Вхід для адміністраторів >>>

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
    ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Головна Архів новин Меценати Наші партнери Нові надходження Фотоальбом

АКТУАЛЬНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРО БІБЛІОТЕКУ
ФОНДИ БІБЛІОТЕКИ
ПЕРШОКУРСНИКАМ
КОРИСТУВАЧАМ
НАУКОВЦЯМ
ПОСЛУГИ
ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ
НАУКОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ
БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ ДОКТОРІВ НАУК ПНУ
СТЕФАНИКОЗНАВСТВО В ПНУ
ПУНКТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НАША БІБЛІОТЕКА У ЗМІ
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
ПРО УНІВЕРСИТЕТ
Flag Counter

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Віртуальна довідка

Умови виконання запитів >>>

Запитати >>>


Запитання № 1814
Віта , ІА-21. e-mail: vitagavriluk25@gmail.com
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми курсової роботи "Утворення незалежних держав в Центрально-Східній Європі після Першої світової війни". Наперед дякую!
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1813
Адріана, ІА-21. e-mail: gavrilukadriana3@gmail.com
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми курсової роботи "Українська преса в Другій Речі Посполитій".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. Ніронович І.
Реклама в українських кооперативних виданнях у міжвоєнній Польщі (1919-1939)//Мандрівець.-2012.-№2 .-С. 28-31.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. Лещишин Р.С.
Розвиток української преси Станиславського воєводства (1921-1939 рр.):Автореферат дис. ... канд.істор . наук. Спец.07.00.01 - історія України .-Ужгород,2011 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
3. Сніцарчук Л.
Динаміка розвитку української преси міжвоєнної Галичини//Збірник праць Науково-дослідного центру періодики.-Львів,2008.-1(17) .-С. 26-53. Кільк. прим. 1 (КХ-1)
4. Тимчишин О.І.
Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр.:Автореферат дис. ... канд..наук.із соціальних комунікацій Спец.27.00.04 - теорія та історія журналістики .-К.,2009 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
5. //за ред. М.М.РоманюкаГалушко М.
Розвиток української преси Тернополя І Тернопільщини 1886 - 1944 рр.//Українська періодика: історія і сучасність.-Львів,2008 .-С. 140 - 149.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6. Животко А.
Історія української преси:навч. посібник .-К.,1999 .-368 с.Кільк. прим. 2 (Бібліогр.-2)
7. Кость С.
Феномен західноукраїнської преси першої половини ХХ ст.//Вісник Львівського університету.-Львів:Львівський нац. ун-т ім. І.Франка,2001.-Вип. 21 .-С. 395-400.-Серія журналістика.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Ковпак В.О.
Українська спортивна періодика Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект проблемно-тематичні домінанти:Автореферат дис...канд. філолог. наук. Спец.10.01.08 - журналістика .-К.,2007 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
9. Шваб А., Шинкар С.
Україномовна періодика у Волинському воєводстві в 1921-1939 роках//Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.-Рівне,2008.-Вип. 13 .-С. 116-122.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939): бібліографічний покажчик .-Львів,2003 .-194 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-1, Бібліогр.-2)
11. Глаголюк Василь.
Українська преса Покуття як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю 20 - 30-х рр. ХХ ст.:монографія .-К.,2008 .-224 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
12. Кость Степан
Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика.):навч. посіб..Книга перша.-Львів,2008 .-264 с.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13. Непомнящий А.
Українська преса Галичини 1919 - 1939 рр.: "Муравлина праця" і національний оптимізм//Збірник праць Науково-дослідного центру періодики.-Львів,2009.-вип. 1 (17) .-С. 615 - 620.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
14. Сніцарчук Лідія
Українська преса Галичини (1919-1939 рр.) і журналістикознавчий дискурс.-Львів,2009 .-416 с.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1812
Анастасія, ІА-21. e-mail: anastasia.botsvinok@gmail.com
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему: "Взаємини Київської Русі із Болгарією у 10-13 століттях".Наперед дуже дякую!
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1811
Маргарита, ІА-21. e-mail: margkasyanenko@gmail.com
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової з теми "Польське повстання 1830-1831 та Іван Паскевич".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. Корольов Г.
"Шеф ніякої держави" : ідея Європи Адама Чарторийського : [трактати польського аристократа, одного з лідерів польського повстання 1830 року]//Зовнішні справи,-2017.-№4 .-С. 57-60.Кільк. прим. 1 (МВ-1)
2. Якимчук О. О.
Наступ держави на майнові інтереси князів Любомирських у контексті польського повстання 1830-1831 рр.//Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. праць Рівненського держ. гуман. ун-ту.-Рівне,2011.-вип. 21 .-С. 404-415.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
3. Шишов А. В.
Русские генерал-фельдмаршалы Дибич-Забалканский, Паскевич-Эриванский/Под ред. Голицына А. К.-М.,2001 .-494 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Дейвіс Норман
Боже ігрище: історія Польщі.-К.,2008 .-1080 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-2) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=10017
5. Дильонгова Ганна
Історія Польщі 1795-1990.-К.,2007 .-239 с.Кільк. прим. 17 (Іст.-7, КХ-8, МВ-2)
6. Зашкільняк Л., Крикун М.
Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів.-Львів,2002 .-752 с.Кільк. прим. 4 (Іст.-4) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=924
7. История Польши/Под ред. В.Д. Королюка, И.С. Миллера.Том 1 .-2-е изд., доп.-М.,1956 .-706 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
8. Історія Центрально-Східної Європи /за ред. Л. Зашкільняка .-Львів,2001 .-660с. Кільк. прим. 3 (Іст.-3) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=433

9 .Буравський О. А.
Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830-1831 рр.//Гілея.-К.,2014.-5 .-С. 31-35.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
10. Манойленко А. С., Манойленко Ю. Е.
Процесс по делу Ш. Конарского и судьбы польских ссыльных : [польское патриотическое и освободительное движение в Юго-Западном крае Российской империи в 1830-х гг.]//Вопросы истории.- 2015.-№2 .-С. 137-143.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11. Маринин М. О.
Польская революция 1830 - 1831 гг. и внешняя политика Великобритании и Франции (историко-культурологический аспект)//Вестник МГУ: лингвистика и межкультурная коммуникация.- 2012.-№4 .-С. 78 – 84. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1810
Маргарита, ІА-21. e-mail: margkasyanenko@gmail.com
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової з теми "Польське повстання 1830-1831 та Іван Паскевич".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. Корольов Г.
"Шеф ніякої держави" : ідея Європи Адама Чарторийського : [трактати польського аристократа, одного з лідерів польського повстання 1830 року]//Зовнішні справи,-2017.-№4 .-С. 57-60.Кільк. прим. 1 (МВ-1)
2. Якимчук О. О.
Наступ держави на майнові інтереси князів Любомирських у контексті польського повстання 1830-1831 рр.//Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. праць Рівненського держ. гуман. ун-ту.-Рівне,2011.-вип. 21 .-С. 404-415.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
3. Шишов А. В.
Русские генерал-фельдмаршалы Дибич-Забалканский, Паскевич-Эриванский/Под ред. Голицына А. К.-М.,2001 .-494 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Дейвіс Норман
Боже ігрище: історія Польщі.-К.,2008 .-1080 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-2) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=10017
5. Дильонгова Ганна
Історія Польщі 1795-1990.-К.,2007 .-239 с.Кільк. прим. 17 (Іст.-7, КХ-8, МВ-2)
6. Зашкільняк Л., Крикун М.
Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів.-Львів,2002 .-752 с.Кільк. прим. 4 (Іст.-4) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=924
7. История Польши/Под ред. В.Д. Королюка, И.С. Миллера.Том 1 .-2-е изд., доп.-М.,1956 .-706 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
8. Історія Центрально-Східної Європи /за ред. Л. Зашкільняка .-Львів,2001 .-660с. Кільк. прим. 3 (Іст.-3) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=433

9 .Буравський О. А.
Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830-1831 рр.//Гілея.-К.,2014.-5 .-С. 31-35.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
10. Манойленко А. С., Манойленко Ю. Е.
Процесс по делу Ш. Конарского и судьбы польских ссыльных : [польское патриотическое и освободительное движение в Юго-Западном крае Российской империи в 1830-х гг.]//Вопросы истории.- 2015.-№2 .-С. 137-143.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11. Маринин М. О.
Польская революция 1830 - 1831 гг. и внешняя политика Великобритании и Франции (историко-культурологический аспект)//Вестник МГУ: лингвистика и межкультурная коммуникация.- 2012.-№4 .-С. 78 – 84. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1809
Сніжана, ОО-21. e-mail: snizhanaivasyk2612@gmail.com
Добрий день! Доможіть вибрати літературу для написання курсової роботи на тему "Закономірності розвитку бухгалтерського обліку". Наперед дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. Довідник з бухгалтерського обліку /за ред. Н.І. Ценклер .-Ужгород,2000 .-356 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-3)
2. Організація бухгалтерського обліку:навч. посібник/за ред. В. С. Леня .-К.,2006 .-696 с.Кільк. прим. 16 (Іст.-4, Гурт.-1, КХ-11)
3. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник/Партин Г.О., Загородній А. Г., Корягін М. В., Височан О. С., та інш.-2-ге вид. стереотип.-Львів:"Магнолія 2006",2007 .-240 с.Кільк. прим. 5 (Іст.-3, КХ-2)
4. Єфіменко В., Тягнирядно Л.
Розвиток бухгалтерського обліку в Україні : проблеми теорії та практики//Бухгалтерський облік і аудит,2012.-№12 .-С. 3-7.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. Бутинець Ф. Ф.
Історія бухгалтерського обліку в 2-х частинах:навч. посібник,Ч. 1.-2-е вид., доп. і перероб.-Житомир,2001 .-512 с.Кільк. прим. 16 (Іст-2, Гурт.-1, КХ-13)
6. Бутинець Ф. Ф.
Історія бухгалтерського обліку: в 2- х частинах:навч. посібник,Ч. ІІ.-2-е доп. перероб.-Житомир,2001 .-512 с.Кільк. прим. 16 (Іст-2, Гурт.-1, КХ-13)
7. Гура Н. О.
Розвиток бухгалтерського обліку на малих підприємствах України у світлі імплементації директиви 2013/34/ЄС//Фінанси України.-2019.-№1 .-С. 102-110.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8. Жук В.М.
Застосування інституціональної теорії для розв"язання проблем розвитку бухгалтерського обліку//Фінанси України.-2010.-№9 .-С.115-123.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9. Жук В.М.
Розвиток бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика:Автореферат дис. ... докт. економічн. наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) .-К.,2010 .-36с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10. Кондратюк О.
Поняття розвитку бухгалтерського обліку: філософський аспект//Економіст.-2013.-№12 .-С. 27-29.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11. Ляхович Г. І.
Розвиток організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу:автореф. ... д-ра економ. наук : 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" .-Житомир,2018 .-41 с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
12. Остап"юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків Й.Я.
Історія становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні//Остап"юк Мирослав Ярославович, Лучко М.Р.,Даньків Й.Я..Історія бухгалтерського обліку: Навч.посібник.-К.,2005 .-С.109-187.Кільк. прим. 9 (Іст.-2, КХ-2)
13. Пархоменко В.
Розвиток бухгалтерського обліку : від реформування до адаптації та застосування//Бухгалтерський облік і аудит,2005.-№8 .-С.3-21.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
14. Шайкан А. В.
Розвиток бухгалтерського обліку як інструментарію стратегічного управління підприємством у конкурентному середовищі//Незалежний аудитор.-2012.-№1 .-С. 38-49.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1808
марія, СОІ(з)-31. e-mail: marialesko582@gmail.com
Доброго дня можна літературу до реферату
«Священний союз»: причини створення та основні завдання., дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. Кутейников А. Е.
Священный союз - первая в истории стабильная международная структура : [международный договор, подписанный в 1815 г. в Париже русским императором Александром І, австрийским императором Францом І и прусским королем Фридрихом Вильгельмом ІІІ]//Вопросы истории.- 2012.-№4 .-С. 116-123.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2. Молок А. И.
Венский конгресс и священный союз. Франция в период реставрации бурбонов (1815-1830гг.) .-М.,1949 .-34 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
3. //відп. ред. В.Я.ТаційСіваш О. М.
Питання суверенітету в актах Великої Французької революції і Священного союзу//Проблеми законності: академічний збірник наукових праць.-Харків,2011.-Вип. 115 .-С. 206-215.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4. Ціватий В.
Віденський конгрес (1814-1815 рр.): історичні уроки та дороговкази майбутнього (інституційно-дипломатичний аспект) : [до 200-річного ювілею]//Зовнішні справи.-2015.-№8 .-С. 24-29.Кільк. прим. 1 (МВ-1)
5. Аношина Н.-Т. Ю.
Головний акт віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку ХІХ - початку ХХ столітт:Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право .-К.,2009 .-19с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
6. Березовая Л. Г.
Идея нейтралитета в проекте "новой Европы" на Венском конгрессе 1814-1815 гг.//Вопросы истории.- 2012.-№2 .-С. 119-130. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. Дэвис Н.
Буря на Континенте, ок. 1770-1815.//Дэвис Норман..История Европы / пер. с англ. Т.Б.Менской..-М.,2005 .-С.498-559.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

8. Панкова Євгенія Вікторівна
Історія Європи: навч. посіб.-К.:Альтерпрес,2007 .-352 с.Кільк. прим. 19 (Іст.-3, МВ-3, Гурт-1, КХ-12)

Запитання № 1807
, . e-mail:
відповідь
?

Запитання № 1806
, . e-mail:
відповідь
?

Запитання № 1805
Вероніка, ОО-42. e-mail: veronikazurakivska@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для написання бакалаврської роботи. Тема: "Аудит руху товарів у аптечних закладах"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. Бухгалтерський облік і аудит в аптеках :навч. посібник/за ред. Ф. Ф. Бутинця .-Житомир,2002 .-384 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-1, КХ-2)
2. Аудит (основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): підручник/за ред. Немченко В.В., Редько О.Ю.-К.,2012 .-540 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Аудит і ревізія підприємницької діяльності/За ред. Ф.Ф. Бутинця .-Житомир,2001 .-416 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)
4. Аудит: теорія і практика:навч. посібник/авт. А. Г. Загородній, М. В. Корягін і інші .-2-е вид., перероб. і доп.-Львів,2004 .-456 с.Кільк. прим. 7 (Іст.-3, КХ-4)
5. Облік, аналіз та аудит:навч. посібник.-К.,2008 .-618 с.Кільк. прим. 15 (Іст.-3, КХ-12)
6. Організація і методика проведення аудиту: навч.-практ.посібник/Сопко В.В. та ін.-К.,2004 .-624 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. Білуха М. Т.
Курс аудиту: підручник .-К.:Вища школа - Знання,1998 .-574 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-1, КХ-2)
8. Балабанова Л. В.
Маркетинговий аудит системи збуту:навч. посібник .-Рек. МОН .-К.,2004 .-224 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-2, КХ-1)
9. Белуха Н. Т.
Аудит:учебник .-К.,2000 .-769 с.Кільк. прим. 3 (КХ-3)
10. Бутинець Ф. Ф.
Аудит:підручник.-Житомир,2002 .-672 с.Кільк. прим. 2 (КХ-2)
11. Виноградова Марина Олексіївна, Жидєєва Л. І.
Аудит: навч. посібник.-К.,2014 .-654 с.Кільк. прим. 10(Іст.-3, КХ-7)
12. Дмитренко Ірина Миколаївна
Аудит (за міжнародними стандартами).-К.,2013 .-398 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-1, КХ-2)

Запитання № 1804
, . e-mail:
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1803
Маргарита, ІА-21. e-mail: margkasyanenko@gmail.com
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи з теми "Польське повстання 1830-1831 та Іван Паскевич".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. Корольов Г.
"Шеф ніякої держави" : ідея Європи Адама Чарторийського : [трактати польського аристократа, одного з лідерів польського повстання 1830 року]//Зовнішні справи,-2017.-№4 .-С. 57-60.Кільк. прим. 1 (МВ-1)
2. Якимчук О. О.
Наступ держави на майнові інтереси князів Любомирських у контексті польського повстання 1830-1831 рр.//Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. праць Рівненського держ. гуман. ун-ту.-Рівне,2011.-вип. 21 .-С. 404-415.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
3. Шишов А. В.
Русские генерал-фельдмаршалы Дибич-Забалканский, Паскевич-Эриванский/Под ред. Голицына А. К.-М.,2001 .-494 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Дейвіс Норман
Боже ігрище: історія Польщі.-К.,2008 .-1080 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-2) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=10017
5. Дильонгова Ганна
Історія Польщі 1795-1990.-К.,2007 .-239 с.Кільк. прим. 17 (Іст.-7, КХ-8, МВ-2)
6. Зашкільняк Л., Крикун М.
Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів.-Львів,2002 .-752 с.Кільк. прим. 4 (Іст.-4) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=924
7. История Польши/Под ред. В.Д. Королюка, И.С. Миллера.Том 1 .-2-е изд., доп.-М.,1956 .-706 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
8. Історія Центрально-Східної Європи /за ред. Л. Зашкільняка .-Львів,2001 .-660с. Кільк. прим. 3 (Іст.-3) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=433

9 .Буравський О. А.
Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830-1831 рр.//Гілея.-К.,2014.-5 .-С. 31-35.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
10. Манойленко А. С., Манойленко Ю. Е.
Процесс по делу Ш. Конарского и судьбы польских ссыльных : [польское патриотическое и освободительное движение в Юго-Западном крае Российской империи в 1830-х гг.]//Вопросы истории.- 2015.-№2 .-С. 137-143.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11. Маринин М. О.
Польская революция 1830 - 1831 гг. и внешняя политика Великобритании и Франции (историко-культурологический аспект)//Вестник МГУ: лингвистика и межкультурная коммуникация.- 2012.-№4 .-С. 78 – 84. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1802
Вероніка, ОО-42. e-mail: veronikazurakivska@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для написання бакалаврської роботи. Тема: "Аудит руху товарів у аптечних закладах"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. Бухгалтерський облік і аудит в аптеках :навч. посібник/за ред. Ф. Ф. Бутинця .-Житомир,2002 .-384 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-1, КХ-2)
2. Аудит (основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): підручник/за ред. Немченко В.В., Редько О.Ю.-К.,2012 .-540 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Аудит і ревізія підприємницької діяльності/За ред. Ф.Ф. Бутинця .-Житомир,2001 .-416 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)
4. Аудит: теорія і практика:навч. посібник/авт. А. Г. Загородній, М. В. Корягін і інші .-2-е вид., перероб. і доп.-Львів,2004 .-456 с.Кільк. прим. 7 (Іст.-3, КХ-4)
5. Облік, аналіз та аудит:навч. посібник.-К.,2008 .-618 с.Кільк. прим. 15 (Іст.-3, КХ-12)
6. Організація і методика проведення аудиту: навч.-практ.посібник/Сопко В.В. та ін.-К.,2004 .-624 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. Білуха М. Т.
Курс аудиту: підручник .-К.:Вища школа - Знання,1998 .-574 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-1, КХ-2)
8. Балабанова Л. В.
Маркетинговий аудит системи збуту:навч. посібник .-Рек. МОН .-К.,2004 .-224 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-2, КХ-1)
9. Белуха Н. Т.
Аудит:учебник .-К.,2000 .-769 с.Кільк. прим. 3 (КХ-3)
10. Бутинець Ф. Ф.
Аудит:підручник.-Житомир,2002 .-672 с.Кільк. прим. 2 (КХ-2)
11. Виноградова Марина Олексіївна, Жидєєва Л. І.
Аудит: навч. посібник.-К.,2014 .-654 с.Кільк. прим. 10(Іст.-3, КХ-7)
12. Дмитренко Ірина Миколаївна
Аудит (за міжнародними стандартами).-К.,2013 .-398 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-1, КХ-2)

Запитання № 1801
Анастасія, П-21. e-mail: malyarenko2002@gmail.com
Добрий день, будь ласка допоможіть підібрати літературу для написання курсової роботи на тему:«Цілі і методи діяльності антиглобалістького руху»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. Алексеєнко І.
Антиглобалістський рух - початок формування світової контркультури?//Політичний менеджмент.-К.,2005.-6 .-С.129-138. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2. Бартов А.
"Multitude". Поэзия антиглобализма//Нева.-Санкт-Петербург,2007.-10 .-С.128-134.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3. Гелд Дейвід, Мак-Грю Ентоні
Глобалізація / антиглобалізація.-К.,2004 .-180 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Калинина Е.А.
Современный британский антиглобализм: общее и особенное:[новейшая история]//Вестник Московского университета. История.-М.,2009.-3 .-С.32-45.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. //за заг. ред. Олега БілоусаКедик В.
Антиглобалістський рух і проблема соціальної безпеки країн Заходу//Вісник наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.-Ів.-Франківськ,2009.-Випуск 3 .-С. 66-69.Кільк. прим. 1 (МВ-1)
6. Плевако І. Г.
Латиноамериканський геополітичний альтерглобалізм та суспільний антиглобалізм//Гілея.-2014.-№8 .-С. 398-403.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7. Розумюк В.
Феномен антиглобалізму: проекція світового громадянського суспільства чи глобальний політичний проект//Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України /редкол.: Ю.А.Левенець (голова) та ін..-К.,2007.-Вип. 36.-С.36-81.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8. Самойлов А. Ф.
Антиглобалистское движение и идеология глобализации//Гілея.-№-3 .-С. 132-137.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9. Трофименко М.
Сутність антиглобалістського руху//Віче.-2010.-№14 .-С. 26 - 29.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10. Трофименко М.В.
Антиглобалістський рух і Україна: політологічний аналіз:Автореферат дис. ... канд. політичн. наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси .-К.,2011 .-16с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
11. Ясеновская Е. С.
Антиглобализм в глобализирующемся мире//Вестник МГУ:социология и политология.-М.,2009.-4 .-С. 38-49.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1800
Таїсія, ФЛУм-11. e-mail: taisakaragezova@gmail.com
Добрий день! Потрібна література по темі: "Назви осіб у середньополіських говірках: семантика і словотвір"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі (Це все, що є у нашому каталозі про середньополіські говірки).
1. //відп. ред. П.Гриценко, Н.ХобзейГримашевич Г.
Запозичення в тематичній групі лексики одягу середньополіського діалекту//Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція.-Львів,2010 .-С. 128-140. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. Гримашевич Г.
Прислівники зі значенням "спосіб пересування людини" в середньополіських говірках Житомирської області//Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наукових праць.-Ужгород:УжНУ,2016.-вип. 21 .-С. 65 - 67.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3. Лисенко П. С.
Словник поліських говорів/Відп. ред. Черторизька Т. К.-К.,1974 .-260 с.Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-2, КХ-1)
4. Мойсієнко В.
Походження поліських говорів//Українська історична та діалектна лексика: зб. наук.праць.-Львів:Ін-т українозн.,2007.-вип. 5 .-С. 452 - 462.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. Москаленко Л. А.
Сакральність і сакралізація в середнбополіських говірках Чорнобильської зони//Мовознавство.-2019.-№3 .-С.. 56 - 71.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. Говірки Чорнобильської зони/Ред. П.Ю.Гриценко .-К.,1999 .-272 с.Кільк. прим. 5 (КХ-4, Заг.ч.з.-1) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=1590
7. Говірки Чорнобильської зони: Тексти .-К.,1996 .-358 с.Кільк. прим. 5 (КХ-4, Заг.ч.з.-1) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=1590
8. Остапчук С.
Рисвянські говіркові слова : [с. Рисвянка Рівненської обл.]//Остапчук Сергій Миколайович..Рисвянка і рисвянці.-Рівне,2003 .-С. 181-183.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1799
Софія, СМ-21. e-mail: sophiakaragezova@gmail.com
Добрий день! Потрібна література по освіті м. Рівне та Рівненського району періоду 1861-1921 рр.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Освіта і наука Рівненської області//Хто є хто на Рівненщині. Видатні земляки.-К.,2003.-Вип. 1.-С.112-133.Кільк. прим. 1(Бібліораф.-1)
2. Доброчинська В.
Рівненська українська гімназія - осередок національного шкільництва у міжвоєнний період//Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників.-Рівне,2008 .-С. 226 - 230.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1798
Іванна , Пр-35. e-mail: ivanna23422@gmail.com
Добрий день, будь ласка допоможіть підібрати літературу для написання курсової роботи на тему: Поняття, значення та зміст публічності як засади кримінального провадження.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Ковальський В.С.
До питання про публічність кримінального права//Бюлетень Міністерства юстиції України.-2008.-№4 .-С.96-102.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2. Маляренко В.Т.
Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві та функціональне становище суду(окремі аспекти)//Маляренко Василь Тимофійович.Кримінальний процес України: стан та перспективи розвитку.-К.,2004 .-С.104-120.Кільк. прим. 7 (КХ-3, Юрид.-2, Заг.ч.з.-1)
3. Дем"янчук Ю.
Публічність в умовах дій інформаційного права//Юридический вестник.-2014.-№3 .-С. 159-163.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4. Карабут Л.В.
Принцип публічності у кримінальному процесі України:Автореферат дис. ...канд. юрид.наук. Спец.12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза .-Луганськ,2008 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
5. Мохонько О.
Взаємозвязок принципу публічності і змагальності у кримінальному процесі України//Підприємництво, господарство і право.-2006.-№12 .-С. 81-84. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. Козлова А.Н.
Понятие и содержание публичного интереса в свете принципа публичности уголовного судопроизводства//Вестник Московского университета серія Право.-2007.-№1 .-С.72-87.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. Кримінальний процес: підручник/за ред. О.В.Капліної .-Х.,2019 .-584 с.Кільк. прим. 2 (Юрид.-2)
8. Кримінальний процес: підручник/за ред. В.Я.Тація .-Х.,2013 .-824 с.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
9. Назаров В.В., Омельяненко Г.М.
Кримінальний процес України: навч. посіб.-Рек. МОН .-К.,2008 .-584 с.Кільк. прим. 4 (Юрид.-2, КХ-2)

Запитання № 1797
Лариса, бібліограф. e-mail: bibliogr.tounb@gmail.com
Добрий день!
Працюю над бібліографічним покажчиком "Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина. Філологічна секція".
У фонді вашої бібліотеки є книга: Мочульський, М. Вибране : твори / Михайло Мочульський. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. — 765, [2] с. Шифр 821(477).
Це збірка художніх творів? Чи є публіцистика?
Чи не могли б Ви мені вислати фото змісту.
Дякую
З повагою, Лариса Оленич, завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки


відповідь
Зміст відправлено на вашу пошту

Запитання № 1796
Валентина, ОО-21. e-mail: bakv1964@gmail.com
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для тез "Підтримка розвитку аграрного сектору економіки на основі інтеграції CRM-систему". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Герасимчук В., Роговський С.
Особливості впровадження CRM-системи в банківських установах//Банківська справа.-2012.-№4 .-С. 21-30.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2. Дише Джилл
CRM - навигатор. Пособие по управлению взаимоотношениями с клиентами.-К.,2006 .-375 с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Кадыков М.
Кризис - время возможностей для тех, кто применяет CRM!//Отдел маркетинга.-2009.-№1 .-С.55-58.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Пейн Эдриан.
Руководство по CRM: Путь к совершенствованию менеджмента клиентов .-Минск,2007 .-384 с.Кільк. прим. 4 (Іст.-2, КХ-2)
5. Шарапа О.М.
Управління відносинами з клієнтами через впровадження CRM-систем як складова ефективного ведення бізнесу//Актуальні проблеми економіки.-2009.-№7 .-С.175-183.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6. Коденська М. Ю., Єрємєєва А. В.
Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки//Економіка АПК.-2013.-№6 .-С. 14-21.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. Борщ А.Г.
Бюджетна підтримка аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів в економіці України//Економіка АПК.-2009.-№2 .-С.111-116.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8. Олійник Т.І.
Державна підтримка аграрного сектору економіки України//Економіка АПК.-2009.-№7 .-С.80-85.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1795
Ангеліна, СО(І)з-41. e-mail: angelina.yaremchuk99@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу до дипломної роботи "Використання кейс-технологій на уроках інформатики". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Желізняк Л.
Кейс-технологія//Відкритий урок. Розробки, технології, досвід.-2012.-№12 .-С. 23-25.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. Савкіна Т.С., Харитоненко Н.В.
Кейс-технологія на уроках фізики та інформатики//Фізика в школах України.-2019.-№17-18 .-С. 2 - 6. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3. Соловйова Г.
Сучасний урок - кейс-метод: [урок на відсоткові розрахунки; формула складних відсотків, 9 кл.]//Відкритий урок. Розробки, технології, досвід.-2013.-№2 .-С. 62-63.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. Шпильова В.
Case-study. Організація навчання за кейс-технологією//Хімія.-2020.-№5-6 .-С. 64 - 107.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
5. Сурмін Ю.
Метод аналізу ситуацій та його навчальні можливості//Освіта і управління,2006.-1 .-С.32-51. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. Книга вчителя інформатики: довідково-методичне видання/ упоряд. Н.С.Прокопенко, Т.Г.Проценко.-Харків,2006 .-272 с.Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-1, КХ-2)
Також рекомендуємо переглянути підшивки журналів: "Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах" та "Інформатика в школі".

Запитання № 1794
марія, СОІ(з)-31. e-mail: marialesko582@gmail.com
Доброго вечора хочу щоб ви порадили літературу до написання реферату на тему( Карпатська СІч : створення , структура та військова майстерність) і чи мона таку яка є у електронному вигляді. дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Гаврош О.
Рец. на кн.: Пагіря О. Карпатська Січ. Військове формування Карпатської України. - К. , 2010//Мандрівець.-2010.-№6 .-С. 73 - 74.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. //упоряд. О.Д.Довганич та М.І.КухтаГанчин В.
Карпатська Січ на Великоберезнянщині//Дмитро Климпуш - головний командант "Карпатської січі" : документи, спогади, статті, вірші.-Ужгород,1997 .-С. 96-97.-"Поличка "Карпатського краю";№ 14(77)Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Пагіря О.
Формування Організації Народної Оборони "Карпатська Січ"//Пагіря Олександр.Карпатська Січ: військове формування Карпатської України.-К.,2010 .-С. 26-109.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Пагіря Олександр
Карпатська Січ: військове формування Карпатської України.-К.,2010 .-152 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=5050
5. //ред. К.Мельник та ін.Стерчо П.
"Карпатська Січ" і український націоналістичний рух//На зов Києва: Український націоналізм у ІІ світовій війні: зб.статей, спогадів і документів.-К.,1994 .-С. 31-47.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6. //упоряд. О.Д.Довганич та М.І.КухтаСтерчо П.
Карпатська Січ була школою активу похідних груп і УПА//Дмитро Климпуш - головний командант "Карпатської січі" : документи, спогади, статті, вірші.-Ужгород,1997 .-С. 93-95.-"Поличка "Карпатського краю";№ 14(77) Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. //упор. В.МельникЩур Б., Костик Р.
"Карпатська Січ" у сс. Веряця та Королеві в спогадах учасників подій 1939 р.//Українські землі в роки другої світової війни: наук.-метод.зб. матеріалів конф. (Ужгород, 19 грудня 1997 р.).-Ужгород,1998 .-С. 54-56.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8. Петрів Я., Деркач А.
У лавах "Карпатської Січі" :(80-річчя з дня проголошення незалежності Карпатської України)//Галичина.-2019.-№11 .-С. 17.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. Симчин М.-З.
Спом"янули вояків Карпатської січі [Яблуницький перевал, Надвірнянський р-н]//Галичина.-2016.-№53 .-С. 11.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10. //відп.за вип. М.ФіцулякЧорнопиский М.
Священний героїзм Карпатської Січі на вістрі Другої світової війни//Геноцид України в ХХ столітті: Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром: матеріали ІІІ міжнар.наук.-практ.конф. (4-5 квітня 2014 р., м.Львів).-Львів,2015 .-С. 25-44.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1793
марія, СОІ(з)-31. e-mail: marialesko582@gmail.com
Доброго вечора яку літературу порадите до написання реферату.
( Партія РУП на платформі незалежної України)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Дорошенко Д.
Зрілість політичної активности українського студентства в Петербурзі. Революційна українська партія і петербурзьке студентство//Дорошенко Дмитро Іванович..Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 рр.): науково-популярне видання..-К.,2007 .-С. 77-82.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2. Заводовський А. А.
Періодичні видання РУП-УСДРП початку ХХ століття : [Революційна Українська Партія]//Наукові праці Кам"янець-Подільського державного педагогічного університету: історичні науки.-Кам"янець-Подільський,2001.-Том 5(7) .-С. 63-72.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Коваль Р.
Революційна українська партія : [перша політична партія на Великій Україні, заснована в Харкові у 1900 р.]//Коваль Роман.Михайло Гаврилко: і стеком, і шаблею: історичний нарис.-К., Вінниця,2011 .-С. 22-25.-Отаманія ХХ століття;Кн.2 Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)
4. Колесник В., Собалєв В.
Революційна українська партія : під наглядом таємної поліції Російської імперії//Вісник Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка. Історія.-2006.-№85-86 .-С.10-14.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. Колесник В.
Агітаційно-пропагандистська діяльність Революційної української партії у 1900-1905 рр.//Вісник Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка. Історія.-,2006.-№87-88 .-С.83-86.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. //ред. кол. Т.Біленко (гол. ред.), В.Скотний, В.Футала та ін.Магурчак А.
Політична діяльність Миколи Порша в 1903-1905 рр. : [лідер Революційної української партії]//Проблеми гуманітарних наук: наукові записки Дрогобицького держ. педагогічного університету ім. І.Франка.-Дрогобич,2004.-Вип. 14 .-С. 15-24.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. //редкол.:І.Б.Матяш (гол. ред.) та ін.Михальський І.
Невідомі документи Революційної української партії - Статути Київського комітету РУП//Пам"ятки: археографічний щорічник.-К.,2003.-Т.4 .-С. 138 - 152.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
8. Наумов С.О.
Створення Революційної української партії//Український історичний журнал.-2006.-№2 .-С.49-59.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9. Феденко Панас
80-ліття Революційної Української Партії//Наше слово: збірник.-Мюнхен-Лондон:б/в,1980.-Ч. 7 .-С.11-19. Кільк. прим. 1 (Україніка-1)
10. Федьков О. М.
"Товариш Павлов" і розкол РУП : [про роль меншовика І. Біска (С. Павлова) та Російської соціал-демократичної робітничої партії в розколі Революційної української партії]//Український історичний журнал.-2015.-№3 .-С. 88-107.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1792
марія, СОІ(з)-31. e-mail: marialesko582@gmail.com
Пантелеймон куліш: особистість, письменник, мислитель.-у 2-х т. - Т.1. Нахлік Є
К.,2007-463с , доброго дня можна у електронному вигляді
відповідь
Дане видання ви можете знайти в розділі Електронна бібліотека на сайті Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Або просто зайдіть за ссилкою:
http://194.44.152.155/elib/local/r743.pdf

Запитання № 1791
марія, СОІ(з)-31. e-mail: marialesko582@gmail.com
Наумов С.О. Створення Революційної української партії // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 49–59.можна у електронному ваіанті
відповідь
Зайдіть за ссилкою.

http://history.org.ua/JournALL/journal/2006/2/5.pdf

Запитання № 1790
Іванна , Пр-35. e-mail: ivanna23422@gmail.com
Добрий день, будь ласка допоможіть підібрати літературу для написання курсової роботи на тему: Поняття, значення та зміст публічності як засади кримінального провадження.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Ковальський В.С.
До питання про публічність кримінального права//Бюлетень Міністерства юстиції України.-2008.-№4 .-С.96-102.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2. Маляренко В.Т.
Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві та функціональне становище суду(окремі аспекти)//Маляренко Василь Тимофійович.Кримінальний процес України: стан та перспективи розвитку.-К.,2004 .-С.104-120.Кільк. прим. 7 (КХ-3, Юрид.-2, Заг.ч.з.-1)
3. Дем"янчук Ю.
Публічність в умовах дій інформаційного права//Юридический вестник.-2014.-№3 .-С. 159-163.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4. Карабут Л.В.
Принцип публічності у кримінальному процесі України:Автореферат дис. ...канд. юрид.наук. Спец.12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза .-Луганськ,2008 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
5. Мохонько О.
Взаємозвязок принципу публічності і змагальності у кримінальному процесі України//Підприємництво, господарство і право.-2006.-№12 .-С. 81-84. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. Козлова А.Н.
Понятие и содержание публичного интереса в свете принципа публичности уголовного судопроизводства//Вестник Московского университета серія Право.-2007.-№1 .-С.72-87.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. Кримінальний процес: підручник/за ред. О.В.Капліної .-Х.,2019 .-584 с.Кільк. прим. 2 (Юрид.-2)
8. Кримінальний процес: підручник/за ред. В.Я.Тація .-Х.,2013 .-824 с.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
9. Назаров В.В., Омельяненко Г.М.
Кримінальний процес України: навч. посіб.-Рек. МОН .-К.,2008 .-584 с.Кільк. прим. 4 (Юрид.-2, КХ-2)

Запитання № 1789
Катерина, викладач. e-mail:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до навчально-методичного посібника "Педагогіка:курс лекцій"
відповідь
Для повнішого списку літератури треба звернутись до відділу бібліографії, оскільки послуга "Віртуальна довідка" обмежена кількістю символів і тут ми можемо подати 12-14 позицій літератури. Також ви можете самостійно скористатись електронним каталогом за адресою : http://lib.pnu.edu.ua/lib/page_lib.php?lang=ukr&ext=no
1. Загальна педагогіка та історія педагогіки: підручник/К. В. Аймедов, В. В. Бабієнко, В. А. Бабієнко, В. В. Сторож .-Рек. МОН .-К.,2014 .-352 с.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2. Педагогіка /Ред. Шевченко Н.А.-Харків,2003 .-352 с.Кільк. прим. 4 (Пед.-2, КХ-2)
3. Педагогіка: хрестоматія/Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко .-2-ге вид., стер .-К.,2006 .-700 с.Кільк. прим. 6 (Пед.-2, КХ-4)
4. Педагогіка: модульний курс: навч. посібник/І.П. Анєнкова, М.А. Байдан, О.А. Горчакова, В.М. Руссол.-Рек. МОН .-Львів,2011 .-567 с.Кільк. прим. 5 (КХ-2, Пед.-1, Заг.ч.з.-1, Гурт.-1)
5. Веретенко Т. Г.
Загальна педагогіка:навчальний посібник .-К.,2004 .-128 с.Кільк. прим. 4 (КХ-2, Пед-1, Заг.ч.з.-1)
6. Волкова Наталія Павлівна. Педагогіка:навч. посібник .-Рек. МОН; 4-те вид.,стереотип.-К.,2012 .-616 с.Кільк. прим. 18 (КХ-18)
7. Галузинський В. М., Євтух М. Б.
Педагогіка: теорія та історія:пос. для вузів .-К.,1996 .-237 с.Кільк. прим 54 (КХ-50, Пед.3, Прир.1)
8. Кузьмінський Анатолій Іванович, Омеляненко Віталій Лукич.
Педагогіка:підручник .-К.,2007 .-447 с.Кільк. прим. 9 (КХ-9)
9. Мазоха Дмитро Степанович
Педагогіка: навч.посібник .-Рек. МОН .-К.,2005 .-232 с. Кільк. прим. 6 (КХ-4, Заг.ч.з.-1, Пед.-1)
10. Максимюк С. П.
Педагогіка:навч. посібник .-Рек. МОН .-К.,2005 .-667 с.Кільк. прим. 10 (КХ-3, Коледж-2, Пед.-2, Гурт.-1, Коломия-1,Заг.ч.з.-1) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=952
11. Томчук Михайло Іванович, Томчук С.М. Педагогіка: навчальний посібник для дистанційного навчання.-К.,2007 .-193 с.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12. Фіцула М. М.
Педагогіка:посібник .-К.,2000 .-544 с.Кільк. прим. 43 (Прир.-3, Тур.-3, Коледж-1, КХ-36)
13. Фіцула Михайло Миколайович
Педагогіка: навч.посібник./3-тє видання, стереот.-Рек. МОН .-К.,2009 .-560 с.Кільк. прим. 69 (КХ-66, Прир.-3)
14. Ягупов В. В.
Педагогіка:навч. посібник .-К.,2003 .-560 с.Кільк. прим. 37 (Пед.-3, Коледж-1, Тур.-2, КХ-31)

Запитання № 1788
Надія, ПОДОз-32. e-mail: nadiaa.moldavchuk@gmail.com
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової на тему:Нестандартні уроки в початковій школі: вимоги до їх проведення.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Нестандартні уроки в початковій школі / упоряд. О.Кондратюк.- 2-ге вид., без змін. – К., 2006. – 128 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2. Досяк, І. М.
Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій.1-4 класи. – Харків, 2007. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3. Жуганова, О.
Нестандартні уроки з природознавства ( 3 клас ) // Початкова школа. – 2009. – № 2. – С.45-48. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4. Кириченко, В. М.
Нестандартні уроки з інформатики в початковій школі // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2008. – № 1. – С.43-45. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5. Корчевська, О.
Нестандартні уроки з математики: 1-4 класи. – Тернопіль, 2003. – 160 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 3)
6. Куріпта, В. І.
Нестандартні уроки читання 1-2 клас: навч.-метод. посіб.. – Харків, 2007. – 208 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. Куріпта, В. І.
Нестандартні уроки читання 3-4 клас: навч.-метод. посіб.. – Харків, 2007. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. Пищенко, М.
Нестандартні уроки з математики у початкових класах // Початкова школа. – 2009. – № 3. – С.35-39. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9. Покатіло, С. І.
Нестандартні уроки у початкових класах. Активні та інтерактивні форми організації роботи учнів // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 16-18. – С. 35-40. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10. Корчевська О., Кордуба Н.
Нестандартні уроки з математики: 1-4 класи.-Тернопіль,2003 .-160 с.Кільк. прим. 13 (Пед-5, Коледж-4, КХ-3, Заг.ч.з.-1)
11. Кіліченко, О.
Народна педагогіка як підгрунтя організації нестандартних уроків у початковій школі // Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика: збірник наукових статей. – Ів.-Франк., 2005. – С.205-211. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
12. Нестандартні уроки. 2-3-ті класи :(укр. мова та літ. читання, природознавство, Я у світі)//Початкова освіта. Уроки.-,2018.-№8 .-63 с.
13. Межиловська, Л.
Роль нестандартних уроків у формуванні особистості молодшого школяра / Л. Межиловська, Т. Штефура // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франк., 2006. – С.136-140. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
14. Сорочинська, В. А.
Нестандартний урок як форма організації навчання. Методичні рекомендації щодо моделювання нестандартних уроків математики // Математика в школах України. – 2015. – № 25-26. – С. 29-35. Кільк. прим. 1 (Ек-1)
15. Нестандартні уроки та виховні заходи, 2-4 класи.посібник для вчителя/Грималюк І.А. та ін.-Тернопіль,2011 .-64 с. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1787
Катерина, викладач. e-mail: Kate81@i.ua
Доброго дня.
Допоможіть,будь ласка підібрати літературу до статті "Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання у фаховому педагогічному коледжі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Дистанційне навчання: психологічні засади: монографія/М.Л.Смульсон,Ю.І.Машбиць, М.І.Жалдак та ін; за ред. М.Л.Смульсон .-Кіровоград,2012 .-240 с.Кільк. прим. 8 (Заг.ч.з.-2, КХ-4, Філос.-2)
2. Андрющенко Н.
Дистанційне навчання в Україні: експерименти, напрацювання, перспективи//Вища школа.-2014.-№5-6 .-С. 60-63.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3. Артеменко Віктор Борисович, Ноздріна Л.В., Зачко О.Б.
Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності .-Львів,2008 .-295 с.
4. Брикіна О.
Синергетичні засади моделювання дистанційної освіти майбутнього педагога//Рідна школа.-2006.-№6 .-С. 36-39.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5. Кухаренко В.
Підготовка вчителя до дистанційного навчального процесу//Українознавство.-2012.-№1 .-С. 172-174.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. Мироненко С., Перезва О.
Організація ефективної взаємодії під час дистанційного навчання в закладах передвищої освіти//Фахова передвища освіта.-2020.-№3 .-С.52 - 56.Кільк. прим. 1 (Коледж)
7. Прокоф"єв Є.Г.
Організаційно-педагогічні засади загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання:Автореферат дис. ... канд. пед. наук . Спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти .-К.,2011 .-20 с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
8. Федорук П.І., Гуцало О.В.
Система дистанційного навчання та контролю знань.-Ів.-Франківськ,2006 .-82 с.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. Аронова Р. С.
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільного виховання у педагогічних коледжах:автореф. ... канд. пед.наук : 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" .-Запоріжжя,2016 .-20 с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10. Бабійчук Т.
Формування професійної компетентності студентів педагогічного коледжу: [ науково-практична конференція "Григір Тютюнник:соціальний аспект"]//Українська література в загальноосвітній школі,2012.-12 .-С. 14 - 20.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11. Лалак Н.
Формування професійної компетентності у майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема//Рідна школа.-2009.-№5-6 .-С.17-20.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
12. Полубоярина І.І.
Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі:Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.04 - теорія і методика професійної освіти .-Житомир,2008 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)

