчак О. І. Використання історико-культурної спадщини для потреб розвитку етнотуризму в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі України, Польщі та Словаччини)//Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму.-Ів.-Франківськ,2016.-вип. 1(8) .-С. 120-128.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, Тур.-1)
12. Корнієнко В.В. Історико-культурна спадщина та її використання в туристичній сфері УКраїни (1991-2007рр.):Автореферат дис. ...канд. істор. наук. .-К.,2008 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)

Запитання № 1665
Христина, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Криміналістична характеристика окремих видів таємного розкрадання майна".
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Лобач, В.
Декриміналізація розкрадання за новим законодавством. / В. Лобач // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 8. – С.36-40. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2.
Журавель, В.
Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формування та застосування // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 4. – С.202-214. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3.
Зарубей, В.
Криміналістична характеристика злочинів:поняття, зміст, значення для розслідування // Право України. – 2007. – № 9. – С.86-90. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
Смирнов, М.
Криміналістична характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. – 2007. – № 3. – С.76-84.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Паляничко, Д.
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов»язаних із дитячою порнографією // Юридический вестник. – 2015. – № 1. – С. 138-143. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. 343.98(075.8)
К 82 Криміналістика: підручник / за ред. В.Ю.Шепітька. – К., 2004. – 728 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
7. 67.62я73
К 82 Криміналістика: підручник / за ред. проф. В.Ю.Шепітька. - Харків, 2010. – 464 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
8. 343.98
К82 Криміналістика. Академічний курс: підручник / Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В. та інш. – К. , 2011. – 504 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 6, Юр. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
9. 343.98
М27 Маркусь, В.
Криміналістика: навчальний посібник / Віктор Маркусь. – К. : Кондор, 2007. – 558 с. кільк.прим.: 25 (КХ. – 21, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
10. 343.98
Х22 Харченко, І. Г.
Криміналістика: навчально-методичний посібник для студ. Юрид. інституту денної та заочн. форми навч. спец. "Правознавство" / І. Г. Харченко, С. М. Круль. – Ів.-Франківськ, 2010. – 110 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 2)
11. 343.98(075.8)
Ш49 Шеремет, А. П.
Криміналістика: навч. посіб. / А. П. Шеремет. – К., 2009. – 472 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 11, Юр. – 2, Гурт№5. – 1)
12.
Шеремет, А. П.
Криміналістична характеристика злочинів // Криміналістика: навч. посібник / А.П.Шеремет. – К., 2005. – С.339-349 кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13. 343(075.8)
Б 27 Басай, В. Д.
Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики: навч. посіб. для підготовки магістрів-правознавців. – Ів.-Франківськ, 2002. – 352 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 1, КХ. – 1)
14. 343.98
А43 Актуальні проблеми криміналістики. – Донецьк, 2001. – 236 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Юр. – 1)

Запитання № 1664
Христина, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Криміналістична характеристика окремих видів таємного розкрадання майна".
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Лобач, В.
Декриміналізація розкрадання за новим законодавством. / В. Лобач // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 8. – С.36-40. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2.
Журавель, В.
Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формування та застосування // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 4. – С.202-214. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3.
Зарубей, В.
Криміналістична характеристика злочинів:поняття, зміст, значення для розслідування // Право України. – 2007. – № 9. – С.86-90. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
Смирнов, М.
Криміналістична характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. – 2007. – № 3. – С.76-84.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Паляничко, Д.
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов»язаних із дитячою порнографією // Юридический вестник. – 2015. – № 1. – С. 138-143. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. 343.98(075.8)
К 82 Криміналістика: підручник / за ред. В.Ю.Шепітька. – К., 2004. – 728 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
7. 67.62я73
К 82 Криміналістика: підручник / за ред. проф. В.Ю.Шепітька. - Харків, 2010. – 464 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
8. 343.98
К82 Криміналістика. Академічний курс: підручник / Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В. та інш. – К. , 2011. – 504 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 6, Юр. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
9. 343.98
М27 Маркусь, В.
Криміналістика: навчальний посібник / Віктор Маркусь. – К. : Кондор, 2007. – 558 с. кільк.прим.: 25 (КХ. – 21, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
10. 343.98
Х22 Харченко, І. Г.
Криміналістика: навчально-методичний посібник для студ. Юрид. інституту денної та заочн. форми навч. спец. "Правознавство" / І. Г. Харченко, С. М. Круль. – Ів.-Франківськ, 2010. – 110 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 2)
11. 343.98(075.8)
Ш49 Шеремет, А. П.
Криміналістика: навч. посіб. / А. П. Шеремет. – К., 2009. – 472 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 11, Юр. – 2, Гурт№5. – 1)
12.
Шеремет, А. П.
Криміналістична характеристика злочинів // Криміналістика: навч. посібник / А.П.Шеремет. – К., 2005. – С.339-349 кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13. 343(075.8)
Б 27 Басай, В. Д.
Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики: навч. посіб. для підготовки магістрів-правознавців. – Ів.-Франківськ, 2002. – 352 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 1, КХ. – 1)
14. 343.98
А43 Актуальні проблеми криміналістики. – Донецьк, 2001. – 236 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Юр. – 1)

Запитання № 1663
Христина, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Криміналістична характеристика окремих видів таємного розкрадання майна".
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Лобач, В.
Декриміналізація розкрадання за новим законодавством. / В. Лобач // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 8. – С.36-40. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2.
Журавель, В.
Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формування та застосування // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 4. – С.202-214. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3.
Зарубей, В.
Криміналістична характеристика злочинів:поняття, зміст, значення для розслідування // Право України. – 2007. – № 9. – С.86-90. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
Смирнов, М.
Криміналістична характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. – 2007. – № 3. – С.76-84.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Паляничко, Д.
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов»язаних із дитячою порнографією // Юридический вестник. – 2015. – № 1. – С. 138-143. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. 343.98(075.8)
К 82 Криміналістика: підручник / за ред. В.Ю.Шепітька. – К., 2004. – 728 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
7. 67.62я73
К 82 Криміналістика: підручник / за ред. проф. В.Ю.Шепітька. - Харків, 2010. – 464 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
8. 343.98
К82 Криміналістика. Академічний курс: підручник / Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В. та інш. – К. , 2011. – 504 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 6, Юр. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
9. 343.98
М27 Маркусь, В.
Криміналістика: навчальний посібник / Віктор Маркусь. – К. : Кондор, 2007. – 558 с. кільк.прим.: 25 (КХ. – 21, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
10. 343.98
Х22 Харченко, І. Г.
Криміналістика: навчально-методичний посібник для студ. Юрид. інституту денної та заочн. форми навч. спец. "Правознавство" / І. Г. Харченко, С. М. Круль. – Ів.-Франківськ, 2010. – 110 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 2)
11. 343.98(075.8)
Ш49 Шеремет, А. П.
Криміналістика: навч. посіб. / А. П. Шеремет. – К., 2009. – 472 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 11, Юр. – 2, Гурт№5. – 1)
12.
Шеремет, А. П.
Криміналістична характеристика злочинів // Криміналістика: навч. посібник / А.П.Шеремет. – К., 2005. – С.339-349 кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13. 343(075.8)
Б 27 Басай, В. Д.
Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики: навч. посіб. для підготовки магістрів-правознавців. – Ів.-Франківськ, 2002. – 352 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 1, КХ. – 1)
14. 343.98
А43 Актуальні проблеми криміналістики. – Донецьк, 2001. – 236 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Юр. – 1)

Запитання № 1662
Ольга, Т-13. e-mail: 29160429olha@gmail.com
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання індивідуальної роботи на тему:Проект екомаршруту у межах Галицького НПП.
Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Брусак В. П.
Перспективи екотуристичного використання пам"яток неживої природи Галицького району Івано-Франківської області та створення геопарку "Галицьке Придністер"я"//Карпатський край : наук.студії з історії, культури, туризму.-Ів.-Франківськ:Фоліант,2013.-вип. 1(3) .-//січень-червеньС. 177-187.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
2. Ковальська Л. В.
Науково-освітня та рекреаційна діяльність Галицького НПП : [характеристика природно-ландшафтних атракцій території Галицького національного природного парку]//Карпатський край : наук.студії з історії, культури, туризму.-Ів.-Франківськ:Фоліант,2013.-вип. 1(3) .-//січень-червеньС. 133-137.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
3. Кривень Ю. Під Галичем живе "Баба-Яга":(нова туристична атракція "В гостях у казки" працює на території Галицького національного природного парку)//Галичина.-Івано-Франківськ:"Місто-НВ",2018.-3 .-С. 2.Кільк. прим. 2(Іст.-2)
4. Галицький регіональний ландшафтний парк: ілюстрований нарис.-Ів.-Франківськ,1996 .-36 с.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. Пилип"юк Василь.Невідомий Галич: Галицький національний природний парк: фотоальбом.-Львів:Світло й Тінь,2012 .-271 с.Кільк. прим. 2 (Бібліограф-1, Туризм-1)
5. Ковальська Л.
Передумови розвитку орнітологічного туризму у Галицькому національному природному парку//Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук.-Ів.-Франківськ:ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника",2013.-Вип. 10 .-С. 183-185.Кільк. прим. 85 (Заг.ч.з.-1, Пед.-2, КХ -80)
6. Галич та його довкілля: довідник-путівник. - Галич, - 1997. - 108с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. Стереотипи й реалії НПП. На відміну від заповідників, природні парки - відкриті для людей (національні природні парки Прикарпаття)//Галичина.-Івано-Франківськ:"Місто-НВ",2017.-72 .-С. 4.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Леонтьєв Д. В. Міксоміцети Галицького Національного природного парку ( Івано-Франківська обл.)//Український ботанічний журнал.-,2011.№-4 .-С. 604-617. Кільк. прим. 1 (Прир-1)
9. Парпан В., Шпарик Ю., Парпан Т., Миленька М., Лосюк В.
Лісові екосистеми національних природних парків Карпатського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку//Українознавчі студії [Текст]: науково-теоретичний журнал Ін-ту українознавства при Прикарпатському нац. ун-ті ім. В.Стефаника.-Ів.-Франківськ:Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника,2012-2013.-Вип. 13-14 .-С. 206-225.Кільк. прим. 37 (Іст.-3, КХ-34)

Запитання № 1661
Дмитро, ПрЗ. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему "Поховальні пам‘ятки скіфів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Клочко В. До проблеми походження скіфів//Пам"ятки України,2005.-№2 .-С.20-29- Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2. Струкуленко А. С. Скіфські пам"ятки регіону : історія дослідження//Придніпров"я : історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. праць.-Дніпропетровськ:Ліра,2014.-вип. 12 .-С. 183 - 191.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Кузнецова Т. М. Бідолашний Орік : [поховання скіфських царів, археологія Північного Причорномор"я]//Археологія.-К.:Академперіодика,2012.-3 .-С. 45-51. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Граков Б.М. Скіфи .-К.,1947 .-95 с. Кільк. прим. 2 (КХ-2)
5. Вооружение скифов и сарматов .-К.:Наукова думка,1984 .-158 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6. Хазанов А.М. Золото скифов .-М.,1975 .-144 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
7. Археологія України: Курс лекцій : навч. посіб./За ред. Л.Л. Залізняка.-К.:Либідь,2005 .-504 с.Кільк.прим. 50 (Іст.-3, КХ- 47)
8. Археологія Української РСР :у 3-х томах.Т. 2:Скіфо-Сарматська та антична археологія .-К.,1971 .-499 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)
9. Винокур Іон Срулевич. Археологія України: підручник .-Тернопіль,2005 .-480 с.Кільк. прим. 14 (Іст.-1, КХ-10)
10. Пастернак Ярослав. Археологія України. Первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами .-Торонто:НТШ,1961 .-800 с. Кільк. прим. 2 (Україніка-2)
11. Ольжич О. Археологія / упорядники Ю.Рассамакін, С.Рижов.-К.,2007 .-496 с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
12. Чмихов М.О.
Археологія та страродавня історія України: курс лекцій .-К.:Либідь,1992 .-376 с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1660
Ірина, ПОДО-12. e-mail:
Доброго дня
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання курсової роботи на тему:Роль музичного мистецтва у формуванні ціннісного ставлення студентів до навчання
Буду вдячна.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.58
М 76 Молодь і дозвілля (теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання). – К., 1996. – 208 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
2.
Ємельяненко, Є.
Прояв маргінальності серед молоді : особливості молодіжного дозвілля // Гілея. – 2013. – № 8. – С. 241-243.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. Вергунова В.С.
Методика формування досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва у майбутніх учителів початкових класів і музики:Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. Спец. 13.00.02 - теорія та методика музичного навчання .-К.,2011 .-20с. Кільк. прим.1 (Наук.-1)
4. Музичне мистецтво і культура :науковий вісник Одеської держ. музичної академії ім. А. В. Нежданової/гол. ред. О. В. Сокол.Вип. 4.,Кн. 1.-Одеса,2003 .-270 с.- Кільк. прим. 1 (Худгр-1)
5. Музичне мистецтво і культура :науковий вісник Одеської держ. музичної академії ім. А. В. Нежданової/гол. ред. О. В. Сокол.Вип. 4.,Кн. 2.-Одеса,2003 .-270 с.- Кільк. прим. 1 (Худгр-1)
6. Кумеда Т. А.
Музичне мистецтво як засіб формування естетичної культури особистості//Гілея.- ,2012.- №8 .-С. 424-429. Кільк.прим. 1 (Філос.)
7. Балягіна І., Бойчук О.
Адаптація студентської молоді до навчання та духовно-культурного середовища університету як шлях формування корпоративної культури//Вища школа.-К.:Вища школа,2012.-1 .-С. 112-116.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Рейзенкінд Т.
Мистецтво кіно як фактор організації модульно-рейтингового підходу до навчання в поліхудожньому вихованні молоді//Рідна школа.-К.:Преса України,2006.-3 .-С.58-61.Кільк. прим.1 ()Пед.-1
9. Б 24 Баранецька, Ю. М.
Виховання у студентів вищих педагогічних навчальних закладів культури дозвілля засобами музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец.: 13.00.07 "Теорія і методика виховання". – Вінниця, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
10. 74.200
В 68 Воловик, А. Ф.
Педагогіка дозвілля: підручник. – Харків, 1999. – 332 с.кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. 74.58
Д 53 Дмитрук, С. В.
Розвиток креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.06 - теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності. – К., 2007. – 20с.кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12.
Ковальчук, Т. І.
Досвід організації дозвілля студентської молоді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: Мельничук Д.О. (відп. ред.) та ін. – К., 2013. – Вип. 192, Ч.1. – С. 234-237. –(Педагогіка.Психологія.Філософія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
13.
Стражнікова, І.
Педагогічний потенціал вільного часу студентів та культура його використання // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці, 2009. – Вип.

Запитання № 1659
Іванна , Похмо-11. e-mail:
Доброго дня
Допоможіть підібрати літературу др написання курсової роботи на тему: Міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації компетентні нього підходу у процесі вивчення у початковій школі інтегрованого курсу «Мистецтво»
Буду вдячна.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
Б90 Бузінська, Я. М.
Підготовка майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв»язків у початковій школі : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. – Ялта, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Веремійчук, І.
Інтегровані уроки як спосіб реалізації міжпредметних зв»язків // Початкова школа. – 2012. – № 1. – С. 15-18. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
МІжпредметні зв"язки. // Наукові основи методики літератури. – К., 2002. – С. 196-229.
4.
Большакова, І.
Урок із міжпредметними зв»язками. Зразки інтегрованих уроків // Інтегровані уроки в початковій школі / І.Большакова. – К., 2016. – С. 35 - 105. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Хінціцька, Н.
Інтегроване навчання та міжпредметні зв»зки: [що спільне, відмінне й особливості реалізації на уроках] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 2. – С. 64-65. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. 74.202.601
Б 79 Большакова, І.
Інтегровані уроки в початковій школі / Інна Большакова. – К., 2016. – 176 с.
кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.58
Т19 Тарарак, Н. Г.
Міжпредметні зв"язки вокально-хорових дисциплін у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Н. Г. Тарарак. – Харків, 2008. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
Бак, О.
Міжпредметні зв»язки. Інтеграція в початковій школі // Початкова освіта. – 2018. – № 23. – С. 20 - 24. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9.
Левчук, Л.
Естетика в структурі міжпредметних зв»язків // Основи естетики: навч. посібник / Л.Т.Левчук. – К., 2000. – С.70-83. кільк.прим.: 10 (Філос. – 2, Педагог. – 1, КХ. – 5, Туризм. – 1, Верховина. – 1)
10.
Хурсяк, Л. Г.
Розвиток креативності учнів через реалізацію міжпредметних зв»язків на уроках української мови та літератури // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 13-14. – С. 2 - 12. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1658
Оксана, . e-mail:
Доброго дня! Підкажіть щось, будь ласка, на тему навчання письма молодших школярів. Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.261.4
К43 Кирей, І. Ф.
Методика викладання каліграфії (з практичним курсом каліграфії): посібник для педагогічних училищ та факультетів педагогіки і методики початкової освіти педінститутів. – К., 1964. – 222 c. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 74.261.403
К 43 Кирей, І. Ф.
Методика викладання каліграфії в початковій школі: навч. посібник / І. Ф. Кирей, В. А. Трунова ; ред. Н. А. Симоненко. – К., 1994. – 143 с. кільк.прим.: 70 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 69)
3.
Бондаренко, Е.
Уроки каліграфії та розвитку зв"язного мовлення, 3 клас / Е. Бондаренко, Г. Гулевата, Н. Данилюк // Початкова школа. – 2010. – № 4. – С.9-19. Кільк. прим. 1 (пед)
4.
Овдій, В.
Розвиток каліграфії молодших школярів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2006. – № 1-2. – С.26-30. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Руссу, Н.
Хвилинки каліграфії в 4 класі: [матеріали для подолання вад письма і мовлення у дітей] // Початкова школа. – 2011. – № 9. – С. 19-20.
6.
Уроки каліграфії у 2 класі / Ю. Чорна, С. Олійник, О. Степанова [та ін.] // Початкова школа. – 2009. – № 2. – С.16-25. Кільк. прим. 1 (пед)
7.
Кучинський, М.
Формування навичок письма - одна з основних проблем початкової школи // Початкова школа. – 2006. – № 5. – С.10-13 Кільк. прим. 1 (пед)
8. 74.261.4
C45 Скрипченко, Н. Ф.
Уроки письма в 1 класі чотирирічної початкової школи: методичний посібник / Н. Ф. Скрипченко, О. Ю. Прищепа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 1986. – 144 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 13, ЗагЧЗ. – 1)
9. 81.2Укр-922
С45 Скрипченко, Н. Ф.
Зошит №2 для письма і розвитку мовлення / Н. Ф. Скрипченко, О. Ю. Прищепа, А. С. Зімульдінова ; Ред. Коваль О. В. – 3-е вид. – К., 1989. – 64 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Григорюк, О. І.
Цікаво знати!: Дидактичний матеріал для проведення каліграфічних хвилинок на уроках математики у 3-4-х класах // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 7-8. – С. 62-69. Кільк. прим. 1 (пед)
11.
Дорогавцева, С.
Розвиток тонкої моторики - шлях до каліграфічного письма / С. Дорогавцева, Н. Мазур // Початкова школа. – 2010. – № 8. – С. 25-27. Кільк. прим. 1 (пед)
12.
Лазоренко, О. М.
Каліграфічні вправи з української мови, 3-й кл. // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 31. – С. 16-21. Кільк. прим. 1 (пед)
13.
Петрічко, І.
Розвиток каліграфічних навичок шляхом використання різноманітних художніх технік // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 31-33. Кільк. прим. 1 (пед)
14.
Чабайовська, М.
Теоретичні та методичні засади навчання каліграфічного письма у вищих педагогічних навчальних закладах // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 54-57.

Запитання № 1657
Ольга, ДОПО (М)-11. e-mail: mega-olga55@ukr.net
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до магістерської роботи: "Психолого-педагогічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку."
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Скрипченко, О. В.
Розумовий розвиток молодшого школяра // Вікова психологія: хрестоматія: навч. посібник / Упоряд.:Л. В. Долинська, Т. М. Лисянська та ін. – К., 2014. – С. 173 - 194. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Педагог. – 1)
2. 88.837
Г47 Гільбух, Ю. З.
Темперамент і пізнавальні здібності школяра. – К., 1992. – 216 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3.
Івасишин, Г. Д.
Психолого-педагогічні умови розумового розвитку молодших школярів засобами народознавства // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ, 1999. – Вип. 3., Ч. 2. – С.177-187. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
4. 159.922.6(075.8)
С13 Савчин, М. В.
Вікова психологія / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – 2-ге вид., стереотип. – К. , 2009. – 360 с. кільк.прим.: 18 (Педагог. – 2, КХ. – 16)
5.
Боднар, Л.
В.О. Сухомлинський про підручник як засіб розумового розвитку молодших школярів / Л. Боднар // Рідна школа. – 2014. – № 7. – С. 42-45. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
6. 88.8
М 20 Малихіна, О. Є.
Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості : Автореферат дис. ...канд. психо. наук. Спец.19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. – Одеса, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
7.
Орап, М.
Реализация ідей В.О.Сухомлинського щодо розумового розвитку першокласників під час уроків навчання грамоти / М. Орап // Початкова школа. – 2007. – № 9. – С.1-3. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
8. Семенюк, О.
Шахи як засіб загального розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку. / О. Семенюк // Наукові записки Тернопільського держ. пед.ун-ту. – Тернопіль, 1998. – № 2. – С. 120-124. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
9.72 М50 Менчинская, Н. А.
Проблемы учения и умственного развития школьника: Избранные психологические труды. – М. , 1989. – 224 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Філос. – 1)
10. 72
О44 Одуева, Н. К.
О переходе от ощущения к мысли. К истории умственного развития ребенка. – М., 1963. – 120 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
11. 74.200.4
Р 64 Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
12. 72
М65 Мислення в діяльності молодших школярів / За ред. Г.С. Костюка, Г.О. Балла. – К., 1981. – 155 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
13. 78.39
Ш 95 Шуляк, С. О.
Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодих школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці. : Автореферат дис. ..канд.хім. наук . – К., 2006. – 19с Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
14. 72
Р16 Раев, А. И.
Управление умственной деятельностью младшего школьника: учеб. пособие. – Ленинград, 1976. – 134 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1656
Марічка, Х-41. e-mail:
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи «Визначення вмісту нітратів у фруктах і овочах різного походження».
відповідь
У зв"язку з вузькою спеціалізацією запитання ми не можемо дати вичерпної відповіді на нього. Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Кундельська Т. В., Палійчук А. В. Дослідження вмісту нітратів в продуктах харчування, що реалізуються на території міста Івано-Франківськ//Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-Ів.-Франківськ,2014.-2 .-С. 70-74. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
2. Прохоренко А. Що таке "нітрати" та з чим їх не їсти//Безпека життедіяльності.-Київ:Основа,2016.-4 .-С. 9-10. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1655
Ірина, . e-mail:
Екологічне виховання молодших школярів на уроках трудового. Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Рибцун, О.
Як нам треба всім чинити, щоб з природою дружити. Дидактична гра. / О. Рибцун // Палітра педагога. – 2005. – № 2. – С.17-21 Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
74.264
Б 59 Біда, О. А.
Екологічне виховання молодших школярів на уроках природознавства і сільськогосподарської праці / О. А. Біда // Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч.посібник / О.А.Біда. – К., 2000. – С.302-314. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Прир. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
3.
63.5(4Укр)
Л 79 Боцвінко, М.
Екологічне виховання у початкових класах / М. Боцвінко // Хрестоматія з гуцульщинознавства [Текст] / П.Лосюк. – Косів:Снятин, 2001. – С. 491-499. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

4. 74.200.514
В67 Волкова, А. С.
Екологічне виховання школярів. – К. , 1985. – 48 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Діщенко, О.
Екологічне виховання молодших школярів / О. Діщенко // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 2. – С.74-77. Кільк. прим. 1 (заг. ч.з.)
6.
74
Н 34 Довга, С.
Екологічне виховання молодших школярів у спільній діяльності сім»ї та школи / С. Довга // Науковий вісник Чернівецького університету [Текст]: збірник наукових праць. – Чернівці, 2010. – Вип. 524 : Педагогіка та психологія. – С. 48-53. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
74
П 78 Лях, В. В.
Екологічне виховання молодших школярів сільської школи просто неба / В. В. Лях // Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку) [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2007 р.). – К., 2007. – С.208-215. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
74.0
П 78 Сав"юк, Г. П.
Екологічне виховання учнів початкових класів засобами усної народної творчості / Г. П. Сав"юк, М. І. Сав"юк // Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика [Текст]: збірник наукових статей. – Ів.-Франківськ, 2005. – 161-165. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
9.
Боярова, Л. М.
Екологічне виховання молодших школярів: Система роботи // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 4-5. – С. 52-66.Кільк. прим. 1 (пед)
10. 74.200.514
П34 Писарчук, Є. А.
Екологічне виховання учнів [Текст] : посібн. для вчителя / Є. А.. Кухта А. М. Писарчук. – К. : Радянська школа, 1990. – 87 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
11.
Романишин, Н.
Екологічне виховання учнів початкової школи / Н. Романишин // Розвиток особистості молодшого школяра [Текст]: збірник студент.наук.праць / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2014. – вип. 3. – С. 211 - 220.
12. 74.100
Н 34 Науменко, Т. С.
Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки : Автореферат дис. ...канд. педагог. наук. Спец.13.00.080 - дошкільна педагогіка / Т. С. Науменко. – К., 2008. – 20с.

Запитання № 1654
Уляна, ПО-32. e-mail: ulia.vatsyk22@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: "Психолого-педагогічні засади підготовки дітей до навчання в школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
88
П 78 Борисенко, З.
Психологічний супровід визначення готовності дитини до навчання в школі // Проблеми гуманітарних наук: наукові записки Дрогобицького держ. педагогічного університету ім. І.Франка / ред. кол. Т.Біленко (гол. ред.), Н.Скотна, М.Боришевський та ін. – Дрогобич, 2009. – Вип. 23 : Психологія. – С. 97-107. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2.
З26 Замрозевич, С. Р.
Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі у процесі фізичного виховання : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. – Одеса, 2010. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук)
3.
Ковальчук, Л.
Психофізичний розвиток як фактор готовності шестилітніх дітей до навчання в школі // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Фізична культура. – Ів.-Франківськ, 2008. – УІІ. – С.41-48. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
4.
Л61 Липа, В. В.
Формування комунікативної готовності розумово відсталих дітей до навчання у школі : Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. – К., 2010. – 18с.кільк.прим.: 1(Наук)
5. 88.48
М 29 Мартиненко, І. В.
Формування мотиваційно-вольової готовності дітей шестирічного віку із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання : Автореферат дис. ... канд.психол. наук. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
6.
Новицька, Н.
Психологічна діагностика готовності дітей до навчання // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2005. – № 13-16. – С.65-67 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
7.
С30 Семенишина, Т. О.
Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором до навчання в школі : Автореферат дис. ... канд.пед. наук. Спец. 13.00.03 - корекційна педагогіка. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
8.
Брикунець, Л.
Готовність дитини до навчання у школі // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 12. – С. 32-34. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
9.
74.200.44
Г 34 Геник, С.
Готовність дитини до навчання / С. Геник, М. Грицишин, І. Дейчаківський // Обдарована дитина / С.Ґеник, М.Грицишин, І.Дейчаківський. – Ів.-Франківськ, 2007. – С.169-201. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
10.
Жукова, А.
Психологічна готовність дітей до навчання. / А. Жукова, В. Мальцева, О. Зданевич // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2006. – № 21-22. – С. 40-47. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
11. 74.90
П32 Підготовка дітей до школи в сім`ї / Відпов.ред. В. К. Котирло. – К., 1974. – 182 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2, КХ. – 1)
12.
Логачевська, С.
Підготовка до школи дітей, які не відвідують дитячий садок / С. Логачевська, Т. Логачевська // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 5-9. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1653
Наталія, 4-Г. e-mail: natahanata85@gmail.com
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до роботи на тему "Методика дослідження басейну річок"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 26.222.5
Л 19 Латориця : гідрологія, гідроморфологія, руслові процеси: монографія / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, З.В. Розлач та ін.; за ред. О.Г.Ободовського. – К., 2012. – 319 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 26.22
В74 Вопросы гидрологии / Под ред. В.Д. Быкова. – М. , 1965. – 128 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3. 26.22я73
З-14 Загальна гідрологія: підручник / за ред. С. М. Лисогора; Левківський С. С. – К. , 2000. – 264 с. кільк.прим.: 12 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Прир. – 8)
4. 26.22
Г77 Грани гидрологии / Под ред. Д. Родда. – Л. , 1980. – 446 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5. 556(075.8)
Г 46 Гідрологія: навч.посібник / укл. В.Г.Смирнова. – К. : Кондор, 2018. – 170 с. кільк.прим.: 4 (Прир. – 2, КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
6.
Атаєв, С. В.
Прогнозування змін гідролого-морфологічних характеристик річок при техніко-економічному обгрунтуванні проектів відновлення малих гідроелектростанцій / С. В. Атаєв, Д. В. Стефанишин // Екологічна безпека та природокористування: збірник наук.праць. – К., 2015. – ч. 17 : січень - березень 2015 р. – С. 57-64. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
7.
Г79 Гребінь, В. В.
Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного водного режиму річок України : Автореферат дис. ... докт. географ. наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / В. В. Гребінь. – К., 2010. – 32с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8. 26.22
П14 Паланичко, О. В.
Закономірності руслоформування річок Передкарпаття : Автореферат дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / О. В. Паланичко. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9.
Герасим»юк, Т. О.
Річки. Річкова система. Живлення та режим, робота річок, 6 кл.: [конспект уроку] / Т. О. Герасим»юк // Географія. – 2012. – № 4. – С. 14-15. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
10. 811.161.2»373.21(477.87)
Б 23 Баньоі, В. Ф.
Мікротопонімія басейну річки Ужа (на матеріалі українських говірок Закарпаття) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Вероніка Федорівна Баньоі. – Ужгород, 2009. – 233 с. – Додатки.- 499 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
11.
Глущенко, С. Г.
Урок із використанням ОІС на тему "Води суходолу. Річки, їх елементи, живлення та режим річок, їх робота", 6 кл. // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 2. – С. 36-38. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1652
Марія, А(м)- 11-в. e-mail: mashalabinska@gmail.com
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до роботи на тему "Мовні засоби творення психологічних портретів персонажів та їх відтворення в англо-українському перекладі (на матеріалі роману Сильвії Плат "Під скляним ковпаком"
відповідь
Вибачте за тимчасові незручності. З технічних причин ми не можемо дати відповідь на це запитання, тому рекомендуємо
самостійно шукати в картотеці відділу бібліографії (відділ бібліографії працює щодня, окрім вихідних, із 9 до 17), або повторити запитання після 15 січня

Запитання № 1651
Тетяна, У-51. e-mail: tania920@i.ua
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Мовний аспект ідіостилю Мирослава Дочинця (на иатеріалі романів "Вічник" і "Криничар")
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 84(4Укр)6
Д 71 Дочинець, М.
Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії: роман / Мирослав Дочинець. – Мукачево , 2012. – 331 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
2. 84(4Укр)6
Д 71 Дочинець, М. І.
Вічник: сповідь на перевалі духу инець. – Мукачево, 2012. – 284 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
3. 84(4Укр)6
Д 71 Дочинець, М. І.
Вічник: сповідь на перевалі духу. – Мукачево, 2013. – 280с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
4.
Вегеш, А.
Символічні назви героїв у романі "Криничар" Мирослава Дочинця // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць / відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 23 - 27. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Вовченко, Г.
Народна стихія і мовний портрет у прозі М. Дочинця // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2016. – вип. 2 (36). – С. 341 - 345. – (Сер. Філологія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Горинь, В.
І відкіля ти взявся в нас такий? Штрихи до літературного портрета Мирослава Дочинця / В. Горинь // Дзвін. – 2014. – № 6. – С. 135 - 141. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Жила, С.
Концепція вічного буття національної людини і національного світу за романом "Вічник" Мирослава Дочинця : вивчення твору в сесредній школі та виші / С. Жила // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2016. – вип. 2 (36). – С. 10 - 16. – (Сер. Філологія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Жила, С.
"Вічник" Мирослава Дочинця - "роман про силу людського духу" : вивчення твору в середній школі та виші // Українська мова й література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 12 - 18. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Жила, С.
Фольклорні поля у романі Мирослава Дочинця "Вічник" // Українська мова й література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 13 - 17. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Чумакова, Г. А.
Багатозначність лейтмотивних слів у контексті роману М. Дочинця "Вічник" // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов»янських культур: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.). – К., 2016. – С. 119 - 122. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11.
Черник, О. О.
Ідіостиль письменника як лінгвістичний феномен та методи його вивчення // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – Житомир, 2016. – вип. 1 (83). – С. 113 - 121. – (Сер. Філологічні науки) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Переломова, О.
Мовна особистість, мовна картина світу та ідіостиль письменника з погляду сучасної лінгвістики // Семантика мови і тексту: Збірник статей VІІІ Міжнародної наукової конференції 22-24 жовтня 2003 р. / Ред. В.І.Кононенко. – Ів.-Франківськ, 2003. – С. 407 - 410. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)

Запитання № 1650
Саша, МВ-1М. e-mail: sahnosasa1@gmail.com
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему українсько-британські відносини (політика і безпека від 1991-2019 рр.). Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(0)63
Г 90 Грубінко, А. В.
Українсько-британські відносини у 1991-2004 рр.(політичне та військове співробітництво) : Автореферат дис. ...канд.істор. наук. Спец.07.00.02 - всесвітня історія. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Савін, С.
Українсько-британські політичні відносини другої половини 90-х років // Університет. – 2005. – № 5. – С.46-56.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
С13 Савін, С. Л.
Українсько-британські відносини в контексті інтеграційних процесів 1991 - 2005 років : Автореферат дис. ... канд. історич. наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Черінько, І.
Українсько-британські відносини: історія та сучасність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип.43. – С. 313-321. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 66.4(4Укр)
Л81 Лоутон, Л.
Українське питання. – Київ - Лондон, 2006. – 168 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
6.
Покровська, І.
Розвиток українсько-британських стосунків на етапі становлення України як суб»єкта міжнародних відносин / І. Покровська, Ю. Хорошилова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 86, Ч. 2. – С. 177-186. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
7.
Литвин, В. М.
Реальний фундамент для подальшого поступу з історії українсько-британських відносин // Україна: Європа чи Євразія? / В.М.Литвин ; за заг. ред. акад. НАН України В.А.Смолія. – К., 2004. – С. 77 - 94. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Труш, О. М.
Головні надбання українсько-британських відносин першої половини 1990-х років: до 20-ї річниці незалежності України // Гілея. – 2011. – № 5. – С. 145 - 151.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9.
Черінько, І. П.
У конструктивному діалозі. Євроінтеграційний аспект українсько-британських відносин // Трибуна. – 2009. – № 3-4. – С.14-16.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Білоусов, М. М.
Дипломатичне представництво України у Великій Британії: перші кроки (1992-1994 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України: Вип. 4. Європа: поступ у ХХІ століття. (Історія, сучасний стан, перспективи). – К., 2000. – Вип. 4. – С. 32-46. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
11.
Грубінко, А.
Європейська політика Великої Британії та Україна у вимірах сучасності : засадничі підходи та пріоритети співпраці / А. Грубінко // Мандрівець. – 2006. – № 5. – С.10-18.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Грубінко, А.
Євроінтеграція України : позиція Великої Британії (історичний дискурс проблеми) // Історичний журнал. – 2006. – № 5. – С.56-65.Кільк. прим.1 (Іст.-1)

Запитання № 1649
Люда, Г. e-mail: natahanata85@gmail.com

Доброго дня.Допоможіть пвдібрати літературу до дипломної роботи на тему"Перспективи організації історико-культурного туризму в Карпатському регіоні (на прикладі туристичної фірми)“
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Музеї:[туризм на Прикарпатті] // Прикарпаття: спадщина віків: пам»ятки природи, історії, культури, етнографії / гол. редакт. Микола Кугутяк. – Львів, 2006. – С.534-551. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 2, Бібл. – 1)
2.
Вичівський, П. П.
Культурно-пізнавальний туризм в Івано-Франківській області : сучасний стан та перспективи розвитку / П. П. Вичівський, Л. В. Ковальська // Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму. – Ів.-Франківськ, 2016. – вип. 1(8) : січень-червень. – С. 159-168. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
3. 796.5(075.8)
М18 Маланюк, Т. З.
Краєзнавство і туризм: навч. посібник. – Ів.-Франківськ, 2010. – 200 с. кільк.прим.: 6 (Туризм. – 6)
4. 338.48-44
Р90 Рутинський, М. Й.
Замковий туризм в Україні: навч. посібник. – К., 2007. – 432 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 3, Туризм. – 6, ЗагЧЗ. – 1)
5.
Музеї:[туризм на Прикарпатті] // Прикарпаття: спадщина віків: пам»ятки природи, історії, культури, етнографії / гол. редакт. Микола Кугутяк. – Львів, 2006. – С.534-551. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 2, Бібл. – 1)
6.
Боднарчук-Чугіна, І. Ю.
Національна програма розвитку "культурного туризму" України ХХІ ст.: аксіологічний аспект / І. Ю. Боднарчук-Чугіна, О. В. Орлова // Гілея. – 2019. – № 4 Ч.2. – С. 21-26.Кільк.прим.1 (Філос-1)
7. 338.48
К45 Кифяк, В. Ф.
Організація туризму: навчальний посібник.. – Чернівці, 2008. – 344 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 11, Туризм. – 5, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
8. 338.486
М50 Мендела, І. Я.
Аналіз діяльності підприємств туризму: навчально-методичний посібник. – Ів.-Франківськ, 2014. – 192 с. кільк.прим.: 5 (Іст. – 1, Туризм. – 4)
9. 63.3(4Укр)
К 26 Карпатський край: наук.студії з історії, культури, туризму. Випуски за 2011-2015 роки. – Ів.-Франківськ, 2013. – 235 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
10. 63.3(0)я73
В 27 Великочий, В.
Історико-культурна спадщина Карпатського регіону: навч.-метод. посіб. для напрямів підготовки "Туризм" і "Готельно-ресторанна справа" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" / Володимир Великочий, Н. Кіндрачук. – Ів.-Франківськ, 2013. – 208 с. кільк.прим.: 2 (Туризм. – 2)
11.
Годя, І. М.
Регіональний аспект історико-культурного туризму в Україні: перспективи розвитку // Гілея. – 2017. – № 1. – С. 99 - 103.Кільк.прим. 1 (Філос.-1)
12.
Кіндрачук, Н. М.
Значення традицій та звичаїв для розвитку культурного туризму в Карпатському регіоні України // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи / Клапчук В. (гол. редкол.). – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 4. – С. 89-92. кільк.прим.: 5 (Іст. – 2, Туризм. – 3)

Запитання № 1648
Наталія, НПЗ. e-mail: natahanata85@gmail.com
Доброго дня.Допоможіть пвдібрати літературу до дипломної роботи на тему „Особливості режиму річок Карпатського регіону“
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 340.1(477)
Т80 Труфан, І. В.
Правовий режим малих річок в Україні: монографія. – Ів.-Франківськ, 2006. – 168 с. льк.прим.: 3 (Юр. – 1 КХ. – 2)
2. 26.2
В 62 Водні ресурси Івано-Франківської області: інформаційний посібник / ред.кол.: Клапчук В.М.,Корчемлюк М.В.,Гайдук Л.М. та ін. – Яремче, 2001. – 156 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3.
Іванець, О. Р.
Гірські водойми в стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття Українських Карпат // Вісник Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. – Ів.-Франківськ, 2008. – Вип. ХII. – С.140-141. – (Серія Біологія.) кільк.прим.: 5 (Прир. – 3, КХ. – 2)
4.
Корчемлюк, М.
Характеристика показників складу та властивостей природних вод на прикладі річки Прут у межах міста Яремчого // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. – Ів.-Франківськ, 2001. – Випуск 5-6. – С. 200-203. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Іст. – 2)
5.
Кравець, А.
Басейн річки Бистриці-Солотвинської: стан довкілля та екологічні проблеми / А. Кравець // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. – Ів.-Франківськ, 2010. – вип. 11 - 12. – С. 183 - 186. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73587/09-Kovalchuk.pdf?sequence=1
7. 26.22
П14 Паланичко, О. В.
Закономірності руслоформування річок Передкарпаття : Автореферат дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / О. В. Паланичко. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8. 26.222
К 64 Коноваленко, О. С.
Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси : Автореферат дис. ...канд. географ. наук. Спец.11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / О. С. Коноваленко. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)

Запитання № 1647
Марина, УМЛ . e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми реферату: «Середньовічна поезія як джерело вивчення історії української літературної мови»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 83.3(4Укр)1я2
Д 13 Давня українська література: словник-довідник / за ред. П.Білоуса. – К., 2015. – 208 с. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Бібл. – 1, Гурт№5. – 1)
2. 83.3(4Укр)1я72
Д13 Давня українська література: хрестоматія / Упоряд. М.М. Сулима. – 3-тє вид. – К., 1996. – 656 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
3. 83.3(4Укр)
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська література: підручник / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. , 1989. – 414 с. кільк.прим.: 23 (КХ. – 19, ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 1)
4. 83.3(4Укр)
І 90 Історія української літератури: у 12-ти т.. т. 1 : Давня література (Х - перша половина ХVI ст.) / наук.ред. Ю.Пелешенко, М.Сулима. – К. , 2014. – 838 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
5. 83.3(4Укр)1я73
П49 Полєк, В. Т.
Історія української літератури Х-XVII століть: навч. посібник. – К., 1994. – 144 с. кільк.прим.: 7 (ХЛ. – 7)
6.
Про першу поетичну книжку, видану в Києві, та про її автора Олександра Митуру // Київський Атеней. Мистецький Київ ХVІІ - ХVІІІ ст. / упор. В.Шевчук. – К., 2015. – С. 17-20.
7. 83.3(4Укр)
І 90 Історія української літератури: у 12-ти т.. т. 1 : Давня література (Х - перша половина ХVI ст.) / наук.ред. Ю.Пелешенко, М.Сулима. – К. , 2014. – 838 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
8. 83.3(4Укр)1
А 46 Александров, О.
Література Київської Русі: Між міфопоетикою і християнським символізмом: статті, монографія. – Одеса, 2010. – 472 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
9.
Бойко, В.
Поезія давньої української літератури // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 1. – С. 26-27. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Демченко, С.
Українська книжна поезія ХІV - ХVІІ ст.: [ бурлескні й травестійні вірші, творчість К.Зиновіїва та І.Величковського] / С. Демченко, Ю. Сафонов // Давня українська література (Х - ХVIII століття): практикум: навч. посібник / С.А.Демченко, Ю.М.Сафонов. – К., 2013. – С.81 - 87. кільк.прим.: 11 (ХЛ. – 8, ЗагЧЗ. – 3)
11. 83.3(4Укр)1
П 23 Пелешенко, Ю. В.
Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХIII -ХV ст.): Джерела.Система жанрів. Духовні інтенції. Постаті:монографія.. – 2-ге вид.,перероб. і доп. – К., 2012. – 608 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
12. 83.3(2Укр)1
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська поезія. – К., 1972. – 156 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13.
Шевчук, В.
Давня українська поезія як речник державотворення // Козацька держава: етюди до історії українського державотворення / В.Шевчук. – К., 1995. – С. 22-50.
14. 84(4Рус)1я4
С48 Слово про Ігорів похід / пер.М.Рильський. – К., 1974. – 87 с.кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)

Запитання № 1646
Марина, УМЛф-42. e-mail: m.moysyuk4@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: «Правописні особливості мови Параски Плитки-Горицвіт за матеріалом книги «Старовіцкі повісторькє»»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ґрещук, В.
Гуцульська діалектна лексика в "Старовіцких повісторьках" Параски Плитки-Горицвіт / В. Ґрещук // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2012. – Вип. 32-33. – С. 232 - 241. – (Серія: Філологія) кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
2.
Кавецький, О.
Гуцульська побутова лексика у книзі Параски Плитки-Горицвіт "Старовіцкі повісторькє" / Орест Кавецький // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2010. – Вип.27-28. – С. 166-169. – (Філологія) кільк.прим.: 7 (КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 1)
3.
Рибарук, О.
Світ Параски Плитки-Горицвіт : [видатна народна майстриня слова і народного живопису з Гуцульщини та Літературно-меморіальний музей її імені в Криворівні] // Верховинщина за 20 років незалежної України / Упоряд. Д. Ватаманюк. – Верховина, 2011. – С. 196-207. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Рибарук, О.
Образи Параски Плитки-Горицвіт : [про художницю-іконописця Параску Степанівну Плитку-Горицвіт з с. Криворівні Верховинського району] // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 337 - 339. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Зеленчук, О.
Параска Плитка-Горицвіт // Гуцульська школа. – 1994. – № 1. – С. 51-53. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Карп»юк, І.
Параска Плитка-Горицвіт - дочка Гуцульщини // Краєзнавець Прикарпаття. – 2017. – № 30. – С. 59 - 60.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7.
Качкан, В.
За традицією Володимира Гнатюка ( осмислення діяльності фольклористичних імен: Анастасія Качкан - Параска Плитка) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка: матеріали Міжнародної наук. конф. / за ред. д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. – С. 30 - 39. – (Серія: Літературознавство)Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8.
Качкан, В.
Верховинський горицвіт (Параска Плитка) : [гуцульська художниця, письменниця, казкарка, народний філософ, фольклористка, етнограф, діалектолог] // Постаті: Студії. Есеї. Сильвети. Рефлексії: у 2-х т. / В.А.Качкан. – Ів.-Франківськ, 2012. – т. 1. – С. 116 - 128. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1645
Марина, УМЛф-42. e-mail: m.moysyuk4@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: «Правописні особливості мови Параски Плитки-Горицвіт за матеріалом книги «Старовіцкі повісторькє»»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ґрещук, В.
Гуцульська діалектна лексика в "Старовіцких повісторьках" Параски Плитки-Горицвіт / В. Ґрещук // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2012. – Вип. 32-33. – С. 232 - 241. – (Серія: Філологія) кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
2.
Кавецький, О.
Гуцульська побутова лексика у книзі Параски Плитки-Горицвіт "Старовіцкі повісторькє" / Орест Кавецький // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2010. – Вип.27-28. – С. 166-169. – (Філологія) кільк.прим.: 7 (КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 1)
3.
Рибарук, О.
Світ Параски Плитки-Горицвіт : [видатна народна майстриня слова і народного живопису з Гуцульщини та Літературно-меморіальний музей її імені в Криворівні] // Верховинщина за 20 років незалежної України / Упоряд. Д. Ватаманюк. – Верховина, 2011. – С. 196-207. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Рибарук, О.
Образи Параски Плитки-Горицвіт : [про художницю-іконописця Параску Степанівну Плитку-Горицвіт з с. Криворівні Верховинського району] // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 337 - 339. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Зеленчук, О.
Параска Плитка-Горицвіт // Гуцульська школа. – 1994. – № 1. – С. 51-53. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Карп»юк, І.
Параска Плитка-Горицвіт - дочка Гуцульщини // Краєзнавець Прикарпаття. – 2017. – № 30. – С. 59 - 60.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7.
Качкан, В.
За традицією Володимира Гнатюка ( осмислення діяльності фольклористичних імен: Анастасія Качкан - Параска Плитка) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка: матеріали Міжнародної наук. конф. / за ред. д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. – С. 30 - 39. – (Серія: Літературознавство)Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8.
Качкан, В.
Верховинський горицвіт (Параска Плитка) : [гуцульська художниця, письменниця, казкарка, народний філософ, фольклористка, етнограф, діалектолог] // Постаті: Студії. Есеї. Сильвети. Рефлексії: у 2-х т. / В.А.Качкан. – Ів.-Франківськ, 2012. – т. 1. – С. 116 - 128. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1644
Марина, УМЛф-42. e-mail: m.moysyuk4@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: «Правописні особливості мови Параски Плитки-Горицвіт за матеріалом книги «Старовіцкі повісторькє»»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ґрещук, В.
Гуцульська діалектна лексика в "Старовіцких повісторьках" Параски Плитки-Горицвіт / В. Ґрещук // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2012. – Вип. 32-33. – С. 232 - 241. – (Серія: Філологія) кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
2.
Кавецький, О.
Гуцульська побутова лексика у книзі Параски Плитки-Горицвіт "Старовіцкі повісторькє" / Орест Кавецький // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2010. – Вип.27-28. – С. 166-169. – (Філологія) кільк.прим.: 7 (КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 1)
3.
Рибарук, О.
Світ Параски Плитки-Горицвіт : [видатна народна майстриня слова і народного живопису з Гуцульщини та Літературно-меморіальний музей її імені в Криворівні] // Верховинщина за 20 років незалежної України / Упоряд. Д. Ватаманюк. – Верховина, 2011. – С. 196-207. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Рибарук, О.
Образи Параски Плитки-Горицвіт : [про художницю-іконописця Параску Степанівну Плитку-Горицвіт з с. Криворівні Верховинського району] // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 337 - 339. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Зеленчук, О.
Параска Плитка-Горицвіт // Гуцульська школа. – 1994. – № 1. – С. 51-53. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Карп»юк, І.
Параска Плитка-Горицвіт - дочка Гуцульщини // Краєзнавець Прикарпаття. – 2017. – № 30. – С. 59 - 60.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7.
Качкан, В.
За традицією Володимира Гнатюка ( осмислення діяльності фольклористичних імен: Анастасія Качкан - Параска Плитка) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка: матеріали Міжнародної наук. конф. / за ред. д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. – С. 30 - 39. – (Серія: Літературознавство)Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8.
Качкан, В.
Верховинський горицвіт (Параска Плитка) : [гуцульська художниця, письменниця, казкарка, народний філософ, фольклористка, етнограф, діалектолог] // Постаті: Студії. Есеї. Сильвети. Рефлексії: у 2-х т. / В.А.Качкан. – Ів.-Франківськ, 2012. – т. 1. – С. 116 - 128. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1643
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми реферату: "Русифікація як фактор розвитку УЛМ у 19-20 ст".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванов, М.
Лагідна українізація чи прихована русифікація / М. Іванов // Літературна Україна. – 2017. – № 22. – С. 1, 4.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Горбань, Т.
Мовно-культурна русифікація в етнополітичній доктрині Російської імперії (кін.ХІХ ст. - 1917 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 34. – С.381-393. – ("Курасівські читання") кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Укр)62
Д43 Дзюба, І.
Інтернаціоналізм чи русифікація?. – К., 2005. – 336 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Іст. – 3, Гурт№5. – 1)
4.
Єгоров, В.
Проблема русифікації підросійської України в публіцистичній спадщині М. І. Костомарова // Курасівські читання - 2005: збірник. – К., 2006. – Кн. 2. – С. 399-409. – (Наукові записки ; вип.30) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Дамазія, О.
Московська політика русифікації України // Визвольний шлях. – 1951. – № 10. – С.9-13.
6. 63.3(4Укр)
Р75 Російщення України: Науково-популярний збірник / Гол ред. Л.Полтава. – Нью-Йорк, 1984. – 416 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
7.
Івчик, Н.
Національне питання в Російській імперії другої половини ХІХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 19. – С. 129-136. – (Історія) кільк.прим.: 26 (Іст. – 2, КХ. – 23, Гурт№5. – 1)
8.
Драгоманов, М.
Указ проти української мови // Дзвін. – 2005. – № 10. – С.122-124 Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. 63.3(4Укр)-6
Л 55 Лизанчук, В.
Історія російщення українців: монографія / Василь Лизанчук, М. Рожик. – Львів, 2011. – 412 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
10. 81.2Ук
У45 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: док. і матеріали / упоряд.: Л. Масенко та ін. – К. , 2005. – 399 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
11. 81.2Ук
К 88 Кубайчук, В.
Хронологія мовних подій в Україні. – К., 2004. – 176 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
12. 81.2 Ук
Т-83 Тумай, Н. В.
Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у ХІХ - на початку ХХ ст . : Автореферат дис. ... канд.філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова. – Київ , 2006. – 19с.Кільк. прим. 1(Наук.-1)
13. 81.2Ук-92
Р88 Русанівський, В. М.
Історія української літературної мови: підручник. – К., 2001. – 392 с. кільк.прим.: 19 (КХ. – 15, ЗагЧЗ. – 3, Коледж. – 1)
14.
Тотальна русифікація українського народу. Згуртування борців за державну незалежність України (60-ті - початок 80-х років ХХ століття) // Україна: антологія пам»яток державотворення, Х-ХХ ст.: у 10 т. / редкол.: І.М.Дзюба [та ін.]. – К., 2009. – Т.ІХ : Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік - початок 80-х років ХХ ст.)/упоряд.,передм. та прим. Ю.Сливки. – С. 398 - 570. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1642
Антоніна, ПС-21. e-mail: tonyavolochiy@gmail.com
Доброго дня!Допоможіть будь ласка дібрати літературу на тему:"Соціально-психологічні особливості самотності у юнацькому віці"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 88.3
В18 Варава, Л. А.
Особливості переживання особистістю почуття самотності у стані соціальної депривації : Автореферат дис. ... канд.психол. наук. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Виноградна, О. В.
Психологічні особливості феномену самотності в юнацькому віці / О. В. Виноградна, І. А. Гриб // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 11. – С. 5 - 9. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3.
Дячок, О.
Психологічні особливості сприйняття та переживання самотності підлітками / О. Дячок // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. – К., 2017. – вип. 1(6)/2(7). – С. 51 - 55. – (Сер.Психологія) кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4.
Ж 51 Железнякова, Ю. В.
Почуття самотності як чинник адиктивної поведінки підлітків : автореф. дис.. – Ів.-Франківськ, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
5. 159.922.76-056.49:177.82(043.3/)
Ж 51 Железнякова, Ю. В.
Почуття самотності як чинник адиктивної поведінки підлітків : дис. ...канд. психол. наук. – Запоріжжя, 2017. – 193 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
6. 88.8
Л32 Лашук, В. Г.
Психологічні особливості переживання самотності в юнацькому віці : Автореферат дис. ... канд. психолог. наук. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук. – 1)
7.
Лащук, В.
Особливості соціальних потреб та оцінок осіб юнацького віку з різним рівнем переживання самотності: [вікова психологія] / В. Лащук // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 104-109. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
8.
Рогова, Е. Е.
Переживание одиночества подростками с разной социальной направленностью // Вопросы психологии. – 2007. – № 5. – С.39-47. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 316.61
Ш33 Швалб, Ю. М.
Одиночество: Социально-психологические проблемы / Ю. М. Швалб, О. В. Данчева. – К., 1991. – 268 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
10. 159.923
З49 Зелінська, Т. М.
Психологія особистісної амбівалентності в юнацькому віці. – Суми, 2013. – 432 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
11. 159.922.73
П 50 Поліщук, В. М.
Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомлекси. – Суми, 2015. – 478 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
12. 316.6(075.8)
О63 Орбан-Лембрик, Л. Е.
Соціальна психологія: у 2 кн. : підручник. Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – К. , 2004. – 576 с. кільк.прим.: 57 (КХ. – 46, Філос. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Педагог. – 2, Верховина. – 2, Туризм. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13.
Шлягина, Е. И.
Переживание одиночества: своеобразие мотивационно-смысловой сферы субъективно одиноких людей / Е. И. Шлягина, С. С. Орбелян // Вопросы психологии. – 2014. – № 5. – С. 94 - 104.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
14. 159.922.6(075.8)
С13 Савчин, М. В.
Вікова психологія / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – 2-ге вид., стереотип. – К. , 2009. – 360 с. кільк.прим.: 18 (Педагог. – 2, КХ. – 16)

Запитання № 1641
Антоніна, ПС-21. e-mail: tonyavolochiy@gmail.com
Доброго дня!Допоможіть будь ласка дібрати літературу на тему:"Соціально-психологічні особливості самотності у юнацькому віці"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 88.3
В18 Варава, Л. А.
Особливості переживання особистістю почуття самотності у стані соціальної депривації : Автореферат дис. ... канд.психол. наук. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Виноградна, О. В.
Психологічні особливості феномену самотності в юнацькому віці / О. В. Виноградна, І. А. Гриб // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 11. – С. 5 - 9. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3.
Дячок, О.
Психологічні особливості сприйняття та переживання самотності підлітками / О. Дячок // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. – К., 2017. – вип. 1(6)/2(7). – С. 51 - 55. – (Сер.Психологія) кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4.
Ж 51 Железнякова, Ю. В.
Почуття самотності як чинник адиктивної поведінки підлітків : автореф. дис.. – Ів.-Франківськ, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
5. 159.922.76-056.49:177.82(043.3/)
Ж 51 Железнякова, Ю. В.
Почуття самотності як чинник адиктивної поведінки підлітків : дис. ...канд. психол. наук. – Запоріжжя, 2017. – 193 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
6. 88.8
Л32 Лашук, В. Г.
Психологічні особливості переживання самотності в юнацькому віці : Автореферат дис. ... канд. психолог. наук. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук. – 1)
7.
Лащук, В.
Особливості соціальних потреб та оцінок осіб юнацького віку з різним рівнем переживання самотності: [вікова психологія] / В. Лащук // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 104-109. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
8.
Рогова, Е. Е.
Переживание одиночества подростками с разной социальной направленностью // Вопросы психологии. – 2007. – № 5. – С.39-47. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 316.61
Ш33 Швалб, Ю. М.
Одиночество: Социально-психологические проблемы / Ю. М. Швалб, О. В. Данчева. – К., 1991. – 268 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
10. 159.923
З49 Зелінська, Т. М.
Психологія особистісної амбівалентності в юнацькому віці. – Суми, 2013. – 432 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
11. 159.922.73
П 50 Поліщук, В. М.
Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомлекси. – Суми, 2015. – 478 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
12. 316.6(075.8)
О63 Орбан-Лембрик, Л. Е.
Соціальна психологія: у 2 кн. : підручник. Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – К. , 2004. – 576 с. кільк.прим.: 57 (КХ. – 46, Філос. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Педагог. – 2, Верховина. – 2, Туризм. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13.
Шлягина, Е. И.
Переживание одиночества: своеобразие мотивационно-смысловой сферы субъективно одиноких людей / Е. И. Шлягина, С. С. Орбелян // Вопросы психологии. – 2014. – № 5. – С. 94 - 104.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
14. 159.922.6(075.8)
С13 Савчин, М. В.
Вікова психологія / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – 2-ге вид., стереотип. – К. , 2009. – 360 с. кільк.прим.: 18 (Педагог. – 2, КХ. – 16)