Запитання № 1786
Ольга, Т-23. e-mail:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової на тему: «Етапи створення організації»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Започаткування власної справи - від бізнес-ідеї до успішного бізнесу.-Ів.-Франківськ,2008 .-47 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2. Варналій З. С.
Технологія заснування власної справи//Варналій Захарій Степанович.Мале підприємництво: основи теорії і практики.-К.,2005 .-С.242-270. Кільк. прим. 7 (КХ-3, Іст.-3, Гурт.-1)
3. Донець. Л. І., Романенко Н. Г.
Механізм створення власної справи//Донець Л.І.,Романенко Н.Г..Основи підприємництва.Навч. посіб..-К.,2006 .-С. 68-82. Кільк. прим. 3 (Іст.-2, КХ-1)
4. Золотухін О.
Започаткування власної справи фізичною особою - підприємцем//Вісник міністерства доходів і зборів України,2014.-25-26 .-С. 10-19.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. Відкриття і припинення підприємницької діяльності: збірник законодавства і зразків документів/упоряд. Руснак Ю.І.-К,2012 .-422 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
6. Організація підприємницької діяльності//Підприємницьке право: підручник.-К.:Істина,2005 .-С.161-224.Кільк. прим. 3 (КХ-2, Юрид.-1)
7. Сім кроків до успішного бізнесу:посібник-довідник з основ управління малим бізнесом/Васильченко Г.В., Кулик Т.П., Курило Н.І. та інші .-Ів.-Франківськ,2005 .-250 с.Кільк. прим. 8 (КХ-1, Іст.-1)
8. Гой Ірина Володимирівна, Смелянська Т.П.
Підприємництво: навч.посібник.-К.,2013 .-368 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9. Донець. Л. І., Романенко Н. Г.
Планування підприємницької діяльності//Донець Л.І.,Романенко Н.Г..Основи підприємництва.Навч. посіб..-К.,2006 .-С. 107-132. Кільк. прим. 3 (Іст.-2, КХ-1)
10. Пунько Б.
Основи підприємницької діяльності (практичні аспекти): навч. посібник .-Львів,1997 .-130 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11. Хмурова Вікторія Валентинівна
Менеджмент підприємницької діяльності: навч.посібник.-К.,2013 .-286 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
12. Ярошевич Наталя Богуславівна, Берлінг Р.З., Гавриляк А.С.
Підприємництво і менеджмент.-Львів,2009 .-408 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1785
Олександра, ПМЛс/о-21. e-mail: ulewka4@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Українська тематика у драмі Юліуша Словацького "Мазепа"".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Музей Юліуша Словацького [Каталог] .-Pruszkow:Б.Родзевіч за підтримкою Фундації "Допомога Полякам на Сході",2004 .-46 с.Кільк. прим. 2 (ХЛ-1, Укр.-1)
2. //за ред. С.Хороба
Тарас Шевченко та Юліуш Словацький//Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття.-Ів.-Франківськ:НАІР,2015 .-С. 412 - 421.-Сер. У колі мови, літератури і культури;т. УІІ Кільк. прим. 5 (Заг.ч.з.-2, ХЛ-3)
3. Антонич Б.
Будова "Мазепи" Словацького//Словацький Юліуш.Зібрання творів: у 2 томах.-Львів:Світ,2012.-Т.2 .-Кільк. прим. 2 (ХЛ-2)
4. //за ред. д.ф.н. Ткачука М.П.Астаф"єв О.
Український текст Юліуша Словацького//Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.-Тернопіль:ТНПУ,2012.-Вип. 34 .-С. 219 - 239.-Серія: Літературознавство Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з-1)
5. Астаф"єв О.
Український текст Юліуша Словацького//Слово і час,2012.-8 .-С. 3 - 15.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. Зеров М.
Юлій Словацький//Словацький Юліуш.Зібрання творів: у 2 томах.-Львів:Світ,2012.-Т.2 . Кільк. прим. 2 (ХЛ-2)
7. Корнійчук В.
Творчість духу із любвою (Субстантивація духу в поезії І.Франка і Ю.Словацького)//Корнійчук Валерій Семенович.."Мов органи в величному храмі..." .-Львів:Видавничий центр Львівського національного університету імені Ів,2007 .-С.159-174.-Франкознавча серіяКільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Левінська С.Й.
Юліуш Словацький. Життя і творчий шлях.-К.,1973 .-148 с.Кільк. прим. 2 (КХ-1, Заг.ч.з.-1)
9. Нахлік Євген Казимирович
Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проблеми українсько-польської літературної компаративістики.-Львів,2010 .-288 с.-Літературознавчі студії;Вип. 16 .Кільк. прим. 2 (Заг.ч.з.-1, Слов.-1)
10. Павличко Д.
Український патріотизм Юліуша Словацького//Павличко Дмитро Васильович..Літературознавство.Критика. у 2 т..-К.,2007.-2 .-//Світова література.С.251-270.
11. Словацький Юліуш..Срібний міф України:Поезії.Поеми.Драми..-Львів,2005 .-304с..- Кільк. прим. 11 (Заг.ч.з.-1, ХЛ-10)
12. Рихлік Є.
Українські мотиви в поезії Юлія Словацького : [польська література]//Хроніка 2000.-К.,2012.-92 .-С. 257-351.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
13. Словацький Ю.
Драми: "Мазепа", "Срібний сон Соломеї"//Словацький Юліуш..Срібний міф України:Поезії.Поеми.Драми..-Львів:Світ,2005 .-С.135-293.Кільк. прим. 11 (ХЛ-10, Заг.ч.з.-1)
14. Словацький Юліуш.
Срібний міф України:Поезії.Поеми.Драми.-Львів,2005 .-304 с.Кільк. прим. 11 (ХЛ-10, Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1784
Соломія, ПОПзм-15. e-mail: dob.solomia@gmail.com
Допоможіть підшукати літературу для теми «Дидактична гра як засіб розумового розвитку молодшого школяра в умовах НУШ»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Форми навчання навчальних занять і їх педагогічні можливості (урок, лекція, семінар, диспут, практичне заняття, екскурсія, дидактична гра, колоквіум, залік, дом.робота) // Форми навчання в школі: кн. для вч./ за ред. Ю.І. Мальованого, В.Є.Римаренко, Л.П. Вороніна. – К., 1992. – С.24-139. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. Заболотний, В. Ф.
Дидактична комп»ютерна гра як засіб організації навчально-виховного процесу / В. Ф. Заболотний, О. В. Пішенко // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2008. – № 1. – С.114-117. Кільк. прим. 1 (Ек)
3. К68 Коробська, Г. В.
Дидактична гра як засіб формування загальнонавчальних умінь учнів основної школи (друга половина ХХстоліття) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.09 - . – Харків, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
4. Лахай, С. В.
Дидактична гра як засіб розвитку логічної пам»ті молодших школярів на уроках рідної мови // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 11. – С. 2-7. Кільк. прим. 1 (Пед)
5. Ноздрова, О. П.
Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6-7-річного віку : Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.09. – Харків, 2008. – 20с. кільк.прим. 1(Наук)
6. Рибалко, О. О.
Дидактична гра і навчання молодшого школяра: [комп»ютер у початковій школі] // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2011. – № 4. – С. 26-30. Кільк. прим. 1 (Ек)
7. Рибцун, О.
Як нам треба всім чинити, щоб з природою дружити. Дидактична гра. // Палітра педагога. – 2005. – № 2. – С.17-21 Кільк. прим. 1 (Пед)
8. Федусенко, Ю.
"Граючись - перемагаємо !". Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів // Рідна школа. – 2007. – № 11-12. – С.30-34. Кільк. прим. 1 (Пед)
9. Федусенко, Ю. І.
Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів : Автореф. дис. ... канд.пед. наук.Спец.13.00.09. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
10. Дудник, Н.
Формування активного мисленнєвого розвитку старших дошкільників засобами дидактичної гри // Актуальні проблеми дошкілля: збірник наукових праць / за ред. М.Чепіль. – Дрогобич, 2012. – С. 93-99. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
11. Яцента, Л. Є.
Ігрові форми навчання читання першокласників. – Тернопіль, 2002. – 160 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Пед. – 2)
12. Бардакова Ю.
Нова українська школа. Новий держ. стандарт.//Початкове навчання та виховання.-2018.-№13-15 .-С. 34 - 44. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
13. Бойко Г.М.
Комплексна гра як засіб організації дитячих колективів молодших школярів у просторі Нової укр. школи//Початкове навчання та виховання.-2020.-№10-12 .-С. 3 - 44.кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
14. Котяхова Н.
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у контектсі Нової української школи//Початкова школа.-2019.-№6 .-С. 17 - 21.кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)

Запитання № 1783
Соломія, ПОПзм-15. e-mail: dob.solomia@gmail.com
Допоможіть підшукати літературу для теми «Дидактична гра як засіб розумового розвитку молодшого школяра в умовах НУШ»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Форми навчання навчальних занять і їх педагогічні можливості (урок, лекція, семінар, диспут, практичне заняття, екскурсія, дидактична гра, колоквіум, залік, дом.робота) // Форми навчання в школі: кн. для вч./ за ред. Ю.І. Мальованого, В.Є.Римаренко, Л.П. Вороніна. – К., 1992. – С.24-139. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. Заболотний, В. Ф.
Дидактична комп»ютерна гра як засіб організації навчально-виховного процесу / В. Ф. Заболотний, О. В. Пішенко // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2008. – № 1. – С.114-117. Кільк. прим. 1 (Ек)
3. К68 Коробська, Г. В.
Дидактична гра як засіб формування загальнонавчальних умінь учнів основної школи (друга половина ХХстоліття) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.09 - . – Харків, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
4. Лахай, С. В.
Дидактична гра як засіб розвитку логічної пам»ті молодших школярів на уроках рідної мови // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 11. – С. 2-7. Кільк. прим. 1 (Пед)
5. Ноздрова, О. П.
Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6-7-річного віку : Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.09. – Харків, 2008. – 20с. кільк.прим. 1(Наук)
6. Рибалко, О. О.
Дидактична гра і навчання молодшого школяра: [комп»ютер у початковій школі] // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2011. – № 4. – С. 26-30. Кільк. прим. 1 (Ек)
7. Рибцун, О.
Як нам треба всім чинити, щоб з природою дружити. Дидактична гра. // Палітра педагога. – 2005. – № 2. – С.17-21 Кільк. прим. 1 (Пед)
8. Федусенко, Ю.
"Граючись - перемагаємо !". Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів // Рідна школа. – 2007. – № 11-12. – С.30-34. Кільк. прим. 1 (Пед)
9. Федусенко, Ю. І.
Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів : Автореф. дис. ... канд.пед. наук.Спец.13.00.09. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
10. Дудник, Н.
Формування активного мисленнєвого розвитку старших дошкільників засобами дидактичної гри // Актуальні проблеми дошкілля: збірник наукових праць / за ред. М.Чепіль. – Дрогобич, 2012. – С. 93-99. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
11. Яцента, Л. Є.
Ігрові форми навчання читання першокласників. – Тернопіль, 2002. – 160 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Пед. – 2)
12. Бардакова Ю.
Нова українська школа. Новий держ. стандарт.//Початкове навчання та виховання.-2018.-№13-15 .-С. 34 - 44. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
13. Бойко Г.М.
Комплексна гра як засіб організації дитячих колективів молодших школярів у просторі Нової укр. школи//Початкове навчання та виховання.-2020.-№10-12 .-С. 3 - 44.кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
14. Котяхова Н.
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у контектсі Нової української школи//Початкова школа.-2019.-№6 .-С. 17 - 21.кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)

Запитання № 1782
Олександра, ПМЛс/о-21. e-mail: ulewka4@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Українська тематика у драмі Юліуша Словацького "Мазепа"".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Музей Юліуша Словацького [Каталог] .-Pruszkow:Б.Родзевіч за підтримкою Фундації "Допомога Полякам на Сході",2004 .-46 с.Кільк. прим. 2 (ХЛ-1, Укр.-1)
2. //за ред. С.Хороба
Тарас Шевченко та Юліуш Словацький//Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття.-Ів.-Франківськ:НАІР,2015 .-С. 412 - 421.-Сер. У колі мови, літератури і культури;т. УІІ Кільк. прим. 5 (Заг.ч.з.-2, ХЛ-3)
3. Антонич Б.
Будова "Мазепи" Словацького//Словацький Юліуш.Зібрання творів: у 2 томах.-Львів:Світ,2012.-Т.2 .-Кільк. прим. 2 (ХЛ-2)
4. //за ред. д.ф.н. Ткачука М.П.Астаф"єв О.
Український текст Юліуша Словацького//Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.-Тернопіль:ТНПУ,2012.-Вип. 34 .-С. 219 - 239.-Серія: Літературознавство Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з-1)
5. Астаф"єв О.
Український текст Юліуша Словацького//Слово і час,2012.-8 .-С. 3 - 15.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. Зеров М.
Юлій Словацький//Словацький Юліуш.Зібрання творів: у 2 томах.-Львів:Світ,2012.-Т.2 . Кільк. прим. 2 (ХЛ-2)
7. Корнійчук В.
Творчість духу із любвою (Субстантивація духу в поезії І.Франка і Ю.Словацького)//Корнійчук Валерій Семенович.."Мов органи в величному храмі..." .-Львів:Видавничий центр Львівського національного університету імені Ів,2007 .-С.159-174.-Франкознавча серіяКільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Левінська С.Й.
Юліуш Словацький. Життя і творчий шлях.-К.,1973 .-148 с.Кільк. прим. 2 (КХ-1, Заг.ч.з.-1)
9. Нахлік Євген Казимирович
Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проблеми українсько-польської літературної компаративістики.-Львів,2010 .-288 с.-Літературознавчі студії;Вип. 16 .Кільк. прим. 2 (Заг.ч.з.-1, Слов.-1)
10. Павличко Д.
Український патріотизм Юліуша Словацького//Павличко Дмитро Васильович..Літературознавство.Критика. у 2 т..-К.,2007.-2 .-//Світова література.С.251-270.
11. Словацький Юліуш..Срібний міф України:Поезії.Поеми.Драми..-Львів,2005 .-304с..- Кільк. прим. 11 (Заг.ч.з.-1, ХЛ-10)
12. Рихлік Є.
Українські мотиви в поезії Юлія Словацького : [польська література]//Хроніка 2000.-К.,2012.-92 .-С. 257-351.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
13. Словацький Ю.
Драми: "Мазепа", "Срібний сон Соломеї"//Словацький Юліуш..Срібний міф України:Поезії.Поеми.Драми..-Львів:Світ,2005 .-С.135-293.Кільк. прим. 11 (ХЛ-10, Заг.ч.з.-1)
14. Словацький Юліуш.
Срібний міф України:Поезії.Поеми.Драми.-Львів,2005 .-304 с.Кільк. прим. 11 (ХЛ-10, Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1781
Олександра, ПМЛс/о-21. e-mail: ulewka4@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Українська тематика у драмі Юліуша Словацького "Мазепа"".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Музей Юліуша Словацького [Каталог] .-Pruszkow:Б.Родзевіч за підтримкою Фундації "Допомога Полякам на Сході",2004 .-46 с.Кільк. прим. 2 (ХЛ-1, Укр.-1)
2. //за ред. С.Хороба
Тарас Шевченко та Юліуш Словацький//Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття.-Ів.-Франківськ:НАІР,2015 .-С. 412 - 421.-Сер. У колі мови, літератури і культури;т. УІІ Кільк. прим. 5 (Заг.ч.з.-2, ХЛ-3)
3. Антонич Б.
Будова "Мазепи" Словацького//Словацький Юліуш.Зібрання творів: у 2 томах.-Львів:Світ,2012.-Т.2 .-Кільк. прим. 2 (ХЛ-2)
4. //за ред. д.ф.н. Ткачука М.П.Астаф"єв О.
Український текст Юліуша Словацького//Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.-Тернопіль:ТНПУ,2012.-Вип. 34 .-С. 219 - 239.-Серія: Літературознавство Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з-1)
5. Астаф"єв О.
Український текст Юліуша Словацького//Слово і час,2012.-8 .-С. 3 - 15.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. Зеров М.
Юлій Словацький//Словацький Юліуш.Зібрання творів: у 2 томах.-Львів:Світ,2012.-Т.2 . Кільк. прим. 2 (ХЛ-2)
7. Корнійчук В.
Творчість духу із любвою (Субстантивація духу в поезії І.Франка і Ю.Словацького)//Корнійчук Валерій Семенович.."Мов органи в величному храмі..." .-Львів:Видавничий центр Львівського національного університету імені Ів,2007 .-С.159-174.-Франкознавча серіяКільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Левінська С.Й.
Юліуш Словацький. Життя і творчий шлях.-К.,1973 .-148 с.Кільк. прим. 2 (КХ-1, Заг.ч.з.-1)
9. Нахлік Євген Казимирович
Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проблеми українсько-польської літературної компаративістики.-Львів,2010 .-288 с.-Літературознавчі студії;Вип. 16 .Кільк. прим. 2 (Заг.ч.з.-1, Слов.-1)
10. Павличко Д.
Український патріотизм Юліуша Словацького//Павличко Дмитро Васильович..Літературознавство.Критика. у 2 т..-К.,2007.-2 .-//Світова література.С.251-270.
11. Словацький Юліуш..Срібний міф України:Поезії.Поеми.Драми..-Львів,2005 .-304с..- Кільк. прим. 11 (Заг.ч.з.-1, ХЛ-10)
12. Рихлік Є.
Українські мотиви в поезії Юлія Словацького : [польська література]//Хроніка 2000.-К.,2012.-92 .-С. 257-351.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
13. Словацький Ю.
Драми: "Мазепа", "Срібний сон Соломеї"//Словацький Юліуш..Срібний міф України:Поезії.Поеми.Драми..-Львів:Світ,2005 .-С.135-293.Кільк. прим. 11 (ХЛ-10, Заг.ч.з.-1)
14. Словацький Юліуш.
Срібний міф України:Поезії.Поеми.Драми.-Львів,2005 .-304 с.Кільк. прим. 11 (ХЛ-10, Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1780
Роксолана, Ж-31. e-mail: roksolanaa.babiy@gmail.com
Добрий вечір! Мені необхідна література для курсової. Тема "Тематика новинного контенту на телеканалах «РАІ» та «Вежа». Тобто мені необхідно більше літератури про новини загалом та на телебаченні.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Теле - та радіо- журналістика: збірник наукових праць. - Львів, 2014, - 425 с.
2. Журналістика. Преса, телебачення, радіо : республіканський міжвідомчий науковий збірник/Відпов. за випуск Прилюк Д. М.,Вип. №4:Питання історії, теорії і практики .-К.:Вища школа,1978 .-136 с. Кільк. прим. 1 (КХ-1)
3. Журналістика. Преса, телебачення, радіо: республіканський міжвідомчий науковий збірник/Відпов. за випуск Прилюк Д. М.,Вип. №1:Питання історії, теорії і практики .-К.:Вища школа,1976 .-128 с.Кільк. прим. 2 (КХ-2)
4. Дворянин П. Я.
Новини на регіональному телебаченні: українськоцентрична парадигма:автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: спец.: 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" .-Львів,2016 .-20 с.Кільк прим. 1 (Наук.-1)
5. Українське телебачення: роки, події, звершення /Карабанов М.М., Курус І.Ф.,Петренко В.М. та ін.-К.:ДП "Дирекція ФВД",2008 .-400 с.Кільк. прим. 2 (КХ-1, Заг.ч.з.-1)
6. Базюк Л.
Регіональне телебачення у трактуванні електронних та друкованих ЗМІ//Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць..-Львів:Львівський національний у-т ім. Івана Франка,2009.-Випуск 8 .-С. 39-47. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. Бенцал І.
Медіапсихологія політичних інформаційних технологій у новинах украхнського телебачення//Теле- та радіожурналістика :збірник наукових праць.-Львів:ЛНУ ім.І.Франка,2010.-Випуск 9.-Частина 1 .-С. 140 - 146.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Венгер І.
Авторські програми в контексті комерційного телебачення//Теле - та радіо- журналістика: збірник наукових праць.-Львів:ЛНУ ім.І.Франка,2014.-Вип. 13 .-С. 169 - 175.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. Головчук О.В.
Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства:Автореферат дис. ...канд. політ. наук. Спец.23.00.03 - політична культура та ідеологія .-К.,2008 .-20с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10. Демченко С.
Телебачення та сучасне суспільство : ресурс і загроза політичної міфотворчості//Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць.-Львів:ЛНУ ім. І.Франка,2011.-Вип. 10 .-С. 79-84.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11. Дмитровський З. Є.
Інформаційне телебаченння//Дмитровський Зенон Євгенович..Телевізійна журналістика: навч. посіб. 2-ге вид..-Львів:ПАІС,2006 .-С. 54 - 98.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12. Капелюшний Анатолій Олексійович
Телебачення прямого ефіру : практика мовлення, типові помилки: навч. посібник .-Львів:ПАІС,2011 .-400 с.Кільк. прим. 15 (Заг.ч.з.-2, КХ-13)

Запитання № 1779
Олександра, ПМЛс/о-21. e-mail: ulewka4@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Українська тематика у драмі Юліуша Словацького "Мазепа"".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Музей Юліуша Словацького [Каталог] .-Pruszkow:Б.Родзевіч за підтримкою Фундації "Допомога Полякам на Сході",2004 .-46 с.Кільк. прим. 2 (ХЛ-1, Укр.-1)
2. //за ред. С.Хороба
Тарас Шевченко та Юліуш Словацький//Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття.-Ів.-Франківськ:НАІР,2015 .-С. 412 - 421.-Сер. У колі мови, літератури і культури;т. УІІ Кільк. прим. 5 (Заг.ч.з.-2, ХЛ-3)
3. Антонич Б.
Будова "Мазепи" Словацького//Словацький Юліуш.Зібрання творів: у 2 томах.-Львів:Світ,2012.-Т.2 .-Кільк. прим. 2 (ХЛ-2)
4. //за ред. д.ф.н. Ткачука М.П.Астаф"єв О.
Український текст Юліуша Словацького//Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.-Тернопіль:ТНПУ,2012.-Вип. 34 .-С. 219 - 239.-Серія: Літературознавство Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з-1)
5. Астаф"єв О.
Український текст Юліуша Словацького//Слово і час,2012.-8 .-С. 3 - 15.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. Зеров М.
Юлій Словацький//Словацький Юліуш.Зібрання творів: у 2 томах.-Львів:Світ,2012.-Т.2 . Кільк. прим. 2 (ХЛ-2)
7. Корнійчук В.
Творчість духу із любвою (Субстантивація духу в поезії І.Франка і Ю.Словацького)//Корнійчук Валерій Семенович.."Мов органи в величному храмі..." [Текст].-Львів:Видавничий центр Львівського національного університету імені Ів,2007 .-С.159-174.-Франкознавча серіяКільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Левінська С.Й.
Юліуш Словацький. Життя і творчий шлях.-К.,1973 .-148 с.Кільк. прим. 2 (КХ-1, Заг.ч.з.-1)
9. Нахлік Євген Казимирович
Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проблеми українсько-польської літературної компаративістики.-Львів,2010 .-288 с.-Літературознавчі студії;Вип. 16 .Кільк. прим. 2 (Заг.ч.з.-1, Слов.-1)
10. Павличко Д.
Український патріотизм Юліуша Словацького//Павличко Дмитро Васильович..Літературознавство.Критика. у 2 т..-К.,2007.-2 .-//Світова література.С.251-270.
11. Словацький Юліуш..Срібний міф України:Поезії.Поеми.Драми..-Львів,2005 .-304с..- Кільк. прим. 11 (Заг.ч.з.-1, ХЛ-10)
12. Рихлік Є.
Українські мотиви в поезії Юлія Словацького : [польська література]//Хроніка 2000.-К.,2012.-92 .-С. 257-351.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1778
Юлія, СОІ-32. e-mail: yuliameba@gmail.com
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання курсової роботи на тему: Методичні аспекти вивчення питань політичного розвитку Київської Русі в шкільному курсі історії України.
Наперед дякую за відповідь!)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Федака С. Д.
Політична історія України-Русі. Доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття) .-Ужгород,2000 .-340 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-2, КХ-1)
2. Галлагер К.
Викладання історії в контексті сприяння демократичним цінностям і терпимості.-К.,1998 .-48 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Козлова А., Псатій А.
Часи Володимира Великого. Урок вивчення нового матеріалу//Історія України.-2020.-№11-12 .-С.34 - 38.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Павко С.
Інститут державної влади Київської Русі в контексті політичних процесів сьогодення//Віче.-2008.-№11 .-С.35-37.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. Мокрогуз О.
Душу вгору мати .(Уроки з історії культури Київської Русі та Галицько-Волинської держави). Історія України 7 клас//Історія в школах України.-2006.-№3 .-С.29-36.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6. Михальченко М., Дашутін Г.
Політичні і правові ідеї Київської Русі в різних інтерпретаціях//Політичний менеджмент.-2006.-№4 .-С.3-10.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. Політична історія України:посібник/за ред. Танцюри В. І.-К.,2001 .-488 с.Кільк. прим. 7 (іст.-1, КХ-6)
8. Павко А., Павко Я.
Правничо-політична думка Київської Русі у цивілізаційному вимірі//Віче.-2011.-№20 .-С. 27-31.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9. Залізняк Л.
Київська Русь - давньоукраїнська держава//Історія в школах України.-2009.-№3 .-С.39-42.Кільк. прим. 1(Іст.-1)
10. Крип"якевич Іван
Київська Русь: монографія .-К,2017 .-96 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11. //за заг. ред. акад. НАН України В.А.СмоліяЛитвин В. М.
Київська Русь - могутня європейська імперія//Литвин Володимир Михайлович.Україна: Європа чи Євразія? .-К.,2004 .-С. 9 - 14.Кільк. прим. 1(Іст.-1)
12. Маманчук О.І.
Київська Русь: становлення та суспільно-політичний розвиток//Маманчук Олександр Іванович.Актуальні проблеми політичної історії України: Монографія.-К.,2005 .-С.61-101.Кільк. прим. 3 (Іст.-2, КХ-1)
13. Толочко П. П.
Київська Русь.-К.,1996 .-360 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
14. Чорнецький Я., Юристовський О.
Політична думка в добу України-Русі: Київська Русь та Галицько-Волинське князівство//Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу: матеріали Міжнародної ювілейної наук. конференції..-Ів.-Франківськ- Галич,2006 .-С.383-391.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, Філос.-1)

Запитання № 1777
Василь, СОІ-32. e-mail: perekitsey@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до написання курсової роботи на тему: Методика роботи з картографічними засобами навчання на уроках історії України у 7-8 класах (історичні та контурні карти, картосхеми, плани битв та розташування бойових позицій).
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Гордєєв А.Ю.
Портолани: теорія і методика історико-картографічного дослідження:Автореферат дис. ... докт. географ. наук. Спец. 11.00.12- геграфічна картографія .-К.,2010 .-35с.Кільк. прим. 1(Наук.-1)
2. Фідря О., Фідря Н.
Просторова компетенція та картографічні вміння й навички у курсах шкільної історії//Історія в школах України.-2009.-№5 .-С.17-24.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Фідря О.
Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії//Історія в школах України.-2008.-№5 .-С.25-30.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Фідря О., Фідря Н.
Просторова компетенція та картографічні вміння й навички у курсах шкільної історії. Стаття третя//Історія в школах України.-2008.-№11-12 .-С.26-32.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. Фідря О., Фідря Н.
Просторова концепція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії//Історія в школах України.-2008.-№7-8 Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6. Вавричин Марія Григорівна
Україна на стародавніх картах: Кінець ХУ-перша половина ХУІІ ст.-К.,2004 .-208 с.Кільк. прим. 5 (Іст.-1, КХ.-4)
7. //відп.ред. Я.Д.ІсаєвичПаславський Т.
Історична карта та історична картографія: проблема співвідношення понять з погляду завдань ретроспективної бібліографії//Записки Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника.-Львів,2002.-вип. 9/10 .-С. 376 - 390.Кільк. прим. 1 (КХ-1)

Запитання № 1776
Ярослава, ПОІ(з)-33. e-mail: yaroslava.hrynkiv@gmail.com
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової на тему "Дидактичні особливості проведення інтегрованих уроків в початковій школі".
Заздалегідь дякую за відповідь!)))
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Малаховська, О. Д.
Інтегровані уроки як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів // Обдарована дитина. – 2012. – № 8. – С. 19-24. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Оліфіренко, Г.
Інтеграція предметів інваріантної частини програми з предметами художньо-естетичного змісту // Початкова школа. – 2007. – № 12. – С.36-38. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Веремійчук, І.
Інтегровані уроки як спосіб реалізації міжпредметних зв»язків // Початкова школа. – 2012. – № 1. – С. 15-18. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4.
Пупенко, О. М.
Формування цілісного світогляду учнів засобами інтеграції навчальних дисциплін // Математика в школах України. – 2012. – № 22-24. – С. 29-32. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
5. Інтегровані уроки в початковій школі / упор. О.Кондратюк. – К., 2007. – 128 с.. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 3)
6. Інтегровані уроки у 3-му класі / авт. Д. В. Луцик, С. В. Курдидик, В. С. Волошанська. – Тернопіль , 2001. – 68 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
7. Большакова, І.
Інтегровані уроки в початковій школі . – К., 2016. – 176 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. Варзацька, Л. О.
Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в перших класах загальноосвітніх шкіл /Ред. Жупанська Л. – К., 2000. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
9.
Гримач, І. А.
Інтегровані уроки в початковій школі як одна із форм розвитку творчості молодшого школяра / І. А. Гримач, І. П. Гаврищенко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 3. – С. 2-4.
10. Чекіна, О. Ю.
Інтегровані уроки у початковій школі: посібник . – 2-е вид. – Х. : Основа, 2008. – 192 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11.
Амерханян, С.
Інтегрований урок як сучасний // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 7-8. – С. 60-64. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.-1)
12. 74.200.54
І 73 Інтегровані уроки з предметів естетичного циклу / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К., 2006. – 128 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
13.
Дардан, Т. С.
Комплексні, інтегровані уроки як засіб розвитку креативності школярів // Обдарована дитина. – 2013. – № 5. – С. 17-21. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
14.
Бак, О. Міжпредметні зв»язки. Інтеграція в початковій школі // Початкова освіта. – 2018. – № 23. – С. 20 - 24. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1775
Ірина, МБА-22(з). e-mail: sim.unconquered@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему "Контроль як функція управління та основні напрямки його вдосконалення".

відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства/за ред. Є. В.Мниха .-К.,2005 .-232 с.Кільк.прим.3 (Іст.-2, КХ-1)
2. Гуцаленко Л. В., Коцупатрий М. М., Марчук У. О.
Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник.-К.,2014 .-496 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)
3. Максімова Валентина Федорівна.
Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: навчальний посібник.-Суми,2008 .-190 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)
4.
Костюченко, В.
Внутрішній аудит у системі управління холдингом // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 2. – С.19-26.кільк. прим. 1 (Ек)
5. Павлюк Валерій Валерійович, Сердюк В. М., Акаєв Ш. М.
Контроль і ревізія: навч.посібник.-К.,2006. Кільк. прим.7 (КХ-5, Іст.-2). Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=4118
6. Головко Віктор Іванович
Фінансово-економічна діяльність підприємств: контроль, аналіз та безпека:навч. посібник .-К.,2006 .-448 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-2, КХ-1)
7. Гуцаленко, Л. В.
Внутрішньогосподарський контроль : навч. посібник / Любов Василівна Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук. – Рек. МОН. – К., 2014. – 496 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЕК. – 1)
8. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / За ред. Є.В.Мниха. – К. , 2005. – 232 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЕК. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
9. Фінансовий контроль бюджетних ресурсів: монографія / за заг. ред. Є.В.Мниха. – К., 2008. – 186 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЕК. – 2)
10. Контроль і ревізія: підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Облік і аудит" / за редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця, - 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир, 2006. – 560 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 4, ЕК. – 4, ЗагЧЗ. – 2)
11. Головко, В. І.
Фінансово-економічна діяльність підприємств: контроль, аналіз та безпека: Навч.посібник. – К., 2006. – 448 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЕК. – 2)
12. Усач, Б. Ф.
Контроль і ревізія. – К., 2007. – 263 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 16, ЕК. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

Запитання № 1774
Ярослава, ПОІ(з)-33. e-mail: yaroslava.hrynkiv@gmail.com
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової на тему "Дидактичні особливості проведення інтегрованих уроків в початковій школі".
Заздалегідь дякую за відповідь!)))
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Малаховська, О. Д.
Інтегровані уроки як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів // Обдарована дитина. – 2012. – № 8. – С. 19-24. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Оліфіренко, Г.
Інтеграція предметів інваріантної частини програми з предметами художньо-естетичного змісту // Початкова школа. – 2007. – № 12. – С.36-38. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Веремійчук, І.
Інтегровані уроки як спосіб реалізації міжпредметних зв»язків // Початкова школа. – 2012. – № 1. – С. 15-18. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4.
Пупенко, О. М.
Формування цілісного світогляду учнів засобами інтеграції навчальних дисциплін // Математика в школах України. – 2012. – № 22-24. – С. 29-32. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
5. Інтегровані уроки в початковій школі / упор. О.Кондратюк. – К., 2007. – 128 с.. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 3)
6. Інтегровані уроки у 3-му класі / авт. Д. В. Луцик, С. В. Курдидик, В. С. Волошанська. – Тернопіль , 2001. – 68 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
7. Большакова, І.
Інтегровані уроки в початковій школі . – К., 2016. – 176 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. Варзацька, Л. О.
Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в перших класах загальноосвітніх шкіл /Ред. Жупанська Л. – К., 2000. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
9.
Гримач, І. А.
Інтегровані уроки в початковій школі як одна із форм розвитку творчості молодшого школяра / І. А. Гримач, І. П. Гаврищенко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 3. – С. 2-4.
10. Чекіна, О. Ю.
Інтегровані уроки у початковій школі: посібник . – 2-е вид. – Х. : Основа, 2008. – 192 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11.
Амерханян, С.
Інтегрований урок як сучасний // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 7-8. – С. 60-64. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.-1)
12. 74.200.54
І 73 Інтегровані уроки з предметів естетичного циклу / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К., 2006. – 128 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
13.
Дардан, Т. С.
Комплексні, інтегровані уроки як засіб розвитку креативності школярів // Обдарована дитина. – 2013. – № 5. – С. 17-21. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
14.
Бак, О. Міжпредметні зв»язки. Інтеграція в початковій школі // Початкова освіта. – 2018. – № 23. – С. 20 - 24. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1773
Віталій, СОІ-32. e-mail: shcherban.vitaliy@gmail.com
Добрий день, допоможіть підібрати літературу для написання курсової на тему "Простір мистецтва в історичній освіті як місце формування культурних компетенцій"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Володимир Підгора. Мистецтвознавство. Історія мистецтва. Художня критика. Поезія. Переклади:біобібліографічний покажчик до 60-річчя з дня народження .-К.,2000 .-104 с. Кільк. прим. 1 (Бібліограф.-1)
2. Гонтова Лариса
Історія мистецтв як культурний текст. ХХ ст.:посібник .-К.,2005 .-112 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
3. Туманов І.
Проблемна лекція як оптимальна форма викладання дисципліни "Історія мистецтв"//Мистецтво та освіта.-2013.-№4 .-С. 2-5. Кільк. прим. 1 (Мист.-1)
4. Культурологія:навч. посібник/за заг. ред. Н.М.Юрчак .-2-ге вид., доп.-Тернопіль,2008 .-200 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)
5. Культурологія: навчальний посібник./за ред.Гриценко Т.Б.-3-тє вид.Рек.МОН .-К.,2011 .-392 с.Кільк. прим. 7 (КХ-7) Електронний примірник: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=131
6. Культурологія: Навч. посіб./За ред. В.М.Пічі .-2-е вид., перер. і допов.-Львів,2005 .-360 с. Кільк. прим. 2 (КХ-1, Іст.-1)
7. Культурологія: теорія та історія культури:навч. посібник/за ред. І. І. Тюрменко .-3-тє вид., перероб. та доп., Рек. МОН .-К,2010 .-370 с. Кільк. прим. 1 (КХ-1) Електронний примірник: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=1569
8. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч.посібник/за ред. М.М.Заковича .-5-е вид., стер., Рек. МОН .-К.,2010 .-589 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
9. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов/Гл.ред. Эриашвили Н.Д.-2-е изд., перераб. и доп.-М.,1998 .-600 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10. Основи культурології: навч. посіб./за ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки .-Рек. МОН .-К.,2012 .-400 с.Кільк. прим. 10 (Іст.-2, КХ-8)
11. Ігошкіна Наталія Георгіївна.
Культурологія мистецтва: Навч. посіб.-К.,2005 .-208 с.Кільк. прим. 5 (Худграф-4, ХЛ-1)
12. Абрамович Семен, Чікарькова М.
Культурологія: підручник .-4-те вид., переробл. і доп.-К.,2018 .-452 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)

Запитання № 1772
Віталій, СОІ-32. e-mail: shcherban.vitaliy@gmail.com
Добрий день, допоможіть підібрати літературу для написання курсової на тему "Простір мистецтва в історичній освіті як місце формування культурних компетенцій"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Володимир Підгора. Мистецтвознавство. Історія мистецтва. Художня критика. Поезія. Переклади:біобібліографічний покажчик до 60-річчя з дня народження .-К.,2000 .-104 с. Кільк. прим. 1 (Бібліограф.-1)
2. Гонтова Лариса
Історія мистецтв як культурний текст. ХХ ст.:посібник .-К.,2005 .-112 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
3. Туманов І.
Проблемна лекція як оптимальна форма викладання дисципліни "Історія мистецтв"//Мистецтво та освіта.-2013.-№4 .-С. 2-5. Кільк. прим. 1 (Мист.-1)
4. Культурологія:навч. посібник/за заг. ред. Н.М.Юрчак .-2-ге вид., доп.-Тернопіль,2008 .-200 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)
5. Культурологія: навчальний посібник./за ред.Гриценко Т.Б.-3-тє вид.Рек.МОН .-К.,2011 .-392 с.Кільк. прим. 7 (КХ-7) Електронний примірник: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=131
6. Культурологія: Навч. посіб./За ред. В.М.Пічі .-2-е вид., перер. і допов.-Львів,2005 .-360 с. Кільк. прим. 2 (КХ-1, Іст.-1)
7. Культурологія: теорія та історія культури:навч. посібник/за ред. І. І. Тюрменко .-3-тє вид., перероб. та доп., Рек. МОН .-К,2010 .-370 с. Кільк. прим. 1 (КХ-1) Електронний примірник: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=1569
8. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч.посібник/за ред. М.М.Заковича .-5-е вид., стер., Рек. МОН .-К.,2010 .-589 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
9. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов/Гл.ред. Эриашвили Н.Д.-2-е изд., перераб. и доп.-М.,1998 .-600 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10. Основи культурології: навч. посіб./за ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки .-Рек. МОН .-К.,2012 .-400 с.Кільк. прим. 10 (Іст.-2, КХ-8)
11. Ігошкіна Наталія Георгіївна.
Культурологія мистецтва: Навч. посіб.-К.,2005 .-208 с.Кільк. прим. 5 (Худграф-4, ХЛ-1)
12. Абрамович Семен, Чікарькова М.
Культурологія: підручник .-4-те вид., переробл. і доп.-К.,2018 .-452 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)

Запитання № 1771
Андрій, СОІ-32. e-mail: grigoryak.andriyy@gmail.com
Добрий день,допоможіть підібрати літературу для написання курсової на тему "музейна педагогіка в спеціальній та інклюзивній освіті".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Іващенко А., Левчук А., Романько Є. Коломієць К., Старовойтенко А.
Музейна педагогіка в умовах нової освітньої реформи//Українська мова й література в школах України.-2019.-№12 .-С. 20 - 25. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. Апостолова Т.
Музейна педагогіка//Директор школи. Шкільний світ.-2012.-№4 .-С. 34-46.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3. Караманов О.В.
Музейна педагогіка в контексті багатокультурного освітнього середовища в Україні//Шлях освіти.-2012.-№2 .-С. 8-12.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4. Ковальчук К.
Музейна педагогіка//Дошкільне виховання.-2006.-№12 .-С.8-10 Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5. Ласкій І.
Курс "Музейна педагогіка" : особливості взаємодії школи і музею//Мистецтво та освіта.-2009.-№3 .-С.27-30. Кільк. прим. 1 (Мист.-1)
6. Ласкій І.
Особливості взаємодії школи і музею у процесі впровадження курсу "Музейна педагогіка"//Педагогічна думка.-2007.-№3 .-С.54-58. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. Любарова В.
Музейна педагогіка : можливості і перспективи//Дошкільне виховання.-2009.-№5 .-С.2-4.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8. Цибко С.
Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі//Директор школи. Шкільний світ.-2011.-№3 .-С. 91-93.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. Шавалда Л.
Музейна педагогіка: від традицій співпраці до використання нових педагогічних технологій//Рідна школа.-2014.-№12 .-С. 52-56.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10. Караманов О.
Розвиток пізнавальної активності учнів засобами музейної педагогіки//Рідна школа.-2008.-№1-2 .-С.57-58.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. Філіпчук Н.О.
Можливості використання засобів музейної педагогіки в освітній практиці//Мистецтво та освіта.-2019.-№4 .-С. 41 - 45.Кільк. прим. 1 (Мист.-1)
12. Шикула Ростислав Ростиславович
Використання засобів музейної педагогіки у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів та шкіл .-Рівне,2017 .-138 с.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1770
Яна, ПОА-35. e-mail: yanavodiana18@gmail.com
Добрий день,допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової на тему "Особистісно орієнтоване навчання та виховання учнів молодших класів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. III Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистісно орієнтоване навчання математики : сьогодення і перспективи"//Математика в школі.- 2008.-№2 .-С.55.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. Багінська О.В.
Особистісно орієнтоване навчання руховим діям дітей 5-6 років в умовах дошкільного навчального закладу:Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.02 - теорія та методика навчання (фізичне виховання, основи здоров"я) .-К.,2008 .-20с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
3. Баханов К.
Учитель історії та особистісно орієнтоване навчання//Історія в школах України.-2008.-№9 .-С.8-11 Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Васянович Г.
Особистісно орієнтоване навчання майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів ( етико-естетичний аспект)//Васянович Григорій.Вибрані твори : у 7 т..-Львів:Норма,2015.-Т.5 .-//Збірник наукових працьС. 310 - 317.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5. Чупахіна С.
Особистісно орієнтоване навчання молодших школярів: оцінювальна діяльність педагога//Вісник Прикарпатського університету[Текст].-Ів.-Франківськ:Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника,2014.-Вип. LI .-С. 165-168.-Педагогіка. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. Бодько Л.
Метод проектів як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання//Початкова школа.-2013.-№10 .-С. 1-4. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. Гонтаровська Н.
Організація особистісно орієнтованого виховання учнів в інноваційному освітньому середовищі//Директор школи, ліцею, гімназії,2006.-№4 .-С.58-63.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8. Губанова Т.
Формування загальномовленнєвих умінь та навичок учнів засобами особистісно орієнтованого спілкування//Початкова школа.-2006.-№8 .-С.15-17. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. Гуменникова Т.
Підготовка вчителя до особистісно орієнтованого виховання молодшого школяра//Початкова школа.-2009.-№4 .-С.47-50.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10. Жеребецька І.
Розвиток особистості молодшого школяра шляхом впровадження в школі особистісно орієнтованого навчання та виховання//Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща.-Ів.-Франківськ,2006 .-С.107-112.Кільк. прим. 8 (Пед.-4, КХ - 4)
11. Новікова Н.
Формування класного колективу як компонент особистісно орієнтованого виховання.//Рідна школа.-2007.-№1 .-С. 23-25.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
12. Пушкарьова Т.
Педагогічні умови формування особистісно орієнтованого навчального середовища у 1 класі//Початкова школа.-2008.-№6 .-С.47-49.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1769
Ірина, СР-21. e-mail: irinkalabiga@gmail.com
Добрий день,допоможіть підібрати літературу для написання курсової на тему " Технології формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Блискун О.
Модель агресивної поведінки молоді в мережі Інтернет//Психологія і суспільство.-2012.-№4 .-С. 154-160.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2. Борисенкова Н.В.
Безпечний Інтернет//Географія.-2015.-№15-16 .-С. 63-71. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
3. Вакуліч Т.
Феномен інтернет-залежності підлітків у мережі "Інтернет"//Освіта і управління,-2006.-№2 .-С.155-160. Кільк. прим. 1 (Заг.Ч.з.-1)
4. Дідик Л. А.
Інтернет-залежність як негативний соціальний наслідок стрімкого розвитку Інтернет-комунікацій//Гілея.-2013.-№11 .-С. 417-419.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5. Дайсон Е.
Життя за доби інтернету. Release 2.1.-К.,2002 .-344 с.Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-1, КХ-2)
6. Кочарян А.
Формування в підлітків стійкої мотивації до дотримання безпечної поведінки в мережі Інтернет//Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах.-2012.-№5 .-С. 49-55.Кільк. прим. 1 (Заг.Ч.з.-1)
7. Лучинкіна А. І.,Мілютіна К. Г.,Яншина Т. А..Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі .-К.,2014 .-252 с. Кільк. прим. 5 (КХ-2, Філос.-2, Пед.-1)
8. Паньків О. В.
Соціально-етичні складові Інтернет-комунікації//Гілея.-2017.-№10 .-С. 301-304.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9. Петрунько О.В.
Інтернет як технологія соціалізації дітей і молоді//Педагогіка і психологія.-2010.-№1 .-С.85-96.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10. Потоцька Ю.
Підлітки в соціальних мережах, або досліджуємо інтернет-загрози//Практичний психолог: Школа.-К.,2015.-1 .-С. 15 - 18.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1768
Ірина, СР-21. e-mail: irinkalabiga@gmail.com
Добрий день,допоможіть підібрати літературу для написання курсової на тему " Технології формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Блискун О.
Модель агресивної поведінки молоді в мережі Інтернет//Психологія і суспільство.-2012.-№4 .-С. 154-160.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2. Борисенкова Н.В.
Безпечний Інтернет//Географія.-2015.-№15-16 .-С. 63-71. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
3. Вакуліч Т.
Феномен інтернет-залежності підлітків у мережі "Інтернет"//Освіта і управління,-2006.-№2 .-С.155-160. Кільк. прим. 1 (Заг.Ч.з.-1)
4. Дідик Л. А.
Інтернет-залежність як негативний соціальний наслідок стрімкого розвитку Інтернет-комунікацій//Гілея.-2013.-№11 .-С. 417-419.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5. Дайсон Е.
Життя за доби інтернету. Release 2.1.-К.,2002 .-344 с.Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-1, КХ-2)
6. Кочарян А.
Формування в підлітків стійкої мотивації до дотримання безпечної поведінки в мережі Інтернет//Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах.-2012.-№5 .-С. 49-55.Кільк. прим. 1 (Заг.Ч.з.-1)
7. Лучинкіна А. І.,Мілютіна К. Г.,Яншина Т. А..Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі .-К.,2014 .-252 с. Кільк. прим. 5 (КХ-2, Філос.-2, Пед.-1)
8. Паньків О. В.
Соціально-етичні складові Інтернет-комунікації//Гілея.-2017.-№10 .-С. 301-304.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9. Петрунько О.В.
Інтернет як технологія соціалізації дітей і молоді//Педагогіка і психологія.-2010.-№1 .-С.85-96.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10. Потоцька Ю.
Підлітки в соціальних мережах, або досліджуємо інтернет-загрози//Практичний психолог: Школа.-К.,2015.-1 .-С. 15 - 18.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1767
Ірина, СР-21. e-mail: irinkalabiga@gmail.com
Добрий день,допоможіть підібрати літературу для написання курсової на тему " Технології формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Блискун О.
Модель агресивної поведінки молоді в мережі Інтернет//Психологія і суспільство.-2012.-№4 .-С. 154-160.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2. Борисенкова Н.В.
Безпечний Інтернет//Географія.-2015.-№15-16 .-С. 63-71. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
3. Вакуліч Т.
Феномен інтернет-залежності підлітків у мережі "Інтернет"//Освіта і управління,-2006.-№2 .-С.155-160. Кільк. прим. 1 (Заг.Ч.з.-1)
4. Дідик Л. А.
Інтернет-залежність як негативний соціальний наслідок стрімкого розвитку Інтернет-комунікацій//Гілея.-2013.-№11 .-С. 417-419.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5. Дайсон Е.
Життя за доби інтернету. Release 2.1.-К.,2002 .-344 с.Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-1, КХ-2)
6. Кочарян А.
Формування в підлітків стійкої мотивації до дотримання безпечної поведінки в мережі Інтернет//Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах.-2012.-№5 .-С. 49-55.Кільк. прим. 1 (Заг.Ч.з.-1)
7. Лучинкіна А. І.,Мілютіна К. Г.,Яншина Т. А..Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі .-К.,2014 .-252 с. Кільк. прим. 5 (КХ-2, Філос.-2, Пед.-1)
8. Паньків О. В.
Соціально-етичні складові Інтернет-комунікації//Гілея.-2017.-№10 .-С. 301-304.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9. Петрунько О.В.
Інтернет як технологія соціалізації дітей і молоді//Педагогіка і психологія.-2010.-№1 .-С.85-96.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10. Потоцька Ю.
Підлітки в соціальних мережах, або досліджуємо інтернет-загрози//Практичний психолог: Школа.-К.,2015.-1 .-С. 15 - 18.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1766
Інна, ДОЛзм-13. e-mail: Inna.Mychno@gmail.com
Доброго дня🌹
Допоможіть підібрати літературу для написання маністерської роботи на тему «Підготовка майбутніх вихователів ЗДО до реалізації педагогіки партнерства в умовах ЗДО»
Щиро буду вдячна!!!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Градовська К.І.
Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів//Початкове навчання та виховання.-Харків:Основа,2017.-31-32 .-С.3 - 12. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2. Вишневський Омелян
Теоретичні основи сучасної української педагогіки:навч. посіб.-Дрогобич:Коло,2003 .-528 с. Кільк. прим. 3 (Пед.-2, КХ-1)
3. Підласий І.П.
Практична педагогіка або три технології: Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти .-К.,2006 .-616 с.Кільк прим. 8 (КХ-6, Коледж-1, Коломия-1)
4. Інновації в дошкіллі :програми, технології, проекти, ідеї, досвід: посібник/авт.-упор.: Л.В.Калуська, М.В.Отрощенко .-Тернопіль,2010 .-376 с.Кільк. прим. 2 (Пед.-2)
5. Дошкільна педагогіка:навч. посібник/за ред. В. І. Ядешко.-К.,1981 .-368 с.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. Лисенко Н. В., Кирста Н. Р.
Педагогіка українського дошкілля:навч.-Ів.-Франківськ,2001 .-208 с. Кільк. прим. 2 (Пед.-2)
7. Лисенко Н. В., Кирста Н. Р.
Педагогіка українського дошкілля: у 3-х частинах:навчальний посібник,Ч. 2 .-К.,2010 .-360 с. Кільк. прим. 31 (Пед.-16, КХ-14, Гурт.-1)
8. Лисенко Н. В., Кирста Н. Р.
Педагогіка українського дошкілля: у 2-х частинах,Ч. 1 .-К.,2006 .-302 с.Кільк. прим. 11 (КХ-5, Педаг.-3, Коледж-1, Заг.ч.з.-1, Гурт.-1)
9. Лисенко Н.В., Кирста Н., Лазарович Н.
Педагогіка українського дошкілля : навч.посібник: у 3-х ч.,Ч. 3 .-К.,2019 .-376 с.Кільк. прим 1 (Пед.-1)
10. Поніманська Т. І.
Дошкільна педагогіка:навч. посібник.-К.,2018 .-456 с.
11. Поніманська Т. І.
Дошкільна педагогіка :навчальний посібник .-Рек. МОН .-К.,2006 .-456 с. Кільк прим. 39(Пед.-2, Коледж-5, КХ-32)

Запитання № 1765
Інна, ДОЛзм-13. e-mail: Inna.Mychno@gmail.com
Доброго дня🌹
Допоможіть підібрати літературу для написання маністерської роботи на тему «Підготовка майбутніх вихователів ЗДО до реалізації педагогіки партнерства в умовах ЗДО»
Щиро буду вдячна!!!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Градовська К.І.
Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів//Початкове навчання та виховання.-Харків:Основа,2017.-31-32 .-С.3 - 12. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2. Вишневський Омелян
Теоретичні основи сучасної української педагогіки:навч. посіб.-Дрогобич:Коло,2003 .-528 с. Кільк. прим. 3 (Пед.-2, КХ-1)
3. Підласий І.П.
Практична педагогіка або три технології: Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти .-К.,2006 .-616 с.Кільк прим. 8 (КХ-6, Коледж-1, Коломия-1)
4. Інновації в дошкіллі :програми, технології, проекти, ідеї, досвід: посібник/авт.-упор.: Л.В.Калуська, М.В.Отрощенко .-Тернопіль,2010 .-376 с.Кільк. прим. 2 (Пед.-2)
5. Дошкільна педагогіка:навч. посібник/за ред. В. І. Ядешко.-К.,1981 .-368 с.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. Лисенко Н. В., Кирста Н. Р.
Педагогіка українського дошкілля:навч.-Ів.-Франківськ,2001 .-208 с. Кільк. прим. 2 (Пед.-2)
7. Лисенко Н. В., Кирста Н. Р.
Педагогіка українського дошкілля: у 3-х частинах:навчальний посібник,Ч. 2 .-К.,2010 .-360 с. Кільк. прим. 31 (Пед.-16, КХ-14, Гурт.-1)
8. Лисенко Н. В., Кирста Н. Р.
Педагогіка українського дошкілля: у 2-х частинах,Ч. 1 .-К.,2006 .-302 с.Кільк. прим. 11 (КХ-5, Педаг.-3, Коледж-1, Заг.ч.з.-1, Гурт.-1)
9. Лисенко Н.В., Кирста Н., Лазарович Н.
Педагогіка українського дошкілля : навч.посібник: у 3-х ч.,Ч. 3 .-К.,2019 .-376 с.Кільк. прим 1 (Пед.-1)
10. Поніманська Т. І.
Дошкільна педагогіка:навч. посібник.-К.,2018 .-456 с.
11. Поніманська Т. І.
Дошкільна педагогіка :навчальний посібник .-Рек. МОН .-К.,2006 .-456 с. Кільк прим. 39(Пед.-2, Коледж-5, КХ-32)

Запитання № 1764
Катерина, ПОАІнкл-35. e-mail: kzarembluyk3@gmail.com
доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему: "Особливості ігорової діяльності учнів молодших класів". дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Гайштут, О. Г.
Тренінг інтелекту школяра: учись мислити, думати, міркувати. – Кам"янець-Подільський, 2002. – 308 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
2.Теоретичні основи розвитку логічного мислення молодших школярів засобами навчальних ігор//Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць.-Ів.-Франківськ:НАІР,2014.-вип. 3 .-С. 9 - 15.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
4. Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
5.
Васютіна, Т.
Підготовка вчителя до організації ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи // Вісник Черкаського університету [Текст]. – Черкаси, 2007. – вип. 101. – С. 122-127. – (сер. "Пед. науки")Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. Сокуренко, О. О.
Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку засобами ігрової діяльності : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. . – Херсон, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7. Носенко Л.,Скопич Н.
Творчі вправи та ігри як невід"ємна частина логічного мислення молодших школярів//Початкова школа.-К.,2005.-7 .-С.40-41 Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8. Скворчевська Ольга Володимирівна.
Ігрові методики роботи з учнями 1-4 класів.-Харків,2007 .-208 с.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. Шуляк, С. О.
Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодих школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці. : Автореферат дис. ..канд.хім. наук . – К., 2006. – 19с Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10. Бутрім Валентина
Логічні вправи - корисні й цікаві: дидактичні матеріали для розвитку логічного мислення учнів поч.класів .-К.,2007 .-120 с.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. Ігрові форми організації навчальної діяльності учнів у школі 1 ступеня /В. М. Бегей, М. П. Оліяр, Л. В. Степанова, З. Є. Файчак .-Львів,1996 .-103 с.Кільк. прим. 3(КХ-3)
12. Ступка, М. Л.
У царстві Нептуна: [настільна мовленнєва гра] // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 10-11. – С. 19-.23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1763
Сніжана, ПО-44. e-mail: snizhanashpytko@gmail.com
Добрий день!Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання реферату на тему:"Концепція партійної "машини" М. Вебера". Наперед дякую за допомогу!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Гайденко, П. П.
История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский ренесанс / П. П. Гайденко, Ю. Н. Давыдов. – М., 1991. – 367 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)

2. Рихлік В. А.
Елітаризм: риси й цінності політичної еліти за М.Вебером//Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Філософія. Політологія.-К.,2003.-54-55 .-С.62-63. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера / під ред. Є. Причепія. – К., 2002. – 584 с. кільк.прим.: 9 (Іст. – 3, МВ. – 2, Бібл. – 1, КХ. – 3)

4. Троицкий, К. Е.
Переоценка ценностей в аксиологической мысли М. Вебера // Вопросы философии. – 2013. – № 4. – С. 154-163. Кільк. прим. 1 (Філос)
5. Цокур, Є. Г.
Проблема визначення джерел владної легітимності в теоріях М. Вебера та Д. Істона // Трибуна. – 2009. – № 9-10. – С. 30-32. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. Макс Вебер і політика сили//Арон Реймон.Етапи розвитку соціологічної думки.-К.,2004 .-С. 662 - 678.Кільк. прим. 9 (Заг.ч.з.-1, Філос.-1, Гурт.-1, КХ-6)
7. Федотова, В. Г.
Православие , Вебер и новый русский капитализм / В. Г. Федотова, Ш. кросс // Общественные науки и современность. – 2006. – № 2. – С.41-52 Кільк. прим. 1 (Іст.)
8. Сорокопуд, М.
Чисті типи політичного лідерства у теорії М.Вебера // Вісник Львівського університету: зб. наук.праць. – Львів, 2015. – вип. 7. – С. 85 - 92. – (Філософсько-політологічні студії) Кільк. прим. 1 (Філос)
9. Шведа Юрій Романович
Теорія політичних партій і партійних систем: навч.посібник.-Львів,2004 .-528 с.Кільк. прим. 7 (Іст.-2, КХ-5)
10. Чорний, А.
Порівняльний аналіз принципів політичної діяльності у концепціях Х. Арендт та М. Вебера // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – Ужгород, 2006. – Вип. 3. – С. 12-21. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. Ворнцов, А. В.
Теория капитализма Макса Вебера и ее методологическое значение / А. В. Ворнцов, И. А. громов // Социс. – 2007. – № 1. – С.140 - 150 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. Вебер, М.
Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / пер.з нім. О. Погорілого. – К., 1998. – 534 с. кільк.прим.: 12 (Філос. – 7, КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 2)

Запитання № 1762
Ірина, СР-21. e-mail: irinkalabiga@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання бакалврської роботи на тему: "Вплив засобів масової комунікації на соціалізацію молоді."
Наперед дякую за допомогу!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Шеременко, Н. М.
Вплив засобів масової комунікації на політичну соціалізацію особистості в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні : Автореферат дис. ... канд. політич. наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
2. Радул, В. В.
Соціалізація особистості: нав. пос. / В. В. Радул, Я. В. Галета. – Кіровоград, 2013. – 236 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. Зозуляк-Случик, Р. В.
Основи соціалізації особистості. – Ів.-Франківськ , 2015. – 216 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 1, Педагог. – 5)
4.Лютак, О.
Соціально-психологічні аспекти медіасоціалізації // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 18., Ч. 2. – С. 68 - 75.кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Філос. – 2)
5.Андреєв, Д.
Суспільнотворчий характер ЗМІ в конструюванні соціального простору // Віче. – 2013. – № 8. – С. 3-5. Кільк. прим. 1 (Іст.)
6.Бік, О.
До питання про соціальну відповідальність ЗМІ перед суспільством // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2002. – № 10. – С. 181 - 192. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
7.Бойчук, І. В.
ЗМІ як дієва складова механізму формування політичної свідомості громадян України // Гілея. – 2013. – № 11. – С. 322-324. Кільк. прим. 1 (Філос.)
8.Дическул, В. М.
Вплив Інтернету в якості ЗМІ на розвиток особистості учня / В. М. Дическул, М. В. Тюкалов // Обдарована дитина. – 2010. – № 1. – С.21-24. Кільк. прим. 1 (Пед.)
9.Корнієвська, М.
Вплив ЗМІ на політичну свідомість студентської молоді // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці, 2009. – Вип. 483 : Педагогіка та психологія. – С. 46-51.кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10. 60.5
М31 Массовая информация и общественное мнение молодежи / отв. ред. В.О. Оссовский. – К., 1990. – 288 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11.
Краснокутська, Ю. С.
Інтернет як агент політичної соціалізації: сучасні тенденції // Гілея. – 2012. – № 11. – С. 621-624.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
12.
Трухачов, О. І.
Засоби масової комунікації як складова політичного процесу: теоретико-методологічний підхід // Гілея. – 2011. – № 12. – С. 516-520. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1761
Андрій, Ас-13. e-mail: andriysulima@gmail.com
Доброго дня!
Хотів би замовити 9 главу (с.435-481) монографії:
Харьковская цивилистическая школа: о договоре: монография / И. В. Спасибо-Фатеева, О. П. Печеный, В. И. Крат и др.; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков : Право, 2017. – 576 с.
відповідь
Доброго дня. Вибачте, але цієї монографії немає у фондах нашої бібліотеки. Є тільки окремі статті авторів цієї моногшрафії в періодичних виданнях

Запитання № 1760
Кінаш Ірина, СОІ-31. e-mail: ira_kinash2000@ukr.net
Доброго дня.Прошу надіслати мені монографію Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.Добржанський О. у електронному варіанті.
відповідь
Вибачте, але такої монографії немає у фондах нашої бібліотеки

Запитання № 1759
Михайло, ОО-42. e-mail: fanat22012@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання бакалврської роботи на тему: "Облік, аудит та економічний аналіз грошових коштів підприємства"
Наперед дякую за допомогу!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Варавка В.В.
Облік, контроль і аналіз руху грошових коштів підприємства: методика і організація:Автореферат дис. ... канд.економ. наук.Спец.08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) .-К.,2009 .-24с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
2. Прохорова В. В., Безугла Ю. Є.
Оптимізація руху грошових коштів підприємства на основі факторингу//Актуальні проблеми економіки.- 2015.-№10 .-С. 452-465. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Якубів В. М., Вербицька І. І.
Поняття та класифікація грошових коштів підприємства//Розвиток національної економіки : теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року.-Ів.-Франківськ - Тернопіль,2015.-Ч.3 .-С. 367-368.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Філімоненков Олександр Сергійович
Грошові кошти й організація розрахунків на підприємствах//Філімоненков Олександр Сергійович.Фінанси підприємств.-К.,2005 .-С.35-59.Кільк. прим. 3 (КХ-2, ЕК-1)
5. Фінанси підприємств:підручник/А.М. Поддєрьогін та ін.-6-те вид., перероб. і доп.-К.,2006 .-552 с. Кільк. прим. 22 (КХ-20,Іст.-1, Гурт.-1)
6. Гриньова Валентина Миколаївна, Коюда Віра Олексіївна
Фінанси підприємств.-3-тє вид., стер.-К.,2006 .-423 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-1, КХ-2)
7. Непочатенко О.О., Мельничук Н.Ю.
Фінанси підприємств: підручник.-К.,2013 .-504 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8. Бухгалтерський облік:навч. посібник/за ред. Ю.А.Вериги .-К.,2018 .-520 с.

9. Слав»юк Ростислав Анатолійович
Фінанси підприємств:підручник.-К.,2010 .-550 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10. Стасюк Г. А.
Фінанси підприємств:навч. посібник .-Херсон,2004 .-480 с.Кільк. прим. 7 (Іст.-2, Гурт.-1,КХ-4)
11. Філімоненков Олександр Сергійович, Дема Д. І.
Фінанси підприємств.-К.,2009 .-496 с.Кільк. прим. 6 (КХ-3, Іст.-2, Тур.-1)
12. Матвіїв М.Я.
Облік коштів//Матвіїв М.Я..Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами.-К.,2004 .-С.112-140.Кільк. прим .30 (Іст.-4, Гурт.1, КХ-26)

Запитання № 1758
Блажків Діана, ПРз М1-03. e-mail: dblazhkevytch@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання магістерської роботи на тему: "Односторонні правочини в цивільному праві: теоретико-правова характеристика"
Щиро вдячна за допомогу.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Таш"ян Р.
Односторонній правочин та договір - дві частини цілого:[цивільне право]//Підприємництво, господарство і право.-2008.-№1 .-С.72-76.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2. Таш"ян Р.І.
Односторонні правочини в цивільному праві:Автореферат дис. ... канд.юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес-Харків,2009 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
3. Шкрібляк К.
Односторонні угоди у радянському цивільному праві//Підприємництво, господарство і право.-2013.-№8 .-С. 21-25. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4. Цивільне право України: навч. посіб./Ю.В.Білоусов, В.А.Ватрас, С.Д.Гринько та ін; за ред. Р.О.Стефанчука.-К.,2009 .-536 с.Кільк. прим. 2 (КХ-2)
5. Цивільне право України/за ред. Дзери О.В., та інш.,Особлива частина .-3-тє вид.,переробл. і допов.-К.,2010 .-1176 с.Кільк. прим. 24 (Юрид.-7, КХ-15, Заг.ч.з-1, Гурт.-1)
6. Ромовська Зорислава
Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: підручник .-К.,2013 .-672 с.Кільк. прим. 5 (КХ-3, Юрид-2)
7. Харитонова Є.О.,Харитонова О.І.,Старцев О.В.
Цивільне право України.-К.,2011 .-808 с.Кільк. прим. 3 (Юрид.-1, КХ-1, Заг.ч.з.-1)
8. Цивільний процес України: підручник / За заг. ред. М. М. Ясинка. – К., 2014. – 744 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
9. Штефан, М. Й.
Цивільний процес: підручник. – К., 2001. – 696 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Юр. – 1)
10. Васильєв, С. В.
Цивільний процес України: навч.посібник. – К., 2013. – 344 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
11. Фурса, С. Я.
Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2-х т. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак. – К., 2006. – Т. 1 , -912 с. Т. 2 , - 800 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 3, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
12. 340(477)(094.4)
Ц 58 Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 4 червня 2012 р. – К., 2012. – 156 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
13. Цивільний процесуальний кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. – К. , 2006. – 208 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
14. Логінов, О. А.
Цивільний процес України: навч. посібник / Олександр Анатолійович Логінов, О. О. Штефан. – К., 2012. – 368 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Юр. – 1)

Запитання № 1757
Василь, Г-1м. e-mail: vasiakril8@gmail.com
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання магістерської роботи на тему «Суспільно-географічні особливості адміністративно-територіальної реформи у Івано-Франківській області: центрографічні процеси та диспропорції»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Вдовічен А. А., Круглянко А. В.
Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні : [регіональна політика ЄС]//Актуальні проблеми економіки.-2015.-№1 .-С. 220-231. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2. Білик Б.
Богдан Білик: "Значної переваги від фінансової децентралізації місто не відчуло//Західний кур"єр.-2016.-№45 .-С. 5.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3. Сімків Л. Є.
Регіональна економічна політика в умовах диспропорційності економічного зрозтання:автореф. ... д-ра економ. наук.: 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" .-Ів.-Франківськ,2018 .-37 с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
4. Бондарук Т. Г., Вінницька О. А.
Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України//Економіка України.-2018.-№7 .-С. 59-75. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. Возняк Г. В.
Роль бюджетної децентралізації у формуванні фінансових відносин на місцевому рівні//Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.-Ів.-Франківськ,2016.-т. 2.-вип. 12 .-С. 33-42.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6. Гаврилюк І.
Як захищали Франківськ:(Думка Марцінківа щодо реформи децентралізації Мінрегіону...)//Репортер.-2020.-11 .-С. 6.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. Кульчицька Н. Є.
Умови децентралізації та організаційно правові форми стійкого розвитку регіонів України в контексті вивчення світового досвіду//Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. журнал.-Ів.-Франківськ,2016.-т. 2.-вип. 12 .-С. 51-59.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8. Лазоришин І.
Без кайданів злиденності. Верхнянська ОТГ на Калущині аналізує здобутки і набиті гулі на трирічному шляху децентралізації//Галичина.-2018.-№103-104 .-С. 7. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. Лисак Т.
Добровільне об"єднання територіальних громад - реальні позитивні зміни у сфері децентралізації влади//Казна України.-2016.-№3 .-С. 28-29.Кільк. прим.1 (Іст.-1)
10. Маркович Г. Б., Остріщенко Ю. В.
Реформа місцевих бюджетів та місцевого самоврядування у контексті бюджетної децентралізації//Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук.журнал.-Ів.-Франківськ,2015.-Т. 2.-Вип.11 .-С. 74-80.Кільк. прим.1 (Іст.-1)
11. Білецька А.В.
Інтеграція та децентралізація : європейський досвід в контексті державної стратегії розвитку України:автореф. ... канд. філос. наук.-К.,2018 .-24 с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
12. Погорєлова І.
Реформа децентралізації: умови утворення ОТГ//Казна України.-2019.-№4 .-С. 18-20Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
13. Сенюшкін Є. О.
Політика регіонального розвитку і місцевого самоврядування в країнах Європи//Гілея.-2013.-№1 .-С. 697-702.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
14. Шемшученко Ю.
Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів//Віче, -2015.-№12 .-С. 3-6.Кільк. прим.

Запитання № 1756
Галина, ПС-31. e-mail: galamaslak17gmail.com
Доброго дня, Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи "Дослідження уваги учнів у школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Розвиток уваги в дитячому віці//Увага дитини.-К.,2004 .-С.19-26. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2. Ілляшенко Т.
Дефіцит уваги у дітей з гіперактивністю.//Початкова школа.-К.,2006.-11 .-С. 4-8. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3. Заїка Е.В., Готвянський С.А.
Синдром ослабленої уваги та гіперактивності у дітей і його корекція: [аналіз зарубіжних досліджень]//Практична психологія та соціальна робота.-К.,2011.-5 .-С. 41-45. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
4. Колісник Г.О.
Розвиток пам"яті і уваги//Обдарована дитина.-2009.-№4 .-С.41-49. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5. Неровня О.В.
Психологія уваги.-Львів,1973 .-20 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
6. Овчаренко Н.І.
Синдром дефіциту уваги і гіперактивності обдарованої дитини як найпоширеніша причина хронічних порушень її поведінки//Обдарована дитина.-2009.-№3 .-С.20-24. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. Поліщук В.
Вікова динаміка уваги в молодшому шкільному віці//Початкова школа.-2017.-№11 .-С. 8 - 11.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8. Увага дитини/упоряд. С. Максименко, Л. Терлецька, О. Главник .-К.,2004 .-112 с.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9. Мілер»ян Є.О.
Увага та її виховання у дітей.-К.,1955 .-96 с.Кільк. прим. 5 (КХ-5)
10. Степанов О.М., Фіцула М.М.
Чуттєві форми пізнання дійсності: увага, відчуття, сприймання//Степанов Олександр Максимович.Основи психології і педагогіки.-К.,2006 .-С.109-136.Кільк. прим. 57 (КХ-57)
11. Гоноболин Ф.Н.
Внимание и его воспитание.-М.,1972 .-160 с.Кільк. прим. 1 (КХ-3, Філос.-1)
12. Штріголь Д.В., Федорченко О.А.
Влияние латеральной терапии на внимание младших школьников//Практична психологія та соціальна робота.-2014.-№9 .-С. 54 - 57. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1755
Соломія, ПОПзм-15. e-mail: dob.solomia@gmail.com
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання магістерської роботи на тему:«Дидактична гра як засіб розумового розвитку молодшого школяра в умовах НУШ»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Форми навчання навчальних занять і їх педагогічні можливості (урок, лекція, семінар, диспут, практичне заняття, екскурсія, дидактична гра, колоквіум, залік, дом.робота) // Форми навчання в школі: кн. для вч./ за ред. Ю.І. Мальованого, В.Є.Римаренко, Л.П. Вороніна. – К., 1992. – С.24-139. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. Заболотний, В. Ф.
Дидактична комп»ютерна гра як засіб організації навчально-виховного процесу / В. Ф. Заболотний, О. В. Пішенко // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2008. – № 1. – С.114-117. Кільк. прим. 1 (Ек)
3. К68 Коробська, Г. В.
Дидактична гра як засіб формування загальнонавчальних умінь учнів основної школи (друга половина ХХстоліття) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.09 - . – Харків, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
4. Лахай, С. В.
Дидактична гра як засіб розвитку логічної пам»ті молодших школярів на уроках рідної мови // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 11. – С. 2-7. Кільк. прим. 1 (Пед)
5. Ноздрова, О. П.
Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6-7-річного віку : Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.09. – Харків, 2008. – 20с. кільк.прим. 1(Наук)
6. Рибалко, О. О.
Дидактична гра і навчання молодшого школяра: [комп»ютер у початковій школі] // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2011. – № 4. – С. 26-30. Кільк. прим. 1 (Ек)
7. Рибцун, О.
Як нам треба всім чинити, щоб з природою дружити. Дидактична гра. // Палітра педагога. – 2005. – № 2. – С.17-21 Кільк. прим. 1 (Пед)
8. Федусенко, Ю.
"Граючись - перемагаємо !". Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів // Рідна школа. – 2007. – № 11-12. – С.30-34. Кільк. прим. 1 (Пед)
9. Федусенко, Ю. І.
Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів : Автореф. дис. ... канд.пед. наук.Спец.13.00.09. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
10. Дудник, Н.
Формування активного мисленнєвого розвитку старших дошкільників засобами дидактичної гри // Актуальні проблеми дошкілля: збірник наукових праць / за ред. М.Чепіль. – Дрогобич, 2012. – С. 93-99. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
11. Яцента, Л. Є.
Ігрові форми навчання читання першокласників. – Тернопіль, 2002. – 160 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Пед. – 2)
12. Бардакова Ю.
Нова українська школа. Новий держ. стандарт.//Початкове навчання та виховання.-2018.-№13-15 .-С. 34 - 44. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
13. Бойко Г.М.
Комплексна гра як засіб організації дитячих колективів молодших школярів у просторі Нової укр. школи//Початкове навчання та виховання.-2020.-№10-12 .-С. 3 - 44.кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
14. Котяхова Н.
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у контектсі Нової української школи//Початкова школа.-2019.-№6 .-С. 17 - 21.кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)

Запитання № 1754
Соломія, ПОПзм-15. e-mail: dob.solomia@gmail.com
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання магістерської роботи на тему:«Дидактична гра як засіб розумового розвитку молодшого школяра в умовах НУШ»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Форми навчання навчальних занять і їх педагогічні можливості (урок, лекція, семінар, диспут, практичне заняття, екскурсія, дидактична гра, колоквіум, залік, дом.робота) // Форми навчання в школі: кн. для вч./ за ред. Ю.І. Мальованого, В.Є.Римаренко, Л.П. Вороніна. – К., 1992. – С.24-139. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. Заболотний, В. Ф.
Дидактична комп»ютерна гра як засіб організації навчально-виховного процесу / В. Ф. Заболотний, О. В. Пішенко // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2008. – № 1. – С.114-117. Кільк. прим. 1 (Ек)
3. К68 Коробська, Г. В.
Дидактична гра як засіб формування загальнонавчальних умінь учнів основної школи (друга половина ХХстоліття) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.09 - . – Харків, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
4. Лахай, С. В.
Дидактична гра як засіб розвитку логічної пам»ті молодших школярів на уроках рідної мови // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 11. – С. 2-7. Кільк. прим. 1 (Пед)
5. Ноздрова, О. П.
Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6-7-річного віку : Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.09. – Харків, 2008. – 20с. кільк.прим. 1(Наук)
6. Рибалко, О. О.
Дидактична гра і навчання молодшого школяра: [комп»ютер у початковій школі] // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2011. – № 4. – С. 26-30. Кільк. прим. 1 (Ек)
7. Рибцун, О.
Як нам треба всім чинити, щоб з природою дружити. Дидактична гра. // Палітра педагога. – 2005. – № 2. – С.17-21 Кільк. прим. 1 (Пед)
8. Федусенко, Ю.
"Граючись - перемагаємо !". Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів // Рідна школа. – 2007. – № 11-12. – С.30-34. Кільк. прим. 1 (Пед)
9. Федусенко, Ю. І.
Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів : Автореф. дис. ... канд.пед. наук.Спец.13.00.09. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
10. Дудник, Н.
Формування активного мисленнєвого розвитку старших дошкільників засобами дидактичної гри // Актуальні проблеми дошкілля: збірник наукових праць / за ред. М.Чепіль. – Дрогобич, 2012. – С. 93-99. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
11. Яцента, Л. Є.
Ігрові форми навчання читання першокласників. – Тернопіль, 2002. – 160 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Пед. – 2)
12. Бардакова Ю.
Нова українська школа. Новий держ. стандарт.//Початкове навчання та виховання.-2018.-№13-15 .-С. 34 - 44. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
13. Бойко Г.М.
Комплексна гра як засіб організації дитячих колективів молодших школярів у просторі Нової укр. школи//Початкове навчання та виховання.-2020.-№10-12 .-С. 3 - 44.кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
14. Котяхова Н.
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у контектсі Нової української школи//Початкова школа.-2019.-№6 .-С. 17 - 21.кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)

Запитання № 1753
Соломія, ПОПзм-15. e-mail: solomiya.vasyliv@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання магістерської роботи на тему: "Розвиваючий потенціал квест-технології для учнів початкової школи"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Виховна робота в школі :(план виховної роботи, уроки-квести, тренінги, вікторини, творчі заняття, вих. години)//Розкажіть онуку.-2019.-№8 .-С. 24 - 44.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2. Уроки-квести:(квести до уроків курсу "Я досліджую світ")//Початкове навчання та виховання.-2019.-№19-21 .-С.4 - 109.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3. Баклажко Л.А.
Дорогами казок. Логопедичний квест//Логопед.-2018.-№8 .-С. 27-35.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4. Большакова Інна, Пристінська М., Ареф"єва В. Квести в початковій школі .-К.,2016 .-136 с. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5. Брюханова Т.О., Шишко І.М.
Застосування квест-технологій в освітньому просторі//Математика в школах України.-2017.-№34-36 .-С. 3 - 9.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. Вітковська С.
Урок-квест з основ здоров"я. 3 - 4-й клас//Початкова освіта.-2018.-№13 .-С.14 - 21.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. Меркотан В.П. та ін.
Використання квесту як засобу активізації пізнавальної дяльності//Початкове навчання та виховання.-2019.-№19-21 .-С. 3 - 4.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8. Сокол І. М.
Підготовка вчителів до використання квест-технології в системі післядипломної освіти:автореф. ... канд. пед.наук : 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" .-Запоріжжя,2016 .-20 с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
9. Чернова О.І.
Квест "Кодування інформації". 4-5-ті класи//Інформатика в школі.-2020.-№2 .-С.18 - 21. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10. Шапірко А.В.
Підсумковий урок з розділу "Іменник". Урок-квест з української мови в 4-му класі//Початкове навчання та виховання.-2019.-№28-30 .-С. 66 - 69. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. Ільченко О. Використання web-квестів//Відкритий урок. Розробки, технології, досвід.-2012.-№9 .-С. 30-31.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12. Уроки-квести:(квести до уроків курсу "Я досліджую світ")//Початкове навчання та виховання.-2019.-№19-21 .-С.4 - 109.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1752
Уляна, УЗСО-41. e-mail: roshko.ulyana@ukr.net
Добрий вечір.Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу до реферату на тему:"Мова українських грамот".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Грамоти XIV ст. /Ред. Русанівський В.М.-К.,1974 .-256 с.Кільк. прим. 2 (Заг.ч.з.-1, КХ-1)
2. Волинські грамоти ХVІ ст. ./упоряд. В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко,1 .-К.,1995 .-245 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Українські грамоти XV ст. /Відпов. ред. Пещак М. М.-К.,1965 .-164 с.Кільк. прим. 2 (КХ-2)
4. Україна: антологія пам"яток державотворення, Х-ХХ ст.: у 10 т..-К.,2008.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)
5. Тимочко Б.
Словниковий склад українсько-молдавських грамот XIV-XV ст. і буковинська діалектна лексика//Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць.-Чернівці:ЧНУ,2013.-Вип. 676-677 .-С. 12-16.-Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
6. Тимочко Б. В.
Назви довкілля в українськіо-молдавських грамотах XIV - ХV ст.:автореф. ... канд. філолог. наук.: 10.02.01 "Українська мова" .-К.,2019 .-18 с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
7. 81.2Ук-92
Р88 Русанівський, В. М.
Історія української літературної мови: підручник. – К., 2001. – 392 с. кільк.прим.: 19 (КХ. – 15, ЗагЧЗ. – 3, Коледж. – 1)
8. 83.3(4Укр)
І 90 Історія української літератури: у 12-ти т.. т. 1 : Давня література (Х - перша половина ХVI ст.) / наук.ред. Ю.Пелешенко, М.Сулима. – К. , 2014. – 838 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
9. 83.3(4Укр)1я72
Д13 Давня українська література: хрестоматія / упоряд. М. М. Сулима. – К., 1992. – 576 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 1, КХ. – 1)
10. Історія української мови : Хрестоматія:навч. посібник/упор. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко .-К.,1996 .-288 с.Кільк. прим. 20 (Заг.ч.з.-3, КХ-17)
11. Огієнко Іван (Митрополит Іларіон)
Історія української літературної мови.-2-ге вид., випр.-К.,2004 .-436 с. Кільк. прим. 3 (КХ-2, Заг.ч.з.-1) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=1777

Запитання № 1751
Уляна, УЗСО-41. e-mail: roshko.ulyana@ukr.net
Добрий вечір.Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу до реферату на тему:"Мова українських грамот".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Грамоти XIV ст. /Ред. Русанівський В.М.-К.,1974 .-256 с.Кільк. прим. 2 (Заг.ч.з.-1, КХ-1)
2. Волинські грамоти ХVІ ст. ./упоряд. В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко,1 .-К.,1995 .-245 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Українські грамоти XV ст. /Відпов. ред. Пещак М. М.-К.,1965 .-164 с.Кільк. прим. 2 (КХ-2)
4. Україна: антологія пам"яток державотворення, Х-ХХ ст.: у 10 т..-К.,2008.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)
5. Тимочко Б.
Словниковий склад українсько-молдавських грамот XIV-XV ст. і буковинська діалектна лексика//Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць.-Чернівці:ЧНУ,2013.-Вип. 676-677 .-С. 12-16.-Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
6. Тимочко Б. В.
Назви довкілля в українськіо-молдавських грамотах XIV - ХV ст.:автореф. ... канд. філолог. наук.: 10.02.01 "Українська мова" .-К.,2019 .-18 с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
7. 81.2Ук-92
Р88 Русанівський, В. М.
Історія української літературної мови: підручник. – К., 2001. – 392 с. кільк.прим.: 19 (КХ. – 15, ЗагЧЗ. – 3, Коледж. – 1)
8. 83.3(4Укр)
І 90 Історія української літератури: у 12-ти т.. т. 1 : Давня література (Х - перша половина ХVI ст.) / наук.ред. Ю.Пелешенко, М.Сулима. – К. , 2014. – 838 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
9. 83.3(4Укр)1я72
Д13 Давня українська література: хрестоматія / упоряд. М. М. Сулима. – К., 1992. – 576 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 1, КХ. – 1)
10. Історія української мови : Хрестоматія:навч. посібник/упор. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко .-К.,1996 .-288 с.Кільк. прим. 20 (Заг.ч.з.-3, КХ-17)
11. Огієнко Іван (Митрополит Іларіон)
Історія української літературної мови.-2-ге вид., випр.-К.,2004 .-436 с. Кільк. прим. 3 (КХ-2, Заг.ч.з.-1) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=1777

Запитання № 1750
Тетяна, Узмф-11. e-mail:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до реферату на тему: "Розвиток закладів вищої освіти у західній україні в часи УРСР".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.58
А48 Алексюк, А. М.
Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник. – К., 1998. – 560 с. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Туризм. – 1)
2. 74.03(4Укр)я73
М 42 Медвідь, Л. А.
Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: навч. посібник. - К., 2003. – 335 с. кільк.прим.: 13 (Педагог. – 4, Коледж. – 1, КХ. – 8)
3. Сірополко, С.
Історія освіти в Україні. – К., 2001. – 912 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 9, ЗагЧЗ. – 3, Педагог. – 1, Коледж. – 1)
5. Вища освіта України і Болонський процес: навч.посібник / за ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль, 2004. – 384 с.кільк.прим.: 16 (ЗагЧЗ. – 6, Педагог. – 4, КХ. – 5, Гурт№5. – 1)
6. Вища освіта в Україні: навч. посіб. / за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – К. : Знання, 2005. – 327 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 8, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1)
7. Сірополко Степан
Історія освіти в Україні.-К.:Наукова думка,2001 .-912 с.
8. Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / за ред. В. Г. Кременя. – К., 2003. – 766 с.кільк.прим.: 22 (КХ. – 13, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 1, . – 5)
9. 74.03(4Укр)я73
Л93 Любар, О. О.
Історія української школи і педагогіки: навчальний посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; за ред. О. О. Любара. – К., 2003. – 450 с. кільк.прим.: 35 (Педагог. – 3, КХ. – 30, ЗагЧЗ. – 1, Коледж. – 1)

Запитання № 1749
Руслана, срсп-43. e-mail: ruslanagrinisin6@gmail.com
Доброго дня,підкажіть будь ласка літературу на тему СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПІДЛІТКІВ
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Байєр О.М.
Розвиток саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими:Автореферат дис. ...канд. псих. наук. Спец.19.00.07 - педагогічна та вікова психологія .-К.,2008 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
2. Психология и психофизиология индивидуальных различий в активности и саморегуляции поведения человека/ред. И.М. Харитонова .-Свердловск,1982 .-65 с.Кільк. прим. 2 (Філос.-1, КХ-1)
3. Березовська Людмила Іванівна.
Самовиховання та саморегуляція особистості: навчальний посібник.-К.,2011 .-168 с.Кільк. прим. 9 (КХ-4, Пед.-4, Філос.-1)
4. Водейко Р.И., Мазо Г.Е.
Как управлять собой (Психофизиологическая саморегуляция).-Минск,1983 .-80 с.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5. Гриньова М.В.
Саморегуляція.-Полтава,2008 .-268 с.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6. Гущина Л. М.
Развитие стилей саморегуляции старшеклассников.//Аспирант и соискатель.-2006.-№5 .-С. 79-84.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
7. Макарчук Н.
Специфіка впливу психічних процесів на особистісну саморегуляцію підлітків із порушеннями розумового розвитку//Дефектологія.-2013.-№4 .-С. 33-40.Кільк. прим. 1 (Пед)
7. Мар"яненко Л.
Типи саморегуляції пізнавальної активності у розумово обдарованих школярів-підлітків//Директор школи, ліцею, гімназії.-2009.-№3 .-С.55-64.Кільк. прим. 1 (Пед)
8. Миславский Ю.А.
Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте.-М.,1991 .-152 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
9. Усатенко О.
Саморегуляція емоційних станів. Тілесно-орієнтована програма занять//Психолог.-2018.-№13-14 .-С. 12 - 25. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
10. Чижма Д.М.
Психологічні особливості особистісної саморегуляції у підлітковому віці:Автореферат дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія .-К.,2011 .-21с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
11. Шавиро Г.
Психологічні чинники саморегуляції поведінки студентської молоді в процесі соціалізації//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка,2014.-Вип.1(1) .-С. 86 - 89.-Серія :психологія Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
12. Мар"яненко Л.В.
Особливості саморегуляції пізнавальної активності розумово обдарованих підлітків//Практична психологія та соціальна робота,2005.-№10 .-С.79-80 Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1748
Лілія, СОМ. e-mail: liliyamochernyuk21@gmail.com
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, літературу на тему "Методика навчання та особливості вивчення основ роботи з текстовою інформацією".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Основи інформатики та обчислювальної техніки [Текст]/ред. В. Г. Іванова .-К.:Юрінком Інтер,2004 .-320 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
2. Практикум з інформатики та комп"ютерної техніки [Текст]: навч. посібник/Благун І.с., Боднар Д.І. та інш.-Рек. МОН .-Тернопіль:Навчальна книга-Богдан,2010 .-176 с.Кільк. прим. 2 (КХ-2) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=4185
3. Глинський Я. М.
Практикум з інформатики:навч. посібник.-Львів,2010 .-304 с.Кільк. прим. 4(КХ-4)
4. Мамченко Світлана Дмитрівна, Одинець В.А.
Основи інформатики та обчислювальної техніки: практикум.-К.,2007 .-292 с.Кільк. прим. 42 (Заг.ч.з.-2, КХ-40)
5. Марховська І.
Реалізація міжпредметних зв"язків під час вивчення текстового редактора в курсі "Сходинки до інформатики"//Початкова школа.-2010.№-4 .-С.36-39. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. Беспалов В.М.
Текстовий редактор Word//Беспалов В.М..Інформатика для економістів.-К.,2003. - 788с. Кільк. прим. 10 (Заг.ч.з.-2, Іст.-1 КХ-7)
7. Дорошенко І.В.
Цикл уроків з теми "Текстовий редактор". 11 клас, суспільно-гуманітарнийта філологічний профіль//Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах.-2008.-№6 .-С.18-24.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Коссак Орест Юрчак І. Текстовий процесор Word.-Львів,2007 .-180 с.Кільк. прим. 2 (КХ-2)
9. Інформатика/за ред. Н. В. Макарової-М,2001 .-768 с.Кільк. прим.1 (КХ-1)
10. Інформатика і комп"ютерна техніка:навч. посібник/за ред. М. Є. Рогози .-Рек. МОН .-К.,2006 .-368 с.Кільк. прим. 64 (Заг.ч.з.-1 КХ-63)
11. Войтюшенко Наталія Миколаївна, Остапець А. І.
Інформатика і комп"ютерна техніка:навч. посібник .-К.,2009 .-564 с.Кільк. прим. 24 (Загч.з-2, Пед.-1 КХ-21)
12. Глинський Ярослав Миколайович
Інформатика: практикум з інформаційних технологій .-Тернопіль,2014 .-304 с. Кільк. прим. 2 (КХ-2)
13. Дибкова Людмила Миколаївна
Інформатика і комп"ютерна техніка.-К.,2012 .-416 с.Кільк. прим. 2(КХ-2)
14. Форкун Юрій Вікторович, Длугунович Н.А.
Інформатика.-Львів,2012 .-464 с. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1747
Богдан, ІА-31. e-mail: bohdangebura@i.ua
Доброго вечора. Допоможіть підібрати літературу для написання курсової роботи за темою 'Громадсько-політична діяльність Юліана Павликовського'
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Гончаренко Д. В.
Вплив Юліана Павликовського на розвиток українського кооперативного руху в Галичині (1918-1928 рр.)//Гілея.-К.,2015.-5 .-С. 53-56.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2. Дрогомирецька Л. Р.
Ідейні основи українського кооперативного руху в Західній Україні в теоретичних працях Ю. Павликовського//Вісник Прикарпатського університету. Історія.-Ів.-Франківськ,1999.-Вип. ІІ.-С. 122-128.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-2)
3. Качор А.
35 літ на службі народу ( Пам"яті інж. Ю.Павликовського).-Вінніпег,1950 .-31 с.Кільк. прим. 1 (Укр.-1)
4. Витанович Ілля. Історія українського кооперативного руху. - Нью-Йорк, 1964, - 624с.
Кільк. прим. 1 (Укр.-1)

Запитання № 1746
Олеся, А(м)з-11. e-mail: olesiaigorivna199907@gmail.com
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання магістерської роботи на тему: "Релігійна лексика в романі Пола Янга "Хатина" та його українському перекладі"
відповідь
У нас є тільки:
1. Янг Вільям Пол
Хижа: коли трагедія відкриває вічність: філософський роман .-К.,2011 .-288 с. Кільк. прим. 2 (ХЛ-2),

Запитання № 1745
Мага Тетяна, УЗМф-11. e-mail: skomarovskata@gmail.com
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з Методики викладання української мови у школі на тему: "Фразеологізми на уроках української мови у школі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Фразеологізми в мовленні. Урок повторення та поглиблення набутих знань//Українська мова та література.-2020.-№1 .-С. 46 - 59.кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. Кумейська Н. В.
Фразеологізми. Основні групи фразеологізмів//Вивчаємо українську мову та літературу.-2012.-№6 .-С. 20-3 - 20-5 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. Кучерява О.В.
Ознайомлення з фразеологізмами. Урок української мови в 3-му класі//Початкове навчання та виховання.-2018.-№31-32 .-С. 30 - 32.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4. Ліщинська Л.
Урок узагальнення вивченого про фразеологізми на уроках української мови в 10 класі//Українська мова і література в школі.-2012.-№1 .-С. 36-39кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. Максютіна О.
Як вовка не годуй, а... фразеологізмів він не знатиме.//Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.-2006.-№1 .-С.12-18.кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. Скочиліс В. Н.
Прислів"я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів//Вивчаємо українську мову та літературу.-2014.-№13-14 .-С. 17-23.кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7. Токарчук Б.
Засвоєння фразеологізмів за допомогою спеціальних прозових текстів//Українська мова й література в сучасній школі.-2013.-9 .-С. 62 - 64.кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. Бабич, Н. Д.
Фразеологія української мови: навч. посібник. ч. 2 . – Чернівці, 1971. – 39 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. Демська-Кульчицька, О. М.
Фразеологія. – К. , 2008. – 74 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 2)
10. Ужченко, В. Д.
Українська фразеологія/ В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв. – Харків, 1990. – 167 с. кільк.прим.: 27 (ЗагЧЗ. – 5, КХ. – 22)
11. Ужченко, В. Д.
Фразеологія сучасної української мови. – К., 2007. – 494 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 2)
12. Карпалюк, В. С.
Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір / В. С. Карпалюк, П. С. Каньоса, Н. В. Карпалюк. – Кам»янець-Подільський, 2010. – 240 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 2)
13. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / ред. І.К.Білодід. – К. , 1973. – 587 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 7)
14. Бодик, О. П.
Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія/ О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – К. , 2011. – 416 с. кільк.прим.: 14 (ЗагЧЗ. – 3, Коледж. – 1, КХ. – 10)

Запитання № 1744
Уляна, УЗСО-41. e-mail: roshko.ulyana@ukr.net
Добрий день.Допоможіть підібрати літературу для курсовох роботи на тему : Методика вивчення повісті "Тіні забутих предків" М.Коцюбинського в 10 класі.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Голубчук Т. О. "Весь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава і страшна". Урок за повістю М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"//Вивчаємо українську мову та літературу.-2013.-№28 .-С. 16 - 21.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. Жила С.
"Тіні забутих предків" - "свято української душі" : зіставлення літературного твору та його екранізації. Матеріали до проведення інтегрованих семінарів-діалогів у 10 класі//Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.-2010.-№5 .-С. 29-40.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3. Жила С.
"Тіні забутих предків" - повістевий шедевр Михайла Коцюбинського//Українська мова й література в школах України.-2019.-№9 .-С. 12 - 17.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. Луц Н.
На шляху до духовного оновлення. Урок за повістю Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків"//Диво Слово.-2010.-№1 .-С. 35-36.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. Мельник Н.
Трагічна доля Івана й Марічки як наслідокисуперечності між Марією та дійсністю. Фольклорне тло твору. За повстю Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків". Конспект уроку, 10-й клас//Дивослово.-2019.-№12 .-С. 9 - 12.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. Слижук О.
Художнє сприйняття художнього твору. Вивчення повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"//Українська література в загальноосвітній школі,2007.-№4 .-С.28-32.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. Хахула О.
"Весь світ був як казка, повна чудес...". М. Коцюбинський. "Тіні забутих предків". Уславлення світлого, здорового життя і праці гуцулів, які перебувають в гармонії з природою. Система уроків за творчістю М. Коцюбинського//Українська мова й література в школах України.-2014.-№12 .-С. 44 - 47.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Якимова О.
Лебедина пісня Михайла Коцюбинського. За повістю "Тіні ...". Конспект уроку, 10-й клас//Українська мова та література.-2018.-№23-24 .-С. 26 - 32.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. Борщевський В.М.
Вивчення творчості Михайла Коцюбинського в школі.-К.,1975 .-198 с.Кільк. прим. 13 (Заг.ч.з.-4, ХЛ-9)
10. Коцюбинська-Єфіменко З.Х.
Вивчення творчості М.М.Коцюбинського в школі.-К.,1955 .-164 с.Кільк. прим. 2 (ХЛ.-2)
11. Кузнецов Ю.Б., Орлик П.І.
Слідами феї Моргани: Вивчення творчості М.М. Коцюбинського в школі.-К.,1990 .-208 с.Кільк. прим. 14 (ХЛ-14)
12. Ніколаєва О. М.
Уроки за творчістю М. Коцюбинського. 10 клас//Вивчаємо українську мову та літературу.-2015.-№7-8 .-С. 9 - 18.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13. Хахула О.
Карпатські Ромео і Джульєтта, або Вічна таїна кохання. Осмислення філософських категорій життя і смерті . Система уроків за творчістю М. Коцюбинського. Укр. літ., 10 кл.//Українська мова й література в школах України.-2015.-№1-2 .-с. 41 - 43.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
14. Цьома Л.
Система уроків з вивчення творчості Миха

Запитання № 1743
, . e-mail:
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1742
Шипілова Ірина, СОІ-31. e-mail: shypilovaira@gmail.com
Доброго дня,хочу замовити монографію Кирчів Р.Я. Етнографічно-фольклорна діяльність “Руської трійці” К., 1990 у електронному форматі.
відповідь
Другу половину монографії надішлють у найближчі робочі дні.