Запитання № 1640
Наталія, ФТЕ-11м. e-mail: paliynatali@ukr.net
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу до роботи на тему:" Особливості фізичної терапії у дітей з сутулістю з використанням занять на профілакторі Євмінова"; і ще будь-яку літературу по технічних засобах реабілітації. Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Аравіцька, М.
Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації хворих з дегенеративно-дистрофічними захворюванням профілактора Євмінова / М. Аравіцька, Б. Олійник // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2015. – вип. 21. – С. 133-139. – (Фізична культура) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Б17 Базильчук, О. В.
Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів : автореф. ... д-ра педагогіч. наук. – Хмельницький, 2019. – 40 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
3.
С91 Сущенко, О. М.
Розвиток професійної компетнтості майбутніх магістрів з фізичної терапії, ерготерапії у процесі виробничої практики : автореф. ... канд. педагогіч. наук. – Суми, 2019. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
4. 75.0я73
Ф 50 Фізична реабілітація в дитячому віці / В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, В. М. Бондаренко ін. – Ів.-Франківськ, 2009. – 542 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)
5. 91.9:75
Ф 50 Фізична реабілітація: анотований бібліографічний покажчик друкованих та електронних видань трьома мовами / уклад. І. Свістельник. – К. , 2012. – 1162 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
6. 75.0
М 92 Мухін, В. М.
Фізична реабілітація. – 2-е вид., перероб. та доп. – К., 2005. – 469 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 13, ЗагЧЗ. – 3, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
7. 75.0я73
К 26 Карпухіна, Ю. В.
Основи фізичної реабілітації. – Херсон, 2016. – 308 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 54.1я73
П 59 Порада, А. М.
Основи фізичної реабілітації / Алла Микитівна Порада, О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук. – К., 2008. – 248 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Река, К.
Самотність особистості в контексті антропологічних ідей А.Камю / К. Река // Гілея. – 2013. – № 7. – С. 263 - 266. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
10. 75.0
Ф 54 Физическая реабилитация. Учебник. – Ростов н/Д, 2005. – 608 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
11. 75.0
Ф 50 Физическая и физиотерапевтическая реабилитация.Реабилитационные СПА-технологии: научно-практическая конференция 29-30 апреля 2009 г. г.Севастополь. – Севастополь, 2009. – 139 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 75.0
Ф50 Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физ. культури / Ред. Дударенок С. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 608 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1639
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми реферату: "Русифікація як фактор розвитку УЛМ у 19-20 ст".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванов, М.
Лагідна українізація чи прихована русифікація / М. Іванов // Літературна Україна. – 2017. – № 22. – С. 1, 4.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Горбань, Т.
Мовно-культурна русифікація в етнополітичній доктрині Російської імперії (кін.ХІХ ст. - 1917 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 34. – С.381-393. – ("Курасівські читання") кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Укр)62
Д43 Дзюба, І.
Інтернаціоналізм чи русифікація?. – К., 2005. – 336 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Іст. – 3, Гурт№5. – 1)
4.
Єгоров, В.
Проблема русифікації підросійської України в публіцистичній спадщині М. І. Костомарова // Курасівські читання - 2005: збірник. – К., 2006. – Кн. 2. – С. 399-409. – (Наукові записки ; вип.30) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Дамазія, О.
Московська політика русифікації України // Визвольний шлях. – 1951. – № 10. – С.9-13.
6. 63.3(4Укр)
Р75 Російщення України: Науково-популярний збірник / Гол ред. Л.Полтава. – Нью-Йорк, 1984. – 416 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
7.
Івчик, Н.
Національне питання в Російській імперії другої половини ХІХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 19. – С. 129-136. – (Історія) кільк.прим.: 26 (Іст. – 2, КХ. – 23, Гурт№5. – 1)
8.
Драгоманов, М.
Указ проти української мови // Дзвін. – 2005. – № 10. – С.122-124 Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. 63.3(4Укр)-6
Л 55 Лизанчук, В.
Історія російщення українців: монографія / Василь Лизанчук, М. Рожик. – Львів, 2011. – 412 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
10. 81.2Ук
У45 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: док. і матеріали / упоряд.: Л. Масенко та ін. – К. , 2005. – 399 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
11. 81.2Ук
К 88 Кубайчук, В.
Хронологія мовних подій в Україні. – К., 2004. – 176 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
12. 81.2 Ук
Т-83 Тумай, Н. В.
Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у ХІХ - на початку ХХ ст . : Автореферат дис. ... канд.філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова. – Київ , 2006. – 19с.Кільк. прим. 1(Наук.-1)
13. 81.2Ук-92
Р88 Русанівський, В. М.
Історія української літературної мови: підручник. – К., 2001. – 392 с. кільк.прим.: 19 (КХ. – 15, ЗагЧЗ. – 3, Коледж. – 1)
14.
Тотальна русифікація українського народу. Згуртування борців за державну незалежність України (60-ті - початок 80-х років ХХ століття) // Україна: антологія пам»яток державотворення, Х-ХХ ст.: у 10 т. / редкол.: І.М.Дзюба [та ін.]. – К., 2009. – Т.ІХ : Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік - початок 80-х років ХХ ст.)/упоряд.,передм. та прим. Ю.Сливки. – С. 398 - 570. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1638
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми реферату: "Русифікація як фактор розвитку УЛМ у 19-20 ст".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванов, М.
Лагідна українізація чи прихована русифікація / М. Іванов // Літературна Україна. – 2017. – № 22. – С. 1, 4.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Горбань, Т.
Мовно-культурна русифікація в етнополітичній доктрині Російської імперії (кін.ХІХ ст. - 1917 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 34. – С.381-393. – ("Курасівські читання") кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Укр)62
Д43 Дзюба, І.
Інтернаціоналізм чи русифікація?. – К., 2005. – 336 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Іст. – 3, Гурт№5. – 1)
4.
Єгоров, В.
Проблема русифікації підросійської України в публіцистичній спадщині М. І. Костомарова // Курасівські читання - 2005: збірник. – К., 2006. – Кн. 2. – С. 399-409. – (Наукові записки ; вип.30) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Дамазія, О.
Московська політика русифікації України // Визвольний шлях. – 1951. – № 10. – С.9-13.
6. 63.3(4Укр)
Р75 Російщення України: Науково-популярний збірник / Гол ред. Л.Полтава. – Нью-Йорк, 1984. – 416 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
7.
Івчик, Н.
Національне питання в Російській імперії другої половини ХІХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 19. – С. 129-136. – (Історія) кільк.прим.: 26 (Іст. – 2, КХ. – 23, Гурт№5. – 1)
8.
Драгоманов, М.
Указ проти української мови // Дзвін. – 2005. – № 10. – С.122-124 Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. 63.3(4Укр)-6
Л 55 Лизанчук, В.
Історія російщення українців: монографія / Василь Лизанчук, М. Рожик. – Львів, 2011. – 412 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
10. 81.2Ук
У45 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: док. і матеріали / упоряд.: Л. Масенко та ін. – К. , 2005. – 399 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
11. 81.2Ук
К 88 Кубайчук, В.
Хронологія мовних подій в Україні. – К., 2004. – 176 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
12. 81.2 Ук
Т-83 Тумай, Н. В.
Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у ХІХ - на початку ХХ ст . : Автореферат дис. ... канд.філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова. – Київ , 2006. – 19с.Кільк. прим. 1(Наук.-1)
13. 81.2Ук-92
Р88 Русанівський, В. М.
Історія української літературної мови: підручник. – К., 2001. – 392 с. кільк.прим.: 19 (КХ. – 15, ЗагЧЗ. – 3, Коледж. – 1)
14.
Тотальна русифікація українського народу. Згуртування борців за державну незалежність України (60-ті - початок 80-х років ХХ століття) // Україна: антологія пам»яток державотворення, Х-ХХ ст.: у 10 т. / редкол.: І.М.Дзюба [та ін.]. – К., 2009. – Т.ІХ : Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік - початок 80-х років ХХ ст.)/упоряд.,передм. та прим. Ю.Сливки. – С. 398 - 570. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1637
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми реферату: "Русифікація як фактор розвитку УЛМ у 19-20 ст".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванов, М.
Лагідна українізація чи прихована русифікація / М. Іванов // Літературна Україна. – 2017. – № 22. – С. 1, 4.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Горбань, Т.
Мовно-культурна русифікація в етнополітичній доктрині Російської імперії (кін.ХІХ ст. - 1917 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 34. – С.381-393. – ("Курасівські читання") кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Укр)62
Д43 Дзюба, І.
Інтернаціоналізм чи русифікація?. – К., 2005. – 336 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Іст. – 3, Гурт№5. – 1)
4.
Єгоров, В.
Проблема русифікації підросійської України в публіцистичній спадщині М. І. Костомарова // Курасівські читання - 2005: збірник. – К., 2006. – Кн. 2. – С. 399-409. – (Наукові записки ; вип.30) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Дамазія, О.
Московська політика русифікації України // Визвольний шлях. – 1951. – № 10. – С.9-13.
6. 63.3(4Укр)
Р75 Російщення України: Науково-популярний збірник / Гол ред. Л.Полтава. – Нью-Йорк, 1984. – 416 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
7.
Івчик, Н.
Національне питання в Російській імперії другої половини ХІХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 19. – С. 129-136. – (Історія) кільк.прим.: 26 (Іст. – 2, КХ. – 23, Гурт№5. – 1)
8.
Драгоманов, М.
Указ проти української мови // Дзвін. – 2005. – № 10. – С.122-124 Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. 63.3(4Укр)-6
Л 55 Лизанчук, В.
Історія російщення українців: монографія / Василь Лизанчук, М. Рожик. – Львів, 2011. – 412 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
10. 81.2Ук
У45 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: док. і матеріали / упоряд.: Л. Масенко та ін. – К. , 2005. – 399 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
11. 81.2Ук
К 88 Кубайчук, В.
Хронологія мовних подій в Україні. – К., 2004. – 176 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
12. 81.2 Ук
Т-83 Тумай, Н. В.
Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у ХІХ - на початку ХХ ст . : Автореферат дис. ... канд.філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова. – Київ , 2006. – 19с.Кільк. прим. 1(Наук.-1)
13. 81.2Ук-92
Р88 Русанівський, В. М.
Історія української літературної мови: підручник. – К., 2001. – 392 с. кільк.прим.: 19 (КХ. – 15, ЗагЧЗ. – 3, Коледж. – 1)
14.
Тотальна русифікація українського народу. Згуртування борців за державну незалежність України (60-ті - початок 80-х років ХХ століття) // Україна: антологія пам»яток державотворення, Х-ХХ ст.: у 10 т. / редкол.: І.М.Дзюба [та ін.]. – К., 2009. – Т.ІХ : Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік - початок 80-х років ХХ ст.)/упоряд.,передм. та прим. Ю.Сливки. – С. 398 - 570. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1636
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: "Історія вивчення мікротопонімів у мовознавстві".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Баньоі, В.
Деякі аспекти дослідження мікротопонімів / В. Баньоі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць / відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 15 - 19. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Бичко, З. М.
Топоніми як елементи духовної культури народу / З. М. Бичко // Українська національна культура і проблеми її розвитку: тези доповідей наукової конференції. – Львів, 1989. – С. 53-54. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 81.2Ук-4
Г70 Горпинич, В. О.
Словник географічних назв України (топоніми та відтопонімні прикметники): близько 25 000 слів / В. О. Горпинич. – К. , 2001. – 526 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 1, Прир. – 1)
4.
Макарчук, С.
Топоніми // Історичні неписемні джерела / С.Макарчук. – Львів, 2002. – С.136-141 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 81.2Ук
Ц 18 Царалунга, І. Б.
Українські топоніми - ани (яни) : Автореферат дис. ... канд.філол.наук. Спец.10.02.01 - українська мова / І. Б. Царалунга. – Львів, 2006. – 18с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
6. 81.2Ук-4
Л 87 Лучик, В. В.
Етимологічний словник топонімів України. – К., 2014. – 544 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Бібл. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7.
Гаврилова, Т. О.
Про засади укладання словника мікротопонімів Черкащини / Т. О. Гаврилова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова [Текст]: збірник наукових праць / відп. ред.М.Я.Плющ. – К., 2008. – Випуск 3, Книга 2. – С. 178-183. – (Проблеми граматики і лексикології української мови) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Баньоі, В.
Назвотвірний аспект дослідження номінативітів ( на матеріалі закарпатської мікротопонімії басейну річки Ужа) / В. Баньоі // Науковий вісник Ужгородського університету [Текст]: збірник наукових праць. – Ужгород, 2011. – Вип. 25. – С. 25 - 29. – (Серія: Філологія. Соціальні комунікації)
9. 80
К55 Кобилянський, Б. В.
Короткий огляд історії мовознавства. – К., 1964. – 153 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2)
10. 81
Т 48 Тищенко, К. М.
Основи мовознавства. – К., 2007. – 308 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 81
С 90 Сусов, И. П.
История языкознания. – М. , 2006. – 295 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 81я73
М69 Михалев, А. Б.
Общее языкознание. История языкознания: Путеводитель по лингвистике: Конспект-справочник. – М., 2005. – 240 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1635
Ольга, ДОПО (М)-11. e-mail: mega-olga55@ukr.net
Доброго вечора. Допоможіть підібрати літературу до магістерської роботи "Використання дидактичних ігор у навчанні іноземної мови (англійської)молодших школярів."
Дякую.
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1634
Любомира, ПО-34. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми: "Зміст і шляхи естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
74.264
Б 59 Біда, О. А. Естетичне виховання молодших школярів за допомогою засобів довкілля // Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч.посібник. – К., 2000. – С.314-321. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Прир. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
2.
74.200.541.3
М 65 Джобула, О. Погляди Василя Сухомлинського на естетичне виховання школярів // Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки . – Ів.-Франківськ, 2007. – С.29-34. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, ХудГраф. – 2)
3.
Калініна, Л. Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С.24-27.Кільк. прим. 1 (пед)
4.
Науменко, Т. Морально-естетичне виховання школярів засобами дитячого фолькльору // Початкова школа. – 2008. – № 6. – С.19-22. Кільк. прим. 1 (пед)
5. 74.20
Щ66 Щербо, А. Б.
Естетичне виховання учнів у початкових класах. – К., 1969. – 234 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 1 Педагог. – 2)
6.
74.202.21
М 75 Салига, Н. Естетичне виховання молодших школярів у процесі позаурочної виховної роботи / Н. Салига, О. Кіліченко // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.202-207. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
7.
Турчин, Т. Естетичне виховання молодших школярів у позакласній роботі // Початкова школа. – 2008. – № 5. – С.16-18. Кільк. прим. 1 (пед)
8.
74.65
П 86 Черниш, Т. Естетичне виховання молодших школярів засобами дитячого музичного фольклору // Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції [Текст]: збірник наукових праць. – Коломия, 2009. – С. 143-148. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Шевченко, О.
Естетичне виховання молодших школярів на уроках літ. читання: [за ідеями В. Сухомлинського] // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 21-24. Кільк. прим. 1 (пед)
10. 74.200.54
Д14 Даденков, М. Ф.
Естетичне виховання. – К., 1956. – 26 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. 74.200.541.4
Г 65 Гончаренко, Ю. В.
Естетичне виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності : Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія та методика виховання. – Луганськ, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12. 74.200.554
А86 Артеменко, М. М.
Природа і естетичне виховання учнів. – К. , 1984. – 80 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
13. 74.200.54
С36 Силіна, В. К. Кіно в школі як засіб естетичного виховання. – К. , 1968. – 176 с. – кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
14.
Андрусишин, Р.
Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічної виразності / Р. Андрусишин // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. LI. – С. 100-102. – (Педагогіка)

Запитання № 1633
Євгенія , Н(м)з-11. e-mail: zhenia3398@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми: "Поезія Дмитра Павличка в німецькомовних перекладах".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 83.3(2Укр)
П12 Павличко Дмитро: бібліографічний покажчик. Ч. 1 / Від.ред.М.В. Лізанець. – Львів, 1990. – 325 с. кільк.прим.: 3 (Бібл. – 2, ХЛ. – 1)
2. 83.3(2Укр)
П12 Павличко Дмитро: бібліографічний покажчик. Ч. 2 / Від.ред.М.В. Лізанець. – Львів, 1990. – 548 с. кільк.прим.: 3 (Бібл. – 2, ХЛ. – 1)
3. 83.3(2Укр)7
І48 Ільницький, М. М.
Дмитро Павличко: нарис творчості. – К. : Дніпро, 1985. – 189 с. кільк.прим.: 10 (ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 7)
4.
Перлини світової поезії в перекладах Дмитра Павличка // Всесвіт. – 2012. – № 5-6. – С. 21 - 48. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

5.
Астаф»єв, О.
Твори Дмитра Павличка німецькою// Всесвіт. – 2010. – № 9-10. – С.245 -247. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Гаврилюк, Х.
Поезія Дмитра Павличка мовою Гете і Шіллера / Х. Гаврилюк // Дзвін. – 2011. – № 4. – С. 136 - 139. – Рец. на кн. Дмитро Павличко. "Княгиня Європи".Дрезден:"Телем", 2010. -282с.- на нім. мові Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1632
Тетяна , УМЛф-42. e-mail: skomarovskata@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми реферату: "Роль мови в державному будівництві 1917-1920 рр".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Алтухов, В. М.
Державотворчий потенціал української мови / В. М. Алтухов // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення [Текст] / наук. ред. О.М.Сич. – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 20-28. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
2. 81.2 Укр
К95 Куць, О. М.
Мовна політика в державотворчих процесах України. – Харків, 2004. – 275 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 81.2Ук
Ш37 Шевельов, Ю.
Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус / Юрій Шевельов ; пер.Oksana Solovey. – New York , 1987. – 294 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
4.
Шульженко, С.
Мовна політика в Україні (1917-1940) // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 11. – С.40-42. Кільк. прим. 1 (Методкабінет)
5. 81.2Ук
М 74 Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом: монографія. – К., 2008. – 398 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Шишкін, В. І.
Мова як складник державотворення // Мовознавство. – 2013. – № 2-3. – С. 221 – 231 Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1631
Ольга Ковачук, ДОПО22. e-mail: odeman606@gmail.com
Доброго вечора. Допоможіть знайти Документ, який регламентує порядок вибору дисциплін.
відповідь
Перегляньте матеріали із електронної сторінки, або зверніться до деканату чи академнаставника групи
http://lp.edu.ua/vnutrishni-standarty

Запитання № 1630
Інна Михно, ДОЛ-43. e-mail: Inna.Mychno@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми: "Екологічне виховання дітей дошкільного віку"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Виховуємо бережливість (економічне, екологічне виховання дошкільнят.Система занять) // Дошкільне виховання. – 2009. – № 7. – С.15-18.Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
Захарчук, Н.
Екологічне виховання дошкільників / Н. Захарчук // Дитячий садок. Управління. – 2018. – № 10. – С. 16 - 24. Кільк. прим. 1 (Пед)
3.
Кравець, Н.
Екологічне виховання дітей дошкільного віку: дефінітивно-понятійна сутність проблеми / Н. Кравець // Освітній простір України: наук. журнал. – Ів.-Франківськ, 2016. – Вип.7. – С. 131 - 138. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
4. 74.102.144я73
Л68 Лисенко, Н. В.
Екологічне виховання дітей дошкільного віку. – Львів, 1994. – 144 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2)
5. 74.100
Н 34 Науменко, Т. С.
Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки : Автореферат дис. ...канд. педагог. наук.. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
6.
Пришляк, М. Б.
Християнсько-екологічне виховання дітей // Гілея. – 2015. – № 6. – С. 243 - 246.Кільк. прим. 1 (Філос)
7.
Сапунова, С.
Природа - наш спільний дім ( Інтегрований урок : читання, екологічне виховання, 2 клас ) // Початкова школа. – 2009. – № 9. – С.21-22. Кільк. прим. 1 (Пед)
8.
Штурмак, О.
Екологічне виховання дітей засобами гуцульського фольклору // Хрестоматія з гуцульщинознавства. – Косів:Снятин, 2001. – С. 519-523. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
9. 74.580.2
В23 Вашак, О. О.
Підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки : Автореферат дис. ... канд.педаг. наук.. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
10.
Струннікова, Д.
Безперервність екологічного виховання старших дошкільників і молодших школярів в умовах діяльності НВК "школа - дитячий садок" // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2001. – Вип. 122 : Педагогіка та психологія. – С. 141-149. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11.
Гілічук, О.
Весна дарує спів пташиний : [ інтегроване заняття з мовленнєвого розвитку й екологічного виховання] // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 4. – С.12 - 14. Кільк. прим. 1 (Пед)
12.
Кот, Н.
Розвивальне екологічне середовище в дитсадку // Дошкільне виховання. – 2008. – № 7. – С.22-24. Кільк. прим. 1 (Пед)
13.
Присяжнюк, Л.
Екологічна казка у роботі зі старшими дошкільнятами // Дошкільне виховання. – 2014. – № 9. – С. 20-24. Кільк. прим. 1 (Пед)
14.
Автенюк, Н.
Екологічні пригоди Лунтіка. Заняття для дітей старшого дошкільного віку // Дитячий садок. – 2018. – № 10. – С. 27 - 31. Кільк. прим. 1 (Пед)

Запитання № 1629
Вікторія , ПОДОІзм-12. e-mail:
Допоможуть дібрати літературу до теми "Формування життєвої компетентності в процесі патріотичного виховання"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Борисенко, В.
Формування життєвої компетентності учнів як нової освітньої парадигми. Людське життя в ретроспективі трагізму війни (за новелою Марини Павленко "Зачакловане озеро") / В. Борисенко, К. Сова // Українська мова й література в школах України. – 2017. – № 3. – С. 21 - 26.Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Кириленко, С.
Становлення особистісної зрілості та життєвої компетентності учня школи І ступеня / С. Кириленко, Т. Горлач // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С.44-48.Кільк.порим.1 (Пед)
3.
Пузіков, Д.
Методика формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України / Д. Пузіков // Історія в школі. – 2012. – № 3. – С. 29-33.Кільк.прим. 1 (Іст.-1)
4.
Родняк, Л.
Допоможі собі сам: [формування життєвої компетентності] / Л. Родняк, Х. Попович // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 46-49. Кільк.порим.1 (Пед)
5.
С20 Сас, О. О.
Формування життєвої компетентності дітей 6 -7-річного віку в умовах соціально - рольової діяльності : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук.. – Київ, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
6. 74.200.51
М 79 Морально-патріотичне виховання дітей та молоді: етнографічні засади: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Косів-Вижниця, 26-28 жовтня 2006 р. / за заг. ред. П.В.Лосюка. – Снятин, 2006. – 241 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
7.
Депетист, О. В.
Національно-патріотичне виховання молодших школярів. – 2011. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
8.
Д64 Долецька, С. В.
Патріотичне виховання молодших школярів у процесі краєзнавчої роботи : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук.. – Луганськ, 2011. – 20 с. кільк.прим.: 1(Наук)
9.
Загайна, Н.
Патріотичне виховання / рекомендаційний список літератури на допомогу батькам і педагогам / Н. Загайна // Палітра педагога. – 2005. – № 3. – С.30-31. Кільк прим (Педагог. – 1)
10. 74.200.504
М 18 Маланюк, Т.
Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи. – Ів.-Франківськ, 2013. – 124 с. кільк.прим.: 3 (Туризм. – 2, Педагог. – 1)
11.
Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах: Додаток до наказу МОН України від 16.06.2015 р. № 641 // Інформаційний збірник. – 2015. – № 7. – С. 70-95. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.) 12.Нетудихатка, А. П.
Форми, методи і засоби патріотичного виховання у початковій школі // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 34-36. – С. 2-9. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
13.
Петегирич, О.
Національна свідомість і патриотичні почуття учнів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2014. – № 7-8. – С. 35-37. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1628
Лілія, ПО-41. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми «Курсова і дипломна роботи, особливості виконання» Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Сакало, О.
Методика підготовки студентів педагогічних вишів до здійснення навчально-соціологічних досліджень / О. Сакало // Педагогічні науки [Текст]: зб. наукових праць. – Полтава, 2015. – вип. 63. – С. 81 - 89. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Завгородня, Т. К.
Організація самостійної роботи студентів ОКР "Магістр" з курсу "Методологія та технологія педагогічних досліджень" [Текст]: методичні рекомендації / Т. К. Завгородня, Л. М. Прокопів, І. В. Стражнікова. – Ів.-Франківськ, 2013. – 60 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Дутчак, О. І.
Методологія та організація наукових досліджень [Текст]: навчально-методичний посібник до організації самостійної роботи та практичних (семінарських) занять для студентів спец. 8.14010301 "Туризмознавство" / О. І. Дутчак. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2013. – 52с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
4. 74.580.268
О 74 Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента. Навч. посіб. / Чорненький Я.Я., Чорненька Н.В., Рибак С.Б. та ін. – К., 2006. – 208 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
5. 72я73
О 75 Основи наукових досліджень: навч.-метод.посібник для студ. ф-ту культури та мистецтв / Роман Крохмальний та ін. – Львів, 2013. – 310 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 72
Б 41 Бейлін, М. В.
Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник / Михайло Валерійович Бейлін. – Харків, 2012. – 184 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7. 72я73
К56 Ковальчук, В. В.
Основи наукових досліджень : навч. посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 5-е вид. – К., 2008. – 240 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
8. 72я73
П 34 Пилипчук, М. І.
Основи наукових досліджень: підручник. / Марія Іванівна Пилипчук, А. С. Григор»єв, В. В. Шостак. – Рек.МОН. – К., 2007. – 270 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)
9. 72я73
Р69 Романчиков, В. І.
Основи наукових досліджень: навч. посібник. – К., 2007. – 254 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 3)
10. 72я73
С 24 Свердан, М. М.
Основи наукових досліджень: Навч. посіб. / М. М. Свердан, М. Р. Свердан. – Чернівці, 2006. – 352 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Науковий. – 1)
11. 159.9(075.8)
С32 Сергієнко, Л. П.
Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи [Текст]: навч. посібник / Л. П. Сергієнко. – К. , 2009. – 240 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Філос. – 3, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
12. 72.0
Ф53 Філіпенко, А. С.
Основи наукових досліджень: Конспект лекцій: навч. посібник / А. С. Філіпенко. – Рек. МОН. – К. , 2005. – 208 с. кільк.прим.: 48 (КХ. – 35, ЗагЧЗ. – 2, Туризм. – 3, Прир. – 3, МВ. – 2, Педагог. – 3)
13. 72я73
Ц55 Цехмістрова, Г. С.
Основи наукових досліджень: навчальний посібник. – Рек. МОН. – К. , 2004. – 240 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2 Педагог. – 2)

Запитання № 1627
Лілія, ПО-41. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми «Курсова і дипломна роботи, особливості виконання» Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Сакало, О.
Методика підготовки студентів педагогічних вишів до здійснення навчально-соціологічних досліджень / О. Сакало // Педагогічні науки [Текст]: зб. наукових праць. – Полтава, 2015. – вип. 63. – С. 81 - 89. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Завгородня, Т. К.
Організація самостійної роботи студентів ОКР "Магістр" з курсу "Методологія та технологія педагогічних досліджень" [Текст]: методичні рекомендації / Т. К. Завгородня, Л. М. Прокопів, І. В. Стражнікова. – Ів.-Франківськ, 2013. – 60 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Дутчак, О. І.
Методологія та організація наукових досліджень [Текст]: навчально-методичний посібник до організації самостійної роботи та практичних (семінарських) занять для студентів спец. 8.14010301 "Туризмознавство" / О. І. Дутчак. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2013. – 52с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
4. 74.580.268
О 74 Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента. Навч. посіб. / Чорненький Я.Я., Чорненька Н.В., Рибак С.Б. та ін. – К., 2006. – 208 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
5. 72я73
О 75 Основи наукових досліджень: навч.-метод.посібник для студ. ф-ту культури та мистецтв / Роман Крохмальний та ін. – Львів, 2013. – 310 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 72
Б 41 Бейлін, М. В.
Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник / Михайло Валерійович Бейлін. – Харків, 2012. – 184 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7. 72я73
К56 Ковальчук, В. В.
Основи наукових досліджень : навч. посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 5-е вид. – К., 2008. – 240 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
8. 72я73
П 34 Пилипчук, М. І.
Основи наукових досліджень: підручник. / Марія Іванівна Пилипчук, А. С. Григор»єв, В. В. Шостак. – Рек.МОН. – К., 2007. – 270 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)
9. 72я73
Р69 Романчиков, В. І.
Основи наукових досліджень: навч. посібник. – К., 2007. – 254 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 3)
10. 72я73
С 24 Свердан, М. М.
Основи наукових досліджень: Навч. посіб. / М. М. Свердан, М. Р. Свердан. – Чернівці, 2006. – 352 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Науковий. – 1)
11. 159.9(075.8)
С32 Сергієнко, Л. П.
Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи [Текст]: навч. посібник / Л. П. Сергієнко. – К. , 2009. – 240 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Філос. – 3, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
12. 72.0
Ф53 Філіпенко, А. С.
Основи наукових досліджень: Конспект лекцій: навч. посібник / А. С. Філіпенко. – Рек. МОН. – К. , 2005. – 208 с. кільк.прим.: 48 (КХ. – 35, ЗагЧЗ. – 2, Туризм. – 3, Прир. – 3, МВ. – 2, Педагог. – 3)
13. 72я73
Ц55 Цехмістрова, Г. С.
Основи наукових досліджень: навчальний посібник. – Рек. МОН. – К. , 2004. – 240 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2 Педагог. – 2)

Запитання № 1626
Марія, ПОІнкл-15. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми « Розвиток емоційного інтелекту особистості молодшого школяра засобами ігрової діяльності» . Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.2
Г 14 Гайштут, О. Г.
Тренінг інтелекту школяра: учись мислити, думати, міркувати. – Кам"янець-Подільський, 2002. – 308 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
2.
Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / О. Митник, С. Швець // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 13 - 19. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
3.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
4. 74.200.4
Р 64 Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
5.
Васютіна, Т.
Підготовка вчителя до організації ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи // Вісник Черкаського університету [Текст]. – Черкаси, 2007. – вип. 101. – С. 122-127. – (сер. "Пед. науки")Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. 74.200
С 59 Сокуренко, О. О.
Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку засобами ігрової діяльності : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. . – Херсон, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Середа, О.
Розвиток і формування особистості молодшого школяра в умовах естетично-творчої діяльності // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 60-63. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
8. 88.837
Г47 Гільбух, Ю. З.
Темперамент і пізнавальні здібності школяра. – К., 1992. – 216 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 78.39
Ш 95 Шуляк, С. О.
Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодих школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці. : Автореферат дис. ..канд.хім. наук . – К., 2006. – 19с Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10.
Даниленко, Г.
Співпраця з батьками над формуванням емоційного інтелекту учнів початкової школи в межпх проекту "Інтелект України" / Г. Даниленко, О. Щербакова // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 8 - 10. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
11.
Котяхова, Н.
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у контектсі Нової української школи // Початкова школа. – 2019. – № 6. – С. 17 - 21. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
12.
Кучерко, Л.
Розвиток емоційного інтелекту для психологічного комфорту учнів у позаурочних та позашкільних заходах // Початкова школа. – 2019. – № 5. – С. 49 - 50. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
13.
Савченко, Ю. Ю.
Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – № 12. – С. 12-16. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
14.
Вайпан, О.
Розвиток емоційного інтелекту учнів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 23-25.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1625
Марія, ПОІнкл-15. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми « Розвиток емоційного інтелекту особистості молодшого школяра засобами ігрової діяльності» . Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.2
Г 14 Гайштут, О. Г.
Тренінг інтелекту школяра: учись мислити, думати, міркувати. – Кам"янець-Подільський, 2002. – 308 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
2.
Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / О. Митник, С. Швець // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 13 - 19. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
3.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
4. 74.200.4
Р 64 Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
5.
Васютіна, Т.
Підготовка вчителя до організації ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи // Вісник Черкаського університету [Текст]. – Черкаси, 2007. – вип. 101. – С. 122-127. – (сер. "Пед. науки")Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. 74.200
С 59 Сокуренко, О. О.
Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку засобами ігрової діяльності : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. . – Херсон, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Середа, О.
Розвиток і формування особистості молодшого школяра в умовах естетично-творчої діяльності // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 60-63. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
8. 88.837
Г47 Гільбух, Ю. З.
Темперамент і пізнавальні здібності школяра. – К., 1992. – 216 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 78.39
Ш 95 Шуляк, С. О.
Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодих школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці. : Автореферат дис. ..канд.хім. наук . – К., 2006. – 19с Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10.
Даниленко, Г.
Співпраця з батьками над формуванням емоційного інтелекту учнів початкової школи в межпх проекту "Інтелект України" / Г. Даниленко, О. Щербакова // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 8 - 10. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
11.
Котяхова, Н.
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у контектсі Нової української школи // Початкова школа. – 2019. – № 6. – С. 17 - 21. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
12.
Кучерко, Л.
Розвиток емоційного інтелекту для психологічного комфорту учнів у позаурочних та позашкільних заходах // Початкова школа. – 2019. – № 5. – С. 49 - 50. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
13.
Савченко, Ю. Ю.
Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – № 12. – С. 12-16. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
14.
Вайпан, О.
Розвиток емоційного інтелекту учнів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 23-25.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1624
Марія, ПОІнкл-15. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми « Розвиток емоційного інтелекту особистості молодшого школяра засобами ігрової діяльності» . Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.2
Г 14 Гайштут, О. Г.
Тренінг інтелекту школяра: учись мислити, думати, міркувати. – Кам"янець-Подільський, 2002. – 308 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
2.
Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / О. Митник, С. Швець // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 13 - 19. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
3.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
4. 74.200.4
Р 64 Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
5.
Васютіна, Т.
Підготовка вчителя до організації ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи // Вісник Черкаського університету [Текст]. – Черкаси, 2007. – вип. 101. – С. 122-127. – (сер. "Пед. науки")Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. 74.200
С 59 Сокуренко, О. О.
Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку засобами ігрової діяльності : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. . – Херсон, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Середа, О.
Розвиток і формування особистості молодшого школяра в умовах естетично-творчої діяльності // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 60-63. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
8. 88.837
Г47 Гільбух, Ю. З.
Темперамент і пізнавальні здібності школяра. – К., 1992. – 216 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 78.39
Ш 95 Шуляк, С. О.
Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодих школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці. : Автореферат дис. ..канд.хім. наук . – К., 2006. – 19с Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10.
Даниленко, Г.
Співпраця з батьками над формуванням емоційного інтелекту учнів початкової школи в межпх проекту "Інтелект України" / Г. Даниленко, О. Щербакова // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 8 - 10. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
11.
Котяхова, Н.
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у контектсі Нової української школи // Початкова школа. – 2019. – № 6. – С. 17 - 21. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
12.
Кучерко, Л.
Розвиток емоційного інтелекту для психологічного комфорту учнів у позаурочних та позашкільних заходах // Початкова школа. – 2019. – № 5. – С. 49 - 50. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
13.
Савченко, Ю. Ю.
Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – № 12. – С. 12-16. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
14.
Вайпан, О.
Розвиток емоційного інтелекту учнів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 23-25.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1623
Марія, ПОІнкл-15. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми « Розвиток емоційного інтелекту особистості молодшого школяра засобами ігрової діяльності» . Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.2
Г 14 Гайштут, О. Г.
Тренінг інтелекту школяра: учись мислити, думати, міркувати. – Кам"янець-Подільський, 2002. – 308 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
2.
Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / О. Митник, С. Швець // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 13 - 19. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
3.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
4. 74.200.4
Р 64 Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
5.
Васютіна, Т.
Підготовка вчителя до організації ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи // Вісник Черкаського університету [Текст]. – Черкаси, 2007. – вип. 101. – С. 122-127. – (сер. "Пед. науки")Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. 74.200
С 59 Сокуренко, О. О.
Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку засобами ігрової діяльності : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. . – Херсон, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Середа, О.
Розвиток і формування особистості молодшого школяра в умовах естетично-творчої діяльності // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 60-63. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
8. 88.837
Г47 Гільбух, Ю. З.
Темперамент і пізнавальні здібності школяра. – К., 1992. – 216 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 78.39
Ш 95 Шуляк, С. О.
Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодих школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці. : Автореферат дис. ..канд.хім. наук . – К., 2006. – 19с Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10.
Даниленко, Г.
Співпраця з батьками над формуванням емоційного інтелекту учнів початкової школи в межпх проекту "Інтелект України" / Г. Даниленко, О. Щербакова // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 8 - 10. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
11.
Котяхова, Н.
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у контектсі Нової української школи // Початкова школа. – 2019. – № 6. – С. 17 - 21. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
12.
Кучерко, Л.
Розвиток емоційного інтелекту для психологічного комфорту учнів у позаурочних та позашкільних заходах // Початкова школа. – 2019. – № 5. – С. 49 - 50. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
13.
Савченко, Ю. Ю.
Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – № 12. – С. 12-16. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
14.
Вайпан, О.
Розвиток емоційного інтелекту учнів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 23-25.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1622
Наталія, ПО(ск)-34. e-mail: stadnyk.natalochka@gmail.com
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з підбором матеріалів на тему: " Стійкі регулятори поведінки спільнот: звичаї й традиції".(Соціальна психологія).Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Позняк, С.
Соціальні норми, довіра і громадянська взаємодія // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 83 - 88.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2.
Ялі, М.
Неусвідомлена революція. Або вплив інформаційних технологій на суспільні відносини // Політика і час. – 2006. – № 5. – С.34-41
3. 67.1
М 61 Міма, І. В.
Релігійні норми та їх місце в системві соціально-правового регулювання суспільних відносин : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Гізімчук, С.
Релігійні норми як соціальні регулятори та їх вплив на кримінальне право // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С.137-143.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Лисюк, І. І.
Соціальні норми у державно організованому суспільстві / І. І. Лисюк // Держава і право [Текст]: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Випуск 53. – С. 77-85.Кільк. прим. 1 (Юрид-1)
6.
Ш29 Шаумян, О. Г.
Соціальні норми менеджерів освіти в процесі прийняття управлінських рішень : автореф. дис. ... канд. психолог. наук: спец.: "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи". – К., 2016. – 21 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
7.
Гангал, А. В.
Інтеріоризація соціальних норм як складова соціалізації особистості і умова успішності її визнання // Гілея. – 2014. – № 10. – С. 323 - 328.Кільк.прим. 1 (Філос.-1)
8.
Деркач, В. Л.
Динаміка соціальних норм: нариси еволюційної моделі [соціальна норма, еволюція суспільства, меми] // Політологічний вісник: зб. наукових праць / за ред. Ф.М.Кирилюка, М.І.Хилька. – К., 2015. – вип. 79. – С. 59 - 71. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Федоренко, Ю.
Роль "ключового моменту" у процесі формування соціальних та індивідуальних норм особистості / Ю. Федоренко // Вісник КНУ: Соціологія, психологія, педагогіка. – 2006. – № 24-25. – С.15-18.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10. 316.6(075.8)
О63 Орбан-Лембрик, Л. Е.
Соціальна психологія: у 2 кн. : підручник. Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – К., 2004. – 2006.- Кільк.прим.: 57 (КХ. – 46, Філос. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Педагог. – 2, Верховина. – 2, Туризм. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
11. 316.6(075.8)
М82 Москаленко, В. В.
Соціальна психологія. – 2-ге вид., випр. та доп. – К., 2008. – 688 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 2)
12. 316.6(075.8)
О 63 Орбан-Лембрик, Л. Е.
Соціальна психологія у 2-х кн.. – рек. МОН. – Чернівці : Книги -ХХI, 2010. кільк.прим.: 11 (КХ. – 5, Філос. – 3, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

Запитання № 1621
Оля, ДОПО (М)-11. e-mail: mega-olga55@ukr.net
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему: "Сучані дослідження про проблеми української мови на сучасному етапі".
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.0
П 78 Проблеми соціолінгвістики,фоностилістики,граматики,журналістики та методики навчання української мови: збірник наукових праць. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 2010. – 92 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
2. 81.2Ук-2
П78 Проблеми граматики і лексикології української мови. Збірник наукових праць. – К., 2001. – 260 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 81.2Ук-2
З 14 Загнітко, А. П.
Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії): навч. посібник. – К., 1993. – 343 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4. 81.2Ук
С 40 Сірук, О. Б.
Тезауріс дієслів української мови:лінгвістичні проблеми та методика конструювання : Автореферат дис. ... канд.філол.наук. Спец.10.02.01 - українська мова / О. Б. Сірук. – К., 2006. – 20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
5.
Голуб, Н.
Категорійний апарат сучасної української лінгводидактики: проблеми і перспективи (виступ на засіданні круглого столу з проблем методів навчання української мови) // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 2 – 6Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Ткач, Л.
Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови у працях професора Лариси Масенко / Л. Ткач // Диво Слово. – 2012. – № 11. – С.41 - 46.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1620
Наталія, ПО(ск)-34. e-mail: stadnyk.natalochka@gmail.com
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з підбором матеріалів на тему: " Стійкі регулятори поведінки спільнот: звичаї й традиції".(Соціальна психологія).Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Позняк, С.
Соціальні норми, довіра і громадянська взаємодія // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 83 - 88.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2.
Ялі, М.
Неусвідомлена революція. Або вплив інформаційних технологій на суспільні відносини // Політика і час. – 2006. – № 5. – С.34-41
3. 67.1
М 61 Міма, І. В.
Релігійні норми та їх місце в системві соціально-правового регулювання суспільних відносин : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Гізімчук, С.
Релігійні норми як соціальні регулятори та їх вплив на кримінальне право // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С.137-143.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Лисюк, І. І.
Соціальні норми у державно організованому суспільстві / І. І. Лисюк // Держава і право [Текст]: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Випуск 53. – С. 77-85.Кільк. прим. 1 (Юрид-1)
6.
Ш29 Шаумян, О. Г.
Соціальні норми менеджерів освіти в процесі прийняття управлінських рішень : автореф. дис. ... канд. психолог. наук: спец.: "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи". – К., 2016. – 21 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
7.
Гангал, А. В.
Інтеріоризація соціальних норм як складова соціалізації особистості і умова успішності її визнання // Гілея. – 2014. – № 10. – С. 323 - 328.Кільк.прим. 1 (Філос.-1)
8.
Деркач, В. Л.
Динаміка соціальних норм: нариси еволюційної моделі [соціальна норма, еволюція суспільства, меми] // Політологічний вісник: зб. наукових праць / за ред. Ф.М.Кирилюка, М.І.Хилька. – К., 2015. – вип. 79. – С. 59 - 71. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Федоренко, Ю.
Роль "ключового моменту" у процесі формування соціальних та індивідуальних норм особистості / Ю. Федоренко // Вісник КНУ: Соціологія, психологія, педагогіка. – 2006. – № 24-25. – С.15-18.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10. 316.6(075.8)
О63 Орбан-Лембрик, Л. Е.
Соціальна психологія: у 2 кн. : підручник. Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – К., 2004. – 2006.- Кільк.прим.: 57 (КХ. – 46, Філос. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Педагог. – 2, Верховина. – 2, Туризм. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
11. 316.6(075.8)
М82 Москаленко, В. В.
Соціальна психологія. – 2-ге вид., випр. та доп. – К., 2008. – 688 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 2)
12. 316.6(075.8)
О 63 Орбан-Лембрик, Л. Е.
Соціальна психологія у 2-х кн.. – рек. МОН. – Чернівці : Книги -ХХI, 2010. кільк.прим.: 11 (КХ. – 5, Філос. – 3, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

Запитання № 1619
Христина, СОН-12. e-mail: mihajlivh@gmail.com
добрий вечір! Підберіть матеріали до теми "Теоретичні проекції Лессінга в естетико філософській думці 18-19 століття"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 111.852
Л51 Лессинг и современность: сб. статей / Отв. ред. Мих. Лифшиц. – М. , 1981. – 224 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 2)
2. 83.3(4Г)
С 76 Стадников, Г. В.
Лессинг: литературная критика и художественное творчество. – Ленинград , 1987. – 100 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
3. 83.3(4Нем)
Ф 88 Фридлендер, Г.
Лессинг: очерк творчества. – М. , 1957. – 240 с. кільк.прим.: 4 (ХЛ. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
4.
Шалагінов, Б.
Лессінг [німецький філософ ] // Естетика Й.В.Гете: дослідження. – К., 2002. – С.23 - 33. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Рудницький, Л.
Лессінг в Україні / Л. Рудницький // Світовий код українського письменства: вибрані літературознавчі статті й дослідження. / Л.Рудницький. – Ів.-Франківськ, 2010. – С, 278 - 289. кільк.прим.: 23 (ХЛ. – 20, ЗагЧЗ. – 3)
6.
Ассман, Я.
Понятия человечности и человечества от Лессинга до Томаса Манна: [ пер. с англ. К.Корчагина] // Новое литературное обозрение. – 2012. – № 5. – С. 115 - 122.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. 84(4Нім)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Драмы. Басни в прозе / вступ. ст. и сост. Н. Вильмонта ; пер.с нем. – М., 1972. – 512 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
8. 844(Нім)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Избранное / вступ. ст. А. Гулыги. – М., 1980 . – 574 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 1)
9. 84(4Нем)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Избранные произведения / вступ. ст. Г. Фридлендер. – М., 1953. – 626 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
10. 84(Нем)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. – М. , 1957. – 520 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
11. 84
Л51 Лессинг, Г. Э.
Гамбургская драматургия / статья В.Р.Гриба: коментарии Б.И.Пуришева. – М.- Ленинград, 1936. – 456 с. кільк.прим.: 2 (ФРВ. – 2)
12. 84(4Нім)
Л 51 Лессинг, Г. Э.
Собраніе сочиненій [Текст]. Т.1- Т.5 / Готгольдъ Эфраимъ Лессинг ; біографія Лессинга составленная П.Полевымъ ; пер.пер. русскихъ писателей подъ ред. П.Н.Полевого. – 2-е изд. – С.-Петербургъ-Москва : Поставщиковъ Двора ЕГО ИМЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ТОВ. М.О.Вольфъ, 1904. – Съ біографіей и портретомъ Лессинга. кільк.прим.: 1 (ФРВ. – 1)

Запитання № 1618
Христина, СОН-12. e-mail: mihajlivh@gmail.com
добрий вечір! Підберіть матеріали до теми "Теоретичні проекції Лессінга в естетико філософській думці 18-19 століття"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 111.852
Л51 Лессинг и современность: сб. статей / Отв. ред. Мих. Лифшиц. – М. , 1981. – 224 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 2)
2. 83.3(4Г)
С 76 Стадников, Г. В.
Лессинг: литературная критика и художественное творчество. – Ленинград , 1987. – 100 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
3. 83.3(4Нем)
Ф 88 Фридлендер, Г.
Лессинг: очерк творчества. – М. , 1957. – 240 с. кільк.прим.: 4 (ХЛ. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
4.
Шалагінов, Б.
Лессінг [німецький філософ ] // Естетика Й.В.Гете: дослідження. – К., 2002. – С.23 - 33. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Рудницький, Л.
Лессінг в Україні / Л. Рудницький // Світовий код українського письменства: вибрані літературознавчі статті й дослідження. / Л.Рудницький. – Ів.-Франківськ, 2010. – С, 278 - 289. кільк.прим.: 23 (ХЛ. – 20, ЗагЧЗ. – 3)
6.
Ассман, Я.
Понятия человечности и человечества от Лессинга до Томаса Манна: [ пер. с англ. К.Корчагина] // Новое литературное обозрение. – 2012. – № 5. – С. 115 - 122.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. 84(4Нім)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Драмы. Басни в прозе / вступ. ст. и сост. Н. Вильмонта ; пер.с нем. – М., 1972. – 512 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
8. 844(Нім)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Избранное / вступ. ст. А. Гулыги. – М., 1980 . – 574 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 1)
9. 84(4Нем)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Избранные произведения / вступ. ст. Г. Фридлендер. – М., 1953. – 626 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
10. 84(Нем)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. – М. , 1957. – 520 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
11. 84
Л51 Лессинг, Г. Э.
Гамбургская драматургия / статья В.Р.Гриба: коментарии Б.И.Пуришева. – М.- Ленинград, 1936. – 456 с. кільк.прим.: 2 (ФРВ. – 2)
12. 84(4Нім)
Л 51 Лессинг, Г. Э.
Собраніе сочиненій [Текст]. Т.1- Т.5 / Готгольдъ Эфраимъ Лессинг ; біографія Лессинга составленная П.Полевымъ ; пер.пер. русскихъ писателей подъ ред. П.Н.Полевого. – 2-е изд. – С.-Петербургъ-Москва : Поставщиковъ Двора ЕГО ИМЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ТОВ. М.О.Вольфъ, 1904. – 171 с. – Съ біографіей и портретомъ Лессинга. кільк.прим.: 1 (ФРВ. – 1)

Запитання № 1617
Марина, Попзм-14. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть дібрати літературу для теми " Формування читацької компеиенції в умовах диференційованого навчання"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ампілогова, Л. П.
Розвиток читацьких компетентностей молодших школярів засобами інтерактивних прийомів роботи з текстом / Л. П. Ампілогова, Т. В. Гонгало // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 16-18. – С. 54-57. Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
Компаній, О.
Формування читацьких інтересів молодших школярів в інформаційно-навчальному середовищі // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 5. – С. 32 – 34 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
3.
Компаній, О.
Формування читацьких інтересів молодших школярів із використанням мультимедії та інтернету // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 17-19. Кільк. прим. 1 (Пед)
4. 74.268.3(4 Укр)
К65 Копчук, А. М.
Виховання читацьких інтересів учнів: посібник для вчителів. – К., 1985. – 46 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5.
Лавріненко, Л.
Формування читацьких умінь і навичок молодших школярів у педагогічній спадщині Т.Лубенця // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 41 - 43. Кільк. прим. 1 (Метод. каб.)
6.
Молчанова, Т. О.
Розвиток читацьких компетентностей молодших школярів: вправи та методичні поради // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 15. – С. 14-18. Кільк. прим. 1 (Пед)
7.
Шкловська, О.
Методичні засади формування читацької компетенції. // Всесвітня література та культура. – 2007. – № 5. – С.8-12.
8.
Скоромовська, І.
Читацька активність молодших школярів як предмет дослідження західноукраїнських педагогів міжвоєнної доби // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. LI. – С. 37-41. – (Педагогіка)
9. 74.261.8.укр.
Н15 Навчаємо і виховуєм на уроках читання. – К., 1986. – 130 с. кільк.прим.: 10 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 8)
10. 74.200
П24 Педагогічна спадщина з питань дитячого читання / ред. Е. М. Марієнгоф. – К., 1941. – 252 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
11.
Сафарян, С.
Проблеми формування читацької компетенції школярів у світлі сучасного змісту шкільної літературної освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 10. – С.4-6. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Малафіїк, І. В.
Диференційоване навчання // Дидактика / І.В.Малафіїк. – К., 2005. – С.327-337. кільк.прим.: 13 (КХ. – 8, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1)
13.
Шадей, Н.
Технологія диференційованого навчання: [результати впровадження технології рівневої диференціації навчання в початковій школі] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2010. – № 12. – С. 26-31. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
14.
Маслюк, О.
Інноваційні технології - ефективний засіб формування читацької компетенції учня. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 2. – С. 27-29.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1616
Юлія, ПО-12м. e-mail: yulka.dmytryshyn@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Розвиток мовленнєвих творчих здібностей учнів на уроках української мови". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Богуш, А.
Організація театрально-ігрової та театрально-мовленнєвої діяльності / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик // Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах: підручник / А.Богуш. – К., 2006. – С.220-251 кільк.прим.: 111 (КХ. – 103, Педагог. – 6, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1)
2.
Ступка, М. Л.
У царстві Нептуна: [настільна мовленнєва гра] // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 10-11. – С. 19-.23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Данилевська, О.
Лінгвокреативність підлітків у Інтернет-комунікації:[ про мовну гру] / О. Данилевська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11-12. – С. 132 - 141. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. 74.102.12
Б 73 Богуш, А. М.
Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія. – 2-ге видання. – К., 2010. – 374 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
5.
Іщенко, Л. В.
Розвиток мовленнєвої творчості дітей (розвиток мови дошкільника засобами казки) // Педагогічні науки:збірник наукових праць. – Херсон, 2009. – Вип.54. – С. 154 - 158. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Родняк, Л.
Мовленнєво-творчий тренінг як засіб формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів початкової школи // Початкова школа. – 2019. – № 8. – С. 7 - 9. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7.
Вашуленко, М.
Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів / М. Вашуленко, В. Собко // Початкова школа. – 2011. – № 6. – С. 27-31.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Богуш, А. М.
Мовленнєві ігри, ігри-заняття, мовленнєві вправи / А. М. Богуш, Н. І. Луцан // Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи: навчально-метод. посібник. / А.М.Богуш, Н.І.Луцан. – К., 2008. – С.87-206. кільк.прим.: 10 (Педагог. – 6, КХ. – 3, Гурт№5. – 1)
9.
Дубовик, С.
Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови: [педагогічні умови організації мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови] // Початкова школа. – 2016. – № 7. – С. 5-11. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Пазюк, Л.
Вплив мистецтва на розвиток мовленнєвої культури / Л. Пазюк, Т. Завгородня // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук.праць. – Чернівці, 2007. – вип. 342 : Педагогіка та психологія. – С. 112-118. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11.
Петриченко, К.
Мовленева робота на уроках : [виховання творчої особистості на урокахукраїнської мови] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2007. – № 12. – С.15-22.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Никоненко, М.
Мовленнєві компетентності учнів / М. Никоненко // Відкритий урок. Розробки, технології, дос

Запитання № 1615
Юлія, ПО-12м. e-mail: yulka.dmytryshyn@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Розвиток мовленнєвих творчих здібностей учнів на уроках української мови". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Богуш, А.
Організація театрально-ігрової та театрально-мовленнєвої діяльності / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик // Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах: підручник / А.Богуш. – К., 2006. – С.220-251 кільк.прим.: 111 (КХ. – 103, Педагог. – 6, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1)
2.
Ступка, М. Л.
У царстві Нептуна: [настільна мовленнєва гра] // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 10-11. – С. 19-.23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Данилевська, О.
Лінгвокреативність підлітків у Інтернет-комунікації:[ про мовну гру] / О. Данилевська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11-12. – С. 132 - 141. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. 74.102.12
Б 73 Богуш, А. М.
Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія. – 2-ге видання. – К., 2010. – 374 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
5.
Іщенко, Л. В.
Розвиток мовленнєвої творчості дітей (розвиток мови дошкільника засобами казки) // Педагогічні науки:збірник наукових праць. – Херсон, 2009. – Вип.54. – С. 154 - 158. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Родняк, Л.
Мовленнєво-творчий тренінг як засіб формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів початкової школи // Початкова школа. – 2019. – № 8. – С. 7 - 9. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7.
Вашуленко, М.
Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів / М. Вашуленко, В. Собко // Початкова школа. – 2011. – № 6. – С. 27-31.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Богуш, А. М.
Мовленнєві ігри, ігри-заняття, мовленнєві вправи / А. М. Богуш, Н. І. Луцан // Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи: навчально-метод. посібник. / А.М.Богуш, Н.І.Луцан. – К., 2008. – С.87-206. кільк.прим.: 10 (Педагог. – 6, КХ. – 3, Гурт№5. – 1)
9.
Дубовик, С.
Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови: [педагогічні умови організації мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови] // Початкова школа. – 2016. – № 7. – С. 5-11. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Пазюк, Л.
Вплив мистецтва на розвиток мовленнєвої культури / Л. Пазюк, Т. Завгородня // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук.праць. – Чернівці, 2007. – вип. 342 : Педагогіка та психологія. – С. 112-118. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11.
Петриченко, К.
Мовленева робота на уроках : [виховання творчої особистості на урокахукраїнської мови] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2007. – № 12. – С.15-22.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Никоненко, М.
Мовленнєві компетентності учнів / М. Никоненко // Відкритий урок. Розробки, технології, дос