Запитання № 1741
Марина , ПО-42. e-mail: marunkamotrunets@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи, тема "Екологічне виховання молодших школярів на уроках мовно-літературного циклу».
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.5(4Укр)
Л 79 Боцвінко, М.
Екологічне виховання у початкових класах // Хрестоматія з гуцульщинознавства / П.Лосюк. – Косів:Снятин, 2001. – С. 491-499. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 74.200.514
В67 Волкова, А. С.
Екологічне виховання школярів. – К. , 1985. – 48 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3. Діщенко, О.
Екологічне виховання молодших школярів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 2. – С.74-77. Кільк. прим. 1 (заг. ч.з.)
4. 74
Н 34 Довга, С.
Екологічне виховання молодших школярів у спільній діяльності сім»ї та школи / С. Довга // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці, 2010. – Вип. 524 : Педагогіка та психологія. – С. 48-53. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
74.0
П 78 Сав"юк, Г. П.
Екологічне виховання учнів початкових класів засобами усної народної творчості / Г. П. Сав"юк, М. І. Сав"юк // Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика: збірник наукових статей. – Ів.-Франківськ, 2005. – 161-165. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
6.
Боярова, Л. М.
Екологічне виховання молодших школярів: Система роботи // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 4-5. – С. 52-66.Кільк. прим. 1 (пед)
7. 74.200.514
П34 Писарчук, Є. А.
Екологічне виховання учнів: посібн. для вчителя / Є. А.. Кухта А. М. Писарчук. – К., 1990. – 87 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8.
Романишин, Н.
Екологічне виховання учнів початкової школи // Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2014. – вип. 3. – С. 211 - 220.
9. 74.100
Н 34 Науменко, Т. С.
Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки : Автореферат дис. ...канд. педагог. наук. Спец.13.00.080 - дошкільна педагогіка. – К., 2008. – 20с.
кільк.прим.: 1(Наук)
10. Буянова Н.В.
Виховуємо природолюбів. Екологічне виховання молодших школярів під час навчання//Початкове навчання та виховання.-2018.-№13-15 .-С. 98 - 103.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. Пасічник Т.
Екологічне виховання на уроках мови//Диво Слово.-2007.-№7 .-С.2-4. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12. Пасічник Т.
Чи будуть люди на землі? [екологічне виховання на уроках мови]//Урок української.-2008.-№3-4 .-С.49-51.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13. Середюк О., Сусак П., Фуштей Л.
Екологічне виховання учнів засобами українського фольклору//Фуштей Любов.Вибрані твори: у 3-х томах.-Ів.-Франківськ:ПНУ,2016.-т. 2 .-/Соціально-педагогічні твориС. 365 - 371.Кільк. прим. 2 (Пед.-1, КХ-1)
14. Шевцова Л.
Екологічне виховання на уроках української мови//Українська мова і література в школі.-2006.-№5 .-С.31-34.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1740
Кінаш Ірина, СОІ-31. e-mail: ira_kinash2000@ukr.net
Доброго дня,я хочу замовити другу половину монографії Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклорна діяльність “Руської трійці” К., 1990 ( з 140 сторінки)
відповідь
Другу половину монографії надішлють у найближчі дні

Запитання № 1739
Марія, Соі-31(з). e-mail: marialesko582@gmail.com
Доброго дня , по монографії
Зайончковский П.А.
Кирилло-Мефодиевское общество (1846–1847 рр.)
надішліть мені будь-ласка 1-2 розділи
відповідь
Книгу передано на сканування.Документ надішлемо протягом декількох робочих днів.

Запитання № 1738
Марія, Соі-31(з). e-mail: marialesko582@gmail.com
Доброго дня , по монографії
Зайончковский П.А.
Кирилло-Мефодиевское общество (1846–1847 рр.)
надішліть мені будь-ласка 1-2 розділи
відповідь
Книгу передано на сканування.Документ надішлемо протягом декількох робочих днів.

Запитання № 1737
Марія, Соі-31(з). e-mail: marialesko582@gmail.com
Доброго дня , по монографії
Зайончковский П.А.
Кирилло-Мефодиевское общество (1846–1847 рр.)
надішліть мені будь-ласка 1-2 розділи
відповідь
Книгу передано на сканування.Документ надішлемо протягом декількох робочих днів.

Запитання № 1736
Марія, СоІ-31(з). e-mail: marialesko582@gmail.com

Зайончковский П.А.
Кирилло-Мефодиевское общество (1846–1847 рр.)
М., 1959
Прошу надіслати мені он-лайн монографію якщо це можливо , буду вдячна.
відповідь
Дане видання можна отримати в читальному залі суспільних наук (історичний читальний зал). Копіювання цілого видання заборонено законом, але ми можемо надіслати копію частини видання (розділ, параграф чи вказані вами сторінки).

Запитання № 1735
Ірина Дяків, ГРСз_42. e-mail: dyakiv.irinka@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи, тема : "Раціональне харчування дітей" ( готельно-ресторанна справа). Щиро дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Нерянова С. Організація харчування дітей: огляд найважливіших змін в Інструкції//Дошкільне виховання.-2013.-№5 .-С. 20. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2. Наказ МОН України. Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах//Дошкільне виховання.-2005.-№11 .-С.5-6. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3. Про дитяче харчування: Закон України від 14.09.2006 № 142-V//Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дошкільного навчального закладу.-2013.-№3 .-C. 6-17. Кільк прим. 1 (Пед.-1)
4. Основы рационального питания детей.-К.,1987 .-254 с. Кільк. прим. 9 (КХ-9)
5. Алексеева А. С., Дружинина Л. В., Ладодо К. С.
Организация питания детей в дошкольных учреждениях.-М.,1990 .-208 с.Кільк. прим. 5 (Пед.-2, КХ-3)
6. Азбука харчування:раціональне харчування.-Минск,1987 .-196 с. Кільк. прим. 1 (Бібліограф.-1)
7. Гевкалюк Н.
Раціональне харчування людини як оновна складова здорового способу життя//Теорія та методика фізичного виховання і спорту,2009.-4 .-С.20-24. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Козак К.А.
Якісне та раціональне харчування сучасної дитини//Початкове навчання та виховання.-2014.-№25-26 .-С. 46-51. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. Леонов О.
Раціональне харчування - запорука здоров"я//Фізичне виховання в школі.-2009.-№1 .-С.42-47.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10. Теоретико-концептуальні аспекти раціонального харчування//Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування: Навч.посібник / За ред. Т.М.Димань.-К.,2006 .-С.17-55.Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-1, КХ-2)

Запитання № 1734
Діана, А(м)-11. e-mail: dianatsiutsiura@gmail.com
Доброго дня) Допоможіть будь ласка підібрати літературу для магістерської "Специфіка перекладу ідіоматичних одиниць у термінології (на матеріалі економічної терміносистеми)" та підкажіть де знайти цю літературу.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Основи перекладу:курс лекцій з теорії та практики перекладу .-К.,2002 .-240 с.Кільк. прим. 7 (Заг.ч.з.-1, КХ-6)
2. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти:навч. посібник/за ред. В. К. Шпака .-К,2005 .-310 с. Кільк. прим. 25 (Заг.ч.з.-1, КХ-25)
3. Фразеологія: дискурс перекладу//Фразеологія : знакові величини: навч. посіб. для студентів факультетів іноземних мов. /Баран Я.А.,Зимомря М.І., Білоус О.М.,Зимомря І.М..-Вінниця,2008 .-С.195-237.Кільк. прим. 20 (Заг.ч.з.-1, КХ-19)
4. Багмут Й.А.
Проблеми перекладу суспільно-політичної літератури українською мовою:відпов. ред. І.К. Білодід .-Київ,1968 .-300 с.Кільк. прим. 2 (КХ-2)
5. Бик Ігор Степанович. Основи перекладу: навч. посібник для студентів факультетів міжнародних відносин.-Львів,2014 .-288 с.Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
6. Коваленко А. Я.
Загальний курс науково-технічного перекладу.-К.,2002 .-320 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
7. Коптілов Віктор
Теорія і практика перекладу:навчальний посібник/Ред. Жолоб С.-К.,2003. - 278 с. Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-1, КХ-2)
8. Мамрак Алла Володимирівна.
Вступ до теорії перекладу: навчальний посібник.-К.,2009 .-304 с.Кільк. прим. 14 (Заг.ч.з.-2, КХ-12)
9. Ревчун Б.
Трудности перевода, или некоторые лингвистически-экономические аспекты анализа иностранных учебников по экономической теории//Економіка України.-2008.-№3 .-С.67-76.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1733
Юлія , МВ-13. e-mail: tykenchuk.u@gmail.com
Добрий день. Яку літературу я можу використати при підготовці такого запитання: Флорентійська школа дипломатії.Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Зінченко Арсен Леонідович. Історія дипломатії: від давнини до нового часу:навч. посібник .-3-тє вид.-К.,2005 .-560 с. Кільк. прим 9 (МВ-2, Іст.-2, КХ-5)
2. Всеобщая история дипломатии .-М.,2009 .-672 с. Кільк. прим. 3 (МВ-2, Іст.-1)
3. История дипломатии /под ред. Зорина В.А., Семенова В.С. и др..Т. 1 .-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Изд-во Государственной политической литературы,1959 .-896 с. Кільк. прим. 2 (МВ-1, Іст.-1) Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=3708
4. Ціватий В. Політика, дипломатія і фортуна Нікколо Макіавеллі: погляд із ХХІ століття//Зовнішні справи.-2014.-№8 .-С. 52-53.-Рец. на кн.: Юсим М. А. Макиавелли. Мораль, политика, фортуна. Этика Макиавелли. Макиавелли в России / М. А. Юсим. - М. : Изд-во Московского университета, 2011. - 576 с. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
5. Моска Г. Флоренция в XIV и XV в. Публичная жизнь Никколо Макиавелли//Моска Гаэтано.История политических доктрин.-М.,2012 .-С. 101-109.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)
6. Бурлацкий Федор Михайлович. Никколо Макиавелли. Советник государя.-М.,2002 .-448 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. Балух Василь Олексійович, Коцур В. П. Історія середніх віків: у 2-х томах:курс лекцій.Т. 2.:Високе і пізнє середньовіччя .-Чернівці,2009 .-616 с.Кільк. прим. 12 (Іст.-4, МВ.-1, Гурт.-1, КХ 6)
8. История средних веков .Т. 2,Ч. 2 .-М.,1984 .-432 с. Кільк. прим. 3 (Бібліограф.-3)
9. История средних веков: в 2-х т.: учеб. для вузов по спец. "История"/Под ред. Удальцова З. В. и Карпова С. П..Т.2 .-М.,1991 .-400 с. Кільк. прим. 34 (Іст.-4 КХ-30)

Запитання № 1732
Ira Kinash, СОІ-31. e-mail: ira_kinash2000@ukr.net
Доброго дня,я хочу замовити першу половину монографії Кирчів Р.Я. Етнографічно-фольклорна діяльність “Руської трійці” К., 1990 у електронному форматі.
відповідь
Електронну копію документу відправлено на вказану вами адресу

Запитання № 1731
Настя, ФТЕ-31. e-mail: anastasyknastya@gmail.com
Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці такі книги:
1.Бойчук Т.В. Методика реабілітаційного обстеження у педіатрії [Навчально-методичний посібник] / Т.В. Бойчук, М.Г. Аравіцька, Л.І. Войчишин. – Івано-Франківськ, 2012. - 125 с.

2.Бойчук Т.В. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації: Навчальний посібник / Т.В. Бойчук, М.Г. Голубєва, О.С. Левандовський, Л.І.Войчишин. - Львів. ТЗоВ «Західно-український консалтинговий центр», 2010. – 239 с.

3.Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми / Т.В. Капітан. – Вінниця, 2002. – 520 с.

4.Вільчко
відповідь
У нашій бібліотеці немає цих книг, тому рекомендуємо звернутись до Івано-Франківської обласної наукової медичної бібліотеки, що знаходиться за адресою: вулиця Гетьмана Мазепи, 101. Є тільки праці Бойчук Т. В.:
1.
Бойчук, Т. В.
Шлях до здорового способу життя. : Методичні рекомендації. / Тетяна В"ячеславівна. Бойчук ; Кафедра фізичної реабілітації. – Ів.-Франківськ, 2006. – 47 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
2. 53.541
Б 77 Бойчук, Т. В.
Основи класичного масажу: навчальний посібник. / Тетяна В"ячиславівна Бойчук, Р. Й. Гриневич. – Ів.-Франківськ, 2008. – 104 с. кільк.прим.: 12 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 10)
3.
Бойчук, Т. В.
Програма корекції психологічних розладів у студентів засобами фізичної реабілітації : методичні рекомендації / Тетяна В»ячеславівна.Мосейчук Юрій Юрійович Бойчук. – Ів.-Франківськ, 2007. – 54 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)

Запитання № 1730
Настя, ФТЕ-31. e-mail: anastasyknastya@gmail.com
Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці такі книги:
1.Бойчук Т.В. Методика реабілітаційного обстеження у педіатрії [Навчально-методичний посібник] / Т.В. Бойчук, М.Г. Аравіцька, Л.І. Войчишин. – Івано-Франківськ, 2012. - 125 с.

2.Бойчук Т.В. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації: Навчальний посібник / Т.В. Бойчук, М.Г. Голубєва, О.С. Левандовський, Л.І.Войчишин. - Львів. ТЗоВ «Західно-український консалтинговий центр», 2010. – 239 с.

3.Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми / Т.В. Капітан. – Вінниця, 2002. – 520 с.

4.Вільчко
відповідь
У нашій бібліотеці немає цих книг, тому рекомендуємо звернутись до Івано-Франківської обласної наукової медичної бібліотеки, що знаходиться за адресою: вулиця Гетьмана Мазепи, 101. Є тільки праці Бойчук Т. В.:
1.
Бойчук, Т. В.
Шлях до здорового способу життя. : Методичні рекомендації. / Тетяна В"ячеславівна. Бойчук ; Кафедра фізичної реабілітації. – Ів.-Франківськ, 2006. – 47 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
2. 53.541
Б 77 Бойчук, Т. В.
Основи класичного масажу: навчальний посібник. / Тетяна В"ячиславівна Бойчук, Р. Й. Гриневич. – Ів.-Франківськ, 2008. – 104 с. кільк.прим.: 12 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 10)
3.
Бойчук, Т. В.
Програма корекції психологічних розладів у студентів засобами фізичної реабілітації : методичні рекомендації / Тетяна В»ячеславівна.Мосейчук Юрій Юрійович Бойчук. – Ів.-Франківськ, 2007. – 54 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)

Запитання № 1729
Кінаш Ірина, СОІ-31. e-mail: ira_kinash2000@ukr.net
Доброго дня,чи можна замовити електронну версію монографії Кирчів Р.Я. Етнографічно-фольклорна діяльність “Руської трійці” К., 1990
відповідь
Можна замовити електронну копію частини видання (розділ чи певну кількість сторінок).

Запитання № 1728
Маріанна, Х-41. e-mail:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи "Очищення стічних вод від важких металів сорбентами".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Петров С. В.
Плазменная очистка воды и грунта от тяжелых металлов и радионуклидов//Энерготехнологии и ресурсосбережение.-К.,2013.-5 .-С. 38-45.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
2. Кочкодан О. Д., Кочкодан В. М.
Вплив фізико-хімічних властивостей полімерних мембран на ефективність нанофільтраційного очищення води від нітратів//Біоресурси і природокористування.-К.,2014.-3-4 .-С. 58-62.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
3. Дульнева Т.Ю., Кучерук Д.Д.
Очистка воды от красителей керамическими мембранами, модифицированными глинистыми минералами//Химия и технология воды,2005.-5 .-С.496-505.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
4. //Гол. ред. А. М. СердюкПрокопов В. О., Липовецька О. Б.
Гігієнічна оцінка доочищення водопровідної питної води на колективних водоочисних установках//Гігієна населених місць.-К.,2014.-Вип. 63 .-С. 49-60.Кільк. прим 1 (КХ-1)
5. Адаменко О.М.
Екологічна безпека гідросфери регіону, очищення стічних вод та та утилізація шламів водочищення//Экотехнологии и ресурсосбережение.-2007.-№6 .-С.68-74. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
6. Глушко О.В.
Комплексна маловідходна іонообмінна технологія очистки стічних вод від іонів важких металів:Автореферат дис. ...канд. техн. наук. Спец.21.06.01 - екологічна безпека .-К.,2007 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
7. Марченко О. М., Пшинко Г. М.
Біологічне вилуговування важких металів з осадів побутових стічних вод//Науковий вісник Ужгородського університету: зб.наук.праць.-Ужгород,2015.-вип. 1(33) .-С. 83-87.-Сер. Хімія. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
8. Прохоренко С.П.
Очищення стічних вод від нафтопродуктів, барвників і важких металів донецьким природним мезопористим вугіллям:Автореферат дис. ...канд.технічних наук; Спеціальність: 21.06.01 - екологічна безпека .-Донецьк,2009 .-21с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
9. Филипчук В.Л.
Природоохоронні системи очистки та використання багатокомпонентних стічних вод із важкими металами:Автореферат дис. ...докт. техн. наук. Спец.21.06.01 - екологічна безпека .-Донецьк,2008 .-35с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10. Співак В.В., Астрелін І.М.
Промислові стічні води. Очищення сапонітом від йонів важких металів//Хімічна промисловість України,2009.-№2 .-С.55-59.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)

Запитання № 1727
А, УМЛ. e-mail:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Умови ефективності різних видів лінгвістичного аналізу на заняттях із української мови у закладах освіти". Буду дуже вдячна.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Лінгвістичний аналіз тексту: словник термінів/Голянич М.І.,Іванишин Н.Я.,Ріжко Р.Л.,Стефурак Р.І.; за ред. М.І.Голянич .-Ів.-Франківськ,2012 .-392 с.Кільк. прим. 2 (Заг.ч.з.-2)
2. Лінгвістичний аналіз: Практикум: навч.посібник/за ред. Передрій Г. Р.-2-е вид., доп., рек.МОН .-К.,2013 .-280 с.Кільк. прим. 20 (Заг.ч.з.-8, КХ-11, Гурт.-1)
3. Єщенко Тетяна Анатоліївна.Лінгвістичний аналіз тексту: навчальний посібник .-К.,2009 .-264 с.Кільк. прим. 31 (Заг.ч.з.-3, КХ-28)
4. Гнаткович Т. Лінгвістичний аналіз тексту як засіб формування мовленнєвої компетенції школярів//Диво Слово.-2009.-№9 .-С. 2-6.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. Бакум З., Бойко Л. Лінгвістичний аналіз художнього тексту в навчанні української мови: фонетико-стилістичний аспект//Українська мова й література в сучасній школі.-К.:Педагогічна преса,2012.-7-8 .-С. 25 - 27. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. Кочан Ірина Миколаївна. Лінгвістичний аналіз тексту: навчальний посібник, - 2-ге вид., перероб. і доп.-К.,2008 .-423 с.Кільк. прим. 32 (КХ-27, Заг.ч.з.-3, Гурт.1, Електронна версія документа: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=2435)
7. Крупа Марія. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: посібник.-Тернопіль,2008 .-432 с.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Стефурак Р.
Лінгвістичний аналіз поетичного тексту на уроках із розвитку зв"язного мовлення у старших класах//Українська література в загальноосвітній школі,2008.-№7-8 .-С.72-74. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. Теорія і практика лінгвістичного аналізу художнього тексту: збірник наукових праць .-Тернопіль,1997 .-172 с.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10. Дружененко Р.
Використання навчальних диктантів з елементами лінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови//Українська мова й література в сучасній школі.-2013.-№6 .-С. 5 - 7. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11. Ковалик І. І., Мацько Л. І., Плющ М. Я. Методика лінгвістичного аналізу тексту.-К.,1984 .-120 с.Кільк. прим. 45 (Заг.ч.з.-2, КХ-43)
12. Комарницька О. І.
Моделі та методи лінгвістичного аналізу тексту в системах оцінювання знань//Мовознавство.-2015.-№1 .-С. 85 - 90. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1726
Марія, Х - 41. e-mail:
Добрий день. Пишу курсову роботу на тему "Визначення домішок у молоці різних торгових марок". Будь ласка, допоможіть підібрати літературу.
відповідь
Ця тема мало висвітлена у бібліографії нашої бібліотеки, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Г-62 Голубець, О. В.
Ізомерний склад жирних кислот вмісту рубця і молока корів за різного вуглеводного і ліпідного складу раціону : Автореферат дис. ... канд. сільськогосп. наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / О. В. Голубець. – Львів, 2010. – 16с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2. 65.32
К 72 Костюк, О. Д.
Управління якістю молока та продуктів його переробки : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.03 - економіка та управління національним господарством / О. Д. Костюк. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
3.
Поташній, Ю.
CUSM! Інакше - масло без молока, а ковбаса без м»яса : [про речовини, які наявні в продуктах харчування і неабияк шкодять здоров»ю] / Ю. Поташній // Віче. – 2011. – № 9. – С. 54 - 56.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4.
Степасюк, Л.
Якість молока в контексті європейських стандартів / Л. Степасюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2014. – Вип.200, Ч.1. – С. 313 - 318. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес) кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5. 36.822
Є 91 Єфіменко, О. А.
Технологія отримання біологічно активної добавки при переробці бобів сої в соєве молоко : Автореферат дис. ... канд.техн.наук. Спец.05.18.02 - технологія зернових ,бобових ,круп"яних продуктів та комбікормів / О. А. Єфіменко. – Одеса, 2006. – 16с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
6. https://studfile.net/preview/1862485/

Запитання № 1725
Валя, . e-mail: Valentynavasylash16@gmail.com
Література
Бібліотечна справа України у ХХ-на початку ХХІ ст.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Бабій Л. В.
Бібліотечна справа на Івано-Франківщині: минуле і сьогодення//Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії: Вип. 1 [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / відп. ред. М. В. Бігусяк.-Ів.-Франківськ,2015 .-С. 161-165. Кільк. прим. 1 (КХ-1)
2. Дубровіна Любов Андріївна, Онищенко О.С.
Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті.-К.,2009 .-530 с.Кількість прим. 1 (Бібліограф.-1)
3. Заморіна Т. М.
Книгознавство та бібліотечна справа в постаттях//Українська біографістика: збірник наукових праць /НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біографічних досліджень; редкол.:В.І.Попик (відпов. ред.) та інш..-К.,2008.-Вип.4 .-С. 495 - 502 Кільк. прим. 2 (Заг.ч.з.-1, КХ-1)
4. //Керівник авт. кол., гол. ред. А. КоролькоКіреєва Р., Слободян О., Корж Я.
Культурно-мистецька Снятинщина : [бібліотечна справа, театральне мистецтво, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, народно-ужиткове мистецтво, фотомистецтво, кіно- та радіомистецтво]//Стефаниківський край Черемошу і Пруту...Снятинщина: історико-етнографічний нарис.-Снятин-Івано-Франківськ-Львів:Львів-Манускрипт,2014 .-С. 484-539. Кільк. прим. 3 (Іст.-1, КХ-1, Укр.-1)
5. Онищенко О. , Дубровіна Л.
Бібліотечна справа в Україні у ХХ ст.: 30-50 роки.//Бібліотечний вісник,2005.-4 .-С. 3-17 Кільк. прим. 1 (Метод.каб.-1)
6. Онищенко О., Дубровіна Л.
Бібліотечна справа в Україні наприкінці 50-х років - у 80-х роках ХХст.//Бібліотечний вісник,2006.-3 .-С.24-39.Кільк. прим. 1 (Метод.каб.-1)
7. Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність :зб. статей .-К.,2007 .-253 с.Кільк. прим. 1 (Бібліограф.-1)
8. Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. - 1941): матеріали до біобібліографічного словника / укл. Л.Гарбар .-К.:НБУ,2017 .-616 с.Кільк. прим. 1 (Бібліограф-1)
9. Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року "Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталолго розвитку України"//Бібліотечний форум: історія, теорія і практика,2015.-№2 .-С.52-59 Кільк. прим. 1 (Метод.каб.-1)
10. Орешкіна М.О. Вплив соціокультурних процесів на розвиток бібліотечної справи в Україні (середина ХХ-початок ХХІ ст.): історичний аспект:Автореферат дис. ... канд.іст. наук. Спец.07.00.01 - історія України .-Луганськ,2007 .-20с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
11. Сокальський О.С. Організація бібліотечної справи .-Х.,1970 .-240 с.-1,23 Кільк. прим. 2 (Бібліограф.-2)
12. Шишкіна В., Федорчук А.
Проблеми розвитку бібліотечної справи в Україні (за матеріалами публікацій газетних видань Криму, надрукованих протягом 2002 року)//Наукові праці НБУ ім. В.І.Вернадського.-К.,2004.-випуск 12 .-С. 44-65 Кільк. прим. 1 (КХ-1)

Запитання № 1724
Христина, ПМЛф‐11м. e-mail: bemol1803@gmail.com
Доброго дня,пишу магістерську роботу про скрипаля Петра Терпелюка (інститут м-тв). Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Терпелюк П.І.//Наукова еліта Івано-Франківщини. доктори наук, професори Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника: довідник..-Ів.-Франківськ,2007 .-С.105. Кільк. прим. 7 (Заг.ч.з.-1,Наук.-1,Бібліограф-1, КХ-4)
2. Волощук Ю.
Проблеми функціонування традиційного скрипкового виконавства Гуцульщини у сучасному урбанізованому середовищі (на метеріалі творчості скрипаля Петра Терпелюка)//Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття: збірник науково-теоретичних статей / гол. ред. Павлюк С.П..-Ів.-Франківськ:Нова Зоря,2006.-Вип. 2.-С.252-256. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Качкан В.
З учнів великого скрипаля : (Петро Терпелюк-народний артист України, диригент)//Качкан Володимир Атаназійович..Віщі знаки думки, серця і руки : антологія українського автографа..-Львів-Івано-Франківськ-Коломия:ВПТ "Вік",2010.-Т.1 .-С. 597 - 607. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. Никорак Н.
Збірники музичних творів "Моя Гуцулія" Петра Терпелюка : навчально-методичний аспект//Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал.-Ів.-Франківськ,2015.-№ 12-13 . Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-1, Пед.-2)

Запитання № 1723
Христина, ПМЛф‐11м. e-mail: bemol1803@gmail.com
Доброго дня,пишу магістерську роботу про скрипаля Петра Терпелюка (інститут м-тв). Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Терпелюк П.І.//Наукова еліта Івано-Франківщини. доктори наук, професори Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника: довідник..-Ів.-Франківськ,2007 .-С.105. Кільк. прим. 7 (Заг.ч.з.-1,Наук.-1,Бібліограф-1, КХ-4)
2. Волощук Ю.
Проблеми функціонування традиційного скрипкового виконавства Гуцульщини у сучасному урбанізованому середовищі (на метеріалі творчості скрипаля Петра Терпелюка)//Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття: збірник науково-теоретичних статей / гол. ред. Павлюк С.П..-Ів.-Франківськ:Нова Зоря,2006.-Вип. 2.-С.252-256. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Качкан В.
З учнів великого скрипаля : (Петро Терпелюк-народний артист України, диригент)//Качкан Володимир Атаназійович..Віщі знаки думки, серця і руки : антологія українського автографа..-Львів-Івано-Франківськ-Коломия:ВПТ "Вік",2010.-Т.1 .-С. 597 - 607. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. Никорак Н.
Збірники музичних творів "Моя Гуцулія" Петра Терпелюка : навчально-методичний аспект//Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал.-Ів.-Франківськ,2015.-№ 12-13 . Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-1, Пед.-2)

Запитання № 1722
Христина, ПМЛф‐11м. e-mail: bemol1803@gmail.com
Доброго дня,пишу магістерську роботу про скрипаля Петра Терпелюка (інститут м-тв). Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Терпелюк П.І.//Наукова еліта Івано-Франківщини. доктори наук, професори Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника: довідник..-Ів.-Франківськ,2007 .-С.105. Кільк. прим. 7 (Заг.ч.з.-1,Наук.-1,Бібліограф-1, КХ-4)
2. Волощук Ю.
Проблеми функціонування традиційного скрипкового виконавства Гуцульщини у сучасному урбанізованому середовищі (на метеріалі творчості скрипаля Петра Терпелюка)//Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття: збірник науково-теоретичних статей / гол. ред. Павлюк С.П..-Ів.-Франківськ:Нова Зоря,2006.-Вип. 2.-С.252-256. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Качкан В.
З учнів великого скрипаля : (Петро Терпелюк-народний артист України, диригент)//Качкан Володимир Атаназійович..Віщі знаки думки, серця і руки : антологія українського автографа..-Львів-Івано-Франківськ-Коломия:ВПТ "Вік",2010.-Т.1 .-С. 597 - 607. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. Никорак Н.
Збірники музичних творів "Моя Гуцулія" Петра Терпелюка : навчально-методичний аспект//Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал.-Ів.-Франківськ,2015.-№ 12-13 . Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-1, Пед.-2)

Запитання № 1721
Валя, ІА-12. e-mail: Valentynavasylash16@gmail.com
Інформація щодо -Міжнародне бібліотечне співробітництво
відповідь
Ця тема мало висвітлена у бібліографії нашої бібліотеки, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. http://vislib.onu.edu.ua/article/view/180340/189170
2. 78.3
О64 Організація діяльності бібліотек: навч. посібник / Ред. В.Г. Глазунов. – Харків : Діскус, 1998. – 84 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 2)


3. 027.021
Б 59 Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовтня 2017 р.). – К. : НБУ, 2017. – 640 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
4. https://protocol.ua/ua/pro_biblioteki_i_bibliotechnu_spravu_stattya_31/

Запитання № 1720
Надія , ІА-12. e-mail: tikencuknada@gmail.com
Добрий вечір.Підскажіть будь ласка літературу на тему "Синполітейні суспільства". Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 21
Д97 Дюркгайм, Е.
Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії. – К., 2002. – 424 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Філос. – 1)
2.
Кислюк, К. В.
Первісні форми релігії / К. В. Кислюк, О. М. Кучер // Релігієзнавство: навч. посібник / К.В.Кислюк, О.М.Кучер. – К., 2004. – С.79-116.
3.
Тодосийчук, В.
Первісні спільноти. Арохеологічні культури. Інтегрований курс. 6-й клас / В. Тодосийчук // Історія України. – 2019. – № 13. – Вкладка.С. 6 - 20.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. 159.955
Л 36 Леві, -. С.
Первісне мислення. – К., 2000. – 324 с. кільк.прим.: 4 (Філос. – 2, КХ. – 2)
5. 63.3(0)2я73
П27 Першіц, А. І.
Історія первісного суспільства / А. І. Першіц, О. Л. Монгайт, В. П. Алексєєв. – К., 1980. – 223 с., іл. кільк.прим.: 19 (КХ. – 16, Іст. – 3)
6. 63.3(0)2я73
С76 Станко, В. Н.
Історія первісного суспільства: підручник / В. Н. Станко, М. І. Гладких, С. П. Сегеда. – К., 1999. – 240 с. кільк.прим.: 20 (Іст. – 5, КХ. – 15)
7. 63.5
Э91 Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества / отв. ред. А.И. Першиц. – М. , 1979. – 168 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 63.3(0)2
К53 Кнышенко, Ю. В.
История первобытного общества и основы этнографии : учеб. пособие / Ю. В. Кнышенко. – Ростов-на-Дону, 1965. – 440 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, Іст. – 2)
9. 63.3(0)2
А 67 Анисимов, А. Ф.
Духовная жизнь первобытного общества/ А. Ф. Анисимов ; Отв.ред. М.И. Шахнович. – М., 1966. – 243 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, КХ. – 1)
10. 63.3(0)2я73
А47 Алексеев, В. П.
История первобытного общества: учебник / В. П. Алексеев, А. И. Першиц. – М., 1990. – 351 с., ил. кільк.прим.: 35 (КХ. – 31, Іст. – 4)

Запитання № 1719
Валентина, АСП 31. e-mail: morekobella@ukr.net
Історія ідей,концепцій і теорій міжнародних відносин. Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн /Список літератури/
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Політичні партії та виборчі системи // Політологія. – Харків, 2004. – С.157-175.
2.
Політичні системи сучасності. Політичний режим // Політологія [Текст]. – К., 2005. – С.101-142.
3. 66.4(4Укр)
І 73 Інтеграція України в європейські правові,політичні та економічні системи : монографія / за ред. Л.В.Губерського. – К., 2007. – 319 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4. 66.2(4Укр)
У 45 Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / В.Ф.Солдатенко. – К. , 2007. – 576 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Іст. – 1)
5.
Політичні системи Азії і Близького Сходу // Порівняльна політика.Основні політичні системи сучасного світу / за заг. ред. В.Бакірова, М.Сазонова. – Харків, 2008. – С. 505-574. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Вегеш, М.
Політичні партії та партійні системи. Громадські організації та рухи / М. Вегеш, Ю. Остапець // Світ політології: навч.-метод. посіб. / М.Вегеш, Ю.Остапець. – Ужгород, 2006. – С.92-108.
7.
Вонсович, С. Г.
Транзитивні політичні системи: типологія і основні риси // Гілея. – 2012. – № 4. – С. 749-754.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
8.
Головатий, М.
Політичні режими, ідеологічні і партійні системи як сфери існування політичних партій / М. Головатий // Класи і партії: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. / М.Ф.Головатий. – К., 2008. – С.87-107. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
9. 328(075.8)
К 43 Кириченко, В. М.
Політичні системи світу: кредитно-модульний курс. – К., 2017. – 218 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
10. 66.0
К95 Кухта, Б.
Основи політичної науки. Шпора друга. Політичні процеси, системи та інститути / Б. Кухта, А.. Старецька Л. Романюк. – Львів, 1997. – 32 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
11. 66.01
Л67 Лісничий, В. В.
Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К., 2004. – 336 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
12. 63.3(0)6
М 59 Миколенко, Д. В.
Політичні системи та режими зарубіжних країн новітнього часу: програма спец. курсу для студ. історичного факультету. – Харків, 2009. – 32 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13.
Аналіз політичних систем у порівняльній політології : основні підходи і концепції // Порівняльна політика.Основні політичні системи сучасного світу / за заг. ред. В.Бакірова, М.Сазонова. – Харків, 2008. – С. 12-48. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
14. 66.6
Ш34 Шведа, Ю. Р.
Теорія політичних партій і партійних систем. – Львів , 2004. – 528 с. кільк.прим.: 7 (Іст. – 2, КХ. – 4, Гурт№5. – 1)
15.
Шестак, Н.
Емпіричні методи дослідження політичних партій та партійних систем // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 5. – С. 144-154. – (Філософсько-політологічні студії) кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
16.
Фісун, О.
Типології п

Запитання № 1718
Валентина, АСП 41. e-mail: morekobella@ukr.net
Добрий день. Порадьте літературу на тему : "Виконавча гілка влади та її особливості,порівняльний аналіз в зарубіжних країнах"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Виконавча влада: поняття, місце у механізмі поділу влади. // Адміністративне право України: навч. посібник / Ю.А.Ведєрніков, В.К.Шкарупа. – К., 2005. – С.16-25.Кільк.прим. 1(Юрид.-1)
2. 342.9
В65 Виконавча влада і адміністративне право / За заг.ред. В.Б. Авер»янова. – К., 2002. – 668 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
3.
Бабич, О. М.
Виконавча влада та її місце в системі державної влади // Держава і право: збірник наукових праць.Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Вип.50. – С.287-294.
4. 342.6(477)(075.8)
О74 Ославський, М. І.
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади. – К. : Знання, 2009. – 216 с. кільк.прим.: 15 (Юр. – 5, КХ. – 9, ЗагЧЗ. – 1)
5.
Ходаківський, М. Д.
Виконавча влада як суб»єкт політичної відповідальності // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2012. – Вип. 57. – С. 511-516. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6.
Шаповал, В.
Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) // Право України. – 2015. – № 11(Продовження у– № 12 ). – С. 77-88. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
7.
Шаповал, В. М.
Глава держави і уряд (виконавча влада) // Конституційне право зарубіжних країн / В.М.Шаповал. – К., 2006. – С.284-338. кільк.прим.: 16 (КХ. – 11, Юр. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
8.
Єзеров, А. А.
Сучасні проблеми конституційно-правової організації виконавчої влади // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 2. – С.51-60. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
9.
Кунцевич, М. П.
Функції виконавчої влади // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 60. – С. 140-146. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
10.
Хоменко, О. В.
Особливості і функції виконавчої влади як гілки влади державної // Проблеми законності: академічний збірник наукових праць / відп. ред. В.Я.Тацій. – Харків, 2011. – Вип.118. – С. 3-12. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)

11.
Органи виконавчої влади як суб"єкти адміністративного права. // Адміністративне право України: навч. посібник / Ю.А.Ведєрніков, В.К.Шкарупа. – К., 2005. – С.49-54. кільк.прим.: 25 (КХ. – 21, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
12.
Яковина, М.
Інститути виконавчої влади та самоврядування у контексті конституційної реформи // Наше право. – 2005. – № 4. – С.5-10. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
13. 342(075.8)
К65 Конституційне право зарубіжних країн / За заг. ред. В.О. Ріяки. – К., 2002. – 512 с. кільк.прим.: 10 (Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 7)
14. 342(075.8)
Г 85 Гринюк, Р. Ф.
Конституційне право зарубіжних країн. – К., 2012. – 376 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)

Запитання № 1717
Дмитро, Прз. e-mail:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему «Вища педагогічна освіта в Україні 1930-2020: законодавча база». Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.58
А48 Алексюк, А. М.
Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник. – К., 1998. – 560 с. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Туризм. – 1)
2. 74.03(4Укр)я73
М 42 Медвідь, Л. А.
Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: навч. посібник. - К., 2003. – 335 с. кільк.прим.: 13 (Педагог. – 4, Коледж. – 1, КХ. – 8)
3. 74.03(4Укр)я73
М 42 Медвідь, Л. А.
Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні. – К., 2003. – 335 с. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 2)
4. 74.03(4Укр)
С40 Сірополко, С.
Історія освіти в Україні. – К., 2001. – 912 с. – 10,00
кільк.прим.: 14 (КХ. – 9, ЗагЧЗ. – 3, Педагог. – 1, Коледж. – 1)
5. 74.58
В-55 Вища освіта України і Болонський процес: навч.посібник / за ред. В.Г.Кременя. – Рек. МОН. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. – 384 с.
кільк.прим.: 16 (ЗагЧЗ. – 6, Педагог. – 4, КХ. – 5, Гурт№5. – 1)
6. 74.58(4Укр)
В41 Вища освіта в Україні: навч. посіб. / за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – К. : Знання, 2005. – 327 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 8, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1)
7.
Г 13 Гадмалієв, С. Б.
Вища освіта України в умовах глобалізаційних викликів 1990-х рр. : автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.01 "Історія України". – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 24 с.
кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
8. 74.584(4Укр)
С 88 Студент у законодавчому просторі вищої освіт: зб. нормативно-правових актів /укл. В.Д.Шинкарук, Н.Б.Шуст; за заг. ред. І.О.Вакарчука. – К., 2008. – 410 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
9. 74.58(4Укр)
К 82 Крізь терни... Нариси становлення приватної вищої освіти в Україні / Ред. В.І.Астахова. – Х., 2001. – 356 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 67.9(4Укр)3
Б 81 Бондарчук, Н. В.
Організаційно-правові засади забезпечення фінансування вищої освіти : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Н. В. Бондарчук. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
11.
К93 Курко, М. Н.
Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні : Автореферат дис. ... докт. юрид. наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / М. Н. Курко. – Харків, 2010. – 40с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12.
Хохленко, О.
Правове забезпечення вищої освіти / О. Хохленко, В. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 5. – С. 36-39.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)

Запитання № 1716
bodnar_oksana@ukr.net, . e-mail: bodnar_oksana@ukr.net
Доброго дня! Чи є у Вас наступна література? Якщо є , то надішліть, будь ласка. Дякую. Оксана Ковальчук.
Зорівчак Р. «Британця пісня голосна...»: Роздуми над рядками українського Байрона // Україна. 1984. № 22;
Герасимчук Л. Радощі та печалі нашої байроніани // Прапор. 1985. № 11.
відповідь
Є тільки:
Радощі та печалі нашої байроніани // Прапор. 1985. № 11.
Журнал Прапор за 1985 рік знаходиться у фондах загального читального залу.

Запитання № 1715
tjfidtdw, San Francisco. e-mail: sample@email.tst
1
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1714
Ірина К, журналіст. e-mail:
Чи не могли б мені підказати літературу (авторів), щоб можна було розкрити цю тему?
"Вплив світових релігій на усвідомлення необхідності врахування
принципу правди у процесі прийняття судових рішень"
відповідь
Вибачте, але наша бібліографія не містить записів на цю тематику, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Блоха Я.Є.
В.Г.Короленко про ціннісні орієнтації світових релігій//Філософські обрії : науково-теоретичний журнал Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського нац. педагогічного ун-ту ім. В. Г. Короленка.-Київ-Полтава,2014.-Вип.32 .-С. 105 - 113.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2. Филипович Л.
Духовна Україна в контексті світових релігійних процесів//Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини.-Галич,2013 .-С. 52 - 59.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. Докаш В.І.
Світові релігії//Докаш Віталій Іванович, Лешан Володимир Юхимович.Загальне релігієзнавство.-Чернівці,2005 .-С.122-181.Кільк. прим. 19 (Філос.-2, Пед.-1, КХ-16)
4. Яроцький П.Л. Світові релігії//Яроцький Петро Лаврентійович..Релігієзнавство .-К.,2004 .-С.57-167.Кільк. прим. 7 (Філос.-3, КХ-4)
5. Колодний А.
Світові релігії//Релігійна панорама.-К.,2008.-№12 .-С.58-60 Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1713
Назар, АСП-31. e-mail: ma88806@ukr.net
Допоможіть УДК знайти тема статті: "ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕТНОТУРИЗМУ РЕГІОНІВ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН"
Ключові слова: етнічні туристичні ресурси, країни ЄС
відповідь
Напишіть назву статті та ключові слова до неї на електронну адресу
nauka.lib@ukr.net

Запитання № 1712
Леся, ПУ(ас)-11. e-mail: lesja.pron@gmail.com
Добрий день!
Чи могли б Ви допомогти мені зареєструватися з ай-пі адреси ПНУ, щоб мати змогу користуватися базою даних Web of Science.
Дякую!
відповідь
Для цього необхідно особисто звернутись до Дзумедзея Романа Олексійовича в компютерний відділ НБ. Для реєстрації необхідна електронна адреса та доступ до неї (логін, пароль).

Запитання № 1711
Святослав, НО(Ас)-11. e-mail: sviat27@ukr.net
Доброго дня. Цікавить підбір літератури для кандидатської дисертації на тему "Трансформаційні зміни у змісті шкільних підручників з географії для закладів середньої освіти України (1991-2018 рр.)
відповідь
Кількість символів у відповіді послуги "Віртуальна довідка" обмежено, тому перелік літератури до дисертації треба шукати самостійно в в каталогах у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, або в електронному каталозі на сайті бібліотеки. Звернувшись до працівників довідково-бібліографічного відділу ви зможете отримати консультацію та допомогу у пошуку.

Запитання № 1710
Назар, АСП-31. e-mail: makarchuk010@ukr.net
Я написав назву статті як ви сказали
відповідь
Очікуйте відповіді

Запитання № 1709
Лілія, ПОП-зм14. e-mail: masliaklilia1998@gmail.com
Добрий день, допоможіть підібрати джерела до теми "Стилі сімейного виховання". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Енциклопедія батьківства: посібник з сімейного виховання/за заг.ред.Є.І.Коваленко,С.В.Кириленко .-К.,2008 .-592 с. Кільк. прим. 1 (Бібліогр.-1, Заг.ч.з.-1, Пед.-1)
2. Біла І.
Формування світогляду дитини в умовах сімейного виховання//Вихователь-методист дошкільного закладу.-2016.№-7 .-С. 15-20.Кільк.прим. -1 (Пед.-1)
3. Білецька С.
Американський та японський варіанти сімейного виховання (60-ті роки 20 - поч. 21 ст.)//Шлях освіти.-2007.№-4 .-С.19-25. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4. Барнич О.
Вплив стилю сімейного виховання на соціалізацію підлітків//Еврика - ХІV : зб. студентських наук. праць.-Ів.-Франківськ,2013 .-С. 4-5.Кільк. прим. 11 (Заг.ч.з.-2, КХ-7, Пед.-1, Гурт.-1)
5. Геркерова О.М.
Ідеї сімейного виховання на засадах єврейської етнопедагогіки (кінець ХІХ - початок ХХ століття):Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки .-Ялта,2011 .-20с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
6. Дятлова А.В.
Актуальні проблеми сімейного виховання у роботі вчителя початкових класів//Початкове навчання та виховання.-2014.-№25-26 .-С. 30-36. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. Конопельцева О. Г.
Традиції сімейного виховання дітей у Франції:автореф. ... канд. педагогіч. наук : 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" .-Харків,2019 .-20 с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
8. Актуальність родинно-сімейного виховання.//Організація роботи з батьками / Упор. Юзефик Л.О..-Тернопіль,2002 .-С. 15-18.Кільк. прим. 1 (Пед-1)
9. Бобак О.
Проблеми сімейного виховання у поглядах видатних українських педагогів (XIX - XX ст.)//Вісник Прикарпатського університету.-Ів.-Франківськ,2011.-Вип. XL.-Ч. 2 .-С. 138-140.-ПедагогікаКільк. прим. 1 (Пед.-1)
10. Хомуленко Тамара Борисівна, Шукалова О.С.
Стиль сімейного виховання як чинник розвитку пізнавального інтересу молодших школярів : монографія .-Харків:ХНПУ,2011 .-206 с.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. Рацул А.
Педагогічні умови родинно-сімейного виховання дітей//Рідна школа.-К.:Преса України,2007.-4 .-С.53-56.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
12. Скрипнікова С.В.
Основні принципи катольцького сімейного виховання//Наука Релігія Суспільство,2009.-№4 .-С.161-167.Кільк. прим. 1 (Філос-1)
13. Динаміка розвитку стилів сімейного виховання у сучасній Німеччині//Людинознавчі студії :збірник наукових праць Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І.Франка.-Дрогобич,2009.-Випуск 19 .-С.269-297. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
14. Шлюсар Т. Загальні умови сімейного виховання//Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.-Чернівці,2001.-Вип. 122 .-С. 162-165.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1708
Назар, АСП-31. e-mail: makarcukn99@gmail.com
виконано
відповідь
Напишіть назву статті та ключові слова до неї на електронну адресу
nauka.lib@ukr.net

Запитання № 1707
Назар, АСП-31. e-mail: makarcukn99@gmail.com
Добрий день. Хочу дізнатися УДК тема статті: "Етнотуризм, як складова європейської інтеграції України: Методологія і політологічний аналіз"
відповідь
Напишіть назву статті та ключові слова до неї на електронну адресу
nauka.lib@ukr.net

Запитання № 1706
Дарина, П-1М. e-mail: daryna.nagirniak@gmail.com
Доброго дня. Хотіла б підібрати джерела на тему: " Політика децентралізації: внутрішній і міжнародний вимір ( на прикладі Івано-Франківської області)"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Іжа М. М.
Індекс децентралізації європейських країн//Держава і право:зб. наук. праць. -К.,2010.-Випуск 48 .-С. 629 - 634.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2. Білик Б.
Богдан Білик: "Значної переваги від фінансової децентралізації місто не відчуло//Західний кур"єр.-2016.-№45 .-С. 5.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3. Батанов О.
Політико-правові засади децентралізації публічної влади в зарубіжних країнах у контексті муніципальної реформи в Україні//Юридический вестник.-2014.-№4 .-С. 64-71.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4. Бондарук Т. Г., Вінницька О. А.
Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України//Економіка України.-2018.-№7 .-С. 59-75. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. Возняк Г. В.
Роль бюджетної децентралізації у формуванні фінансових відносин на місцевому рівні//Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.-Ів.-Франківськ,2016.-т. 2.-вип. 12 .-С. 33-42.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6. Гаврилюк І.
Як захищали Франківськ:(Думка Марцінківа щодо реформи децентралізації Мінрегіону...)//Репортер.-2020.-11 .-С. 6.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. Кульчицька Н. Є.
Умови децентралізації та організаційно правові форми стійкого розвитку регіонів України в контексті вивчення світового досвіду//Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. журнал.-Ів.-Франківськ,2016.-т. 2.-вип. 12 .-С. 51-59.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8. Лазоришин І.
Без кайданів злиденності. Верхнянська ОТГ на Калущині аналізує здобутки і набиті гулі на трирічному шляху децентралізації//Галичина.-2018.-№103-104 .-С. 7. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. Лисак Т.
Добровільне об"єднання територіальних громад - реальні позитивні зміни у сфері децентралізації влади//Казна України.-2016.-№3 .-С. 28-29.Кільк. прим.1 (Іст.-1)
10. Маркович Г. Б., Остріщенко Ю. В.
Реформа місцевих бюджетів та місцевого самоврядування у контексті бюджетної децентралізації//Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук.журнал.-Ів.-Франківськ,2015.-Т. 2.-Вип.11 .-С. 74-80.Кільк. прим.1 (Іст.-1)
11. Білецька А.В.
Інтеграція та децентралізація : європейський досвід в контексті державної стратегії розвитку України:автореф. ... канд. філос. наук.-К.,2018 .-24 с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
12. Погорєлова І.
Реформа децентралізації: умови утворення ОТГ//Казна України.-2019.-№4 .-С. 18-20Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
13. Сенюшкін Є. О.
Політика регіонального розвитку і місцевого самоврядування в країнах Європи//Гілея.-2013.-№1 .-С. 697-702.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
14. Шемшученко Ю.
Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів//Віче, -2015.-№12 .-С. 3-6.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1705
Христина, . e-mail: nagornyakkristina83@gmail.com
Де можна знайти "ПРОГРАМи
звітних наукових конференцій
викладачів, докторантів, аспірантів університету" за попередні роки?
відповідь
В загальному читальному залі бібліотеки є програми за 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роки. Також програми зберігаються в науково-дослідній частині університету (каб. 218 адміністративного корпусу)

Запитання № 1704
Христина, . e-mail: nagornyakkristina83@gmail.com
Де можна знайти "ПРОГРАМи
звітних наукових конференцій
викладачів, докторантів, аспірантів університету" за попередні роки?
відповідь
В загальному читальному залі бібліотеки є програми за 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роки. Також програми зберігаються в науково-дослідній частині університету (каб. 218 адміністративного корпусу)

Запитання № 1703
Христина, ПОАзм-13. e-mail: khrystyna0912@gmail.com
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, літературу до теми магістерською роботи "РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ОБРАЗНИХ СЛІВ ТА ВИРАЗІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Мамчур Л.
Погляди В.О. Сухомлинського на розвиток комунікативної здатності та зв"язного мовлення молодших школярів//Початкова школа.-К.,2010.-9 .-С. 53-54.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2. Оліяр М., Горецька О.
Етнолінгводидактичні засади розвитку зв"язного мовлення молодших школярів//Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика: збірник наукових статей..-Ів.-Франківськ:Плай,2005 .-С.221-226.Кільк. прим. 5 (Заг.ч.з.-1, КХ-2, Пед-2)
3. Петрович Г.
Збагачення мовлення молодших школярів емоційно забарвленою лексикою//Обрії.-2016.-2 .-С. 46 - 48.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. Робота з розвитку зв"язного мовлення учнів (мовленнєва змістова лінія).//Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах [Текст].-К.:Ленвіт,2005 .-С. 258-314.
5. Розвиток зв"язного мовлення. 3 - 4-ті класи//Початкова освіта. Уроки.-2019.-7 .-62 с. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. Богуш А.М.
Методика розвитку зв"язного мовлення//Богуш Алла.Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія: Навч.посібник.-К.:Слово,2005 .-С.307-404.Кільк. прим. 8 (КХ-4, Пед.-3, Гурт.-1)
7. Бондаренко А., Сизонова О.
Зв"язне мовлення засобами наочного моделювання//Вихователь-методист дошкільного закладу.-.№6 .-С. 25 - 33. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8. Кохно Т.
Фантазування - необхідна складова уроку розвитку зв"язного мовлення//Початкова школа.-К.,2008.-4 .-С.7-9.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. Петровська Т.
Методика розвитку образного мовлення молодших щколярів у процесі навчання//Українська література в загальноосвітній школі,2012.-3 .-С. 21 - 23.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. Пономарьова К.
Мета і завдання уроків розвитку зв"язного мовлення//Початкова школа.-К.,2006.-8 .-С.20-22.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10. Ткаліч Р.
Урок української мови у 2 класі. Розвиток зв"язного мовлення//Початкова школа.-К.,2017.-10 .-С. 19 - 20.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. Шпонтак К.
Розиток зв"язного мовлення докладний переказ тексту з елементами опису приміщення (усно)//Українська мова і література в школі.-2007.-№3 .-С.33-34.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12. Яковенко В.
Розвиток творчої уяви школярів через художній образ: [ цикл інтегрованих уроків з розвитку зв"язного мовлення у 3-4-х класах]//Початкове навчання та виховання.-Харків:Основа,2017.-4-5 .-C. 43 - 70.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1702
Олеся Коржик, Н-31. e-mail: olesyakorzhyk@gmail.com
Доброго дня! підкажіть будь ласка літературу до теми курсової роботи: " Переклад фразеологізмів з назвами тварин"(на базі німецької та української мов)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Класифікація фразеологізмів//Фразеологія : знакові величини: навч. посіб. для студентів факультетів іноземних мов. /Баран Я.А.,Зимомря М.І., Білоус О.М.,Зимомря І.М..-Вінниця,2008 .-С.98-117.Кільк. прим. 20 (Заг.ч.з.-1 КХ-19)
2. Фразеологізм - одиниця мовної системи//Фразеологія : знакові величини: навч. посіб. для студентів факультетів іноземних мов. /Баран Я.А.,Зимомря М.І., Білоус О.М.,Зимомря І.М..-Вінниця:Нова Книга,2008 .-С.49-97.Кільк. прим. 20 (Заг.ч.з.-1 КХ-19)
3. Білоус Ю.В.
Структурно-семантичні особливості соматичних фразеологізмів у німецькій мові:автореф. ... канд. філолог. наук.:10.02.04(Германські мови) .-Одеса,2018 .-19 с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
4. Кулик Н.Д.
Семантика німецьких адвербіальних фразеологізмів у лексикографічному висвітленні: денотативний та конотативний аспекти:Автореферат дис. ...канд. філолог. наук. Спец.10.02.04 - германські мови .-К.,2008 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
5. Лазарович В.В., Дяків О. Ю.
Критерії визначення іншомовних фразеологізмів у мові-реципієнті /на матеріалі німецької та латинської мов///Матеріали V міжнародної наукової конференції "Семантика мови і тексту" (30 вересня - 2 жовтня 1996 р.).-Ів.-Франківськ,1996.-Ч.1 .-С. 104-105. Кільк. прим. 3 (Заг. ч.з.-2, КХ-1)
6. Олексишина Л.
До проблеми зоонімічних компаративних фразеологізмів німецької мови (як засіб для характеристики субє"кта)//Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць.-Чернівці:Рута,2001.-114 .-С. 91-96.-германська філологія;114 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. Петришин М.
Тематична класифікація фразеологізмів з компонентом-зоонімом (на матеріалі латинської мови)//Загальні проблеми фразеології : матеріали ІІІ міжнар.наук.конф. (Горлівка, 28 листоп. 2013 р.).-Горлівка,2013 .-С. 76-78.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1701
Ангеліна, СО(І)з-31. e-mail: yaremchuk.angelina99@gmail.com
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу до теми "Проект з інформатики з розробкою технологій навчання за розділом «Алгоритми та програми»". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA:навч. посібник/за ред. Р. Б. Чаповської .-Чернівці,2006 .-430 с.Кільк. прим. 15 (Заг.ч.з.-3, КХ-12)
2. Іщук А.
Комп"ютеризоване розв"язування задач дискретного програмування за допомогою жадібних алгоритмів//Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах.-К.,2015.-5-6 .-С. 30-37.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3. Алиев В. К.
Информатика в задачах, примерах, алгоритмах .-М.,2001 .-144 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
4. Бородкіна Ірина Лаврентіївна, Бородкін Г.О.Теорія алгоритмів: посібник .-К.,2018 Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-2, КХ-1)
5. Вінниченко Є., Горошко Ю.
Інтенсифікація навчання основ алгоритмізації і програмування майбутніх учителів інформатики//Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах.-К.,2015.-2-3 .-С. 3-7. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. Глибовець Микола Миколайович.
Основи комп"ютерних алгоритмів.-К.,2003 .-452 с.Кільк. прим. 2 (Заг.ч.з.-1, КХ-1)
7. Кваско Михайло Зіновійович, Кубрак А.І.,Жученко А.І.
Числові методи комп"ютерного моделювання автоматичних систем. Алгоритми і програми:навч. посіб.-Рек. МОН .-К.,2003 .-360 с.Кільк. прим. 1 (КХ)
8. Ковалюк Тетяна Володимирівна
Алгоритмізація та програмування:підручник/за заг. ред. д.т.н., проф. В. В. Пасічника .-Рек. МОН .-Львів 2006,2013 .-400 с.Кільк. прим. 5 (КХ-5)
9. Манько Н.М.
Алгоритмізація і програмування : вказівки розгалуження ,алгоритми , програми//Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах,2007.-1 .-С.50-54. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. //Редкол.: Мельничук Д. О. (відп. ред.) та ін.Плохенко Д.В.
Алгоритм розробки комп"ютерно-функціональної моделі навчального процесу//Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.-К.,2013.-Вип. 192.-Ч.2 .-С. 72-80.-Педагогіка.Психологія.Філософія Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10. Шинкаренко ЯВ.И.
Структурные модели алгоритмов в задачах прикладного программирования. 1. Формальные алгоритмические структуры//Кибернетика и системный анализ.-2009.-3 .-С.3-14. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11. Щедріна Олена Іванівна
Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації.-К.,2001 .-240 с.Кільк. прим. 3 (КХ-3) Електронний примірник: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=886

Запитання № 1700
Михайло, ОО-32. e-mail: fanat22012@gmail.com
Доброго дня! підкажіть будь ласка літературу до теми курсової роботи:"Облік витрат за центрами відповідальності"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Облік витрат і основи калькулювання//Бухгалтерський управлінський облік.-Житомир,2005 .-С.142-332. Кільк. прим. 5 (Іст.-2, КХ-3)
2. Буряк П. Ю., Шевців Л. Ю., Хом"як Л. Р.
Облік витрат підприємства//Буряк Петро Юрійович.Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник.-К.:Професіонал,2005 .-С.137-159Кільк. прим. 5 (Іст.-3, КХ-2)
3. Лишиленко Олександр Васильович
Облік витрат за елементами і статтями калькуляції//Лишиленко Олександр Васильович.Бухгалтерський управлінський облік.-К.,2004 .-С.45-127.Кільк. прим. 11 (Іст.-3, Гурт.-1, КХ-7)
4. Реслер М.В.
Облік витрат та доходів операційної діяльності: монографія .-Мукачево,2009 .-208 с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. Маліновська, К. О.
Облік витрат і аналіз виробництва насіннєвої картоплі : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
6. Дерій В.
Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні//Бухгалтерський облік і аудит,2008.-№4 .-С.7-12. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. Петлюк Ю. О.
Організація обліку витрат у розрізі центрів відповідальності : проблеми теорії та практика//Економіка. Фінанси. Право.-2013.-№4 .-С. 13-15.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8. Корольова О.І.
Концепія розвитку бухгалтерського обліку витрат в Україні//Економіка. Фінанси. Право.-2008.-№7 .-С.13-16.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9. Мельник Е.
Удосконалення бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів в умовах комп"ютерних технологій//Економіст.-2010.-№5 .-С.42-45.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1699
Ростислав, П-1м. e-mail:
Доброго дня! підкажіть будь ласка літературу до теми магістерської роботи:"Роль міжнародних організацій в умовах російсько-української війни"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Жекало Г. І.
Міжнародні організації у політичних протиріччях та конфліктах сучасної України: концепція досліджень//Гілея.-К.,2014.-7 .-С. 330-334.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2. Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України : Постанова ВРУ від 07 лютого 2017 року № 1837-VІІІ//Офіційний вісник України.-Київ,2017.-19 .-С. 7-9. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3. Іванцик М.
Роль міжнародних організацій у системі безпеки країн регіону//Геополітика України: історія і сучасність: зб. наук. пр..-Ужгород:УжНУ,2014.-Вип. 2 .-С. 200-206.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, МВ-1)
4. Толстов С.
Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири//Віче.-2015.-4 .-С. 11-15.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. Алібейлі Е. А.
Ставлення країн-учасниць ГУАМ до російсько-української війни//Зовнішні справи.-2015.-№9 .-С. 24-25.Кільк. прим. 1 (МВ-1)
6. Гопко Г.
Ганна Гопко: "Західні партнери часто не можуть зрозуміти, чого хочуть українці" : [інтерв"ю вів В. Рибак]//Український тиждень.-К.,2015.-32 .-С. 22-23.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. Кореньков О. О.
Тероризм як інструмент в арсеналі Росії в протистоянні з Україною//Гілея.-2019.-№3 Ч.3 .-С. 43-49. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8. Марищенко Л.
ПАРЄ. Виклик прийнято : [про анулювання повноважень російської делегації на 2016 р. у ПАРЄ]//Віче.-2016.-№3-4 .-С. 34-35. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9. Сірук М., Капсамун І.
"Це не кінець, це продовження боротьби..." Чому більшість у ПАРЄ "прогнулася" перед Росією і як далі має діяти Україна?//День.-2019.-№111 .-С. 4-5. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10. Снігир О.
Участь Росії в європейських регіональних організаціях. Можливості для України//Зовнішні справи.-2017.-№2 .-С. 21-25. Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
11. Толстов С.
Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири//Віче.-2015.-№4 .-С. 11-15.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1698
Андріана, УМЛф-42. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми бакалаврської роботи "Художні особливості сучасної прози останнього десятиліття (на матеріалі романів С.Жадана "Ворошиловград" та "Інтернат").
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Жадан Сергій // Українські літературні школи та групи 60-90-х рр. ХХ ст.: антологія вибраної поезії та есеїстики / упоряд., Василь Габор. – Львів, 2009. – С.526 - 542. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Гаврилюк, Н.
Літературний псалом : Сергій Жадан // Слово і час. – 2017. – № 7. – С. 31 - 35. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Голобородько, Я.
Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 1. – С. 31 - 35. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Голобородько, Я.
Ді - джей української прози Сергій Жадан // Слово і час. – 2010. – № 10. – С. 100 - 107. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. Вегеш А.
Семантичне навантаження літературно-художніх антропонімів у романі "Інтернат" Сергія Жадана//Науковий вісник Ужгородського університету.-Ужгород:УжНУ,2018.-вип. 2(40) .-С. 16 - 20 .-Сер. Філологія. Кільк. прим. 1(Заг.ч.з.-1)
6. Харчук, Р.
Сергій Жадан - "вічний підліток" // Сучасна українська проза: Постмодерний період: навчальний посібник. – К., 2008. – С.209-216. кільк.прим.: 85 (ХЛ. – 76, ЗагЧЗ. – 7, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
7.
Андрусяк, І.
Анархія зімість міту (Проза Сергія Жадана) // Латання німбів. – Ів.-Франківськ, 2008. – С.168-172. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 2)
8.
Бадін, Є.
Ворожіння на слові:[ про поезію С. Жадана] // Березіль. – 2011. – № 9-10. – С. 34 - 39.Кільк.прим.1 (Заг.ч.з.-1)
9.
Гаврилюк, Н.
Постмодерна інтерпретація вертепної драми ("Вертеп" Сергія Жадана) :(теорія літератури) / Н. Гаврилюк // Український поліметричний вірш: монографія / Н.І.Гаврилюк. – К., 2009. – С. 233 - 243. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Голобородько, Я.
Саундтреки свідомості. Стиль Сергія Жадана // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 3. – С.83-95 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Соловей, О.
Солодкий привид Жадана: [сучасний український письменник] // Кур"єр Кривбасу. – 2008. – № 5-6. – С.333-338.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Цибулько, О.
Ностальгія та пустота: "Депеш мод" С.Жадана у контексті альтернативних художніх систем // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст]: збірник наукових праць. / відпов. ред.Сабадош І.В. – Ужгород, 2011. – Випуск 15. – С. 297 - 301.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13. Куришко Д.
Жадан про "Інтернат": хроніка війни на Сході "зсередини"//Літературна Україна.-К.:"Київська правда",2017.-51-52 .-С. 16.14.Кільк. прим.1 (Заг.ч.з.-1)
14. Вегеш, А.
Назви літературних персонажів роману " Ворошиловград" Сергія Жадана // Науковий вісник Ужгородського університету: збірник наукових праць. – Ужгород, 2011. – Вип. 24 : Присвячується 90-річчю від дня народ.Й.О.Дзендзелівськог

Запитання № 1697
Надія , УМЛф-42. e-mail:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми бакалаврської роботи "Жанрово-стильові особливості прози про АТО"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Гребницька О.
"Мужність не дається напрокат". Читацька конференція за книжками "Вклоняємось доземно українському солдату"//Дивослово.-2019.№-6 .-С. 21 - 26. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. Дзюба І.
Натюрморти війни. - Рец. на кн. : Рафеенко В. Долгота дней. Городская баллада, 2017.//Літературна Україна.-2018.-№5 .-С. 8 - 9, 15.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3. Криниця Н.
Савур-Могила: що не вбиває, те робить нас сильнішими. На вшанування пам"яті про загиблих побратимів//Дзеркало тижня.-2018.-№33 .-С. 10. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1696
Бондаренко В., ОО(ст)-21. e-mail: va3008@ukr.net
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для бакалаврської роботи "Облік і аудиту кредиторської заборгованості".
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Сорока, Р. С.
Реструктуризація заборгованості як елемент формування економічної безпеки підприємництва : [дебіторська та кредиторська заборгованість підприємств України] / Р. С. Сорока, І. В. Брень, О. М. Колич // Науковий вісник НЛТУ України [Текст]: збірник науково-технічних праць. – Львів, 2014. – Вип. 24.2. – С. 288-298. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
2.
Диба, М. І.
Реструктуризація кредиторської заборгованості фінансових посередників на ринку нерухомості / М. І. Диба, Є. А. Поліщук // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С.98-106. Кільк. прим. 1 (Ек)
3.
Куліков, П.
Ліквідація кредиторської заборгованості держбюджету з виплат щодо безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням / П. Куліков // Коментар до Інформаційного збірника. – 2006. – № 1. – С.49-52 Кільк. прим. 1 (Юрид)
4.
Логутова, Т. Г.
Алгоритм реструктуризації кредиторської заборгованості підприємства / Т. Г. Логутова, Д. О. Дресвянніков // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С.89-96. Кільк. прим. 1 (Ек)
5.
Ходус, А.
Управління фінансовими потоками підприємства у форматі дебіторської та кредиторської заборгованості : економіка підприємств / А. Ходус // Економіст. – 2005. – № 8. – С.86-90. Кільк. прим. 1 (Ек)
6. 65.26
Г89 Гроші та кредит [Текст] / За заг. ред. М.І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2001. – 602 с. кільк.прим.: 7 (ЕК. – 4, КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
7. 65.26я73
Г 89 Гроші та кредит [Текст] : навч. посібник / Ільіна С. Б., Шило В. П., Кисла В. І., Шрамкова Н. І. – К. : Професіонал, 2007. – 368 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЕК. – 2)
8. 65.26я73
А47 Алєксєєв, І. В.
Гроші та кредит [Текст] : навч. посібник / Ігор Валентинович Алєксєєв, М. К. Колісник. – Рек. МОН. – К. : Знання, 2009. – 253 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 9, ЕК. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
9. 65.262я73
В 61 Вовчак, О. Д.
Гроші та кредит [Текст] : навч. посібник / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2012. – 424 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
10. 65.262.2я73
В61 Вовчак, О. Д.
Кредит і банківська справа [Текст]: підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – Рек. МОН. – К. : Знання, 2008. – 564 с. – 92,00
кільк.прим.: 10 (КХ. – 6, ЕК. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
11. 65.26я73
І 23 Івасів, Б. С.
Гроші та кредит [Текст] : підручник / Богдан Степанович Івасів. – 3-тє вид., змін. й доп. – К.; Тернопіль : Кондор; Карт-бланш, 2008. – 528 с. – 70,00
кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
12. 65.26я73
К 61 Колодізєв, О. М.
Гроші і кредит [Текст] / Олег Миколайович Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – К. : Знання, 2010. – 615 с. – (Харківському нац. економічному ун-ту 80 років). – 216,00
кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЕК. – 1)

Запитання № 1695
Михайло, ІА-41. e-mail: keskasdjasoidh@gmail.com
Добрий день, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для бакалаврської роботи "Демонологія гуцулів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Українські міфи, демонологія, легенди /Упоряд. М.К. Дмитренко .-К.,1992 .-144 с. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. Українці: народні вірування, повір"я, демонологія.-К.,1991 .-640 с. Кільк. прим. 32 (Іст.-5, Худргаф-1,КХ-26)
3. //Ред. Павлюк С.Левкович Н.
Жіночі демонологічні персонажі українських Карпат//Народознавчі зошити: наук.журнал.-К.:Ін-т народознавства НАН України,2012.-Ч.2 (104) .-С. 261 - 267.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Галайчук В.
10 топ образів української демонології//Локальна історія.-2019.-11 .-С 58-65 Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. //за ред. Р.СіромськогоГалайчук В.
З народної демонології Богородчанщини: традиційні уявлення про душі "безпірних" дітей//Вісник Львівського університету: збірник наукових праць.-Львів:ЛНУ ім. І.Франка,2011.-Вип. 46 .-С. 321-344.-Серія історична Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6. Милорадович В.
Українська відьма: нариси з української демонології .-К.,1993 .-72 с. Кільк. прим. 4 (Заг.ч.з.-4)
7. Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження/Ред. Гошко Ю.Г.-К.,1987 .-472 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-3)
8. Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти: матеріали ХХІ Міжнар. наук.конф. в рамках ХХІУ Міжнар. гуцульського фестивалю (м. Коломия, 11 серпня 2017 р.)/упор. М.Васильчук .-Коломия,2017 .-274 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9. Влад Марія
Стрітеннє: книжка гуцульських звичаїв і вірувань .-К.,1992 .-223 с.Кільк. прим. 9 (ХЛ-9)
10. Кайндль Р.Ф.
Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази /Ред. Лазарук М.-Чернівці,2000 .-208с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1) Електронна версія: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=6498
11. Кугутяк М. В.
Старожитності Гуцульщини. Каталог пам"яток історії та культури: у 2-х томах:джерела з етнічної історії населення українських карпат.Т.1:Сакральна спадщина Гуцульщини .-Ів.-Франківськ - Львів,2011 .-447 с.Кільк. прим. 16 (Іст.-6 КХ-6,Коломия-2, Гурт-1, Тур.-1)
12. Лаврук Марія Миколаївна
Гуцули Українських Карпат( етногеографічне дослідження).-Львів,2005 .-288 с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
13. Шухевич Володимир
Гуцульщина: в 5-ти ч.-Х.:В-ць О.Савчук,2018 .-1218 с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
14. Петрик В. М., Остроухов В. В.
Демонологія: еволюція та сучасний стан: навч. посібник .-К.,2005 .-192 с.Кільк. прим 18 (Філос.-2, Гурт.-1, КХ-15)

Запитання № 1694
Дмитро, ПРз. e-mail:
Добрий день, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Побут та матеріальна культура трипільців"
Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Трипільська культура.Т. I .-К.,1940 .-594 с. Кільк. прим. 1 (ФРВ.-1)
2. Трипільська цивілізація у спадщині України. Матріали наук.-практ. конфер.-К.,2003 .-328 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Білінський В.
Українська трипільська культура//Пам"ятки України.-2017.-3 .-С. 26-32. Кільк. прим. 1 (Тур.-1)
4. Бурдо Н.Б.
Трипільська культура - 110 років досліджень//Археологія.2005,- №4 .-С.10-26. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. Бурдо Наталія Борисівна, Відейко М.Ю.
Трипільська культура.Спогади про золотий вік .-Харків,2007 .-415 с. Кільк. прим. 2 (Іст.) електронний примірник: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=1402
6. Відейко М.
Трипільська археологічна культура в Україні//Народна творчість та етнографія,2005.-3 .-С.22-25. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. Відейко Михайло Юрійович. Трипільська цивілізація.-К.,2008 .-160 с. Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
8. Відейко Михайло.
Шляхами трипільського світу .-К.,2007 .-296 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
9. Гладилін В. М.
Замітки до Трипільської культури : [трипільське домобудівництво й глиняне виробництво]//Археологія.-2010.-№3 .-С. 119 - 122.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10. Дяченко О.В., Черновол Д.К.
Склад сім"ї населення західнотрипільської культури//Археологія.-,2009.-№3 .-С.3-12.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11. Конопля В. М., Кочкін І. Т.
Планіграфія й житлобудування трипільських поселень північно-східного Передкарпаття//Вісник Прикарпатського університету.-Ів.-Франківськ,1998.-Вип. І.-С. 34-49.-Історія Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
12. Мицик Вадим Федорович
За законом світового ладу: Трипільська цивілізація і світогляд укр.народу .-К,2007 .-328 с. Кільк. прим. 3 (Іст.-2, КХ-1)
13. Ткачук Тарас Михайлович
Знакові системи трипільсько-кукутенської культурно-історичної спільності (мальований посуд) .-Вінниця,2005 .-418 с. Кільк. прим. 6 (Іст.-2, КХ-4)
14. Шпоть О. С.
Про місце трипільської культури в процесі формування української нації//Гілея.-2018.-№7 .-С. 36 - 39. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1693
Уляна, УЗСО-31. e-mail: roshko.ulyana@ukr.net
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка ,підібрати літературу до курсової роботи "Василь Земляк.Лебедина зграя.Зелені млини".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Дончик В.
Внутрішнє сяйво: [ Василь Земляк]//Дончик Віталій Григорович.Неминуче й неминуще: літературні досліди і хроніки .-К.,2012 .-С. 601 - 608.Кільк. прим. 2 (Заг.ч.з.-1, ХЛ-1)
2. Жулинський М.
Я поведу Вас у вічність : [Василь Земляк]//Жулинський Микола Григорович..Нація. Культура. Література [Текст]:національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури.-К.:Наукова думка,2010 .-С.461-474.Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-2 ХЛ-1)
3. Лабінський М.
Химерна проза Василя Земляка//Пам"ять століть.-К.:Ред. ж-лу,2008.-3 .-С.102-103.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Ковальова Г.
Конотаційна забарвленість діалогічного тексту (на матеріалі романної дилогії В. Земляка "Лебедина зграя", "Зелені млини")//Рідний край,2007.-2 .-С. 64-68.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. Наєнко М.
Шістдесятники: А.Малишко, В.Симоненко, М.Вінграновський, Г.Тютюнник, А.Дімаров, В.Земляк, О.Коломієць, Р. Андріяшик. П.Загребельний, Ф.Роговий, Ю.Мушкетик, В.Стус//Наєнко Михайло Кузьмович..Художня література України. Від міфів до модерної реальності.-К.,2012 .-С. 1002 - 1054.Кільк. прим. 1 (Заг.чз-1)
6. Пелешенко Н.
Християнські релігійно-обрядові моделі в українській химерній прозі (на матеріалі роману Василя Земляка "Лебедина зграя")//Sacrum і Біблія в українській літературі / за ред. Ігоря Набитовича..-Lublin:Ingvarr,2008 .-С.308-318.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. Пуніна О.
"Лебедина зграя" Василя Земляка та " Вавилон ХХ" Івана Миколайчука: романний гротеск і його модифікація в кіноінтерпретації//Слово і час,2013.-4 .-С. 94 - 102.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. //передм. В.Г.Дончика; післям. М.Ф.СлабошпицькогоШевченко А.
Вершник: [ про творчість Василя Земляка]//Шевченко Анатолій.Українцям потрібні перемоги : повість, образки, оповіді,гуморески, публіцистичні статті.-К,2009 .-С.165 - 173.-Серія "In corpore"Кільк. прим. 1 (ХЛ.-1)
9. Земляк В.С.
Зелені млини: роман,№ 3 .-К.,1976 .-152 с.Кільк. прим. 1 (ХЛ.-1)
10. Земляк В.С.
Лебедина зграя. Зелені Млини.-К.,1981 .-623 с.Кільк. прим. 3 (ХЛ-3)
11. Земляк В.С.Твори : в 4-х томах/упоряд. Л.Чубар.- К.:Дніпро,1983-1984 Кільк. прим. 3 (ХЛ.-3)
12. Земляк Василь. Лебедина зграя: романи, оповідання.-К.,2005 .-720 с.Кільк. прим. 11 (ХЛ.-11)

Запитання № 1692
Уляна, УЗСО-31. e-mail: roshko.ulyana@ukr.net
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка ,підібрати літературу до курсової роботи "Василь Земляк.Лебедина зграя.Зелені млини".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Дончик В.
Внутрішнє сяйво: [ Василь Земляк]//Дончик Віталій Григорович.Неминуче й неминуще: літературні досліди і хроніки .-К.,2012 .-С. 601 - 608.Кільк. прим. 2 (Заг.ч.з.-1, ХЛ-1)
2. Жулинський М.
Я поведу Вас у вічність : [Василь Земляк]//Жулинський Микола Григорович..Нація. Культура. Література [Текст]:національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури.-К.:Наукова думка,2010 .-С.461-474.Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-2 ХЛ-1)
3. Лабінський М.
Химерна проза Василя Земляка//Пам"ять століть.-К.:Ред. ж-лу,2008.-3 .-С.102-103.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Ковальова Г.
Конотаційна забарвленість діалогічного тексту (на матеріалі романної дилогії В. Земляка "Лебедина зграя", "Зелені млини")//Рідний край,2007.-2 .-С. 64-68.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. Наєнко М.
Шістдесятники: А.Малишко, В.Симоненко, М.Вінграновський, Г.Тютюнник, А.Дімаров, В.Земляк, О.Коломієць, Р. Андріяшик. П.Загребельний, Ф.Роговий, Ю.Мушкетик, В.Стус//Наєнко Михайло Кузьмович..Художня література України. Від міфів до модерної реальності.-К.,2012 .-С. 1002 - 1054.Кільк. прим. 1 (Заг.чз-1)
6. Пелешенко Н.
Християнські релігійно-обрядові моделі в українській химерній прозі (на матеріалі роману Василя Земляка "Лебедина зграя")//Sacrum і Біблія в українській літературі / за ред. Ігоря Набитовича..-Lublin:Ingvarr,2008 .-С.308-318.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. Пуніна О.
"Лебедина зграя" Василя Земляка та " Вавилон ХХ" Івана Миколайчука: романний гротеск і його модифікація в кіноінтерпретації//Слово і час,2013.-4 .-С. 94 - 102.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. //передм. В.Г.Дончика; післям. М.Ф.СлабошпицькогоШевченко А.
Вершник: [ про творчість Василя Земляка]//Шевченко Анатолій.Українцям потрібні перемоги : повість, образки, оповіді,гуморески, публіцистичні статті.-К,2009 .-С.165 - 173.-Серія "In corpore"Кільк. прим. 1 (ХЛ.-1)
9. Земляк В.С.
Зелені млини: роман,№ 3 .-К.,1976 .-152 с.Кільк. прим. 1 (ХЛ.-1)
10. Земляк В.С.
Лебедина зграя. Зелені Млини.-К.,1981 .-623 с.Кільк. прим. 3 (ХЛ-3)
11. Земляк В.С.Твори : в 4-х томах/упоряд. Л.Чубар.- К.:Дніпро,1983-1984 Кільк. прим. 3 (ХЛ.-3)
12. Земляк Василь. Лебедина зграя: романи, оповідання.-К.,2005 .-720 с.Кільк. прим. 11 (ХЛ.-11)

Запитання № 1691
Ростислав, П-1м. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до бакалаврської роботи "Проблема басків у контексті європейської політики Іспанії".
Потрібна література щодо методології та джерельної бази дослідження, становлення та еволюція європейської політики іспанії, ставлення ЄС до проблеми басків та її вплив на зовнішню політику іспанії...
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Поліщук, К. В.
Етнонаціональний вимір конфлікту у Країні Басків : Автореферат дис. ...канд. політ наук. Спец.23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Львів, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)

2. Ткач В.
Націоналістичні та сепаратистські рухи Іспанії. Сучасний стан//Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць.-К.:Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; Ін-т міжнародних відносин,2011.-Випуск 95.-Ч. 1 .-С.54-57. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
3. Мяловицька Н.А.
Іспанія - "держава автономій": [конституційне право]//Держава і право: збірник наукових праць.-К.,2007 .-С.172-183.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)

4.
Сергеев, В. М.
Терроризм и проблемы Страны Басков // Политические Исследования. – 2013. – № 2. – С. 173-176. – Рец. на кн.: Хенкин С. М. Баскский конфликт: истоки, характер, метаморфозы / С. М. Хенкин, Е. С. Самсонкина. - М., 2011. - 379 с. кільк. прим. 1 (Іст - 1)
5.
Кожановский, А. Н.
"Баскский вопрос": этнический или территориальный? : [национальные отношения в Испании] // Общественные науки и современность. – 2011. – № 6. – С. 110-122. кільк. прим. 1 (Іст - 1)
6.
Хенкин, С.
Баскский конфликт: история и современность:[история Испании] // Новая и новейшая история. – 2008. – № 4. – С.41-59. кільк. прим. 1 (Іст - 1)

7. Федорова Катерина Олегівна
Зовнішня політика Іспанії на початку ХХІ століття: монографія .-Warszawa:"Diamond trading tour",2014 .-100 с.


8. Іваницька Ольга Павлівна
Новітня історія Іспанії в життєписах королів. Альфонсо ХІІІ- король парадоксів .-Чернівці,2006 .-232 с.Кільк. прим. 4 (Іст.-2, КХ-2)

9. Поліщук К.
Полівалентність ідеології баскського націоналізму в контексті сучасних політичних реалій//Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-Львів:Львівський нац. ун-т ім. І.Франка,2005.-Вип. 15.-С. 53-58. Кільк.прим. 1 (МВ.-1)
10. Ціватий В.
Зовнішня політика та дипломатія Іспанії: інституційний вимір від витоків до сьогодення//Зовнішні справи.-К.:Ред. ж-лу,2014.-5 .-С. 54-55.-Рец. на кн.: История внешней политики Испании / Н. Е. Аникеева [и др.]. - М. : Международные отношения, 2014. - 504 с. Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
11. Фельтина, А. Н.
Все об Испании. – Харків, 2006. – 543 с.
кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1690
Іра, ПОІнф.-46. e-mail: bulat99y@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової "Роль ігрової діяльності у формуванні логіного мислення молодших школярів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.2
Г 14 Гайштут, О. Г.
Тренінг інтелекту школяра: учись мислити, думати, міркувати. – Кам"янець-Подільський, 2002. – 308 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
2.Теоретичні основи розвитку логічного мислення молодших школярів засобами навчальних ігор//Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць.-Ів.-Франківськ:НАІР,2014.-вип. 3 .-С. 9 - 15.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
4. 74.200.4
Р 64 Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
5.
Васютіна, Т.
Підготовка вчителя до організації ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи // Вісник Черкаського університету [Текст]. – Черкаси, 2007. – вип. 101. – С. 122-127. – (сер. "Пед. науки")Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. 74.200
С 59 Сокуренко, О. О.
Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку засобами ігрової діяльності : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. . – Херсон, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7. Носенко Л.,Скопич Н.
Творчі вправи та ігри як невід"ємна частина логічного мислення молодших школярів//Початкова школа.-К.,2005.-7 .-С.40-41 Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8. Скворчевська Ольга Володимирівна.
Ігрові методики роботи з учнями 1-4 класів.-Харків,2007 .-208 с.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. 78.39
Ш 95 Шуляк, С. О.
Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодих школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці. : Автореферат дис. ..канд.хім. наук . – К., 2006. – 19с Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10. Бутрім Валентина
Логічні вправи - корисні й цікаві: дидактичні матеріали для розвитку логічного мислення учнів поч.класів .-К.,2007 .-120 с.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. Ігрові форми організації навчальної діяльності учнів у школі 1 ступеня /В. М. Бегей, М. П. Оліяр, Л. В. Степанова, З. Є. Файчак .-Львів,1996 .-103 с.Кільк. прим. 3(КХ-3)
12.
Кучерко, Л.
Розвиток емоційного інтелекту для психологічного комфорту учнів у позаурочних та позашкільних заходах // Початкова школа. – 2019. – № 5. – С. 49 - 50. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)

Запитання № 1689
, УМЛф-1. e-mail: pavlukivska02@gmail.com
Підкажіть, будь ласка, підручники для вивчення історії української літератури, буду дуже вдячна!
відповідь
Ви не вказали яке саме століття, тому пропонуємо переглянути підручники із історії давньої української літератури, оскільки саме цей період вивчають на першому курсі.
1. 83.3(4Укр)1я2
Д 13 Давня українська література: словник-довідник / за ред. П.Білоуса. – К., 2015. – 208 с. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Бібл. – 1, Гурт№5. – 1)
2. 83.3(4Укр)1я72
Д13 Давня українська література: хрестоматія / Упоряд. М.М. Сулима. – 3-тє вид. – К., 1996. – 656 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
3. 83.3(4Укр)
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська література: підручник / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. , 1989. – 414 с. кільк.прим.: 23 (КХ. – 19, ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 1)
4. 83.3(4Укр)
І 90 Історія української літератури: у 12-ти т.. т. 1 : Давня література (Х - перша половина ХVI ст.) / наук.ред. Ю.Пелешенко, М.Сулима. – К. , 2014. – 838 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
5. 83.3(4Укр)1я73
П49 Полєк, В. Т.
Історія української літератури Х-XVII століть: навч. посібник. – К., 1994. – 144 с. кільк.прим.: 7 (ХЛ. – 7)
6. Возняк М. С.
Історія української літератури у 2-х кн.,Кн. 2 .-2-е вид., випр.-Львів:Світ,1994 .-560 с. Кільк. прим. 108 (ХЛ-1 КХ-107)
7. Возняк М.
Історія української літератури у 2-х книгах.Кн. 1 .-2-е вид., виправл.-Львів:Світ,1992 .-696 с.Кільк. прим. 3 (Заг.ч.з.-1, КХ-2)Кільк. прим. 108 (ХЛ-1 КХ-107)
8. 83.3(4Укр)1
А 46 Александров, О.
Література Київської Русі: Між міфопоетикою і християнським символізмом: статті, монографія. – Одеса, 2010. – 472 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
9. Баран Євген, Табачин Лариса
Історія української літератури Х-ХVIII ст. : Метод.рекомен. до курсу лекцій і практичних занять .-Ів.-Франківськ:Плай,2002 .-36 с.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10. Білоус Петро Васильович
Історія української літератури ХІ-ХVIII cт.:навч. посібник .-Рек. МОН; 2-ге вид., стереотип.-К.,2012 .-376 с.Кільк. прим. 12 (Заг.ч.з.-2, ХЛ-9, Коломия-1)
11. 83.3(4Укр)1
П 23 Пелешенко, Ю. В.
Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХIII -ХV ст.): Джерела.Система жанрів. Духовні інтенції. Постаті:монографія.. – 2-ге вид.,перероб. і доп. – К., 2012. – 608 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
12. 83.3(2Укр)1
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська поезія. – К., 1972. – 156 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13. Історія української літератури у 8-ми т. /від. ред. Махнорець Л. Є..Т. 1.:Давня література (ХІ-перша половина XVIII ст.) .-К.,1967 .-538 с.Кільк. прим. 11 (Заг.ч.з.-6, КХ-4, ХЛ-1)
14. Новик Ольга Петрівна.
Історія української літератури ( давньої): навчальний посібник.-К.,2007 .-224 с.