Запитання № 1614
Лілія , УМЛ-41. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу на тему:"Давня українська проза"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 83.3(2Укр)1
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська проза. – К., 1975. – 152 с. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 3)
2. 821.161.2:82-3
В 51 Випасняк, Г. О.
Агіографічні мотиви давньої української прози: рецепція, трансформація : дис. ...канд. філол. наук. – Ів.-Франківськ, 2010. – 194 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3. 83.3(4Укр)
М36 Махновець, Л. Е.
Сатира і гумор української прози XVI-XVIII ст.: монографія. – К., 1964. – 450 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
4. 83.0
П24 Пелещенко, Ю. В.
Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця XIV - початку XVI ст.. – К., 1990. – 144 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Поплавська, Н.
Художній дискурс української полемічно-публіцистичної прози кінця XVI - початку XVII століття // Наукові записки. – Тернопіль, 2007. – Вип. 22. – С.28-41. – (Літературознавство) Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. 83.3(4УКр)1
С 91 Сухарєва, С. В.
Біблійна герменевтика української польськомовної прози кінця ХVI - початку XVII ст. : Автореферат дис. ... канд.філолог. наук. Спец.10.01.01 - українська література / С. В. Сухарєва. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7. 83.3(4УКр)
П 57 Поплавська, Н. М.
Українська полемічно-публіцистична проза кінця ХVI - початку XVII ст.: сучасна рецепція та реінтерпретація : Автореферат дис. ...докт. філолог наук.. – К., 2008. – 40с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
Л97 Лямпрехт, О. В.
Польськомовна українська проза гуртка Лазаря Барановича : автореф. дис. ... канд. філолог. наук. – Харків, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
9. 83.3(4Укр)1я72
Д13 Давня українська література: хрестоматія / упоряд. М. М. Сулима. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 1992. – 576 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 1, КХ. – 1)
10. 83.3(4Укр)1я2
Д 13 Давня українська література: словник-довідник / за ред. П.Білоуса. – К., 2015. – 208 с. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Бібл. – 1, Гурт№5. – 1)
11. 83.3(4Укр)1я72
Д13 Давня українська література [Текст]: хрестоматія / Упоряд. М.М. Сулима. – 3-тє вид. – К. : Освіта, 1996. – 656 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
12. 83.3(4Укр)
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська література: підручник / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. , 1989. – 414 с. кільк.прим.: 23 (КХ. – 19, ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 1)
13. 83.3(4Укр)
І 90 Історія української літератури: у 12-ти т.. т. 1 : Давня література (Х - перша половина ХVI ст.) / наук.ред. Ю.Пелешенко, М.Сулима. – К. , 2014. – 838 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
14. 83.3(4Укр)1я73
П49 Полєк, В. Т.
Історія української літератури Х-XVII століть: навч. посібник. – К., 1994. – 144 с. кільк.прим.: 7 (ХЛ. – 7)

Запитання № 1613
Лілія , УМЛ-41. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу на тему:"Давня українська проза"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 83.3(2Укр)1
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська проза. – К., 1975. – 152 с. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 3)
2. 821.161.2:82-3
В 51 Випасняк, Г. О.
Агіографічні мотиви давньої української прози: рецепція, трансформація : дис. ...канд. філол. наук. – Ів.-Франківськ, 2010. – 194 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3. 83.3(4Укр)
М36 Махновець, Л. Е.
Сатира і гумор української прози XVI-XVIII ст.: монографія. – К., 1964. – 450 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
4. 83.0
П24 Пелещенко, Ю. В.
Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця XIV - початку XVI ст.. – К., 1990. – 144 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Поплавська, Н.
Художній дискурс української полемічно-публіцистичної прози кінця XVI - початку XVII століття // Наукові записки. – Тернопіль, 2007. – Вип. 22. – С.28-41. – (Літературознавство) Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. 83.3(4УКр)1
С 91 Сухарєва, С. В.
Біблійна герменевтика української польськомовної прози кінця ХVI - початку XVII ст. : Автореферат дис. ... канд.філолог. наук. Спец.10.01.01 - українська література / С. В. Сухарєва. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7. 83.3(4УКр)
П 57 Поплавська, Н. М.
Українська полемічно-публіцистична проза кінця ХVI - початку XVII ст.: сучасна рецепція та реінтерпретація : Автореферат дис. ...докт. філолог наук.. – К., 2008. – 40с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
Л97 Лямпрехт, О. В.
Польськомовна українська проза гуртка Лазаря Барановича : автореф. дис. ... канд. філолог. наук. – Харків, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
9. 83.3(4Укр)1я72
Д13 Давня українська література: хрестоматія / упоряд. М. М. Сулима. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 1992. – 576 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 1, КХ. – 1)
10. 83.3(4Укр)1я2
Д 13 Давня українська література: словник-довідник / за ред. П.Білоуса. – К., 2015. – 208 с. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Бібл. – 1, Гурт№5. – 1)
11. 83.3(4Укр)1я72
Д13 Давня українська література [Текст]: хрестоматія / Упоряд. М.М. Сулима. – 3-тє вид. – К. : Освіта, 1996. – 656 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
12. 83.3(4Укр)
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська література: підручник / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. , 1989. – 414 с. кільк.прим.: 23 (КХ. – 19, ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 1)
13. 83.3(4Укр)
І 90 Історія української літератури: у 12-ти т.. т. 1 : Давня література (Х - перша половина ХVI ст.) / наук.ред. Ю.Пелешенко, М.Сулима. – К. , 2014. – 838 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
14. 83.3(4Укр)1я73
П49 Полєк, В. Т.
Історія української літератури Х-XVII століть: навч. посібник. – К., 1994. – 144 с. кільк.прим.: 7 (ХЛ. – 7)

Запитання № 1612
Мирося, ПОАзм-13. e-mail: bella.bella.1111@ukr.net
Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу до теми "Дидактичні ігри як чинник розвитку пізнавальної активності на уроках математики в 1-4 класах"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Журба, Л. В.
Дидактична гра як умова підвищення пізнавальної активності учнів на уроках всесвітньої історії / Л. В. Журба, О. Лагода // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства: збірник наукових праць / за ред. О.ІКожухаря. – Кривий Ріг, 2006. – Випуск 4. – С.178-185.
2. 74.200.584
Н 78 Ноздрова, О. П.
Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6-7-річного віку : Автореферат дис. ... . – Харків, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
3.
Саніна, Н. А.
Використання ігор як шлях підвищення пізнавальної активності учнів / Н. А. Саніна, А. Н. Собко // Англійська мова та література. – 2015. – № 6. – С. 2 - 7.Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. 37.02:37.025:373.5
С 44 Скоморовський, Б. Г.
Дидактичні засади розвитку пошукової пізнавальної активності учнів середньої школи: дис. ... канд. пед. наук. – К., 1996. – 201 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
5. 371(09)
Г 12 Гаврищак, І. І.
Формування пізнавальної активності учнів у навчальному процесі гімназій Галичини другої половини ХІХ століття: дис. ... канд. пед. наук. – Тернопіль, 2000. – 217 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
6.
Ноздрова, О.
Дидактичні ігри як засіб вирівнювання індивідуально пізнавальних розбіжностей дітей 6-7 років // Початкова школа. – 2007. – № 5. – С.50-53.Кільк. прим. 1 (Пед-1)
7.
Заболотна, О.
Дидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів / О. Заболотна, Л. Іллійчук // Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2014. – вип. 3. – С. 29 - 35. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
8.
Коваленко, О.
Особливості використання дидактичних ігор та вправ у освітньому процесі / О. Коваленко. – К. : Світич // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 12. – С. 40-44.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

9. 74.200.584
Н 78 Ноздрова, О. П.
Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6-7-річного віку : Автореферат дис. ... канд. пед. наук.. – Харків, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
10. 74.202.2
Л32 Лозова, В. І.
Пізнавальна активність школярів. – Х., 1990. – 89 с. кільк.прим.: 14 (Пед. – 2, КХ. – 12)
11.
Мельникова, О.
Пізнавальна активність учнів початкової школи // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 11. – С. 34-37. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Петрикова, Н.
Пізнавальна активність учнів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 9. – С. 45-50. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13. 74.102.13
М 36 Мацюк, Л. Г.
Дидактичні ігри з математики в дитячому садку: навчально-методичний посібник / Л. Г. Мацюк, В. Д. Крушинська. – К., 1992. – 64 с.кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Педагог. – 2)
14.
Горбатюк, О.
Дидактичні ігри до уроків математики у 2 класі / О. Горбатюк, В

Запитання № 1611
Надія, АМЛ-41. e-mail: boichuknadiya59@gmail.com
Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу до теми: "Лексичні особливості перекладу англомовних технічних текстів."
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.2Англ
К56 Коваленко, А. Я.
Загальний курс науково-технічного перекладу. – К., 2002. – 320 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 32.988
М 68 Мицкан, А. Р.
Практика технічного перекладу: збірник завдань. Для студентів 5-го курсу. / А. Р. Мицкан. – Ів.-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – 88 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
3. 81.2Англ
К 17 Кальниченко, О. А.
Англо-український науково-технічний переклад: навчальний посібник. / Олександр Андрійович Кальниченко, Е. Х. Рабінович, Г. М. Кучер. – Харків, 2007. – 124 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
4. 81.2Англ
Б50 Берман, И. М.
Введение в чтение английскихтехнических текстов. – Минск, 1963. – 123 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5. 73.622
Н34 Научно-технический перевод / Отв. ред. Марчук Ю. Н. – М., 1987. – 142 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 81.2Нім
Б38 Бедева, А. Б.
Технический перевод в школе: пособие для учащихся X- XI кл. шк. с углубл. изуч. нем. языка / А. Б. Бедева, В. И. Иванов. – 2-е изд. – М., 1991. – 160 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
7.
Зуєнко, Н. О.
Особливості перекладу науково-технічних термінів німецької мови / Н. О. Зуєнко, І. Г. Семенов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] / редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2013. – Вип.186, Ч.2. – С. 163 - 167. – (Серія "Філологічні науки") кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Козуб, Л. С.
Специфіка перекладу англійських комп»ютерних термінів українською мовою / Л. С. Козуб, О. Ю. Малишко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] / редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2013. – Вип.186, Ч.2. – С. 151 - 156. – (Серія "Філологічні науки")Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з-1)
9.
Зиман, С.
Проблеми перекладу наукових ботанічних термінів / С. Зиман // Українська наукова термінологія : збірник матеріалів науково-практичної конференції. – К., 2009. – №2 : Українська наукова термінологія.Проблеми перекладу. – С. 213 - 218. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Ігнатенко, В. Д.
Система вправ для навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів // Іноземні мови. – 2015. – № 2. – С. 26-36. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11.
Єфимов, В.
Проблеми перекладу метрологічної термінології у фізичній культурі та спорті // Українська наукова термінологія: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – К., 2009. – №2 : Українська наукова термінологія.Проблеми перекладу. – С. 334 - 339. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Смірнова, Т.
Особливості технічного перекладу наукових текстів авіаційної тематики / Т. Смірнова // Українська наукова термінологія: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – К., 2009. – №2 : Українська наукова термінологія

Запитання № 1610
Наталія, ПОДО - зм21. e-mail: nataliia7277@ukr.net
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми : "Виховання в учнів 2 класу ціннісного ставлення до людини на уроках основ здоров’я"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Столяренко, О.
Ціннісне ставлення до людини : виховна модель толерантних взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу / О. Столяренко // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С.47-53. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Столяренко, О.
Оптимізація процесу виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: пошук підходів // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 7-13. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
С81 Столяренко, О. В.
Теоретичні і методичні основи виховання ціннісного ставлення до людини в учнів загальноосвітньої школи : автореф. ... д-ра педагогіч. наук : 13.00.07 "Теорія і методика виховання". – Вінниця, 2018. – 40 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
4.
Третяк, О.
Взаємодія сім»ї та школи у вихованні ціннісного ставлення до людини у молодших школярів // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 42-45. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5.
Третяк, О.
Методика виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів // Початкова школа. – 2015. – № 6. – С. 10-14. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
Третяк, О. П.
Виховання в дітей ціннісного ставлення до людини як психолого-педагогічна проблема // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 1. – С. 67-73. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. 74.26
І 74 Інтегрований курс "Основи здоров"я", 2 клас: тематичне планування: Тематичне планування. Система уроків. – 2-е вид., доп., перер. – Тернопіль, 2004. – 116 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
8. 51.204я721
О 75 Основи здоров"я: підручник для 2 класу / Н.М.Бібик та ін. – К., 2005. – 96 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)
9. 74.26
Б 90 Будна, Н. О.
Уроки з курсу "Основи здоров"я", 2 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2005. – 192 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
10. 75.0
К30 Качеров, О. Б.
Основи здоров"я 2 кл. / О. Б. Качеров, В. Г. Арефьєв. – К., 2003. – 160с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
11. 74.26
Л64 Литвин-, К. С.
Народознавство та організація здорового способу життя школярів: монографія / Кіндратюк С. Литвин-, Б. Кіндратюк. – Ів.-Франк., 1997. – 279 с. кільк.прим.: 74 (Педагог. – 10, КХ. – 61, ЗагЧЗ. – 2, ХудГраф. – 1)
12. 74.200
В 23 Ващенко, О. М.
Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія і методика виховання. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
13. 28.081я73
О 75 Основи здорового способу життя: підручник / М.І.Кручаниця та ін. – Ужгород, 2016. – 264 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
14. 74.200.555
С 47 Сливка, Л.
Виховання здорового способу життя молодших школярів (історичний та етнопедагогічний виміри): монографія. – Ів.-Франківськ, 2013. – 320 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)

Запитання № 1609
Наталія, ПОДО - зм21. e-mail: nataliia7277@ukr.net
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми : "Виховання в учнів 2 класу ціннісного ставлення до людини на уроках основ здоров’я"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Столяренко, О.
Ціннісне ставлення до людини : виховна модель толерантних взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу / О. Столяренко // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С.47-53. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Столяренко, О.
Оптимізація процесу виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: пошук підходів // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 7-13. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
С81 Столяренко, О. В.
Теоретичні і методичні основи виховання ціннісного ставлення до людини в учнів загальноосвітньої школи : автореф. ... д-ра педагогіч. наук : 13.00.07 "Теорія і методика виховання". – Вінниця, 2018. – 40 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
4.
Третяк, О.
Взаємодія сім»ї та школи у вихованні ціннісного ставлення до людини у молодших школярів // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 42-45. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5.
Третяк, О.
Методика виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів // Початкова школа. – 2015. – № 6. – С. 10-14. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
Третяк, О. П.
Виховання в дітей ціннісного ставлення до людини як психолого-педагогічна проблема // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 1. – С. 67-73. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. 74.26
І 74 Інтегрований курс "Основи здоров"я", 2 клас: тематичне планування: Тематичне планування. Система уроків. – 2-е вид., доп., перер. – Тернопіль, 2004. – 116 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
8. 51.204я721
О 75 Основи здоров"я: підручник для 2 класу / Н.М.Бібик та ін. – К., 2005. – 96 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)
9. 74.26
Б 90 Будна, Н. О.
Уроки з курсу "Основи здоров"я", 2 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2005. – 192 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
10. 75.0
К30 Качеров, О. Б.
Основи здоров"я 2 кл. / О. Б. Качеров, В. Г. Арефьєв. – К., 2003. – 160с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
11. 74.26
Л64 Литвин-, К. С.
Народознавство та організація здорового способу життя школярів: монографія / Кіндратюк С. Литвин-, Б. Кіндратюк. – Ів.-Франк., 1997. – 279 с. кільк.прим.: 74 (Педагог. – 10, КХ. – 61, ЗагЧЗ. – 2, ХудГраф. – 1)
12. 74.200
В 23 Ващенко, О. М.
Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія і методика виховання. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
13. 28.081я73
О 75 Основи здорового способу життя: підручник / М.І.Кручаниця та ін. – Ужгород, 2016. – 264 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
14. 74.200.555
С 47 Сливка, Л.
Виховання здорового способу життя молодших школярів (історичний та етнопедагогічний виміри): монографія. – Ів.-Франківськ, 2013. – 320 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)

Запитання № 1608
Тетяна, МВ-31. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: "Угорська криза 1956р. та реакція світового співтовариства"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Держалюк, М.
Угорська революція 1956 року та її відгомін в Україні // Зовнішні справи. – 2017. – № 11. – С. 10-13. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
2. 63.3(4Угор)6
К68 Король, І.
Угорська революція 1956 року: початок краху прорадянських тоталітарних режимів. – 2-ге вид., без змін. – Ужгород, 2003. – 200 с., іл. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
3.
Международная конференция "Будапешт 1956, до и после. История и память первого кризиса коммунизма" // Славяноведение. – 2008. – № 1. – С.116-120. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4.
Бруз, В.
Взгляды исследователей на события в Венгрии 1956 года. // Военно-исторический журнал. – 2006. – № 10. – С. 61-64. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5.
Бурдяк, В.
Революції 1956 і 1989 років та їх вплив на демократизацію угорського суспільства: ретроспективний аналіз // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2007. – Вип. 5-6 : Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. – С. 333-339. – (Політологія соціологія філософія) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Збрана, Д.
Студенти в боротьбі за волю Угорщини:[події 1956 р.] // Ідеалом було страхіття. Ленінізм і студентська боротьба за волю в країнах Східної Європи. – Львів, 2008. – С.280-283. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Ларькіна, Л.
Угорські події 1956 року та Юрій Андропов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників. – Рівне, 2008. – С. 140 - 145. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Ларькіна, Л. М.
Роль Імре Надя в Угорській революції 1956 року // Історія очима молодих дослідників: збірник наукових праць / редкол.: В.Шеретюк, Галуха Л., П.Савчук та інші. – Рівне, 2007. – Випуск 2. – С. 164-169. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Русначенко, А.
Новітня європейська революція, задавлена танками : [до 40-річчя Угорської революції 1956 - 1957 років] // Від імперії до України: збірник статей. – К., 2009. – С. 169 - 175. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10.
Ткач, Д.
Уроки Угорської революції 1956 року // Зовнішні справи. – 2016. – № 9. – С. 19-23. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
11. 63.3(4Угор)
Х72 Холлош, Э.
"Холодная война" против Венгрии 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи ; под. ред. В.Л. Мусатова ; пер.с венг. – М., 1985. – 240 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 63.3 (0)7
Х72 Холлош, Э.
Площадь Республики 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи ; Под ред. Иванова К. И. – М., 1978. – 272 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13.
Бажан, О. Г.
Угорська революція 1956 р. та її наслідки для України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / за заг. ред. Б.І.Гуменюка, В.Г.Ціватого. – К., 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 274 - 277.
14. 63.3(4Вн)
К78 К

Запитання № 1607
Тетяна, ПОДО-зм-11. e-mail:
Доброго вечора. Допоможіть підібрати літературу до теми : "Використання петриківського розпису на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гудим, О.
Дерево життя: створення декоративної композиції в техніці петриківського розпису / О. Гудим // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 3. – С. 39-42.
2.
Глухенька, Н.
Все можна сказати квітами: [ петриківський розпис] // Наука і культура: Україна: щорічник / редкол.: О.Сергієнко (гол. ред.) та ін. – К., 1988. – Вип. 22. – С. 515 - 517. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 85
Петриківський розпис. Комплект листівок. – Дніпропетровськ, 1992. – 14 листівок кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
4.
Сайковська, Л.
Петриківський розпис. Вітальна листівка: [ методична розробка занять] // Берегиня. – 2013. – № 2. – С. 29 - 31.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Завальнюк, О.
Новорічний Петриківський розпис // Дім і сім»я. – 2014. – № 7-8. – С. 42-43.Кільк. прим. 1 (Пед-1)
6. 85.123(4Укр)
З 13 Завершинський, В.
Олександр Опарій: петриківські мотиви у мистецтві декоративного розпису. – Х. , 2017. – 168 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
7. 74.268.51
К 78 Красовська, О. О.
Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі: навчально-метод. посібник. – Рек. МОН. – Львів - 2000, 2012. – 292 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 1, Педагог. – 4, Гурт№5. – 1)
8. 74.268.51
Г 70 Горошко, Н. А.
Усі уроки образотворчого мистецтва, 3 клас. – Х., 2009. – 256 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9. 85
З15 Задорожний, В. І.
Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах: посібник для вчителів / В. І. Задорожний, О. Я. Боровиков. – К., 1972. – 152 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 74.268.51
П84 Проців, В. І.
Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах: навч. посібник / В. І. Проців. – К., 1983. – 112 с., іл. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. 74.266.4
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва. 4 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2007. – 120 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1 Педагог. – 5)
12. 74.268.51
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва, 3 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2007. – 104 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Коледж. – 1)
13. 74.266.4
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва, 2 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2005. – 120 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
14. 74.268.51
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва, 1 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2007. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)

Запитання № 1606
Інна, УМЛс/о-41. e-mail: parypa.inna@gmail.com
Добрий вечір! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему:"Репресії української інтелігенції в першій половині 20 ст."
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.61(0)
Ч 75 Чорна книга комунізму : злочини,терор і репресії / С.Куртуа, Н.Верт, Ж.-Л.Панне, А.Пачковський, та ін. ; пер.Я.Кравця. – Львів, 2008. – 711 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 91.9:63.3(4Укр)
П 76 Політичні репресії радянської доби в Україні: науково-допоміжний бібліографічний покажчик / упоряд.: Т.Приліпко, О.Марченко, З.Мусіна. – К. , 2008. – 684 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
3. 63.3(4Укр3)
Б 24 Баран, В. К.
"Зачистка": політичні репресії в західних областях України у 1939-1941 рр. / Володимир Кіндратович Баран, В. В. Токарський. – Львів, 2014. – 456 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Галів, М.
Більшовицькі репресії проти вчителів і учнів на теренах Дрогобицької области в 1939-1941 рр. / М. Галів // Літопис Бойківщини: журнал, присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени. – Канада-Україна, 2011. – Ч.2/81(92). – С. 46-55.
5. 83.3(4Укр)6
Р65 Розстріляне слово: Письменники Прикарпаття - жертиви сталінських репресій / Від.ред. М.В. Альба. – Ів.-Франківськ, 1992. – 20 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
6.
Сворак, С. Д.
Політичні репресії проти працівників народної освіти у західному регіоні України на рубежі 40-х - 50-х років / С. Д. Сворак // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2000. – Випуск ІІІ. – С. 125-134. – (Історія)
7. 63.3(4Укр)625
С 32 Сердюк, Н. С.
Репресії радянських органів державної безпеки щодо української греко-католицької церкви в 1944-1949 рр. : Автореферат дис. ... канд.істор. наук. Спец.07.00.01 - історія України / Н. С. Сердюк. – К., 2006. – 22с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
8.
Шевчук, Ю.
Політичні репресії проти науково-педагогічної інтелігенції Житомирщини в добу "великого терору" // Історичний журнал. – 2009. – № 3. – С.66-79.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9. 83.3(2Укр)7
З11 ...З порога смерті...: Письменники України - жертви сталінських репресій. Вип. 1 / Упор. О.Г. Мусієнко. – К., 1991. – 494 с. кільк.прим.: 10 (ХЛ. – 8, ЗагЧЗ. – 2)
10. 63.3(4Укр)-49
В 53 Вісник репресій в Україні. вип. 4, 10, 11, 12 / ред.-упор. Н.Світлична. – Нью-Йорк, 1981. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
11.
Адамський, В.
Депортація української інтелігенції в контексті ставлення тоталітарного режиму // Злочин. – Мельбурн - Київ, 2003. – С.192-195. кільк.прим.: 3 (Україніка. – 1, КХ. – 1, Іст. – 1)
12.
Литвин, Н. М.
Вислання професури 1922 р. як один із методів ідеологічної боротьби проти наукової інтелігенції України // Гілея. – 2011. – № 7. – С. 93 - 98.Кільк.прим. 1 (Філос.-1)
13. 63.3(4Укр)-49
Р82 Рубльов, Ю. А.
Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20-50-ті роки ХХ ст. / Ю. А. Рубльов, Ю. А. Черченко ; Від.ред. Сохань П.С. – К. , 1994. – 350 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 2)
14. 63.3(2Укр)71
К28 Касьянов, Г. В.
Сталінізм і українська інтелігенція / Г. В. Касьянов ; Ред. Сліпачук В.

Запитання № 1605
Христина, ПР3. e-mail:
тема може мати також таке формулювання "Спрощене позовне провадження у господарському процесі"
Дякую!
відповідь

Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Фонова, О.
Спрощені провадження у господарському процесі // Право України. – 2017. – № 9. – С. 167-176.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2.
С 79 Степанова, Т. В.
Теоретико-правові засади процесуального статусу учасників позовного провадження у господарському судочинстві : автореф. ... докт. юрид наук.: 12.00.04"Господ.право, господ.-проц.право". – К., 2018. – 36 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3.
Біда, К. М.
Актуальні проблеми касаційного провадження в господарському судочинстві / К. М. Біда // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 6. – С. 193-201 Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
З13 Завльнюк, І. В.
Спрощене провадження в адміністративному судочинстві України : автореф. ... канд. юридич. наук.: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / І. В. Завльнюк. – Одеса, 2017. – 22 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
5.
Ткачук, О.
Спрощене провадження - новела цивільного процесу : правова природа, ознаки, процедура / О. Ткачук // Право України. – 2017. – № 8. – С. 45-57. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. 346(075.8)
Р 65 Роїна, О. М.
Господарський процес: практичний посібник. – К., 2011. – 192 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
7. 346(075.8)
Г 67 Горевий, В. І.
Господарський процес: Практикум: навчальний посібник / Володимир Іванович Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук. – Суми, 2010. – 283 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Юр. – 2)
8. 346(477)()75.8)
В 19 Васильєв, С. В.
Господарський процес України: підручник. – Харків, 2010. – 288 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
9. 346(477)()75.8)
Г45 Господарське судочинство в Україні: законодавство та практика застосування: навчальний посібник для юридичних закладів освіти / Упоряд. Н.О. Вихватенко, В.В. Сунцов, М.І. Тітов. – Харків, 2001. – 260 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
10. 346
А 43 Актуальні проблеми господарського,цивільного права та процесу: науковий збірник / за заг. ред. Л.М.Ніколенко. Випуск 1. – Маріуполь , 2009. – 183 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
11. 346(477)()75.8)
Г 72 Господарське процесуальне право України: навч. посіб. /за заг. ред. В.Л.Костюка. – Рек. МОН. – К., 2009. – 223 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Юр. – 2)
12. 346(477)()75.8)
Г 72 Господарське процесуальне право України: навч.посібник для підготовки до іспитів / упор. І.В.Тетарчук. – К., 2013. – 208 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)

Запитання № 1604
Христина, ПРЗ. e-mail:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела до теми "Особливості розгляду та вирішення малозначних справ у господарському процесі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гулько, Б.
Про практику застосування Верховним Судом інституту малозначних справ на стадії касаційного перегляду // Право України. – 2018. – № 10. – С. 102-114.Кільк. прим. 1 (Юрид)
2.
Фонова, О.
Спрощені провадження у господарському процесі // Право України. – 2017. – № 9. – С. 167-176.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3.
С 79 Степанова, Т. В.
Теоретико-правові засади процесуального статусу учасників позовного провадження у господарському судочинстві : автореф. ... докт. юрид наук.: 12.00.04"Господ.право, господ.-проц.право". – К., 2018. – 36 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
4.
Біда, К. М.
Актуальні проблеми касаційного провадження в господарському судочинстві / К. М. Біда // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 6. – С. 193-201 Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
З13 Завльнюк, І. В.
Спрощене провадження в адміністративному судочинстві України : автореф. ... канд. юридич. наук.: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / І. В. Завльнюк. – Одеса, 2017. – 22 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
6.
Ткачук, О.
Спрощене провадження - новела цивільного процесу : правова природа, ознаки, процедура / О. Ткачук // Право України. – 2017. – № 8. – С. 45-57. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
7. 346(075.8)
Р 65 Роїна, О. М.
Господарський процес: практичний посібник. – К., 2011. – 192 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
8. 346(075.8)
Г 67 Горевий, В. І.
Господарський процес: Практикум: навчальний посібник / Володимир Іванович Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук. – Суми, 2010. – 283 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Юр. – 2)
9. 346(477)()75.8)
В 19 Васильєв, С. В.
Господарський процес України: підручник. – Харків, 2010. – 288 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10. 346(477)()75.8)
Г45 Господарське судочинство в Україні: законодавство та практика застосування: навчальний посібник для юридичних закладів освіти / Упоряд. Н.О. Вихватенко, В.В. Сунцов, М.І. Тітов. – Харків, 2001. – 260 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
11. 346
А 43 Актуальні проблеми господарського,цивільного права та процесу: науковий збірник / за заг. ред. Л.М.Ніколенко. Випуск 1. – Маріуполь , 2009. – 183 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
12. 346(477)()75.8)
Г 72 Господарське процесуальне право України: навч. посіб. /за заг. ред. В.Л.Костюка. – Рек. МОН. – К., 2009. – 223 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Юр. – 2)
13. 346(477)()75.8)
Г 72 Господарське процесуальне право України: навч.посібник для підготовки до іспитів / упор. І.В.Тетарчук. – К., 2013. – 208 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
14. 346(477)()75.8)
Г 45 Господарське процесуальне право України: підручник / за ред. О.І.Харитонової. – К. : Істина, 2008. – 360 с. кільк.прим.: 4 (Юр. – 4)

Запитання № 1603
Ліля, ОО-М2. e-mail: nadiyivska2@gmail.com
Доброго дня,допоможіть підібрати літературу на тему "Внутрішній контроль виробничих запасів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.052
М69 Михалевич, С. Г.
Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів: теорія і практика : Автореферат дис. ..канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2009. – 20с.кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Л 37 Левкович, А. В.
Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами виробничих підприємств : автореф. ... канд. економ. наук: 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит ". – Львів, 2018. – 22 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3. 65.052
А 66 Андрос, С. В.
Облік і аналіз виробничих запасів на підприємствах кондитерської галузі України : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – Бух.й облік, аналіз та аудит. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
4. 65.052
М 29 Марущак, Л. І.
Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в нафтопереробних комплексах : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – Бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Михалевич, С.
Організація внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на швейних підприємствах // Бух. облік і аудит. – 2008. – № 5. – С.43-48.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6.
Лишиленко, О. В.
Облік виробничих запасів // Бухгалтерський фінансовий облік. – К., 2005. – С.109-171. кільк.прим.: 14 (КХ. – 10, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Верховина. – 2)
7.
Буряк, П. Ю.
Облік виробничих запасів на малих підприємствах / П. Ю. Буряк, Л. Ю. Шевців, Л. Р. Хом»як // Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник. – К., 2005. – С.125-136 кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
8. 65.052
Т39 Тичук, З. Д.
Облік виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах : Автореферат дис. ... канд.економ. наук.Спец.08.00.09- бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9.
Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів // Бух. фінансовий облік. – Житомир, 2005. – С.357-380. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Чернявський, М. О.
Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів / М. О. Чернявський, Н. В. Новак // Розвиток національної економіки : теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року (м. Івано-Франківськ ПНУ ім. В. Стефаника). – Ів.-Франківськ - Тернопіль, 2015. – Ч.3. – С. 350-351. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 65.29
Ю83 Юрчишева, Л. В.
Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості : Автореферат дис. ... канд.економ. наук. Спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12
Ч88 Чук, О. В.
Облік та аналіз використання виробничих запасів олійно-жирових підприємств : Автореферат дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 – бух. облік,

Запитання № 1602
Ліля, ОО-М2. e-mail: nadiyivska2@gmail.com
Доброго дня,допоможіть підібрати літературу на тему "Внутрішній контроль виробничих запасів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.052
М69 Михалевич, С. Г.
Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів: теорія і практика : Автореферат дис. ..канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2009. – 20с.кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Л 37 Левкович, А. В.
Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами виробничих підприємств : автореф. ... канд. економ. наук: 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит ". – Львів, 2018. – 22 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3. 65.052
А 66 Андрос, С. В.
Облік і аналіз виробничих запасів на підприємствах кондитерської галузі України : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – Бух.й облік, аналіз та аудит. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
4. 65.052
М 29 Марущак, Л. І.
Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в нафтопереробних комплексах : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – Бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Михалевич, С.
Організація внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на швейних підприємствах // Бух. облік і аудит. – 2008. – № 5. – С.43-48.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6.
Лишиленко, О. В.
Облік виробничих запасів // Бухгалтерський фінансовий облік. – К., 2005. – С.109-171. кільк.прим.: 14 (КХ. – 10, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Верховина. – 2)
7.
Буряк, П. Ю.
Облік виробничих запасів на малих підприємствах / П. Ю. Буряк, Л. Ю. Шевців, Л. Р. Хом»як // Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник. – К., 2005. – С.125-136 кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
8. 65.052
Т39 Тичук, З. Д.
Облік виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах : Автореферат дис. ... канд.економ. наук.Спец.08.00.09- бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9.
Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів // Бух. фінансовий облік. – Житомир, 2005. – С.357-380. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Чернявський, М. О.
Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів / М. О. Чернявський, Н. В. Новак // Розвиток національної економіки : теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року (м. Івано-Франківськ ПНУ ім. В. Стефаника). – Ів.-Франківськ - Тернопіль, 2015. – Ч.3. – С. 350-351. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 65.29
Ю83 Юрчишева, Л. В.
Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості : Автореферат дис. ... канд.економ. наук. Спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12
Ч88 Чук, О. В.
Облік та аналіз використання виробничих запасів олійно-жирових підприємств : Автореферат дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 – бух. облік,

Запитання № 1601
Ліля, ОО-М2. e-mail: nadiyivska2@gmail.com
Доброго дня,допоможіть підібрати літературу на тему "Внутрішній контроль виробничих запасів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.052
М69 Михалевич, С. Г.
Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів: теорія і практика : Автореферат дис. ..канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2009. – 20с.кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Л 37 Левкович, А. В.
Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами виробничих підприємств : автореф. ... канд. економ. наук: 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит ". – Львів, 2018. – 22 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3. 65.052
А 66 Андрос, С. В.
Облік і аналіз виробничих запасів на підприємствах кондитерської галузі України : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – Бух.й облік, аналіз та аудит. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
4. 65.052
М 29 Марущак, Л. І.
Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в нафтопереробних комплексах : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – Бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Михалевич, С.
Організація внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на швейних підприємствах // Бух. облік і аудит. – 2008. – № 5. – С.43-48.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6.
Лишиленко, О. В.
Облік виробничих запасів // Бухгалтерський фінансовий облік. – К., 2005. – С.109-171. кільк.прим.: 14 (КХ. – 10, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Верховина. – 2)
7.
Буряк, П. Ю.
Облік виробничих запасів на малих підприємствах / П. Ю. Буряк, Л. Ю. Шевців, Л. Р. Хом»як // Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник. – К., 2005. – С.125-136 кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
8. 65.052
Т39 Тичук, З. Д.
Облік виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах : Автореферат дис. ... канд.економ. наук.Спец.08.00.09- бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9.
Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів // Бух. фінансовий облік. – Житомир, 2005. – С.357-380. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Чернявський, М. О.
Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів / М. О. Чернявський, Н. В. Новак // Розвиток національної економіки : теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року (м. Івано-Франківськ ПНУ ім. В. Стефаника). – Ів.-Франківськ - Тернопіль, 2015. – Ч.3. – С. 350-351. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 65.29
Ю83 Юрчишева, Л. В.
Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості : Автореферат дис. ... канд.економ. наук. Спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12
Ч88 Чук, О. В.
Облік та аналіз використання виробничих запасів олійно-жирових підприємств : Автореферат дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 – бух. облік,

Запитання № 1600
Макс, КН-11. e-mail: syhinandrij09@gmail.com
Допоможіть підібрати літературу на тему Компютерні віруси
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 32.973
К-56 Коваленко, М. М.
Комп»ютерні віруси і захист інформації: навч. посіб. / М. М. Коваленко. – К. : Наукова думка, 1999. – 268 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
2.
Романів, В.
Урок інформатики в 10 кл. на тему "Комп»ютерні віруси й антивірусні програми" // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2010. – № 3. – С. 33-35. Кільк. прим. 1 (Заг.чз. 1)
3.
Свистун, О. В.
Поняття про комп»ютерні віруси. Класифікація вірусів. Антивірусні програми. 9 клас / О. В. Свистун // Інформатика в школі. – 2018. – № 10. – С. 4 - 18. Кільк. прим. 1 (Заг.чз. 1)
4.
Качак, Т. Б.
Про комп»ютерний вірус, мандри і дитинство. - Рец. на кн. : Гридін С. Федько, прибулець з Інтернету. - Львів, 2010. - 152 с. // Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти: літ. та наук.-метод. статті, рецензії. – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 115-116.
5.
Мельник, Д.
Экономика цвета "хакер":[Украинский бизнес.Іт(компьютерные вирусы)] // Эксперт Украина. – 2008. – № 13. – С.26-29.
6.
Бочинин, А.
Вирус в тротиловом эквиваленте : [кибертерроризм] // Эхо планеты. – 2012. – № 25. – С. 10-13.
7.
Гвоздева, В. А.
Правовая и программная защита компьютерной информации // Введение в специальность программиста. – М., 2005. – С. 159-174. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
8.
ПроненкоВ
Проти вірусного нашестя : [про навідомішого у світі творця антивірусних програм Є. В. Касперського] // Науковий світ. – 2011. – № 12. – С. 6-7 Кільк. прим. 1 (Наук.-1)

Запитання № 1599
Діана, Умлс/о-41. e-mail:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу на тему: "Постмодернізм в українській літературі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Головченко, Н.
Постмодернізм як універсальна матриця сучасної літератури // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 11. – С.17 - 22.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Зборовська, Н.
Постмодернізм Юрія Андруховича у дзеркалі футуризму Михайля Семенка / Н. Зборовська, М. Ільницька // Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Н.Зборовська, М.Ільницька. – Львів, 1999. – С. 99-108. кільк.прим.: 5 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 3)
3.
Логвиненко, Ю.
Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології // Слово і час. – 2008. – № 6. – С.57-61. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Логвиненко, Ю. В.
Постмодернізм як предмет вивчення в українському літературознавстві // Філологічні трактати: науковий журнал / гол.ред. О.Г.Ткаченко. – Суми, 2011. – т. 3, № 4. – С. 33 - 38. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Назарець, В.
Постмодернізм як літературне явище / В. Назарець, Є. Васильєв // Всесвітня література та культура. – 2008. – № 2. – С.2-6. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. 141.78
Е64 Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста, В. Тейлора. – К. , 2003. – 503 с. кільк.прим.: 3 (Бібл. – 1, Філос. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7. 83.3(4Укр)6
Ф54 Філологічні семінари. Типи художньої творчості в епоху постмодернізму: реальність чи віртуальність?: збірник. Вип.5 / Відп. ред. Ткаченко А.О. – К., 2002. – 91 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 83.3(4УКр)6
К 44 Кисла, Т. М.
Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодернізму : Автореферат дис. ... канд.філолог. наук. Спец.10.01.01 - українська література / Т. М. Кисла. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
9.
Ліпінська, О.
Риси постмодернізму у драматургії Валерія Шевчука // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 10. – С. 48 - 50.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Наєнко, М.
Літературний процес і його імітації : [сучаний літературний процес в Україні, на зміну постмодернізму приходить новий історизм або метамодернізм] / М. Наєнко // Літературна Україна. – 2017. – № 5. – С. 5. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Овсянников, С.
Часопис "Четвер" - барометр постмодернізму / С. Овсянников // Слово і час. – 2007. – № 4. – С.66-69 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
О 62 Опришко, Н. О.
Еротичний космос постмодернізму у версії Юрія Андруховича : автореф. дис. ... канд. філолог. наук: спец. 10.01.01. – Чернівці, 2016. – 18 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
13.
Харчук, Р.
"Станіславський феномен" - найпомітніше явище українського постмодернізму // Сучасна українська проза: Постмодерний період: навчальний посібник.. – К., 2008. – С.126-127. кільк.прим.: 85 (ХЛ. – 76, ЗагЧЗ. – 7, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
14. 83.3(0)
Г 93 Гузь, О. О.
Від міфу до постмодерні

Запитання № 1598
Діана, Умлс/о-41. e-mail:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу на тему: "Постмодернізм в українській літературі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Головченко, Н.
Постмодернізм як універсальна матриця сучасної літератури // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 11. – С.17 - 22.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Зборовська, Н.
Постмодернізм Юрія Андруховича у дзеркалі футуризму Михайля Семенка / Н. Зборовська, М. Ільницька // Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Н.Зборовська, М.Ільницька. – Львів, 1999. – С. 99-108. кільк.прим.: 5 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 3)
3.
Логвиненко, Ю.
Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології // Слово і час. – 2008. – № 6. – С.57-61. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Логвиненко, Ю. В.
Постмодернізм як предмет вивчення в українському літературознавстві // Філологічні трактати: науковий журнал / гол.ред. О.Г.Ткаченко. – Суми, 2011. – т. 3, № 4. – С. 33 - 38. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Назарець, В.
Постмодернізм як літературне явище / В. Назарець, Є. Васильєв // Всесвітня література та культура. – 2008. – № 2. – С.2-6. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. 141.78
Е64 Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста, В. Тейлора. – К. , 2003. – 503 с. кільк.прим.: 3 (Бібл. – 1, Філос. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7. 83.3(4Укр)6
Ф54 Філологічні семінари. Типи художньої творчості в епоху постмодернізму: реальність чи віртуальність?: збірник. Вип.5 / Відп. ред. Ткаченко А.О. – К., 2002. – 91 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 83.3(4УКр)6
К 44 Кисла, Т. М.
Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодернізму : Автореферат дис. ... канд.філолог. наук. Спец.10.01.01 - українська література / Т. М. Кисла. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
9.
Ліпінська, О.
Риси постмодернізму у драматургії Валерія Шевчука // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 10. – С. 48 - 50.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Наєнко, М.
Літературний процес і його імітації : [сучаний літературний процес в Україні, на зміну постмодернізму приходить новий історизм або метамодернізм] / М. Наєнко // Літературна Україна. – 2017. – № 5. – С. 5. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Овсянников, С.
Часопис "Четвер" - барометр постмодернізму / С. Овсянников // Слово і час. – 2007. – № 4. – С.66-69 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
О 62 Опришко, Н. О.
Еротичний космос постмодернізму у версії Юрія Андруховича : автореф. дис. ... канд. філолог. наук: спец. 10.01.01. – Чернівці, 2016. – 18 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
13.
Харчук, Р.
"Станіславський феномен" - найпомітніше явище українського постмодернізму // Сучасна українська проза: Постмодерний період: навчальний посібник.. – К., 2008. – С.126-127. кільк.прим.: 85 (ХЛ. – 76, ЗагЧЗ. – 7, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
14. 83.3(0)
Г 93 Гузь, О. О.
Від міфу до постмодерні

Запитання № 1597
Віта, Узсо-41. e-mail: kobinets22@gmail.com
Доброго дня) Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання бакалаврської роботи з теми: "Лексичні інновації в сучасному медійному дискурсі: структурно-семантичний аспект".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Романчук, С. М.
Лексичні інновації і мова сучасних мас-медіа України / С. М. Романчук // Наукові студії - ХХІ (культура, освіта - антропоцент.парадигми і суч.світ) [Текст]. – К., 2015. – т. 7, вип. 5 : філософія, філологія, педагогіка, економіка. – С. 100 - 106.
2.
Ч90 Чумак, Л. М.
Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти : автореф. ... канд. філол. наук.: 10.02.04 "Германські мови" / Л. М. Чумак. – К., 2018. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3.
Дудик, М.
Термін на позначення лексичних інновацій у публіцистичному мовленні / М. Дудик // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць /відп. ред. Л.О.Симоненко. – К., 2005. – Вип. VI. – С.286-290. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4. 81.2 Укр
М69 Михайленко, Л. Л.
Динаміка суспільно-політичної лексики української мови кінця ХХ - початку ХХІстоліття (на матеріалі мови українських засобів масової інформації) : Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Л. Л. Михайленко. – К., 2010. – 18с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Шаповалова, Г.
Модерна політична лексика сучасних українських засобів масової інформації (На матеріалі газет "День" (1998-2000) та "Молодь України" (1998-2000)) / Г. Шаповалова // Вісник Львівського університету . – Львів, 2001. – Вип. 21. – С. 465-470. – (Серія журналістика.) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Заводянська, А.
Мова ЗМІ: мовленнєві засоби репортажу // Актуальні питання лінгвістики,літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов :матеріали п»ятої всеукр. наукової конференції. – Тернопіль, 2011. – С. 21-23 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Л43 Лелека, Т. О.
Особливості англоамериканських запозичень в українській і російській мовах початку XXI століття на тлі процесу контактування мов (на матеріалі словників та мови ЗМІ) : Автореферат дис. ...канд. філолог.наук. 10.02.15 - загальне мовознавство / Т. О. Лелека. – К., 2010. – 19с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8. 81.2Укр-7
О-75 Особливості мови і стилю засобів масової інформації: Навч. посібник для студентів / Ред. Щербатенко Л. Л. – К. : Вища шк., 1983. – 152 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Шаповалова, Г.
Модерна політична лексика сучасних українських засобів масової інформації (На матеріалі газет "День" (1998-2000) та "Молодь України" (1998-2000)) / Г. Шаповалова // Вісник Львівського університету. – Львів, 2001. – Вип. 21. – С. 465-470. – (Серія журналістика.) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1596
Іванна, ПОДО-зм-11. e-mail:
Доброго вечора, допоможіть підібрати літературу до написання статтіна тему: "Формування в учнів початкової школи ціннісно-орієнтаційного ставлення до музичного мистецтва в закладах освіти
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Сердюк, О.
Методи формування музичного сприймання у молодших школярів // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 4. – С. 14-18. Кільк. прим. 1 (Мист-1)
2.
Барило, С.
Тенденції музичного виховання молодших школярів на сучасному етапі розвитку шкільної освіти // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. LI. – С. 7-11. – (Педагогіка) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 74.200.511.3
В 61 Вовк, М. В.
Методика музичного виховання молодших школярів. – Ів.-Франківськ, 2007. – 264 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівні акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид. доопрацьоване. Частина 2 : Нотний додаток. Збірник пісень для школярів / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця, 2007. – 124 с. кільк.прим.: 3 (ХудГраф. – 3)
5. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1. – Вінниця, 2007. – 216 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
6.
Печерська, Е.
Формування музично-естетичної культури молодших школярів засобами духовної музики / Е. Печерська, О. Діаковська // Початкова школа. – 2015. – № 5. – С. 28-33.Кільк. прим. 1 (Пед)
7.
Райт, І.
Формування музичних уподобань учнів основної школи / І. Райт // Мистецтво та освіта. – 2018. – № 4. – С.13 - 17.Кільк. прим. 1 (Мист.-1)
8. 74.268.5
И32 Из истории музыкального воспитания: хрестоматия / сост. О. А. Апраскина. – М., 1990. – 207 c. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 74.200.511.3
М 54 Методика музичного виховання в дитячому садку / ред. С. В. Жилютова. – К., 1974. – 190 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 74.200.551
Ф67 Фічора, І. В.
Виховання учнів засобами музики. – К., 1984. – 48 с. кільк.прим. 1 (Пед. – 1)
11.
Вовк, М. В.
Як навчити розуміти музику / М. В. Вовк, В. Ф. Оролов // Виховання музикою / М.В.Вовк, В.Ф.Орлов. – К., 2007. – С. 50 - 61. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
12.
Барвінок, І.
Особливості сприймання музики молодшими школярами // Рідна школа. – 2008. – № 12. – С.25-28.Кільк. прим. 1 (Пед)
13.
Липа, І.
Формування початкових знань про музичне мистецтво у першокласників / І. Липа, Р. Гладиш // Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки: збірник наукових праць:матеріали науково-метод. конференції / за заг. ред. проф. М. В. Вовка. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. VII. – С. 31-37. кільк.прим.: 1 (Пед–1)

Запитання № 1595
Діана, Умлс/о-41. e-mail: dianavoloshchuk7@gmail.com
Добрий день. Допоможіть, підібрати літературу до теми: "Поетика постмодернізму у творчості Сергія Жадана"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Жадан Сергій // Українські літературні школи та групи 60-90-х рр. ХХ ст.: антологія вибраної поезії та есеїстики / упоряд., Василь Габор. – Львів, 2009. – С.526 - 542. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Гаврилюк, Н.
Літературний псалом : Сергій Жадан // Слово і час. – 2017. – № 7. – С. 31 - 35. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Голобородько, Я.
Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 1. – С. 31 - 35. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Голобородько, Я.
Ді - джей української прози Сергій Жадан // Слово і час. – 2010. – № 10. – С. 100 - 107. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Доній, Т.
Сергій Жадан. / Т. Доній, А. Бондар // Протизначення: Двомовна антологія молодої української поезії. – Львів, 2001. – С.18. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
6.
Харчук, Р.
Сергій Жадан - "вічний підліток" // Сучасна українська проза: Постмодерний період: навчальний посібник. – К., 2008. – С.209-216. кільк.прим.: 85 (ХЛ. – 76, ЗагЧЗ. – 7, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
7.
Андрусяк, І.
Анархія зімість міту (Проза Сергія Жадана) / І. Андрусяк // Латання німбів. – Ів.-Франківськ, 2008. – С.168-172. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 2)
8.
Бадін, Є.
Ворожіння на слові:[ про поезію С. Жадана] / Є. Бадін // Березіль. – 2011. – № 9-10. – С. 34 - 39.Кільк.прим.1 (Заг.ч.з.-1)
9.
Гаврилюк, Н.
Постмодерна інтерпретація вертепної драми ("Вертеп" Сергія Жадана) :(теорія літератури) / Н. Гаврилюк // Український поліметричний вірш: монографія / Н.І.Гаврилюк. – К., 2009. – С. 233 - 243. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Голобородько, Я.
Саундтреки свідомості. Стиль Сергія Жадана // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 3. – С.83-95 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Соловей, О.
Солодкий привид Жадана: [сучасний український письменник] // Кур"єр Кривбасу. – 2008. – № 5-6. – С.333-338.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Цибулько, О.
Ностальгія та пустота: "Депеш мод" С.Жадана у контексті альтернативних художніх систем // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст]: збірник наукових праць. / відпов. ред.Сабадош І.В. – Ужгород, 2011. – Випуск 15. – С. 297 - 301.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13.
Юрчук, О.
Міфологізація радянського імперського в романі С.Жадана " Депеш Мод" // У тіні імперії: Українська література у світлі постколоніальної теорії [Текст]: монографія / О.О.Юрчук. – К., 2013. – С. 177 - 182. кільк.прим.: 10 (ХЛ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
14.
Вегеш, А.
Назви літературних персонажів роману " Ворошиловград" Сергія Жадана / А. Вегеш // Науковий вісник Ужгородського університету [Текст]: збірник наукових праць. – Ужгород, 2011. – Вип. 24 : Присвячується 90-річчю від дня народ.Й.О.Дзендзелівськог

Запитання № 1594
Наталя, ОПН. e-mail: tiriemko@gmail.com
Добрий день,буду вдячна якщо допоможете підібрати перелік літературних джерел, для написання магістерської роботи на тему "Рефлексія як необхідна складова особистості майбутнього викладача закладів вищої освіти"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 159.923:159.955.4:378.124
К 78 Кравців, О.
Психологічні особливості розвитку професійної рефлексії викладачів вищих педагогічних навчальних закладів: дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія. – Дрогобич, 2009. – 229 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
2.
Андрущенко, В.
Педагогічна освіта: історико-філософська рефлексія для майбутнього розвитку // Філософія освіти / Ін-т вищої освіти АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – К., 2007. – № 1(6). – С. 7-16. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Бараннікова, Л. Ф.
Рефлексія як педагогічна проблема // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 9. – С. 2-4.Кільк. прим. 1 (Пед-1)
4.
Бех, І. Д.
Рефлексія в духовному саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 1. – С. 30-37. Кільк. прим. 1 (Пед-1)
5.
Карпець, Л. А.
Ціннісна рефлексія у сфері педагогічної діяльності // Практична філософія. – 2012. – № 4. – С. 113-119. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6.
Кондратець, І.
Рефлексія - країна педагогічного Задзеркалля // Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 28-31. Кільк. прим. 1 (Пед-1)
7.
Лісовський, П.
Концепт духовного капіталу як філософська рефлексія в сучасній освіті України // Філософія освіти / Ін-т вищої освіти АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – К., 2010. – № 1-2 (9). – С. 210-219. Кільк. прим. 1 (Пед-1)
8. 74.580.20
М 29 Марусинець, М. М.
Професійна рефлексія майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика формування: монографія. – Ів.-Франківськ; Умань, 2012. – 419 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
9.
Андрущенко, В.
Основні методологічні принципи філософської рефлексії освіти // Вища освіта України. – 2007. – № 3. – С.5-9.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Андрущенко, В.
Особистість учителя як предмет філософсько-педагогічної рефлексії // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – С.5-13. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Ларіонова, Н.
Місце рефлексії у формуванні у формуванні професійної готовності майбутніх соціальних педагогів // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2005. – № 3. – С.85-90. Кільк. прим. 1 (Пед-1)
12.
О60 Опалюк, Т. Л.
Дидактичні засади формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. ... д-ра педагогіч. наук : 13.00.09 "Теорія навчання" / Т. Л. Опалюк. – К., 2019. – 43 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
13
Олексюк, В.
Тренінг педагогічної рефлексії / В. Олексюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 5. – С. 30-40.Кільк. прим. 1 (Філос)
14.
Андрущенко, В.
Особистість вчителя як предмет філософсько-педагогічної рефлексії / В. Андрущенко, Л. Губерський // Філософія освіти: пошук пріоритеті

Запитання № 1593
Інна, УМЛс/о-41. e-mail: parypa.inna@gmail.com
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до теми: "Стильові і стилістичні особливості прози І.Роздобудько"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 82»06(477)
С 59 Соколовська, Ю. С.
Творчість Ірен Роздобудько в контексті української масової літератури: дис. ...канд. філол. наук: спец. 10.01.01 "Українська література". – Ів.-Франківськ, 2017. – 196 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
2.
Герасименко, Н.
Особливості творчої манери Ірен Роздобудько // Слово і час. – 2005. – № 11. – С.36-40. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Яценко, О.
Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць. / відпов. ред.Сабадош І.В. – Ужгород, 2011. – Випуск 15. – С. 397-400 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Голобородько, Я.
Українська fashion - література // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 1. – С. 44-51. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Голобородько, Я.
Художнє ІQ Ірен Роздобудько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 6. – С.5 - 8. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Гуляк, Т.
Архітектоніка жіночого детективного тексту : поріваняльний аспект (на матеріалі романів І. Роздобудько та Д. Л. Сейерс) // Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам»яті докторів наук, професорів В.Г.Матвіїшина та М.В.Теплінського присвячується): зб.статей. – Ів.-Франківськ, 2015. – вип. 3. – С. 17 - 23. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7.
Г94 Гуляк, Т. М.
Модифікації жіночого детективного роману у творчості Д. Сейерс та І. Роздобудько : автореф. ... канд. філолог. наук : 10.01.05 "Порівняльне літературознавство". – Ів.-Франківськ, 2019. – 18 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
8.
Джугастрянська, Ю.
Ірен Роздобудько: коли жінка - поет... // Диво Слово. – 2009. – № 1. – С.59-64. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9.
Довбня, К. М.
Творчість Ірен Роздобудько в контексті української літератури початку ХХІ ст. / К. М. Довбня, І. В. Перепелко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 11. – С. 32 - 37 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Заоборна, М.
Асоціанізм тексту роману Ірен Роздобудько "Я знаю, що ти знаєш, що я знаю" // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної науково- практичної конференції (26-28 вересня 2012 р.). – Ів.-Франківськ, 2012. – С. 189 - 192
11.
Новікоаська, Я.
Художнє осмислення краси людських почуттів та філософії миті людського щастя у творах В. Винниченка, О. Гончара й І. Роздобудько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. – № 13-14. – С. 50-55. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
С 59 Соколовська, Ю. С.
Творчість Ірен Роздобудько в контексті української масової літератури : автореф. дис. ... канд. філолог. наук: спец. 10.01.01. – Ів.-Франківськ, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
14.
Бабак, В.
Еміграція - це зрада Батьківщини, чи прагнення людини до самореалізації? За вором Ір

Запитання № 1592
Інна, УМЛс/о-41. e-mail: parypa.inna@gmail.com
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до теми: "Стильові і стилістичні особливості прози І.Роздобудько"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 82»06(477)
С 59 Соколовська, Ю. С.
Творчість Ірен Роздобудько в контексті української масової літератури: дис. ...канд. філол. наук: спец. 10.01.01 "Українська література". – Ів.-Франківськ, 2017. – 196 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
2.
Герасименко, Н.
Особливості творчої манери Ірен Роздобудько // Слово і час. – 2005. – № 11. – С.36-40. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Яценко, О.
Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць. / відпов. ред.Сабадош І.В. – Ужгород, 2011. – Випуск 15. – С. 397-400 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Голобородько, Я.
Українська fashion - література // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 1. – С. 44-51. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Голобородько, Я.
Художнє ІQ Ірен Роздобудько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 6. – С.5 - 8. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Гуляк, Т.
Архітектоніка жіночого детективного тексту : поріваняльний аспект (на матеріалі романів І. Роздобудько та Д. Л. Сейерс) // Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам»яті докторів наук, професорів В.Г.Матвіїшина та М.В.Теплінського присвячується): зб.статей. – Ів.-Франківськ, 2015. – вип. 3. – С. 17 - 23. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7.
Г94 Гуляк, Т. М.
Модифікації жіночого детективного роману у творчості Д. Сейерс та І. Роздобудько : автореф. ... канд. філолог. наук : 10.01.05 "Порівняльне літературознавство". – Ів.-Франківськ, 2019. – 18 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
8.
Джугастрянська, Ю.
Ірен Роздобудько: коли жінка - поет... // Диво Слово. – 2009. – № 1. – С.59-64. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9.
Довбня, К. М.
Творчість Ірен Роздобудько в контексті української літератури початку ХХІ ст. / К. М. Довбня, І. В. Перепелко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 11. – С. 32 - 37 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Заоборна, М.
Асоціанізм тексту роману Ірен Роздобудько "Я знаю, що ти знаєш, що я знаю" // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної науково- практичної конференції (26-28 вересня 2012 р.). – Ів.-Франківськ, 2012. – С. 189 - 192
11.
Новікоаська, Я.
Художнє осмислення краси людських почуттів та філософії миті людського щастя у творах В. Винниченка, О. Гончара й І. Роздобудько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. – № 13-14. – С. 50-55. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
С 59 Соколовська, Ю. С.
Творчість Ірен Роздобудько в контексті української масової літератури : автореф. дис. ... канд. філолог. наук: спец. 10.01.01. – Ів.-Франківськ, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
14.
Бабак, В.
Еміграція - це зрада Батьківщини, чи прагнення людини до самореалізації? За вором Ір

Запитання № 1591
Андрій, КН-11. e-mail: syhinandrij09@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему "Кіберпезпека"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Добржанська, О. Л.
Кібербезпека як феномен міжнародних відносин на прикладі Федеративної Республіки Німеччини / О. Л. Добржанська, А. А. Демцов // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2011. – Випуск 102, Ч.1. – С. 111-116. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
2.
Зернецька, О.
Глобальні соціальні мережі та кібербезпека особистості : [право, безпека особистості, фундаментальні права людини] / О. Зернецька // Віче. – 2016. – № 1-2. – С. 22-25. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3.
Рибка, С. В.
Кіберпростір, управління інфраструктурою, кібербезпека / С. В. Рибка, Є. В. Кільчицький, О. М. Післегін // Стратегічна панорама. – 2015. – № 1. – С. 126-134. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4.
Соснін, О.
Кібербезпека і безпека інформаційно-комунікаційної діяльності держави / О. Соснін, М. Кононець // Зовнішні справи. – 2015. – № 10. – С. 49-53. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
5.
Б94 Бухарєв, В. В.
Адміністративно-правові засади забезпечення кібербезпеки України : автореф. ... канд. юридич. наук : 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / В. В. Бухарєв. – Суми, 2018. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
6.
Дубов, Д. В.
Стратегічні аспекти кібербезпеки України / Д. В. Дубов // Стратегічні пріоритети [Текст]: наук.-аналіт. щокварт.зб. – К., 2013. – № 4 (29). – С. 119-126. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Зернецька, О.
Еволюція стратегій кібербезпеки США / О. Зернецька // Зовнішні справи. – 2015. – № 6. – С. 22-27. – Зак. Поч.: № 5Кільк. прим. 1 (МВ-1)
8.
Мережко, О.
Проблеми кібервійни та кібербезпеки в міжнародному праві / О. Мережко // Юридичний журнал. – 2009. – № 6. – С.94-96. Кільк. прим. 1 (Юрид-1)
9.
Петров, В. В.
Щодо формування національної системи кібербезпеки України / В. В. Петров // Стратегічні пріоритети [Текст]: наук.-аналіт. щокварт.зб. – К., 2013. – № 4 (29). – С. 127-130. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10.
С 34 Сидоренко, В. М.
Методи ідентифікації та оцінювання стану кібербезпеки об»єктів критичної інформаційної інфраструктури авіаційної галузі : автореф. ... канд. техн. наук: 21.05.01 "Інформаційна безпека держави". – Київ, 2018. – 22 с.кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
11.
Крутских, А.
Кто владеет Интернетом, тот владеет миром : [о кибербезопасности] / А. Крутских // Международная жизнь. – 2016. – № 11. – С. 18-28. Кільк. прим. 1 (МВ-1)

Запитання № 1590
Ярослав, КН-11. e-mail: luchicyaric@gmail.com
Доброго дня ,допоможіть підібрати список літератури на тему "Банківські системи"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.26
Е70 Єрьоміна, Н. В.
Банківські інформаційні системи: навч. посіб. / Н. В. Єрьоміна. – Рек. МОН. – К., 2000. – 220 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 12, ЗагЧЗ. – 1, Іст. – 1)
2. 65.26я73
М 48 Мельник, П. В.
Банківські системи зарубіжних країн: підручник / Петро Володимирович Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – Рек. МОН. – К. , 2010. – 586 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
3.
Степаненко-Липовик, Б.
Банківські системи країн СНД : сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року / Б. Степаненко-Липовик // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 40-42. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
4.
Батаєв, О. В.
Перспективи впровадження хмарних автоматизованих банківських систем у фінанасових інститутах (рос. мовою) / О. В. Батаєв // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 404-413.Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
5.
Брегеда, О. А.
Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем / О. А. Брегеда, С. М. Савлук // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С.27-34. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
6.
Другов, О.
Еволюція і перспективи розвитку банківських систем Польщі та України / О. Другов, В. Рисін, І. Сенищ // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 5. – С.8-11. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
7.
З34 Зарицька, І. А.
Конкурентоспроможність національних банківських систем в умовах євроінтеграції : Автореферат дис. ... канд. економічн. наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / І. А. Зарицька. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
8.
Кашпрук, Ю. А.
Міжнародний досвід реформування банківських систем у розвинених країнах світу / Ю. А. Кашпрук // Науковий вісник НЛТУ України [Текст] : збірник науково-технічних праць. – Львів, 2010. – Випуск 20,3. – С.150-156. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
9. 65.26я73
Б23 Банківська справа: Теорія і практика: навч.посіб. / за ред. С. М. Подіка. – 2-ге вид., доп. – Львів, 2006. – 642 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 6, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
10. 65.26я73
В 61 Вовчак, О. Д.
Банківська справа : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : Новий Світ - 2000, 2008. – 560 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 65.26
П29 Петрук, О. М.
Банківська справа: Навч. посіб. / О. М. Петрук. – Рек. МОН. – К. , 2004. – 461 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

Запитання № 1589
Ярослав, КН-11. e-mail: luchicyaric@gmail.com
Доброго дня,допоможіть підібрати список літератури на тему:"Інформаційні системні технології в фінансово-кредитних установах".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.26я73
К 72 Костіна, Н. І.
Банки: сучасні інформаційні технології: навч.посібник / Н. І. Костіна, В. М. Антонов, Н. І. Ганах. – Рек. МОН. – Ірпінь , 2001. – 359 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 32.973
І74 Інформаційні системи і технології: навч. посіб. / Відп. ред. М.В. Дроздецька. – К., 2004. – 192 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 65.01
І74 Інформаційні системи і технології в економіці : посібник / за ред. В.С. Пономаренка. – К. , 2002. – 544 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 2, Туризм. – 1)
4. 65.053я73
І 23 Івахненков, С. В.
Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології: монографія / Сергій Володимирович Івахненков, О. В. Мелих. – К. , 2009. – 319 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
5. 32.973я73
А 64 Ананьєв, О. М.
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності:Підручник. / Олександр Миколайович. Ананьєв. – Львів, 2006. – 584 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 2)
6. 65.26я73
А 72 Антонов, В. М.
Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології : навч. посібник / Валерій Миколайович Антонов, Гаррі Кирилович. Яловий. – К. , 2005. – 432 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
7. 32.973я73
Б61 Білик, В. М.
Інформаційні технології та системи : навч. посібник / В. М. Білик, В. С. Костирко. – К., 2006. – 232 с. кільк.прим.: 26 (КХ. – 22, МВ. – 1 ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
8.
Ведернікова, С. В.
Інформаційні технології як інструмент взаємодії банківської сфери з національною економікою / С. В. Ведернікова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 78-85. Кільк. прим. 1 (Ек-1)
9. 32.97
В61 Вовчак, І. С.
Інформаційні системи та комп"ютерні технології в менеджменті І. С. Вовчак. – Тернопіль, 2001. – 354 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
10. 32.973я73
М31 Маслов, В. П.
Інформаційні системи і технології в економіці: навч. посіб. / В. П. Маслов. – К., 2006. – 264 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
11. 32.973я73
М 31 Маслов, В. П.
Інформаційні системи і технології в економіці: навч.посібник / В. П. Маслов. – Рек. МОН. – К., 2003. – 264 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 65.29
Я 47 Яковлєв, Ю. П.
Контролінг на базі інформаційних технологій:навч. посіб.. – К., 2006. – 318 с. кільк.прим.: 12 (КХ. – 10, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

Запитання № 1588
Анна, ПО-11. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури на тему: "Самостійна і науково-дослідна робота студентів у ВНЗ. Наукова діяльність студентів ВНЗ"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Сакало, О.
Методика підготовки студентів педагогічних вишів до здійснення навчально-соціологічних досліджень / О. Сакало // Педагогічні науки [Текст]: зб. наукових праць. – Полтава, 2015. – вип. 63. – С. 81 - 89. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Завгородня, Т. К.
Організація самостійної роботи студентів ОКР "Магістр" з курсу "Методологія та технологія педагогічних досліджень" [Текст]: методичні рекомендації / Т. К. Завгородня, Л. М. Прокопів, І. В. Стражнікова. – Ів.-Франківськ, 2013. – 60 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Дутчак, О. І.
Методологія та організація наукових досліджень [Текст]: навчально-методичний посібник до організації самостійної роботи та практичних (семінарських) занять для студентів спец. 8.14010301 "Туризмознавство" / О. І. Дутчак. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2013. – 52с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
4. 74.580.268
О 74 Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента. Навч. посіб. / Чорненький Я.Я., Чорненька Н.В., Рибак С.Б. та ін. – К., 2006. – 208 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
5. 72я73
О 75 Основи наукових досліджень: навч.-метод.посібник для студ. ф-ту культури та мистецтв / Роман Крохмальний та ін. – Львів, 2013. – 310 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 72
Б 41 Бейлін, М. В.
Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник / Михайло Валерійович Бейлін. – Харків, 2012. – 184 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7. 72я73
К56 Ковальчук, В. В.
Основи наукових досліджень : навч. посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 5-е вид. – К., 2008. – 240 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
8. 72я73
П 34 Пилипчук, М. І.
Основи наукових досліджень: підручник. / Марія Іванівна Пилипчук, А. С. Григор»єв, В. В. Шостак. – Рек.МОН. – К., 2007. – 270 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)
9. 72я73
Р69 Романчиков, В. І.
Основи наукових досліджень: навч. посібник. – К., 2007. – 254 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 3)
10. 72я73
С 24 Свердан, М. М.
Основи наукових досліджень: Навч. посіб. / М. М. Свердан, М. Р. Свердан. – Чернівці, 2006. – 352 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Науковий. – 1)
11. 159.9(075.8)
С32 Сергієнко, Л. П.
Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи [Текст]: навч. посібник / Л. П. Сергієнко. – К. , 2009. – 240 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Філос. – 3, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
12. 72.0
Ф53 Філіпенко, А. С.
Основи наукових досліджень: Конспект лекцій: навч. посібник / А. С. Філіпенко. – Рек. МОН. – К. , 2005. – 208 с. кільк.прим.: 48 (КХ. – 35, ЗагЧЗ. – 2, Туризм. – 3, Прир. – 3, МВ. – 2, Педагог. – 3)
13. 72я73
Ц55 Цехмістрова, Г. С.
Основи наукових досліджень: навчальний посібник. – Рек. МОН. – К. , 2004. – 240 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2 Педагог. – 2)

Запитання № 1587
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: "Історія вивчення мікротопонімів у мовознавстві".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Баньоі, В.
Деякі аспекти дослідження мікротопонімів / В. Баньоі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць / відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 15 - 19. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Бичко, З. М.
Топоніми як елементи духовної культури народу / З. М. Бичко // Українська національна культура і проблеми її розвитку: тези доповідей наукової конференції. – Львів, 1989. – С. 53-54. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 81.2Ук-4
Г70 Горпинич, В. О.
Словник географічних назв України (топоніми та відтопонімні прикметники): близько 25 000 слів / В. О. Горпинич. – К. , 2001. – 526 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 1, Прир. – 1)
4.
Макарчук, С.
Топоніми // Історичні неписемні джерела / С.Макарчук. – Львів, 2002. – С.136-141 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 81.2Ук
Ц 18 Царалунга, І. Б.
Українські топоніми - ани (яни) : Автореферат дис. ... канд.філол.наук. Спец.10.02.01 - українська мова / І. Б. Царалунга. – Львів, 2006. – 18с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
6. 81.2Ук-4
Л 87 Лучик, В. В.
Етимологічний словник топонімів України. – К., 2014. – 544 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Бібл. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7.
Гаврилова, Т. О.
Про засади укладання словника мікротопонімів Черкащини / Т. О. Гаврилова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова [Текст]: збірник наукових праць / відп. ред.М.Я.Плющ. – К., 2008. – Випуск 3, Книга 2. – С. 178-183. – (Проблеми граматики і лексикології української мови) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Баньоі, В.
Назвотвірний аспект дослідження номінативітів ( на матеріалі закарпатської мікротопонімії басейну річки Ужа) / В. Баньоі // Науковий вісник Ужгородського університету [Текст]: збірник наукових праць. – Ужгород, 2011. – Вип. 25. – С. 25 - 29. – (Серія: Філологія. Соціальні комунікації)
9. 80
К55 Кобилянський, Б. В.
Короткий огляд історії мовознавства. – К., 1964. – 153 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2)
10. 81
Т 48 Тищенко, К. М.
Основи мовознавства. – К., 2007. – 308 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 81
С 90 Сусов, И. П.
История языкознания. – М. , 2006. – 295 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 81я73
М69 Михалев, А. Б.
Общее языкознание. История языкознания: Путеводитель по лингвистике: Конспект-справочник. – М., 2005. – 240 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1586
Василь, СОГ-41. e-mail: vasiakril8@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему «Несприятливі фізико-географічні процеси та заходи боротьби з ними».
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 26.89я73
Ф68 Фізична географія Європи. – К. , 1998. – 272 с. кільк.прим.: 10 (ЗагЧЗ. – 1 Прир. – 6, Туризм. – 3)
2. 26.82(4Укр)
Б 18 Байцар, А. Л.
Фізична географія України: навчально-методичний посібник. – Львів, 2012. – 354 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
3. 26.8
Г 47 Гілецький, Й. Р.
Фізична географія [Текст] : навчальні матеріали / Йосип Романович Гілецький. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 360 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, Прир. – 1)
4. 26.8
З-36 Заставний, Ф. Д.
Фізична географія України. – К. : Вища школа, 1999. – 255 с. кільк.прим.: 2 (Прир. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
5. 26.82(4Укр)я73
М26 Маринич, О. М.
Фізична географія України: підручник / О. М. Маринич, П. Г. Шищенко. – 3-тє вид., стер. – К., 2006. – 511 с. кільк.прим.: 34 (КХ. – 32, Прир. – 1, Педагог. – 1)
6. 26.82я2
Є 61 Єна, О. В.
Словник-довідник з фізичної географії ( для школярів і абітурієнтів). / Олександр Васильович Єна, Олексій Володимирович. Супричов. – К. , 2002. – 238 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Прир. – 1, Педагог. – 1)
7. 26.82я72
М17 Максимов, Н. А.
Физическая география. – 13-е изд., перераб. – М. , 1980. – 158 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. https://studfiles.net/preview/5454792/page:5/

Запитання № 1585
Андрій, Ф 31. e-mail: bilas_andriy@ukr.net
Доброго дня,
Прошу надати кількісну інформацію про фонд "Французька філологія".
Дякую
відповідь
Уточніть, будь ласка, запитання

Запитання № 1584
Юлія, ПР(м2)-05. e-mail: yuliamoroz0301@ukr.net
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему «Гральний бізнес в Україні: характеристика кримінально-правової заборони».
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Про заборону грального бізнесу в Україні: Закон України від 15 травня 2009 року №1334-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 38. – С.1458-1460. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2.
Ільченко-Сюйва, Л. В.
нормативно-правові засади організації податкового контролю у сфері грального бізнесу в Україні / Л. В. Ільченко-Сюйва // Економіка та держава. – 2009. – № 7. – С.85-88. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
3.
Гетманцев, Д.
Місце інституту правового регулювання відносин у сфері грального бізнесу в системі права України / Д. Гетманцев // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С.157-162. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
Д 95 Дюба, Г. М.
Юридико-психологічні засади попередження соціально-негативних наслідків неконтрольованого грального бізнесу в Україні : Автореферат дис. ... канд. юридич. наук. Спец. 19.00.06 - юридична психологія. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Капітаненко, Н.
Адміністративні делікти у сфері грального бізнесу: теоретичні та практичні аспекти / Н. Капітаненко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С.48-52. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6.
К20 Капітаненко, Н. П.
Адміністративно-правова відповідальність за порушення у сфері грального бізнесу : Автореферат дис. ... канд. юридич. наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Запоріжжя, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Лень, В. С.
Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах грального бізнесу / В. С. Лень, В. В. Гливенко // Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] / В.С.Лень. – К., 2005. – С.410-446 кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
8.
Топорецька, З. М.
Спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину як структурний елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері грального бізнесу / З. М. Топорецька // Адвокат. – 2011. – № 9. – С. 44-48. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
9.
Халупенко, Д.
Шляхи вдосконалення протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у сфері грального бізнесу / Д. Халупенко // Вісник прокуратури. – 2010. – № 9. – С.12-16. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)

Запитання № 1583
Світлана, Умл. e-mail:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до курсової з української мови на тему "Структурні особливості антропонімів у романі Дмитра Міщенка "Синьоока Тивер"
відповідь
По антропонімах у заданому вами тексті немає записів у нашій бібліографії, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 84(4Укр)6
М71 Міщенко, Д.
Синьоока Тивер: роман. – К., 1996. – 424 с. кільк.прим.: 4 (ХЛ. – 4)
2.
Василевич, Г.
Асоціативно-смислові зв»язки антропонімів у структурі художнього тексту: [на матеріалі малої прози Леся Мартовича] / Гафія Василевич, Уляна Рис // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2011. – № 29-31. – С. 362-366. – (Філологія)
3.
Бучко, Г.
Давньоримські антропоніми в поетичних творах Івана Франка за мотивами історії Стародавнього Риму // Семантика мови і тексту: збірник статей ІХ Міжнародної наукової конференції 26-28 вересня 2006 р. / Ред. В.І.Кононенко. – Ів.-Франківськ, 2006. – С. 33-35. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
4.
Желєзняк, І. М.
Слов»янські антропоніми з гідронімною основою // Студії з ономастики та етимології. 2008 / редкол.: О.П.Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – С. 43-51. – (Бібліотека української ономастики) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Ліщинська, Г.
Антропоніми у творах Леся Мартовича // Семантика мови і тексту: Збірник статей VІІІ Міжнародної наукової конференції 22-24 жовтня 2003 р. / Ред. В.І.Кононенко. – Ів.-Франківськ, 2003. – С. 567 - 570. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
6. 81.2Укр-5
У45 Українська діалектологія і ономастика / Ред. Друченко М.М. – К. , 1964. – 228 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7. 81.031.4
О59 Ономастика. Типология. Стратиграфия / Ред. А.В.Суперанская. – М. , 1988. – 264 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 80
О59 Ономастика / Ред. Знаменская А.Н. – М. , 1969. – 264.с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 811.161.1»373.2
О59 Ономастика / Отв.ред. Р.Р. Мдивани, Н.В. Подольская. – М. , 1978. – 302 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
10. 81.2Ук-3
О 59 Ономастика та етимологія: збірник наук.праць на честь 65-річчя І.М.Железняк / відп.ред. О.П.Карпенко. – К. : НАН України, 1997. – 258 С. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
11. 81.031.4
О 59 Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології): збірник наукових праць. Вип. 7 / за ред. проф. В.О.Горпинича. – Дніпропетровськ, 1999. – 245 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 91.9:81
У 45 Українська ономастика: бібліографічний покажчик / відп.ред. С.О.Вербич. – К. , 2013. – 364 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

Запитання № 1582
Світлана, Умл. e-mail:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до курсової з української мови на тему "Структурні особливості антропонімів у романі Дмитра Міщенка "Синьоока Тивер"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 84(4Укр)6
М71 Міщенко, Д.
Синьоока Тивер: роман. – К., 1996. – 424 с. кільк.прим.: 4 (ХЛ. – 4)
2.
Василевич, Г.
Асоціативно-смислові зв»язки антропонімів у структурі художнього тексту: [на матеріалі малої прози Леся Мартовича] / Гафія Василевич, Уляна Рис // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2011. – № 29-31. – С. 362-366. – (Філологія)
3.
Бучко, Г.
Давньоримські антропоніми в поетичних творах Івана Франка за мотивами історії Стародавнього Риму // Семантика мови і тексту: збірник статей ІХ Міжнародної наукової конференції 26-28 вересня 2006 р. / Ред. В.І.Кононенко. – Ів.-Франківськ, 2006. – С. 33-35. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
4.
Желєзняк, І. М.
Слов»янські антропоніми з гідронімною основою // Студії з ономастики та етимології. 2008 / редкол.: О.П.Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – С. 43-51. – (Бібліотека української ономастики) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Ліщинська, Г.
Антропоніми у творах Леся Мартовича // Семантика мови і тексту: Збірник статей VІІІ Міжнародної наукової конференції 22-24 жовтня 2003 р. / Ред. В.І.Кононенко. – Ів.-Франківськ, 2003. – С. 567 - 570. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
6. 81.2Укр-5
У45 Українська діалектологія і ономастика / Ред. Друченко М.М. – К. , 1964. – 228 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7. 81.031.4
О59 Ономастика. Типология. Стратиграфия / Ред. А.В.Суперанская. – М. , 1988. – 264 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 80
О59 Ономастика / Ред. Знаменская А.Н. – М. , 1969. – 264.с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 811.161.1»373.2
О59 Ономастика / Отв.ред. Р.Р. Мдивани, Н.В. Подольская. – М. , 1978. – 302 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
10. 81.2Ук-3
О 59 Ономастика та етимологія: збірник наук.праць на честь 65-річчя І.М.Железняк / відп.ред. О.П.Карпенко. – К. : НАН України, 1997. – 258 С. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
11. 81.031.4
О 59 Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології): збірник наукових праць. Вип. 7 / за ред. проф. В.О.Горпинича. – Дніпропетровськ, 1999. – 245 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 91.9:81
У 45 Українська ономастика: бібліографічний покажчик / відп.ред. С.О.Вербич. – К. , 2013. – 364 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

Запитання № 1581
Ірина, ГРСз-32. e-mail: dyakiv.irinka@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для реферату з навчального предмету Економіка підприємства на тему:"Форми співробітництва у сферах виробництва, товарообміну й торгівлі,фінансових відносин".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.29
Е40 Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. Й.М.Петровича. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 680 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 11, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
2. 65.29
Е 40 Економіка підприємства: підручник / за ред. С.Ф.Покропивного. – 3-є вид., без змін. – К. , 2006. – 528 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
3. 65.29я73
Е 40 Економіка підприємства: підручник / за заг. та наук. ред. проф. Г.О.Швиданенко. – 4-те вид., перероб. і доп. Рек. МОН. – К., 2009. – 816 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 65.29я73
Е 45 Економіка підприємства [Текст] : підручник / за ред.А.В.Шегди. – К., 2006. – 614 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
5. 65.29я73
І 20 Іванілов, О. С.
Економіка підприємства : підручник. – К., 2009. – 728 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
6. 65.29я73
К17 Калініченко, О. В.
Економіка підприємства. Практикум / Олександр Володимирович Калініченко, О. Д. Плотник. – К., 2012. – 600 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
7. 65.29я73
М 50 Мендела, І. Я.
Економіка підприємства: навчально-методичний посібник. – Ів.-Франківськ, 2014. – 336 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Туризм. – 1)
8. 65.29я73
Е45 Економіка виробничого підприємництва: навч. посібник / за ред. Петровича Й.М. – Рек. МОН; 2-ге вид., перероб і доп. – К. , 2001. – 405 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)
9. 65.29я73
Ш 69 Шлійко, А. В.
Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг / Антоніна Володимирівна Шлійко. – К. , 2008. – 376 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10. 65.5
М58 Міжнародне виробниче співробітництво: конспект лекції / Уклад. Т.М. Мельник. – К. : КНТЕУ, 2000. – 51 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 9)
11. 65.29я73
Е 45 Економіка та організація виробництва: підручник / за ред. В.Г.Герасимчука, А.Е.Розенплентера. – К. , 2007. – 678 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
12. 65.29
Э40 Экономика предприятия: учебник. / Под ред проф. Н.А. Сафронова. – М., 1998. – 584 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13. 65.29я73
Б 77 Бойчик, І.
Економіка підприємства. – К., 2006. – 528 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
14. 65.29я73
Д44 Дідківський, М. І.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. – К. , 2006. – 463 с. кільк.прим.: 25 (КХ. – 21, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
15. 65.29я73
М 80 Мороз, В. С.
Організація виробництва. – Львів, 2011. – 256 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Іст. – 1)

Запитання № 1580
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: "Історія вивчення мікротопонімів у мовознавстві".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Баньоі, В.
Деякі аспекти дослідження мікротопонімів / В. Баньоі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць / відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 15 - 19. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Бичко, З. М.
Топоніми як елементи духовної культури народу / З. М. Бичко // Українська національна культура і проблеми її розвитку: тези доповідей наукової конференції. – Львів, 1989. – С. 53-54. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 81.2Ук-4
Г70 Горпинич, В. О.
Словник географічних назв України (топоніми та відтопонімні прикметники): близько 25 000 слів / В. О. Горпинич. – К. , 2001. – 526 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 1, Прир. – 1)
4.
Макарчук, С.
Топоніми // Історичні неписемні джерела / С.Макарчук. – Львів, 2002. – С.136-141 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 81.2Ук
Ц 18 Царалунга, І. Б.
Українські топоніми - ани (яни) : Автореферат дис. ... канд.філол.наук. Спец.10.02.01 - українська мова / І. Б. Царалунга. – Львів, 2006. – 18с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
6. 81.2Ук-4
Л 87 Лучик, В. В.
Етимологічний словник топонімів України. – К., 2014. – 544 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Бібл. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7.
Гаврилова, Т. О.
Про засади укладання словника мікротопонімів Черкащини / Т. О. Гаврилова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова [Текст]: збірник наукових праць / відп. ред.М.Я.Плющ. – К., 2008. – Випуск 3, Книга 2. – С. 178-183. – (Проблеми граматики і лексикології української мови) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Баньоі, В.
Назвотвірний аспект дослідження номінативітів ( на матеріалі закарпатської мікротопонімії басейну річки Ужа) / В. Баньоі // Науковий вісник Ужгородського університету [Текст]: збірник наукових праць. – Ужгород, 2011. – Вип. 25. – С. 25 - 29. – (Серія: Філологія. Соціальні комунікації)
9.
Гулик, О. І.
Мікротопонімія Північної Львівщини (дериваційний тип на -івка) / О. І. Гулик // Студії з ономастики та етимології, 2009 [Текст] / редкол.: В.П.Шульгач (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2009. – С. 22-29. – (Бібліотека української ономастики) кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)

Запитання № 1579
Юлія , СП-42. e-mail: yuliya.dzyubak99@gmail.com
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу для бакалаврської роботи " Соціально-педагогічна робота з агресивними підлітками"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Геник, С.
Савовільна і свавільна дитина (важкі діти, агресивні діти) / С. Геник, М. Грицишин, І. Дейчаківський // Обдарована дитина / С.Ґеник, М.Грицишин, І.Дейчаківський. – Ів.-Франківськ, 2007. – С.343-379. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Магур, Р. Р.
Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства (Агресія в учнівському середовищі) / Р. Р. Магур, Г. Р. Чмуневич // Безпека життедіяльності. – 2012. – № 5. – С. 23-27.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Котова, І. С.
Тренінгове заняття для класних керівників та батьків. Тема. Профілактика агресії у дітей / І. С. Котова // Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 11. – С. 56 - 59. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Майстренко, І.
Феномен прихованої агресії у взаємодії дорослих і дітей / І. Майстренко // Практичний психолог: Школа. – 2015. – № 2. – С. 24 - 30.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5.
Бичковська, Г.
Агресивна дитина. Запобігання та обмеження проявів / Г. Бичковська // Психолог. – 2018. – № 5-6. – С. 32 - 34. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6. 74.905
С 69 Соціально-педагогічна робота з проблемними сім»ями: навчально-метод. посібник / Капська А.Й.,Олексюк Н.С.,Калаур С.М.,Фалинська З.З. – Рек. МОН. – Тернопіль, 2010. – 304 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 316.613.434
К 75 Качмар, О. В.
Феномен агресії в соціокультурній динаміці: соціально-філософський аналіз: монографія / Олександра Василівна Качмар. – Ів.-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 312 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
8.
Песоцька, О.
Соціально-педагогічна робота з попередження і подолання агресивної поведінки школярів / О. Песоцька // Вісник Луганського національного університету імені Т.Шевченка. – Луганська, 2009. – вип. № 6 : березень. – С.194 - 199. – (сер. "Педагогічні науки") кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
9.
К49 Клішевич, Н. А.
Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.05 - соціальна педагогіка. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
10.
Булгакова, О. М.
Профилактика агрессивного поведения подростков / О. М. Булгакова, Н. Ф. Врачинская // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 12. – С. 38-40. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
11. 159.922.76
Б98 Бютнер, К.
Жить с агрессивными детьми. – М., 1991. – 144 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Гурт№5. – 1)
12. 159.922.76
М74 Можгинский, Ю. Б.
Агрессивность детей и подростков: Распознавание, лечение, профилактика. – М., 2006. – 181 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
13.
Чістякова, В.
Агресивна поведінка дитини: [робота з "конфліктними учнями"] // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 63.Кільк. прим. 1 (Пед.1)

Запитання № 1578
Аліна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: "Граматична омонімія вказівних займенникових слів і часток". Буду дуже вдячна!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Глібчук, Н.
Проблеми міжчастиномовної омонімії в сучасній українській літературній мові / Н. Глібчук, У. Добосевич // Вісник Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип.50. – С. 386-403. – (Серія філологічна) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Косилова, М. Ф.
Вероятностный мир, грамматическая омонимия и проблемы обучения чтению научной литературы. / М. Ф. Косилова // Вестник МГУ: лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2007. – № 1. – С.180-185 Кільк. прим. 1(Заг.ч.з.-1)
3. 81.07
К89 Кузьменко, Г. І.
Омонімія: аспектологія, проблематика. Філологічна розвідка з лексикології та стилістики / Г. І. Кузьменко ; За ред. Шевченко Л. І. – К., 2000. – 36 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Кушлик, О. П.
Омонімія як наслідок морфолого-синтаксичного словотворення (на матеріалі української мови XVI - XVII ст.) / О. П. Кушлик, І. М. Уздиган // Словотвір як вияв динаміки мови: матеріали наук. конф., присвяч. пам"яті проф. Т.Возного (12 квітня 1994 р.) / укл. Демська О. та ін. – Львів, 1994. – ч. 2. – С. 3 - 4. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 81.2Ук-314
К 96 Кушлик, О.
Омоніми незмінних класів слів: словник-довідник. – Дрогобич, 2007. – 99 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
6. 81.2Ук-923
К 21 Карпалюк, В. С.
Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір: навчально-методичний посібник / В. С. Карпалюк, П. С. Каньоса, Н. В. Карпалюк. – Рек. МОН; 2-ге вид. – Кам»янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2010. – 240 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 2)
7. 81.2Укр-3
В23 Ващенко, В. С.
Українська лексикологія: семантико-стилістична типологія слів: посібник для студентів філологів / В. С. Ващенко ; Ред. Насікан В.О. – Дніпропетровськ , 1979. – 128 с. кільк.прим.: 7 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 5)
8. 81.2Укр-923
С 91 Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / ред. І. К. Білодід. – К. : Наукова думка, 1973. – 440 с. кільк.прим.: 14 (ЗагЧЗ. – 4, КХ. – 10)
9. 81.2Укр-923
С 91 Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / ред. І.К.Білодід. – К. , 1973. – 587 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 7)
10. 81.2Ук-923
Б 75 Бодик, О. П.
Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посібник / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – Рек. МОН. – К. , 2011. – 416 с. кільк.прим.: 14 (ЗагЧЗ. – 3, Коледж. – 1, КХ. – 10)
11. 81.2Ук-923
Ф55 Філон, М. І.
Сучасна українська мова у двох частинах. Лексикологія: навч. посібник для студ. філолог. спец. Ч. 1 / Микола Іванович Філон, О. Є. Хомік. – Рек. МОН. – Харків, 2010. – 220 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1577
Ліля, СОІм-1з. e-mail: lilia141630@gmail.com
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Корейська війна 1950-1953 рр." Дуже дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Міжнародні відносини у Східній Азії : [корейська війна 1950-1953 рр., радянсько-японський діалог, загострення китайсько-радянських протиріч, нормалізація відносин КНР та США] // Міжнародні відносини та світова політика: підручник / за ред. В.А.Манжоли. – К., 2010. – С. 633-670. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2.
Бандера, С.
Війна в Кореї і національно-визвольна політика / С. Бандера // Перспективи української революції. – К., 1999. – С. 188 - 194. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
3.
Міжнародні відносини у Східній Азії : [корейська війна 1950-1953 рр., радянсько-японський діалог, загострення китайсько-радянських протиріч, нормалізація відносин КНР та США] // Міжнародні відносини та світова політика [Текст]: підручник / за ред. В.А.Манжоли. – К., 2010. – С. 633-670. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4.
Кикнадзе, В. Г.
Разведка США в период войны в Корее. 1950-1953 гг. // Вопросы истории. – 2009. – № 9. – С.121-131.Кільк.прим.1 (Іст-1)
5.
Урнов, А. Ю.
Война в Корее // Азия и Африка сегодня. – 2012. – № 9. – С. 62-69. Окон.: № 10. – С. 64-67 Кільк.прим.1 (Іст-1)
6.
Фролов, А.
Война в Корее : опыт эскалации конфликта // Международная жизнь. – 2010. – № 6. – С. 98 - 119. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
7.
Хренов, В.
Вопрос о членстве Турции в НАТО и война в Корее (1950-1953) // Восток. – 2008. – № 5. – С.88-92. Кільк.прим.1 (Іст-1)
8.
Ивашенцов, Г.
Корейская проблема и безопасность в Северо-Восточной Азии // Международная жизнь. – 2010. – № 6. – С. 120 - 132.. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
9.
Кулькин, Д. В.
Анахронизм "забытой" войны: [Корейская война 1950-53 гг. и региональная безопасность на современном этапе] // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 10. – С.27-31. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10.
Ледовский, А. М.
Сталин, Мао Цээдун и корейская война 1950-1953 годов // Новая и новейшая история. – 2005. – № 5. – С.79-114 Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11.
Петровский, В.
Эхо Второй мировой в Восточной Азии: "ловушки" холодной войны и уроки коллективного действия : [Сан-Францисский мирный договор, Корейская война, Токийская декларация] // Международная жизнь. – 2014. – № 8. – С. 153-169. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
12.
Цурганов, Ю.
Корейская война // Посев. – 2005. – № 8. – С.32-35.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13.
Мин, Г. Х.
Происхождение Корейской войны 1950 - 1953 гг. в новейших исследованиях // Вопросы истории. – 2010. – № 12. – С. 157 - 162. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
14.
Ивашенцов, Г.
Долгий путь от Корейской войны к корейскому миру // Международная жизнь. – 2015. – № 6. – С. 104-118. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
15. 65.0
Б79 Большов, И. Г.
Корейская народно-демократическая республика. – М., 1987. – 130 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1576
Ірина, МВ-21. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Угорська криза 1956р". Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Держалюк, М.
Угорська революція 1956 року та її відгомін в Україні // Зовнішні справи. – 2017. – № 11. – С. 10-13. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
2. 63.3(4Угор)6
К68 Король, І.
Угорська революція 1956 року: початок краху прорадянських тоталітарних режимів. – 2-ге вид., без змін. – Ужгород, 2003. – 200 с., іл. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
3.
Международная конференция "Будапешт 1956, до и после. История и память первого кризиса коммунизма" // Славяноведение. – 2008. – № 1. – С.116-120. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4.
Бруз, В.
Взгляды исследователей на события в Венгрии 1956 года. // Военно-исторический журнал. – 2006. – № 10. – С. 61-64. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5.
Бурдяк, В.
Революції 1956 і 1989 років та їх вплив на демократизацію угорського суспільства: ретроспективний аналіз // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2007. – Вип. 5-6 : Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. – С. 333-339. – (Політологія соціологія філософія) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Збрана, Д.
Студенти в боротьбі за волю Угорщини:[події 1956 р.] // Ідеалом було страхіття. Ленінізм і студентська боротьба за волю в країнах Східної Європи. – Львів, 2008. – С.280-283. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Ларькіна, Л.
Угорські події 1956 року та Юрій Андропов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників. – Рівне, 2008. – С. 140 - 145. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Ларькіна, Л. М.
Роль Імре Надя в Угорській революції 1956 року // Історія очима молодих дослідників: збірник наукових праць / редкол.: В.Шеретюк, Галуха Л., П.Савчук та інші. – Рівне, 2007. – Випуск 2. – С. 164-169. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Русначенко, А.
Новітня європейська революція, задавлена танками : [до 40-річчя Угорської революції 1956 - 1957 років] // Від імперії до України: збірник статей. – К., 2009. – С. 169 - 175. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10.
Ткач, Д.
Уроки Угорської революції 1956 року // Зовнішні справи. – 2016. – № 9. – С. 19-23. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
11. 63.3(4Угор)
Х72 Холлош, Э.
"Холодная война" против Венгрии 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи ; под. ред. В.Л. Мусатова ; пер.с венг. – М., 1985. – 240 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 63.3 (0)7
Х72 Холлош, Э.
Площадь Республики 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи ; Под ред. Иванова К. И. – М., 1978. – 272 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13.
Бажан, О. Г.
Угорська революція 1956 р. та її наслідки для України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / за заг. ред. Б.І.Гуменюка, В.Г.Ціватого. – К., 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 274 - 277.
14. 63.3(4Вн)
К78 К

Запитання № 1575
Тарас, П-21. e-mail:
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка підбрати літературу на тему "Національна безпека сучасної України"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4(4Укр)
С83 Стратегія і тактика, стан національної безпеки України: Науково-інформаційний збірник /за заг. ред. В.П.Горбуліна. Вип. 35. – К., 2006. – 366 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, МВ. – 2)
2. 66.4(0)
С83 Стратегія і тактика національної безпеки: зарубіжний досвід, проблеми та перспективи України: науково-інформаційний збірник /за заг. ред. В.П. Горбуліна. Вип. 36. – К., 2006. – 303 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, МВ. – 2)
3. 66.4(4Укр)
М55 Механізми формування і реалізації державної політики протидії злочинності у сфері національної безпеки України: наук.-прак. посібник/ за заг. ред. акад.НАН України, д.т.н. В.П. Горбуліна. – К. , 2006. – 268 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, МВ. – 1)
4. 351.746.1(477)
Л61 Ліпкан, В. А.
Національна безпека України : нормативно-правові аспекти забеспечення: монографія. – К., 2003. – 180 с. кільк.прим.: 10 (Юр. – 1, КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
5. 66.4(4Укр)
А 43 Актуальні проблеми національної проблеми національної безпеки України. – К., 2010. – 60 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
6. 66.3(4Укр)
С83 Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. – К. : Сатсанга, 2001. – 224 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 63.3(4Укр)63
А 25 Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки: експертно-аналіт. доповідь / упор. П.П.Гай-Нижник. – К. , 2016. – 28 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Возняк, Т.
Формування новітньої української системи національної безпеки / Т. Возняк, О. Пограничний // " Ї " - незалежний культурологічний часопис. – Львів, 2014. – Число 77 : Україна - НАТО - 20 років партнерства. – С. 238-244. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
9. 66.4(4Укр)
Л61 Ліпкан, В. А.
Національна безпека і національні інтереси України. – К., 2006. – 68 с. – (Сер.: Національна і міжнародна безпека). кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, МВ. – 2)
10. 66.4(4Укр)я73
Г 67 Горбулін, В. П.
Засади національної безпеки України : підручник / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К., 2009. – 272 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
11.
Романюк, О.
Проблема забезпечення національної безпеки України в умовах сучасної кризи світового порядку / О. Романюк // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого": збірник наукових праць / редкол.:А. П. Гетьман та ін. – Харків, 2014. – №4(23). – С. 269 - 272. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Свідлов, Ю.
Проблема національної безпеки України в контексті військового протистояння // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України. – К., 2015. – Вип. 1(75) : січень-лютий. – С. 138-149. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1574
Лілія, СОІм-1з. e-mail: lilia141630@gmail.com
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему"Громадсько-політична діяльність С.Бандери в сучасній українській історіографії"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр)6-8
Ж 74 Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали .[Текст] / ред. і упоряд. М.Посівнич. – Тернопіль : Астон, 2008. – 448 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2.
Андрухів, І.
Початок активної політичної діяльності та перший арешт Степана Бандери (за матеріалами кримінальної справи) / І. Андрухів, В. Марчук // Галичина. До 100-річчя від дня народження Степана Бандери [Текст]: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Ів.-Франківськ, 2009. – Ч. 15-16. – С. 579-581.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. 84(4Укр)6
П 12 Павликівська, Л. В.
Привид: поема присвячена 100-річчю з дня народження провідника ОУН-УПА Степана Бандери / Любов Василівна Павликівська. – Ів.-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 36 с. кільк.прим.: 5 (ХЛ. – 4, ЗагЧЗ. – 1)
4. 63.3(4Укр)624
П 19 Пастух, Р.
Родинний архів Степана Бандери: документи, спогади, пошуки.. – Дрогобич, 2008. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(4Укр)62
П 27 Перепічка, Є.
Феномен Степана Бандери [Текст] / Євген Перепічка. – 3-є вид. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 744 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.3(4Укр)624
С 24 Сватко, Я.
Місія Бандери [Текст] / Ярослав. Сватко. – видання 2-е, доповнене і виправлене. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2003. – 64 с. – Імен.фонд І.Коваля. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Яневич, Б.
Пластунські документи Степана Бандери / Б. Яневич // Вісник Історико-меморіального музею Степана Бандери: Науково-популярний бюлетень. – Ів.-Франківськ, 2006. – Вип. 1. – С.40-41. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Іст. – 2)
8. 63.3(4Укр3)
Б 23 Степан Бандера: документи й матеріали (1920 -1930 рр.)/Упор. М.Посівнич. – Львів, 2006. – 248 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 2)
9. 63.3(4Укр)8
Б23 Степан Бандера - символ нації: матеріали наукової конференції : Матеріали наукової конференції. – Ів.-Франківськ, 1999. – 63 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
10. 63.3(4Укр)62
Г 68 Гордасевич, Г.
Степан Бандера : людина і міф. - 2001. – 208 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 63.3(4Укр)624
К 56 Ковальчук, В.
Степан Бандера. – К., 2009. – 64 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
12. 63.3(4Укр)624
Ф 33 Федорів, Т.
Наш Бандера.До 100-літнього ювілею Провідника ОУН.. – Ів.-Франківськ-Старий Угринів, 2008. – 92 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13. 63.3(4Укр)8
М64 Мірчук, П.
Степан Бандера символ революційної безкомпромісовости. – Нью-Йорк, Торонто, 1961. – 160 с., іл. кільк.прим.: 3 (Україніка. – 2, Іст. – 1)
14. 63.3(4Укр)8
М64 Мірчук, П.
Степан Бандера символ революційної безкомпромісовости. – Нью-Йорк, Торонто, 1961. – 160 с., іл. кільк.прим.: 3 (Україніка. – 2, Іст. – 1)

Запитання № 1573
Василь, Б-6. e-mail: vasul11197@ukr.net
Добрий день. Прошу допомогти мені у пошуку літератури на тему: "Феномен свободи людини як гуманістичний ідеал епохи українського відродження".
Щиро вдячний за допомогу!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Рохман, Б.
Феномен свободи як невід»ємний базис морального становлення людини // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2015. – C. 71 - 77. – (Сер. Філософські і психологічні науки ; вип. 19) кільк.прим.: 2 (Філос. – 2)
2.
Гаєк, Ф. А.
Цінність свободи : [філософія свободи] // Лібералізм: антологія / упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К., 2009. – С. 504 - 545. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Іст. – 2, МВ. – 1)
3. 83.3(4Укр)1
Ш67 Шкрабалюк, А. О.
Феномен свободи у творчості Тараса Шевченка : Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / А. О. Шкрабалюк. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4. 83.3(4Укр)1
І98 Іщук-Пазуняк, Н.
Леся Українка: Ідея свободи України у спектрі світової цивілізації [Текст]: розвідки і доповіді. – К. , 2008. – 432 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
5.
Вишневський, О.
Українська педагогіка на шляху до свободи (Шукаючи себе у Франковому "Мойсеї") // Педагогічна думка. – 2007. – № 2. – С. 3-10Кільк. прим. 1 (Пед)
6. 342
Г13 Гаєк, Ф. А.
Конституція свободи. – Львів, 2002. – 556 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Юр. – 1)
7. 66.043
Д 32 Денисенко, В. М.
Дискурс свободи: утопія та реальність вибору / Валерій Миколайович Денисенко, В. Й. Климончук, Ю. О. Привалов. – Львів, 2007. – 212 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
8. 66.0
К 49 Климончук, В. Й.
Політичні свободи в українському націогенезі: монографія. – Львів, 2011. – 480 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 83.3(2Укр)1
К72 Костюченко, В. А.
Співець правди і свободи. – К. , 1971. – 103 с. кільк.прим.: 4 (ХЛ. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Григорій Сковорода та ідеї свободи і громадянського гуманізму в українській філософії ХІХ - першої третини ХХ ст. : деякі аспекти проблеми / М. Є. Максюта, А. І. Коломієць, Л. В. Кулакова, О. М. Соколова // Гілея. – 2018. – № 8. – С. 139-141. Кільк. прим. 1 (Філос.1)
11.
Пастух, Б.
Форми свободи у драматургії Лесі Українки // Слово і час. – 2012. – № 2. – С. 16 - 21.Кільк. прим. 1(Заг.ч.з.-1)
12.
Поцюрко, О.
Дискурс свободи у творчій спадщині Івана Франка // Мандрівець. – 2011. – № 4. – С. 76-79. Кільк. прим. 1(Заг.ч.з.-1)
13.
Поцюрко, О. Ю.
Ідея національної свободи у творчій спадщині В»ячеслава Липинського // Гілея. – 2012. – № 9. – С. 342-348. Кільк. прим. 1 (Філос.1)
14.
Поцюрко, О. Ю.
Національний вимір свободи в творчій спадщині Д. Донцова // Гілея. – 2012. – № 5. – С. 423-428. Кільк. прим. 1 (Філос.1)

Запитання № 1572
, . e-mail:
Йосиф Веньямин Рутський. Підкажіть будь ласка літературу. Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Митрополит Йосиф Велямин Рутський 1613-1637 // Твори Патріярха і кардинала Йосифа. – Рим, 1996. – т. 4, Ч. 1 : Від Флорентійської до Берестейської Унії (1439-1596). – С. 317-324. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 271.222(477)
Н19 Назарко, І.
Київські і Галицькі Митрополити. Біографічні нариси (1590-1960): / І. Назарко, ЧСВВ. – Торонто : Вид-во Отців Василіян, 1962. – 271 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)

Запитання № 1571
Ірина, ПНХ. e-mail:
Методика викладання природознавства в початковій школі
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.262.0
М 54 Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навчальний посібник. / укладач Н.І.Луцан. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. універ. ім.В.Стефаника, 2010. – 204 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 3)
2. 74.262.0
Б 18 Байбара, Т. М.
Методика навчання природознавства в початкових класах [Tекст]: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К. : Веселка, 2008. – 334 с. – (Трансформація гуманіт. освіти в України). кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 5)
3. 74.262.0
К44 Кисельов, Ф. С.
Методика викладання природознавства в початкових класах [Текст] : навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – 2-е вид., переробл. і доп. – К. : Вища школа, 1975. – 176 с. кільк.прим.: 42 (КХ. – 42)
4. 74.264.4
К56 Коваль, Н. С.
Самостійна робота учнів на уроках природознавства [Текст] : посіб. для вчителя / Н. С. Коваль. – К., 1982. – 96 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 18)
5. 74.262.0я73
К 89 Кукалець, М. В.
Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст]: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спец. "Початкова освіта" / Мирослава Василівна Кукалець. – Рек МОН. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 222 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
6. 74.262.0
Н30 Нарочна, Л. К.
Методика викладання природознавства [Текст] : навч. посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1990. – 302 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 20, Коледж. – 1)
7.
Розбицький, М. Л.
Творчий підхід до викладання природознавства / М. Л. Розбицький // Фізика в школах України. – 2014. – № 9-10. – Вкладка. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)

8. 74.262.0
М54 Методика викладання природознавства в початковій школі: : навчальний посібник / уклад. Н.І.Луцан. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2012. – 204 с. – ПНУ. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9.
Сак, Т.
Наочні засоби навчання на уроках природознавства у школі інтенсивної педагогічної кореляції / Т. Сак // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С.2-5.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Дегтярьова, В. Р.
Використання мультимедійних засобів навчання на уроках у початкових класах / В. Р. Дегтярьова // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 9. – С. 2-8.
11.
Павленко, Л. П.
Застосування мультимедійних засобів навчання на уроках у початковій школі / Л. П. Павленко // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 8. – С. 2-10.
12. 74.262.0
Д 49 Дитиняк, Г.
Я досліджую, експериментую,спостерігаю. (Методика навчання природознавства в початкових класах) / Г. Дитиняк, Л. Андрушко, Н. Древняк. – Львів-Торонто, 2003. – 140 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 7)

Запитання № 1570
Анна, УМЛ. e-mail: annashkoruta@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми курсової роботи "Прояви романтизму у прозі Пантелеймона Куліша на основі повісті "Огненний змій" та оповідання-ідилії "Орися"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Івашків, В.
"Воронізький цикл" ранньої прози Пантелеймона Куліша / В. Івашків // Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша: монографія : монографія / В.Івашків. – Львів, 2009. – С. 31-72. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. 83.3(4Укр)1
І24 Івашків, В.
Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша: монографія / В. Івашків. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 448 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Базюк, У.
Особливості фольклорної фантастики ранньої романтичної прози Пантелеймона Куліша // Вісник Львівського університету. Серія: філологічна. – Львів, 2004. – Вип. 35. – С. 397-405. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Надворна, Є.
Поетичний образ Орисі (за однойменим твором Пантелеймона Куліша) / Є. Надворна // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 5. – С.30-32. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Сізова, К.
Дві "Орисі": сентиментальні паралелі та зв"язок із фольклорною традицією // Слово і час. – 2007. – № 7. – С.83-86. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 83.3(4Укр)1
К90 Куліш П. О. (матеріяли і розвідки). Т. 22. Ч. 1 / під ред. К. Студинського і Ф. Савченка. – Львів , 1929. – 72с. кільк.прим.: 1 (ФРВ. – 1)
7. 83.3(4Укр)1
К90 Куліш П. О. (матеріяли і розвідки). Т. 22. Ч. 2 / під ред. К. Студинського. – Львів, 1930. – 179с. кільк.прим.: 1 (ФРВ. – 1)
8. 83.3(4Укр)1
К49 Пантелеймон Куліш: матеріали і дослідження. – Львів-Нью-Йорк, 2000. – 414 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
9. 83.3(4Укр)1
К 90 Пантелеймон Куліш і українське національне відродження: доповіді та повідомлення наукової конференції присвяченої 175-м роковинам від дня народження письменника. – Харків, 1995. – 97 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Твори Куліша:[літературознавство, театрознавство, публіцистика] // Хроніка 2000. – 2009. – № 78. – С.6-182. Кільк. Прим. 1 (Іст.-1)
11. 83.3(4Укр)1
І24 Івашків, В.
Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша: монографія / В. Івашків. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 448 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 84(4Укр)1
К90 Куліш, П.
Вибрані твори; упоряд., підготовка текстів та прим. М. Л. Гончарука; вступ. ст. І. І. Пільгука. – К. , 1969. – 558 с. кільк.прим.: 10 (ХЛ. – 9, ЗагЧЗ. – 1)
13. 84(4Укр)1
К90 Куліш, П. О.
Твори: в 2-х т. Т.1. – К. , 1994. – 752 с. кільк.прим.: 10 (ХЛ. – 9, ЗагЧЗ. – 1)
14. 84(2Укр)
К90 Куліш, П. О.
Твори: в 2-х т. Т. 2 : Поеми. Драматичні твори. – К., 1994. – 768 с. кільк.прим.: 7 (ХЛ. – 7)

Запитання № 1569
Маряна, По-41. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературату до теми курсової роботи «Соціокультурне виховання молодших школярів.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
Б90 Бузінська, Я. М.
Підготовка майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв»язків у початковій школі : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. – Ялта, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Веремійчук, І.
Інтегровані уроки як спосіб реалізації міжпредметних зв»язків // Початкова школа. – 2012. – № 1. – С. 15-18. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
МІжпредметні зв"язки. // Наукові основи методики літератури. – К., 2002. – С. 196-229.
4.
Большакова, І.
Урок із міжпредметними зв»язками. Зразки інтегрованих уроків // Інтегровані уроки в початковій школі / І.Большакова. – К., 2016. – С. 35 - 105. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Хінціцька, Н.
Інтегроване навчання та міжпредметні зв»зки: [що спільне, відмінне й особливості реалізації на уроках] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 2. – С. 64-65. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. 74.202.601
Б 79 Большакова, І.
Інтегровані уроки в початковій школі / Інна Большакова. – К., 2016. – 176 с.
кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.58
Т19 Тарарак, Н. Г.
Міжпредметні зв"язки вокально-хорових дисциплін у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Н. Г. Тарарак. – Харків, 2008. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
Бак, О.
Міжпредметні зв»язки. Інтеграція в початковій школі // Початкова освіта. – 2018. – № 23. – С. 20 - 24. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9.
Левчук, Л.
Естетика в структурі міжпредметних зв»язків // Основи естетики: навч. посібник / Л.Т.Левчук. – К., 2000. – С.70-83. кільк.прим.: 10 (Філос. – 2, Педагог. – 1, КХ. – 5, Туризм. – 1, Верховина. – 1)
10.
Хурсяк, Л. Г.
Розвиток креативності учнів через реалізацію міжпредметних зв»язків на уроках української мови та літератури // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 13-14. – С. 2 - 12. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1568
Марія, Х-41. e-mail:
Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для бакалаврської роботи на тему: «Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з курсу "Хімічна технологія"».
Дякую :)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Основи хімічної технології: [ розробки занять] // Хімія. – 2017. – № 7. – С. 10 - 61.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
2. 24.21я73
Б 38 Беженар, В. П.
Загальна хімічна технологія: навч.-метод. посіб. / Василь Павлович Беженар, О. М. Хацевич. – Ів.-Франківськ; Калуш : Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2011. – 204 с. кільк.прим.: 30 (КХ. – 30)
3.
Лапінський, А.
Навчальні курси "Хімічна технологія" та "Біотехнологія". Спільні ознаки / А. Лапінський, І. Астрелін, І. Сташевська // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 5-6. – С.49-52. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
4.
Бурмістр, М. В.
Інноваційні технології навчання та роль науково-дослідної роботи в підготовці фахівців за напрямом "Хімічна технологія" в ДВНЗ УДХТУ / М. В. Бурмістр, В. І. Голеус, О. Б. Гірін // "Ефективні технології навчання та виховання в контексті Болонського процесу": збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції18-19 квітня 2013 р. – Макіївка, 2013. – С. 81-85. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Нетрибійчук, О.
Основи хімічної технології: [ Програма курсу за вибором; 9-ті, 10-ті, 11-ті класи] / О. Нетрибійчук // Хімія. – 2017. – № 7. – С. 5 - 10. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
6. 24.0
О-28 Общая химическая технология [Текст] / под ред. Амелина А. Г. – М. : Химия, 1977. – 400 с. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
7. 24.0
В74 Вопросы химии и химической технологии: республиканский межведомственный научно-технический сборник / Отв. ред. Белый Я. И. – Выпуск 90. – Харків : Изд-во при Харьковском гос. уни-те, 1989. – 128 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 35
К 52 Ключников, Н. Г.
Практические занятия по химической технологии: учеб. пособие для пед. ин-тов. - изд.3-е, перераб. – М., 1972. – 296 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 22.3
К 28 Касаткин, А. Г.
Основные процессы и апараты химической технологии. Примеры и справочные таблицы / А. Г. Касаткин ; отв. ред. Г. И. Арбузов. – М. , 1941. – 254 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10.
Лапінський, А.
Навчальні курси "Хімічна технологія" та "Біотехнологія". Спільні ознаки / А. Лапінський, І. Астрелін, І. Сташевська // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 5-6. – С.49-52. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
11. 37.23я73
Г 55 Глубіш, П. А.
Хімічна технологія текстильних матеріалів: Навч.посібник / П. А. Глубіш. – К. , 2005. – 300 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
12. 74.58
Л 17 Лазарєва, Т. А.
Формування професійних умінь із загальної хімічної технології у майбутніх інженерів засобами задачного навчання : Автореферат дис. ... канд.пед.наук. Спец 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Т. А. Лазарєва. – Луганськ, 2006. – 20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)