Запитання № 1688
, . e-mail:
Підскажіть будь ласка літературу на тему :Соціально-педагогічна робота з дітьми в дитячому оздоровчому закладі
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Стародубцева, І. В.
Організація роботи в літньому дитячому оздоровчому комплексі "АЛСУ" (закінчення) / І. В. Стародубцева, А. С. Єфимчук, Т. І. Криволуцька // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 7. – С.34-44. Кільк. прим. 1 (Філос.)
2.
Бойко, С.
Барви літа. Дозвілля учнів пришкільних оздоровчих таборів / С. Бойко, Л. Совенко // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2009. – № 6. – С.69-72.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Пометова, Е. Ю.
Организация работы летнего пришкольного лагеря: практический аспект / Е. Ю. Пометова // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 14-15. – С. 2-13.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4. 88.840
О40 Одаренные дети [Текст] / Общ. ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. – М., 1991. – 376 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5. 74.200.58
Л 22 Лаппо, В. В.
Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах [Текст]: навч. посібник / Віолетта Валеріївна Лаппо. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2012. – 300 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 74.200я73
П67 Поясик, О. І.
Методика виховної роботи [Текст] : навч. посібник / О. І. Поясик, В. В. Лаппо. – Ів.-Франківськ, 2011. – 202 с. кільк.прим.: 54 (КХ. – 40, ЗагЧЗ. – 5, Педагог. – 5, Коломия. – 1, Коледж. – 3)
7.
Лепьошкіна, О. В.
Позакласна робота як складова частина програми роботи з обдарованими дітьми / О. В. Лепьошкіна // Обдарована дитина. – 2009. – № 6. – С.40-42.
8. 74.202.4
Б 94 Бухлова, Н. В.
Обдарована дитина. Психолого-педагогічний супровід [Текст] / Наталія Василівна Бухлова ; упоряд. Ж.Сташко. – К. : Шкільний світ, 2013. – 104 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9. 74.202.21
Н 15 Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика [Текст]: збірник наукових праць. Вип.1 2014 (12) / І. С. Волощук (гол. ред.) та ін. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 158 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1, Коломия. – 1)
10. 88.8
Г 47 Гільбух, Ю. З.
Розумово обдарована дитина: психологія, діагностика, педагогіка [Текст] / Юрій Зіновійович Гільбух. – К. : Віпол, 1993. – 75 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1687
, І-21. e-mail:
Література до теми: "Богдан Хмельницький – видатний державний діяч". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр)46
Б 87 Брехуненко, В.
Богдан Хмельницький. – К., 2007. – 72 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
2. 63.3(4Укр)46
К 30 Качмарчик, Я.
Гетьман Богдан Хмельницький. / Януш Качмарчик. – Перемишль-Львів, 1996. – 317 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(2Укр)
К72 Костомаров, М.
Богдан Хмельницький / Ред. Замлинський М.О. – К., 1992. – 93 с. кільк.прим.: 23 (КХ. – 20, Іст. – 3)
4. 63.3(4Укр)46
К72 Костомаров, М.
Богдан Хмельницький / пер.Завгородньої Т.С. – Дніпропетровськ, 2004. – 843 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(4Укр)461
К82 Крип»якевич, І. П.
Богдан Хмельницький / Відп. ред. Шевченко Ф.П.. – Львів, 1990. – 408с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, Іст. – 4)
6. 63.3 (4Укр)
О-74 Осипов, К.
Богдан Хмельницький. – Львів, 1949. – 112 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Іст. – 2)
7. 63.3(4Укр)46
С51 Смолій, В. А.
Богдан Хмельницький / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К., 2003. – 400 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 2)
8. 63.3(4Укр)46
С51 Смолій, В. А.
Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет / Валерій Андрійович Смолій, В. С. Степанков. – К. , 2009. – 680 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 63.3(4Укр)46
Ч 96 Чухліб, Т.
Секрети українського полівасалітету. Хмельницький - Дорошенко - Мазепа. – К. , 2011. – 327 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
10. 63.3(4Укр)46
Г25 Гвоздик, -. П.
Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорізьке / - Пріцак Л. Гвоздик. – К., 1999. – 216с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 63.3(4Укр)46
Г91 Грушевський, М.
Про батька козацького Богдана Хмельницького. – Дніпропетровськ, 1993. – 67 с. кільк.прим.: 12 (Іст. – 2, КХ. – 10)
12. 63.3(4Укр)46я2
К 56 Коваленко, С. С.
Україна під булавою Богдана Хмельницького: енциклопедія у 3-х томах. Том 1. – К., 2007. – 376 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13. 63.3(4Укр)46я2
К 56 Коваленко, С. С.
Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія у 3-х томах. Том 2. – К., 2008. – 480 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
14. 63.3(4Укр)46я2
К 56 Коваленко, С. С.
Україна під булавою Богдана Хмельницького: енциклопедія у 3-х томах. Том 3. – К., 2009. – 480 с. прим.: 1 (Іст. – 1)
15. 63.3(4Укр), 01
М13 Федорук, Я.
Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми (1648-- серпень 1649рр.) / Ред. Патерига М. – Львів, 1993. – 69 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)

Запитання № 1686
Марія, Аз-32. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової "Структурно-семантичні моделі фразеологічних одиниць в сучасній англйській мові"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. //відп.ред. М.П.ФабіанГотра Ю. Ю. Теоретичні засади аналізу фразеологічних одиниць сучасної англійської мови//Сучасні дослідження з іноземної філології [Текст]: зб.наук.праць.-Ужгород:ПП Аутдор-Шарк,2016.-вип. 14 .-С. 54 - 64.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з-1)
2. Гуменюк І.І. Структурні та лексико-семантичні особливості фразеологічних одиниць із колоративами в англійській мові:Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.04 - германські мови .-Чернівці,2010 .-20с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
3. Дергун Т. В. Характеристична функція фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях : когнітивно-риторичний аспект//Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.-Чернівці:ВД "РОДОВІД",2014.-Вип. 690-691 .-С. 178 - 182. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. Жолудько Г. А. Класифікація фразеологічних одиниць у слензі американського варіанту англійської мови//Германські мови : основні напрямки дослідження мови та культури [Текст]: матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції 13-14 березня 2009 року.-Житомир:ЖДУ,2009 .-С. 56 - 57.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. Зубрик А. Особливості та труднощі перекладу англійських фразеологічних одиниць//Актуальні питання лінгвістики,літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов :матеріали п"ятої всеукр. наукової конференції.-Тернопіль:ТНЕУ,2011 .-С. 133-134. Кільк. прим. 1 (КХ-1)
6. Кузнєцова Г.В. Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти:Автореферат дис. ... канд.філолог. наук. Спец.10.02.04 - германські мови .-Донецьк,2008 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
7. Трофімова О. В. Структура та семантика фразеологічних одиниць на позначення негативних емоційних станів в англійській мові//Іноземні мови. Зарубіжна література.Методика викладання,2010.-1 .-С. 51-67 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Білоус Ю.В. Структурно-семантичні особливості соматичних фразеологізмів у німецькій мові:автореф. ... канд. філолог. наук.:10.02.04(Германські мови) .-Одеса,2018 .-19 с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
9. Ажнюк Б.М. Англійська фразеологія у культурно-етнічному висвітленні .-К.:Наук. думка,1989 .-136 с. Кільк. прим. 1 (КХ-1)
10. Бабаева Г.
Структурно-семантические модели компаративных фразеологизмов в английском языке//Філологічні науки: збірник наукових праць Полтавського нац. педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.-Полтава:ПНПУ ім. В.Г.Короленка,2011.-Вип. 9 .-С. 99 - 103. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1685
Юлія, . e-mail:
Формування читацьких умінь і навичок молодших школярів
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ампілогова, Л. П.
Розвиток читацьких компетентностей молодших школярів засобами інтерактивних прийомів роботи з текстом / Л. П. Ампілогова, Т. В. Гонгало // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 16-18. – С. 54-57. Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
Компаній, О.
Формування читацьких інтересів молодших школярів в інформаційно-навчальному середовищі / О. Компаній // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 5. – С. 32 – 34 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
3.
Компаній, О.
Формування читацьких інтересів молодших школярів із використанням мультимедії та інтернету / О. Компаній // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 17-19. Кільк. прим. 1 (Пед)
4. 74.268.3(4 Укр)
К65 Копчук, А. М.
Виховання читацьких інтересів учнів [Текст] : посібник для вчителів / А. М. Копчук. – К. : Знання, 1985. – 46 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5.
Лавріненко, Л.
Формування читацьких умінь і навичок молодших школярів у педагогічній спадщині Т.Лубенця ( до 160-річчя від дня народження) / Л. Лавріненко // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 41 - 43. Кільк. прим. 1 (Метод. каб.)
6.
Молчанова, Т. О.
Розвиток читацьких компетентностей молодших школярів: вправи та методичні поради / Т. О. Молчанова // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 15. – С. 14-18. Кільк. прим. 1 (Пед)
7. 83.8
К 30 Качак, Т. Б.
Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти [Текст]: літ. та наук.-метод. статті, рецензії / Тетяна Богданівна Качак. – Ів.-Франківськ : Тіповіт, 2013. – 132 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
8.
Скоромовська, І.
Читацька активність молодших школярів як предмет дослідження західноукраїнських педагогів міжвоєнної доби / І. Скоромовська // Вісник Прикарпатського університету[Текст]. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. LI. – С. 37-41. – (Педагогіка)
9. 74.261.8.укр.
Н15 Навчаємо і виховуєм на уроках читання. – К. : Радянська школа, 1986. – 130 с. кільк.прим.: 10 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 8)
10. 74.200
П24 Педагогічна спадщина з питань дитячого читання [Текст] / ред. Е. М. Марієнгоф. – К. : Радянська школа, 1941. – 252 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
11.
Заїка, О.
Формування навички свідомого читання у молодших школярів як передумова успішного навчання в основній школі / О. Заїка // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 6. – С.11-14. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ампілогова, Л. П.
Розвиток читацьких компетентностей молодших школярів засобами інтерактивних прийомів роботи з текстом / Л. П. Ампілогова, Т. В. Гонгало // Початкове

Запитання № 1684
, ПО-22. e-mail:
Педагогічні уміння і педагагічна майстерність
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.204я73
П24 Педагогічна майстерність: хрестоматія: навчальний посібник / за ред. І. А. Зязюна. – Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2006. – 606 с. кільк.прим.: 31 (КХ. – 23, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2, Коломия. – 1)
2. 74.204я73
П24 Педагогічна майстерність: підручник для студ. вищих пед. навч. закладів / за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. , 2004. – 422 с. кільк.прим.: 72 (ЗагЧЗ. – 1, Коледж. – 2, КХ. – 67, Прир. – 1)
3. 74.58я73
П24 Педагогічна майстерність: підручник / за ред. І. А. Зязюна. – доп. МОУ. – К., 1997. – 349 с. кільк.прим.: 44 (ЗагЧЗ. – 5, КХ. – 33, Педагог. – 1, Гурт№5. – 2, Прир. – 2, Коледж. – 1)
4. 74.204
П24 Педагогічна майстерність: підручник / за ред. І. А. Зязюна. – доп. МОУ. – К., 1997. – 349 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
5. 74.204
П24 Педагогічна майстерність: підручник для студ. вищих пед. навч. закладів / за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К., 2004. – 422 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
6. 74.1я73
З 14 Загородня, Л. П.
Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу: навч. посібник / Людмила Петрівна Загородня, С. А. Тітаренко. – Рек. МОН; 2-ге вид. – Суми, 2010. – 319 [1] с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1)
7. 74.204
М67 Мітюров, Б. Н.
Педагогічна майстерність учителя / Б. Н. Мітюров. – К. , 1966. – 128 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2 Педагог. – 1)
8. 74.204я73
М 33 Матвеєва, Н.
Педагогічна майстерність: практикум: навч.-метод.супровід самост.роботи студентів / Наталія Матвеєва. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2015. – 328 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
9. 74.204
С38 Синица, І. О.
З чого починається педагогічна майстерність [Текст] / І. О. Синица. – К., 1972. – 168 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 2 КХ. – 3)
10. 74.204.2
С38 Синиця, І. О.
Педагогічний такт і майстерність учителя / І. О. Синиця. – К. , 1981. – 316 с. кільк.прим.: 10 (Педагог. – 5, КХ-5)
11. 74.204.2
К39 Кіліченко, О. І.
Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід [Текст] : навч. посіб. / О. І. Кіліченко, І. В. Кланічка. – Рек. МОН. – Ів.-Франківськ : Вид. Кушнір Г.М., 2009. – 206 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Педагог. – 2)
12. 74
В 54 Витоки педагогічної майстерності [Текст]: збірник наукових праць. Випуск 3, 6, 7. – Полтава : ПНПУ, 2007-2010. – 246 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1683
Тетяна, ПОП. e-mail: tetyana.duzhak19@gmail.com
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему "Арт-терапевтичні технології у вирішенні конфліктів у середовищі початкової школи"! Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Дербеньова, А.
Педагогічний конфлікт: структура, сфера, динаміка: [ вставка] // Зарубіжна література в школі. – 2012. – № 5. – С.20 - 21.
2. Заїка, Н.
Конфлікт у школі // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 5. – С.35-36.
3. Алова, А.
Вирішення шкільних конфліктів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 9. – С. 18-27.
4. Бовть, О. Б.
Проблеми шкільної віктимізації та її запобігання // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 4. – С.105-116.
5. Валкер, Д.
Характерные конфликты в классе // Тренинг разрешения конфликтов (для начальной школы). Как нам договориться?: практ. рук-во по ненасильственному разрешению конфликтов . – СПб, 2001. – С. 34 - 52. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. Капкович, С.
Конфлікти та шляхи їх подолання / С. Капкович, О. Кепканова // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 2. – С. 30-39. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. Лисенко, А.
Психолого-педагогічна готовність майбутніх учителів у педвузах України до розв»язання конфліктних ситуацій // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2007. – Вип.15-16, Ч.1. – С. 212-218. – (Педагогіка) кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8.
Лустенко, І.
Конфлікт у школі // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 3. – С. 32-37. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9.
Парходько, Г.
Емоційні погладжування в педагогічних конфліктах / Г. Парходько, В. Ракітіна // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 1. – С. 47-51. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Пензай, Л.
Управління конфліктами у школі: [педагогічні умови формування професіоналізму вчителів у конфліктах] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2014. – № 12. – С. 31-32.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Пугач, М.
Етюди педагогічних конфліктів // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 1. – С. 34 - 39., № 2. – С. 33 – 39, № 3. – С. 36 – 39, № 4. – С. 34 – 39, № 11. – С. 35 – 39, № 12. – С. 31 – 35. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13. Львова Н.
Тривожність. Арт-терапевтичні методи роботи з дітьми//Психолог.-,2019.-2 .-С.42 - 55. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
14. Присяжнюк І.
Посттравмувальний стресовий розлад. Арт-терапевтичні прийоми//Психолог.-,2018.-19-20 .-С. 14 - 23. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
15. Деркач О.
Арт-терапія на допомогу школі//Мистецтво та освіта.-,2010.-2 .-С.25-37. Кільк. прим. 1 (Мист.-1)

Запитання № 1682
Андрій, . e-mail:
Порівняльний аналіз монархії іреспубліки, як форм державного правління
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Богатир, В. В.
Еволюція форми держави // Наше право. – 2010. – № 1. – С.5-11.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2.
Бостан, С.
Форма державного правління : закономірності, тенденції, особливості розвитку // Право України. – 2014. – № 8. – С. 27-39. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3. Бостан, С. К.
Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики : монографія / Сергій Констянтинович. Бостан. – Запоріжжя : Юридичний ін-т, 2005. – 540 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
4.
Алєксєєнко, І. Г.
Форми правління в європейських країнах : шлях до уніфікації монархії та республіки / І. Г. Алєксєєнко // Держава і право [Текст] : збірник наукових праць.Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Вип.50. – С. 662 - 668. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Протасова, В.
Республіканська форма правління: юридична природа і управління. / В. Протасова // Юридична Україна. – 2007. – № 6. – С. 19-25. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. Бариська, Я. О.
Форма державного правління: загальнотеоретичне дослідження : Автореферат дис. ... канд.юридич. наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і прави; історія політичних і правових вчень / Я. О. Бариська. – Львів, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
7.
Ярош, О.
Монархія, як форма державного устрою // Jus honorum . – К., 2004. – С. 12 - 30. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Волощук, О. Т.
Поняття форми правління : від античності до сучасності : [конституційне право зарубіжних країн] // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Випуск 54. – С. 186-193. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
9.
Литвинов, О. М.
Засади демократичної організації влади та республіканської форми правління в Україні в правових позиціях Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 5. – С.32-39. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10.
Макарова, З. С.
Проблеми класифікації (типологізації) форми державного правління : [конституційне право] // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2015. – № 1. – С. 67-73. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
11. 66.01
Н 64 Мироненко, П. В.
Форма правління: політичні трансформації на зламі століть: монографія . – К., 2014. – 220 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, Іст. – 2, Гурт№5. – 1)
12.
Процюк, І. В.
Класифікація форм державного правління // Проблеми законності [Текст]: академічний збірник наукових праць / відп. ред. В.Я.Тацій. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 3-13. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
13.
Щокін, Г.
Форми державного правління // Основи політичної науки. / Г.В.Щокін. – К., 2006. – С.63-77. кільк.прим.: 10 (КХ. – 3, Іст. – 5, Гурт№5. –2)

Запитання № 1681
Наталія, МВ21. e-mail:
Період якобінської диктатури: причини та наслідки
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бондарчук, І.
Експериментальні уроки з всесвітньої історії (9 кл.) : [Урок 3. Встановлення республіки. Якобінська диктатура. Урок 4. Термідоріанська реакція і Директорія. Бонапартистський переворот 1799 року] // Історія в школі. – 2012. – № 5-6. – С. 27-31. – Прод. Поч. : № 4. Кільк. прим. 1 (Іст
2. Собуль, А.
Парижские санкюлоты во время якобинской диктатурыНародное движение и революционное правительство . – М. , 1966. – 592 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. Из истории якобинской диктатуры. Труды межвузовской научной конференции по истории якобинской диктатуры. – Одесса , 1962. – 570 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Голованов, С. О.
Велика Французька буржуазна революція // Всесвітня історія . – К., 2006. – С.215-224. Кільк. прим. 1 (Іст)
5.
Лисенко, С.
Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Розгортання революції. Якобінська диктатура. Всесвітня історія, 9 клас // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 9. – С. 31-34.Кільк. прим. 1 (Іст)
6. Ревуненков, В. Г.
Очерки по истории Великой французской революции. Якобинская республика и ее крушение . – Ленинград , 1983. – 287 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
7. Из истории якобинской диктатуры. Труды межвузовской научной конференции по истории якобинской диктатуры. – Одесса, 1962. – 570 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. Буржуазия и Великая французкая революция. – М. . ун-та, 1989. – 216 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Іст. – 1)
9. Кропоткин, П. А.
Великая французская революция 1789-1793 / Отв.ред. В.М. Далин. – М. , 1979. – 176 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10. Лотте, С. А.
Великая французская революция . – М.-Л., 1933. – 307с. кільк.прим.: 1 (ФРВ. – 1)
11. Манфред, А. З.
Великая французская революция / Отв.ред. В.М. Далин. – М., 1983. – 431 с. кільк.прим.: 5 (Іст. – 3КХ. – 2))
12. Коваленко, Л. А.
Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичні рухи на Україні в кінці XVIIIст. / Ред. Чужина С.М. – К. , 1973. – 167с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
13. Ададуров, В.
Історія Франції. Королівська держава та створення нації ( від початків до кінця ХV111 століття) . – Львів, 2002. – 412 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
14. Документы истории Великой французской революции : учеб. пособ. Т. 1, Т. 2 / отв.ред. А.В. Адо. – М., 1990-1992. – 352 с. кільк.прим.: 24 (КХ. – 20, Іст. – 4)

Запитання № 1680
Діана, МВ. e-mail:
Підкажіть літерутуру до теми: Характеристика Декларації прав людини. Дяку
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // Світ у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.: основні тенденції політичного та соціально-економічного розвитку : навч. посібник / О.І.Сич, А.В.Мінаєв. – Чернівці, 2010. – С. 137 - 143. кільк.прим.: 15 (КХ. – 11, МВ. – 2, Іст. – 1, Гурт№5. – 1)
2.
Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р. // Релігійна панорама. – 2008. – № 4. – С.44-63. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3.
Оніщук, М. В.
Захист прав людини і громадянина в Україні: стан, проблеми і перспективи : [Загальна декларація прав людини] // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 11-12. – С.182-186.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
Рабінович, С.
Загальна декларація прав людини: до характеристики ціннісно-нормативних витоків // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 1. – С.86-96.
5.
Савонюк, Р. Ю.
Загальна декларація прав людини та проблеми забезпечення прав суб»єктів кримінального процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 6. – С.51-58. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. 342(477)
К 65 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні [Текст]: матер. Міжрегіональної наук.-практ. конференції, присвяченої проголошенню Загальної декларації прав людини (м.Ів.-Франківськ, 8 грудня 2009 р.). – Ів.-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. – 266 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
7.
Анісімова, Г. В.
Концепція природного екологічного права в Загальній декларації прав людини / Г. В. Анісімова // Проблеми законності [Текст]: республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С.108-117. кільк.прим.: 2 (Юр. – 2)
8.
Логвиненко, О. І.
Значення Загальної декларації прав людини у становленні інституту європейських стандартів захисту прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 11-12. – С.266-269. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
9.
Рабінович, П.
Перша універсальна ідеологія світу : [до 60-річчя проголошення Всезагальної декларації прав людини] / П. Рабінович // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С.4-11. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
10.
Рабінович, П.
Світовий маніфест гуманізму : [до 60-річчя проголошення Загальної декларації прав людини] // Право України. – 2008. – № 12. – С.23-30. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
11.
Рабінович, П.
Світова "Біблія" людських прав :[до 60-річчя проголошення Всезагальної декларації прав людини] // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 1. – С.21-31. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
12.
Тацій, В.
60 років Загальній декларації прав людини // Право України. – 2008. – № 12. – С.17-23. Кільк. прим.1 (Юрид.-1)

Запитання № 1679
Ліля Б, . e-mail:
Естетичне виховання молодших школярів засобами довкілля
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Біда, О. А. Естетичне виховання молодших школярів за допомогою засобів довкілля // Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч.посібник. – К., 2000. – С.314-321. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Прир. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
2. Джобула, О. Погляди Василя Сухомлинського на естетичне виховання школярів // Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки . – Ів.-Франківськ, 2007. – С.29-34. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, ХудГраф. – 2)
3. Калініна, Л. Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С.24-27.Кільк. прим. 1 (пед)
4. Бурса Г. П.
Естетичне виховання учнів у позакласній роботі [Текст] .-К.:Радянська школа,1963 .-86 с.
5. Щербо, А. Б.
Естетичне виховання учнів у початкових класах. – К., 1969. – 234 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 1 Педагог. – 2)
6. Артеменко, М. М.
Природа і естетичне виховання учнів. – К., 1984. – 80 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
7. Основы эстетического воспитания: Пособие для учителя / Под ред. Н. А. Кушаева. – М., 1986. – 240 c. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8.Черниш, Т. Естетичне виховання молодших школярів засобами дитячого музичного фольклору // Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції: збірник наукових праць. – Коломия, 2009. – С. 143-148. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

9.
Савчук, І.
Естетичне виховання школярів у позаурочний час: соломоплетіння // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – № 7-8. – С. 8-10. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10. Даденков, М. Ф.
Естетичне виховання. – К., 1956. – 26 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. Гончаренко, Ю. В.
Естетичне виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності : Автореферат дис. ... канд. пед. наук. – Луганськ, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
13. Силіна, В. К. Кіно в школі як засіб естетичного виховання. – К. , 1968. – 176 с. – кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
14.
Андрусишин, Р.
Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічної виразності / Р. Андрусишин // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. LI. – С. 100-102. – (Педагогіка)

Запитання № 1678
Максим , МВ 2. e-mail:
ООН як гарант миру
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гелетій, М.
Механізми миротворчої діяльності ООН та проблема її реформування // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. – Львів, 2007. – Вип. 21. – С. 68-73. – (Міжнародні відносини) кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2.
Бурачок, Л.
Миротворча діяльність ООН на початковому етапі "холодної війни" / Л. Бурачок, О. Яцків // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 23-24. – С. 207-212. – (Історія) кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
3.
Король, І.
Діяльність ООН на підтримку миру в роки "холодної війни" // Гарант миру і безпеки: до 60-річчя утворення ООН / І.Король. – Ужгород, 2005. – С. 55-77. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4.
Іващенко, А. М.
Нова роль ООН у миротворчості / А. М. Іващенко, Т. М. Комолаєва, В. В. Грицюк // Оборонний вісник. – 2016. – № 11. – С. 4-10. Кільк. прим. 1 (Пед.коледж-1)
5.
Гатилов, Г.
"Голубые каски" ООН на службе мира // Международная жизнь. – 2010. – № 9. – С. 33 - 42.Кільк. прим. 1 (МВ-1)
6. 66.4(0)
З 16 Заемский, В. Ф.
ООН и миротворчество: курс лекций.. – М., 2008. – 312 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
7.
Король, І.
Миротворча діяльність ООН // Гарант миру і безпеки [Текст] : до 60-річчя утворення ООН / І.Король. – Ужгород, 2005. – С. 35-54. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
8.
Шустов, В.
Эволюция миротворчества ООН // Международная жизнь. – 2008. – № 10. – С.61-73. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
9.
Комышанов, В.
Наша цель - миротворчество и разоружение: [Федерация мира и согласия - международная общественная организация с консультативным статусом при Экономическом и социальном совете ООН ] // Международная жизнь. – 2009. – № 10. – С. 135-144. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1
10.
Гогоша, О.
Політико-правові аспекти миротворчих операцій ООН // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. – Львів, 2007. – Вип. 21. – С. 9-16. – (Міжнародні відносини) кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
11. 66.4(0)
З 99 Зябкин, А. И.
Организация Объединенных Наций (ООН) - универсальная международная организация общей компетенции: учеб. пособ.. – СПб., 2008. – 440 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
12. 66.4(0)612
Ф 33 Федоров, В. Н.
ООн и проблемы войны и мира. – М., 1988. – 264 с.кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
13.
Галака, С. П.
Боротьба ООН проти розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 99, Ч.1. – С. 30-35. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
14. 64.4(0)6
Е91 Ефимов, Г. К.
Устав ООН - инструмент мира. – М. , 1986. – 136 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1677
Аня, Х(з)-31. e-mail:
Доброго вечора. Допоможіть дібрати літературу до теми "Порівняння показників адсорбції косметичної сировини для скрабів"
відповідь
Дана тема дуже мало описана в нашій бібліографії, тому ми не можемо дати вичерпної відповіді на ваше запитання. Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. Також ви можете скористатись електронними виданнями, які містяться в розділах "Репозитарій ПНУ" чи "Електронна бібліотека".
1. Сучасні проблеми дерматовенерології, косметології та управління охороною здоров"я:збірник наукових праць/за ред. П. П. Рижка,Вип. 3 .-Харків:Фоліо,2004 .-96 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
2. Косметика. Косметические препараты и теоретические основы современной практической косметики /Ред. Т.А. Туркулевич .-К.,1990 .-334 с.Кільк. прим. 1 (Бібліограф.-1)
3. Резанова Наталия
Чувств изнеженных отрада... История парфюмерии и косметики.-К.,2004 .-124 с.Кільк. прим. (Худрг.-1)
4. Ягодка В. С.
Лекарственные растения в дерматологии и косметологии .-К.,1991 .-272 с.
5. Гайдук И.В. , Гайдук В.И.
Все о косметике,Ч.1 .-Запоріжжя,1991 .-191 с.Кільк. прим. 2 (Бібл.-1, КХ-1)
6. Демина М.
Красим губы : [косметика]//Химия и жизнь.-2012.-3 .-С. 42-46. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)

Запитання № 1676
Марія, Х-41. e-mail:
Допоможіть із літературою до теми: "Визначення нітрат-іонів".
Дякую!
відповідь
Дана тема дуже мало описана в нашій бібліографії, тому ми не можемо дати вичерпної відповіді на ваше запитання. Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. Також ви можете скористатись електронними виданнями, які містяться в розділах "Репозитарій ПНУ" чи "Електронна бібліотека".
1. Кундельська Т. В., Палійчук А. В.
Дослідження вмісту нітратів в продуктах харчування, що реалізуються на території міста Івано-Франківськ//Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-Ів.-Франківськ,2014.-2 .-С. 70-74. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
2. Кочкодан О. Д., Кочкодан В. М.
Вплив фізико-хімічних властивостей полімерних мембран на ефективність нанофільтраційного очищення води від нітратів//Біоресурси і природокористування.-К.,2014.-3-4 .-С. 58-62.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
3. Лозовський О.В.
Каталітична очистка водних середовищ від нітрат- та нітрит-іонів:Автореферат дис. ... канд. хіміч. наук. Спец.21.06.01 - екологічна безпека .-К.,2010 .-20с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
4. Сопронюк М.Т.
Нітрати//Безпека життедіяльності.-2010.-№4 .-С.39-40. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. Гвоздяк П. И. [и др.]
Очистка питьевой воды от нитратов пробиотиками//Энерготехнологии и ресурсосбережение.-2014.-№5-6 .-С. 50-54.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
6. Екологічна безпека: підручник/Шмандій В.М. та ін.-Рек. МОН .-Херсон,2013 .-366 с.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
7. Качинський Анатолій Броніславович
Екологічна безпека України : системний аналіз перспектив покращення:монографія .-К.,2001 .-312 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
8. Хилько Микола Іванович, Кушерець В.
Екологічна безпека: термінологічний словник-довідник .-К.,2006 .-144 с.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)

Запитання № 1675
Богдан, ПТБД-21. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми
Підвищення рівня конкурентоспроможності продукції
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Синиця Світлана Михайлівна, Гринів Л. В., Крупа О. М.
Управління конкурентоспроможністю підприємств: навчальний посібник.-Рек.МОН .-Ів.-Франківськ:Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника,2010 .-408 с.Кільк. прим. 134 (Іст.-3, Гурт.-1, КХ-130)
2. Хлопова О.
Проблема підвищення конкурентоспроможності української продукції в умовах глобальних інтеграційних процесів//Конкуренція.-К.:Грета,2014.-3-4 .-С. 69-74.
3. 65.29
Д 58 Довгань, Л. Є.
Конкурентоспроможність підприємств: монографія. – К., 2007. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
4.
Кузьмін, О. Є.
Конкурентоспроможність товарів та послуг на світовому ринку / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль // Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. / О.Є.Кузьмін, Н.І.Горбаль. – Львів, 2005. – С.34-43. кільк.прим.: 10 (КХ. – 6, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
5. 65.050я73
Ш23 Шаповал, М. І.
Менеджмент якості: підручник. – К., 2006. – 471 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 10)
6.
Малюта, Л. Я.
Забезпечення якості продукції - необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 9. – С.11-15.Кільк. прим. 1 (Ек-1)
7. Зайцева, Л. О.
Якість продукції - необхідна передумова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 196-200.Кільк. прим. 1 (Ек-1)
8. Жилінська, О.
Конкурентоспроможність організацій сфери освітніх послуг як об»єкт управління / О. Жилінська, В. Вакуленко // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. – Львів, 2013. – Вип. 29, Ч.1. – С. 176-182.
9. Должанський, І. З.
Конкурентоспроможність підприємства: Навч.посібник . – К. , 2006. – 384 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЕК. – 2)
10. Норіцина Н.І. Якість і конкурентоспроможність товару//Норіцина Наталія Іванівна..Маркетингова товарна політика .-К.,2003 .-С.74-95.Кільк. прим. 5 (Іст.-3 КХ-2)
11. Макогон Ю.В., Медведкін Т.С.
Стратегія підвищення конкурентоспроможності машинобудівної продукції: міжнародний аспект//Економіка промисловості.-Донецьк:ред. ж-лу,2005.-5 .-С.40-56.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
12. Брітченко І. Г., Ладунка І. С.
Актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств//Науковий вісник Ужгородського університету: зб.наук.праць.-Ужгород:УжНУ,2015.-т. 1.-вип. 1(45) .-С. 116-118.-Сер. Економіка Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1674
ЛАРИСА, . e-mail: todoriv_larisa@i.ua
дОБРОГО ДНЯ! сКАЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА, ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНА ПОДАТИ ХРЕСТОМАТІЮ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ У БІБЛІОТЕКУ? дЯКУЮ
відповідь
Нові навчальні хрестоматії, що подаються протягом тижня, будуть у доступі із суботи даного тижня.
Про те як подавати хрестоматії див. тут - http://lib.pnu.edu.ua/hrestomatia.php

Запитання № 1673
ЛАРИСА, . e-mail: todoriv_larisa@i.ua
дОБРОГО ДНЯ! сКАЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА, ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНА ПОДАТИ ХРЕСТОМАТІЮ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ У БІБЛІОТЕКУ? дЯКУЮ
відповідь
Нові навчальні хрестоматії, що подаються протягом тижня, будуть у доступі із суботи даного тижня.
Про те як подавати хрестоматії див. тут - http://lib.pnu.edu.ua/hrestomatia.php

Запитання № 1672
Богдан, ПТБД-21. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми
Підвищення рівня конкурентоспроможності продукції
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Синиця Світлана Михайлівна, Гринів Л. В., Крупа О. М.
Управління конкурентоспроможністю підприємств: навчальний посібник.-Рек.МОН .-Ів.-Франківськ:Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника,2010 .-408 с.Кільк. прим. 134 (Іст.-3, Гурт.-1, КХ-130)
2. Хлопова О.
Проблема підвищення конкурентоспроможності української продукції в умовах глобальних інтеграційних процесів//Конкуренція.-К.:Грета,2014.-3-4 .-С. 69-74.
3. 65.29
Д 58 Довгань, Л. Є.
Конкурентоспроможність підприємств: монографія. – К., 2007. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
4.
Кузьмін, О. Є.
Конкурентоспроможність товарів та послуг на світовому ринку / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль // Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. / О.Є.Кузьмін, Н.І.Горбаль. – Львів, 2005. – С.34-43. кільк.прим.: 10 (КХ. – 6, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
5. 65.050я73
Ш23 Шаповал, М. І.
Менеджмент якості: підручник. – К., 2006. – 471 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 10)
6.
Малюта, Л. Я.
Забезпечення якості продукції - необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 9. – С.11-15.Кільк. прим. 1 (Ек-1)
7. Зайцева, Л. О.
Якість продукції - необхідна передумова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 196-200.Кільк. прим. 1 (Ек-1)
8. Жилінська, О.
Конкурентоспроможність організацій сфери освітніх послуг як об»єкт управління / О. Жилінська, В. Вакуленко // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. – Львів, 2013. – Вип. 29, Ч.1. – С. 176-182.
9. Должанський, І. З.
Конкурентоспроможність підприємства: Навч.посібник . – К. , 2006. – 384 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЕК. – 2)
10. Норіцина Н.І. Якість і конкурентоспроможність товару//Норіцина Наталія Іванівна..Маркетингова товарна політика .-К.,2003 .-С.74-95.Кільк. прим. 5 (Іст.-3 КХ-2)
11. Макогон Ю.В., Медведкін Т.С.
Стратегія підвищення конкурентоспроможності машинобудівної продукції: міжнародний аспект//Економіка промисловості.-Донецьк:ред. ж-лу,2005.-5 .-С.40-56.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
12. Брітченко І. Г., Ладунка І. С.
Актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств//Науковий вісник Ужгородського університету: зб.наук.праць.-Ужгород:УжНУ,2015.-т. 1.-вип. 1(45) .-С. 116-118.-Сер. Економіка Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1671
Марія, Пр5. e-mail: Senivnasha@gmail.com
Допоможіть будь-ласка найти економічні станні за минулі 5 років викладачів пну
відповідь
Такі статті, як і будь-які інші статті викладачів ПНУ, можна знайти в розділах "Електронна бібліотека" (Натиснувши відповідну кнопку як ви натиснули "Віртуальна довідка"), або в розділі "Репозитарій ПНУ" (відповідно).

Запитання № 1670
Дмитро, ПрЗ. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему "Держава скіфів(7-3 ст до н.е) та її значення для зародження ранньої української державності".

Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.Геродрот із Галікарнасу.Скіфія/Ред. Гнатюк Б.І.-К.:"Договіра",1992 .-72с.Кільк. прим. 4 (Іст.-4)
2. Василенко Г. К. Велика Скіфія/Відп. ред. Назаренко Н. О.-К.,1991 .-48 с.Кільк. прим. 3(Іст.-3)
3. Горєлов М. Є., Моця О. П., Рафальський О. О.
Скіфське "царство"//Горєлов Микола Іванович, Моця О.П.,Рафальський О.О..Держава і цивілізація в історії України: монографія.-К.,2009 .-С. 99 - 121.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ.-1)
4. Клочко В. До проблеми походження скіфів//Пам"ятки України,2005.-2 .-С.20-29. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. Петрук В. Велика Скіфія- Оукраїна .-К.,2001 .-432 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6. Плохій Сергій. Брама Європи: історія України від скіфських воєн до незалежності.-Х.,2019 .-496 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-1 КХ.-1)
7. Винокур Іон Срулевич. Археологія України: підручник .-Тернопіль,2005 .-480 с.Кільк. прим. 14 (Іст.-1, КХ-10)
8. Пастернак Ярослав. Археологія України. Первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами .-Торонто,1961 .-800 с. Кільк. прим. 2 (Україніка-2)
9. Чмихов М.О.
Археологія та страродавня історія України: курс лекцій .-К.,1992 .-376 с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10. Вопросы скифо-сарматской археологии /отв. ред. Д. Б. Шелов .-М.,1952 .-248 с.Кільк. прим. 5 (Іст.-1, КХ.-4)
11. Древности степной скифии:сборник научных трудов/отв. ред. А.И.Тереножкин .-К.,1982 .-248 с.Кільк. прим. 3 (Іст.-2 КХ-1)
12. Скифы Северного Причерноморья/Ред. Мурзин В.Ю, .-К.,1987 .-152 с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
13. Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы .-Ленинград:Изд-во Ленин. ун-та,1974 .-156 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
14. Ильинская В.А., Тереножкин А.И.
Скифия VII-IV вв. до н.э. /Отв.ред. Артеменко И.И.-К.,1983 .-380 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)

Запитання № 1669
Марія, Долина. e-mail: senivnasha@gmail.com
Допоможіть із літературою до теми: "Бізнес-середовище в Україні:проблеми і перспектива"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку/Ред. Дубенко Д.О.-К.:Атіка,2002 .-320с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1, КХ-3)
2. Основи бізнесу: навч. посіб.-Рек. МОН .-К.:ВЦ "Академія",2009 .-384 с.Кільк. прим. 15 (Іст.-3, КХ - 12)
3. //Баліцька В.В.,Близнюк В.В.,Крикун О.І.,Мусіна Л.А.,Скрипниченко М.І. та ін.
Підприємницьке середовище в Україні та стимулювання малого та середнього бізнесу//Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України: монографія.-К.:Четверта хвиля,2009 .-С. 302 - 354.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. Ісакова Н.Б.,Красовська О.В.,Вельтер Ф.,Смолбоун Д.
Малий бізнес в Україні :гендерний аналіз//Економіка і прогнозування,2005.-2 .-С.123-136 Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. Бойко В. М., Вашків П. Г.
Бізнес:словник-довідник .-К.:Україна,1995 .-157 с.Кільк. прим. 10 (Іст.-1, Бібл.-2, КХ-7)
6. Брехаря С. Г.
Бізнес-еліта в сучасній Україні: засоби впливу на політичний процес//Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса .-К,2010.-№ 1(45) .-С. 100-110.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. Будкін В.
Особливості бізнес-середовища країн СНД//Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць.-К.:Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка; Ін-т міжнародних відносин,2012.-Вип. 105.-Ч.ІІ .-С. 17-22.Кільк. прим. 1 (МВ-1)
8. //відп. ред.Т.Г.Бондаренко, С.М.КвітВесна М.
Актуальність застосування корпоративної культури в бізнес-середовищі//Світові стандарти сучасної журналістики: збірник наукових праць.-Черкаси:Вид.Чабаненко Ю.,2010 .-С. 264-268. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. Крамар О.
Між виживанням і розвитком : [про особливості та роль дрібного бізнесу в Україні]//Український тиждень.-К.,2015.-41 .-С. 16-18.
10. Євдоченко О.О.
Європейське бізнес-середовище в розвитку міжнародної єкономічної діяльності:Автореферат дис. ...канд.економ. наук .-К.,2006 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
11. Гудзь Ю.Ф.
Підприємницьке середовище та його вплив на ефективність господарської діяльності малих підприємств (на прикладі харчової промисловості Волинської області):Автореферат дис. ... канд. економ. наук. -К.,2011 .-22 с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
12. Задихайло Д.
Держава та економічне ринкове середовище : господарсько-правовий контекст//Вісник Академії правових наук України.-Харків,2005.-3 .-С.149-161 Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
13. Маєр Д.М. Олесневич Д
Міжнародне середовище бізнесу .-К.,2002 .-695 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
14. Яремко А. О.
Особливості комплексного компаративного аналізу торговельних підприємств у конкурентному бізнес-середовищі//Актуальні проблеми економіки.-К.:АТЗТ "Атопол",2013.-9 .-С. 145-150.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1668
Роман, . e-mail:
Допоможіть із літературою до теми : "Підвищення рухової активності учнів початкових класів за допомогою рухливих ігор
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.58
В46 Вільчковський, Е. С.
Рухливі ігри в школі/ Е. С. Вільчковський, В. І. страшинський. – К., 1989. – 176 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2. 75
Д31 Демчишин, А. А.
Рухливі ігри / А. А. Демчишин. – К., 1985. – 190 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1 Педагог. – 1)
3.
Ковальов, В. М.
Рухливі ігри для учнів 2-го класу / В. М. Ковальов // Фізичне виховання в школах України. – 2014. – № 7. – С. 17-24. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Кругляк, О.
Рухливі ігри та забави - важливий чинник організаціїдозвілля дітей молодшого шкільного віку / О. Кругляк, Т. Кругляк, Н. Кругляк // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції [Текст]: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2009. – С. 163-169. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Лущик, І. В.
Рухливі ігри для учнів 3-го класу / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2014. – № 8. – С. 17-24. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 74.267
Е99 Єфіменко, Н. Г.
Методика проведення рухливих ігор / Відп. Рєпа Н. О. – К., 1969. – 104 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Войтенко, А.
Особливості організації та проведення рухливих ігор на уроках фізичної культури у 1-2 класах / А. Войтенко // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С.60-63. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Дудіцька, С. П.
Підвищення фізичного розвитку молодших школярів з використанням рухливих ігор / С. П. Дудіцька // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2007. – Вип.44. – С. 177-179. – (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
9.
Караченцева, А. Н.
Урок рухливих ігор "Подорож у космос", 1 кл. / А. Н. Караченцева // Фізичне виховання в школах України. – 2016. – № 10. – С. 6-10. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Марченко, С. І.
Моделювання розвитку швидкості у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор / С. І. Марченко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 10. – С.10-15. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 75.0
М 30 Марченко, С. І.
Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор : Автореферат дис. ...канд. наук з фіз. вихов. і спорту. Спец.24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / С. І. Марченко. – Харків, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12.
Олійник, Г. І.
Значення рухливих ігор для виховання молодших школярів / Г. І. Олійник // Кінезіологія в системі культури: матеріали конференції 12-14 жовтня 2001 р. / Ред. Мицкан Б.М. – Івано-Франківськ, 2001. – С.28-30. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)

Запитання № 1667
Ірина, . e-mail:
Дайте, будьласка, список підручників чи статей на тему "Стиль педагогічної роботи". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Васянович, Г.
Культура й особистісний стиль педагогічної діяльності викладача ВНЗ фінансово-економічного профілю / Г. Васянович // Вибрані твори [Текст]: у 7 т. / Г.Васянович. – Львів, 2015. – Т.5 : Збірник наукових праць. – С.257 - 270.
2.
Фоменко, І.
Індивідуальний стиль педагогічної діяльності / І. Фоменко // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2009. – № 1. – С.55-60. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
3. 74.58я73
М41 Мешко, Г. М.
Вступ до педагогічної професії [Текст] : навчальний посібник / Г. М. Мешко. – Рек. МОН. – К. : Академвидав, 2010. – 200 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 14, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2)
4. 74.00я73
Ф66 Фіцула, М. М.
Вступ до педагогічної професії [Текст] : навч. посібник / М. М. Фіцула. – 2-ге вид. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2003. – 136 с. – 05,30
кільк.прим.: 4 (Педагог. – 3, КХ. – 1)
5. 74.204я73
Ф 66 Фіцула, М. М.
Вступ до педагогічної професії [Текст]: навч. посібник / Михайло Миколайович. Фіцула. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2005. – 168 с. – 8,00
кільк.прим.: 6 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2)
6.
Лавровська, С. М.
Види та стилі взаємодії педагога й учня / С. М. Лавровська // Біологія. – 2013. – № 33. – С. 2-7. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
7. 74.204.2
К 56 Ковальчук, Л. О.
Основи педагогічної майстерності [Текст] : навч. посібник / Лариса Онисимівна Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 608 с. – 18,20
кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
8. 74.1я73
П 35 Пихтіна, Н. П.
Основи педагогічної техніки [Текст]: навч. посібник / Ніна Порфиріївна Пихтіна. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2013. – 316 с. – 85,00
кільк.прим.: 13 (КХ. – 9, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
9. 74.204я73
П24 Педагогічна майстерність: підручник для студ. вищих пед. навч. закладів / за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с. кільк.прим.: 72 (ЗагЧЗ. – 1, Коледж. – 2, КХ. – 67, Прир. – 1)
10. 74.204
М67 Мітюров, Б. Н.
Педагогічна майстерність учителя [Текст] / Б. Н. Мітюров. – К. : Радянська школа, 1966. – 128 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)

Запитання № 1666
Ольга, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до реферату на тему: "Культурно-історичні ресурси та їх класифікація". Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Стафійчук В.І. Історико-культурні ресурси України//Стафійчук Валентин Іванович.Рекреалогія : навч. посібник.-К.,2006 .-С.133-147.Кільк. прим 35 (Тур.-10, Прир.-2, Заг.ч.з.-1, КХ-22)
2. "Замок Радомисль" - архітектурна та історико-культурна перлина поліського краю//Туризм сільський зелений.-К.:Новий друк,2013.-1 .-С. 19-22. Кільк. прим. 1 (Туризм-1)
3. Історико-культурна спадщина Прикарпаття: Наук.збірник на пошану П.Арсенича .-Ів.-Франківськ,2006 .-800 с.Кільк. прим. 8 (Іст.-3, КХ-5)
4. Бойківщина Сакральна.Історико-культурна спадщина: туристичний путівник/за ред. проф. В.Великочого,Ч.1 .-Київ - Івано-Франківськ,2012 .-302 с.Кільк. прим. 1 (Тур.-1)
5. Вивчення вітчизняної історико-культурної спадщини та культурних трансформацій у сучасному урбаністичному суспільстві//Соціогуманітарні дослідження у Національній академії наук України. 2004-2008: звіт Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України до 90-річчя НАН України /редкол.:В.М.Литвин (голова) та ін..-К.,2008 .-С. 143-157 Кільк. прим. 2 (КХ-2)
6. Туристичними шляхами Прикарпаття: збірник наукових праць -Львів,2012 .-Кільк. прим. 5 (Іст.-2 Туризм-3)
7. Історико-культурні об"єкти села Крукеничі та можливість їх використання у туризмі : [туризм Львівської області]//Туристичними шляхами Прикарпаття: збірник наукових праць.-Львів:Манускрипт,2013.-Вип. 2 .-С. 215-220. Кільк. прим. 10 (Іст.-5, Тур.-5)
8. Історико-культурний потенціал Турківщини : сучасний стан та перспективи туристичного використання//Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи .-Ів.-Франківськ:Фоліант,2013.-Вип. 4 .-С. 17-23.Кільк. прим. 5 (Іст-2, Тур-3)
9. Великочий Володимир, Кіндрачук Н. Історико-культурна спадщина Карпатського регіону. - Ів.-Франківськ, 2013. - 208с.Кільк. прим. 2 (Тур.-2)
10. Годя І.М. Регіональний аспект історико-культурного туризму в Україні: перспективи розвитку//Гілея.-К.,2017.-1 .-С. 99 - 103. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
11. Дутчак О. І. Використання історико-культурної спадщини для потреб розвитку етнотуризму в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі України, Польщі та Словаччини)//Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму.-Ів.-Франківськ,2016.-вип. 1(8) .-С. 120-128.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, Тур.-1)
12. Корнієнко В.В. Історико-культурна спадщина та її використання в туристичній сфері УКраїни (1991-2007рр.):Автореферат дис. ...канд. істор. наук. .-К.,2008 .-20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)

Запитання № 1665
Христина, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Криміналістична характеристика окремих видів таємного розкрадання майна".
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Лобач, В.
Декриміналізація розкрадання за новим законодавством. / В. Лобач // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 8. – С.36-40. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2.
Журавель, В.
Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формування та застосування // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 4. – С.202-214. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3.
Зарубей, В.
Криміналістична характеристика злочинів:поняття, зміст, значення для розслідування // Право України. – 2007. – № 9. – С.86-90. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
Смирнов, М.
Криміналістична характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. – 2007. – № 3. – С.76-84.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Паляничко, Д.
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов»язаних із дитячою порнографією // Юридический вестник. – 2015. – № 1. – С. 138-143. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. 343.98(075.8)
К 82 Криміналістика: підручник / за ред. В.Ю.Шепітька. – К., 2004. – 728 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
7. 67.62я73
К 82 Криміналістика: підручник / за ред. проф. В.Ю.Шепітька. - Харків, 2010. – 464 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
8. 343.98
К82 Криміналістика. Академічний курс: підручник / Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В. та інш. – К. , 2011. – 504 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 6, Юр. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
9. 343.98
М27 Маркусь, В.
Криміналістика: навчальний посібник / Віктор Маркусь. – К. : Кондор, 2007. – 558 с. кільк.прим.: 25 (КХ. – 21, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
10. 343.98
Х22 Харченко, І. Г.
Криміналістика: навчально-методичний посібник для студ. Юрид. інституту денної та заочн. форми навч. спец. "Правознавство" / І. Г. Харченко, С. М. Круль. – Ів.-Франківськ, 2010. – 110 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 2)
11. 343.98(075.8)
Ш49 Шеремет, А. П.
Криміналістика: навч. посіб. / А. П. Шеремет. – К., 2009. – 472 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 11, Юр. – 2, Гурт№5. – 1)
12.
Шеремет, А. П.
Криміналістична характеристика злочинів // Криміналістика: навч. посібник / А.П.Шеремет. – К., 2005. – С.339-349 кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13. 343(075.8)
Б 27 Басай, В. Д.
Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики: навч. посіб. для підготовки магістрів-правознавців. – Ів.-Франківськ, 2002. – 352 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 1, КХ. – 1)
14. 343.98
А43 Актуальні проблеми криміналістики. – Донецьк, 2001. – 236 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Юр. – 1)