Запитання № 1567
Марія, Х-41. e-mail:
Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для бакалаврської роботи на тему: «Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з курсу "Хімічна технологія"».
Дякую :)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Основи хімічної технології: [ розробки занять] // Хімія. – 2017. – № 7. – С. 10 - 61.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
2. 24.21я73
Б 38 Беженар, В. П.
Загальна хімічна технологія: навч.-метод. посіб. / Василь Павлович Беженар, О. М. Хацевич. – Ів.-Франківськ; Калуш : Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2011. – 204 с. кільк.прим.: 30 (КХ. – 30)
3.
Лапінський, А.
Навчальні курси "Хімічна технологія" та "Біотехнологія". Спільні ознаки / А. Лапінський, І. Астрелін, І. Сташевська // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 5-6. – С.49-52. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
4.
Бурмістр, М. В.
Інноваційні технології навчання та роль науково-дослідної роботи в підготовці фахівців за напрямом "Хімічна технологія" в ДВНЗ УДХТУ / М. В. Бурмістр, В. І. Голеус, О. Б. Гірін // "Ефективні технології навчання та виховання в контексті Болонського процесу": збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції18-19 квітня 2013 р. – Макіївка, 2013. – С. 81-85. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Нетрибійчук, О.
Основи хімічної технології: [ Програма курсу за вибором; 9-ті, 10-ті, 11-ті класи] / О. Нетрибійчук // Хімія. – 2017. – № 7. – С. 5 - 10. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
6. 24.0
О-28 Общая химическая технология [Текст] / под ред. Амелина А. Г. – М. : Химия, 1977. – 400 с. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
7. 24.0
В74 Вопросы химии и химической технологии: республиканский межведомственный научно-технический сборник / Отв. ред. Белый Я. И. – Выпуск 90. – Харків : Изд-во при Харьковском гос. уни-те, 1989. – 128 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 35
К 52 Ключников, Н. Г.
Практические занятия по химической технологии: учеб. пособие для пед. ин-тов. - изд.3-е, перераб. – М., 1972. – 296 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 22.3
К 28 Касаткин, А. Г.
Основные процессы и апараты химической технологии. Примеры и справочные таблицы / А. Г. Касаткин ; отв. ред. Г. И. Арбузов. – М. , 1941. – 254 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10.
Лапінський, А.
Навчальні курси "Хімічна технологія" та "Біотехнологія". Спільні ознаки / А. Лапінський, І. Астрелін, І. Сташевська // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 5-6. – С.49-52. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
11. 37.23я73
Г 55 Глубіш, П. А.
Хімічна технологія текстильних матеріалів: Навч.посібник / П. А. Глубіш. – К. , 2005. – 300 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
12. 74.58
Л 17 Лазарєва, Т. А.
Формування професійних умінь із загальної хімічної технології у майбутніх інженерів засобами задачного навчання : Автореферат дис. ... канд.пед.наук. Спец 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Т. А. Лазарєва. – Луганськ, 2006. – 20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)

Запитання № 1566
Христина, МБА-31. e-mail:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Складові успіху оргназацій в сучасних ринкових умовах"
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.050
В 17 ВанГанди, А. Б.
Успех в бизнесе / Артур Б. ВанГанди. – Минск,1999. – 320 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 65.050я73
М 50 Менеджмент: підручник / за наук. ред. доктора економ. наук, проф. В.Г.Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 652 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
3. 65.050я73
М 50 Менеджмент : навч. посібник / за ред. С.І.Михайлова. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2012. – 536 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 005(075.8)
М 50 Менеджмент організації: підручник / за ред. В.П.Пєткова. – К., 2011. – 488 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 65.05
Б61 Білорус, О. Г.
Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність/ О. Г. Білорус, Є. Г. Панченко. – К. , 1992. – 40 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Іст. – 1)
6. 65.050я73
Д44 Діденко, В. М.
Менеджмент: підручник. – Рек. МОН. – К., 2008. – 584 с. кільк.прим.: 20 (КХ. – 15, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
7. 65.050я73
Д 81 Дудар, Т. Г.
Менеджмент : навч. посібник. – Рек. МОН. – К., 2013. – 336 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 65.050я73
С76 Стадник, В. В.
Менеджмент: підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Рек. МОН; 2-ге вид., вип., доп. – К. , 2007. – 472 с. кільк.прим.: 63 (КХ. – 58, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, МВ. – 1, Туризм. – 1)
9. 65.050я73
Ш38 Шегда, А. В.
Менеджмент: підручник. – Рек. МОН. – К., 2004. – 687 с. кільк.прим.: 30 (КХ. – 23, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Туризм. – 2, МВ. – 1)
10. 005(075.8)
Х64 Хміль, Ф. І.
Основи менеджменту. –К., 2007. – 576 с. кільк.прим.: 23 (КХ. – 19, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
11. 65.050я73
О75 Осовська, Г. В.
Основи менеджменту: підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. , 2006. – 664 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 9, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
12. 005(075.8)
О 75 Основи менеджменту: підручник / за ред. А.А.Мазаракі. – Х., 2014. – 846 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Іст. – 1)

Запитання № 1565
Христина, МБА-31. e-mail:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Сучасні принципи управління організацією"
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.050я73
Є27 Євтушевський, В. А.
Основи корпоративного управління: навч.посібник / Володимир Андрійович Євтушевський. – Рек. МОН. – К. , 2002. – 317 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 65.01я73
І 20 Іванова, Н. Ю.
Економічна теорія управління фірмою: навчальний посібник / Надія Юріївна Іванова. – Рек.МОН. – К. , 2010. – 266 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 5, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
3. 65.050.2
А 18 Аванесова, Н. Е.
Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади: монографія / Н. Е. Аванесова, О. В. Марченко. – Харків, 2015. – 196 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
4. 65.050я73
М 50 Менеджмент організацій: підручник / за заг. ред. Федулової Л.І. – К., 2003. – 448 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 65.05я73
Г13 Гаєвський, Б. А.
Основи науки управління: навч. посібник / Б. А. Гаєвський. – 2-е вид., стереотипне. – К. , 1998. – 112 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 4 Іст. – 1)
6. 65.050
У93 Ушацький, С. А.
Основи управління: навч. посіб. / С. А. Ушацький, В. Б. Яковенко. – К., 1994. – 72 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 65.050я73
Ф 27 Фатхутдінов, Р. А.
Управління конкурентоздатністю організації / Раїс Ахметович Фатхутдінов, Г. В. Осовська. – Рек. МОН України. – К. : Кондор, 2009. – 470 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 9, Іст. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
8. 65.050я73
Г 94 Гуменник, В. І.
Менеджмент організацій: навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К., 2012. – 503 с. кільк.прим.: 250 (КХ. – 235, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Верховина. – 5, Музей. – 1, Коломия. – 5)
9. 65.05
Н50 Нємцов, В. Д.
Менеджмент організацій / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. – Рек. МОН. – К., 2001. – 560 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1 Іст. – 2)
10. 65.050я73
О 75 Осовська, Г. В.
Менеджмент організацій: підручник / Галина Василівна Осовська, О. А. Осовський. – Рек. МОН України. – К., 2009. – 680 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
11. 65.050я73
С 41 Ситник, Й. С.
Менеджмент організацій: навч. посібник. – Львів: К., 2008. – 456 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
12. 65.050я73
Ш 74 Шморгун, Л. Г.
Менеджмент організацій. – Рек. МОН. – К., 2010. – 452 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)

Запитання № 1564
Христина, МБА-31. e-mail:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Оцінка якості і конкурентноспроможності товару"
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. 65.5я73
У 67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс: навчальний посібник / за ред. І.Ю.Сіваченка, Ю.Г.Козака та інш. – 3-тє вид., Рек.МОН. – К., 2010. – 312 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
2. 338.486
Г12 Гаврилюк, С. П.
Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу: навч. посібник / С. П. Гаврилюк. – К., 2006. – 180 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Туризм. – 2, Іст. – 1)
3. 65.29
Д 58 Довгань, Л. Є.
Конкурентоспроможність підприємств: монографія. / Людмила Євгенівна. Довгань. – К., 2007. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
4.
Кузьмін, О. Є.
Конкурентоспроможність товарів та послуг на світовому ринку / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль // Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. / О.Є.Кузьмін, Н.І.Горбаль. – Львів, 2005. – С.34-43. кільк.прим.: 10 (КХ. – 6, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
5.
Мороз, О. В.
Методичні аспекти оцінювання стратегічного становища та економічної конкурентоспроможності підприємств середнього та малого бізнесу / О. В. Мороз, С. С. Воловодюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 11. – С. 22-27.
6. 65.050я73
Ш23 Шаповал, М. І.
Менеджмент якості: підручник. – Рек. МОН. – К., 2006. – 471 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 10)
7.
Малюта, Л. Я.
Забезпечення якості продукції - необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі / Л. Я. Малюта // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 9. – С.11-15.Кільк. прим. 1 (Ек-1)
8.
Кузьміна, М.
Визначення поняття "якість продукції" та критерії її оцінки. / М. Кузьміна // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 138-141. Кільк. прим. 1 (Ек-1)
9.
Зайцева, Л. О.
Якість продукції - необхідна передумова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 196-200.Кільк. прим. 1 (Ек-1)
10.
Г82 Грибко, О. В.
Державне регулювання якості та обігу нових типів продовольчих товарів в Україні : Автореферат дис. ... канд. наук з держ. управління. Спец. 25.00.02 - механізми державного управління / О. В. Грибко. – Харків, 2011. – 20 с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
11. 65.050я73
А 23 Агєєв, Є. Я.
Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є. Я. Агєєв. – Рек. МОН. – Львів, 2010. – 240 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1563
Христина, МБА-31. e-mail:
Доброго дня підкажіть літературу на тему: "Функції печаткової освіти в системі безперервної освіти"
Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.04(4Укр)
М 33 Матвеєва, Н.
Неперервна освіта: професійний розвиток педагога:навчально-методичний посібник / Наталія Матвеєва. – Ів.-Франківськ, 2011. – 118 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
2.
Іванова, С. О.
Безперервна освіта - рушійна сила розвитку громадянського суспільства і політика держави // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова: зб. наукових праць / ред. рада: В.П.Андрущенко (голова). – К., 2010. – Вип. 25(38). – С. 80-83. – (Серія №7: : Релігієзнавство.Культурологія,Філософія) кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3.
Астахова, В.
Безперервна освіта - стратегічний напрям розвитку сучасних освітніх систем // Болонський процес в дії: Матеріали "Круглого столу", проведеного Інститутом Вищої освіти АПН України та ред. тижневика "Освіта" (травень 2004 р. - лютий 2005 р.) /За ред. О.С.Коноваленко; Б.І.Корольов. – К., 2005. – С.43-45. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
4.
Златніков, В.
Безперервна освіта та реформи в системі освіти України // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ - Горлівка, 2007. – Вип. XV-XVI, Ч. 2. – С. 111 - 117. – (сер. Педагогіка) кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Пилипенко, Є.
Безперервна освіта: система підвищення кваліфікації педагога // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2008. – Випуск ХХVI - XXVII. – С. 173-180. – (Педагогіка) кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6. 74.04(4Укр)
Н 12 На шляху до безперервної освіти : із досвіду розробки авторських інтегрованих навч. програм у науково-навчальному комплексі" Народна українська академія" / за заг. ред. В.І.Астахової. – Харків, 2005. – 208 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Буряк, В.
Розвиток професійно-педагогічних якостей у системі безперервної освіти / В. Буряк // Вища школа. – 2005. – № 2. – С.50-57. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Самоосвіта класних керівників . Інноваційні виховні технології. Теорія, досвід, практика. // Книга класного керівника[Текст]: довідково-методичне видання / упоряд. С.В.Кириленко, Н.І.Косарєва, -2-ге вид., доповн. – Харків, 2006. – С.375-495. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)9.
Міщенко, В.
Зарубіжний досвід та вітчизняні актуалітети організації неперервної освіти / В. Міщенко // Рідна школа. – 2010. – № 11. – С. 9-16. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
Чала, А. Т.
Проектна діяльність у системі безперервної освіти "Дитячий садок - школа - ВНЗ - підприємство" / А. Т. Чала, Н. В. Кузьміних, Л. В. Охременко // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2008. – № 1. – С.97-100. Кільк. прим. 1 (Ек)
10.
Луговий, В. І.
Світовий досвід професіоналізації освіти: концептуальні засади і практична реалізація (Безперервна освіта в контексті європейської інтеграції) / В. І. Луговий // Педагогіка і

Запитання № 1562
Іванна, ПОДО-зм-11. e-mail:
Доброго дня.
Підкажіть будь ласка літературу на тему: Система музичного виховання Ш.Сузукі. Суть методу Сузукі.
Дякую.
відповідь
Вибачте, але наша бібліографія не містить записів на цю тематику, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.Також рекомендуємо звернутись до читального залу Навчально-наукового інституту мистецтв.
1. 74.200.511.3
М 54 Методика музичного виховання в дитячому садку / ред. С. В. Жилютова. – К. , 1974. – 190 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 74.200.511.3
В 61 Вовк, М. В.
Методика музичного виховання молодших школярів / Мирон Васильович. Вовк. – Ів.-Франківськ, 2007. – 264 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Жулковський, Б.
Зарубіжні системи музичного виховання дошкільнят і молодших школярів / Б. Жулковський // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 48 - 51. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівні акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид. доопрацьоване. Частина 2 : Нотний додаток. Збірник пісень для школярів / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця, 2007. – 124 с. кільк.прим.: 3 (ХудГраф. – 3)
5. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1 / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця, 2007. – 216 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
6. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1 / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 216 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
7. 74.9
Г15 Галадзе, М. В.
Музичне та естетичне виховання дітей в сім»ї. – К., 1968. – 48 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. http://www.suzukimusic.ru/method-suzuki/about-method.html

Запитання № 1561
, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Добридень! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Теологія пророка Єремії", а також "Теологія послання до Галатів" Буду дуже вдячний.
відповідь
Вибачте, але наша бібліографія не містить записів на цю тематику, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.Також рекомендуємо звернутись до читального залу філософських наук.
1.
Заведюк, о. Д.
Послання апостола Павла до галатів / о.Діонисій Заведюк // Місіонар. – 2009. – № 10. – С.8-11.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2.
Заведюк, о. Д.
Послання апостола Павла до галатів / о.Діонисій Заведюк // Місіонар. – 2009. – № 12. – С.9-11. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. 2-1
С42 Скибицкий, М. М.
Мировоззрение, естествознание, теология / М. М. Скибицкий. – М., 1986. – 223 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 2-284
Т40 Тиллих, П.
Систематическая теология. Т. 3 / П. Тиллих. – М.; СПб., 2000. – 415 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 2-284
Т40 Тиллих, П.
Систематическая теология. Т. 1-2 / П. Тиллих. – М.; СПб., 2000. – 463 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1560
, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Добридень! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Теологія пророка Єремії", а також "Теологія послання до Галатів" Буду дуже вдячний.
відповідь
Вибачте, але наша бібліографія не містить записів на цю тематику, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.Також рекомендуємо звернутись до читального залу філософських наук.
1.
Заведюк, о. Д.
Послання апостола Павла до галатів / о.Діонисій Заведюк // Місіонар. – 2009. – № 10. – С.8-11.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2.
Заведюк, о. Д.
Послання апостола Павла до галатів / о.Діонисій Заведюк // Місіонар. – 2009. – № 12. – С.9-11. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. 2-1
С42 Скибицкий, М. М.
Мировоззрение, естествознание, теология / М. М. Скибицкий. – М., 1986. – 223 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 2-284
Т40 Тиллих, П.
Систематическая теология. Т. 3 / П. Тиллих. – М.; СПб., 2000. – 415 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 2-284
Т40 Тиллих, П.
Систематическая теология. Т. 1-2 / П. Тиллих. – М.; СПб., 2000. – 463 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1559
, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Добридень! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Теологія пророка Єремії", а також "Теологія послання до Галатів" Буду дуже вдячний.
відповідь
Вибачте, але наша бібліографія не містить записів на цю тематику, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.Також рекомендуємо звернутись до читального залу філософських наук.
1.
Заведюк, о. Д.
Послання апостола Павла до галатів / о.Діонисій Заведюк // Місіонар. – 2009. – № 10. – С.8-11.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2.
Заведюк, о. Д.
Послання апостола Павла до галатів / о.Діонисій Заведюк // Місіонар. – 2009. – № 12. – С.9-11. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. 2-1
С42 Скибицкий, М. М.
Мировоззрение, естествознание, теология / М. М. Скибицкий. – М., 1986. – 223 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 2-284
Т40 Тиллих, П.
Систематическая теология. Т. 3 / П. Тиллих. – М.; СПб., 2000. – 415 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 2-284
Т40 Тиллих, П.
Систематическая теология. Т. 1-2 / П. Тиллих. – М.; СПб., 2000. – 463 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1558
Іван Марусяк, СОІм-11. e-mail:
Доброго Дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для магістерської роботи з історії на тему "Європейський Союз в умовах нового світового порядку"
Щиро дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4
Ш 77 Шнирков, О. І.
Європейський союз у глобальному інноваційному просторі: монографія. – К., 2008. – 143 с. кільк.прим.: 2 (МВ. – 2)
2. 66.4(0)
Є24 Європейський союз: словник-довідник / ред. М. Марченко. – К., 2006. – 140 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Бібл. – 1, МВ. – 1)
3. 66.4(0)
Є 24 Європейський союз: вчора,сьогодні,завтра Die Europaische Union: gestern heute, morgen: навчальний посібник / укл.: Макар Ю.Ш., Будяк В.І., Івасютин Т.Д., Семенко В.В. – Чернівці, 2008. – 224 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4. 66.4я2
Є 24 Європейський Союз: економіка, політика, право: енциклопедичний словник / редкол.: В. В. Копійка (голова), О. І. Шнирков (заст. голови), В. І. Муравйов та ін. – К., 2011. – 368 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
5.
Байковський, П.
Європейський Союз як політична система / П. Байковський // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 26. – С. 104-112. – (Серія міжнародні відносини) кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
6. 66.4(0)я73
К 66 Копійка, В. В.
Європейський Союз:історія і засади функціонування: навчальний посібник / Валерій Володимирович Копійка, Т. І. Шинкаренко ; за ред. Л.В.Губерського. – Рек. МОН 2-ге вид., випр. і доп. – К., 2012. – 759 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 6, МВ. – 2)
7.
Кошеваров, В. П.
Європейський Союз як вторинний суб»єкт міжнародного права / В. П. Кошеваров // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей / Ред. В.В. Луць. – Ів.-Франківськ, 2001. – Вип. VІІ. – С. 60-65. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
8. 66.4(0)
П61 Посельський, В.
Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К., 2002. – 168 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 6, МВ. – 1)
9. 66.4(0)
Л 44 Лендьел, М. О.
Розширення та політика сусідства Європейського Союзу : навчально-метод. посібник та матеріали до курсу. – Ужгород, 2008. – 284 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
10. 65.58я73
М 50 Менеджмент європейської економічної інтеграції: підручник / за ред. С.М.Писаренко. – К., 2012. – 373 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 66.4(0)я73
Б91 Буряк, П. Ю.
Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. – К., 2007. – 336 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 3, МВ. – 2, Іст. – 1, Гурт№5. – 1)
12. 65.58я73
М74 Мокій, А. І.
Міжнародні організації: навчальний посібник / Анатолій Іванович Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – К., 2011. – 280 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 11, Іст. – 2, МВ. – 2)

Запитання № 1557
Блажків Діана, ПР-35. e-mail: dblazhkevytch@gmail.com
Доброго дня!Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи з цивільного процесу на тему "Поняття, види та загальна характеристика судових витрат відповідно до норм ЦПК України 2017 року"
Щиро дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Судові витрати. // Господарський процесуальний кодекс України: cтаном на 12 жовтня 2005 р. – К., 2005. – С.20-22. – ("Офіційний документ") кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Юр. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
2.
Судові витрати // Цивільний процес: навч. посіб. – К., 2005. – С.93-102. кільк.прим.: 9 (КХ. – 4, Юр. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
3.
Судові витрати у кримінальному процесі. // Кримінально-процесуальне право України. Загальна частина: посіб. для підготов. до іспитів. – К., 2003. – С.95. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
4.
Г55 Глущенко, Л. Г.
Судові витрати в адміністративному судочинстві : Автореферат дис. ... канд. юридич. наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес;фінансове право;інформаційне право / Л. Г. Глущенко. – Запоріжжя, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Ковальов, А.
Відшкодування судових витрат на оплату судово-медичних досліджень та судово-медичних експертиз за рахунок особи, яка вчинила злочин / А. Ковальов, В. Сапелкін // Вісник прокуратури. – 2010. – № 3. – С.38-42. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. 347.9(477)
Ц 54 Цивільний процес України: підручник / За заг. ред. М. М. Ясинка. – К., 2014. – 744 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
7. 347.91/.95(075.8)
Ш90 Штефан, М. Й.
Цивільний процес: підручник. – К., 2001. – 696 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Юр. – 1)
8. 347.9(477)(075.8)
В 19 Васильєв, С. В.
Цивільний процес України: навч.посібник. – К., 2013. – 344 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
9. 347.9(477)
Ф95 Фурса, С. Я.
Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2-х т. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак. – К., 2006. – Т. 1 , -912 с. Т. 2 , - 800 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 3, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
10. 340(477)(094.4)
Ц 58 Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 4 червня 2012 р. – К., 2012. – 156 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
11. 347:346(477)(094.4)
Ц 45 Цивільний процесуальний кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. – К. , 2006. – 208 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 347.9(477)
Л 69 Логінов, О. А.
Цивільний процес України: навч. посібник / Олександр Анатолійович Логінов, О. О. Штефан. – К., 2012. – 368 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Юр. – 1)

Запитання № 1556
Роксолана, ПР-11. e-mail: roksolana743@gmail/com
Доброго дня!допоможіть будь ласка підібрати літературу для проекту з біології на тему"Особиста програма зміцнення здоров`я"
буду дуже вячна!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.100.54
З 41 Збереження і зміцнення здоров"я дітей: збірник матеріалів/ упорядники Бабій Н.М., Мишаста Г.Й. – Ів.-Франківськ, 2007. – 152 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
2.
Волобуєва, Т.
Здоров»язбережувальна технологія як система заходів з охорони та зміцнення здоров»я учнів // Рідна школа. – 2012. – № 7. – С. 35-38.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Гаврилюк, Л.
Фізичні тренування - найважливіший засіб зміцнення здоров»я // Науковий вісник Чернівецького університету:збірник наукових праць. – Чернівці, 2005. – Вип. 278 : Педагогіка та психологія. – С. 28-35.
4. 351.77
О92 Охорона здоров»я в Україні: нормативна база / Упоряд. Є.К. Пашутинський. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. , 2006. – 480 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
5. 51.2
В 80 Вплив харчування на здоров»я людини : підручник / за ред. Радька М.М. – Чернівці , 2006. – 500 с. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1, КХ. – 2)
6. 74.200.5
З 46 Здоров»я чисте джерело : формування здорового способу життя. Превентивне виховання. Екологічне виховання: на допомогу пед.працівникам / упор. Л.Л.Куприянчик. – Х., 2006. – 144 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)
7. 173
Г34 Геник, С.
Скарби здоров»я навколо нас. – Ів.-Франківськ, 2002. – 680 с.кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8.
Стельмашенко, В.
Вплив творів мистецтва на збереження та зміцнення здоров»я / В. Стельмашенко // Початкова школа. – 2012. – № 3. – С. 56-57.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. 74.900.54
П24 Педагогика здоровья. – М. , 1992. – 288 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10. 53.59
Р31 Рецепты здоровья и долголетия. – Дніпропетровськ, 1994. – 448 c. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 57
В29 Вендровска, С.
100 минут для красоты и здоровья. – М. , 1985. – 48 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 6)
12. 75.0
Ж91 Журавлев, Е.
Секреты здоровья. – М. , 1977. – 144 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
13. 51.1(2)5
Л78 Лоранский, Д. Н.
Азбука здоровья: Книга для молодёжи / Д. Н. Лоранский, В. С. Лукьянов. – М., 1990. – 176 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
14. 28.9
Т76 Трофимов, Н. В.
Движение - залог здоровья. – М., 1969. – 184 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)


Запитання № 1555
Анастасія, СП-31. e-mail: nastya.drin98@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему"Соціально педагогічна підтримка підлітків у кризовій ситуації" . Дуже дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.44
Б16 Баженов, В. Г.
Воспитание педагогически запущенных подростков . – К., 1986. – 130 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2, КХ. – 1)
2.
Зинченко, Н.
Профилактика суицидального поведения подростка: [семинар-практикум для классных руководителей] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 6. – С. 36-37.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3. 159.922.8
К84 Крутецкий, В. А.
Психология подростка / В. А. Крутецкий, Н. С. Лукин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1965. – 316 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
4. 159.922.8
Л25 Ларина, И. А.
Как пережить подростковый кризис. Психологическая работа с родителями / И. А. Ларина. – М. , 2004. – 176 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5.
Ригель, О.
Психологічний супровід підлітка у кризовій ситуації / О. Ригель // Практичний психолог: Школа. – 2015. – № 3-4. – С. 26 - 31. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. 74.66
В76 Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: збірник наукових праць / За ред. І.Пасічника. – Острог : Острозька академія, 1998. – 444 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 159.922.76
К77 Краковский, А. П.
Трудный возраст (О психологических особенностях младших подростков и путях решения "проблемы пятых классов"). – М. , 1966. – 160 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 5)
8. 159.922.8
К84 Крутецкий, В. А.
Психология подростка / В. А. Крутецкий, Н. С. Лукин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1965. – 316 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
9.
Лавриненко, В. А.
Особливості переживання смисложиттєвої кризи підлітками / В. А. Лавриненко // Кризи життєвого простору особистості, сім»ї та соціальних інституцій: матеріали Всеукр. наук.-практ.конф. з міжнародн. участю (Полтава, 15-17 лютого, 2013 р.). – Полтава, 2013. – С. 87-95. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
10. 159.922.8
П 44 Подмазин, С. И.
Как помочь подростку с "трудным" характером. – К., 1996. – 160 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 159.922.73
П50 Поліщук, В. М.
Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомплекси: монографія. – Суми, 2013. – 478 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
12. 74.900
Ч 44 Чепмен, Г.
П»ять мов любови у підлітків / Гері Чепмен ; пер.пер. з англ. А.Маслюк. – Львів : Свічадо, 2007. – 312 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1554
Тетяна, СП-31. e-mail: tania98v@gmail.com
Доброго дня допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової на тему «соціально-педагогічна робота з агресивною дитиною «
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Геник, С.
Савовільна і свавільна дитина (важкі діти, агресивні діти) / С. Геник, М. Грицишин, І. Дейчаківський // Обдарована дитина / С.Ґеник, М.Грицишин, І.Дейчаківський. – Ів.-Франківськ, 2007. – С.343-379. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Магур, Р. Р.
Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства (Агресія в учнівському середовищі) / Р. Р. Магур, Г. Р. Чмуневич // Безпека життедіяльності. – 2012. – № 5. – С. 23-27.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Котова, І. С.
Тренінгове заняття для класних керівників та батьків. Тема. Профілактика агресії у дітей / І. С. Котова // Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 11. – С. 56 - 59. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Майстренко, І.
Феномен прихованої агресії у взаємодії дорослих і дітей / І. Майстренко // Практичний психолог: Школа. – 2015. – № 2. – С. 24 - 30.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5.
Бичковська, Г.
Агресивна дитина. Запобігання та обмеження проявів / Г. Бичковська // Психолог. – 2018. – № 5-6. – С. 32 - 34. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6. 74.905
С 69 Соціально-педагогічна робота з проблемними сім»ями: навчально-метод. посібник / Капська А.Й.,Олексюк Н.С.,Калаур С.М.,Фалинська З.З. – Рек. МОН. – Тернопіль, 2010. – 304 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 316.613.434
К 75 Качмар, О. В.
Феномен агресії в соціокультурній динаміці: соціально-філософський аналіз: монографія / Олександра Василівна Качмар. – Ів.-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 312 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
8.
Песоцька, О.
Соціально-педагогічна робота з попередження і подолання агресивної поведінки школярів / О. Песоцька // Вісник Луганського національного університету імені Т.Шевченка. – Луганська, 2009. – вип. № 6 : березень. – С.194 - 199. – (сер. "Педагогічні науки") кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
9.
К49 Клішевич, Н. А.
Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.05 - соціальна педагогіка. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
10.
Булгакова, О. М.
Профилактика агрессивного поведения подростков / О. М. Булгакова, Н. Ф. Врачинская // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 12. – С. 38-40. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
11. 159.922.76
Б98 Бютнер, К.
Жить с агрессивными детьми. – М., 1991. – 144 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Гурт№5. – 1)
12. 159.922.76
М74 Можгинский, Ю. Б.
Агрессивность детей и подростков: Распознавание, лечение, профилактика. – М., 2006. – 181 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
13.
Чістякова, В.
Агресивна поведінка дитини: [робота з "конфліктними учнями"] // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 63.Кільк. прим. 1 (Пед.1)

Запитання № 1553
Ольга, ПО-11. e-mail: olga18.06.2001@gmail.com
Добрий вечір,допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Розумовий розвиток молодшого школяра".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Скрипченко, О. В.
Розумовий розвиток молодшого школяра // Вікова психологія: хрестоматія: навч. посібник / Упоряд.:Л. В. Долинська, Т. М. Лисянська та ін. – К., 2014. – С. 173 - 194. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Педагог. – 1)
2. 74.3
З-41 Збірник основних керівних матеріалів про спеціальні школи-інтернати для дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку. – К., 1984. – 216 с. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
3.
Івасишин, Г. Д.
Психолого-педагогічні умови розумового розвитку молодших школярів засобами народознавства // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ, 1999. – Вип. 3., Ч. 2. – С.177-187. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
4.
Бобренко, І.
Рухливі ігри як засіб інтенсифікації розвитку просторового орієнтування старших дошкільників із порушенням розумового розвитку / І. Бобренко // Особлива дитина. – 2015. – № 3. – С. 58-64. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
5.
Боднар, Л.
В.О. Сухомлинський про підручник як засіб розумового розвитку молодших школярів / Л. Боднар // Рідна школа. – 2014. – № 7. – С. 42-45. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
6.
Губар, О. М.
Діагностичний інструментарій визначення рівня розумового розвитку дитини 1-го року навчання в школі / О. М. Губар, К. В. Самолюк // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 12. – С.22 - 29. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
7.
Орап, М.
Реализация ідей В.О.Сухомлинського щодо розумового розвитку першокласників під час уроків навчання грамоти / М. Орап // Початкова школа. – 2007. – № 9. – С.1-3. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
8.
. Семенюк, О.
Шахи як засіб загального розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку. / О. Семенюк // Наукові записки Тернопільського держ. пед.ун-ту. – Тернопіль, 1998. – № 2. – С. 120-124. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
9. 159.9.922.72
М50 Менчинская, Н. А.
Проблемы учения и умственного развития школьника: Избранные психологические труды. – М. , 1989. – 224 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Філос. – 1)
10. 159.922.72
О44 Одуева, Н. К.
О переходе от ощущения к мысли. К истории умственного развития ребенка. – М., 1963. – 120 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
11. 74.202
У56 Умственное развитие младших школьников в процессе обучения: сборник научных трудов / научн.ред. А. А. Люблинская. – Ленинград, 1974. – 240 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2 Пед. – 2)
12. 159.922.72
М65 Мислення в діяльності молодших школярів / За ред. Г.С. Костюка, Г.О. Балла. – К., 1981. – 155 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
13. 159.922.72
К71 Косма, Т. В.
Мислення учнів молодшого шкільного віку. – К. , 1968. – 208 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, Філос. – 1)
14. 159.922.72
Р16 Раев, А. И.
Управление умственной деятельностью младшего школьника: учеб. пособие. – Ленинград, 1976. – 134 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1552
Ольга, ПО-11. e-mail: olga18.06.2001@gmail.com
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Скрипченко, О. В.
Розумовий розвиток молодшого школяра // Вікова психологія: хрестоматія: навч. посібник / Упоряд.:Л. В. Долинська, Т. М. Лисянська та ін. – К., 2014. – С. 173 - 194. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Педагог. – 1)
2. 74.3
З-41 Збірник основних керівних матеріалів про спеціальні школи-інтернати для дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку. – К., 1984. – 216 с. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
3.
Івасишин, Г. Д.
Психолого-педагогічні умови розумового розвитку молодших школярів засобами народознавства // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ, 1999. – Вип. 3., Ч. 2. – С.177-187. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
4.
Бобренко, І.
Рухливі ігри як засіб інтенсифікації розвитку просторового орієнтування старших дошкільників із порушенням розумового розвитку / І. Бобренко // Особлива дитина. – 2015. – № 3. – С. 58-64. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
5.
Боднар, Л.
В.О. Сухомлинський про підручник як засіб розумового розвитку молодших школярів / Л. Боднар // Рідна школа. – 2014. – № 7. – С. 42-45. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
6.
Губар, О. М.
Діагностичний інструментарій визначення рівня розумового розвитку дитини 1-го року навчання в школі / О. М. Губар, К. В. Самолюк // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 12. – С.22 - 29. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
7.
Орап, М.
Реализация ідей В.О.Сухомлинського щодо розумового розвитку першокласників під час уроків навчання грамоти / М. Орап // Початкова школа. – 2007. – № 9. – С.1-3. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
8.
. Семенюк, О.
Шахи як засіб загального розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку. / О. Семенюк // Наукові записки Тернопільського держ. пед.ун-ту. – Тернопіль, 1998. – № 2. – С. 120-124. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
9. 159.9.922.72
М50 Менчинская, Н. А.
Проблемы учения и умственного развития школьника: Избранные психологические труды. – М. , 1989. – 224 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Філос. – 1)
10. 159.922.72
О44 Одуева, Н. К.
О переходе от ощущения к мысли. К истории умственного развития ребенка. – М., 1963. – 120 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
11. 74.202
У56 Умственное развитие младших школьников в процессе обучения: сборник научных трудов / научн.ред. А. А. Люблинская. – Ленинград, 1974. – 240 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2 Пед. – 2)
12. 159.922.72
М65 Мислення в діяльності молодших школярів / За ред. Г.С. Костюка, Г.О. Балла. – К., 1981. – 155 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
13. 159.922.72
К71 Косма, Т. В.
Мислення учнів молодшого шкільного віку. – К. , 1968. – 208 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, Філос. – 1)
14. 159.922.72
Р16 Раев, А. И.
Управление умственной деятельностью младшего школьника: учеб. пособие. – Ленинград, 1976. – 134 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1551
Іванна, ПМЛ(ф)-31. e-mail: ivanusja.22@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему"Фразеологічний портрет жінки в польській мові"
відповідь
Вибачте, але наша бібліографія не містить записів на цю тематику, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.2Пол-923
П 53 Польська мова: навч. посібник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. М. Добії. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 248 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Слов»ян. – 2 Гурт№5. – 1)
2. 81.2Пол-923
В 65 Войцева, О. А.
Польська мова: навч. посібник. – Чернівці, 2010. – 384 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 81.2Пол-923
К 77 Кравчук, А.
Польська мова - українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису : навч. посібник / Алла Кравчук. – Рек. МОН. – Львів, 2008. – 288 с. ільк.прим.: 2 (Слов»ян. – 2)
4. 811.162.1(075.8)
К 77 Кравчук, А. М.
Польська мова. Граматика з вправами : підручник для вищих навч. закл. – К., 2015. – 454 с. кільк.прим.: 3 (Слов»ян. – 3)
5. 81.2Пол-923
П 90 Пучковський, Ю. Я.
Польська мова. Практичний курс: посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – К. , 2009. – 265 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1 ЗагЧЗ. – 1 КХ. – 1)
6. 81.2Пол-923
Л43 Lekcje czytania: eksplikacje literackie. Czesc 2 / pod red. W.Dynaka, A.Wita Labudy. – Wroclaw, 1999. – 436 с. кільк.прим.: 49 (КХ. – 43, Слов»ян. – 6)
7. 81.2Пол-923
В 65 Войцева, О. А.
Польська мова: навч. посібник. – Чернівці, 2010. – 384 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 81.2Пол-923
Г74 Готтери, Н.
Польский язык: полный курс для начинающих / Н. Готтери, Дж. Микалак-Грей ; пер.с англ. Е. С. Пацеевской. – К., 2005. – 304 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 7, Слов»ян. – 5, Верховина. – 2, Іст. – 1)
9. 81.2 Пол-92
Д24 Дворецкий, И. Х.
Польский язык: учебник для высших учебных заведений / И. Х. Дворецкий. – М., 1947. – 355 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 81.2 Пол
Т46 Тихомирова, Т. С.
Польский язык. – М., 1978. – 208 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 81.2Укр-3
А 48 Алефіренко, М. Ф.
Теоретичні питання фразеології: монографія / Микола Федорович Алефіренко. – Харків, 1987. – 136 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 2)
12. 81.2Нім-923
Б 24 Баран, Я. А.
Теоретичні основи фразеології: навчальний посібник / Я. А. Баран, М. Зимомря. – Ужгород, 1999. – 176 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2 ЗагЧЗ. – 1)
13.
Р83 Рудюк, Т. В.
Вербалізація концептів ЧОЛОВІК, ЖІНКА в українській фразеології : Автореферат дис. ... канд. філологічн. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова. – К., 2010. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
14.
Сагата, Ю.
Людина в польській анімалістичній фразеології // Проблеми слов»янознавства: збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 59. – С. 285. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)

Запитання № 1550
Іванна, ПМЛ(ф)-31. e-mail: ivanusja.22@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему"Фразеологічний портрет жінки в польській мові"
відповідь
Вибачте, але наша бібліографія не містить записів на цю тематику, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.2Пол-923
П 53 Польська мова: навч. посібник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. М. Добії. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 248 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Слов»ян. – 2 Гурт№5. – 1)
2. 81.2Пол-923
В 65 Войцева, О. А.
Польська мова: навч. посібник. – Чернівці, 2010. – 384 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 81.2Пол-923
К 77 Кравчук, А.
Польська мова - українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису : навч. посібник / Алла Кравчук. – Рек. МОН. – Львів, 2008. – 288 с. ільк.прим.: 2 (Слов»ян. – 2)
4. 811.162.1(075.8)
К 77 Кравчук, А. М.
Польська мова. Граматика з вправами : підручник для вищих навч. закл. – К., 2015. – 454 с. кільк.прим.: 3 (Слов»ян. – 3)
5. 81.2Пол-923
П 90 Пучковський, Ю. Я.
Польська мова. Практичний курс: посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – К. , 2009. – 265 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1 ЗагЧЗ. – 1 КХ. – 1)
6. 81.2Пол-923
Л43 Lekcje czytania: eksplikacje literackie. Czesc 2 / pod red. W.Dynaka, A.Wita Labudy. – Wroclaw, 1999. – 436 с. кільк.прим.: 49 (КХ. – 43, Слов»ян. – 6)
7. 81.2Пол-923
В 65 Войцева, О. А.
Польська мова: навч. посібник. – Чернівці, 2010. – 384 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 81.2Пол-923
Г74 Готтери, Н.
Польский язык: полный курс для начинающих / Н. Готтери, Дж. Микалак-Грей ; пер.с англ. Е. С. Пацеевской. – К., 2005. – 304 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 7, Слов»ян. – 5, Верховина. – 2, Іст. – 1)
9. 81.2 Пол-92
Д24 Дворецкий, И. Х.
Польский язык: учебник для высших учебных заведений / И. Х. Дворецкий. – М., 1947. – 355 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 81.2 Пол
Т46 Тихомирова, Т. С.
Польский язык. – М., 1978. – 208 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 81.2Укр-3
А 48 Алефіренко, М. Ф.
Теоретичні питання фразеології: монографія / Микола Федорович Алефіренко. – Харків, 1987. – 136 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 2)
12. 81.2Нім-923
Б 24 Баран, Я. А.
Теоретичні основи фразеології: навчальний посібник / Я. А. Баран, М. Зимомря. – Ужгород, 1999. – 176 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2 ЗагЧЗ. – 1)
13.
Р83 Рудюк, Т. В.
Вербалізація концептів ЧОЛОВІК, ЖІНКА в українській фразеології : Автореферат дис. ... канд. філологічн. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова. – К., 2010. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
14.
Сагата, Ю.
Людина в польській анімалістичній фразеології // Проблеми слов»янознавства: збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 59. – С. 285. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)

Запитання № 1549
Тетяна, П-42. e-mail: shevchuktetyana98@gmail.com
Підкажіть будь ласка літературу до курсової роботи на тему "Референдум як прояв прямої демократії: зарубіжний і вітчизняний досвід" Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Б61 Білан, С. В.
Конституційно-правові засади референдуму, як форми прямої демократії : автореф. ... канд. юридич. наук.: 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право". – К., 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
2.
Барабаш, Ю.
Референдум як спосіб вирішення питань, пов»язаних із державним суверенітетом // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С.98-109. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3.
Б81 Бондар, М. Ю.
Конституційний референдум: теорія та практика : автореф. ... канд. юридич. наук.: 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право". – Одеса, 2017. – 20 с.кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
4.
Дашковська, О.
Референдум як інститут безпосередньої демократії: досвід зарубіжних країн // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 1. – С.235-241. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Дерев»яненко, С.
Конституційний референдум: європейський досвід і українська перспектива / С. Дерев»яненко // Наше право. – 2008. – № 2. – С.16-21. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6.
Дерев»янко, С.
Термін "референдум" у новітньому українському політичному дискурсі / С. Дерев»янко // Політичний менеджмент. – 2012. – № 1-2. – С. 34-42.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7.
Дерев»янко, С. М.
Політико-правові особливості визначення терміна "референдум" у законодавчих актах України / С. М. Дерев»янко // Держава і право [Текст]: збірник наукових праць : Юридичні і політичні науки. – К., 2012. – Вип.55. – С. 543-549. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
8.
Дерев»янко, С. М.
Референдум як демократичний політичний інститут: проблеми інституціоналізації // Гілея. – 2012. – № 5. – С. 689-694. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9.
Дерев»янко, С. М.
Референдум як принцип народовладдя / С. М. Дерев»янко // Політико-правові засади референдумів в Україні: монографія. – Ів.-Франківськ, 2011. – С. 198-375. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
10.
Ковальчук, В.
Всенародний референдум як одна з форм легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Ковальчук // Право України. – 2009. – № 12. – С.151-161. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
11.
Шведа, Ю.
Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії. // Політичний менеджмент. – 2007. – № 4. – С112-124 Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
12.
Кудряченко, А.
Сучасний досвід застосування прямої демократії в країнах ЦСЄ : [інститут референдуму] // Віче. – 2013. – № 20. – С. 2-6. Кільк.прим. 1 (Іст.-1)
13.
Ставнійчук, А.
Місцевий референдум - пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні // Юридична Україна. – 2015. – № 6. – С. 24-29. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
14.
Чернежко, О. М.
Інструменти прямої демократії у Швейцарії // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 8-9. – С.137-144. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)

Запитання № 1548
Василина, АЛф-3. e-mail:
Допоможіть мені знайти відповідь на тему "Клоуни у політиці"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 84(4Рос)6
З-17 Зайцев, К. Н.
Я - клоун : повесть. – М., 1979. – 224 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
3. 63.3(0)6
П50 Політична історія ХХ століття: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп., Рек. МОН. – К. , 2001. – 376 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 3, Іст. – 3, МВ. – 2)
4. 63.3(0)я73
І 90 Історія сучасного світу: соціально-політична історія ХV-ХХ століть: навч. посібник / за ред. Ю. А. Горбаня. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К., 2007. – 439 с. кільк.прим.: 28 (КХ. – 23, Іст. – 3, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
5. 66.011.8я73
М 21 Мандзій, Л. С.
Політична еліта: історія та теорія: навч. посібник / Л. С. Мандзій, О. Ю. Дащаківська. – Рек. МОН. – Львів, 2009. – 365 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 321(075.8)
О 66 Орлова, Т. В.
Сучасна політична історія країн світу: навч. посібник / Тетяна Володимирівна Орлова. – К., 2013. – 677 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 3, Іст. – 4, Гурт№5. – 2, МВ. – 2)
7. 63.3(4)624
Р79 Ротшильд, Д.
Повернення до різноманітності: Політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни / пер.з англ. В. Т. Лапицького. – К. , 2004. – 384 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 66.5(07)
Д39 Деятели национально-освободительного движения: Политические портреты : Вып. 1 / Под ред Искендерова А.А. – М., 1989. – 112 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
9. 66.2(0)
П 50 Политические институты на рубеже тысячелетий .- 3-е изд., стереотип. – Дубна : ООО"Феникс +", 2009. – 480 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10. 66.4(0)
П50 Политические портреты. – М. , 1991. – 208 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
11. 66.02
П 50 Политические системы и политические культуры: сборник учебных материалов. – М. , 2008. – 424 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1547
Наталія , УМЛф-52. e-mail: shymanivska@ukr.net
Добрий день! Підкажіть,чи є десь на сайті нові вимоги для оформлення списку літератури для курсових, бакалаврських, магістерських робіт? Де саме можна їх подивитися? Дякую
відповідь
Перейдіть за ссилками:
1. http://lib.pnu.edu.ua/opus_bibliogr.php
2. http://lib.pnu.edu.ua/files/bibopus.pdf

Запитання № 1546
Микола, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Підкажіть будь ласка літературу, що теми: "Іларій з Пуатьє, життя і діяльність". Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні матеріали і ознайомитись із інформацією про Іларія. На жаль, наша бібліографія не містить записів пов»язаних із Іларієм з Пуатьє, тому подаємо вам посилання на електронні сторінки. Також ви можете самостійно скористатись каталогом, або завітати до бібліотеки та пошукати потрібний матеріал в збірниках праць про Середньовіччя в читальному залі суспільних наук, чи в філософському читальному залі.
1. http://www.pravenc.ru/text/389089.html
2. http://catholicencyclopedia.in.ua/ilariy-iep-puatie-uchitel-cerkvi-sv

Запитання № 1545
Іванна, ПМЛ(ф)-31. e-mail: ivanusja.22@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему"Фразеологічний портрет жінки в польській мові"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.2Пол-923
П 53 Польська мова: навч. посібник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. М. Добії. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 248 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Слов»ян. – 2 Гурт№5. – 1)
2. 81.2Пол-923
В 65 Войцева, О. А.
Польська мова: навч. посібник. – Чернівці, 2010. – 384 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 81.2Пол-923
К 77 Кравчук, А.
Польська мова - українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису : навч. посібник / Алла Кравчук. – Рек. МОН. – Львів, 2008. – 288 с. ільк.прим.: 2 (Слов»ян. – 2)
4. 811.162.1(075.8)
К 77 Кравчук, А. М.
Польська мова. Граматика з вправами : підручник для вищих навч. закл. – К., 2015. – 454 с. кільк.прим.: 3 (Слов»ян. – 3)
5. 81.2Пол-923
П 90 Пучковський, Ю. Я.
Польська мова. Практичний курс: посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – К. , 2009. – 265 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1 ЗагЧЗ. – 1 КХ. – 1)
6. 81.2Пол-923
Л43 Lekcje czytania: eksplikacje literackie. Czesc 2 / pod red. W.Dynaka, A.Wita Labudy. – Wroclaw, 1999. – 436 с. кільк.прим.: 49 (КХ. – 43, Слов»ян. – 6)
7. 81.2Пол-923
В 65 Войцева, О. А.
Польська мова: навч. посібник. – Чернівці, 2010. – 384 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 81.2Пол-923
Г74 Готтери, Н.
Польский язык: полный курс для начинающих / Н. Готтери, Дж. Микалак-Грей ; пер.с англ. Е. С. Пацеевской. – К., 2005. – 304 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 7, Слов»ян. – 5, Верховина. – 2, Іст. – 1)
9. 81.2 Пол-92
Д24 Дворецкий, И. Х.
Польский язык: учебник для высших учебных заведений / И. Х. Дворецкий. – М., 1947. – 355 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 81.2 Пол
Т46 Тихомирова, Т. С.
Польский язык. – М., 1978. – 208 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1544
Мирослава , ДОПО-12(м) з. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для магістерської роботи на тему "Психолого-педагогічні умови забезпечення наступності в інтелектуальному розвитку старших дошкільників і молодших школярів".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Кобевка, А.
Використання дидактичних ігор на уроках в 1 класі з метою забезпечення наступності між дошкіллям та початковою ланкою освіти // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С.1-4.
2.
Антонець, М.
Проблема наступності між дошкільною і початковою освітою та вихованням у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Початкова школа. – 2011. – № 9. – С. 3-7. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Антонець, М.
Проблема наступності між дошкільною і початковою освітою та вихованням у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Початкова школа. – 2011. – № 9. – С. 3-7. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4.
Богуш, А.
Вектор наступності Державних стандартів дошкільної і початкової освіти // Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 20-23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5.
Богуш, А.
Вектор наступності Державних стандартів дошкільної і початкової ланок освіти // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 1-4. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
Лисенко, Н.
Детермінанти і пріоритети наступності дошкільної та початкової освіти України на тлі модернізації її змісту // Освіта перед викликами та загрозами сучасності / за ред. Н.Лисенко. – Beroun, 2012. – С. 147 - 160. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Спичак, М.
Питання наступності між дошкільною та початковою ланками освіти в контексті реалізації завдань Броварського НВО як Школи життєвого успіху // Рідна школа. – 2015. – № 7-8. – С. 56-59. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8. 74.1я73
Я 45 Якименко, С. І.
Інтегрована особистісно-орієнтована технологія - продуктивна технологія наступності дошкільної та початкової освіти: навч.-метод.посібник / Світлана Іванівна Якименко. – К. , 2016. – 302 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Педагог. – 3)
9.
Лисенко, Н.
Моделювання методів навчання й виховання дітей як принцип реалізації завдань сучасної дошкільної освіти в контексті наступності // Освітній простір України: науковий журнал ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника". – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. 4. – С. 133-140. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2)
10.
Тарасенко, Г.
Екологічна естетика в реалізації наступності дошкільної та початкової освіти // Дошкільне виховання. – 2012. – № 4. – С. 2-7. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11.
Соловей, Н. Л.
Наступність і перспективність у роботі дошкільної та початкової освіти // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 16-18. – С. 5-10. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
12.
Костюк, Р.
Від дитячого садка до школи. Наступність і перспективність дошкільної та початкової ланок освіти / Р. Костюк, С. Ставнецька // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 11. – С. 51-58. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
13.
Ліждвой, Л.
Взаємовз»зок і взаємоузгодженість: наступність дошкільної

Запитання № 1543
Христина, Сл-31. e-mail:
Допоможіть, будь ласка знайти літературу на тему: "Соціологія девіантної поведінки та злочинності"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 159.922(075.3)
З 69 Змановская, Е. В.
Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие. – 5-е изд., стереотип. – М., 2008. – 288 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2. 159.923(075.3)
Б 81 Бондарчук, О. І.
Психологія девіантної поведінки : курс лекцій / О. І. Бондарчук. – К., 2006. – 88 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 9, ЗагЧЗ. – 3, Педагог. – 1, Гурт№5. – 1)
3. 159.922(075.8)
М 17 Максимова, Н. Ю.
Психологія девіантної поведінки : навч. посібник. – Рек. МОН. – К. , 2011. – 520 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Філос. – 2, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
4. 74.6
Х 20 Харченко, С. Я.
Робота соціального педагога з дітьми девіантної поведінки / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова. – 2-ге вид. – Харків, 2012. – 143 с. кільк.прим.: 4 (Педагог. – 3, КХ. – 1)
5.
Абдюкова, Н. В.
Соціально-психологічні детермінанти злочинності неповнолітніх / Н. В. Абдюкова // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2003. – Вип. 4. – С. 158 - 164. – (Серія: Філософські і психологічні науки) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Бенько, Л. С.
Девіантна поведінка як соціально-психологічна проблема / Л. С. Бенько // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – Вип. 11, Ч. 1. – С.136-141. кільк.прим.: 19 (КХ. – 14, Філос. – 3, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
7.
Варій, М. Й.
Девіантна поведінка і депривація / М. Й. Варій // Психологія особистості [Текст] / М.Й.Варій. – К., 2008. – С.448-464. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, Філос. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
8.
Кікалішвілі, М. В.
Девіантна поведінка : поняття та ознаки // Вісник Академії адвокатури України. – К., 2011. – Число 3(22). – С. 109-123. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
9.
Мозоль, Н. І.
Девіантна поведінка молоді і роль правового виховання у її запобіганні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 79-87. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10.
Супрун, М.
Девіантна поведінка дітей і підлітків : соціально-психологічний аспект / М. Супрун, Н. Перепечина // Соціальна психологія. – 2009. – № 2. – С.178-185. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1542
Христина, Сл-31. e-mail:
Допоможіть, будь ласка знайти літературу на тему: "Соціологія девіантної поведінки та злочинності"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 159.922(075.3)
З 69 Змановская, Е. В.
Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие. – 5-е изд., стереотип. – М., 2008. – 288 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2. 159.923(075.3)
Б 81 Бондарчук, О. І.
Психологія девіантної поведінки : курс лекцій / О. І. Бондарчук. – К., 2006. – 88 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 9, ЗагЧЗ. – 3, Педагог. – 1, Гурт№5. – 1)
3. 159.922(075.8)
М 17 Максимова, Н. Ю.
Психологія девіантної поведінки : навч. посібник. – Рек. МОН. – К. , 2011. – 520 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Філос. – 2, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
4. 74.6
Х 20 Харченко, С. Я.
Робота соціального педагога з дітьми девіантної поведінки / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова. – 2-ге вид. – Харків, 2012. – 143 с. кільк.прим.: 4 (Педагог. – 3, КХ. – 1)
5.
Абдюкова, Н. В.
Соціально-психологічні детермінанти злочинності неповнолітніх / Н. В. Абдюкова // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2003. – Вип. 4. – С. 158 - 164. – (Серія: Філософські і психологічні науки) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Бенько, Л. С.
Девіантна поведінка як соціально-психологічна проблема / Л. С. Бенько // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – Вип. 11, Ч. 1. – С.136-141. кільк.прим.: 19 (КХ. – 14, Філос. – 3, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
7.
Варій, М. Й.
Девіантна поведінка і депривація / М. Й. Варій // Психологія особистості [Текст] / М.Й.Варій. – К., 2008. – С.448-464. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, Філос. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
8.
Кікалішвілі, М. В.
Девіантна поведінка : поняття та ознаки // Вісник Академії адвокатури України. – К., 2011. – Число 3(22). – С. 109-123. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
9.
Мозоль, Н. І.
Девіантна поведінка молоді і роль правового виховання у її запобіганні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 79-87. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10.
Супрун, М.
Девіантна поведінка дітей і підлітків : соціально-психологічний аспект / М. Супрун, Н. Перепечина // Соціальна психологія. – 2009. – № 2. – С.178-185. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1541
Марія, ПО-12. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Формування світогляду молодших школярів засобами навчальної діяльності"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.262.21
С60 Солдатов, В. І.
Формування наукового світогляду учнів при викладанні математики / В. І. Солдатов, О. Ф. Семенович, Ф. Ф. Нагібін ; ред. В.М. Кириченко. – К., 1972. – 96 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2)
2. 74.262.21
Т36 Тесленко, І. Ф.
Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів при вивченні математики: посібник для вчителів / І. Ф. Тесленко. – К. , 1982. – 160 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 4)
3. 74.202я73
А92 Атанов, Г. О.
Теорія діяльнісного навчання : навч. посіб. / Геннадій Олексійович Атанов. – К., 2007. – 186 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
4. 159.922.72
М65 Мислення в діяльності молодших школярів [Текст] / За ред. Г.С. Костюка, Г.О. Балла. – К. : Радянська школа, 1981. – 155 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 74.262
Д76 Друзь, Б. Г.
Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у процесі навчанння. – К. , 1978. – 128 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 6, Педагог. – 3))
6. 74.204
С 13 Савченко, О. Я.
Дидактика початкової школи. : підручник для студ. пед. факульт / О. Я. Савченко. – К., 2002. – 368 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.202
В 74 Вопросы воспитания и обучения: ученые записки / отв. ред. Е. А. Фомин. – 30 сборник. – Свердловск , 1965. – 256 c. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. 74.202я73
С 13 Савченко, О. Я.
Дидактика початкової освіти:підручник / Олександра Яківна Савченко. – Рек. МОН; 2-ге вид. – К. , 2013. – 504 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)

Запитання № 1540
Андрій, . e-mail:
Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему : " Значення І Ватиканського Собору"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.Також рекомендуємо звернутись в читальний зал філософського факультету (Ауд. 509, 5 поверх)
1. 86.37
Л72 Лозинский, С. Г.
История папства / С. Г. Лозинский. – 3-е изд. – М., 1986. – 382 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
Краткие очерки истории папства / М. М. Шейнман. – М., 1952. – 192 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
3. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 2-х т. Т. 1 : А - К / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1993. – 863 с. – 13.17
кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х т. Т. 2 : Л - С / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1995. – 671 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х т. Т. 3 : Т - Я / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1995. – 783 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. 86.37
Г69 Горичева, Т.
Христианство и современный мир / Т. Горичева. – СПб., 1996. – 298 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
7. 2-9
Б38 Бедуел, Г.
Історія Церкви / Г. Бедуел. – Львів , 2000. – 296 с.кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
8. 86.37
Ч75 Чобич, С.
Історія християнської церкви: в 2-х ч. / С. Чобич. – Львів , 1998. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 86.37
Ф19 Фалькони, К.
Ватиканский собор и причины его созыва: / Карло Фалькони. – М., 1964. – 184 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
Папство: / М. М. Шейнман. – М. , 1959. – 210 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
От Пия IX до Павла VI / М. М. Шейнман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. , 1979. – 176 с. кільк.прим.: 3 (Філос. – 1, КХ. – 2)

Запитання № 1539
Юлія, П-41. e-mail: maksymivj19@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми "Символічна політика: сутність, структура та умови реалізації"
Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Березняков, Д. В.
Символическая политика постсоветской Украины: конструирование легитимирующего нарратива / Д. В. Березняков, С. В. Козлов // Политические Исследования. – 2015. – № 4 Ел. – С. 34-45. – Електронна бібліотека
2.
Малинова, О. Ю.
Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России / О. Ю. Малинова // Политические Исследования. – 2010. – № 2. – С. 90 - 105. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3.
Малинова, О. Ю.
Миф как категория символической политики: анализ теоретических развилок / О. Ю. Малинова // Политические Исследования. – 2015. – № 4 Ел. – С. 12-21. – Електронна бібліотека
4. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6538/1/Savoysk%D0%B0.pdf
5.
Поцелуев, С. П.
Символические партии как культурно-политический феномен: немецкий опыт в российской перспективе / С. П. Поцелуев // Политические Исследования. – 2015. – № 4 Ел. – С. 22-33. – Електронна бібліотека
6.
Поцелуев, С.
Double binds, или двойные ловушки политической коммуникации / С. Поцелуев // Политические Исследования. – 2008. – № 1. – С.8-32.
7.
Поцелуев, С. П.
Власть как диалог или диалог без власти? : [к актуальным аспектам политической философии Дж. Г. Мида] / С. П. Поцелуев // Политические Исследования. – 2010. – № 1. – С. 70-81.

Запитання № 1538
Іванна, І-41. e-mail:
Доброго дня!Допоможіть бути ласка знайти літературу до теми "Громадська і політична діяльність М. Тетчер"
Дякую!)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Сила характеру Маргарет Тетчер // Вісник державної служби України. – 2009. – № 1. – С.47-52.Кільк.прим. 1 (Юрид.-1)
2.
Караульна, О. М.
Можливий шлях розвитку України: реальне обличчя Євросоюзу через особливий погляд Маргарет Тетчер // Гілея. – 2013. – № 1. – С. 170-175. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3.
Мур, Ч.
Любовь и война в Оксфорде. Главы из кн. Маргарет Тетчер // Иностранная литература. – 2015. – № 9. – С. 208 - 234.
4. 63.3(0)6
П 16 Панченко, Ю. В.
Історія і практика неоконсерватизму Великої Британії та США часів урядів М.Тетчер та Р.Рейгана : Автореферат дис. ...канд. істор. наук. Спец.07.00.02 - всесвітня історія. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Удовенко, О. Ю.
Неоконсерватизм як актуальна проблема на прикладі Великої Британії за часів урядів Маргарет Тетчер / О. Ю. Удовенко // Наука Релігія Суспільство. – 2013. – № 1. – С. 62-64. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6.
Черевко, О.
М.Тетчер: проблеми та перспективи сучасного світу (огляд мемуарних праць прем»єр-міністра Великої Британії 1979-1990 років) / О. Черевко // Міжнародні зв»язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 16. – С.318-235. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 66.2(4Вл)
В 77 Воспоминания о Мэгги: Портрет Маргарет Тэтчер. – К., 2003. – 349 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1 КХ. – 1)
8.
Браун, А.
Маргарет Тэтчер и конец холодной войны // Политические Исследования. – 2012. – № 1. – С. 76-91. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9.
Капитонова, Н.
Маргарет Тэтчер: человек и политик // Новая и новейшая история. – 2007. – № 2. – С.173-187. (Продовж. В № 3) Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10.
Капитонова, Н. К.
Зарубежная историография внешней политики правительств М.Тэтчер и Дж. Мэйджора (1980-1990-е годы) // Новая и новейшая история. – 2006. – № 5. – С.210-226. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11.
Оганесян, А.
"Назад к "тэтчеризму", или Похороны мечты : [о наследии Маргарет Тэтчер] // Международная жизнь. – 2013. – № 6. – С. 32-36. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
12. 63.3(4Вл)
П27 Перегудов, С. П.
Тэтчер и тэтчеризм. – М., 1996. – 301 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13.
Турищева, Г. С.
Между "евроэнтузиазмом" и "евроскептицизмом": эолюция взглядов пьемьер-министров М. Тэтчер, Дж. Мейджора // Вестник МГУ: лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2009. – № 3. – С. 17-22. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
14.
Шама, О.
Мертвая хватка Железной леди. Из-за жесткой позиции британского премьера Маргарет Тэтчер в 1981 году в Белфасте от протестного голодания один за другим умерли десять узников-ирландцев // Новое время. – 2018. – № 29. – С. 58-61. Кільк. прим. 1 (МВ-1)

Запитання № 1537
Володимир, Б42. e-mail: volodymyr7005@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми : "Європейське законодавство у сфері туризму". Наперед, щиро дякую ))
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 338.48
М58 Міжнародний туризм: навч. посібник / Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош [ та ін.]. – К. , 2012. – 312 с. кільк.прим.: 33 (КХ. – 26, Туризм. – 5, Іст. – 1, Гурт№5. – 1)
2. 338.48
Т87 Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості / ред. Соляник С. Ф. – К., 2002. – 560 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 2, Туризм. – 1)
3. 338.48
М43 Международный туризм: правовые аспекты. – М., 2002. – 400 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
4. 338.48
А50 Алієва-Барановська, В. М.
Міжнародний туризм: навч. посібник-довідник / Віра Миколаївна Алієва-Барановська, І. І. Дахно. – К., 2013. – 344 с. кільк.прим.: 2 (Туризм. – 2)
5. 75.8
А46 Александрова, А. Ю.
Международный туризм: учебник. – М., 2004. – 470 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Верховина. – 1)
6. 338.48
В27 Великочий, В. С.
Міжнародний туризм: навч. посібник для студ. спец. 8.14010301 "Туризмознавство" / В. С. Великочий, О. І. Дутчак, В. В. Шикеринець. – Ів.-Франківськ, 2015. – 254 с. кільк.прим.: 6 (Туризм. – 4, КХ. – 2)
7. 338.48
В76 Воскресенский, В. Ю.
Международный туризм: учеб. пособие / Владимир Юрьевич Воскресенский. – М., 2008. – 463 с. кільк.прим.: 2 (Туризм. – 2)
8. 338.48
Г14 Гайдукевич, Л. М.
Международный туризм в системе взаимодействия стран Центральной и Восточной Европы в конце ХХ - начале ХХI века: монография / Леонид Михайлович Гайдукевич. – Минск : Четыре четверти, 2007. – 300 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
9. 65.49
К 73 Котлер, Ф.
Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебник / Филип Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. , 2007. – 1071 с. – (Зарубежный учебник). кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Туризм. – 1)
10. 338.48
Щ61 Щербакова, С. А.
Международный туризм: экономика и география: учеб. пособие / Светлана Александровна Щербакова. – М. , 2007. – 144 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
11. 338.48
К77 Краєвська, О. А.
Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми: монографія / Оксана Анатоліївна Краєвська. – Львів, 2013. – 276 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
12. 338.486
П16 Панченко, Ю. В.
Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму: навч.посібник / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Херсон, 2013. – 342 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)

Запитання № 1536
Іра, ПОІнф.-36. e-mail: bulat99y@gmail.com
Доброго дня) допоможіть підібрати літературо до теми: "Основи інформаційного суспільства"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.5
Р 64 Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія. т. 1 : Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві. – К., 2012. – 238 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 66.4
Р 64 Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10-ти т. т. 10 : Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки. – К., 2013. – 342 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
3. 66.061
К 17 Калашнюк, Є. О.
Політичні імперативи інформаційного суспільства в контексті євроінтеграційних процесіів: Автореферат дис. ...канд. політ. наук. Спец.23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Кирилюк, Ф. М.
Концепції "інформаційного суспільства" Йозефа Масуди і Мануеля Кастельса // Новітня політологія. – К., 2009. – С.494-530. кільк.прим.: 19 (КХ. – 13, Іст. – 3, Гурт№5. – 1, МВ. – 2)
5.
Сіленко, А.
Розвиток інформаційного суспільства в Україні: позитиви та ризики // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 197-207. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 66.2(4Укр)
І 74 Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналітична доповідь / Д.В.Дубов, О.А.Ожеван, С.Л.Гнатюк. – К. , 2010. – 64 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
7.
Джим, Г.
Інформаційне суспільство / Гол Джим // Онлайнова журналістика / пер. з англ. К.Булкіна. / Д.Гол. – К., 2005. – C. 21 – 56. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
К 64 Кондрусєва, В. М.
Інформаційне суспільство у контексті сучасної цивілізаційної ситуації : автореф. дис. ... канд. філософ. наук: спец.: 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії". – Одеса, 2016. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
9. 87.6
С 42 Скалацький, В. М.
Інформаційне суспільство:сучасні теорії та моделі (соціально-філософський аналіз) : Автореферат дис. ...канд.філос. наук. Спец.09.00.03 – соц. філософія та філософія історії. – К., 2006. – 17с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10.
Грехнев, В. С.
Информационное общество и образование // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. – 2006. – № 6. – С.88-107. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Кувшинов, С. В.
Человек в оцифрованном мире : [философия информационного общества] // Философские науки. – 2009. – № 6. – С.120-139.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
12.
Построение глобального информационного общества // Инновационные направления современных международных отношений: учеб. пособие для студентов / под ред. А.В.Крутских и А.В.Бирюкова. – М., 2010. – С. 67-91. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
13.
Закон, У.
Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : від 9 січня 2007 року №537-V / України Закон // Нормативні акти. – 2007. – № 7. – С.5-19.

Запитання № 1535
Роксолана, ПР-11. e-mail: roksolana743@gmail/com
Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: «Державна служба і її види». Два з яких повинні датуватись останніми
5 роками в яких ми живемо.Дякую! дуже потрібно
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гребоножко, Є. П.
Нові тенденції розвитку державної служби в сучасній Україні / Є. П. Гребоножко // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. – К., 2017. – вип. 1(8). – С. 17-20. – (Сер. Державне управління) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 35(03)
Д 36 Державне управління та державна служба: словник-довідник /уклад. О.Ю.Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 1, Бібл. – 1)
3. 35(477)
Д 36 Державна служба в Україні: зб. нормат.актів. – К., 2002. – 352 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
4.
Заболотний, А. В.
Система нормативно-правового регулювання державної служби // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. – К., 2017. – вип. 2(9). – С. 26-29. – (Сер. Державне управління) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Нижник, Н.
Інституційна модернізація державної служби України в сучасних умовах / Н. Нижник, О. Муза // Право України. – 2016. – № 9. – С. 9-17. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6.
Бритько, А. М.
Державна служба як об»єкт управління : поняття, соціальна та правова природа, завдання і функції // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 1. – С. 83-94.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. 35.085
Д79 Дубенко, С. Д.
Державна служба і державні службовці в Україні: навчально-методичний посібник. – К., 1999. – 244 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 1, КХ. – 1)
8. 35(075.8)
Ж52 Желюк, Т. Л.
Державна служба: навч.посібник. – К., 2005. – 576 с. кільк.прим.: 6 (Юр. – 1, КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
9. 67.9(4Укр)3
К 38 Ківалов, С. В.
Державна служба в Україні: підручник / Сергій Васильович Ківалов, Л. Р. Біла. – Рек. МОН. – Одеса, 2009. – 368 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
10. 65.050
М 19 Малиновський, В. Я.
Державна служба: теорія і практика: навч. посібник. – К., 2003. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11.
Онищук, С.
Державна служба України : ціннісні орієнтири // Професійна освіта управлінських кадрів: проблеми, дослідження,досвід: зб. наукових статей / відп. за вип. Бойчук Л.В. – Ів.-Франківськ, 2017. – С. 18-22. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
12.
Витко, Т.
Реформа державної служби в Україні : сучасний стан та напрями розвитку // Професійна освіта управлінських кадрів: проблеми, дослідження,досвід: зб. наукових статей / відп. за вип. Бойчук Л.В. – Ів.-Франківськ, 2017. – С. 22-28. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
13.
Чапала, О. Ю.
Державна служба в Україні : призначення та функції // Наше право. – 2009. – № 2. – С.78-82. Кільк.прим. 1 (Юрид.-1)
14. 35(075.8)
Ч 45 Черноног, Є. С.
Державна служба: історія, теорія і практика: навч. посіб. – К., 2008. – 458 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 15, Юр. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Іст. – 1)

Запитання № 1534
Юлія, Сп-31. e-mail: yuliya.dzyubak99@gmail.com
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему : "соціально педагогічна робота з дітьми з особливими потребами", та про нормативно-правову базу соціально педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами. Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.03(4 Укр)
І67 Іноземцева, С. В.
Організація соціально-педагогічної роботи з підлітками з особливими потребами в середніх навчальних закладах України (друга половина ХХ століття) : Автореферат дис. ... канд.педаг. наук. Спец.13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харків, 2009. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук)
2. 74
Л 93 Березан, В. Підготовка соціального педагога до використання ІКТ у роботі з дітьми з особливими потребами // Людинознавчі студії [Текст] : збірник наукових праць Дрогобицького держ. педагогіч. уні-ту ім. І.Франка / ред. кол. Н.Скотина (гол. ред.), М.Чепіль та ін. – Дрогобич, 2014. – Вип. 29, Ч.2 : Педагогіка. – С. 4-13. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Ворощук, О.
Робота соціального педагога з сім»єю дитини з особливими потребами / О. Ворощук, Л. Габорак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – №5. – С. 35-42. – (Серія: Педагогіка) кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4.
Ворощук, О.
Робота з людьми з особливими потребами: Методичні рекомендації для студ. спец. 7.010105 - соціальна педагогіка. – Ів.-Франківськ : Плай, 2007. – 83 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5.
Гриньова, М.
Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / М. Гриньова, І. Калініченко // Рідна школа. – 2018. – № 5-8. – С. 39 - 43. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Литовченко, О. В.
Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами як один із напрямів соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 1. – С. 53-56.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7.
Полударова, А.
Робота соціального педагога з учнями з особливими освітніми потребами/ А. Полударова, В. Щорс // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2015. – № 10. – С. 57 - 59. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. 74.66
С60 Соловйова, Т. Г.
Соціально-педагогічні засади роботи з батьками дітей з особливими потребами : Автореферат дис. ... канд.педагог наук. Спец.13.00.05 - соціальна педагогіка / Т. Г. Соловйова. – К., 2009. – 16с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9.
Яковлева, С.
До птиання психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії // Вища школа. – 2017. – № 5-6. – С. 85 - 94. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання: додаток до листа МОНмолодьспорту України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 // Інформаційний збірник. – 2012. – № 23-24. – С. 20-26.
11.
Аравіцька, М.
Соціально-психологічний моніторинг ставлення різних груп суспільства до осіб з особливим

Запитання № 1533
Анастасія, сп-31. e-mail: nastya.drin@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати
" Патопсихологи та невропатологи Прикарпаття." Дякую.
відповідь
Вибачте, але це вузькоспеціалізована тематика, яка мало представлена у фондах нашої бібліотеки, тому радимо звернутись до Івано-Франківської обласної наукової медичної бібл6еотеки (вул. Гетьмана Мазепи, 101, м. Івано-Франківськ, 76000). Ми можемо вам запропонувати хіба такі видання.
1. 159.97(075.3)
М 29 Мартинюк, І. А.
Патопсихологія: навч.посібник.. – К., 2008. – 208 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Філос. – 3, Гурт№5. – 1)
1. 56.12
Б15 Бадалян, Л. О.
Невропатология: Учебник для студентов дефектологических факультетов. – 2-е изд., перераб. – М. , 1987. – 317 с. с ил. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1532
Анастасія, сп-31. e-mail: nastya.drin@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати
" Патопсихологи та невропатологи Прикарпаття." Дякую.
відповідь
Вибачте, але це вузькоспеціалізована тематика, яка мало представлена у фондах нашої бібліотеки, тому радимо звернутись до Івано-Франківської обласної наукової медичної бібл6еотеки (вул. Гетьмана Мазепи, 101, м. Івано-Франківськ, 76000). Ми можемо вам запропонувати хіба такі видання.
1. 159.97(075.3)
М 29 Мартинюк, І. А.
Патопсихологія: навч.посібник.. – К., 2008. – 208 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Філос. – 3, Гурт№5. – 1)
1. 56.12
Б15 Бадалян, Л. О.
Невропатология: Учебник для студентов дефектологических факультетов. – 2-е изд., перераб. – М. , 1987. – 317 с. с ил. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1531
Ірина, Сл-31. e-mail: igor009wer@ukr.net
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати додаткову літературу до курсової роботи по темі" Реклама президентської передвиборчої компанії в Україні в 2019 році" Дякую)
відповідь
Про політичну рекламу 2019 року ще немає нічого, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Акайомова, А.
Політична реклама як процес комунікації // Віче. – 2011. – № 6. – С. 2 - 5. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2.
Боднарчук, О.
Політична реклама в комунікативному процесі // Гілея. – 2013. – № 7. – С. 402-404. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3.
Войтович, Н.
Розвиток політичної культури в Україні та політична реклама в ЗМІ // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 34, Ч.2. – С.230-237. – (Серія: журналістика) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Ганжуров, Ю.
Політична реклама як комунікативна складова формування парламенської еліти // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6+спецвипуск. – С.191-205.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. 66.05
Л 86 Луценко, К. В.
Політична реклама як іміджева технологія у системі комунікації та маркетингу. : Автореферат дис. ... канд.політ.наук. Спец. 23.00.02-Політ. ін-ти та процеси.. – Чернівці, 2006. – 18с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
6. 66.033
Л 96 Лютко, Н. В.
Політична реклама у виборчих технологіях: аксіологічно-нормативні виміри та принципи : Автореферат дис. ... канд. політ. наук. Спец.23.00.02 - політичні інститути та процеси. – Львів, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Овчаренко, А.
Політична реклама у ЗМІ під час виборчих перегонів // Юридичний журнал. – 2009. – № 10. – С.30-32. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
8.
Ювковецька, Ю. О.
Політична реклама як феномен культури // Гілея. – 2013. – № 2. – С. 469-475. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9.
Ясочко, Ю. О.
Передвиборча агітація та політична реклама : поняття, співвідношення, порівняльно-правовий аналіз / Ю. О. Ясочко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2014. – Вип.197, Ч.1. – С. 27-33. – (Право) кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10.
Весельська, Л.
Особлтвості впливу політичної реклами на формування громадської думки в період підготовки та проведення виборчих кампаній // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 10. – С.45-48. кільк.прим.: 1 (Методич. – 1)
11.
Макаренко, С. С.
Маніпуляція, як один з психологічних засобів впливу сучасної політичної реклами // Психологічні аспекти національної безпеки: збірник тез міжнарод. науково-практич. конференції: 22-23 березня 2007 р. / відп. за вип. М.Й.Варій. – Львів, 2007. – С. 139-141. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
12.
Шпортько, О.
Особливості політичної реклами як елемента комунікативного процесу // Політичний менеджмент. – 2007. – № 6. – С.96-105. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1530
Ірина, Сл-31. e-mail: igor009wer@ukr.net
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати додаткову літературу до курсової роботи по темі" Реклама президентської передвиборчої компанії в Україні в 2019 році" Дякую)
відповідь
Про політичну рекламу 2019 року ще немає нічого, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Акайомова, А.
Політична реклама як процес комунікації // Віче. – 2011. – № 6. – С. 2 - 5. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2.
Боднарчук, О.
Політична реклама в комунікативному процесі // Гілея. – 2013. – № 7. – С. 402-404. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3.
Войтович, Н.
Розвиток політичної культури в Україні та політична реклама в ЗМІ // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 34, Ч.2. – С.230-237. – (Серія: журналістика) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Ганжуров, Ю.
Політична реклама як комунікативна складова формування парламенської еліти // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6+спецвипуск. – С.191-205.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. 66.05
Л 86 Луценко, К. В.
Політична реклама як іміджева технологія у системі комунікації та маркетингу. : Автореферат дис. ... канд.політ.наук. Спец. 23.00.02-Політ. ін-ти та процеси.. – Чернівці, 2006. – 18с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
6. 66.033
Л 96 Лютко, Н. В.
Політична реклама у виборчих технологіях: аксіологічно-нормативні виміри та принципи : Автореферат дис. ... канд. політ. наук. Спец.23.00.02 - політичні інститути та процеси. – Львів, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Овчаренко, А.
Політична реклама у ЗМІ під час виборчих перегонів // Юридичний журнал. – 2009. – № 10. – С.30-32. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
8.
Ювковецька, Ю. О.
Політична реклама як феномен культури // Гілея. – 2013. – № 2. – С. 469-475. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9.
Ясочко, Ю. О.
Передвиборча агітація та політична реклама : поняття, співвідношення, порівняльно-правовий аналіз / Ю. О. Ясочко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2014. – Вип.197, Ч.1. – С. 27-33. – (Право) кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10.
Весельська, Л.
Особлтвості впливу політичної реклами на формування громадської думки в період підготовки та проведення виборчих кампаній // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 10. – С.45-48. кільк.прим.: 1 (Методич. – 1)
11.
Макаренко, С. С.
Маніпуляція, як один з психологічних засобів впливу сучасної політичної реклами // Психологічні аспекти національної безпеки: збірник тез міжнарод. науково-практич. конференції: 22-23 березня 2007 р. / відп. за вип. М.Й.Варій. – Львів, 2007. – С. 139-141. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
12.
Шпортько, О.
Особливості політичної реклами як елемента комунікативного процесу // Політичний менеджмент. – 2007. – № 6. – С.96-105. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1529
Галина, П-42. e-mail: halynakurus000@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему: "Формування доктрини національної безпеки: основні підходи"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4(4Укр)
С83 Стратегія і тактика, стан національної безпеки України: Науково-інформаційний збірник /за заг. ред. В.П.Горбуліна. Вип. 35. – К., 2006. – 366 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, МВ. – 2)
2. 66.4(0)
С83 Стратегія і тактика національної безпеки: зарубіжний досвід, проблеми та перспективи України: науково-інформаційний збірник /за заг. ред. В.П. Горбуліна. Вип. 36. – К., 2006. – 303 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, МВ. – 2)
3. 66.4(4Укр)
М55 Механізми формування і реалізації державної політики протидії злочинності у сфері національної безпеки України: наук.-прак. посібник/ за заг. ред. акад.НАН України, д.т.н. В.П. Горбуліна. – К. , 2006. – 268 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, МВ. – 1)
4. 351.746.1(477)
Л61 Ліпкан, В. А.
Національна безпека України : нормативно-правові аспекти забеспечення: монографія. – К., 2003. – 180 с. кільк.прим.: 10 (Юр. – 1, КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
5. 66.4(4Укр)
А 43 Актуальні проблеми національної проблеми національної безпеки України. – К., 2010. – 60 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
6. 66.3(4Укр)
С83 Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. – К. : Сатсанга, 2001. – 224 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 63.3(4Укр)63
А 25 Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки: експертно-аналіт. доповідь / упор. П.П.Гай-Нижник. – К. , 2016. – 28 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Возняк, Т.
Формування новітньої української системи національної безпеки / Т. Возняк, О. Пограничний // " Ї " - незалежний культурологічний часопис. – Львів, 2014. – Число 77 : Україна - НАТО - 20 років партнерства. – С. 238-244. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
9. 66.4(4Укр)
Л61 Ліпкан, В. А.
Національна безпека і національні інтереси України. – К., 2006. – 68 с. – (Сер.: Національна і міжнародна безпека). кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, МВ. – 2)
10. 66.4(4Укр)я73
Г 67 Горбулін, В. П.
Засади національної безпеки України : підручник / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К., 2009. – 272 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
11.
Романюк, О.
Проблема забезпечення національної безпеки України в умовах сучасної кризи світового порядку / О. Романюк // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого": збірник наукових праць / редкол.:А. П. Гетьман та ін. – Харків, 2014. – №4(23). – С. 269 - 272. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Свідлов, Ю.
Проблема національної безпеки України в контексті військового протистояння // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України. – К., 2015. – Вип. 1(75) : січень-лютий. – С. 138-149. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1528
Тетяна, УМЛс/о. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до курсової роботи на тему: "Емоційно-експресивна лексика в українських народних казках"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Боєва, Е. В.
Емоційно забарвлена лексика як прояв суспільного конфлікту в романі А. Платонова "Чевенгур" // Функциональная лингвистика:научный журнал. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 64 - 68 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Гурко, О.
Стилістично-нейтральна та емоційно-забарвлена лексика в поезії Олександра Олеся / О. Гурко // Наукові записки. – Кіровоград, 2011. – Вип. 96(1) : Матеріали п»ятої Міжнародної науково-практичної конференції "Мови і світ: дослідження та викладання". – С. 71 - 74. – (Серія:Філологічні науки (мовознавство)) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Олексенко, В.
Експресивно забарвлена лексика в романі І.Багряного "Сад Гетсиманський" / В. Олексенко, К. Лисюк // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): літературно-науковий збірник. – Київ-Херсон, 2012. – Вип. 8. – С. 64 - 71. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Дворянкін, В.
До проблеми лексикографічного відтворення семантичної структури діалектної емоційно-експресивної лексики / В. Дворянкін // Діалектологічні студії. 3. Збірник пам»яті Ярослави Закревської / відп. ред. П.Гриценко, Н.Хобзей. – Львів, 2003. – С. 149-155. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 81.2Укр-923
С 91 Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / ред. І.К.Білодід. – К. , 1973. – 587 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 7)
6. 81.2Укр-93
Ж72 Жовтобрюх, М. А.
Сучасна українська літературна мова: Вступ. Лексика і фразеологія. Фонетика: Посібник для студентів - заочників. – К., 1961. – 132 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 11)
7.
Драган-Іванець, Н.
Персвазивність емоційно-експресивної лексики в політичній публіцистиці / Н. Драган-Іванець // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 32. – С. 274-280. – (Серія журналістика) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 81.2Укр-923
С 91 Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / ред. І. К. Білодід. – К., 1973. – 440 с. кільк.прим.: 14 (ЗагЧЗ. – 4, КХ. – 10)
9.
Бублейник, Л.
Емоційна лексика / Л. Бублейник // Проблематика художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти: навч. посіб. зі спецкурсу / Л.В.Бублейник. – Луцьк, 2009. – С. 26 - 29. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
10.
Бублейник, Л.
Емоційна лексика в зіставному аспекті (східнослов»янські паралелі) / Л. Бублейник // Вибрані праці / Л.Бублейник. – Луцьк, 2013. – С. 469 - 475. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 81.2Нім
М 23 Манзій, А. М.
Емоційна лексика у сучасній німецькій мові: структура, семантика : Автореферат дис. ...канд. філолог. наук. Спец.10.02.04 - германські мови / А. М. Манзій. – Чернівці, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12. 82.3(4Укр)
У 45 Українські народні казки: для мол. та серед. шк. віку / упоряд. та передм. Л.Ф.Дунаєвської. – 2-ге вид. – К. : Веселка, 1988. – 28

Запитання № 1527
Іра, ПОІнф.-36. e-mail: bulat99y@gmail.com
Доброго дня. Підскажіть будб ласка літературу до курсової роботи на тему: "Становлення і розвиток шкільної освіти в умовах гірського середовища."
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук. Вип. 10. – Ів.-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника", 2013. – 256 с. кільк.прим.: 97 (КХ. – 93, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
2. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал. № 12-13. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015. – 299 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2)
3. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат :наукове фахове видання з педагогічних наук. №11. – Ів.-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2014. – 252 с. кільк.прим.: 30 (КХ. – 26, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
4.
Гасюк, М.
Особливості реалізації особистісного потенціалу старшокласників гірських місцевостей / М. Гасюк, О. Гринів // Карпати - Аппалачі: формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів: матеріали ІІ Міжнар.спільної укр.-амер.наук.-практ.конф., 24-26 вересня 2013 р. / гол.ред. В.Д.Хрущ. – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 82-85.
5. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал. № 6-7. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2010-2011. – 287 с. кільк.прим.: 20 (Педагог. – 3, КХ. – 16, ЗагЧЗ. – 1)
6.
Стусюк, Н.
Шляхи оптимізації навчально-виховної роботи з педагогічно-занедбаними дітьми на уроках у гірській школі І ступеня // Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2014. – вип. 3. – С. 325 - 332.
7. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат: наук. фахове видання з педнаук. вип. 8-9. – Ів.-Франківськ : ПНУ, 2013. – 346 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
8. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа : сучасні виклики і перспективи розвитку: монографія / за ред. М.Оліяр. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2017. – 484 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
9. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат: наук.фахове видання з пед.наук. №15. – Ів.-Франківськ : ПНУ, 2016. – 260 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал. № 4-5. – Ів.-Франківськ : КП фірми "ЛІК", 2008-2009. – 461 с. кільк.прим.: 23 (ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 4, КХ. – 17)
11. 74.04(4Укр)
Г51 Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал /гол. ред. В.Хрущ. № 1. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2006. – 179 с. кільк.прим.: 7 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 4, Педагог. – 2)
12. 74.04(4Укр)
Г51 Гірська школа Українських Карпат: науково-метод. журнал. № 2 - 3. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2007. – 262 с. кільк.прим.: 12 (Педагог. – 4, ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 6)

Запитання № 1526
Тетяна, ПОП-35. e-mail: tetyana.duzhak19@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему "Соціокультурне виховання учнів початкових класів". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Будник, О.
Соціокультурне виховання дітей і молоді в педагогічній спадщині М. Стельмаховича / О. Будник // Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня 2014 р.,м. Івано-Франківськ. – Ів.-Франківськ, 2014. – С. 27-29. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Гурлєва, Т. С.
Оздоровлення соціокультурного середовища дітей як психологічна проблема / Т. С. Гурлєва, О. О. Вовчик-Блакитна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 5. – С.54-56. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. 74.66
Д 40 Джексон, О. В.
Соціальне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах соціокультурного середовища недільної школи : Автореферат дис. ... канд. педадог. наук. Спец.13.00.05 - соціальна педагогіка / О. В. Джексон. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Гурлєва, Т. С.
Оздоровлення соціокультурного середовища дітей як психологічна проблема / Т. С. Гурлєва, О. О. Вовчик-Блакитна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 6. – С.32-34. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5.
Тітов, І.
Психологічні домінанти соціокультурного буття дошкільника / І. Тітов, О. Кравченко, Л. Москаленко // Особистісне становлення дитини: суб"єктний вимір: монографія / І.Тітов, О.Д.Кравченко, Л.С.Москаленко. – К., 2015. – С. 19 - 94. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Філос. – 1, Педагог. – 1)
6.
Верещак, О.
Позашкільна діяльність як педагогічна система та соціокультурне середовище // Рідна школа. – 2006. – № 12. – С. 32-35. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. 74.66
К 43 Кириченко-Стасюк, Л. П.
Соціокультурне виховання учнів початкової школи засобами українського фільклору : Автореферат дис. ... канд.пед. наук. Спец.13.00.05 - соціальна педагогіка / Л. П. Кириченко-Стасюк. – Луганськ, 2006. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
М69 Михайлова, О. С.
Соціокультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. Спец. 13.00.07 - теорія і методика виховання / О. С. Михайлова. – Дрогобич, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)

Запитання № 1525
Тетяна, ПОП-35. e-mail: tetyana.duzhak19@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему "Соціокультурне виховання учнів початкових класів". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Будник, О.
Соціокультурне виховання дітей і молоді в педагогічній спадщині М. Стельмаховича / О. Будник // Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня 2014 р.,м. Івано-Франківськ. – Ів.-Франківськ, 2014. – С. 27-29. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Гурлєва, Т. С.
Оздоровлення соціокультурного середовища дітей як психологічна проблема / Т. С. Гурлєва, О. О. Вовчик-Блакитна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 5. – С.54-56. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. 74.66
Д 40 Джексон, О. В.
Соціальне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах соціокультурного середовища недільної школи : Автореферат дис. ... канд. педадог. наук. Спец.13.00.05 - соціальна педагогіка / О. В. Джексон. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Гурлєва, Т. С.
Оздоровлення соціокультурного середовища дітей як психологічна проблема / Т. С. Гурлєва, О. О. Вовчик-Блакитна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 6. – С.32-34. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5.
Тітов, І.
Психологічні домінанти соціокультурного буття дошкільника / І. Тітов, О. Кравченко, Л. Москаленко // Особистісне становлення дитини: суб"єктний вимір: монографія / І.Тітов, О.Д.Кравченко, Л.С.Москаленко. – К., 2015. – С. 19 - 94. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Філос. – 1, Педагог. – 1)
6.
Верещак, О.
Позашкільна діяльність як педагогічна система та соціокультурне середовище // Рідна школа. – 2006. – № 12. – С. 32-35. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. 74.66
К 43 Кириченко-Стасюк, Л. П.
Соціокультурне виховання учнів початкової школи засобами українського фільклору : Автореферат дис. ... канд.пед. наук. Спец.13.00.05 - соціальна педагогіка / Л. П. Кириченко-Стасюк. – Луганськ, 2006. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
М69 Михайлова, О. С.
Соціокультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. Спец. 13.00.07 - теорія і методика виховання / О. С. Михайлова. – Дрогобич, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)

Запитання № 1524
Віталія, ПМЛсо-32. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи, на тему "Позакласна робота із світової літератури". Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.261.8
Р64 Позакласна робота з літератури. – К., 1986. – 160 с. кільк.прим.: 6 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 4)
2. 74.268.3
П 47 Позакласна робота із зарубіжної літератури / упоряд. Н.Жданова, І.Жеміоніс. – К., 2009. – 120 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 74.268.3(4 Укр)
Б67 Білецький, Д. М.
Позакласна і позашкільна робота з літератури : посібник для вчителів. – К., 1962. – 104 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2)
4. 74.268.3(0)
М 29 Мартинець, А. М.
Позакласна робота з зарубіжної літератури: посібник для вчителя. – К., 2004. – 144 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 74.268.2Англ
Б 12 Бабенко, Н. А.
Тексти для позакласного читання: 10-11 класи загальноосвітніх шкіл / Надія Андріївна Бабенко. – Х., 2007. – 112 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Боровик, О. І.
Подорож Літературним Всесвітом "Грані любові". Сценарій позакласного заходу / О. І. Боровик, Л. П. Мацкова, Н. Г. Стахова // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – № 12. – С. 16-20. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7. 74.200.585.00
В68 Волошина, Н. Й.
Уроки позакласного читання у старших класах: посібник для вчителя. – К., 1988. – 174 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 5)
8.
Грачова, Н.
Образ титана Прометея у світовій літературі. Урок позакласного читання. 8 клас // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 4. – С. 23 - 29. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Кашуба, Є.
Мрії бувають різні. За оповіданням Рея Бредбері "Усе літо в один день" та повістю Ірен Роздобудько "Арсен". Урок позакласного читання з елементами компаративістики, 6 клас // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 4. – С. 16 - 19. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Кашуба, Є.
На землі чи на небі. За оповіданням Федора Достоєвського "Хлопчик у Христа на ялинці" та Марка Черемшини"Сльоза". Урок позакласного читання, 6 клас // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 1. – С. 33 - 37. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11.
Кириченко, В.
Шарль Перро. "Спритна принцеса, або пригоди розумниці". Урок позакласного читання. Конспект уроку, 5-й клас // Всесвітня література в сучасній школі. – 2018. – № 10. – С. 11 - 13. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Орлова, О.
Чарівні помічники. Казки народів світу: [ позакласне читання] // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – № 6. – С. 25 - 28.
13.
Кашуба, Є.
"Чайка, що летить до біло-червоного маяка". Урок позакласного читання за повістю Анни Гавальди "35 кіло надії" // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 39 - 41. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
14.
Конєва, Т.
Шолом-Алейхем. "Пісня над піснями". Матеріали для уроку позакласного читання, 8 клас // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 6. – С. 6 - 8. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1523
Микола, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Учні Івана Золотоустого".Їхнє життя, творчість. Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Дорошенко, Ю.
Адвокатська практика святого. (Святий Іоан Золотоустий) / Ю. Дорошенко // Без догмату: релігійні магістралі [Текст] / Ю.О.Дорошенко. – К., 2012. – С. 571-578. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2.
Кріль, М.
Святитель Іоан Золотоустий : життя і діяльність у контексті епохи ( з приводу 1600-річчя смерті і 1570-річчя канонізації) / М. Кріль // Педагогічна думка. – 2008. – № 1. – С.23-26. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Мінець, Ю.
Діалог про життя Іоанна Хризостома Палладія Еленопольського : історія тексту та джерелознавча характеристика : [життя Іоанна Златоустого та історія церкви кін. ІV - поч. V ст.] / Ю. Мінець // Мандрівець. – 2009. – № 6. – С. 44-51.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Максутов, И. Х.
Хайдеггер и Злотоуст / И. Х. Максутов // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. – 2008. – № 4. – С.26-39. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Муравьев, А. В.
Msalyanutha 3. Иоанн Златоуст в Антиохии, движение акимитов и вопрос о содержании "мессалианской ереси" : [IV - нач. V в] / А. В. Муравьев // Вестник древней истории. – 2015. – № 1 Ел. – С. 66-86.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6.
Щербань, М. В.
Роль Іоанна Златоуста в історії християнства : богословський аспект / М. В. Щербань // Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки: колективна монографія / за ред. В.О.Балуха. – Чернівці, 2010. – С.18-38. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1522
Христина, ПМЛф-31. e-mail: xr.lesiv@gmail.com
Добрий день! Шукаю літературу до теми "Особливості рекламного тексту друкованої, телевізійної й Інтернет-реклами (на матеріалі польської та української мов)".Наперед дякую за допомогу!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
М»ясникова, Л.
Типи рекламного тексту // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 9, Частина 1. – С. 334 - 339. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Волосожар, С.
Особливості побудови рекламного тексту // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 9, Частина 1. – С. 299 - 305. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 88.59
Р18 Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. – Самара, 2001. – 752 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 65.2/4
Л42 Лейн, Р.
Реклама. – СПб., 2004. – 537 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1) 5. 65.42
Д40 Джефкінс, Ф.
Реклама: практ.посібник / Френк Джефкінс ; Доповнення і редакція Ядіна Д. – Пер. з 4-го англ. вид. – К., 2001. – 456 с. кільк.прим.: 10 (ЕК. – 2, КХ. – 8)
6. 65.2/4я73
Р69 Ромат, Е. В.
Реклама: учебник для студ. спец. "Маркетинг" / Евгений Викторович Ромат. – 3-е изд.,перераб. и доп.; Рек. МОН. – Киев; Харьков, 2010. – 480 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
7. 65.29
Р76 Росситер, Д. Р.
Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Росситер, Л. Перси. – СПб. , 2000. – 656 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
8. 65.050
У98 Уэллс, У.
Реклама: принципы и практика / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. – 2-е изд., испр. – СПб., 1999. – 736 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
9. 65.0я2
Р36 Реклама. Словник термінів. – К., 1998. – 206 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 88.59
Р36 Реклама: культурный контекст / Ред. Т.Э. Гринберг, М.В. Петрушко. – М., 2004. – 186 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
11. 65.42
В57 Владимирська, Г. О.
Реклама: навч. посіб. / Ганна Овсіївна Владимирська, Петро Олександрович. Володимирський. – Рек. МОН. – К. , 2006. – 334 с. кільк.прим.: 26 (КХ. – 22, ЗагЧЗ. – 1, ЕК. – 2, Гурт№5. – 1)
12. 81.0
Р 69 Романова, Т. П.
Современная слоганистика: учеб. пособие / Татьяна Павловна Романова. – Самара, 2013. – 192 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1521
Христина, ПМЛф-31. e-mail: xr.lesiv@gmail.com
Добрий день! Шукаю літературу до теми "Особливості рекламного тексту друкованої, телевізійної й Інтернет-реклами (на матеріалі польської та української мов)".Наперед дякую за допомогу!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
М»ясникова, Л.
Типи рекламного тексту // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 9, Частина 1. – С. 334 - 339. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Волосожар, С.
Особливості побудови рекламного тексту // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 9, Частина 1. – С. 299 - 305. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 88.59
Р18 Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. – Самара, 2001. – 752 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 65.2/4
Л42 Лейн, Р.
Реклама. – СПб., 2004. – 537 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1) 5. 65.42
Д40 Джефкінс, Ф.
Реклама: практ.посібник / Френк Джефкінс ; Доповнення і редакція Ядіна Д. – Пер. з 4-го англ. вид. – К., 2001. – 456 с. кільк.прим.: 10 (ЕК. – 2, КХ. – 8)
6. 65.2/4я73
Р69 Ромат, Е. В.
Реклама: учебник для студ. спец. "Маркетинг" / Евгений Викторович Ромат. – 3-е изд.,перераб. и доп.; Рек. МОН. – Киев; Харьков, 2010. – 480 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
7. 65.29
Р76 Росситер, Д. Р.
Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Росситер, Л. Перси. – СПб. , 2000. – 656 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
8. 65.050
У98 Уэллс, У.
Реклама: принципы и практика / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. – 2-е изд., испр. – СПб., 1999. – 736 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
9. 65.0я2
Р36 Реклама. Словник термінів. – К., 1998. – 206 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 88.59
Р36 Реклама: культурный контекст / Ред. Т.Э. Гринберг, М.В. Петрушко. – М., 2004. – 186 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
11. 65.42
В57 Владимирська, Г. О.
Реклама: навч. посіб. / Ганна Овсіївна Владимирська, Петро Олександрович. Володимирський. – Рек. МОН. – К. , 2006. – 334 с. кільк.прим.: 26 (КХ. – 22, ЗагЧЗ. – 1, ЕК. – 2, Гурт№5. – 1)
12. 81.0
Р 69 Романова, Т. П.
Современная слоганистика: учеб. пособие / Татьяна Павловна Романова. – Самара, 2013. – 192 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1520
Валентина, СОБ-31. e-mail: valentina75mostipan@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми:"Лікарські рослини Київської області". А точніше інформація по фізико-географічній території цього регіону або Лісостепу.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 42.143
М61 Мінарченко, В. М.
Атлас лікарських рослин України (хорологія, ресурси та охорона) / В. М. Мінарченко, І. А. Тимченко. – К. , 2002. – 172 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Прир. – 1, Бібл. – 1)
2. 57
Л56 Лікарські рослини і їх застосування / Харченко М. С., Карамишев А. М., Сила В. І., Володарський Л. Й. – К., 1981. – 232 с. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
3. 28.5
К29 Катіна, З. Ф.
Дикоростучі лікарські рослини УРСР / З. Ф. Катіна, Д. С. Івашин, М. І. Анісімова. – К. , 1965. – 309 с. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
4. 52.92
Н84 Носаль, І.
Від рослини - до людини: Розповіді про лікувальні та лікарські рослини України / І. Носаль. – К., 1993. – 606 с., іл. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
5. 28.5
Т88 Турубара, О. В.
Лікарські рослини Лівобережного Полісся: стан ресурсів, перспективи використання і охорона : Автореферат дис. ...канд. біолог. наук. Спец.03.00.05 - ботаніка / О. В. Турубара. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
6. 57
Х22 Харченко, М. С.
Лікарські рослини і їх застосування в народній медицині/ М. С. Харченко, В. І. Сила, Л. Й. Володарський. – К., 1971. – 336 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
7. 28.5
Б 48 Беркало, Л. О.
Зелені скарби України / Людмила Олександрівна Беркало. – Тернопіль , 2011. – 192 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 42.143
П27 Перевозченко, И. И.
Лекарственные растения / И. И. Перевозченко, Б. В. Заверуха, Т. Л. Андриенко. – К. , 1991. – 200 с., ил. кільк.прим.: 4 (Прир. – 3, Бібл. – 1)

Запитання № 1519
Марія, ММ-12. e-mail: maruvyslyuchka@gmail.com
Чому немає "Хрестоматії з музичної педагогіки" автор Кіндратюк Б.Д. у вільному доступі?
відповідь
Даної праці немає в переліку на сайті бібліотеки. Вона здана нещодавно і знаходиться на опрацюванні. Всі матеріали хрестоматій з"являються в розділі "Електронна бібліотека" в порядку черги, тому слідкуйте за обновленнями у вищезгаданому розділі.

Запитання № 1518
Надія, ПО-11м. e-mail: tverdohlibn3@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: Особливості діяльності асистента вчителя у процесі психолого-педагогічного супроводу учнів з порушенням аутичного спектру
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Білопола, В.
Організація роботи з дітьми з розладами аутичного спектра в умовах дитячого садка загального типу / В. Білопола // Практичний психолог: Дитячий садок. – 2015. – № 8. – С. 28 - 34. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2.
Зайченко, Г.
Організація логопедичної роботи з дітьми із порушеннями аутичного спектра / Г. Зайченко // Дефектологія. – 2011. – № 3. – С. 21-23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Зайченко, Г. Д.
Діагностичний етап роботи вчителя-логопеда в таборі інтенсивної корекції для сімей, що виховують дітей із порушеннями аутичного спектра / Г. Д. Зайченко // Дефектологія. – 2012. – № 4. – С. 26-29. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4.
Когутяк, н.
"Розумію, що ви розумієте", або теорія психічного в дітей у нормі та при розладах аутичного спектора / н. Когутяк // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип.17. – С. 135 - 143. – (Серія: Філософські і психологічні науки)
5.
Скрипник, Т.
Концепція навчання та розвитку дітей із розладами аутичного спектра / Т. Скрипник // Дефектологія. – 2013. – № 2. – С. 7-11. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
Скрипник, Т.
Розлади аутичного спектра / Т. Скрипник // Психолог. – 2018. – № 3-4. – С. 78 - 83.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7.
Когутяк, Н. М.
Інклюзивна освіта дітей з розладами спектру аутизму як засіб профілактики їх соціальної дезадаптації / Н. М. Когутяк // Аксіопсихологія людської деструктивності : від анатомії до профілактики: монографія / за ред. З.С.Карпенко. – Ів.-Франківськ, 2016. – С. 142 - 153. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
8.
Островська, К. О.
Особливості соціальної компетентності у дітей з різним рівнем аутизму / К. О. Островська // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 5. – С. 52-56. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9.
Хворова, Г.
Індивідуальний супровід розвитку аутичної дитини - нова технологія педагогічної корекції аутизму / Г. Хворова // Дефектологія. – 2005. – № 3. – дефектологія. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Шинкаренко, В.
Навчання дітей з розладами спектра аутизму - реалії та перспективи / В. Шинкаренко // Інформаційний збірник. – 2013. – № 19-20-21. – С. 94-95. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1517
Ольга, ПО-41. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: «Вимоги до організації всерединішкільного контролю і регулювання». Наперед дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Кирильчук, Л.
Система внутрішньошкільного контролю і планування роботи школи // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 10. – С. 2-16. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Кирилюк, С.
Методи внутрішньошкільного контролю // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 3. – С. 11-20. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Петренко, Л.
Система внутрішньошкільного експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів // Освіта і управління. – 2006. – № 2. – С.83-90. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Положення про внутрішньошкільний контроль // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 10. – С.57-60. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 74.204
Л 13 Лаврук, В.
Внутрішньошкільний контроль: практичний порадник керівника школи. – К., 2006. – 128 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Дворницький, В.
Внутрішкільний контроль у системі освіти // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 8. – С. 24-35. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7.
Костенко, І.
Стимулювальна функція системи внутрішкільного контролю / І. Костенко // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 8. – С. 2-23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Озеров, О.
Проект "Внутрішкільний моніторинг" // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 8. – С. 36-70. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9.
Степаненко, Н.
Дієвість внутрішкільного контролю на сучасному етапі роботи школи: [організація початкової освіти] // Початкова школа. – 2011. – № 10. – С. 40-43. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Левчук, М.
Організація внутрішкільного контролю // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2010. – № 7-8. – С. 58-61. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 74.262.21
Г85 Гриневич, Г. Д.
Внутрішкільний контроль за викладанням математики. – К., 1964. – 124 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 74.204.2
Б81 Бондар, А. Д.
Організація внутрішкільного контролю. – К., 1958. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
13. 74.204
С21 Саух, М. П.
Педагогічне спостереження як метод внутрішкільного контролю. – К., 1965. – 80 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
14.
Степаненко, Н.
Дієвість внутрішкільного контролю на сучасному етапі роботи школи: [організація початкової освіти] // Початкова школа. – 2011. – № 10. – С. 40-43. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1516
Лілія, ПО-41. e-mail:
Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: «Ведення ділової документації в початкових класах». Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.204
Б37 Бегей, В. М.
Управління загальноосвітньою школою: навч. посібник / В. М. Бегей. – Ів.-Франківськ, 1996. – 251 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 2, Педагог. – 4)
2. 74.204
Б37 Бегей, В. М.
Управління загальноосвітньою школою / В. М. Бегей. – Львів, 1995. – 230 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3. 74.204
Б37 Бегей, В. М.
Управління загальноосвітньою школою [Текст] : монографія / В. М. Бегей. – Львів : ЛДУ, 1995. – 230 с. – 250,000
кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
4. 74.204
Л 84 Лунячек, В. Е.
Алгоритми управління школою / Вадим Едуардович Лунячек. – Х. : Основа, 2005. – 176 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; 7(31)). – 10,00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Прокопчук, О.
Нові документи: [ адміністративне управління школою] / О. Прокопчук // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2014. – № 12. – С. 78 - 79.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
6.
Перелік навчально-наочних посібників, електронних засобів навчального і загального призначення, обов`язкової ділової документації, шкільного обладнання рекомендованих МОН України : для використання в загальноосвітніх навчальних заладах // Інформаційний збірник. – 2005. – № 34-35-36. – С.3-48. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7.
Щодо обов»язкової ділової документації: Лист МОН України від 22.05.2015 р. № 1/9-285 // Інформаційний збірник. – 2015. – № 7. – С. 19. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1515
Микола, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: "Життя святого Кирила Олександрійського". Наперед щиро вдячний.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/498
2. https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Aleksandrijskij/
3. http://schedule.nrcu.gov.ua/img/src/IHTS/NEW/26_.doc
4. 63.3 (0)32
О-78 Острогорський, Г.
Історія Візантії : 3-є вид., доп. / Г. Острогорський. – Львів, 2002. – 608 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3 (0) 3
И90 История Византии. В 3 т. Т. 1 / Отв. ред. Удальцова З. В. – М., 1967. – 524 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, Іст. – 3)
6. 76.1
К13 Каждан, А. П.
Книга и писательв Византии / А. П. Каждан. – М., 1973. – 152 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 85.103(0)
К61 Колпакова, Г. С.
Искусство Византии. Ранний и средний периоды. / Галина Сергеевна Колпакова. – СПб., 2004. – 528 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
8. 2-36
Т80 Трух, А. Й.
Життя Святих: у 4-х кн. / А. Й. Трух. – 2-ге вид., випр. та доп. – Львів : Місіонер, 1997-1999. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 76.1
К13 Каждан, А. П.
Книга и писатель в Византии / А. П. Каждан. – М., 1973. – 152 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1514
Тетяна, СОМ(М)з-1. e-mail: Tatiana.Ivasyshyn@i.ua
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему: "Перетворення гомотетії для розвязування геометричних задач"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Баценко Т. Поворотна гомотетія//У світі математики.-К.,2015.-2 .-С. 1-10. Кільк. прим.1 (Заг.ч.з.-1)
2. Збірник геометричних задач /за заг. ред. Ф. П. Яремчука .-К.,1966 .-136 с. Кільк. прим. 1 (КХ.-1)
3. Антоненко М. І. Розв"язування геометричних задач:книжка для вчителя .-К.,1991 .-128 с. Кільк. прим. 6 (КХ-4, Заг.ч.з.-2)
4. Розв"язування геометричних задач у середній школі /за ред. Л. М. Лоповка .-К.,1972 .-262 с. Кільк. прим. 3 (КХ-3)
5. Геометричні перетворення площини:навч. посібник/колек. автор. В.Н. Боровик, І. В. Зайченко, М. М. Мурач, В. П. Яковець .-Суми,2003 .-504 с. Кільк. прим. 2 (КХ-2)
6. Семенович О.Ф., Коваленко В. Г. Геометричні перетворення площини.-К.,1993 .-112 с. Кільк. прим. 8 (КХ-5, Заг.ч.з.-3)
7. Аргунов Б. И. Преобразования плоскости:учеб. пособие для студ. -заоч.пед институтов (по курсу "Геометрия") .-М.,1976 .-80 с. Кільк. прим. 5 (КХ-4, Заг.ч.з.-1)
8. Хахамов Л. Р. Преобразования плоскости:пособие для учителей .-М.,1979 .-95 с. Кільк. прим. 5 (КХ-4, Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1513
Леся, ДОЛм 14. e-mail: polotskalesya@gmail.com
Доброго дня,мені цікавить теорія на магістерську роботу на тему "Формування художньо-продуктивної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами зображувальної діяльності"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Великолуцька О.Д. Нетрадиційні методики зображувальної діяльності: майстер-клас для батьків//Обдарована дитина.-2012.-№5 .-С. 48-53.
2. Міхальська І. Комплекс вправ для розвитку художнього мислення в учнів молодших класів//Мистецтво та освіта.-К.:Фенікс,2008.-1 .-С.27-38.
3. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі / за заг. ред. Г.В.Сухорукової, - К., 2010, - 376с. Кільк. прим. 11(КХ-7, Пед.-3, Коледж-1)
4. Біла І. Дитина відкриває навколишній світ:образотворчість //Дошкільне виховання.-2005.-№6 .-С.26-28 Кільк. прим.1 (Пед.-1)
5. Дронова О. Феномен дитячого малюнка//Дошкільне виховання.-2005.-№10 .-С.8-9 Кільк. прим.1 (Пед.-1)
6. Котляр Володимир Пилипович. Основи образотворчого мистецтва.Методика художнього виховання дітей [Текст]: навч. посібник .-Рек. МОН .-К.,2006 .-200 с.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. Кузенко Петро Ярославович. Підготовка майбутнього педагога до керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку [Текст]: навч.-метод.посібник .-Коломия,2010 .-160 с. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8. Ярмошенко О. Образотворча діяльність дошкільників//Дитячий садок. Управління.-К.,2018.-№10 .-С. 4 - 10. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. Удіна О.М. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності:Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.08 - дошкільна педагогіка .-К.,2008 .-20с. Кількість прим.: 1 (Наук.-1)
10. Костенко Т. Система роботи з навчання дітей 2 - 6 років образотворчої діяльності: [ Прод.; конспект занять]//Бібліотечка вихователя дитячого садка,2017.-№2 .-С. 113 - 128. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1512
Тетяна, ПОДО(з) - 32. e-mail: demko.tetyana12@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової "Оптимізація типів і структури уроків у початковій школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Романов О.М. Типи уроків - шпаргалка для вчителя//Інформатика в школі.-2014.-№10 .-С. 2-14. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. Атласюк Л. Структура уроку, основні методи та прийоми роботи, їх доцільність: [ навчальний курс "Малювання форм" у вальдорфській школі]//Початкова школа.-2016.-№11 .-С. 46 - 48. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3. Варзацька Л. Дидактичні цілі, типи, структура уроків української мови і мовлення//Диво Слово.-2011.-№6 .-С. 9 - 15. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. Вашуленко О. Типи і структура уроків навчання грамоти (читання)//Початкова школа.-К.,2014.-№12 .-С. 5-9.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5. Левіної І., Антипова Т., Третьякова Л. Структура уроку, основні методи та прийоми на уроці, їх доцільність: [ уроки рукоділля: зав"язування повітряних петель, в"язання, вишивка хрестиком]//Початкова школа.-2017.-№3 .-С. 44 - 48. Кільк. прим.-1 (Пед.-1)
6. Маркова І.С. Типологія та структура уроків: від теорії до практики//Математика в школах України.-Харків:Основа,2015.-№28-29 .-С. 4-22. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. Светлова Т.В. Типологія уроків. Структура сучасного уроку.//Математика в школах України.-Харків:Основа,2012.-№27 .-С. 10-12.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Бабаніна І. Урок-подорож з математики та трудового навчання з елементами гри//Початкова школа.-2012.-№2 .-С. 28-30.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. Пентилюк М. Сучасні підходи до типології уроків//Диво Слово.-2008.-№6 .-С.2-5. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
10. Варзацька Л. Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної мовної освіти//Диво Слово.-2013.-№11 .-С. 2 - 4. Кільк. прим.1 (Заг.ч.з.-1)
11. Чайка В. М. Основи дидактики:навчальний посібник .-Рек. МОН .-К.:Академвидав,2011 .-240с. Кільк. прим. 1 (КХ-22, Заг.ч.з.-3, Пед.-3, Коледж-2 )

Запитання № 1511
Вікторія, ДО11. e-mail: lutsivsun@gmail.com
Допоможіть знайти літературу на тему:"Культура Київської держави та Галича.Образотворче мистецтво Галича".Потрібно терміново!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Ісаєвич Я.
Галицько-Волинське князівство в кінці ХІІІ - на початку ХІV ст. Культура галицько-волинських земель княжої доби//Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу [Текст]: матеріали Міжнародної ювілейної наук. конференції..-Ів.-Франківськ- Галич,2006 .-С.13-21.Кільк. прим. 2 (Іст.-1Філос.-1)
2. Ісаєвич Я.
Культура галицько-волинських земель: доба Середньовіччя//Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції: тези доповідей та повідомлень.-Львів,1993 .-С. 3-5.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
3. Кікава Т.
Культура Русі-України у другій половині ХІ - першій половині ХІІІ ст.: [ історія України ,7 клас]//Історія в рідній школі.-2017.-№5 .-С.14 - 20. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. 63.3(4Рос)4
Л65 Лихачев, Д. С.
Культура русского народа X - XVII вв. / Д. С. Лихачев. – М., 1961. – 120 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
5. 63.3(2)4
Р93 Рыбаков, Б. А.
Из истории культуры Древней Руси. Исследования и заметки. [Текст] / Б. А. Рыбаков. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 240 с. кільк.прим.: 4 (Іст. – 2, КХ. – 2)
6. 63.3(4Рос)2
Р93 Рыбаков, Б. А.
Культура Древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М. , 1956. – 154 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7.
Коваль, І.
Культурно-мистецька діяльність монастирів Галицько-Волинської Русі ХІ-ХІІІ століть / І. Коваль, І. Миронюк // Сучасна археологія княжого Галича і Галицької землі: монографія / І.Коваль, І.Миронюк. – Ів.-Франківськ, 2015. – С. 291-308.
8. 63.3(4Укр)43
К 56 Коваль, І.
Стародавній Галич: цивілізація відома і таємнича / Ігор Коваль, .Косило М, .Миронюк. І. – Ів.-Франківськ, 2010. – 464 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
9. 63.3(4Укр)43
Г 15 Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції: тези доповідей та повідомлень. – Львів, 1993. – 235 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
10. 85.10
М69 Михайлова, Р. Д.
Художня культура Галицько-Волинської Русі : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства. Спец.26.00.01- теорія та історія культури / Р. Д. Михайлова. – К., 2006. – 40с. кільк.прим.: 1(Наук)
11. 85.146.56
П20 Патріарх, Д.
Іконопис Західної України Х11-ХV ст. / Димитрій (Ярема) Патріарх. – Львів, 2005. – 505 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
12. 85.143(4Укр)
С79 Степовик, Д. В.
Історія української ікони Х-ХХ століть / Д. В. Степовик. – К., 1996. – 438 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)

Запитання № 1510
Борис, БМ 52. e-mail: borysborys94@ukr.net
Доброго дня!
Скажіть будь ласка, чи є у Ваших фондах література на тему: "Роль сім*ї у збереженні сімейних цінностей"
Щиро дякую)))
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Виховні можливості сім"ї як фактор формування шлюбно-сімейних уявлень у молоді//Соціальна педагогіка.-К.:ЦНЛ,2006 .-С.258-270.Кільк. прим. 16 (КХ-8, Заг.ч.з-4,Пед.-4)
2. Психологія сімейних взаємин:навч. посібник/за заг. ред. М.С. Корольчука .-К.,2010 .-296 с. Кільк. прим. 11 (КХ-4, Філос.-4, Пед.-2, Гурт.-1)
3. Войтко В.І. Етика сімейних відносин.-К.,1981 .-70 с. Кільк. прим. 1 (КХ-1)
4. Ворон М. Особливості сімейних відносин: [жіночий погляд на проблеми сучасної сім"ї]//Відкритий урок. Розробки, технології, досвід.-2013.-№10 .-С. 84-85. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. Сім"я - територія без насильства: науково-методичний збірник.-Ів.-Франківськ:Третяк І.Я.,2010 - 172с. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6. Ярема Н. Особливості виховання сімейних цінностей в духовно-моральному формуванні учнів//Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика.-Ів.-Франківськ:НАІР,2017.-№26 .-С. 62 - 66.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. Брюханова А. Сім"я як система//Відкритий урок. Розробки, технології, досвід.-К.:"Плеяди",2008.-9 .-С.69-70. Кільк прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Бутенко О. Сім"я - провідна виховна інституція : історичний аспект//Рідна школа.-К.,2009.-1 .-С.73-75. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. Верхоляк М. Сучасна українська сім"я як об"єкт соціально-педагогічної роботи.//Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці: збірник наукових праць..-Ів.-Франківськ,2005 .-С. 272-278 . Кільк. прим. 8 (Пед.-2, Заг.-2КХ-4)
10. Кутнякова І.С. Сім"я як об"єкт соціально-педагогічного впливу//Соціальна педагогіка: теорія і практика.-2009.-№4 .-С.60-65. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
11. Хархан Г.Д. Виховання сім"янина в педагогічній спадщині А.С.Макаренка//Соціальна педагогіка: теорія і практика,2010.-№1.-С.66-71.
12. Вовчик-Блакитна М. В. Сімейне виховання. Юнацтво.-К.,1982 .-144 с. Кільк. прим. 8 (КХ-6, Пед.-2)
13. Ушинський К. Д. Про сімейне виховання.-К.,1974 .-152 с. - Кільк. прим. 7 (КХ-5 Пед.-2)
14. Хлопоніна Н.Є. Узгодженість сімейних цінностей як показник сімейного благополуччя подружжя//Вісник КНУ: Соціологія, психологія, педагогіка.-2006.-№26 .-С.53-59.