Запитання № 1664
Христина, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Криміналістична характеристика окремих видів таємного розкрадання майна".
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Лобач, В.
Декриміналізація розкрадання за новим законодавством. / В. Лобач // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 8. – С.36-40. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2.
Журавель, В.
Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формування та застосування // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 4. – С.202-214. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3.
Зарубей, В.
Криміналістична характеристика злочинів:поняття, зміст, значення для розслідування // Право України. – 2007. – № 9. – С.86-90. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
Смирнов, М.
Криміналістична характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. – 2007. – № 3. – С.76-84.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Паляничко, Д.
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов»язаних із дитячою порнографією // Юридический вестник. – 2015. – № 1. – С. 138-143. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. 343.98(075.8)
К 82 Криміналістика: підручник / за ред. В.Ю.Шепітька. – К., 2004. – 728 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
7. 67.62я73
К 82 Криміналістика: підручник / за ред. проф. В.Ю.Шепітька. - Харків, 2010. – 464 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
8. 343.98
К82 Криміналістика. Академічний курс: підручник / Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В. та інш. – К. , 2011. – 504 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 6, Юр. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
9. 343.98
М27 Маркусь, В.
Криміналістика: навчальний посібник / Віктор Маркусь. – К. : Кондор, 2007. – 558 с. кільк.прим.: 25 (КХ. – 21, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
10. 343.98
Х22 Харченко, І. Г.
Криміналістика: навчально-методичний посібник для студ. Юрид. інституту денної та заочн. форми навч. спец. "Правознавство" / І. Г. Харченко, С. М. Круль. – Ів.-Франківськ, 2010. – 110 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 2)
11. 343.98(075.8)
Ш49 Шеремет, А. П.
Криміналістика: навч. посіб. / А. П. Шеремет. – К., 2009. – 472 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 11, Юр. – 2, Гурт№5. – 1)
12.
Шеремет, А. П.
Криміналістична характеристика злочинів // Криміналістика: навч. посібник / А.П.Шеремет. – К., 2005. – С.339-349 кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13. 343(075.8)
Б 27 Басай, В. Д.
Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики: навч. посіб. для підготовки магістрів-правознавців. – Ів.-Франківськ, 2002. – 352 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 1, КХ. – 1)
14. 343.98
А43 Актуальні проблеми криміналістики. – Донецьк, 2001. – 236 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Юр. – 1)

Запитання № 1663
Христина, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Криміналістична характеристика окремих видів таємного розкрадання майна".
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Лобач, В.
Декриміналізація розкрадання за новим законодавством. / В. Лобач // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 8. – С.36-40. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2.
Журавель, В.
Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формування та застосування // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 4. – С.202-214. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3.
Зарубей, В.
Криміналістична характеристика злочинів:поняття, зміст, значення для розслідування // Право України. – 2007. – № 9. – С.86-90. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
Смирнов, М.
Криміналістична характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. – 2007. – № 3. – С.76-84.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Паляничко, Д.
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов»язаних із дитячою порнографією // Юридический вестник. – 2015. – № 1. – С. 138-143. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. 343.98(075.8)
К 82 Криміналістика: підручник / за ред. В.Ю.Шепітька. – К., 2004. – 728 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
7. 67.62я73
К 82 Криміналістика: підручник / за ред. проф. В.Ю.Шепітька. - Харків, 2010. – 464 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
8. 343.98
К82 Криміналістика. Академічний курс: підручник / Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В. та інш. – К. , 2011. – 504 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 6, Юр. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
9. 343.98
М27 Маркусь, В.
Криміналістика: навчальний посібник / Віктор Маркусь. – К. : Кондор, 2007. – 558 с. кільк.прим.: 25 (КХ. – 21, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
10. 343.98
Х22 Харченко, І. Г.
Криміналістика: навчально-методичний посібник для студ. Юрид. інституту денної та заочн. форми навч. спец. "Правознавство" / І. Г. Харченко, С. М. Круль. – Ів.-Франківськ, 2010. – 110 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 2)
11. 343.98(075.8)
Ш49 Шеремет, А. П.
Криміналістика: навч. посіб. / А. П. Шеремет. – К., 2009. – 472 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 11, Юр. – 2, Гурт№5. – 1)
12.
Шеремет, А. П.
Криміналістична характеристика злочинів // Криміналістика: навч. посібник / А.П.Шеремет. – К., 2005. – С.339-349 кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13. 343(075.8)
Б 27 Басай, В. Д.
Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики: навч. посіб. для підготовки магістрів-правознавців. – Ів.-Франківськ, 2002. – 352 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 1, КХ. – 1)
14. 343.98
А43 Актуальні проблеми криміналістики. – Донецьк, 2001. – 236 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Юр. – 1)

Запитання № 1662
Ольга, Т-13. e-mail: 29160429olha@gmail.com
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання індивідуальної роботи на тему:Проект екомаршруту у межах Галицького НПП.
Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Брусак В. П.
Перспективи екотуристичного використання пам"яток неживої природи Галицького району Івано-Франківської області та створення геопарку "Галицьке Придністер"я"//Карпатський край : наук.студії з історії, культури, туризму.-Ів.-Франківськ:Фоліант,2013.-вип. 1(3) .-//січень-червеньС. 177-187.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
2. Ковальська Л. В.
Науково-освітня та рекреаційна діяльність Галицького НПП : [характеристика природно-ландшафтних атракцій території Галицького національного природного парку]//Карпатський край : наук.студії з історії, культури, туризму.-Ів.-Франківськ:Фоліант,2013.-вип. 1(3) .-//січень-червеньС. 133-137.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
3. Кривень Ю. Під Галичем живе "Баба-Яга":(нова туристична атракція "В гостях у казки" працює на території Галицького національного природного парку)//Галичина.-Івано-Франківськ:"Місто-НВ",2018.-3 .-С. 2.Кільк. прим. 2(Іст.-2)
4. Галицький регіональний ландшафтний парк: ілюстрований нарис.-Ів.-Франківськ,1996 .-36 с.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. Пилип"юк Василь.Невідомий Галич: Галицький національний природний парк: фотоальбом.-Львів:Світло й Тінь,2012 .-271 с.Кільк. прим. 2 (Бібліограф-1, Туризм-1)
5. Ковальська Л.
Передумови розвитку орнітологічного туризму у Галицькому національному природному парку//Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук.-Ів.-Франківськ:ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника",2013.-Вип. 10 .-С. 183-185.Кільк. прим. 85 (Заг.ч.з.-1, Пед.-2, КХ -80)
6. Галич та його довкілля: довідник-путівник. - Галич, - 1997. - 108с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. Стереотипи й реалії НПП. На відміну від заповідників, природні парки - відкриті для людей (національні природні парки Прикарпаття)//Галичина.-Івано-Франківськ:"Місто-НВ",2017.-72 .-С. 4.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Леонтьєв Д. В. Міксоміцети Галицького Національного природного парку ( Івано-Франківська обл.)//Український ботанічний журнал.-,2011.№-4 .-С. 604-617. Кільк. прим. 1 (Прир-1)
9. Парпан В., Шпарик Ю., Парпан Т., Миленька М., Лосюк В.
Лісові екосистеми національних природних парків Карпатського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку//Українознавчі студії [Текст]: науково-теоретичний журнал Ін-ту українознавства при Прикарпатському нац. ун-ті ім. В.Стефаника.-Ів.-Франківськ:Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника,2012-2013.-Вип. 13-14 .-С. 206-225.Кільк. прим. 37 (Іст.-3, КХ-34)

Запитання № 1661
Дмитро, ПрЗ. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему "Поховальні пам‘ятки скіфів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Клочко В. До проблеми походження скіфів//Пам"ятки України,2005.-№2 .-С.20-29- Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2. Струкуленко А. С. Скіфські пам"ятки регіону : історія дослідження//Придніпров"я : історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. праць.-Дніпропетровськ:Ліра,2014.-вип. 12 .-С. 183 - 191.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. Кузнецова Т. М. Бідолашний Орік : [поховання скіфських царів, археологія Північного Причорномор"я]//Археологія.-К.:Академперіодика,2012.-3 .-С. 45-51. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. Граков Б.М. Скіфи .-К.,1947 .-95 с. Кільк. прим. 2 (КХ-2)
5. Вооружение скифов и сарматов .-К.:Наукова думка,1984 .-158 с.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6. Хазанов А.М. Золото скифов .-М.,1975 .-144 с.Кільк. прим. 1 (КХ-1)
7. Археологія України: Курс лекцій : навч. посіб./За ред. Л.Л. Залізняка.-К.:Либідь,2005 .-504 с.Кільк.прим. 50 (Іст.-3, КХ- 47)
8. Археологія Української РСР :у 3-х томах.Т. 2:Скіфо-Сарматська та антична археологія .-К.,1971 .-499 с.Кільк. прим. 2 (Іст.-1, КХ-1)
9. Винокур Іон Срулевич. Археологія України: підручник .-Тернопіль,2005 .-480 с.Кільк. прим. 14 (Іст.-1, КХ-10)
10. Пастернак Ярослав. Археологія України. Первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами .-Торонто:НТШ,1961 .-800 с. Кільк. прим. 2 (Україніка-2)
11. Ольжич О. Археологія / упорядники Ю.Рассамакін, С.Рижов.-К.,2007 .-496 с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
12. Чмихов М.О.
Археологія та страродавня історія України: курс лекцій .-К.:Либідь,1992 .-376 с. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1660
Ірина, ПОДО-12. e-mail:
Доброго дня
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання курсової роботи на тему:Роль музичного мистецтва у формуванні ціннісного ставлення студентів до навчання
Буду вдячна.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.58
М 76 Молодь і дозвілля (теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання). – К., 1996. – 208 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
2.
Ємельяненко, Є.
Прояв маргінальності серед молоді : особливості молодіжного дозвілля // Гілея. – 2013. – № 8. – С. 241-243.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. Вергунова В.С.
Методика формування досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва у майбутніх учителів початкових класів і музики:Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. Спец. 13.00.02 - теорія та методика музичного навчання .-К.,2011 .-20с. Кільк. прим.1 (Наук.-1)
4. Музичне мистецтво і культура :науковий вісник Одеської держ. музичної академії ім. А. В. Нежданової/гол. ред. О. В. Сокол.Вип. 4.,Кн. 1.-Одеса,2003 .-270 с.- Кільк. прим. 1 (Худгр-1)
5. Музичне мистецтво і культура :науковий вісник Одеської держ. музичної академії ім. А. В. Нежданової/гол. ред. О. В. Сокол.Вип. 4.,Кн. 2.-Одеса,2003 .-270 с.- Кільк. прим. 1 (Худгр-1)
6. Кумеда Т. А.
Музичне мистецтво як засіб формування естетичної культури особистості//Гілея.- ,2012.- №8 .-С. 424-429. Кільк.прим. 1 (Філос.)
7. Балягіна І., Бойчук О.
Адаптація студентської молоді до навчання та духовно-культурного середовища університету як шлях формування корпоративної культури//Вища школа.-К.:Вища школа,2012.-1 .-С. 112-116.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Рейзенкінд Т.
Мистецтво кіно як фактор організації модульно-рейтингового підходу до навчання в поліхудожньому вихованні молоді//Рідна школа.-К.:Преса України,2006.-3 .-С.58-61.Кільк. прим.1 ()Пед.-1
9. Б 24 Баранецька, Ю. М.
Виховання у студентів вищих педагогічних навчальних закладів культури дозвілля засобами музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец.: 13.00.07 "Теорія і методика виховання". – Вінниця, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
10. 74.200
В 68 Воловик, А. Ф.
Педагогіка дозвілля: підручник. – Харків, 1999. – 332 с.кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. 74.58
Д 53 Дмитрук, С. В.
Розвиток креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.06 - теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності. – К., 2007. – 20с.кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12.
Ковальчук, Т. І.
Досвід організації дозвілля студентської молоді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: Мельничук Д.О. (відп. ред.) та ін. – К., 2013. – Вип. 192, Ч.1. – С. 234-237. –(Педагогіка.Психологія.Філософія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
13.
Стражнікова, І.
Педагогічний потенціал вільного часу студентів та культура його використання // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці, 2009. – Вип.

Запитання № 1659
Іванна , Похмо-11. e-mail:
Доброго дня
Допоможіть підібрати літературу др написання курсової роботи на тему: Міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації компетентні нього підходу у процесі вивчення у початковій школі інтегрованого курсу «Мистецтво»
Буду вдячна.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
Б90 Бузінська, Я. М.
Підготовка майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв»язків у початковій школі : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. – Ялта, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Веремійчук, І.
Інтегровані уроки як спосіб реалізації міжпредметних зв»язків // Початкова школа. – 2012. – № 1. – С. 15-18. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
МІжпредметні зв"язки. // Наукові основи методики літератури. – К., 2002. – С. 196-229.
4.
Большакова, І.
Урок із міжпредметними зв»язками. Зразки інтегрованих уроків // Інтегровані уроки в початковій школі / І.Большакова. – К., 2016. – С. 35 - 105. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Хінціцька, Н.
Інтегроване навчання та міжпредметні зв»зки: [що спільне, відмінне й особливості реалізації на уроках] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 2. – С. 64-65. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. 74.202.601
Б 79 Большакова, І.
Інтегровані уроки в початковій школі / Інна Большакова. – К., 2016. – 176 с.
кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.58
Т19 Тарарак, Н. Г.
Міжпредметні зв"язки вокально-хорових дисциплін у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Н. Г. Тарарак. – Харків, 2008. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
Бак, О.
Міжпредметні зв»язки. Інтеграція в початковій школі // Початкова освіта. – 2018. – № 23. – С. 20 - 24. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9.
Левчук, Л.
Естетика в структурі міжпредметних зв»язків // Основи естетики: навч. посібник / Л.Т.Левчук. – К., 2000. – С.70-83. кільк.прим.: 10 (Філос. – 2, Педагог. – 1, КХ. – 5, Туризм. – 1, Верховина. – 1)
10.
Хурсяк, Л. Г.
Розвиток креативності учнів через реалізацію міжпредметних зв»язків на уроках української мови та літератури // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 13-14. – С. 2 - 12. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1658
Оксана, . e-mail:
Доброго дня! Підкажіть щось, будь ласка, на тему навчання письма молодших школярів. Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.261.4
К43 Кирей, І. Ф.
Методика викладання каліграфії (з практичним курсом каліграфії): посібник для педагогічних училищ та факультетів педагогіки і методики початкової освіти педінститутів. – К., 1964. – 222 c. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 74.261.403
К 43 Кирей, І. Ф.
Методика викладання каліграфії в початковій школі: навч. посібник / І. Ф. Кирей, В. А. Трунова ; ред. Н. А. Симоненко. – К., 1994. – 143 с. кільк.прим.: 70 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 69)
3.
Бондаренко, Е.
Уроки каліграфії та розвитку зв"язного мовлення, 3 клас / Е. Бондаренко, Г. Гулевата, Н. Данилюк // Початкова школа. – 2010. – № 4. – С.9-19. Кільк. прим. 1 (пед)
4.
Овдій, В.
Розвиток каліграфії молодших школярів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2006. – № 1-2. – С.26-30. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Руссу, Н.
Хвилинки каліграфії в 4 класі: [матеріали для подолання вад письма і мовлення у дітей] // Початкова школа. – 2011. – № 9. – С. 19-20.
6.
Уроки каліграфії у 2 класі / Ю. Чорна, С. Олійник, О. Степанова [та ін.] // Початкова школа. – 2009. – № 2. – С.16-25. Кільк. прим. 1 (пед)
7.
Кучинський, М.
Формування навичок письма - одна з основних проблем початкової школи // Початкова школа. – 2006. – № 5. – С.10-13 Кільк. прим. 1 (пед)
8. 74.261.4
C45 Скрипченко, Н. Ф.
Уроки письма в 1 класі чотирирічної початкової школи: методичний посібник / Н. Ф. Скрипченко, О. Ю. Прищепа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 1986. – 144 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 13, ЗагЧЗ. – 1)
9. 81.2Укр-922
С45 Скрипченко, Н. Ф.
Зошит №2 для письма і розвитку мовлення / Н. Ф. Скрипченко, О. Ю. Прищепа, А. С. Зімульдінова ; Ред. Коваль О. В. – 3-е вид. – К., 1989. – 64 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Григорюк, О. І.
Цікаво знати!: Дидактичний матеріал для проведення каліграфічних хвилинок на уроках математики у 3-4-х класах // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 7-8. – С. 62-69. Кільк. прим. 1 (пед)
11.
Дорогавцева, С.
Розвиток тонкої моторики - шлях до каліграфічного письма / С. Дорогавцева, Н. Мазур // Початкова школа. – 2010. – № 8. – С. 25-27. Кільк. прим. 1 (пед)
12.
Лазоренко, О. М.
Каліграфічні вправи з української мови, 3-й кл. // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 31. – С. 16-21. Кільк. прим. 1 (пед)
13.
Петрічко, І.
Розвиток каліграфічних навичок шляхом використання різноманітних художніх технік // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 31-33. Кільк. прим. 1 (пед)
14.
Чабайовська, М.
Теоретичні та методичні засади навчання каліграфічного письма у вищих педагогічних навчальних закладах // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 54-57.

Запитання № 1657
Ольга, ДОПО (М)-11. e-mail: mega-olga55@ukr.net
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до магістерської роботи: "Психолого-педагогічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку."
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Скрипченко, О. В.
Розумовий розвиток молодшого школяра // Вікова психологія: хрестоматія: навч. посібник / Упоряд.:Л. В. Долинська, Т. М. Лисянська та ін. – К., 2014. – С. 173 - 194. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Педагог. – 1)
2. 88.837
Г47 Гільбух, Ю. З.
Темперамент і пізнавальні здібності школяра. – К., 1992. – 216 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3.
Івасишин, Г. Д.
Психолого-педагогічні умови розумового розвитку молодших школярів засобами народознавства // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ, 1999. – Вип. 3., Ч. 2. – С.177-187. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
4. 159.922.6(075.8)
С13 Савчин, М. В.
Вікова психологія / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – 2-ге вид., стереотип. – К. , 2009. – 360 с. кільк.прим.: 18 (Педагог. – 2, КХ. – 16)
5.
Боднар, Л.
В.О. Сухомлинський про підручник як засіб розумового розвитку молодших школярів / Л. Боднар // Рідна школа. – 2014. – № 7. – С. 42-45. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
6. 88.8
М 20 Малихіна, О. Є.
Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості : Автореферат дис. ...канд. психо. наук. Спец.19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. – Одеса, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
7.
Орап, М.
Реализация ідей В.О.Сухомлинського щодо розумового розвитку першокласників під час уроків навчання грамоти / М. Орап // Початкова школа. – 2007. – № 9. – С.1-3. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
8. Семенюк, О.
Шахи як засіб загального розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку. / О. Семенюк // Наукові записки Тернопільського держ. пед.ун-ту. – Тернопіль, 1998. – № 2. – С. 120-124. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
9.72 М50 Менчинская, Н. А.
Проблемы учения и умственного развития школьника: Избранные психологические труды. – М. , 1989. – 224 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Філос. – 1)
10. 72
О44 Одуева, Н. К.
О переходе от ощущения к мысли. К истории умственного развития ребенка. – М., 1963. – 120 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
11. 74.200.4
Р 64 Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
12. 72
М65 Мислення в діяльності молодших школярів / За ред. Г.С. Костюка, Г.О. Балла. – К., 1981. – 155 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
13. 78.39
Ш 95 Шуляк, С. О.
Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодих школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці. : Автореферат дис. ..канд.хім. наук . – К., 2006. – 19с Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
14. 72
Р16 Раев, А. И.
Управление умственной деятельностью младшего школьника: учеб. пособие. – Ленинград, 1976. – 134 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1656
Марічка, Х-41. e-mail:
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи «Визначення вмісту нітратів у фруктах і овочах різного походження».
відповідь
У зв"язку з вузькою спеціалізацією запитання ми не можемо дати вичерпної відповіді на нього. Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Кундельська Т. В., Палійчук А. В. Дослідження вмісту нітратів в продуктах харчування, що реалізуються на території міста Івано-Франківськ//Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-Ів.-Франківськ,2014.-2 .-С. 70-74. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
2. Прохоренко А. Що таке "нітрати" та з чим їх не їсти//Безпека життедіяльності.-Київ:Основа,2016.-4 .-С. 9-10. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1655
Ірина, . e-mail:
Екологічне виховання молодших школярів на уроках трудового. Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Рибцун, О.
Як нам треба всім чинити, щоб з природою дружити. Дидактична гра. / О. Рибцун // Палітра педагога. – 2005. – № 2. – С.17-21 Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
74.264
Б 59 Біда, О. А.
Екологічне виховання молодших школярів на уроках природознавства і сільськогосподарської праці / О. А. Біда // Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч.посібник / О.А.Біда. – К., 2000. – С.302-314. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Прир. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
3.
63.5(4Укр)
Л 79 Боцвінко, М.
Екологічне виховання у початкових класах / М. Боцвінко // Хрестоматія з гуцульщинознавства [Текст] / П.Лосюк. – Косів:Снятин, 2001. – С. 491-499. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

4. 74.200.514
В67 Волкова, А. С.
Екологічне виховання школярів. – К. , 1985. – 48 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Діщенко, О.
Екологічне виховання молодших школярів / О. Діщенко // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 2. – С.74-77. Кільк. прим. 1 (заг. ч.з.)
6.
74
Н 34 Довга, С.
Екологічне виховання молодших школярів у спільній діяльності сім»ї та школи / С. Довга // Науковий вісник Чернівецького університету [Текст]: збірник наукових праць. – Чернівці, 2010. – Вип. 524 : Педагогіка та психологія. – С. 48-53. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
74
П 78 Лях, В. В.
Екологічне виховання молодших школярів сільської школи просто неба / В. В. Лях // Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку) [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2007 р.). – К., 2007. – С.208-215. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
74.0
П 78 Сав"юк, Г. П.
Екологічне виховання учнів початкових класів засобами усної народної творчості / Г. П. Сав"юк, М. І. Сав"юк // Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика [Текст]: збірник наукових статей. – Ів.-Франківськ, 2005. – 161-165. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
9.
Боярова, Л. М.
Екологічне виховання молодших школярів: Система роботи // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 4-5. – С. 52-66.Кільк. прим. 1 (пед)
10. 74.200.514
П34 Писарчук, Є. А.
Екологічне виховання учнів [Текст] : посібн. для вчителя / Є. А.. Кухта А. М. Писарчук. – К. : Радянська школа, 1990. – 87 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
11.
Романишин, Н.
Екологічне виховання учнів початкової школи / Н. Романишин // Розвиток особистості молодшого школяра [Текст]: збірник студент.наук.праць / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2014. – вип. 3. – С. 211 - 220.
12. 74.100
Н 34 Науменко, Т. С.
Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки : Автореферат дис. ...канд. педагог. наук. Спец.13.00.080 - дошкільна педагогіка / Т. С. Науменко. – К., 2008. – 20с.

Запитання № 1654
Уляна, ПО-32. e-mail: ulia.vatsyk22@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: "Психолого-педагогічні засади підготовки дітей до навчання в школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
88
П 78 Борисенко, З.
Психологічний супровід визначення готовності дитини до навчання в школі // Проблеми гуманітарних наук: наукові записки Дрогобицького держ. педагогічного університету ім. І.Франка / ред. кол. Т.Біленко (гол. ред.), Н.Скотна, М.Боришевський та ін. – Дрогобич, 2009. – Вип. 23 : Психологія. – С. 97-107. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2.
З26 Замрозевич, С. Р.
Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі у процесі фізичного виховання : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. – Одеса, 2010. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук)
3.
Ковальчук, Л.
Психофізичний розвиток як фактор готовності шестилітніх дітей до навчання в школі // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Фізична культура. – Ів.-Франківськ, 2008. – УІІ. – С.41-48. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
4.
Л61 Липа, В. В.
Формування комунікативної готовності розумово відсталих дітей до навчання у школі : Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. – К., 2010. – 18с.кільк.прим.: 1(Наук)
5. 88.48
М 29 Мартиненко, І. В.
Формування мотиваційно-вольової готовності дітей шестирічного віку із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання : Автореферат дис. ... канд.психол. наук. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
6.
Новицька, Н.
Психологічна діагностика готовності дітей до навчання // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2005. – № 13-16. – С.65-67 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
7.
С30 Семенишина, Т. О.
Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором до навчання в школі : Автореферат дис. ... канд.пед. наук. Спец. 13.00.03 - корекційна педагогіка. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
8.
Брикунець, Л.
Готовність дитини до навчання у школі // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 12. – С. 32-34. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
9.
74.200.44
Г 34 Геник, С.
Готовність дитини до навчання / С. Геник, М. Грицишин, І. Дейчаківський // Обдарована дитина / С.Ґеник, М.Грицишин, І.Дейчаківський. – Ів.-Франківськ, 2007. – С.169-201. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
10.
Жукова, А.
Психологічна готовність дітей до навчання. / А. Жукова, В. Мальцева, О. Зданевич // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2006. – № 21-22. – С. 40-47. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
11. 74.90
П32 Підготовка дітей до школи в сім`ї / Відпов.ред. В. К. Котирло. – К., 1974. – 182 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2, КХ. – 1)
12.
Логачевська, С.
Підготовка до школи дітей, які не відвідують дитячий садок / С. Логачевська, Т. Логачевська // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 5-9. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1653
Наталія, 4-Г. e-mail: natahanata85@gmail.com
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до роботи на тему "Методика дослідження басейну річок"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 26.222.5
Л 19 Латориця : гідрологія, гідроморфологія, руслові процеси: монографія / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, З.В. Розлач та ін.; за ред. О.Г.Ободовського. – К., 2012. – 319 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 26.22
В74 Вопросы гидрологии / Под ред. В.Д. Быкова. – М. , 1965. – 128 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3. 26.22я73
З-14 Загальна гідрологія: підручник / за ред. С. М. Лисогора; Левківський С. С. – К. , 2000. – 264 с. кільк.прим.: 12 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Прир. – 8)
4. 26.22
Г77 Грани гидрологии / Под ред. Д. Родда. – Л. , 1980. – 446 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5. 556(075.8)
Г 46 Гідрологія: навч.посібник / укл. В.Г.Смирнова. – К. : Кондор, 2018. – 170 с. кільк.прим.: 4 (Прир. – 2, КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
6.
Атаєв, С. В.
Прогнозування змін гідролого-морфологічних характеристик річок при техніко-економічному обгрунтуванні проектів відновлення малих гідроелектростанцій / С. В. Атаєв, Д. В. Стефанишин // Екологічна безпека та природокористування: збірник наук.праць. – К., 2015. – ч. 17 : січень - березень 2015 р. – С. 57-64. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
7.
Г79 Гребінь, В. В.
Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного водного режиму річок України : Автореферат дис. ... докт. географ. наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / В. В. Гребінь. – К., 2010. – 32с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8. 26.22
П14 Паланичко, О. В.
Закономірності руслоформування річок Передкарпаття : Автореферат дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / О. В. Паланичко. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9.
Герасим»юк, Т. О.
Річки. Річкова система. Живлення та режим, робота річок, 6 кл.: [конспект уроку] / Т. О. Герасим»юк // Географія. – 2012. – № 4. – С. 14-15. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
10. 811.161.2»373.21(477.87)
Б 23 Баньоі, В. Ф.
Мікротопонімія басейну річки Ужа (на матеріалі українських говірок Закарпаття) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Вероніка Федорівна Баньоі. – Ужгород, 2009. – 233 с. – Додатки.- 499 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
11.
Глущенко, С. Г.
Урок із використанням ОІС на тему "Води суходолу. Річки, їх елементи, живлення та режим річок, їх робота", 6 кл. // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 2. – С. 36-38. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1652
Марія, А(м)- 11-в. e-mail: mashalabinska@gmail.com
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до роботи на тему "Мовні засоби творення психологічних портретів персонажів та їх відтворення в англо-українському перекладі (на матеріалі роману Сильвії Плат "Під скляним ковпаком"
відповідь
Вибачте за тимчасові незручності. З технічних причин ми не можемо дати відповідь на це запитання, тому рекомендуємо
самостійно шукати в картотеці відділу бібліографії (відділ бібліографії працює щодня, окрім вихідних, із 9 до 17), або повторити запитання після 15 січня

Запитання № 1651
Тетяна, У-51. e-mail: tania920@i.ua
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Мовний аспект ідіостилю Мирослава Дочинця (на иатеріалі романів "Вічник" і "Криничар")
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 84(4Укр)6
Д 71 Дочинець, М.
Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії: роман / Мирослав Дочинець. – Мукачево , 2012. – 331 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
2. 84(4Укр)6
Д 71 Дочинець, М. І.
Вічник: сповідь на перевалі духу инець. – Мукачево, 2012. – 284 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
3. 84(4Укр)6
Д 71 Дочинець, М. І.
Вічник: сповідь на перевалі духу. – Мукачево, 2013. – 280с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
4.
Вегеш, А.
Символічні назви героїв у романі "Криничар" Мирослава Дочинця // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць / відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 23 - 27. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Вовченко, Г.
Народна стихія і мовний портрет у прозі М. Дочинця // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2016. – вип. 2 (36). – С. 341 - 345. – (Сер. Філологія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Горинь, В.
І відкіля ти взявся в нас такий? Штрихи до літературного портрета Мирослава Дочинця / В. Горинь // Дзвін. – 2014. – № 6. – С. 135 - 141. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Жила, С.
Концепція вічного буття національної людини і національного світу за романом "Вічник" Мирослава Дочинця : вивчення твору в сесредній школі та виші / С. Жила // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2016. – вип. 2 (36). – С. 10 - 16. – (Сер. Філологія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Жила, С.
"Вічник" Мирослава Дочинця - "роман про силу людського духу" : вивчення твору в середній школі та виші // Українська мова й література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 12 - 18. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Жила, С.
Фольклорні поля у романі Мирослава Дочинця "Вічник" // Українська мова й література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 13 - 17. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Чумакова, Г. А.
Багатозначність лейтмотивних слів у контексті роману М. Дочинця "Вічник" // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов»янських культур: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.). – К., 2016. – С. 119 - 122. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11.
Черник, О. О.
Ідіостиль письменника як лінгвістичний феномен та методи його вивчення // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – Житомир, 2016. – вип. 1 (83). – С. 113 - 121. – (Сер. Філологічні науки) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Переломова, О.
Мовна особистість, мовна картина світу та ідіостиль письменника з погляду сучасної лінгвістики // Семантика мови і тексту: Збірник статей VІІІ Міжнародної наукової конференції 22-24 жовтня 2003 р. / Ред. В.І.Кононенко. – Ів.-Франківськ, 2003. – С. 407 - 410. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)

Запитання № 1650
Саша, МВ-1М. e-mail: sahnosasa1@gmail.com
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему українсько-британські відносини (політика і безпека від 1991-2019 рр.). Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(0)63
Г 90 Грубінко, А. В.
Українсько-британські відносини у 1991-2004 рр.(політичне та військове співробітництво) : Автореферат дис. ...канд.істор. наук. Спец.07.00.02 - всесвітня історія. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Савін, С.
Українсько-британські політичні відносини другої половини 90-х років // Університет. – 2005. – № 5. – С.46-56.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
С13 Савін, С. Л.
Українсько-британські відносини в контексті інтеграційних процесів 1991 - 2005 років : Автореферат дис. ... канд. історич. наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Черінько, І.
Українсько-британські відносини: історія та сучасність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип.43. – С. 313-321. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 66.4(4Укр)
Л81 Лоутон, Л.
Українське питання. – Київ - Лондон, 2006. – 168 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
6.
Покровська, І.
Розвиток українсько-британських стосунків на етапі становлення України як суб»єкта міжнародних відносин / І. Покровська, Ю. Хорошилова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 86, Ч. 2. – С. 177-186. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
7.
Литвин, В. М.
Реальний фундамент для подальшого поступу з історії українсько-британських відносин // Україна: Європа чи Євразія? / В.М.Литвин ; за заг. ред. акад. НАН України В.А.Смолія. – К., 2004. – С. 77 - 94. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Труш, О. М.
Головні надбання українсько-британських відносин першої половини 1990-х років: до 20-ї річниці незалежності України // Гілея. – 2011. – № 5. – С. 145 - 151.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9.
Черінько, І. П.
У конструктивному діалозі. Євроінтеграційний аспект українсько-британських відносин // Трибуна. – 2009. – № 3-4. – С.14-16.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Білоусов, М. М.
Дипломатичне представництво України у Великій Британії: перші кроки (1992-1994 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України: Вип. 4. Європа: поступ у ХХІ століття. (Історія, сучасний стан, перспективи). – К., 2000. – Вип. 4. – С. 32-46. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
11.
Грубінко, А.
Європейська політика Великої Британії та Україна у вимірах сучасності : засадничі підходи та пріоритети співпраці / А. Грубінко // Мандрівець. – 2006. – № 5. – С.10-18.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Грубінко, А.
Євроінтеграція України : позиція Великої Британії (історичний дискурс проблеми) // Історичний журнал. – 2006. – № 5. – С.56-65.Кільк. прим.1 (Іст.-1)

Запитання № 1649
Люда, Г. e-mail: natahanata85@gmail.com

Доброго дня.Допоможіть пвдібрати літературу до дипломної роботи на тему"Перспективи організації історико-культурного туризму в Карпатському регіоні (на прикладі туристичної фірми)“
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Музеї:[туризм на Прикарпатті] // Прикарпаття: спадщина віків: пам»ятки природи, історії, культури, етнографії / гол. редакт. Микола Кугутяк. – Львів, 2006. – С.534-551. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 2, Бібл. – 1)
2.
Вичівський, П. П.
Культурно-пізнавальний туризм в Івано-Франківській області : сучасний стан та перспективи розвитку / П. П. Вичівський, Л. В. Ковальська // Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму. – Ів.-Франківськ, 2016. – вип. 1(8) : січень-червень. – С. 159-168. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
3. 796.5(075.8)
М18 Маланюк, Т. З.
Краєзнавство і туризм: навч. посібник. – Ів.-Франківськ, 2010. – 200 с. кільк.прим.: 6 (Туризм. – 6)
4. 338.48-44
Р90 Рутинський, М. Й.
Замковий туризм в Україні: навч. посібник. – К., 2007. – 432 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 3, Туризм. – 6, ЗагЧЗ. – 1)
5.
Музеї:[туризм на Прикарпатті] // Прикарпаття: спадщина віків: пам»ятки природи, історії, культури, етнографії / гол. редакт. Микола Кугутяк. – Львів, 2006. – С.534-551. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 2, Бібл. – 1)
6.
Боднарчук-Чугіна, І. Ю.
Національна програма розвитку "культурного туризму" України ХХІ ст.: аксіологічний аспект / І. Ю. Боднарчук-Чугіна, О. В. Орлова // Гілея. – 2019. – № 4 Ч.2. – С. 21-26.Кільк.прим.1 (Філос-1)
7. 338.48
К45 Кифяк, В. Ф.
Організація туризму: навчальний посібник.. – Чернівці, 2008. – 344 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 11, Туризм. – 5, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
8. 338.486
М50 Мендела, І. Я.
Аналіз діяльності підприємств туризму: навчально-методичний посібник. – Ів.-Франківськ, 2014. – 192 с. кільк.прим.: 5 (Іст. – 1, Туризм. – 4)
9. 63.3(4Укр)
К 26 Карпатський край: наук.студії з історії, культури, туризму. Випуски за 2011-2015 роки. – Ів.-Франківськ, 2013. – 235 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
10. 63.3(0)я73
В 27 Великочий, В.
Історико-культурна спадщина Карпатського регіону: навч.-метод. посіб. для напрямів підготовки "Туризм" і "Готельно-ресторанна справа" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" / Володимир Великочий, Н. Кіндрачук. – Ів.-Франківськ, 2013. – 208 с. кільк.прим.: 2 (Туризм. – 2)
11.
Годя, І. М.
Регіональний аспект історико-культурного туризму в Україні: перспективи розвитку // Гілея. – 2017. – № 1. – С. 99 - 103.Кільк.прим. 1 (Філос.-1)
12.
Кіндрачук, Н. М.
Значення традицій та звичаїв для розвитку культурного туризму в Карпатському регіоні України // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи / Клапчук В. (гол. редкол.). – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 4. – С. 89-92. кільк.прим.: 5 (Іст. – 2, Туризм. – 3)

Запитання № 1648
Наталія, НПЗ. e-mail: natahanata85@gmail.com
Доброго дня.Допоможіть пвдібрати літературу до дипломної роботи на тему „Особливості режиму річок Карпатського регіону“
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 340.1(477)
Т80 Труфан, І. В.
Правовий режим малих річок в Україні: монографія. – Ів.-Франківськ, 2006. – 168 с. льк.прим.: 3 (Юр. – 1 КХ. – 2)
2. 26.2
В 62 Водні ресурси Івано-Франківської області: інформаційний посібник / ред.кол.: Клапчук В.М.,Корчемлюк М.В.,Гайдук Л.М. та ін. – Яремче, 2001. – 156 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3.
Іванець, О. Р.
Гірські водойми в стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття Українських Карпат // Вісник Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. – Ів.-Франківськ, 2008. – Вип. ХII. – С.140-141. – (Серія Біологія.) кільк.прим.: 5 (Прир. – 3, КХ. – 2)
4.
Корчемлюк, М.
Характеристика показників складу та властивостей природних вод на прикладі річки Прут у межах міста Яремчого // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. – Ів.-Франківськ, 2001. – Випуск 5-6. – С. 200-203. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Іст. – 2)
5.
Кравець, А.
Басейн річки Бистриці-Солотвинської: стан довкілля та екологічні проблеми / А. Кравець // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. – Ів.-Франківськ, 2010. – вип. 11 - 12. – С. 183 - 186. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73587/09-Kovalchuk.pdf?sequence=1
7. 26.22
П14 Паланичко, О. В.
Закономірності руслоформування річок Передкарпаття : Автореферат дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / О. В. Паланичко. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8. 26.222
К 64 Коноваленко, О. С.
Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси : Автореферат дис. ...канд. географ. наук. Спец.11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / О. С. Коноваленко. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)

Запитання № 1647
Марина, УМЛ . e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми реферату: «Середньовічна поезія як джерело вивчення історії української літературної мови»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 83.3(4Укр)1я2
Д 13 Давня українська література: словник-довідник / за ред. П.Білоуса. – К., 2015. – 208 с. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Бібл. – 1, Гурт№5. – 1)
2. 83.3(4Укр)1я72
Д13 Давня українська література: хрестоматія / Упоряд. М.М. Сулима. – 3-тє вид. – К., 1996. – 656 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
3. 83.3(4Укр)
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська література: підручник / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. , 1989. – 414 с. кільк.прим.: 23 (КХ. – 19, ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 1)
4. 83.3(4Укр)
І 90 Історія української літератури: у 12-ти т.. т. 1 : Давня література (Х - перша половина ХVI ст.) / наук.ред. Ю.Пелешенко, М.Сулима. – К. , 2014. – 838 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
5. 83.3(4Укр)1я73
П49 Полєк, В. Т.
Історія української літератури Х-XVII століть: навч. посібник. – К., 1994. – 144 с. кільк.прим.: 7 (ХЛ. – 7)
6.
Про першу поетичну книжку, видану в Києві, та про її автора Олександра Митуру // Київський Атеней. Мистецький Київ ХVІІ - ХVІІІ ст. / упор. В.Шевчук. – К., 2015. – С. 17-20.
7. 83.3(4Укр)
І 90 Історія української літератури: у 12-ти т.. т. 1 : Давня література (Х - перша половина ХVI ст.) / наук.ред. Ю.Пелешенко, М.Сулима. – К. , 2014. – 838 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
8. 83.3(4Укр)1
А 46 Александров, О.
Література Київської Русі: Між міфопоетикою і християнським символізмом: статті, монографія. – Одеса, 2010. – 472 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
9.
Бойко, В.
Поезія давньої української літератури // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 1. – С. 26-27. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Демченко, С.
Українська книжна поезія ХІV - ХVІІ ст.: [ бурлескні й травестійні вірші, творчість К.Зиновіїва та І.Величковського] / С. Демченко, Ю. Сафонов // Давня українська література (Х - ХVIII століття): практикум: навч. посібник / С.А.Демченко, Ю.М.Сафонов. – К., 2013. – С.81 - 87. кільк.прим.: 11 (ХЛ. – 8, ЗагЧЗ. – 3)
11. 83.3(4Укр)1
П 23 Пелешенко, Ю. В.
Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХIII -ХV ст.): Джерела.Система жанрів. Духовні інтенції. Постаті:монографія.. – 2-ге вид.,перероб. і доп. – К., 2012. – 608 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
12. 83.3(2Укр)1
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська поезія. – К., 1972. – 156 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13.
Шевчук, В.
Давня українська поезія як речник державотворення // Козацька держава: етюди до історії українського державотворення / В.Шевчук. – К., 1995. – С. 22-50.
14. 84(4Рус)1я4
С48 Слово про Ігорів похід / пер.М.Рильський. – К., 1974. – 87 с.кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)

Запитання № 1646
Марина, УМЛф-42. e-mail: m.moysyuk4@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: «Правописні особливості мови Параски Плитки-Горицвіт за матеріалом книги «Старовіцкі повісторькє»»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ґрещук, В.
Гуцульська діалектна лексика в "Старовіцких повісторьках" Параски Плитки-Горицвіт / В. Ґрещук // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2012. – Вип. 32-33. – С. 232 - 241. – (Серія: Філологія) кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
2.
Кавецький, О.
Гуцульська побутова лексика у книзі Параски Плитки-Горицвіт "Старовіцкі повісторькє" / Орест Кавецький // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2010. – Вип.27-28. – С. 166-169. – (Філологія) кільк.прим.: 7 (КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 1)
3.
Рибарук, О.
Світ Параски Плитки-Горицвіт : [видатна народна майстриня слова і народного живопису з Гуцульщини та Літературно-меморіальний музей її імені в Криворівні] // Верховинщина за 20 років незалежної України / Упоряд. Д. Ватаманюк. – Верховина, 2011. – С. 196-207. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Рибарук, О.
Образи Параски Плитки-Горицвіт : [про художницю-іконописця Параску Степанівну Плитку-Горицвіт з с. Криворівні Верховинського району] // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 337 - 339. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Зеленчук, О.
Параска Плитка-Горицвіт // Гуцульська школа. – 1994. – № 1. – С. 51-53. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Карп»юк, І.
Параска Плитка-Горицвіт - дочка Гуцульщини // Краєзнавець Прикарпаття. – 2017. – № 30. – С. 59 - 60.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7.
Качкан, В.
За традицією Володимира Гнатюка ( осмислення діяльності фольклористичних імен: Анастасія Качкан - Параска Плитка) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка: матеріали Міжнародної наук. конф. / за ред. д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. – С. 30 - 39. – (Серія: Літературознавство)Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8.
Качкан, В.
Верховинський горицвіт (Параска Плитка) : [гуцульська художниця, письменниця, казкарка, народний філософ, фольклористка, етнограф, діалектолог] // Постаті: Студії. Есеї. Сильвети. Рефлексії: у 2-х т. / В.А.Качкан. – Ів.-Франківськ, 2012. – т. 1. – С. 116 - 128. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1645
Марина, УМЛф-42. e-mail: m.moysyuk4@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: «Правописні особливості мови Параски Плитки-Горицвіт за матеріалом книги «Старовіцкі повісторькє»»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ґрещук, В.
Гуцульська діалектна лексика в "Старовіцких повісторьках" Параски Плитки-Горицвіт / В. Ґрещук // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2012. – Вип. 32-33. – С. 232 - 241. – (Серія: Філологія) кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
2.
Кавецький, О.
Гуцульська побутова лексика у книзі Параски Плитки-Горицвіт "Старовіцкі повісторькє" / Орест Кавецький // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2010. – Вип.27-28. – С. 166-169. – (Філологія) кільк.прим.: 7 (КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 1)
3.
Рибарук, О.
Світ Параски Плитки-Горицвіт : [видатна народна майстриня слова і народного живопису з Гуцульщини та Літературно-меморіальний музей її імені в Криворівні] // Верховинщина за 20 років незалежної України / Упоряд. Д. Ватаманюк. – Верховина, 2011. – С. 196-207. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Рибарук, О.
Образи Параски Плитки-Горицвіт : [про художницю-іконописця Параску Степанівну Плитку-Горицвіт з с. Криворівні Верховинського району] // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 337 - 339. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Зеленчук, О.
Параска Плитка-Горицвіт // Гуцульська школа. – 1994. – № 1. – С. 51-53. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Карп»юк, І.
Параска Плитка-Горицвіт - дочка Гуцульщини // Краєзнавець Прикарпаття. – 2017. – № 30. – С. 59 - 60.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7.
Качкан, В.
За традицією Володимира Гнатюка ( осмислення діяльності фольклористичних імен: Анастасія Качкан - Параска Плитка) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка: матеріали Міжнародної наук. конф. / за ред. д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. – С. 30 - 39. – (Серія: Літературознавство)Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8.
Качкан, В.
Верховинський горицвіт (Параска Плитка) : [гуцульська художниця, письменниця, казкарка, народний філософ, фольклористка, етнограф, діалектолог] // Постаті: Студії. Есеї. Сильвети. Рефлексії: у 2-х т. / В.А.Качкан. – Ів.-Франківськ, 2012. – т. 1. – С. 116 - 128. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1644
Марина, УМЛф-42. e-mail: m.moysyuk4@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: «Правописні особливості мови Параски Плитки-Горицвіт за матеріалом книги «Старовіцкі повісторькє»»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ґрещук, В.
Гуцульська діалектна лексика в "Старовіцких повісторьках" Параски Плитки-Горицвіт / В. Ґрещук // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2012. – Вип. 32-33. – С. 232 - 241. – (Серія: Філологія) кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
2.
Кавецький, О.
Гуцульська побутова лексика у книзі Параски Плитки-Горицвіт "Старовіцкі повісторькє" / Орест Кавецький // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2010. – Вип.27-28. – С. 166-169. – (Філологія) кільк.прим.: 7 (КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 1)
3.
Рибарук, О.
Світ Параски Плитки-Горицвіт : [видатна народна майстриня слова і народного живопису з Гуцульщини та Літературно-меморіальний музей її імені в Криворівні] // Верховинщина за 20 років незалежної України / Упоряд. Д. Ватаманюк. – Верховина, 2011. – С. 196-207. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Рибарук, О.
Образи Параски Плитки-Горицвіт : [про художницю-іконописця Параску Степанівну Плитку-Горицвіт з с. Криворівні Верховинського району] // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 337 - 339. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Зеленчук, О.
Параска Плитка-Горицвіт // Гуцульська школа. – 1994. – № 1. – С. 51-53. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Карп»юк, І.
Параска Плитка-Горицвіт - дочка Гуцульщини // Краєзнавець Прикарпаття. – 2017. – № 30. – С. 59 - 60.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7.
Качкан, В.
За традицією Володимира Гнатюка ( осмислення діяльності фольклористичних імен: Анастасія Качкан - Параска Плитка) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка: матеріали Міжнародної наук. конф. / за ред. д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. – С. 30 - 39. – (Серія: Літературознавство)Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8.
Качкан, В.
Верховинський горицвіт (Параска Плитка) : [гуцульська художниця, письменниця, казкарка, народний філософ, фольклористка, етнограф, діалектолог] // Постаті: Студії. Есеї. Сильвети. Рефлексії: у 2-х т. / В.А.Качкан. – Ів.-Франківськ, 2012. – т. 1. – С. 116 - 128. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1643
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми реферату: "Русифікація як фактор розвитку УЛМ у 19-20 ст".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванов, М.
Лагідна українізація чи прихована русифікація / М. Іванов // Літературна Україна. – 2017. – № 22. – С. 1, 4.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Горбань, Т.
Мовно-культурна русифікація в етнополітичній доктрині Російської імперії (кін.ХІХ ст. - 1917 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 34. – С.381-393. – ("Курасівські читання") кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Укр)62
Д43 Дзюба, І.
Інтернаціоналізм чи русифікація?. – К., 2005. – 336 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Іст. – 3, Гурт№5. – 1)
4.
Єгоров, В.
Проблема русифікації підросійської України в публіцистичній спадщині М. І. Костомарова // Курасівські читання - 2005: збірник. – К., 2006. – Кн. 2. – С. 399-409. – (Наукові записки ; вип.30) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Дамазія, О.
Московська політика русифікації України // Визвольний шлях. – 1951. – № 10. – С.9-13.
6. 63.3(4Укр)
Р75 Російщення України: Науково-популярний збірник / Гол ред. Л.Полтава. – Нью-Йорк, 1984. – 416 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
7.
Івчик, Н.
Національне питання в Російській імперії другої половини ХІХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 19. – С. 129-136. – (Історія) кільк.прим.: 26 (Іст. – 2, КХ. – 23, Гурт№5. – 1)
8.
Драгоманов, М.
Указ проти української мови // Дзвін. – 2005. – № 10. – С.122-124 Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. 63.3(4Укр)-6
Л 55 Лизанчук, В.
Історія російщення українців: монографія / Василь Лизанчук, М. Рожик. – Львів, 2011. – 412 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
10. 81.2Ук
У45 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: док. і матеріали / упоряд.: Л. Масенко та ін. – К. , 2005. – 399 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
11. 81.2Ук
К 88 Кубайчук, В.
Хронологія мовних подій в Україні. – К., 2004. – 176 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
12. 81.2 Ук
Т-83 Тумай, Н. В.
Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у ХІХ - на початку ХХ ст . : Автореферат дис. ... канд.філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова. – Київ , 2006. – 19с.Кільк. прим. 1(Наук.-1)
13. 81.2Ук-92
Р88 Русанівський, В. М.
Історія української літературної мови: підручник. – К., 2001. – 392 с. кільк.прим.: 19 (КХ. – 15, ЗагЧЗ. – 3, Коледж. – 1)
14.
Тотальна русифікація українського народу. Згуртування борців за державну незалежність України (60-ті - початок 80-х років ХХ століття) // Україна: антологія пам»яток державотворення, Х-ХХ ст.: у 10 т. / редкол.: І.М.Дзюба [та ін.]. – К., 2009. – Т.ІХ : Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік - початок 80-х років ХХ ст.)/упоряд.,передм. та прим. Ю.Сливки. – С. 398 - 570. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1642
Антоніна, ПС-21. e-mail: tonyavolochiy@gmail.com
Доброго дня!Допоможіть будь ласка дібрати літературу на тему:"Соціально-психологічні особливості самотності у юнацькому віці"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 88.3
В18 Варава, Л. А.
Особливості переживання особистістю почуття самотності у стані соціальної депривації : Автореферат дис. ... канд.психол. наук. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Виноградна, О. В.
Психологічні особливості феномену самотності в юнацькому віці / О. В. Виноградна, І. А. Гриб // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 11. – С. 5 - 9. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3.
Дячок, О.
Психологічні особливості сприйняття та переживання самотності підлітками / О. Дячок // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. – К., 2017. – вип. 1(6)/2(7). – С. 51 - 55. – (Сер.Психологія) кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4.
Ж 51 Железнякова, Ю. В.
Почуття самотності як чинник адиктивної поведінки підлітків : автореф. дис.. – Ів.-Франківськ, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
5. 159.922.76-056.49:177.82(043.3/)
Ж 51 Железнякова, Ю. В.
Почуття самотності як чинник адиктивної поведінки підлітків : дис. ...канд. психол. наук. – Запоріжжя, 2017. – 193 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
6. 88.8
Л32 Лашук, В. Г.
Психологічні особливості переживання самотності в юнацькому віці : Автореферат дис. ... канд. психолог. наук. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук. – 1)
7.
Лащук, В.
Особливості соціальних потреб та оцінок осіб юнацького віку з різним рівнем переживання самотності: [вікова психологія] / В. Лащук // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 104-109. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
8.
Рогова, Е. Е.
Переживание одиночества подростками с разной социальной направленностью // Вопросы психологии. – 2007. – № 5. – С.39-47. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 316.61
Ш33 Швалб, Ю. М.
Одиночество: Социально-психологические проблемы / Ю. М. Швалб, О. В. Данчева. – К., 1991. – 268 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
10. 159.923
З49 Зелінська, Т. М.
Психологія особистісної амбівалентності в юнацькому віці. – Суми, 2013. – 432 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
11. 159.922.73
П 50 Поліщук, В. М.
Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомлекси. – Суми, 2015. – 478 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
12. 316.6(075.8)
О63 Орбан-Лембрик, Л. Е.
Соціальна психологія: у 2 кн. : підручник. Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – К. , 2004. – 576 с. кільк.прим.: 57 (КХ. – 46, Філос. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Педагог. – 2, Верховина. – 2, Туризм. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13.
Шлягина, Е. И.
Переживание одиночества: своеобразие мотивационно-смысловой сферы субъективно одиноких людей / Е. И. Шлягина, С. С. Орбелян // Вопросы психологии. – 2014. – № 5. – С. 94 - 104.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
14. 159.922.6(075.8)
С13 Савчин, М. В.
Вікова психологія / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – 2-ге вид., стереотип. – К. , 2009. – 360 с. кільк.прим.: 18 (Педагог. – 2, КХ. – 16)