Запитання № 1509
Тетяна, ПОДО(з) - 32. e-mail: demko.tetyana12@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової "Оптимізація типів і структури уроків у початковій школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Романов О.М. Типи уроків - шпаргалка для вчителя//Інформатика в школі.-2014.-№10 .-С. 2-14. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. Атласюк Л. Структура уроку, основні методи та прийоми роботи, їх доцільність: [ навчальний курс "Малювання форм" у вальдорфській школі]//Початкова школа.-2016.-№11 .-С. 46 - 48. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3. Варзацька Л. Дидактичні цілі, типи, структура уроків української мови і мовлення//Диво Слово.-2011.-№6 .-С. 9 - 15. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. Вашуленко О. Типи і структура уроків навчання грамоти (читання)//Початкова школа.-К.,2014.-№12 .-С. 5-9.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5. Левіної І., Антипова Т., Третьякова Л. Структура уроку, основні методи та прийоми на уроці, їх доцільність: [ уроки рукоділля: зав"язування повітряних петель, в"язання, вишивка хрестиком]//Початкова школа.-2017.-№3 .-С. 44 - 48. Кільк. прим.-1 (Пед.-1)
6. Маркова І.С. Типологія та структура уроків: від теорії до практики//Математика в школах України.-Харків:Основа,2015.-№28-29 .-С. 4-22. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. Светлова Т.В. Типологія уроків. Структура сучасного уроку.//Математика в школах України.-Харків:Основа,2012.-№27 .-С. 10-12.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Бабаніна І. Урок-подорож з математики та трудового навчання з елементами гри//Початкова школа.-2012.-№2 .-С. 28-30.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. Пентилюк М. Сучасні підходи до типології уроків//Диво Слово.-2008.-№6 .-С.2-5. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
10. Варзацька Л. Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної мовної освіти//Диво Слово.-2013.-№11 .-С. 2 - 4. Кільк. прим.1 (Заг.ч.з.-1)
11. Чайка В. М. Основи дидактики:навчальний посібник .-Рек. МОН .-К.:Академвидав,2011 .-240с. Кільк. прим. 1 (КХ-22, Заг.ч.з.-3, Пед.-3, Коледж-2 )

Запитання № 1508
Андрій, . e-mail:
Політична соціологія М.Вебера
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 60.51(4Г)
Г14 Гайденко, П. П.
История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский ренесанс / П. П. Гайденко, Ю. Н. Давыдов. – М. : Политиздат, 1991. – 367 с. – 1,60
кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)

2. 66.07я73
А 86 Артемов, Г. П.
Политическая социология: Учеб.пособие. / Георгий Петрович Артемов. – М. : Логос, 2002. – 280 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 2)
3.
Зенкин, С.
Синтетический паровоз (О статье С. Козлова "Крушение поезда. транспортная метафорика Макса Вебера"."НЛО". № 71) / С. Зенкин // Новое литературное обозрение. – 2006. – № 2. – С.147-165 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Троицкий, К. Е.
Переоценка ценностей в аксиологической мысли М. Вебера / К. Е. Троицкий // Вопросы философии. – 2013. – № 4. – С. 154-163. Кільк. прим. 1 (Філос)
5.
Цокур, Є. Г.
Проблема визначення джерел владної легітимності в теоріях М. Вебера та Д. Істона / Є. Г. Цокур // Трибуна. – 2009. – № 9-10. – С. 30-32. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Чорний, А.
Порівняльний аналіз принципів політичної діяльності у концепціях Х. Арендт та М. Вебера / А. Чорний // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія [Текст]. – Ужгород, 2006. – Вип. 3. – С. 12-21. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
1 (Філос)
7.
Федотова, В. Г.
Православие , Вебер и новый русский капитализм / В. Г. Федотова, Ш. кросс // Общественные науки и современность. – 2006. – № 2. – С.41-52 Кільк. прим. 1 (Іст.)
8.
Сорокопуд, М.
Чисті типи політичного лідерства у теорії М.Вебера / М. Сорокопуд // Вісник Львівського університету [Текст]: зб. наук.праць. – Львів, 2015. – вип. 7. – С. 85 - 92. – (Філософсько-політологічні студії) Кільк. прим. 1 (Філос)
9.
Матвієнків, С. М.
Політична соціологія [Текст]: методичні рекомендації для студентів Ін-ту історії, політології і міжнародних відносин ( спец. "Політологія") / С. М. Матвієнків, В. Ю. Штерн. – Ів.-Франківськ : Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2014. – 32с. кільк.прим.: 33 (Іст. – 10, МВ. – 3, КХ. – 20)
10. 60.5я73
З-38 Захарченко, В. М.
Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) [Текст] : навч. посібник / В. М. Захарченко, О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1993. – 336 с. кільк.прим.: 78 (КХ. – 66, ЗагЧЗ. – 7, Філос. – 3, Туризм. – 2)
11.
Ворнцов, А. В.
Теория капитализма Макса Вебера и ее методологическое значение / А. В. Ворнцов, И. А. громов // Социс. – 2007. – № 1. – С.140 - 150 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 60.5
В26 Вебер, М.
Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Макс Вебер ; пер.з нім. О. Погорілого. – К. : Основи, 1998. – 534 с. кільк.прим.: 12 (Філос. – 7, КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 2)

Запитання № 1507
Іванна, ПОДО-11. e-mail:
Підкажіть будь ласка літературу на тему: Музична шкільна освіта в Західнвй Європі, США, Японії
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. Також рекомендуємо звернутись до читального залу інституту мистецтв.
1. 85.31я73
М 69 Михайличенко, О. В.
Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія [Текст] : навч. посіб. для студ. музичних спец. / Олег Володимирович. Михайличенко. – Суми : Наука, 2004. – 210 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
2. 85.31я73
Р 78 Ростовський, О. Я.
Теорія і методика музичної освіти: навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 640 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
3. 85.31
Ч 48 Черкасов, В. Ф.
Теорія і методика музичної освіти: підручник / Володимир Федорович Черкасов. – Рек. МОН. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – 528 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)

Запитання № 1506
Микола, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Добридень! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Євсевій Кесарійський, життя і діяльність, твори". Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні матеріали і ознайомитись із інформацією про Кесарійського. На жаль, наша бібліографія не містить записів пов»язаних із Євсевієм Кесарійським, тому подаємо вам посилання на електронні сторінки. Також ви можете самостійно скористатись каталогом, або завітати до бібліотеки та пошукати потрібний матеріал в збірниках праць про Середньовіччя в читальному залі суспільних наук, чи в філософському читальному залі.
1. https://studopedia.info/1-13467.html
2. http://www.asd.in.ua/archives/1188337465
3. http://history.org.ua/JournALL/geo/11/11.pdf

Запитання № 1505
Назарій, . e-mail: nazari199916@gmail.com
Підкажіть будь ласка літературу до курсової роботи на тему:УГКЦ в умовах Революції гідності
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Єгрешій, О.
Церква і Євромайдан: громадянський чин і душпастирська місія / О. Єгрешій // Український Євромайдан. Прикарпатський вимір / за ред. М.Кугутяка. – Ів.-Франківськ, 2016. – С. 655-673. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 86.375
Ш 37 Шевчук
У паломництві до гідності та свободи: Пастирське слово Блаженнішого Святослава до вірних УГКЦ і всіх людей доброї волі, грудень 2013 - грудень 2014 / Шевчук, Святослав Блаженніший. – Жовква : Місіонер, 2015. – 224 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3. 66.3(4Укр)
М 14 Майдан Гідності! (Пам»яті "Небесної сотні") / упоряд. С. Козак. – К. : Бібліотека газети "Літературна Україна", 2014. – 204 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 66.3(4Укр)
М 14 Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка / За заг. ред. д. філос. н. Филипович Л. О. і канд. філос. н. Горкуші О. В. – К. , 2014. – 656 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Кисельов, О.
Діяльність Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій під час Революції гідності / О. Кисельов // Історія релігій в Україні [Текст]: науковий щорічник 2015 рік / Упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів, 2015. – Книга 1. – С. 576 - 593. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. 66.3(4Укр)
Т 51 Токмань, Г.
Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 2-е вид., випр. і доп. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2015. – 104 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 323(477)
Т 65 Трайдакало, О.
Майдан. Погляд зсередини / Олег Трайдакало. – К., 2018. – 320 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Филипович, Л.
Релігія як складова соціально-політичних процесів: український контекст (Євромайдан) / Л. Филипович // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Львів, 2014. – Книга 2. – С. 254 - 261. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9.
Филипович, Л.
Голос церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013 - 2014 років / Л. Филипович, О. Горкуша // Філософська думка. – 2016. – № 4. – С. 87 - 103. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1504
Назарій, . e-mail: nazari199916@gmail.com
Підкажіть будь ласка літературу до курсової роботи на тему:УГКЦ в умовах Революції гідності
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Єгрешій, О.
Церква і Євромайдан: громадянський чин і душпастирська місія / О. Єгрешій // Український Євромайдан. Прикарпатський вимір / за ред. М.Кугутяка. – Ів.-Франківськ, 2016. – С. 655-673. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 86.375
Ш 37 Шевчук
У паломництві до гідності та свободи: Пастирське слово Блаженнішого Святослава до вірних УГКЦ і всіх людей доброї волі, грудень 2013 - грудень 2014 / Шевчук, Святослав Блаженніший. – Жовква : Місіонер, 2015. – 224 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3. 66.3(4Укр)
М 14 Майдан Гідності! (Пам»яті "Небесної сотні") / упоряд. С. Козак. – К. : Бібліотека газети "Літературна Україна", 2014. – 204 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 66.3(4Укр)
М 14 Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка / За заг. ред. д. філос. н. Филипович Л. О. і канд. філос. н. Горкуші О. В. – К. , 2014. – 656 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Кисельов, О.
Діяльність Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій під час Революції гідності / О. Кисельов // Історія релігій в Україні [Текст]: науковий щорічник 2015 рік / Упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів, 2015. – Книга 1. – С. 576 - 593. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. 66.3(4Укр)
Т 51 Токмань, Г.
Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 2-е вид., випр. і доп. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2015. – 104 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 323(477)
Т 65 Трайдакало, О.
Майдан. Погляд зсередини / Олег Трайдакало. – К., 2018. – 320 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Филипович, Л.
Релігія як складова соціально-політичних процесів: український контекст (Євромайдан) / Л. Филипович // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Львів, 2014. – Книга 2. – С. 254 - 261. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9.
Филипович, Л.
Голос церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013 - 2014 років / Л. Филипович, О. Горкуша // Філософська думка. – 2016. – № 4. – С. 87 - 103. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1503
Назарій, . e-mail: nazari199916@gmail.com
Підкажіть будь ласка літературу до курсової роботи на тему:
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1502
Ростислав, П-41. e-mail:
Підкажіть будь ласка літературу до курсової роботи на тему: "Моделі взаємовідносин влади та армії: світовий досвід та сучасна Україна". Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року" : Указ Президента України від 22 березня 2017 року № 73/2017 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 27. – С. 11-12. Кільк. прим. 1 (Юрид-1)
2.
Збройні сили України : поступ реформ - 2017 // Військо України. – 2017. – № 12. – С. 2-8.Кільк. прим. 1 (Туризм.-1)
3.
Гарькавий, Є. М.
Розбудова Збройних Сил в контексті трансформації сектору безпеки України / Є. М. Гарькавий // Гілея. – 2014. – № 5. – С. 483-487. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
4.
Перепелиця, Г. М.
Будівництво Збройних Сил / Г. М. Перепелиця // Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) [Текст] : монографія / Н.П.Барановська, В.Ф.Верстюк, С.В.Віднянський та ін., під ред. В.М.Литвина. – К., 2001. – С. 533-583. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Вєтров, В. І.
Резерв оборони : [система комлектування армії] / В. І. Вєтров, О. В. Вранешич // Оборонний вісник. – 2017. – № 6. – С. 28-32. Кільк. прим. 1 (Туризм.-1)
6.
Забезпечення обороноздатності // Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки" [Текст]. – К., 2014. – С. 32-44. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Проблеми реформування Збройних Сил України // Погляд на безпеку України у контексті сучасної геополітики: аспекти державного управління [Текст]: монографія. / М.І.Шпура, І.В.Романов, Ф.В.Саганюк та інш. – К., 2006. – С. 100 - 134. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8.
Тищук, Є.
Безцінний досвід найсильнішої армії світу : [про українсько-американські військові навчання "Сі бриз-2015"] / Є. Тищук // Віче. – 2015. – № 19-20. – С. 49-51.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9.
Кравчук, М. В.
Держава та армія УНР в період тимчасового уряду та їх правове закріплення / М. В. Кравчук // Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Випуск 48. – С.69-76. Кільк. прим. 1 (Юрид-1)

Запитання № 1501
Оксана, . e-mail:
педагогічне спілкування як творчість
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Вакульчук, М. В.
Майстерність та культура педагогічного спілкування в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / М. В. Вакульчук // Актуальні питання культурології [Текст] : альманах наукового то-ства "Афіна" кафедри ку-логії: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Культуротворчий потенціал молоді і перспективи культурної інтеграції людства у ХХІ . – Рівне, 2007. – Випуск 5. – С. 69-72.
2.
Волкова, Н. П.
Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації / Н. П. Волкова // Професійно-педагогічна комунікація [Текст] / Н.П.Волкова. – К., 2006. – С.26-60. кільк.прим.: 107 (КХ. – 100, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 4, Гурт№5. – 1)
3. 74.202.4
К 56 Коваль, С. Б.
Розвивальне педагогічне спілкування / С. Б. Коваль ; Ред. Бойчук О. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 45 с. – 1.00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Тарашевська, О.
Комунікативна культура педагога - запорука успіху: [тренінг для педагогів] / О. Тарашевська, І. Цісар // Дошкільне виховання. – 2014. – № 11. – С. 28-29.
5.
Лемко, Г.
Роль соціального педагога у формуванні комунікативної культури підлітків / Г. Лемко // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2013. – вип. XLIX. – С. 317-320. – (Педагогіка)
6.
Майстерність педагогічного спілкування // Педагогічна майстерність [Текст]. – К., 2004. – С.112-129
7.
Філоненко, М. М.
Майстерність педагогічного спілкування / М. М. Філоненко // Психологія спілкування [Текст] / М.М.Філоненко. – К., 2008. – С.151-180.
8. 74.00
К 60 Колесникова, И. А.
Коммуникативная деятельность педагога [Текст] : учеб. пособник / Ирина Аполлоновна. Колесникова ; под ред. В.А. Сластёнина. – М. : Академия, 2007. – 336 с. – 74,00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 74.00
Г 94 Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Текст] : науково-методичний посібник для вчителів / за ред. С.О.Мусатова. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 96 с. – 20,00
кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Смирнов, С. Д.
Педагогическая деятельность и педагогическое общение / С. Д. Смирнов // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2011. – № 3. – С. 5-18. Кільк. прим. (Філос.-1)
11.
Опаленик, О. В.
Педагогічна комунікація як основа педагогічної майстерності // Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу: Матеріали міднар.наук.конф. – Ужгород, 2004. – С.97-101.
12.
Педагогічна комунікація : психологічні витоки та гуманістичне значення // Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Текст] : науково-методичний посібник для вчителів / за ред. С.О.Мусатова. – К., 2008. – С.6-16. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1500
Оксана, . e-mail:
педагогічне спілкування як творчість
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Вакульчук, М. В.
Майстерність та культура педагогічного спілкування в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / М. В. Вакульчук // Актуальні питання культурології [Текст] : альманах наукового то-ства "Афіна" кафедри ку-логії: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Культуротворчий потенціал молоді і перспективи культурної інтеграції людства у ХХІ . – Рівне, 2007. – Випуск 5. – С. 69-72.
2.
Волкова, Н. П.
Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації / Н. П. Волкова // Професійно-педагогічна комунікація [Текст] / Н.П.Волкова. – К., 2006. – С.26-60. кільк.прим.: 107 (КХ. – 100, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 4, Гурт№5. – 1)
3. 74.202.4
К 56 Коваль, С. Б.
Розвивальне педагогічне спілкування / С. Б. Коваль ; Ред. Бойчук О. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 45 с. – 1.00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Тарашевська, О.
Комунікативна культура педагога - запорука успіху: [тренінг для педагогів] / О. Тарашевська, І. Цісар // Дошкільне виховання. – 2014. – № 11. – С. 28-29.
5.
Лемко, Г.
Роль соціального педагога у формуванні комунікативної культури підлітків / Г. Лемко // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2013. – вип. XLIX. – С. 317-320. – (Педагогіка)
6.
Майстерність педагогічного спілкування // Педагогічна майстерність [Текст]. – К., 2004. – С.112-129
7.
Філоненко, М. М.
Майстерність педагогічного спілкування / М. М. Філоненко // Психологія спілкування [Текст] / М.М.Філоненко. – К., 2008. – С.151-180.
8. 74.00
К 60 Колесникова, И. А.
Коммуникативная деятельность педагога [Текст] : учеб. пособник / Ирина Аполлоновна. Колесникова ; под ред. В.А. Сластёнина. – М. : Академия, 2007. – 336 с. – 74,00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 74.00
Г 94 Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Текст] : науково-методичний посібник для вчителів / за ред. С.О.Мусатова. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 96 с. – 20,00
кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Смирнов, С. Д.
Педагогическая деятельность и педагогическое общение / С. Д. Смирнов // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2011. – № 3. – С. 5-18. Кільк. прим. (Філос.-1)
11.
Опаленик, О. В.
Педагогічна комунікація як основа педагогічної майстерності // Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу: Матеріали міднар.наук.конф. – Ужгород, 2004. – С.97-101.
12.
Педагогічна комунікація : психологічні витоки та гуманістичне значення // Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Текст] : науково-методичний посібник для вчителів / за ред. С.О.Мусатова. – К., 2008. – С.6-16. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1499
Іван , 33. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу по Івана-Мирослава Любачівського
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 86.2
Б 68 Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. Кн. 1 - 4. – Рим, 1987. – 138 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2.
Гаврилів, Б.
Мирослав-Іван Любачівський (1914 - 2000) : [митрополит УГКЦ родом з м. Долини] / Б. Гаврилів, І. Миронюк // Історичні постаті Івано-Франківщини. / Б.Гаврилів, І.Миронюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 98.
3. 86.377.1
Г 80 Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців: матеріали Всеукр. наук.конф., м.Коломия, 18 жовтня 2013 р. / наук.ред. Я.Ткачук, А.Королько. – Коломия : Вік, 2013. – 216 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Філос. – 1)
4. 86.377
М30 Марчук, В.
Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис / Василь Марчук. – Ів.-Франківськ : Плай, 2001. – 164 с. кільк.прим.: 6 (Філос. – 3, КХ. – 3)
9. Марчук В.
Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України XX ст. [Текст] .-Ів.-Франківськ:Плай,2004 .-464 с. Кільк. прим. 52 (Заг.ч.з.-2, Філос.- 2, Гурт.- 1, Коломия- 1, КХ- 46)
5. 63.3(4Укр)я2
Е 61 Рубльова Н. С. Любачівський Мирослав-Іван // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т.6 : Ла-Мі / редкол.:В.А.Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2009. – С. 373 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. "Катакомбна церква" (двадцятиліттю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля присвячується) [Текст]: статті і матеріали/ред. кол.: З.Білик, Я.Дашкевич, О.Киричук та ін.-Львів:Вид-во Львівського музею історії релігії "Логос",2009 .-140 с. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7. Мудрий Софрон, Владика, ЧСВВ..Нарис історії Церкви в Україні [Текст].-Жовква:Місіонер,2010, - 544с.

Запитання № 1498
Іван , 33. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу по Івана-Мирослава Любачівського
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 86.2
Б 68 Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. Кн. 1 - 4. – Рим, 1987. – 138 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2.
Гаврилів, Б.
Мирослав-Іван Любачівський (1914 - 2000) : [митрополит УГКЦ родом з м. Долини] / Б. Гаврилів, І. Миронюк // Історичні постаті Івано-Франківщини. / Б.Гаврилів, І.Миронюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 98.
3. 86.377.1
Г 80 Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців: матеріали Всеукр. наук.конф., м.Коломия, 18 жовтня 2013 р. / наук.ред. Я.Ткачук, А.Королько. – Коломия : Вік, 2013. – 216 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Філос. – 1)
4. 86.377
М30 Марчук, В.
Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис / Василь Марчук. – Ів.-Франківськ : Плай, 2001. – 164 с. кільк.прим.: 6 (Філос. – 3, КХ. – 3)
9. Марчук В.
Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України XX ст. [Текст] .-Ів.-Франківськ:Плай,2004 .-464 с. Кільк. прим. 52 (Заг.ч.з.-2, Філос.- 2, Гурт.- 1, Коломия- 1, КХ- 46)
5. 63.3(4Укр)я2
Е 61 Рубльова Н. С. Любачівський Мирослав-Іван // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т.6 : Ла-Мі / редкол.:В.А.Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2009. – С. 373 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. "Катакомбна церква" (двадцятиліттю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля присвячується) [Текст]: статті і матеріали/ред. кол.: З.Білик, Я.Дашкевич, О.Киричук та ін.-Львів:Вид-во Львівського музею історії релігії "Логос",2009 .-140 с. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7. Мудрий Софрон, Владика, ЧСВВ..Нарис історії Церкви в Україні [Текст].-Жовква:Місіонер,2010, - 544с.

Запитання № 1497
Іван , 33. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу по Івана-Мирослава Любачівського
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 86.2
Б 68 Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. Кн. 1 - 4. – Рим, 1987. – 138 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2.
Гаврилів, Б.
Мирослав-Іван Любачівський (1914 - 2000) : [митрополит УГКЦ родом з м. Долини] / Б. Гаврилів, І. Миронюк // Історичні постаті Івано-Франківщини. / Б.Гаврилів, І.Миронюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 98.
3. 86.377.1
Г 80 Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців: матеріали Всеукр. наук.конф., м.Коломия, 18 жовтня 2013 р. / наук.ред. Я.Ткачук, А.Королько. – Коломия : Вік, 2013. – 216 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Філос. – 1)
4. 86.377
М30 Марчук, В.
Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис / Василь Марчук. – Ів.-Франківськ : Плай, 2001. – 164 с. кільк.прим.: 6 (Філос. – 3, КХ. – 3)
9. Марчук В.
Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України XX ст. [Текст] .-Ів.-Франківськ:Плай,2004 .-464 с. Кільк. прим. 52 (Заг.ч.з.-2, Філос.- 2, Гурт.- 1, Коломия- 1, КХ- 46)
5. 63.3(4Укр)я2
Е 61 Рубльова Н. С. Любачівський Мирослав-Іван // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т.6 : Ла-Мі / редкол.:В.А.Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2009. – С. 373 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. "Катакомбна церква" (двадцятиліттю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля присвячується) [Текст]: статті і матеріали/ред. кол.: З.Білик, Я.Дашкевич, О.Киричук та ін.-Львів:Вид-во Львівського музею історії релігії "Логос",2009 .-140 с. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7. Мудрий Софрон, Владика, ЧСВВ..Нарис історії Церкви в Україні [Текст].-Жовква:Місіонер,2010, - 544с.

Запитання № 1496
Іван , 33. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу по Івана-Мирослава Любачівського
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 86.2
Б 68 Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. Кн. 1 - 4. – Рим, 1987. – 138 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2.
Гаврилів, Б.
Мирослав-Іван Любачівський (1914 - 2000) : [митрополит УГКЦ родом з м. Долини] / Б. Гаврилів, І. Миронюк // Історичні постаті Івано-Франківщини. / Б.Гаврилів, І.Миронюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 98.
3. 86.377.1
Г 80 Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців: матеріали Всеукр. наук.конф., м.Коломия, 18 жовтня 2013 р. / наук.ред. Я.Ткачук, А.Королько. – Коломия : Вік, 2013. – 216 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Філос. – 1)
4. 86.377
М30 Марчук, В.
Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис / Василь Марчук. – Ів.-Франківськ : Плай, 2001. – 164 с. кільк.прим.: 6 (Філос. – 3, КХ. – 3)
5. 63.3(4Укр)я2
Е 61 Рубльова Н. С. Любачівський Мирослав-Іван // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т.6 : Ла-Мі / редкол.:В.А.Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2009. – С. 373 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1495
Іван , 33. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу по Івана-Мирослава Любачівського
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 86.2
Б 68 Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. Кн. 1 - 4. – Рим, 1987. – 138 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2.
Гаврилів, Б.
Мирослав-Іван Любачівський (1914 - 2000) : [митрополит УГКЦ родом з м. Долини] / Б. Гаврилів, І. Миронюк // Історичні постаті Івано-Франківщини. / Б.Гаврилів, І.Миронюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 98.
3. 86.377.1
Г 80 Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців: матеріали Всеукр. наук.конф., м.Коломия, 18 жовтня 2013 р. / наук.ред. Я.Ткачук, А.Королько. – Коломия : Вік, 2013. – 216 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Філос. – 1)
4. 86.377
М30 Марчук, В.
Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис / Василь Марчук. – Ів.-Франківськ : Плай, 2001. – 164 с. кільк.прим.: 6 (Філос. – 3, КХ. – 3)
5. 63.3(4Укр)я2
Е 61 Рубльова Н. С. Любачівський Мирослав-Іван // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т.6 : Ла-Мі / редкол.:В.А.Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2009. – С. 373 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1494
Роман, . e-mail:
Допоможіть підібрати літературу по темі"Перший Ватиканський Собор"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.Також рекомендуємо звернутись в читальний зал філософського факультету (Ауд. 509, 5 поверх)
1. 86.37
Л72 Лозинский, С. Г.
История папства / С. Г. Лозинский. – 3-е изд. – М., 1986. – 382 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
Краткие очерки истории папства / М. М. Шейнман. – М., 1952. – 192 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
3. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 2-х т. Т. 1 : А - К / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1993. – 863 с. – 13.17
кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х т. Т. 2 : Л - С / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1995. – 671 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х т. Т. 3 : Т - Я / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1995. – 783 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. 86.37
Г69 Горичева, Т.
Христианство и современный мир / Т. Горичева. – СПб., 1996. – 298 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
7. 2-9
Б38 Бедуел, Г.
Історія Церкви / Г. Бедуел. – Львів , 2000. – 296 с.кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
8. 86.37
Ч75 Чобич, С.
Історія християнської церкви: в 2-х ч. / С. Чобич. – Львів , 1998. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 86.37
Ф19 Фалькони, К.
Ватиканский собор и причины его созыва: / Карло Фалькони. – М., 1964. – 184 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
Папство: / М. М. Шейнман. – М. , 1959. – 210 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
От Пия IX до Павла VI / М. М. Шейнман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. , 1979. – 176 с. кільк.прим.: 3 (Філос. – 1, КХ. – 2)

Запитання № 1493
Ігор, ПРз-32. e-mail: dzeraigorik@gmail.com
Допоможіть підібрати літературу по темі " Звичаєве право в Україні" у галузі права, релігієзнавства і історії України
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Волвенко, П. В.
Українське звичаєве право і традиції в сучасному правовому дискурсі : в контексті комунікативної теорії держави і права / П. В. Волвенко // Методологічні проблеми історико-правових досліджень [Текст]: матеріали ХХІІІ Міжнар. історико-прав. конф. 24-26 вересня 2010 р., м. Алушта. – К.-Сімферополь, 2011. – С. 209 - 217. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 63.3(4Укр3)
Г74 Гошко, Ю. Г.
Звичаєве право населення українських Карпат та Прикарпаття XIV-XIX ст. / Ю. Г. Гошко. – Львів, 1999. – 336 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, Іст. – 2)
3. 67.2(4Укр)
Г 84 Гримич, М. В.
Звичаєве цивільне право українців ХІХ - початку ХХ століття / Марина Віллівна Гримич. – К., 2010. – 560 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Юр. – 1, Гурт№5. – 1)
4. 67.9(4Укр)
К 82 Крикун, Ю. С.
Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х роках - на початку 1930-х років : Автореферат дис. ... канд. істор. наук. Спец.07.00.05 - етнологія / Ю. С. Крикун. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1 (Наук.-1)
5.
Макарчук, С.
Звичаєве право / С. Макарчук // Етногенез та етнична історія населення українських Карпат у 4-х томах [Текст]. – Львів, 2006. – Т. 2. – С.385-408. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 2)
6.
Сироткін, В. М.
Звичаєве право / В. М. Сироткін // Історія української культури у 5-ти томах [Текст]. – К., 2008. – Т. 4., Кн. 1. – С.318-341. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, КХ. – 1)
7.
Буша, Н.
Особливості розвитку звичаєвого права в українських землях: [історія держави і права] / Н. Буша // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С.130-133. Кільк. прим. 1 (Юрид.1)
8.
Кушинська, Л. А.
Нормативність звичаєвого права / Л. А. Кушинська // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 9. – С.54-63. Кільк. прим. 1 (Юрид.1)
9. 63.3(4Укр)7
П 54 Поляшенко, Т. В.
Рецепція звичаєвого права в сучасній український культурі : Автореферат дис. ...канд. істор.. наук. Спец.26.00.01- теорія та історія України / Т. В. Поляшенко. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
10.
Толкачова, Н. Є.
Методологічні засади визначення поняття звичаєвого права / Н. Є. Толкачова // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці, 2007. – Випуск 427 : Правознавство. – С. 11-17. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)

Запитання № 1492
Роман, . e-mail:
Підкажіть будь ласка літературу на тему"Перший Ватиканський Собор"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 86.37
Л72 Лозинский, С. Г.
История папства / С. Г. Лозинский. – 3-е изд. – М., 1986. – 382 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
Краткие очерки истории папства / М. М. Шейнман. – М., 1952. – 192 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
3. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 2-х т. Т. 1 : А - К / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1993. – 863 с. – 13.17
кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х т. Т. 2 : Л - С / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1995. – 671 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х т. Т. 3 : Т - Я / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1995. – 783 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. 86.37
Г69 Горичева, Т.
Христианство и современный мир / Т. Горичева. – СПб., 1996. – 298 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
7. 2-9
Б38 Бедуел, Г.
Історія Церкви / Г. Бедуел. – Львів , 2000. – 296 с.кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
8. 86.37
Ч75 Чобич, С.
Історія християнської церкви: в 2-х ч. / С. Чобич. – Львів , 1998. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 86.37
Ф19 Фалькони, К.
Ватиканский собор и причины его созыва: / Карло Фалькони. – М., 1964. – 184 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
Папство: / М. М. Шейнман. – М. , 1959. – 210 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
От Пия IX до Павла VI / М. М. Шейнман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. , 1979. – 176 с. кільк.прим.: 3 (Філос. – 1, КХ. – 2)

Запитання № 1491
Роман, . e-mail:
Підкажіть, будь ласка, літературу за темою "Припинення договору найму (оренди) транспортного засобу"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Гурневич Б. Особливості договору найму (оренди) транспортних засобів без екіпажу : [цивільне право України]//Юридичний журнал.-К.:Юстініан,2013.-№2 .-С. 66-69. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2. Бойко Н. М. Особливості правового регулювання договору позички та договору найму (оренди)//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [Текст]: збірник наукових статей.-Ів.-Франківськ:Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника,2013.-Вип. 32 .-С. 88-103. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3. Калаур І. Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№3 .-С. 7-11.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4. Труфанова Ю. Особливості припинення договору найму (оренди) у зв"язку із смертю наймача//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№8 .-С. 13-17. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5. Труфанова Ю. Проблемні аспекти припинення договору найму (оренди) у зв"язку з ліквідацією юридичної особи//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№10 .-С. 6-10.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. Оренда в Україні//Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-К.:юрінком Інтер,2007.-№1 .-415 с. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
7. Оренда та лізинг в Україні//Право и практика.-К.:Юридическая компания БЕСТ и Ко,2008.-№6 .-С.3-83.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
8. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право:суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Реклама:навчальний посібник/2-ге вид.-К.:А.С.К.,2003 .-704 с. Кільк. прим.3 (КХ-3)
9. Калаур І. Цивільний кодекс України - основне інституційне джерело регулювання відносин найму (оренди)//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№2 .-С. 11-15.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
10. Остапчук О. В. Підстави розірвання договорів оренди в судовому порядку//Вісник господарського судочинства.-К.:ІН ЮРЕ,2013.-№4 .-С. 163-172.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)

Запитання № 1490
Роман, . e-mail:
Підкажіть, будь ласка, літературу за темою "Особливості договору найму, самохідного транспортного засобу, повітряного судна, залізничних транспортних засобів".
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Гурневич Б. Особливості договору найму (оренди) транспортних засобів без екіпажу : [цивільне право України]//Юридичний журнал.-К.:Юстініан,2013.-№2 .-С. 66-69. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2. Бойко Н. М. Особливості правового регулювання договору позички та договору найму (оренди)//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [Текст]: збірник наукових статей.-Ів.-Франківськ:Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника,2013.-Вип. 32 .-С. 88-103. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3. Калаур І. Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№3 .-С. 7-11.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4. Труфанова Ю. Особливості припинення договору найму (оренди) у зв"язку із смертю наймача//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№8 .-С. 13-17. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5. Труфанова Ю. Проблемні аспекти припинення договору найму (оренди) у зв"язку з ліквідацією юридичної особи//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№10 .-С. 6-10.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. Оренда в Україні//Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-К.:юрінком Інтер,2007.-№1 .-415 с. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
7. Оренда та лізинг в Україні//Право и практика.-К.:Юридическая компания БЕСТ и Ко,2008.-№6 .-С.3-83.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
8. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право:суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Реклама:навчальний посібник/2-ге вид.-К.:А.С.К.,2003 .-704 с. Кільк. прим.3 (КХ-3)
9. Калаур І. Цивільний кодекс України - основне інституційне джерело регулювання відносин найму (оренди)//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№2 .-С. 11-15.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
10. Остапчук О. В. Підстави розірвання договорів оренди в судовому порядку//Вісник господарського судочинства.-К.:ІН ЮРЕ,2013.-№4 .-С. 163-172.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)

Запитання № 1489
Дмитро, Магістр. e-mail:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, з підібрати літературу на тему "Дискримінації прав дитини: різновид та проблеми кваліфікації"
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Декларація прав дитини//Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі [Текст] /упоряд.Юрченко Н.Ф..-Харків:Вид. група "Основа",2006 .-С.53-57. Кільк.прим. 1 (Пед.-1)
2. уклад.:Ю.Ж.Шайгородський, К.П.Меркотан Декларація прав дитини : від 20 листопада 1959 року//Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі [Текст]:збірник нормативних актів України.-К.:Український центр політичного менеджменту,2007 .-С.291-294. Кільк. прим. 1 (КХ-1)
3. Захист прав дитини як соціально-педагогічна проблема//Соціальна педагогіка [Текст].-К.:ЦНЛ,2006 .-С.136-144.Кільк.прим. 1 (Пед.-1)
4. Белікова С. Участь прокурора у виконанні рішень суду про відібрання дитини як спосіб захисту прав дитини//Вісник прокуратури.-К.:Істина,2015.-№10 .-С. 29-38.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5. Бойко О. Порушення прав дитини засобами сучасної теле- , відеокомунікації//Теле- та радіожурналістика:збірник наукових праць.-Львів:ЛНУ ім.І.Франка,2010.-Випуск 9.-Частина 1 .-С. 152 - 156. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. Головченко В. Правові засади виховання та захисту прав дитини//Право України.-К.:"Ин Юре",2008.-№5 .-С.88-92. Кільк. прим. 1(Юрид.-1)
7. Гончаренко О. Міжнародно-правове регулювання прав дитини в Україні//Юридична Україна.-К.:Юрінком Інтер,2009.-№2 .-С.4-8. Кільк. прим. 1(Юрид.-1)
8. Захист прав дитини за допомогою норм міжнародного приватного права//Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.-К.:НУБіП України,2011.-№ 165.-Ч. 2 .-С. 312-316.Кільк. прим. 1(Юрид.-1)
9. Захист прав дитини в контексті діяльності МВС України//Права людини в діяльності української міліції 2010 [Текст].-К.-Харків:Права людини,2010 .-С.168-184. Кільк. прим. 1 (КХ-1)
10. Козачинська Н.,Маковей В. Захист прав дитини в Україні//Український журнал про права людини,2005.-№6 .-С.5-18. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
11. Кудря В. Забезпечення прав дитини в адміністративно-ювенальній системі//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2011.-№9. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
12. Кудрявцева О. М. Нормативно-правове забезпечення конституційних прав дитини в Україні//Бюлетень Міністерства юстиції України.-К.:"Видавничий Дім "Ін Юре",2013.-№8 .-С. 19-26.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
13. Панченко С. Декларація прав дитини.//Відкритий урок. Розробки, технології, досвід.-К.:"Плеяди",2006.-№23-24 .-С. 63-66. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
14. Русін В. Реалізація прав дитини у школі. Навчально-соціологічний проект//Відкритий урок. Розробки, технології, досвід.-К.:"Плеяди",2010.-№2 .-С.24-25.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1488
Іванна Нікуліна, А-51-м(з). e-mail: nikulinaivanna@gmail.com
Доброго вечора, допоможіть, будь ласка, знайти потрібну літературу до двох підрозділів магістерської роботи :1. Міф як сюжетотворчий елемент твору; 2. Історичний факт, як елемент творення тексту. Дуже вам дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 83.3(4Укр)1
М 68 Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: ейдологічні нариси /за наук. ред. Б.С.Тихолоза; НАН України; Львівське відділення Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Львів, 2007. – 336 с. – (Франкознавча серія. ; Вип. 11.). кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
2. 83.3(4Укр)1
Д 75 Дронь, К.
Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект). – К., 2013. – 240 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
3. 83.3(4Укр)1
Л 38 Левченко, Г. Д.
Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки: монографія / Галина Дмитрівна Левченко. – К., 2013. – 332 с. кільк.прим.: 8 (ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 5)
4. 83.3(4Укр)
Н 17 Наєнко, М. К.
Художня література України. Від міфів до модерної реальності: / Михайло Кузьмович. Наєнко. – Рек. МОН. 3-тє вид.,з доп. й уточнен. – К. , 2012. – 1088 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 82.3(0)
П64 Потебня, А. А.
Символ м миф в народной культуре [Текст] / А. А. Потебня. – М. : Лабиринт, 2000. – 480 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 83.3(0)
Г 93 Гузь, О. О.
Від міфу до постмодернізму: посібник. / Ольга Олександрівна. Гузь. – Тернопіль, 2007. – 208 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
7.
Слоньовська, О.
Міфема і художній текст: особливості, роль, функції найменшого уламку міфу / О. Слоньовська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 7-8. – С. 57 - 63.
8.
Ісаєнко, С.
Міф і основні структуроутворюючі принципи постмодерністських текстів / С. Ісаєнко // Питання літературознавства [Текст] : науковий збірник. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 ( 68). – С.52-56.
9. 159.954(075.8)
Б 61 Білоус, П. В.
Психологія літературної творчості: навчальний посібник / Петро Васильович Білоус. – К. : Академвидав, 2014. – 216 с. кільк.прим.: 16 (КХ. – 12, Філос. – 3, Гурт№5. – 1)
10. 159.9:7
К49 Клименко, В. В.
Психологія творчості: навч. посібник. – К., 2006. – 480 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Філос. – 2)
11. 159.954(075.8)
Р70 Роменець, В. А.
Психологія творчості: навч. посібник / В. А. Роменець. – 2-ге вид., доп. – К. , 2001. – 288 с. кільк.прим.: 190 (КХ. – 182, Філос. – 3, Педагог. – 3, Туризм. – 1, Верховина. – 1)

Запитання № 1487
Леся, МБА-22. e-mail: lesja.pron@gmail.com
Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: "Розробка і просування бренду компанії".
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.29
В 27 Велещук, С. С.
Бренд-менеджмент в стратегічному розвитку підприємств : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (легка промисловість) / С. С. Велещук. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Перция, В.
Бренд. История, теория, практика / В. Перция // Брендинг: Курс молодого бойца. / В.Перция. – СПб., 2005. – С.11-48. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
3. 65.29
П 77 Приходченко, Я. В.
Бренд-менеджмент торговелдьних підприємств в умовах маркетингової орієнтації : Автореферат дис. ... канд. економ. наук. Спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Я. В. Приходченко. – Донецьк, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Яцишина, Л.
Бренд-менеджмент і маркетингові технології / Л. Яцишина // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 6. – С. 12-13. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
5.
П12 Пазюк, В. Л.
Брендинг в управлінні розвитком підприємств виноробної промисловості : автореф. ... канд. економ. наук.: 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / В. Л. Пазюк. – Чернігів, 2017. – 20 с.кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
6.
П16 Панасенко, Л. М.
Брендинг території: механізм формування та позиціонування : автореф. ... канд. економ. наук.: 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" / Л. М. Панасенко. – Черкаси, 2016. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
7.
Ємко, К.
Ефективність вірусного маркетингу : [про альтернативний маркетинг - просування компанії, бренду, товару або послуги з використанням нестандартних методів та інструментів] / К. Ємко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 98, Ч. 2. – С. 94-95.Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
8. 65.42
Э47 Эллвуд, Я.
100 приемов эффективного брендинга / Я. Эллвуд. – СПб., 2002. – 368 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
9. 65.29я73
М 26 Маркетинг: навч. посібник / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Л.М. Коваль, Р.В. Бойко та ін.; за ред. канд. екон. наук С.В. Ковальчук. – Рек. МОН. – Львів - 2000, 2012. – 679 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЕК. – 2)
10. 65.29я73
М 26 Маркетинг: підручник / за ред. А.О. Старостіної. – К., 2009. – 1070 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, ЕК. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
11. 65.29
К73 Котлер, Ф.
Маркетинг менеджмент/ Ф. Котлер. – 11-е изд. – СПб., 2005. – 800 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЕК. – 1)

Запитання № 1486
Лілія, І-41 з.. e-mail:
Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до розділу курсової роботи на тему: "Середньовічна та ранньомодерна культура"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Культура Середньовіччя // Історія української та зарубіжної культури. – К., 2004. – С.97-125. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, Іст. – 2, Гурт№5. – 1)
2. 63.3(0)4
К90 Культура и искусcтво средневекового города / Отв.ред. И.П. Русанова. – М., 1984. – 144 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3. 63.3(4)-7я73
П 89 Пустовит, А. В.
История европейской культуры: учеб. пособие. / Александр Витальевич. Пустовит. – К. , 2004. – 400 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Іст. – 1)
4. 63.3(0)-7я73
Ш 39 Шейко, В. М.
Історія художньої культури: Середньовіччя, Відродження: підручник / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко. – Х. , 2001. – 190 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(4Укр)-7
П 19 Паславський, І.
Гисихія і Раціо: філософський світ української культури середніх віків і ранньомодерного часу / Іван Паславський. – Львів, 2015. – 616 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Філос. – 1)
6. 63.4
Н 73 Новые памятники древней и средневековой художественной культуры: сборник научных трудов. – К. , 1982. – 175 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 63.3 (0) 4
Г95 Гуревич, А.
Категории средневековой культуры : 2-е изд., исправл. и доп. / А. Гуревич, Я. – М., 1984. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3 (0) 3
И32 Из истории культуры средних веков и возрождения / Под ред. Карпушин В. А. – М., 1976. – 318 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Козак, Н.
Середньовічна культура V - ХІ ст. / Н. Козак // Medium aevum : середні віки: підручник з історії середніх віків для істор. факульт.у-ів. / за ред.проф.Войтовича Л. – Львів, 2010. – С. 196 - 203. кільк.прим.: 4 (Іст. – 4)
10.
Козак, Н.
Середньовічна культура ХІІ - ХV ст. : [освіта і наука, література, музика і театр, романське мистецтво, готичне мистецтво, ранній Ренесанс] / Н. Козак // Medium aevum : середні віки: підручник з історії середніх віків для істор. факульт.у-ів. / за ред.проф.Войтовича Л. – Львів, 2010. – С. 399 - 437. кільк.прим.: 4 (Іст. – 4)
11.
Яценко, Т.
Модернізм як мистецьке явище другої половини ХІХ - початку ХХ століття. Оглядова лекція у структурі літературного курсу за вибором / Т. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 9. – С. 33 - 38. Кільк. прим.1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Культура модернізму // Українська та зарубіжна культура. – Львів, 2005. – С.185-206. кільк.прим.: 15 (КХ. – 10, Іст. – 2, Гурт№5. – 1, Верховина. – 1, Коледж. – 1)
13. 94(4)"15/165"(075.8)
Б 20 Балух, В. О.
Ранньомодерна Європа : підручник / Василь Олексійович Балух, В. П. Коцур. – Чернівці, 2016. – 704 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1485
Оксана, Поп15. e-mail: useruser9062017@gmail.com
Добрий вечір,допоможіть підібрати літературу до магістерської "формування здорового способу життя засобами дидактичних ігор"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 60.5
Ф79 Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищеної кваліфікації державних службовців. – К., 2000. – 232 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Бойчук, Т. В.
Шлях до здорового способу життя. : Методичні рекомендації. / Тетяна В"ячеславівна. Бойчук ; Кафедра фізичної реабілітації. – Ів.-Франківськ, 2006. – 47 с. – Спеціальність - 8020210 "Дизайн"
кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
3. 51.2
Г 91 Грушко, В. С.
Основи здорового способу життя: Для всіх і кожного: навч. посібник з курсу "Валеологія" / В. С. Грушко. – Тернопіль, 1999. – 368с. – 8.00
кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)
4.
Д33 Денисовець, Т. М.
Виховання здорового способу життя соціально занедбаних дітей в умовах шкіл - інтернатів : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.07 - теорія та методика виховання / Т. М. Денисовець. – Луганськ, 2011. – 20с.
кільк.прим.: 1
5.
Є72 Єрмакова, Т. С.
Проблема формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) : Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. Спец.13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Т. С. Єрмакова. – К., 2010. – 20с.
кільк.прим.: 1(Наук.-1)
6. 75.0
К26 Карпова, І. Б.
Фізична культура та формування здорового способу життя: навч. посібник / І. Б. Карпова, В. Л. Корчинський, А. В. Зотов. – К., 2005. – 104 с. – 11,34
кільк.прим.: 7 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 2, Коломия. – 1, Рахів. – 2)
7. 74.26
Л64 Литвин-Кіндратюк, С. Д.
Народознавство та організація здорового способу життя школярів: монографія / С. Д. Литвин-Кіндратюк, Б. Д. Кіндратюк. – Івано-Франківськ, 1997. – 279 с. кільк.прим.: 20 (КХ. – 1
8.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
9.
Клепар, М.
Роль музично-дидактичних ігор у вихованні особистості молодших школярів / М. Клепар, В. Кващук // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.246-251.
10.
Коваленко, О.
Особливості використання дидактичних ігор та вправ у освітньому процесі / О. Коваленко. – К. : Світич // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 12. – С. 40-44.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11.
Лобач, О.
Музично-дидактичні ігри в початковій школі / О. Лобач // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 2. – С. 19 - 25. Кільк. прим. 1 (Мист-1)

Запитання № 1484
Дмитро, Магістр. e-mail:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою "Поняття польотів та їх класифікація".
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Алексєєв, А. Л.
Made in Ukraine : [сучасні технології безпеки польотів, нове покоління систем в аеронавігації] / А. Л. Алексєєв // Оборонний вісник. – 2016. – № 7. – С. 30-32.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2. 67.301
Б67 Бичков, А. С.
Адміністративна відповідальність за порушення правил безпеки польотів : Автореферат дис. ... канд. юридич. наук. Спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / А. С. Бичков. – К., 2010. – 16с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
3. 39.52
З-19 Закора, С. А.
Розв"язання групових конфліктних ситуацій на довільних маршрутах в умовах гарантованого рівня безпеки польотів : Автореферат дис. ...канд.техн.наук. Спец.05.22.13 - навігація та управління повітряним рухом / С. А. Закора. – К., 2006. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Наказ, Д. с.
Про затвердження Правил медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України / Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 5 грудня 2005 року №920. Наказ // Офіційний вісник України. – 2006. – № 4. – С.257-302.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Окуленко, І. М.
Методологічні аспекти психологічної підготовки пілотів до польотів / І. М. Окуленко // Вісник КНУ: Соціологія, психологія, педагогіка. – 2005. – № 22-23. – С. 88-90.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6.
Устюгина, Г.
Перо птицы и воздушный полет / Г. Устюгина, Ю. Устюгин // Квант. – 2012. – № 1. – С. 14-16.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1483
Наташа, 1. e-mail: lendel110379@ukr.net
вестфальський мир та його наслідки
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Зінченко, А.
Зародження науки міжнародного права. Тридцятирічна війна і Вестфальський мир / А. Зінченко // Історія дипломатії: від давнини до нового часу / А.Л.Зінченко. – К., 2005. – С.480-509. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Іст. – 2, МВ. – 2, Гурт№5. – 1)
2.
Шебаніц, Д. М.
Історико-правові передумови формування ідеї міжнародного співробітництва : [Вестфальський мирний договір] / Д. М. Шебаніц // Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2012. – Вип. 58. – С. 18-24.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3.
Протопопов, А. С.
Международное положение в Европе во второй половине ХVII в. : [1648 г. Вестфальский мир] / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, М. А. Шпаковская // История международных отношений и внешней политики Россиии (1648-2010):учебник / А.С.Прототопов, В.М.Козьменко, М.А.Шпаковская. – М., 2012. – С. 5-8. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4.
Набі, І. М.
Функціональні особливості Вестфальського міжнародного порядку в теорії міжнародних відносин / І. М. Набі // Гілея. – 2013. – № 11. – С. 373-375.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5.
Ивонина, Л. И.
Тридцатилетняя война в информации и пропаганде Речи Посполитой : [1618-1648 гг.] / Л. И. Ивонина // Вопросы истории. – 2015. – № 8. – С. 90-101. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.3(0)4
П60 Поршнев, Б. Ф.
Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и московского государства / Б. Ф. Поршнев ; Отв.ред. Б.Г. – М., 1976. – 435 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Ивонина, Л. И.
Тридцатилетняя война в информации и пропаганде Речи Посполитой : [1618-1648 гг.] // Вопросы истории. – 2015. – № 8. – С. 90-101. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Ивонина, Л.
Война за наследство в Испании:[начало ХVІІІ в.] // Вопросы истории. – 2009. – № 1. – С.3-20. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Хижняк, І.
Вестфальська система міжнародних відносин // Історія в школі. – 2015. – № 1-2. – С. 32-39.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1482
Наталя, ПОДО-12. e-mail:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка підібрати літературу до магістерської роботи "Розвиток навичок писанкарства в учнів молодшого шкільного віку в позаклвсній роботі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Вережак, Г.
Писанкарство в школі / Г. Вережак // Хрестоматія з гуцульщинознавства [Текст] / П.Лосюк. – Косів:Снятин, 2001. – С. 442-447. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
2.
Вережак, Г.
Писанкарство в школі / Г. Вережак // Гуцульська школа. – 1994. – № 1. – С. 19-21. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Гайова, Є.
Відроджена давня національна традиція : [писанкарство] / Є. Гайова // Пам"ятки України. – 2016. – № 3. – С. 30-34. Кільк. прим. 1 (Тур.-1)
4.
Гнатюк, М.
Писанкарство як засіб етновиховання в навчалльному закладі / М. Гнатюк // Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика [Текст]: збірник наукових статей. – Ів.-Франківськ, 2005. – С.199-205. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
5. 74.268.5
Т 48 Ткачова, К.
Писанкарство: посібник / Катерина Ткачова, В. Гудима. – Тернопіль - Х. : Ранок, 2009. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Поясик, О.
Традиції писанкарства у духовному вихованні учнів гірських шкіл / О. Поясик // Гірська школа Українських Карпат [Текст]: наукове фахове видання з педагогічних наук. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 10. – С. 159-162. кільк.прим.: 97 (КХ. – 93, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
7.
Рекун, Л. М.
Технологія писанкарства, 8 клас: [навчальна програма курсу за вибором для 8-9 класів] / Л. М. Рекун // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 12-14. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Стадник, С. С.
Вивчення основ українського писанкарства як засіб формування творчої особистості школяра / С. С. Стадник // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 6. – С. 25-29. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9.
Волковська, Н.
Великодня писанка:[ конспект заняття] / Н. Волковська // Берегиня. – 2013. – № 1. – С. 41 - 43.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Остапенко, І.
Українська писанка. Заняття для старших дошкільнят / І. Остапенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 4. – С.16-17. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1481
Марія , . e-mail:
Підскажіть, будь-ласка, літературу до теми: Формування естетичних цінностей молодших школярів засобами інтегрованого навчання. Дуже дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.20
Щ66 Щербо, А. Б.
Естетичне виховання учнів у початкових класах [Текст] / А. Б. Щербо ; ред. І. А. Потьомкін. – К. : Радянська школа, 1969. – 234 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 1)

2. 87.8
Г65 Гончаренко, М. В.
Проблеми естетичного виховання [Текст] / М. В. Гончаренко. – К. : Мистецтво, 1976. – 224 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3.
Бабаніна, І.
Урок-подорож з математики та трудового навчання з елементами гри / І. Бабаніна // Початкова школа. – 2012. – № 2. – С. 28-30. Кільк.прим. 1 (Пед)
4.
Гримач, І. А.
Інтегровані уроки в початковій школі як одна із форм розвитку творчості молодшого школяра / І. А. Гримач, І. П. Гаврищенко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 3. – С. 2-4. Кільк.прим. 1 (Пед)
5.
Гугля, Н. П.
Творчі тестові завдання на інткгрованій основі для учнів 3-4-х класів / Н. П. Гугля // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 6. – С. 23-30. Кільк.прим. 1 (Пед)
6.
Лобанчук, О.
Розвиток словесної творчості першокласників засобом інтегрованої художньої діяльності / О. Лобанчук // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 33-38. Кільк.прим. 1 (Пед)
7.
Логвинчук, С. М.
Інтегрований підхід у навчанні і вихованні молодших школярів / С. М. Логвинчук // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 26. – С. 2-5. Кільк.прим. 1 (Пед)
8.
Хлєбнікова, Л.
Формування художньо-естетичної компетентності учнів засобами синтетичних мистецтв у процесі інтегрованої мистецткої освіти / Л. Хлєбнікова // Початкова школа. – 2009. – № 6. – С.39-45. Кільк.прим. 1 (Пед)
9.
Бурковецька, Т. В.
Симетрія як засіб силуетної форми. Малювання метеликів: [інтегрований урок образотворчого мистецтва, природознавства та розвитку мовлення в 4-му класі] / Т. В. Бурковецька // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 15. – С. 34-37. Кільк.прим. 1 (Пед)
10.
Чістякова, В.
Малюємо словом літо: інтегрований урок у 2 класі / В. Чістякова // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 19-23. Кільк.прим. 1 (Пед)
11. 74.200.54
І 73 Інтегровані уроки з предметів естетичного циклу [Текст] / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К. : ВД "Шкільний світ": Вид.Л.Галіцина, 2006. – 128 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 74.261.4
В18 Варзацька, Л. О.
Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в перших класах загальноосвітніх шкіл [Текст] / Л. О. Варзацька ; Ред. Жупанська Л. – К. : Вид-во Юніверс, 2000. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
13.
Оліфіренко, Г.
Інтеграція предметів інваріантної частини програми з предметами художньо-естетичного змісту / Г. Оліфіренко // Початкова школа. – 2007. – № 12. – С.36-38. Кільк.прим. 1 (Пед)
14. 87.8
Т52 Толстих, В. І.
Естетичне виховання [Текст] : навч. посіб. / В. І. Толстих, Б. А. Еренгросс, К. О. Макаров. – К. : Вища школа, 1987. – 216 с. кільк.прим.: 20 (К

Запитання № 1480
Микола, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Поняття субстанції у філософії Рене Декарта". (також сюди входить його життя, твори) Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 87.3(4Фр)
А90 Асмус, В. Ф.
Декарт. – М., 2006. – 335 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
2.
Валери, П.
Декарт (предисловие к публикации А.И.Алешина и И.С.Разумовского) / П. Валери // Вопросы философии. – 2005. – № 12. – С.151-169. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. 87.3
Л97 Ляткер, Я. А.
Декарт. – М., 1975. – 198 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
4. 87.3
М14 Ляткер, Я. А.
Декарт. – М., 1973. – 262 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Майданский, А. Д.
Дух и душа: Декарт и Спиноза / А. Д. Майданский // Человек. – 2006. – № 1. – С.113-124. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6. 72
М33 Матвиевская, Г. П.
Рене Декарт: книга для учащихся. – М., 1987. – 79 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 22.1г
М33 Матвиевская, Г. П.
Рене Декарт. – М., 1976. – 272 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Ратніков, В. С.
Р. Декарт. Рассуждения о методе для хорошего направления разума и отыскания истины в науках / В. С. Ратніков, М. Ю. Макаров // Історія та філософія науки [Текст] / В.С.Ратніков, З.Ю.Макаров. – Вінниця, 2009. – С. 154-158. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9.
Ильин, С. Е.
Методологические основания физических представлений Ньютона и Декарта / С. Е. Ильин // Философия науки. – 2013. – № 3. – С. 30-72. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
10.
Семенов, В. Е.
Нисхождение в совершенный мир (трансцендентальная редукция в метафизике Платона, Августина, Декарта, Канта) / В. Е. Семенов // Вопросы философии. – 2010. – № 11. – С.126-138. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
11.
Петрушенко, В.
Гносеологічна концепція Л.Декарта / В. Петрушенко // Філософська думка. – 2007. – № 6. – С.34-49. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
12.
Малинский, А.
Антропологизация базового проекта Декарта в современной историко-философской литературе / А. Малинский // Sententiae [Текст]: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця, 2013. – ХХУІІІ (№ 1). – С. 51-63. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1479
Ірина, К-21. e-mail: janet92@meta.ua
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, де можу знайти у бібліотеці ПНУ монографію
Грещук В., Кононенко В. за наукові розвідки у 1999 році.
Духовні цінності українського народу [Текст] : [відп. ред. В. І. Кононенко]. – Івано-Франківськ : Плай. – 1999. – 293 с.
відповідь
Є така монографія в історичному читальному залі
1. 63.3(4Укр)
Д 85 Духовні цінності українського народу [Текст]: монографія. – Ів.-Франківськ : Плай, 1999. – 294 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1478
Іванна, ПОДО-11. e-mail:
Доброго дня! Порадьте будь ласка літературу до теми «Педагогічні системи музичного виховання XX століття :історичні та методологічні засади"
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.268.5
И32 Из истории музыкального воспитания: хрестоматия / сост. О. А. Апраскина. – М., 1990. – 207 c. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 74.200.541.3
В 61 Вовк, М. В.
Виховання музикою / М. В. Вовк, В. Ф. Орлов. – К., 2007. – 61 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
3. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1 / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 216 c. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
4. 85.31я73
О 62 Олексюк, О. М.
Музична педагогіка [Текст]: навч. посіб. для студентів навч. закладів культури і мистецтв / Ольга Миколаївна Олексюк. – К. , 2006. – 188 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
5. 74.58
П12 Падалка, Г. М.
Музична педагогіка. Курс лекцій з актуальних проблем викладання музичних дисциплін в системі педагогічної освіти / Г. М. Падалка ; За ред. Бутенка В. Г. – Херсон , 1995. – 100 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 85.31я73
Ш 95 Шульгіна, В. Д.
Українська музична педагогіка: підручник / Валерія Дмитрівна Шульгіна. – К., 2005. – 271 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
7. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1 / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 216 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
8. 85.31я73
М 69 Михайличенко, О. В.
Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія: навч. посіб. для студ. музичних спец. / Олег Володимирович. Михайличенко. – Суми : Наука, 2004. – 210 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
9.
С78 Сташевська, І. О.
Розвиток музичної педагогіки в Німеччині (ХХ століття) : Автореферат дис. ... доктора педаг. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / І. О. Сташевська. – Луганськ, 2011. – 40с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)

Запитання № 1477
Тетяна, ПОДО-зм-11. e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть дібрати літературу до теми "Використання петриківського розпису на уроках образотворчого мистецтвва у початковій школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гудим, О.
Дерево життя: створення декоративної композиції в техніці петриківського розпису / О. Гудим // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 3. – С. 39-42.
2.
Глухенька, Н.
Все можна сказати квітами: [ петриківський розпис] // Наука і культура: Україна: щорічник / редкол.: О.Сергієнко (гол. ред.) та ін. – К., 1988. – Вип. 22. – С. 515 - 517. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Сайковська, Л.
Петриківський розпис. Вітальна листівка: [ методична розробка занять] // Берегиня. – 2013. – № 2. – С. 29 - 31.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Завальнюк, О.
Новорічний Петриківський розпис // Дім і сім»я. – 2014. – № 7-8. – С. 42-43.Кільк. прим. 1 (Пед-1)
5. 74.268.51
К 78 Красовська, О. О.
Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі: навчально-метод. посібник. – Рек. МОН. – Львів - 2000, 2012. – 292 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 1, Педагог. – 4, Гурт№5. – 1)
6. 74.268.51
Г 70 Горошко, Н. А.
Усі уроки образотворчого мистецтва, 3 клас. – Х., 2009. – 256 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 85
З15 Задорожний, В. І.
Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах: посібник для вчителів / В. І. Задорожний, О. Я. Боровиков. – К. : Радянська школа, 1972. – 152 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 74.268.51
П84 Проців, В. І.
Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах: навч. посібник / В. І. Проців. – К., 1983. – 112 с., іл. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9. 74.266.4
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва. 4 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2007. – 120 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1 Педагог. – 5)
10. 74.268.51
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва, 3 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2007. – 104 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Коледж. – 1)
11. 74.266.4
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва, 2 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2005. – 120 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
12. 74.268.51
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва, 1 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2007. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)

Запитання № 1476
Іванна, І-41 з. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть дібрати літературу до теми: "Перша україно-радянська війна 1917-18".
Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. Також дивіться відповідь № 1472
1. 63.3(4Укр)6
Д40 Джерела до новітньої історії України. Т.2 : Українська революція 1919-1921. Документи / Ред. Т.Гунчак. – New York , 1984. – 478 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2. 63.3(4Укр)61
П 44 Події і особистості революційної доби: збірник. – К., 2003. – 267 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Укр)61
П 78 Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921рр.: збірник статей. Вип. 2. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2007. – 258 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 63.3(4Укр)я73
І90 Історія України: навч.-метод. посібник для семінарських занять / за ред. В. М. Литвина. – Рек. МОН. – К., 2006. – 607 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 10, Іст. – 3, Гурт№5. – 1, Верховина. – 1, Прир. – 2, МВ. – 1)
5.
Єкельчик, С.
Українська революція : [1917-1920-ті рр.] // Історія України. Народження модерної нації. – К., 2011. – С. 95-120. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.3(4Укр)61
Т 42 Тинченко, Я.
Військово-морські сили України.1917-1921 рр.: наук.-популярне видання. – К., 2012. – 116 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 63.3(4Укр)61
Т 42 Тинченко, Я.
Новітні запорожці. Війська Центральної Ради, березень 1917 - квітень 1918 : наук.-попул.видання. – К., 2010. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3 (4Укр)
Ш20 Шанковський, Л.
Українська армія в боротьбі за державність. – Мюнхен, 1958. – 319 с. кільк.прим.: 2 (Україніка. – 1, Іст. – 1)
9. 63.3(4Укр)6
Ш 94 Штуль-Жданович, О.
Ціною крові. – К., 1997. – 592 с. кільк.прим.: 5 (Україніка. – 1, Іст. – 1, КХ. – 3)
10. 63.3(4Укр)6
С 78 Стахів, М.
Україна проти большевиків:нариси з історії агресії Совєтської Росії. Книга друга. – Тернопіль , 1993. – 246 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 63.3(4Укр)613
В67 Волицький, В.
На Львів і Київ: Воєнні спогади 1918-1920. – Торонто, 1963. – 239 с. кільк.прим.: 3 (Україніка. – 3)

Запитання № 1475
Олена, ДОПО12. e-mail:
Доброго дня! Порадьте літературу до теми «Інтерактивні технології навчання на уроках музики»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1 / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця, 2007. – 216 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
2. 74.268.53
П 27 Поплавська, Ю. О.
Методика навчання музичної грамоти в початковій школі: навчально-методичний посібник для вчителів та студентів і магістрів, - 3-е видання, зміцнене та доповнене. / Юлія Олександрівна. Поплавська. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 128 с. кільк.прим.: 3 (ХудГраф. – 3)
3. 74.268.53
В 61 Вовк, М. В.
Розвиток музично-виконавської діяльності молодших школярів: навчально-методичний посібник для вчителів музики та студентів / Мирон Васильович Вовк. – Ів.-Франківськ : ЦІТ, 2007. – 107 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
4. 74.268.53
О 78 Островський, В. М.
Уроки музики, 1-4 класи: посібник для вчителя / В. М. Островський, М. В. Сидір. – Тернопіль : Богдан, 2008. – 60 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5. 74.200.511.3
В 61 Вовк, М. В.
Методика музичного виховання молодших школярів / Мирон Васильович. Вовк. – Ів.-Франківськ, 2007. – 264 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Сердюк, О.
Методи формування музичного сприймання у молодших школярів / О. Сердюк // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 4. – С. 14-18. Кільк. прим. 1 (Мист-1)
7.
Комар, О.
Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя початкової школи // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 47-49. кільк. прим. 1 (пед. - 1)
8.
Іванова, Н. І.
Виховні заходи з використанням інтерактивних технологій навчання / Н. І. Іванова // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 27. – С. 30-38.
9.
Вислоцька, Н.
Використання інтерактивних технологій на уроці музики (урок у 5-му класі) / Н. Вислоцька // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 4. – С.35-37. Кільк. прим. 1 (Мист-1)
10. 74.202.5я73
А 40 Акпинар, Л. Е.
Інтерактивні технології навчання в початковій школі: навч. посібник / Лємара Енверівна Акпинар. – Рек. МОН. – К. : ВД "Слово", 2014. – 288 с. кільк.прим.: 7 (Педагог. – 3, КХ. – 4)
11.
Танцюємо від дошки ( Як використовувати дошку Panasonic) // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 10. – С.30-31.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Ярченко, Л. П.
Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом упровадження елементів інтерактивних технологій у навчально-виховний процес / Л. П. Ярченко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 12. – С. 2-10. Кільк. прим. 1 (Пед-1)

Запитання № 1474
Марусяк Іван, . e-mail:
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1473
іванна, ПОДО-11. e-mail: moxna4@i.ua
Доброго дня!Допоможіть дібрати літературу до теми:"Декоративно-прикладне мистецтво як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів" Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.54
Л79 Лосюк, П. В.
Декоративно- прикладне мистецтво в школі / П. В. Лосюк. – К., 1979. – 55 с.,16 с. іл. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, КХ. – 1)
2. 745/749(075.8)
П 37 Плазовська, Л. В.
Декоративне мистецтво в практиці вчителя образотворчих дисциплін : підручник / Любов Василівна Плазовська. – Рек. МОН, 2-е вид., перероб. та доп. – К., 2018. – 308 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
3. 74.268.5
Х32 Хворостов, А. С.
Декоративно-прикладное искусство в школе / А. С. Хворостов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. , 1988. – 176 с. : 8 л. ил. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
4. 745/749
А 28 Антонович, Є. А.
Декоративно-прикладне мистецтво: навч. посібник / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. – Львів, 1992. – 272 с. кільк.прим.: 207 (Бібл. – 1, ХЛ. – 5, ХудГраф. – 13, КХ. – 186, Коледж. – 2)
5. 745/749
Г 56 Гнатюк, М.
Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво: навч.-метод.посібник. ч. 1 / Михайло Гнатюк. – Ів.-Франківськ, 2016. – 196 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
6. 85.12я2
Д28 Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник А-Я: словник. Т. 2 / за ред. Я. П. Запаска. – Львів : Афіша, 2000. – 400 с., іл. кільк.прим.: 12 (КХ. – 5, Бібл. – 2, ХЛ. – 2, Коломия. – 1, Коледж. – 1, ХудГраф. – 1)
7. 74.202
Ш70 Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів / за ред. М. Г. Стельмаховича. – Ів.-Франківськ, 1995. – 129 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 4 Педагог. – 5)
8. 74.580.2
К78 Криворучко, Ю. М.
Формування готовності майбутнього вчителя до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів : Автореферат дис. ... канд.педагогічн.наук. Спец.13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ю. М. Криворучко. – Чернігів, 2010. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9. 74.200.585
М 33 Матвеєва, Н. О.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів у позаурочній діяльності: навч.-метод. посібник / Наталія Олексіївна Матвеєва. – Ів.-Франківськ, 2011. – 110 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 3)
10. 74.202.21
Ц61 Цимбалюк, І. М.
Підвищення кваліфікації вчителя: розвиток творчих здібностей молодших школярів [Текст] : навчально-методичний посібник / І. М. Цимбалюк, Ю. В. Пелех. – Рек. МОН. – К. , 2004. – 222 с. кільк.прим.: 7 (Педагог. – 3, Коледж. – 1, КХ. – 3)
11.
Ільків, Р.
Квілінг як технологія творчості молодших школярів на уроках праці / Р. Ільків // Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2014. – вип. 3. – С. 262 - 265. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)

Запитання № 1472
Іванна, І-41 з. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть дібрати літературу до теми: "Перша україно-радянська війна 1917-18".
Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр)61
М64 Мірчук, П.
Українсько-московська війна (1917-1919). – Торонто : Ліга Визволення України, 1957. – 80 с. – (Політична бібліотека Ліги Визволення України ; Ч.11. Український націоналістичний рух першої половини ХХ століття ; Брошура 4). кільк.прим.: 2 (Україніка. – 2)
2.
Савченко, Н. М.
Утворення УНР. Українсько-більшовицька війна // Історія України: модульний курс: навч.посіб. / Н.М.Савченко, М.К.Подольський. – К., 2006. – С.306-312.
3. 63.3(4Укр)618
В27 Велика українська революція: Матеріяли до історії відновлення української державности.Календар історичних подій за лютий 1917-березень 1918 року / Упор. Я.Зозуля. – 2-ге вид. – New York : УВАН у США, 1967. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
4. 63.3(4кр)612
К 56 Коваль, Р. М.
За волю і честь: Воєнно-історичні нариси.. – К., 2005. – 404 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(4Укр)612
М72 Млиновецький, Р.
Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 рр.: Про що "історія мовчить" / Р. Млиновецький. – 2-ге вид., перегл. і знач. доп. – Львів : Каменяр, 1994. – 575с. кільк.прим.: 2 (Україніка. – 1, Іст. – 1)
6. 63.3(4Укр)61
М72 Млиновецький, Р.
Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1922 рр.: Про що "історія мовчить". – На правах рукопису, 1961. – 134 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 63.3(4Укр)6
К 90 Кульчицький, С.
Червоний виклик: історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Кн. 1 / Станіслав Кульчицький. – К. , 2013. – 504 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3(4Укр)618
В27 Велика українська революція: Матеріяли до історії відновлення української державности.Календар історичних подій за лютий 1917-березень 1918 року / Упор. Я.Зозуля. – 2-ге вид. – New York : УВАН у США, 1967. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
9. 63.3(4Укр)6
М 80 Мороз, В. Я.
Україна у двадцятому столітті: 1900-1920 роки. – 2-ге вид. – Львів, 2010. – 496 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
10. 63.3(4Укр)61
Ф32 Феденко, П.
Історія революції (1917-1921). Ч. І : Центральна Рада. – б/м : б/в, б/р. – 29 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
11. 63.3(4Укр)61
Ш66 Шкільник, М.
Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 роках. – Торонто : б/в, 1971. – 366 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
12. 63.3(4Укр)61
П 78 Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921рр.: збірник статей. Вип. 2. – К. , 2007. – 258 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1471
Іванна, І-41 з. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть дібрати літературу до теми: "Громадсько-політична діяльність О. Степанів"
Дякую 😊
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Кос, А.
Славетна Українка - Олена Степанів : [жінки в повстанських лавах] / А. Кос // Регіон бандерівський. – 2010. – № 2. – С. 18 - 21. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2. Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К.: Наукова думка, 2012. — Т. 9, - С. — С. 846.

Запитання № 1470
Іванна, Подо-11. e-mail:
Доброго дня!Порекомендуйте будь ласка літературу на тему: «Використання інтерактивних технологій музичного виховання в початковій школі»
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1 / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця, 2007. – 216 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
2. 74.268.53
П 27 Поплавська, Ю. О.
Методика навчання музичної грамоти в початковій школі: навчально-методичний посібник для вчителів та студентів і магістрів, - 3-е видання, зміцнене та доповнене. / Юлія Олександрівна. Поплавська. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 128 с. кільк.прим.: 3 (ХудГраф. – 3)
3. 74.268.53
В 61 Вовк, М. В.
Розвиток музично-виконавської діяльності молодших школярів: навчально-методичний посібник для вчителів музики та студентів / Мирон Васильович Вовк. – Ів.-Франківськ : ЦІТ, 2007. – 107 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
4. 74.268.53
О 78 Островський, В. М.
Уроки музики, 1-4 класи: посібник для вчителя / В. М. Островський, М. В. Сидір. – Тернопіль : Богдан, 2008. – 60 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5. 74.200.511.3
В 61 Вовк, М. В.
Методика музичного виховання молодших школярів / Мирон Васильович. Вовк. – Ів.-Франківськ, 2007. – 264 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Сердюк, О.
Методи формування музичного сприймання у молодших школярів / О. Сердюк // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 4. – С. 14-18. Кільк. прим. 1 (Мист-1)
7.
Комар, О.
Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя початкової школи // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 47-49. кільк. прим. 1 (пед. - 1)
8.
Іванова, Н. І.
Виховні заходи з використанням інтерактивних технологій навчання / Н. І. Іванова // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 27. – С. 30-38.
9.
Вислоцька, Н.
Використання інтерактивних технологій на уроці музики (урок у 5-му класі) / Н. Вислоцька // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 4. – С.35-37. Кільк. прим. 1 (Мист-1)
10. 74.202.5я73
А 40 Акпинар, Л. Е.
Інтерактивні технології навчання в початковій школі: навч. посібник / Лємара Енверівна Акпинар. – Рек. МОН. – К. : ВД "Слово", 2014. – 288 с. кільк.прим.: 7 (Педагог. – 3, КХ. – 4)
11.
Танцюємо від дошки ( Як використовувати дошку Panasonic) // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 10. – С.30-31.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Ярченко, Л. П.
Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом упровадження елементів інтерактивних технологій у навчально-виховний процес / Л. П. Ярченко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 12. – С. 2-10. Кільк. прим. 1 (Пед-1)

Запитання № 1469
Маряна, по. e-mail:
Доброго дня. Можете порекомендувати мені літератуду для курсової роботи на тему "Українські витинанки,історія виникнення. Інтепритація витинанок засобами сучасних технологій"
відповідь
Див. відповідь до запитання № 1466 – 1467. Також пропонуємо ще декілька пунктів літератури, які не увійшли до попередніх відповідей.
1.
Алпатова, А. М.
Від витинанки - до серця дитини: [конспект уроку] / А. М. Алпатова // Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. – № 2. – С. 19-24. Кільк. прим. 1 (Пед-1)
2. 74.268.5
В 31 Вербицька, З. В.
Витинанки. Уроки і заняття гуртка:посібник / З. В. Вербицька, Н. М. Калашник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 112 с. + іл. – 7,00
кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
3.
Зозуляк, Т. К.
Мистецтво витинанки: створюємо декоративну композицію / Т. К. Зозуляк // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 4. – С. 33 - 39. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
4. 85.125.5(4Укр)
С76 Станкевич, М. Є.
Українські витинанки / М. Є. Станкевич. – К. , 1986. – 121 с., іл. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
5.
Романцов, С.
Народне мистецтво витинанки / С. Романцов. // Початкова школа. – 2006. – № 4. – С.28-30. Кільк. прим. 1 (Пед-1)

Запитання № 1468
Юлія, ПОА-42. e-mail: yulka.dmytryshyn@gmail.com
Доброго дня! Яку літературу для курсової роботи ви можете рекомендувати до теми "Досліди з природознавства та методика їх проведення в початковій школі". Дякую:)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 20.1я73
О75 Основи природознавства: підручник / за ред. В. М. Помогайбо. – Рек. МОН. – К. : ВЦ "Академія", 2014. – 368 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 1, Прир. – 3, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2)
2. 74.262.0
М54 Методика викладання природознавства в початковій школі: : навчальний посібник / уклад. Н.І.Луцан. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Ів.-Франківськ, 2012. – 204 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3. 74.262.0
Б 18 Байбара, Т. М.
Методика навчання природознавства в початкових класах: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К., 2008. – 334 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 5)
4.
Винницька, О. А.
Уроки природознавства за допомогою спостережень, дослідів та екскурсій. // "Лицем до дитини". Особистісно-орієнтоване навчання в початковій школі. / О.Винницька. – Львів, 2005. – С. 117-142. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
5.
Власюк, Ю.
Урок-дослідження з природознавства у 1 класі / Ю. Власюк // Початкова школа. – 2018. – № 6. – С. 35 - 37. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
Галепа, Н.
Дослідницький практикум " мої домашні улюбленці": [ урок природознавства у 1-му класі] / Н. Галепа // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 1-2. – С. 59 - 61. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. 20.1
Г44 Гетьман, В. Ф.
Екскурсії з природознавства в 2 і 3 класі / В. Ф. Гетьман. – К., 1975. – 104 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 7)
8. 74.262.0
К44 Кисельов, Ф. С.
Методика викладання природознавства в початкових класах : навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – 2-е вид., переробл. і доп. – К., 1975. – 176 с. кільк.прим.: 43 (Педагог. – 1, КХ. – 42)
9. 74.262.0я73
К 89 Кукалець, М. В.
Методика викладання природознавства у початковій школі: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спец. "Початкова освіта" / Мирослава Василівна Кукалець. – Рек МОН. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 222 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 2, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
10.
Лисогор, Л.
Використання ігрового моделювання на уроках природознавства в початковій школі / Л. Лисогор // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 44-45. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. 74.262.0
Н30 Нарочна, Л. К.
Методика викладання природознавства: навч. посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1990. – 302 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 20, Коледж. – 1)

Запитання № 1467
Маряна, по. e-mail:
Доброго дня. Можете порекомендувати мені літератуду для курсової роботи на тему "Українські витинанки,історія виникнення. Інтепритація витинанок засобами сучасних технологій"
відповідь
Ми висилали відповідь на ваш запит декілька днів тому. Все, що знайшли за даною тематикою ми подаємо нижче, але ви можете переглянувши ці видання та бібліографію в них попрацювати з каталогами в залі довідково-бібліографічного відділу, або з електронним каталогом на сайті бібліотекиі та підібрати інші джерела, тому запрошуємо до бібліотеки. Також доводимо до вашого відома, що кількість символів в довідці обмежена, тому ми подаємо обмежену кількість джерел для ознайомлення, а не вичерпні готові списки до курсових чи дипломних робіт.
1.
Бондаренко, Н.
Портрет людини в техніці витинанки / Н. Бондаренко // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 1. – С.38-40.Кільк. прим. 1 (Мист.-1)
2.
Козловська, І. М.
Інтегративний підхід до підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах : [на прикладі української витинанки] / І. М. Козловська // Науковий вісник НЛТУ України [Текст]: збірник науково-технічних праць. – Львів, 2013. – Вип. 23.18. – С. 311-316. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
3.
Косицька, З.
Творчість майстрині витинанки Ольги Шинкаренко / З. Косицька // Сучасні дослідження української культури [Текст] / за ред. М.Замбжицької та ін. – Варшава ; Івано-Франківськ, 2015. – С. 224-230. – (У колі мови, літ-ри і культури ; Т. Х) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Тихонюк, О.
Етапи розвитку мистецтва витинанки в Україні / О. Тихонюк // Вісник Прикарпатського університету [Текст] зб.наук.праць. – Ів.-Франківськ, 2012. – вип. 24-25. – С. 34-40. – (Мистецтвознавство) кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 1, ХудГраф. – 2)
5.
Тихонюк, О.
Чиста лінія Людмили Мазур: [витинанки] / О. Тихонюк // Артанія. – 2010. – № 4. – С.40-46.Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)
6. 745.54.048(477)
Т 46 Тихонюк, О. В.
Мистецтво витинанки в Україні кінця ХХ - початку ХХІ століть: дис. ... канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декоративне і прикладне мистецтво" / Олена Володимирівна Тихонюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – 177 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
7. 74.268.5
К 56 Ковальчук, Т. П.
Художня обробка паперу. Курс І [Текст] : наочно-методичний посібник / Тетяна Павлівна Ковальчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 88 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
8. 74.268.5
К 56 Ковальчук, Т. П.
Художня обробка паперу. Курс ІІ [Текст] : наочно-методичний посібник / Тетяна Петрівна Ковальчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 72 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
9.
Кільдерова, Л. В.
Витинанка - вид декоративного мистецтва / Л. В. Кільдерова // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2012. – № 11. – С. 38-39. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Пундєєва, О.
Витинанка як вид декоративного мистецтва / О. Пундєєва // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 2. – С. 45-47. Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)
11.
Тихонюк, О.
Витинанка в художньо-педагогічному процесі / О. Тихонюк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2009. – Вип. 15-16. – С.212-217. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 1, Наук

Запитання № 1466
Маряна, по. e-mail:
Доброго дня. Можете порекомендувати мені літератуду для курсової роботи на тему "Українські витинанки,історія виникнення. Інтепритація витинанок засобами сучасних технологій"
відповідь
Ми висилали відповідь на ваш запит декілька днів тому. Все, що знайшли за даною тематикою ми подаємо нижче, але ви можете переглянувши ці видання та бібліографію в них попрацювати з каталогами в залі довідково-бібліографічного відділу, або з електронним каталогом на сайті бібліотекиі та підібрати інші джерела, тому запрошуємо до бібліотеки.
1.
Бондаренко, Н.
Портрет людини в техніці витинанки / Н. Бондаренко // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 1. – С.38-40.Кільк. прим. 1 (Мист.-1)
2.
Козловська, І. М.
Інтегративний підхід до підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах : [на прикладі української витинанки] / І. М. Козловська // Науковий вісник НЛТУ України [Текст]: збірник науково-технічних праць. – Львів, 2013. – Вип. 23.18. – С. 311-316. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
3.
Косицька, З.
Творчість майстрині витинанки Ольги Шинкаренко / З. Косицька // Сучасні дослідження української культури [Текст] / за ред. М.Замбжицької та ін. – Варшава ; Івано-Франківськ, 2015. – С. 224-230. – (У колі мови, літ-ри і культури ; Т. Х) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Тихонюк, О.
Етапи розвитку мистецтва витинанки в Україні / О. Тихонюк // Вісник Прикарпатського університету [Текст] зб.наук.праць. – Ів.-Франківськ, 2012. – вип. 24-25. – С. 34-40. – (Мистецтвознавство) кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 1, ХудГраф. – 2)
5.
Тихонюк, О.
Чиста лінія Людмили Мазур: [витинанки] / О. Тихонюк // Артанія. – 2010. – № 4. – С.40-46.Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)
6. 745.54.048(477)
Т 46 Тихонюк, О. В.
Мистецтво витинанки в Україні кінця ХХ - початку ХХІ століть: дис. ... канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декоративне і прикладне мистецтво" / Олена Володимирівна Тихонюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – 177 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
7. 74.268.5
К 56 Ковальчук, Т. П.
Художня обробка паперу. Курс І [Текст] : наочно-методичний посібник / Тетяна Павлівна Ковальчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 88 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
8. 74.268.5
К 56 Ковальчук, Т. П.
Художня обробка паперу. Курс ІІ [Текст] : наочно-методичний посібник / Тетяна Петрівна Ковальчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 72 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
9.
Кільдерова, Л. В.
Витинанка - вид декоративного мистецтва / Л. В. Кільдерова // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2012. – № 11. – С. 38-39. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Пундєєва, О.
Витинанка як вид декоративного мистецтва / О. Пундєєва // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 2. – С. 45-47. Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)
11.
Тихонюк, О.
Витинанка в художньо-педагогічному процесі / О. Тихонюк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2009. – Вип. 15-16. – С.212-217. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 1, Науковий. – 1, ХудГраф. – 6)
12.
Кобець, Л.
Паперові виспіви на згадку : [про народну майстриню витинанок Клавдію Миколаївну Гуржий-Крохмаленко (1928-2006 рр.)] / Л. Кобець // Народне мистецтво. – 2011. – № 1-4. – С

Запитання № 1465
Лілія, ПО-41. e-mail:
Добрий день, порекомендуйте будь ласка літературу для курсової роботи з природознавства на тему: " Засоби навчання природознавства у початковій школі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.262.0
М 54 Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навчальний посібник. / укладач Н.І.Луцан. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. універ. ім.В.Стефаника, 2010. – 204 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 3)
2. 74.262.0
Б 18 Байбара, Т. М.
Методика навчання природознавства в початкових класах [Tекст]: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К. : Веселка, 2008. – 334 с. – (Трансформація гуманіт. освіти в України). кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 5)
3. 74.262.0
К44 Кисельов, Ф. С.
Методика викладання природознавства в початкових класах [Текст] : навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – 2-е вид., переробл. і доп. – К. : Вища школа, 1975. – 176 с. кільк.прим.: 42 (КХ. – 42)
4. 74.264.4
К56 Коваль, Н. С.
Самостійна робота учнів на уроках природознавства [Текст] : посіб. для вчителя / Н. С. Коваль. – К., 1982. – 96 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 18)
5. 74.262.0я73
К 89 Кукалець, М. В.
Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст]: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спец. "Початкова освіта" / Мирослава Василівна Кукалець. – Рек МОН. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 222 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
6. 74.262.0
Н30 Нарочна, Л. К.
Методика викладання природознавства [Текст] : навч. посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1990. – 302 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 20, Коледж. – 1)
7.
Розбицький, М. Л.
Творчий підхід до викладання природознавства / М. Л. Розбицький // Фізика в школах України. – 2014. – № 9-10. – Вкладка. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)

8. 74.262.0
М54 Методика викладання природознавства в початковій школі: : навчальний посібник / уклад. Н.І.Луцан. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2012. – 204 с. – ПНУ. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9.
Сак, Т.
Наочні засоби навчання на уроках природознавства у школі інтенсивної педагогічної кореляції / Т. Сак // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С.2-5.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Дегтярьова, В. Р.
Використання мультимедійних засобів навчання на уроках у початкових класах / В. Р. Дегтярьова // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 9. – С. 2-8.
11.
Павленко, Л. П.
Застосування мультимедійних засобів навчання на уроках у початковій школі / Л. П. Павленко // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 8. – С. 2-10.
12. 74.262.0
Д 49 Дитиняк, Г.
Я досліджую, експериментую,спостерігаю. (Методика навчання природознавства в початкових класах) / Г. Дитиняк, Л. Андрушко, Н. Древняк. – Львів-Торонто, 2003. – 140 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 7)

Запитання № 1464
Маряна, по. e-mail:
Доброго дня. Можете порекомендувати мені літератуду для курсової роботи на тему "Українські витинанки,історія виникнення. Інтепритація витинанок засобами сучасних технологій"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бондаренко, Н.
Портрет людини в техніці витинанки / Н. Бондаренко // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 1. – С.38-40.Кільк. прим. 1 (Мист.-1)
2.
Козловська, І. М.
Інтегративний підхід до підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах : [на прикладі української витинанки] / І. М. Козловська // Науковий вісник НЛТУ України [Текст]: збірник науково-технічних праць. – Львів, 2013. – Вип. 23.18. – С. 311-316. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
3.
Косицька, З.
Творчість майстрині витинанки Ольги Шинкаренко / З. Косицька // Сучасні дослідження української культури [Текст] / за ред. М.Замбжицької та ін. – Варшава ; Івано-Франківськ, 2015. – С. 224-230. – (У колі мови, літ-ри і культури ; Т. Х) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Тихонюк, О.
Етапи розвитку мистецтва витинанки в Україні / О. Тихонюк // Вісник Прикарпатського університету [Текст] зб.наук.праць. – Ів.-Франківськ, 2012. – вип. 24-25. – С. 34-40. – (Мистецтвознавство) кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 1, ХудГраф. – 2)
5.
Тихонюк, О.
Чиста лінія Людмили Мазур: [витинанки] / О. Тихонюк // Артанія. – 2010. – № 4. – С.40-46.Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)
6. 745.54.048(477)
Т 46 Тихонюк, О. В.
Мистецтво витинанки в Україні кінця ХХ - початку ХХІ століть: дис. ... канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декоративне і прикладне мистецтво" / Олена Володимирівна Тихонюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – 177 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
7. 74.268.5
К 56 Ковальчук, Т. П.
Художня обробка паперу. Курс І [Текст] : наочно-методичний посібник / Тетяна Павлівна Ковальчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 88 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
8. 74.268.5
К 56 Ковальчук, Т. П.
Художня обробка паперу. Курс ІІ [Текст] : наочно-методичний посібник / Тетяна Петрівна Ковальчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 72 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
9.
Кільдерова, Л. В.
Витинанка - вид декоративного мистецтва / Л. В. Кільдерова // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2012. – № 11. – С. 38-39. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Пундєєва, О.
Витинанка як вид декоративного мистецтва / О. Пундєєва // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 2. – С. 45-47. Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)
11.
Тихонюк, О.
Витинанка в художньо-педагогічному процесі / О. Тихонюк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2009. – Вип. 15-16. – С.212-217. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 1, Науковий. – 1, ХудГраф. – 6)
12.
Кобець, Л.
Паперові виспіви на згадку : [про народну майстриню витинанок Клавдію Миколаївну Гуржий-Крохмаленко (1928-2006 рр.)] / Л. Кобець // Народне мистецтво. – 2011. – № 1-4. – С. 123-125. Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)

Запитання № 1463
Ольга, Х-41. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи "Хімічне модифікування золи-виносу Бурштинської ТЕС"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.0
С45 Скрутень, І. С.
Бурштинська ДРЕС імені 50-річчя ГОЕЛРО/ І. С. Скрутень. – Ужгород, 1975. – 48 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 28.081
М60 Миленька, М. М.
Біоіндифікаційна оцінка екологічного стану Бурштинської урбоекосистеми : Автореферат дис. ... канд. біол. наук. Спец.03.00.16 - екологія / М. М. Миленька. – Дніпропетровськ, 2009. – 20с.
кільк.прим.: 1
3.
Парпан, В.
Характеристика екологічного стану Бурштинської урбоекосистеми за токсико-мутагенним фоном / В. Парпан, М. Миленька // Українознавчі студії [Текст] : науково-теоретичний журнал / гол. ред. Василь Грещук. – Ів.-Франківськ, 2009. – № 10. – С. 266-275.
4.
Пендерецький, О. В.
Екологічні проблеми Бурштинської ТЕС та шляхи їх вирішення / О. В. Пендерецький // Екологія Галицького району [Текст] : монографія / О.В.Пендерецький ; за ред. О.М.Адаменка. – Ів.-Франківськ, 2004. – С. 121-137.
5. http://kovalskiy.vk.vntu.edu.ua/file/0b59c9fffc87585663c891e53b0df880.pdf

Запитання № 1462
Оксана, ПОП-43. e-mail: kovalka19-97@ukr.net
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Мохи у флорі передкарпаття"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 28.5
М 86 Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету ім. І.Франка (LW) [Текст]: каталог / уклад.: Мамчур З.І.,Хміль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 176 с. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
2. 26.82я73
С13 Сав»юк, Г. П.
Природознавство.Землезнавство і краєзнавство [Текст]: навч.-метод. посіб. для проведення лабораторних і практичних робіт. / Г. П. Сав»юк, М. І. Сав»юк. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. Вид. Кушнір Г.М., 2009. – 72 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, Прир. – 3)
3. 20.1я73
Ч 75 Чорногор, Л. Ф.
Природознавство. Інтегруючий курс: навч. посіб. / Леонід Феоктистович. Чорногор. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2008. – 524 с.кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2)
4. 91.9 : 26.89
У 45 Українські Карпати. Природа.Економіка.Історія.Народознавство: Покажчик літератури за 2000 рік. – Львів, 2005. – 327 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 2)
5. 26.82
У45 Украинские Карпаты. Природа / Отв.ред. М.А. Голубец. – К., 1988. – 208 с., ил. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
6. 91.9:26.89
У 45 Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство [Текст] : бібліографічний покажчик за 2003 р. / укл. Н.І.Кошик. – Львів : ЛННБ, 2009. – 283 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
7. 20.1
П77 Природа Українських Карпат / за ред. К. І. Геренчука. – Львів, 1968. – 264 с. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
8. 26.89(4Укр)я73
Я73 Яришева, Н. Ф.
Основи природознавства.Природа України: навчальний посібник. / Н. Ф. Яришева ; Рек. МОН. – К., 2008. – 335 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 6, Педагог. – 3)

Запитання № 1461
, ПО-34. e-mail: kzaremblyuk3@ukr.net
Допоможіть підібрати літературу до теми: "Використання ігор на уроках природознавства в початковій школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.21
І 73 Інтелектуальні ігри у початковій школі: посібник /упоряд. Ю.Є.Бардакова. – Харків : Вид. група "Основа", 2006. – 192 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Булейко, О.
Цікаве правознавство. Дидактичні ігри для дітей 4-6 років / О. Булейко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 1. – С.32-33.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.191-194.
4.
Мюллер, С.
Ігри юних натуралістів / С. Мюллер // Обдарована дитина. – 2012. – № 7. – С. 62-65.
5.
Черевко, Л. А.
Ігри на природі ( екологічне виховання ) / Л. А. Черевко // Обдарована дитина. – 2010. – № 3. – С.26-28. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. 74.264.4
К56 Коваль, Н. С.
Природознавство в 3 класі чотирирічної початкової школи: посіб. для вчителя / Н. С. Коваль, Л. К. Нарочна. – К., 1988. – 120 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
7. 74.264.4
К56 Коваль, Н. С.
Природознавство в 4 класі чотирирічної початкової школи: посіб. для вчителя / Н. С. Коваль, Л. К. Нарочна, Т. М. Байбара. – К. , 1989. – 112 с. – 5,00
кільк.прим.: 15 (КХ. – 15)
8. 74.262.0
Б 18 Байбара, Т. М.
Методика навчання природознавства в початкових класах: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К. : Веселка, 2008. – 334 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 5)
9. 20.1
Г44 Гетьман, В. Ф.
Екскурсії з природознавства в 2 і 3 класі / В. Ф. Гетьман. – К. , 1975. – 104 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 7)
10. 74.262.0
К44 Кисельов, Ф. С.
Методика викладання природознавства в початкових класах: навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – 2-е вид., переробл. і доп. – К. , 1975. – 176 с. – 0.49
кільк.прим.: 43 (Педагог. – 1, КХ. – 42)
11. 74.262.0
Н30 Нарочна, Л. К.
Уроки природознавства в 2 і 3 класах: посібник для вчителів / Л. К. Нарочна, В. О. Онищук. – К. , 1986. – 207 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)

Запитання № 1460
Оля, ПО-11. e-mail: koval19-97@ukr.net
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми - "Формування комунікативної компетентності
в учнів 2 класу на уроках літературного читання»

відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бєлік, В.
Олександр Олесь. Літературне читання в 2-му класі / В. Бєлік // Початкова освіта. – 2017. – № 19. – С. 20 - 24.
2.
Бурилкіна, Л. В.
Ялинка: урок літературного читання у 2-му класі / Л. В. Бурилкіна // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 35-36. – С. 30-33.
3.
Кікоть, О. І.
Скринька скоромовок: [урок літературного читання, 2 кл.] / О. І. Кікоть // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 28-29. – С. 32-33.
4.
Кучер, Т.
Формування ключових компетентностей на уроці літературного читання в 2 класі / Т. Кучер // Початкова школа. – 2018. – № 4. – С. 22 - 24.
5.
Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / О. Митник, С. Швець // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 13 - 19.
6.
Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / О. Митник, С. Швець, Г. Буряк // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 10 - 15.
7.
Чістякова, В.
Робота над словом: [урок з літературного читання для учнів 2 класу] / В. Чістякова // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 9-12..
8.
Смілянець, С.
Комунікативна компетентність учнів. Використання інтерактивних вправ для формування комунікативної компетентності молодших школярів / С. Смілянець // Початкова освіта. – 2017. – № 9. – С. 14 - 29.
9.
Вашуленко, О.
Урок літературного читання в 2 класі за новим підручником (Савченко О.Я. Літературне читання: підруч. для 2 кл. - К.: Освіта, 2013) / О. Вашуленко, І. Омельченко // Початкова школа. – 2013. – № 11. – С. 5-9.
10.
Мартинова, С. В.
"Літературне читання" та "Читання", 2 кл.: спільне та відмінне. Порівняльний аналіз навчальних програм 2006 та 2012 рр. / С. В. Мартинова // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 22-24. – С. 41-51.
11.
Науменко, В.
Орієнтовне планування уроків літературного читання в 2 класі за підручником "Літературне читання" / В. Науменко // Початкова школа. – 2013. – № 7. – С. 17-21.
12.
Савченко, О.
Літературне читання: інтерактивні методи і прийоми / О. Савченко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 34 - 39.
13.
Савченко, О.
Методичний аналіз підручника "Літературне читання" для 2-го класу: зміст, структура, методичні настанови / О. Савченко // Початкова школа. – 2013. – № 5. – С. 1-5.

Запитання № 1459
Надя, По-31. e-mail:
Доброго дня , допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему:Ознайомлення молодших школярів з різноманітністю живої природи рідного краю.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.262.0
М 54 Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навчальний посібник. / укладач Н.І.Луцан. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. універ. ім.В.Стефаника, 2010. – 204 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 3)
2. 74.262.0
Б 18 Байбара, Т. М.
Методика навчання природознавства в початкових класах [Tекст]: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К. : Веселка, 2008. – 334 с. – (Трансформація гуманіт. освіти в України). кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 5)
3. 74.262.0
К44 Кисельов, Ф. С.
Методика викладання природознавства в початкових класах [Текст] : навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – 2-е вид., переробл. і доп. – К. : Вища школа, 1975. – 176 с. кільк.прим.: 42 (КХ. – 42)
4. 74.264.4
К56 Коваль, Н. С.
Самостійна робота учнів на уроках природознавства [Текст] : посіб. для вчителя / Н. С. Коваль. – К., 1982. – 96 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 18)
5. 74.262.0я73
К 89 Кукалець, М. В.
Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст]: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спец. "Початкова освіта" / Мирослава Василівна Кукалець. – Рек МОН. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 222 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
6. 74.262.0
Н30 Нарочна, Л. К.
Методика викладання природознавства [Текст] : навч. посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1990. – 302 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 20, Коледж. – 1)
7.
Ковальчук, Т.
Природа рідного краю: [ інтегровані уроки природознавства, екології та читання] / Т. Ковальчук // Початкова освіта. – 2017. – № 6. – С.13 - 16. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8. 20.1
Я30 Ягодовський, К. П.
Питання загальної методики природознавства [Текст] / К. П. Ягодовський. – К., 1953. – 218 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
9.
Ілійчук, Л.
Національне виховання молодших школярів засобами природи рідного краю у Галичині (1919-1939 рр.) / Л. Ілійчук // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. XL, Ч. 2. – С. 24-26. – (Педагогіка) кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)

Запитання № 1458
Лілія, ПС-3. e-mail:
Будь-ласка, допоможіть знайти правові джерела із забезпечення свободи педагога у професійній діяльності. Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя: Лист МОН України від 05.12.2014 р. № 1/9-630 // Інформаційний збірник. – 2015. – № 1. – С. 43-44. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Дятленко, С.
Щодо дотримання принципів педагогічної свободи вчителя / С. Дятленко // Інформаційний збірник. – 2015. – № 1. – С. 45. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Полянський, П.
Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя / П. Полянський // Початкова школа. – 2015. – № 3. – С. 1. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1457
Ольга, .ПО-12(м). e-mail:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми в умовах НУШ"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бондарева, С.
Особливості роботи з обдарованими дітьми / С. Бондарева // Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. – № 1. – С. 21 - 24.
2.
Сучасні форми організації освітнього процесу в ДНЗ (Збірка творчих доробок учасників акції "Разом до Нової школи") // Розкажіть онуку. – 2018. – № 7. – С. 1 - 32. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Лиховид, І.
"Дітей учать не менше, а по-іншому". Підсумки першого місяця "Нової української школи" / І. Лиховид // День. – 2018. – № 178. – С. 10-11. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Логачевська, С.
Особливості уроку математики Нової української школи / С. Логачевська // Початкова школа. – 2018. – № 4. – С.8 - 11. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Логачевська, С.
Реалізація особистісно орієнтовного підходу у формуванні читацьких умінь у 1 класі Нової української школи / С. Логачевська, О. Іщенко // Початкова школа. – 2018. – № 5. – С. 12 - 14. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Лященко, О. І.
На шляху до нової української школи: концептуальні засади і виклики / О. І. Лященко, Ю. І. Мальований // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 3. – С. 5 - 12. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7.
Мончук, О.
Сюрпризи нової школи, або що чекає цьогорічних першокласників (реформа освіти) / О. Мончук // Галичина. – 2018. – № 75. – С. 1, 13. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Савченко, О.
Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи / О. Савченко // Рідна школа. – 2018. – № 1-2. – С. 3 - 7. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
Цицюра, С. М.
Ключові компетентності Нової української школи. Семінар-практикум / С. М. Цицюра // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 25-26. – С.14 - 34. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10.
Шуляр, В.
Стратегії підготовки вчителя літератури до реалізації концепції нової української школи / В. Шуляр // Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи в сучасному освітньому просторі [Текст]: зб. статей / редкол. І.В.Козлик. – Ів.-Франківськ, 2017. – вип. 1. – С. 58 - 69. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11.
Заіграєва, Т. Є.
Організація роботи з обдарованими дітьми у закладі нового типу / Т. Є. Заіграєва // Обдарована дитина. – 2011. – № 10. – С. 8-16. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
12.
Козяр, Г. В.
Робота з обдарованими дітьми. Орієнтовне планування та практичні матеріали для індивідуальної та групової роботи / Г. В. Козяр, Г. М. Лавренчук // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 10-11. – С. 2-16. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
13. 74.204я73
М 33 Матвеєва, Н. О.
Майстерність учителя початкової школи у роботі з обдарованими дітьми: навчально-методичний посібник / Н. О. Матвеєва. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2014. – 104 с. – ПНУ. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)

Запитання № 1456
Лілія, ПО-12(м). e-mail:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Формування моральних цінностей учнів 3 класу на уроках літературного читання"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Геник, М.
Виховання духовно-моральних цінностей молодших школярів / М. Геник // Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика [Текст]: збірник наукових статей. – Ів.-Франківськ, 2005. – С.183-190. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
2.
Маркіна, С.
Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / С. Маркіна // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 13-15. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Гайдіна, Н. П.
Астрід Лінгрен "Про Карлсона, що живе на даху" Урок літературного читання у 3-му класі / Н. П. Гайдіна // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 10-11. – С. 30 - 33. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4.
Маркіна, С.
Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / С. Маркіна // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 13-15. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5.
Попович, І.
Формування моральних цінностей учнів / І. Попович // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 3. – С. 9-11.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Білоконна, Н.
Виховні можливості уроків літературного читання / Н. Білоконна, І. Кравцова // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 38-42. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7.
З23 Заліток, Л. М.
Книжка як засіб виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського : Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Л. М. Заліток. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
Челпанова, М.
Коли казка знання сіє, тоді народжуються мрії. Формування першооснов самостійної читацької діяльності молодших школярів шляхом використання літературної спадщини В.О. Сухомлинського на уроках українського читання в 3 класі для класів з російською мов / М. Челпанова // Початкова школа. – 2012. – № 9. – С. 22-24.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9.
Чередниченко, Л.
Вічний слід.Читання. За творами Василя Сухомлинського. 2-й клас / Л. Чередниченко // Початкова освіта. – 2017. – № 21. – С. 39 - 43. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Шевченко, О.
Естетичне виховання молодших школярів на уроках літературного читання: [за ідеями В. Сухомлинського] / О. Шевченко // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 21-24. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. 74.261.8.укр.
Н15 Навчаємо і виховуєм на уроках читання. – К. : Радянська школа, 1986. – 130 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)

Запитання № 1455
Лілія, ПО-41. e-mail: masliaklilia1998@gmail.com
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Інклюзивна освіта в Китаї". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Інклюзивна освіта // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2017. – № 10. – С. 48 - 50. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Ашиток, Н. І.
Інвалідність як соціальний феномен у глобалізованому світі : освітній аспект : [інклюзивна освіта] / Н. І. Ашиток // Гілея. – 2012. – № 5. – С. 592-597.Кільк. прим. 1 (Філос.- 1)
3.
Будник, О.
Інклюзивна освіта: сутність, головні завдання і принципи впровадження / О. Будник // Інклюзивна освіта: навч.посібник / О.Будник. – Ів.-Франківськ, 2015. – С. 21 - 41. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4. 74.66
Б 90 Будник, О.
Інклюзивна освіта: навч.посібник / Олена Будник. – Ів.-Франківськ : В-ць Кушнір Г.М., 2015. – 152 с. – ПНУ. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5. 74.3
М 33 Матвеєва, Н.
Інклюзивна освіта: навчально-методичний супровід самостійної роботи студентів / Наталія Матвеєва. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2015. – 160 с. – ПНУ. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
6.
Ткаченко, Т.
Значення інклюзивної освіти для сучасного світу / Т. Ткаченко, Л. Борсукова, С. Харитонова // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – № 2. – С. 33-38. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7.
Бех, І.
Освіта осіб з особливими потребами у міжнародному вимірі / І. Бех // Особлива дитина. – 2015. – № 2. – С. 78. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-i-perspektivy-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-kitae

Запитання № 1454
Наталя, МВ 2(м). e-mail: natalita090@gmail.com
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Українсько-польська наукова співпраця 1991 - 2018 рр"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Українсько-польська міжнародна зустріч експертів на горі Піп Іван: [прес-служба МОН України інформує] // Вища школа. – 2014. – № 8. – С. 5. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Ісаєвич, Я.
Українсько-польська наукова і культурна співпраця : сучасний етап / Я. Ісаєвич // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття [Текст] : збірник наукових праць міжнародної конференції / упоряд.:Т.Балабушевич, Н.Довженко. – К., 1999. – С. 18-21. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
Коваленко, О.
Українсько-польська науково-педагогічна співпраця (сучасний етап). / О. Коваленко // Вища освіта України. – 2006. – № 4. – С. 92-97. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Тревого, І. [.
Українсько-польська співпраця щодо актуальних проблем інженерної геодезії / І. [та ін.] Тревого // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – № 1. – С. 24-27.
5.
Договір про співпрацю між науковими установами України та Польщі // Вища школа. – 2012. – № 5. – С. 6. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Середюк, М.
Розвиток польсько-українських освітніх відносин у 1991-2009 рр. / М. Середюк // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 23-24 : До 20-ліття утворення каф-ри історії слов"ян і 80-річчя проф. П.Федорчака. – С. 446-452. – (Історія) кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
7.
Федорчак, П.
Розвиток українсько-польського наукового співробітництва на рубежі ХХ-ХХІ ст. / П. Федорчак // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 19. – С. 75-80. – (Історія) кільк.прим.: 3 (Іст. – 3) кільк.прим.: 26 (Іст. – 2, КХ. – 23, Гурт№5. – 1)
8.
Марушкіна, І.
Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка у Львові і українсько-польські наукові зв»язки / І. Марушкіна // Хроніка 2000. – 2012. – № 93. – С. 192-199.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9.
Федорчак, П.
Українсько-польські освітні і наукові взаємини ( На досвіді навчальних закладів Івано- Франківщини. 1991 - 2009 рр.) // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. – Ів.-Франківськ, 2010. – вип. 11 - 12. – С. 137 - 140. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1453
Ірина, ПО-33. e-mail: irka.strelchenko@gmail.com
Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для написання статті на тему: "Формування моральних цінностей молодших школярів засобами літературної казки Сашка Дерманського"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Геник, М.
Виховання духовно-моральних цінностей молодших школярів / М. Геник // Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика [Текст]: збірник наукових статей. – Ів.-Франківськ, 2005. – С.183-190. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
2.
Маркіна, С.
Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / С. Маркіна // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 13-15. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Антонець, М.
Книга В.О.Сухомлинського "Як виховати справжню людину " в контексті діалогу щодо духовно-моральних цінностей / М. Антонець // Рідна школа. – 2009. – № 8-9. – С.11-13. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4.
Маркіна, С.
Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / С. Маркіна // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 13-15. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5.
Попович, І.
Формування моральних цінностей учнів / І. Попович // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 3. – С. 9-11.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Дерманський, С.
Сон про криницю, каргу і бабу Саньку. Сон про велетня: [ українська дитяча література ХХІ ст.] / С. Дерманський // Сновиди : Сни українських письменників [Текст] / упоряд.Малкович Тарас. – К., 2010. – С. 78 - 82. – (Доросла серія)
7. 84(4Укр)6
Д 36 Дерманський, С.
Чудове Чудовисько / Сашко. Дерманський. – К. : А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2006. – 255 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)

Запитання № 1452
Олена, ПС-21м. e-mail: olenahaydash@gmai.com
Доброго вечора. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Влив рівня домагань на виникнення внутрішньоособистісних конфліктів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
К95 Кучманич, І. М.
Розвиток домагань підлітків у процесі внутрішньосімейних взаємин : Автореферат дис. ... канд. психол. наук. Спец. 19.00.07 – педагог. та вік. психологія. – Одеса, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Овсяниька, Л. П.
До проблеми психологічної сутності домагань особистості // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ, 1999. – Вип. 3., Ч. 1. – С.55-63. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3.
Л12 Лабінська, С. М.
Психологічні чинники розвитку рівня домагань підлітків в учбовій діяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук: спец.: 19.00.07 "Педагог. та вік. психологія". – К., 2016. – 21 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
4.
Семиченко, В. А.
Методики оценки уровня притязаний. // Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль "Направленность". – К., 2004. – С. 254-284. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Філос. – 2)
5.
Пукинская, О. В.
"Триада риска" как проявление внутриличностного конфликта// Психологический журнал. – 2008. – № 5. – С.63-73. Кільк.прим. 1 (Філос.-1)
6.
Дубчак, Г.
Психологічні особливості внутрішніх конфліктів в системі ціннісних орієнтацій особистості // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наукових праць. – Чернівці, 2011. – Вип. 582 : Педагогіка та психологія. – С. 64-70. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Дубчак, Г.
Психологічні механізми внутрішньоособистісних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. – Чернівці, 2003. – Вип. 190 : Педагогіка та психологія. – С. 57 - 61. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Емельянов, С. М.
Внутриличностные конфликты // Практикум по конфликтологии. – СПб, 2001. – С. 165 - 199. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 88.3я73
К 82 Кривоніс, Т. Г.
Основи особистісної психотерапії: навчально-метод. посібник. – К. , 2011. – 192 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 1, Педагог. – 6)
10.
Бороздина, Л. В.
Показатели интеллекта и невербальной креативности при соответствии и несоответствии уровней самооценки и притязаний // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2006. – № 3. – С.30-45. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
11.
Зинько, Е. В.
Соотношение характеристик самооценки и уровня притязаний.Часть 2.Уровень притязаний и варианты его сочетаний с самооценкой// Психологический журнал. – 2006. – № 4. – С.15-25 кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
12. 88.5я73
Д84 Дуткевич, Т. В.
Конфліктологія з основами психології управлінн