Запитання № 1641
Антоніна, ПС-21. e-mail: tonyavolochiy@gmail.com
Доброго дня!Допоможіть будь ласка дібрати літературу на тему:"Соціально-психологічні особливості самотності у юнацькому віці"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 88.3
В18 Варава, Л. А.
Особливості переживання особистістю почуття самотності у стані соціальної депривації : Автореферат дис. ... канд.психол. наук. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Виноградна, О. В.
Психологічні особливості феномену самотності в юнацькому віці / О. В. Виноградна, І. А. Гриб // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 11. – С. 5 - 9. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3.
Дячок, О.
Психологічні особливості сприйняття та переживання самотності підлітками / О. Дячок // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. – К., 2017. – вип. 1(6)/2(7). – С. 51 - 55. – (Сер.Психологія) кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4.
Ж 51 Железнякова, Ю. В.
Почуття самотності як чинник адиктивної поведінки підлітків : автореф. дис.. – Ів.-Франківськ, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
5. 159.922.76-056.49:177.82(043.3/)
Ж 51 Железнякова, Ю. В.
Почуття самотності як чинник адиктивної поведінки підлітків : дис. ...канд. психол. наук. – Запоріжжя, 2017. – 193 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
6. 88.8
Л32 Лашук, В. Г.
Психологічні особливості переживання самотності в юнацькому віці : Автореферат дис. ... канд. психолог. наук. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук. – 1)
7.
Лащук, В.
Особливості соціальних потреб та оцінок осіб юнацького віку з різним рівнем переживання самотності: [вікова психологія] / В. Лащук // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 104-109. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
8.
Рогова, Е. Е.
Переживание одиночества подростками с разной социальной направленностью // Вопросы психологии. – 2007. – № 5. – С.39-47. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 316.61
Ш33 Швалб, Ю. М.
Одиночество: Социально-психологические проблемы / Ю. М. Швалб, О. В. Данчева. – К., 1991. – 268 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
10. 159.923
З49 Зелінська, Т. М.
Психологія особистісної амбівалентності в юнацькому віці. – Суми, 2013. – 432 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
11. 159.922.73
П 50 Поліщук, В. М.
Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомлекси. – Суми, 2015. – 478 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
12. 316.6(075.8)
О63 Орбан-Лембрик, Л. Е.
Соціальна психологія: у 2 кн. : підручник. Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – К. , 2004. – 576 с. кільк.прим.: 57 (КХ. – 46, Філос. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Педагог. – 2, Верховина. – 2, Туризм. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13.
Шлягина, Е. И.
Переживание одиночества: своеобразие мотивационно-смысловой сферы субъективно одиноких людей / Е. И. Шлягина, С. С. Орбелян // Вопросы психологии. – 2014. – № 5. – С. 94 - 104.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
14. 159.922.6(075.8)
С13 Савчин, М. В.
Вікова психологія / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – 2-ге вид., стереотип. – К. , 2009. – 360 с. кільк.прим.: 18 (Педагог. – 2, КХ. – 16)

Запитання № 1640
Наталія, ФТЕ-11м. e-mail: paliynatali@ukr.net
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу до роботи на тему:" Особливості фізичної терапії у дітей з сутулістю з використанням занять на профілакторі Євмінова"; і ще будь-яку літературу по технічних засобах реабілітації. Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Аравіцька, М.
Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації хворих з дегенеративно-дистрофічними захворюванням профілактора Євмінова / М. Аравіцька, Б. Олійник // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2015. – вип. 21. – С. 133-139. – (Фізична культура) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Б17 Базильчук, О. В.
Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів : автореф. ... д-ра педагогіч. наук. – Хмельницький, 2019. – 40 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
3.
С91 Сущенко, О. М.
Розвиток професійної компетнтості майбутніх магістрів з фізичної терапії, ерготерапії у процесі виробничої практики : автореф. ... канд. педагогіч. наук. – Суми, 2019. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
4. 75.0я73
Ф 50 Фізична реабілітація в дитячому віці / В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, В. М. Бондаренко ін. – Ів.-Франківськ, 2009. – 542 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)
5. 91.9:75
Ф 50 Фізична реабілітація: анотований бібліографічний покажчик друкованих та електронних видань трьома мовами / уклад. І. Свістельник. – К. , 2012. – 1162 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
6. 75.0
М 92 Мухін, В. М.
Фізична реабілітація. – 2-е вид., перероб. та доп. – К., 2005. – 469 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 13, ЗагЧЗ. – 3, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
7. 75.0я73
К 26 Карпухіна, Ю. В.
Основи фізичної реабілітації. – Херсон, 2016. – 308 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 54.1я73
П 59 Порада, А. М.
Основи фізичної реабілітації / Алла Микитівна Порада, О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук. – К., 2008. – 248 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Река, К.
Самотність особистості в контексті антропологічних ідей А.Камю / К. Река // Гілея. – 2013. – № 7. – С. 263 - 266. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
10. 75.0
Ф 54 Физическая реабилитация. Учебник. – Ростов н/Д, 2005. – 608 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
11. 75.0
Ф 50 Физическая и физиотерапевтическая реабилитация.Реабилитационные СПА-технологии: научно-практическая конференция 29-30 апреля 2009 г. г.Севастополь. – Севастополь, 2009. – 139 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 75.0
Ф50 Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физ. культури / Ред. Дударенок С. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 608 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1639
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми реферату: "Русифікація як фактор розвитку УЛМ у 19-20 ст".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванов, М.
Лагідна українізація чи прихована русифікація / М. Іванов // Літературна Україна. – 2017. – № 22. – С. 1, 4.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Горбань, Т.
Мовно-культурна русифікація в етнополітичній доктрині Російської імперії (кін.ХІХ ст. - 1917 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 34. – С.381-393. – ("Курасівські читання") кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Укр)62
Д43 Дзюба, І.
Інтернаціоналізм чи русифікація?. – К., 2005. – 336 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Іст. – 3, Гурт№5. – 1)
4.
Єгоров, В.
Проблема русифікації підросійської України в публіцистичній спадщині М. І. Костомарова // Курасівські читання - 2005: збірник. – К., 2006. – Кн. 2. – С. 399-409. – (Наукові записки ; вип.30) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Дамазія, О.
Московська політика русифікації України // Визвольний шлях. – 1951. – № 10. – С.9-13.
6. 63.3(4Укр)
Р75 Російщення України: Науково-популярний збірник / Гол ред. Л.Полтава. – Нью-Йорк, 1984. – 416 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
7.
Івчик, Н.
Національне питання в Російській імперії другої половини ХІХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 19. – С. 129-136. – (Історія) кільк.прим.: 26 (Іст. – 2, КХ. – 23, Гурт№5. – 1)
8.
Драгоманов, М.
Указ проти української мови // Дзвін. – 2005. – № 10. – С.122-124 Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. 63.3(4Укр)-6
Л 55 Лизанчук, В.
Історія російщення українців: монографія / Василь Лизанчук, М. Рожик. – Львів, 2011. – 412 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
10. 81.2Ук
У45 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: док. і матеріали / упоряд.: Л. Масенко та ін. – К. , 2005. – 399 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
11. 81.2Ук
К 88 Кубайчук, В.
Хронологія мовних подій в Україні. – К., 2004. – 176 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
12. 81.2 Ук
Т-83 Тумай, Н. В.
Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у ХІХ - на початку ХХ ст . : Автореферат дис. ... канд.філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова. – Київ , 2006. – 19с.Кільк. прим. 1(Наук.-1)
13. 81.2Ук-92
Р88 Русанівський, В. М.
Історія української літературної мови: підручник. – К., 2001. – 392 с. кільк.прим.: 19 (КХ. – 15, ЗагЧЗ. – 3, Коледж. – 1)
14.
Тотальна русифікація українського народу. Згуртування борців за державну незалежність України (60-ті - початок 80-х років ХХ століття) // Україна: антологія пам»яток державотворення, Х-ХХ ст.: у 10 т. / редкол.: І.М.Дзюба [та ін.]. – К., 2009. – Т.ІХ : Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік - початок 80-х років ХХ ст.)/упоряд.,передм. та прим. Ю.Сливки. – С. 398 - 570. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1638
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми реферату: "Русифікація як фактор розвитку УЛМ у 19-20 ст".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванов, М.
Лагідна українізація чи прихована русифікація / М. Іванов // Літературна Україна. – 2017. – № 22. – С. 1, 4.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Горбань, Т.
Мовно-культурна русифікація в етнополітичній доктрині Російської імперії (кін.ХІХ ст. - 1917 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 34. – С.381-393. – ("Курасівські читання") кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Укр)62
Д43 Дзюба, І.
Інтернаціоналізм чи русифікація?. – К., 2005. – 336 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Іст. – 3, Гурт№5. – 1)
4.
Єгоров, В.
Проблема русифікації підросійської України в публіцистичній спадщині М. І. Костомарова // Курасівські читання - 2005: збірник. – К., 2006. – Кн. 2. – С. 399-409. – (Наукові записки ; вип.30) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Дамазія, О.
Московська політика русифікації України // Визвольний шлях. – 1951. – № 10. – С.9-13.
6. 63.3(4Укр)
Р75 Російщення України: Науково-популярний збірник / Гол ред. Л.Полтава. – Нью-Йорк, 1984. – 416 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
7.
Івчик, Н.
Національне питання в Російській імперії другої половини ХІХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 19. – С. 129-136. – (Історія) кільк.прим.: 26 (Іст. – 2, КХ. – 23, Гурт№5. – 1)
8.
Драгоманов, М.
Указ проти української мови // Дзвін. – 2005. – № 10. – С.122-124 Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. 63.3(4Укр)-6
Л 55 Лизанчук, В.
Історія російщення українців: монографія / Василь Лизанчук, М. Рожик. – Львів, 2011. – 412 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
10. 81.2Ук
У45 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: док. і матеріали / упоряд.: Л. Масенко та ін. – К. , 2005. – 399 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
11. 81.2Ук
К 88 Кубайчук, В.
Хронологія мовних подій в Україні. – К., 2004. – 176 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
12. 81.2 Ук
Т-83 Тумай, Н. В.
Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у ХІХ - на початку ХХ ст . : Автореферат дис. ... канд.філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова. – Київ , 2006. – 19с.Кільк. прим. 1(Наук.-1)
13. 81.2Ук-92
Р88 Русанівський, В. М.
Історія української літературної мови: підручник. – К., 2001. – 392 с. кільк.прим.: 19 (КХ. – 15, ЗагЧЗ. – 3, Коледж. – 1)
14.
Тотальна русифікація українського народу. Згуртування борців за державну незалежність України (60-ті - початок 80-х років ХХ століття) // Україна: антологія пам»яток державотворення, Х-ХХ ст.: у 10 т. / редкол.: І.М.Дзюба [та ін.]. – К., 2009. – Т.ІХ : Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік - початок 80-х років ХХ ст.)/упоряд.,передм. та прим. Ю.Сливки. – С. 398 - 570. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1637
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми реферату: "Русифікація як фактор розвитку УЛМ у 19-20 ст".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванов, М.
Лагідна українізація чи прихована русифікація / М. Іванов // Літературна Україна. – 2017. – № 22. – С. 1, 4.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Горбань, Т.
Мовно-культурна русифікація в етнополітичній доктрині Російської імперії (кін.ХІХ ст. - 1917 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 34. – С.381-393. – ("Курасівські читання") кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Укр)62
Д43 Дзюба, І.
Інтернаціоналізм чи русифікація?. – К., 2005. – 336 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Іст. – 3, Гурт№5. – 1)
4.
Єгоров, В.
Проблема русифікації підросійської України в публіцистичній спадщині М. І. Костомарова // Курасівські читання - 2005: збірник. – К., 2006. – Кн. 2. – С. 399-409. – (Наукові записки ; вип.30) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Дамазія, О.
Московська політика русифікації України // Визвольний шлях. – 1951. – № 10. – С.9-13.
6. 63.3(4Укр)
Р75 Російщення України: Науково-популярний збірник / Гол ред. Л.Полтава. – Нью-Йорк, 1984. – 416 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
7.
Івчик, Н.
Національне питання в Російській імперії другої половини ХІХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 19. – С. 129-136. – (Історія) кільк.прим.: 26 (Іст. – 2, КХ. – 23, Гурт№5. – 1)
8.
Драгоманов, М.
Указ проти української мови // Дзвін. – 2005. – № 10. – С.122-124 Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. 63.3(4Укр)-6
Л 55 Лизанчук, В.
Історія російщення українців: монографія / Василь Лизанчук, М. Рожик. – Львів, 2011. – 412 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
10. 81.2Ук
У45 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: док. і матеріали / упоряд.: Л. Масенко та ін. – К. , 2005. – 399 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
11. 81.2Ук
К 88 Кубайчук, В.
Хронологія мовних подій в Україні. – К., 2004. – 176 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
12. 81.2 Ук
Т-83 Тумай, Н. В.
Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у ХІХ - на початку ХХ ст . : Автореферат дис. ... канд.філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова. – Київ , 2006. – 19с.Кільк. прим. 1(Наук.-1)
13. 81.2Ук-92
Р88 Русанівський, В. М.
Історія української літературної мови: підручник. – К., 2001. – 392 с. кільк.прим.: 19 (КХ. – 15, ЗагЧЗ. – 3, Коледж. – 1)
14.
Тотальна русифікація українського народу. Згуртування борців за державну незалежність України (60-ті - початок 80-х років ХХ століття) // Україна: антологія пам»яток державотворення, Х-ХХ ст.: у 10 т. / редкол.: І.М.Дзюба [та ін.]. – К., 2009. – Т.ІХ : Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік - початок 80-х років ХХ ст.)/упоряд.,передм. та прим. Ю.Сливки. – С. 398 - 570. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1636
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: "Історія вивчення мікротопонімів у мовознавстві".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Баньоі, В.
Деякі аспекти дослідження мікротопонімів / В. Баньоі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць / відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 15 - 19. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Бичко, З. М.
Топоніми як елементи духовної культури народу / З. М. Бичко // Українська національна культура і проблеми її розвитку: тези доповідей наукової конференції. – Львів, 1989. – С. 53-54. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 81.2Ук-4
Г70 Горпинич, В. О.
Словник географічних назв України (топоніми та відтопонімні прикметники): близько 25 000 слів / В. О. Горпинич. – К. , 2001. – 526 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 1, Прир. – 1)
4.
Макарчук, С.
Топоніми // Історичні неписемні джерела / С.Макарчук. – Львів, 2002. – С.136-141 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 81.2Ук
Ц 18 Царалунга, І. Б.
Українські топоніми - ани (яни) : Автореферат дис. ... канд.філол.наук. Спец.10.02.01 - українська мова / І. Б. Царалунга. – Львів, 2006. – 18с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
6. 81.2Ук-4
Л 87 Лучик, В. В.
Етимологічний словник топонімів України. – К., 2014. – 544 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Бібл. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7.
Гаврилова, Т. О.
Про засади укладання словника мікротопонімів Черкащини / Т. О. Гаврилова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова [Текст]: збірник наукових праць / відп. ред.М.Я.Плющ. – К., 2008. – Випуск 3, Книга 2. – С. 178-183. – (Проблеми граматики і лексикології української мови) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Баньоі, В.
Назвотвірний аспект дослідження номінативітів ( на матеріалі закарпатської мікротопонімії басейну річки Ужа) / В. Баньоі // Науковий вісник Ужгородського університету [Текст]: збірник наукових праць. – Ужгород, 2011. – Вип. 25. – С. 25 - 29. – (Серія: Філологія. Соціальні комунікації)
9. 80
К55 Кобилянський, Б. В.
Короткий огляд історії мовознавства. – К., 1964. – 153 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2)
10. 81
Т 48 Тищенко, К. М.
Основи мовознавства. – К., 2007. – 308 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 81
С 90 Сусов, И. П.
История языкознания. – М. , 2006. – 295 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 81я73
М69 Михалев, А. Б.
Общее языкознание. История языкознания: Путеводитель по лингвистике: Конспект-справочник. – М., 2005. – 240 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1635
Ольга, ДОПО (М)-11. e-mail: mega-olga55@ukr.net
Доброго вечора. Допоможіть підібрати літературу до магістерської роботи "Використання дидактичних ігор у навчанні іноземної мови (англійської)молодших школярів."
Дякую.
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1634
Любомира, ПО-34. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми: "Зміст і шляхи естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
74.264
Б 59 Біда, О. А. Естетичне виховання молодших школярів за допомогою засобів довкілля // Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч.посібник. – К., 2000. – С.314-321. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Прир. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
2.
74.200.541.3
М 65 Джобула, О. Погляди Василя Сухомлинського на естетичне виховання школярів // Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки . – Ів.-Франківськ, 2007. – С.29-34. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, ХудГраф. – 2)
3.
Калініна, Л. Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С.24-27.Кільк. прим. 1 (пед)
4.
Науменко, Т. Морально-естетичне виховання школярів засобами дитячого фолькльору // Початкова школа. – 2008. – № 6. – С.19-22. Кільк. прим. 1 (пед)
5. 74.20
Щ66 Щербо, А. Б.
Естетичне виховання учнів у початкових класах. – К., 1969. – 234 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 1 Педагог. – 2)
6.
74.202.21
М 75 Салига, Н. Естетичне виховання молодших школярів у процесі позаурочної виховної роботи / Н. Салига, О. Кіліченко // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.202-207. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
7.
Турчин, Т. Естетичне виховання молодших школярів у позакласній роботі // Початкова школа. – 2008. – № 5. – С.16-18. Кільк. прим. 1 (пед)
8.
74.65
П 86 Черниш, Т. Естетичне виховання молодших школярів засобами дитячого музичного фольклору // Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції [Текст]: збірник наукових праць. – Коломия, 2009. – С. 143-148. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Шевченко, О.
Естетичне виховання молодших школярів на уроках літ. читання: [за ідеями В. Сухомлинського] // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 21-24. Кільк. прим. 1 (пед)
10. 74.200.54
Д14 Даденков, М. Ф.
Естетичне виховання. – К., 1956. – 26 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. 74.200.541.4
Г 65 Гончаренко, Ю. В.
Естетичне виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності : Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія та методика виховання. – Луганськ, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12. 74.200.554
А86 Артеменко, М. М.
Природа і естетичне виховання учнів. – К. , 1984. – 80 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
13. 74.200.54
С36 Силіна, В. К. Кіно в школі як засіб естетичного виховання. – К. , 1968. – 176 с. – кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
14.
Андрусишин, Р.
Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічної виразності / Р. Андрусишин // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. LI. – С. 100-102. – (Педагогіка)

Запитання № 1633
Євгенія , Н(м)з-11. e-mail: zhenia3398@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми: "Поезія Дмитра Павличка в німецькомовних перекладах".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 83.3(2Укр)
П12 Павличко Дмитро: бібліографічний покажчик. Ч. 1 / Від.ред.М.В. Лізанець. – Львів, 1990. – 325 с. кільк.прим.: 3 (Бібл. – 2, ХЛ. – 1)
2. 83.3(2Укр)
П12 Павличко Дмитро: бібліографічний покажчик. Ч. 2 / Від.ред.М.В. Лізанець. – Львів, 1990. – 548 с. кільк.прим.: 3 (Бібл. – 2, ХЛ. – 1)
3. 83.3(2Укр)7
І48 Ільницький, М. М.
Дмитро Павличко: нарис творчості. – К. : Дніпро, 1985. – 189 с. кільк.прим.: 10 (ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 7)
4.
Перлини світової поезії в перекладах Дмитра Павличка // Всесвіт. – 2012. – № 5-6. – С. 21 - 48. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

5.
Астаф»єв, О.
Твори Дмитра Павличка німецькою// Всесвіт. – 2010. – № 9-10. – С.245 -247. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Гаврилюк, Х.
Поезія Дмитра Павличка мовою Гете і Шіллера / Х. Гаврилюк // Дзвін. – 2011. – № 4. – С. 136 - 139. – Рец. на кн. Дмитро Павличко. "Княгиня Європи".Дрезден:"Телем", 2010. -282с.- на нім. мові Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1632
Тетяна , УМЛф-42. e-mail: skomarovskata@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми реферату: "Роль мови в державному будівництві 1917-1920 рр".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Алтухов, В. М.
Державотворчий потенціал української мови / В. М. Алтухов // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення [Текст] / наук. ред. О.М.Сич. – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 20-28. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
2. 81.2 Укр
К95 Куць, О. М.
Мовна політика в державотворчих процесах України. – Харків, 2004. – 275 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 81.2Ук
Ш37 Шевельов, Ю.
Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус / Юрій Шевельов ; пер.Oksana Solovey. – New York , 1987. – 294 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
4.
Шульженко, С.
Мовна політика в Україні (1917-1940) // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 11. – С.40-42. Кільк. прим. 1 (Методкабінет)
5. 81.2Ук
М 74 Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом: монографія. – К., 2008. – 398 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Шишкін, В. І.
Мова як складник державотворення // Мовознавство. – 2013. – № 2-3. – С. 221 – 231 Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1631
Ольга Ковачук, ДОПО22. e-mail: odeman606@gmail.com
Доброго вечора. Допоможіть знайти Документ, який регламентує порядок вибору дисциплін.
відповідь
Перегляньте матеріали із електронної сторінки, або зверніться до деканату чи академнаставника групи
http://lp.edu.ua/vnutrishni-standarty

Запитання № 1630
Інна Михно, ДОЛ-43. e-mail: Inna.Mychno@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми: "Екологічне виховання дітей дошкільного віку"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Виховуємо бережливість (економічне, екологічне виховання дошкільнят.Система занять) // Дошкільне виховання. – 2009. – № 7. – С.15-18.Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
Захарчук, Н.
Екологічне виховання дошкільників / Н. Захарчук // Дитячий садок. Управління. – 2018. – № 10. – С. 16 - 24. Кільк. прим. 1 (Пед)
3.
Кравець, Н.
Екологічне виховання дітей дошкільного віку: дефінітивно-понятійна сутність проблеми / Н. Кравець // Освітній простір України: наук. журнал. – Ів.-Франківськ, 2016. – Вип.7. – С. 131 - 138. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
4. 74.102.144я73
Л68 Лисенко, Н. В.
Екологічне виховання дітей дошкільного віку. – Львів, 1994. – 144 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2)
5. 74.100
Н 34 Науменко, Т. С.
Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки : Автореферат дис. ...канд. педагог. наук.. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
6.
Пришляк, М. Б.
Християнсько-екологічне виховання дітей // Гілея. – 2015. – № 6. – С. 243 - 246.Кільк. прим. 1 (Філос)
7.
Сапунова, С.
Природа - наш спільний дім ( Інтегрований урок : читання, екологічне виховання, 2 клас ) // Початкова школа. – 2009. – № 9. – С.21-22. Кільк. прим. 1 (Пед)
8.
Штурмак, О.
Екологічне виховання дітей засобами гуцульського фольклору // Хрестоматія з гуцульщинознавства. – Косів:Снятин, 2001. – С. 519-523. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
9. 74.580.2
В23 Вашак, О. О.
Підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки : Автореферат дис. ... канд.педаг. наук.. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
10.
Струннікова, Д.
Безперервність екологічного виховання старших дошкільників і молодших школярів в умовах діяльності НВК "школа - дитячий садок" // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2001. – Вип. 122 : Педагогіка та психологія. – С. 141-149. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11.
Гілічук, О.
Весна дарує спів пташиний : [ інтегроване заняття з мовленнєвого розвитку й екологічного виховання] // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 4. – С.12 - 14. Кільк. прим. 1 (Пед)
12.
Кот, Н.
Розвивальне екологічне середовище в дитсадку // Дошкільне виховання. – 2008. – № 7. – С.22-24. Кільк. прим. 1 (Пед)
13.
Присяжнюк, Л.
Екологічна казка у роботі зі старшими дошкільнятами // Дошкільне виховання. – 2014. – № 9. – С. 20-24. Кільк. прим. 1 (Пед)
14.
Автенюк, Н.
Екологічні пригоди Лунтіка. Заняття для дітей старшого дошкільного віку // Дитячий садок. – 2018. – № 10. – С. 27 - 31. Кільк. прим. 1 (Пед)

Запитання № 1629
Вікторія , ПОДОІзм-12. e-mail:
Допоможуть дібрати літературу до теми "Формування життєвої компетентності в процесі патріотичного виховання"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Борисенко, В.
Формування життєвої компетентності учнів як нової освітньої парадигми. Людське життя в ретроспективі трагізму війни (за новелою Марини Павленко "Зачакловане озеро") / В. Борисенко, К. Сова // Українська мова й література в школах України. – 2017. – № 3. – С. 21 - 26.Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Кириленко, С.
Становлення особистісної зрілості та життєвої компетентності учня школи І ступеня / С. Кириленко, Т. Горлач // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С.44-48.Кільк.порим.1 (Пед)
3.
Пузіков, Д.
Методика формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України / Д. Пузіков // Історія в школі. – 2012. – № 3. – С. 29-33.Кільк.прим. 1 (Іст.-1)
4.
Родняк, Л.
Допоможі собі сам: [формування життєвої компетентності] / Л. Родняк, Х. Попович // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 46-49. Кільк.порим.1 (Пед)
5.
С20 Сас, О. О.
Формування життєвої компетентності дітей 6 -7-річного віку в умовах соціально - рольової діяльності : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук.. – Київ, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
6. 74.200.51
М 79 Морально-патріотичне виховання дітей та молоді: етнографічні засади: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Косів-Вижниця, 26-28 жовтня 2006 р. / за заг. ред. П.В.Лосюка. – Снятин, 2006. – 241 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
7.
Депетист, О. В.
Національно-патріотичне виховання молодших школярів. – 2011. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
8.
Д64 Долецька, С. В.
Патріотичне виховання молодших школярів у процесі краєзнавчої роботи : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук.. – Луганськ, 2011. – 20 с. кільк.прим.: 1(Наук)
9.
Загайна, Н.
Патріотичне виховання / рекомендаційний список літератури на допомогу батькам і педагогам / Н. Загайна // Палітра педагога. – 2005. – № 3. – С.30-31. Кільк прим (Педагог. – 1)
10. 74.200.504
М 18 Маланюк, Т.
Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи. – Ів.-Франківськ, 2013. – 124 с. кільк.прим.: 3 (Туризм. – 2, Педагог. – 1)
11.
Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах: Додаток до наказу МОН України від 16.06.2015 р. № 641 // Інформаційний збірник. – 2015. – № 7. – С. 70-95. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.) 12.Нетудихатка, А. П.
Форми, методи і засоби патріотичного виховання у початковій школі // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 34-36. – С. 2-9. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
13.
Петегирич, О.
Національна свідомість і патриотичні почуття учнів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2014. – № 7-8. – С. 35-37. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1628
Лілія, ПО-41. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми «Курсова і дипломна роботи, особливості виконання» Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Сакало, О.
Методика підготовки студентів педагогічних вишів до здійснення навчально-соціологічних досліджень / О. Сакало // Педагогічні науки [Текст]: зб. наукових праць. – Полтава, 2015. – вип. 63. – С. 81 - 89. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Завгородня, Т. К.
Організація самостійної роботи студентів ОКР "Магістр" з курсу "Методологія та технологія педагогічних досліджень" [Текст]: методичні рекомендації / Т. К. Завгородня, Л. М. Прокопів, І. В. Стражнікова. – Ів.-Франківськ, 2013. – 60 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Дутчак, О. І.
Методологія та організація наукових досліджень [Текст]: навчально-методичний посібник до організації самостійної роботи та практичних (семінарських) занять для студентів спец. 8.14010301 "Туризмознавство" / О. І. Дутчак. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2013. – 52с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
4. 74.580.268
О 74 Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента. Навч. посіб. / Чорненький Я.Я., Чорненька Н.В., Рибак С.Б. та ін. – К., 2006. – 208 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
5. 72я73
О 75 Основи наукових досліджень: навч.-метод.посібник для студ. ф-ту культури та мистецтв / Роман Крохмальний та ін. – Львів, 2013. – 310 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 72
Б 41 Бейлін, М. В.
Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник / Михайло Валерійович Бейлін. – Харків, 2012. – 184 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7. 72я73
К56 Ковальчук, В. В.
Основи наукових досліджень : навч. посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 5-е вид. – К., 2008. – 240 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
8. 72я73
П 34 Пилипчук, М. І.
Основи наукових досліджень: підручник. / Марія Іванівна Пилипчук, А. С. Григор»єв, В. В. Шостак. – Рек.МОН. – К., 2007. – 270 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)
9. 72я73
Р69 Романчиков, В. І.
Основи наукових досліджень: навч. посібник. – К., 2007. – 254 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 3)
10. 72я73
С 24 Свердан, М. М.
Основи наукових досліджень: Навч. посіб. / М. М. Свердан, М. Р. Свердан. – Чернівці, 2006. – 352 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Науковий. – 1)
11. 159.9(075.8)
С32 Сергієнко, Л. П.
Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи [Текст]: навч. посібник / Л. П. Сергієнко. – К. , 2009. – 240 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Філос. – 3, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
12. 72.0
Ф53 Філіпенко, А. С.
Основи наукових досліджень: Конспект лекцій: навч. посібник / А. С. Філіпенко. – Рек. МОН. – К. , 2005. – 208 с. кільк.прим.: 48 (КХ. – 35, ЗагЧЗ. – 2, Туризм. – 3, Прир. – 3, МВ. – 2, Педагог. – 3)
13. 72я73
Ц55 Цехмістрова, Г. С.
Основи наукових досліджень: навчальний посібник. – Рек. МОН. – К. , 2004. – 240 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2 Педагог. – 2)

Запитання № 1627
Лілія, ПО-41. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми «Курсова і дипломна роботи, особливості виконання» Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Сакало, О.
Методика підготовки студентів педагогічних вишів до здійснення навчально-соціологічних досліджень / О. Сакало // Педагогічні науки [Текст]: зб. наукових праць. – Полтава, 2015. – вип. 63. – С. 81 - 89. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Завгородня, Т. К.
Організація самостійної роботи студентів ОКР "Магістр" з курсу "Методологія та технологія педагогічних досліджень" [Текст]: методичні рекомендації / Т. К. Завгородня, Л. М. Прокопів, І. В. Стражнікова. – Ів.-Франківськ, 2013. – 60 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Дутчак, О. І.
Методологія та організація наукових досліджень [Текст]: навчально-методичний посібник до організації самостійної роботи та практичних (семінарських) занять для студентів спец. 8.14010301 "Туризмознавство" / О. І. Дутчак. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2013. – 52с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
4. 74.580.268
О 74 Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента. Навч. посіб. / Чорненький Я.Я., Чорненька Н.В., Рибак С.Б. та ін. – К., 2006. – 208 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
5. 72я73
О 75 Основи наукових досліджень: навч.-метод.посібник для студ. ф-ту культури та мистецтв / Роман Крохмальний та ін. – Львів, 2013. – 310 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 72
Б 41 Бейлін, М. В.
Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник / Михайло Валерійович Бейлін. – Харків, 2012. – 184 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7. 72я73
К56 Ковальчук, В. В.
Основи наукових досліджень : навч. посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 5-е вид. – К., 2008. – 240 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
8. 72я73
П 34 Пилипчук, М. І.
Основи наукових досліджень: підручник. / Марія Іванівна Пилипчук, А. С. Григор»єв, В. В. Шостак. – Рек.МОН. – К., 2007. – 270 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)
9. 72я73
Р69 Романчиков, В. І.
Основи наукових досліджень: навч. посібник. – К., 2007. – 254 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 3)
10. 72я73
С 24 Свердан, М. М.
Основи наукових досліджень: Навч. посіб. / М. М. Свердан, М. Р. Свердан. – Чернівці, 2006. – 352 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Науковий. – 1)
11. 159.9(075.8)
С32 Сергієнко, Л. П.
Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи [Текст]: навч. посібник / Л. П. Сергієнко. – К. , 2009. – 240 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Філос. – 3, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
12. 72.0
Ф53 Філіпенко, А. С.
Основи наукових досліджень: Конспект лекцій: навч. посібник / А. С. Філіпенко. – Рек. МОН. – К. , 2005. – 208 с. кільк.прим.: 48 (КХ. – 35, ЗагЧЗ. – 2, Туризм. – 3, Прир. – 3, МВ. – 2, Педагог. – 3)
13. 72я73
Ц55 Цехмістрова, Г. С.
Основи наукових досліджень: навчальний посібник. – Рек. МОН. – К. , 2004. – 240 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2 Педагог. – 2)

Запитання № 1626
Марія, ПОІнкл-15. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми « Розвиток емоційного інтелекту особистості молодшого школяра засобами ігрової діяльності» . Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.2
Г 14 Гайштут, О. Г.
Тренінг інтелекту школяра: учись мислити, думати, міркувати. – Кам"янець-Подільський, 2002. – 308 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
2.
Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / О. Митник, С. Швець // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 13 - 19. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
3.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
4. 74.200.4
Р 64 Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
5.
Васютіна, Т.
Підготовка вчителя до організації ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи // Вісник Черкаського університету [Текст]. – Черкаси, 2007. – вип. 101. – С. 122-127. – (сер. "Пед. науки")Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. 74.200
С 59 Сокуренко, О. О.
Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку засобами ігрової діяльності : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. . – Херсон, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Середа, О.
Розвиток і формування особистості молодшого школяра в умовах естетично-творчої діяльності // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 60-63. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
8. 88.837
Г47 Гільбух, Ю. З.
Темперамент і пізнавальні здібності школяра. – К., 1992. – 216 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 78.39
Ш 95 Шуляк, С. О.
Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодих школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці. : Автореферат дис. ..канд.хім. наук . – К., 2006. – 19с Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10.
Даниленко, Г.
Співпраця з батьками над формуванням емоційного інтелекту учнів початкової школи в межпх проекту "Інтелект України" / Г. Даниленко, О. Щербакова // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 8 - 10. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
11.
Котяхова, Н.
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у контектсі Нової української школи // Початкова школа. – 2019. – № 6. – С. 17 - 21. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
12.
Кучерко, Л.
Розвиток емоційного інтелекту для психологічного комфорту учнів у позаурочних та позашкільних заходах // Початкова школа. – 2019. – № 5. – С. 49 - 50. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
13.
Савченко, Ю. Ю.
Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – № 12. – С. 12-16. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
14.
Вайпан, О.
Розвиток емоційного інтелекту учнів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 23-25.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1625
Марія, ПОІнкл-15. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми « Розвиток емоційного інтелекту особистості молодшого школяра засобами ігрової діяльності» . Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.2
Г 14 Гайштут, О. Г.
Тренінг інтелекту школяра: учись мислити, думати, міркувати. – Кам"янець-Подільський, 2002. – 308 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
2.
Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / О. Митник, С. Швець // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 13 - 19. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
3.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
4. 74.200.4
Р 64 Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
5.
Васютіна, Т.
Підготовка вчителя до організації ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи // Вісник Черкаського університету [Текст]. – Черкаси, 2007. – вип. 101. – С. 122-127. – (сер. "Пед. науки")Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. 74.200
С 59 Сокуренко, О. О.
Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку засобами ігрової діяльності : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. . – Херсон, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Середа, О.
Розвиток і формування особистості молодшого школяра в умовах естетично-творчої діяльності // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 60-63. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
8. 88.837
Г47 Гільбух, Ю. З.
Темперамент і пізнавальні здібності школяра. – К., 1992. – 216 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 78.39
Ш 95 Шуляк, С. О.
Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодих школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці. : Автореферат дис. ..канд.хім. наук . – К., 2006. – 19с Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10.
Даниленко, Г.
Співпраця з батьками над формуванням емоційного інтелекту учнів початкової школи в межпх проекту "Інтелект України" / Г. Даниленко, О. Щербакова // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 8 - 10. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
11.
Котяхова, Н.
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у контектсі Нової української школи // Початкова школа. – 2019. – № 6. – С. 17 - 21. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
12.
Кучерко, Л.
Розвиток емоційного інтелекту для психологічного комфорту учнів у позаурочних та позашкільних заходах // Початкова школа. – 2019. – № 5. – С. 49 - 50. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
13.
Савченко, Ю. Ю.
Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – № 12. – С. 12-16. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
14.
Вайпан, О.
Розвиток емоційного інтелекту учнів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 23-25.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1624
Марія, ПОІнкл-15. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми « Розвиток емоційного інтелекту особистості молодшого школяра засобами ігрової діяльності» . Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.2
Г 14 Гайштут, О. Г.
Тренінг інтелекту школяра: учись мислити, думати, міркувати. – Кам"янець-Подільський, 2002. – 308 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
2.
Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / О. Митник, С. Швець // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 13 - 19. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
3.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
4. 74.200.4
Р 64 Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
5.
Васютіна, Т.
Підготовка вчителя до організації ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи // Вісник Черкаського університету [Текст]. – Черкаси, 2007. – вип. 101. – С. 122-127. – (сер. "Пед. науки")Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. 74.200
С 59 Сокуренко, О. О.
Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку засобами ігрової діяльності : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. . – Херсон, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Середа, О.
Розвиток і формування особистості молодшого школяра в умовах естетично-творчої діяльності // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 60-63. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
8. 88.837
Г47 Гільбух, Ю. З.
Темперамент і пізнавальні здібності школяра. – К., 1992. – 216 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 78.39
Ш 95 Шуляк, С. О.
Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодих школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці. : Автореферат дис. ..канд.хім. наук . – К., 2006. – 19с Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10.
Даниленко, Г.
Співпраця з батьками над формуванням емоційного інтелекту учнів початкової школи в межпх проекту "Інтелект України" / Г. Даниленко, О. Щербакова // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 8 - 10. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
11.
Котяхова, Н.
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у контектсі Нової української школи // Початкова школа. – 2019. – № 6. – С. 17 - 21. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
12.
Кучерко, Л.
Розвиток емоційного інтелекту для психологічного комфорту учнів у позаурочних та позашкільних заходах // Початкова школа. – 2019. – № 5. – С. 49 - 50. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
13.
Савченко, Ю. Ю.
Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – № 12. – С. 12-16. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
14.
Вайпан, О.
Розвиток емоційного інтелекту учнів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 23-25.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1623
Марія, ПОІнкл-15. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до теми « Розвиток емоційного інтелекту особистості молодшого школяра засобами ігрової діяльності» . Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.2
Г 14 Гайштут, О. Г.
Тренінг інтелекту школяра: учись мислити, думати, міркувати. – Кам"янець-Подільський, 2002. – 308 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
2.
Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / О. Митник, С. Швець // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 13 - 19. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
3.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
4. 74.200.4
Р 64 Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
5.
Васютіна, Т.
Підготовка вчителя до організації ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи // Вісник Черкаського університету [Текст]. – Черкаси, 2007. – вип. 101. – С. 122-127. – (сер. "Пед. науки")Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. 74.200
С 59 Сокуренко, О. О.
Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку засобами ігрової діяльності : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. . – Херсон, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Середа, О.
Розвиток і формування особистості молодшого школяра в умовах естетично-творчої діяльності // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 60-63. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
8. 88.837
Г47 Гільбух, Ю. З.
Темперамент і пізнавальні здібності школяра. – К., 1992. – 216 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 78.39
Ш 95 Шуляк, С. О.
Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодих школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці. : Автореферат дис. ..канд.хім. наук . – К., 2006. – 19с Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10.
Даниленко, Г.
Співпраця з батьками над формуванням емоційного інтелекту учнів початкової школи в межпх проекту "Інтелект України" / Г. Даниленко, О. Щербакова // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 8 - 10. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
11.
Котяхова, Н.
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у контектсі Нової української школи // Початкова школа. – 2019. – № 6. – С. 17 - 21. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
12.
Кучерко, Л.
Розвиток емоційного інтелекту для психологічного комфорту учнів у позаурочних та позашкільних заходах // Початкова школа. – 2019. – № 5. – С. 49 - 50. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
13.
Савченко, Ю. Ю.
Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – № 12. – С. 12-16. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
14.
Вайпан, О.
Розвиток емоційного інтелекту учнів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 23-25.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1622
Наталія, ПО(ск)-34. e-mail: stadnyk.natalochka@gmail.com
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з підбором матеріалів на тему: " Стійкі регулятори поведінки спільнот: звичаї й традиції".(Соціальна психологія).Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Позняк, С.
Соціальні норми, довіра і громадянська взаємодія // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 83 - 88.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2.
Ялі, М.
Неусвідомлена революція. Або вплив інформаційних технологій на суспільні відносини // Політика і час. – 2006. – № 5. – С.34-41
3. 67.1
М 61 Міма, І. В.
Релігійні норми та їх місце в системві соціально-правового регулювання суспільних відносин : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Гізімчук, С.
Релігійні норми як соціальні регулятори та їх вплив на кримінальне право // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С.137-143.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Лисюк, І. І.
Соціальні норми у державно організованому суспільстві / І. І. Лисюк // Держава і право [Текст]: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Випуск 53. – С. 77-85.Кільк. прим. 1 (Юрид-1)
6.
Ш29 Шаумян, О. Г.
Соціальні норми менеджерів освіти в процесі прийняття управлінських рішень : автореф. дис. ... канд. психолог. наук: спец.: "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи". – К., 2016. – 21 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
7.
Гангал, А. В.
Інтеріоризація соціальних норм як складова соціалізації особистості і умова успішності її визнання // Гілея. – 2014. – № 10. – С. 323 - 328.Кільк.прим. 1 (Філос.-1)
8.
Деркач, В. Л.
Динаміка соціальних норм: нариси еволюційної моделі [соціальна норма, еволюція суспільства, меми] // Політологічний вісник: зб. наукових праць / за ред. Ф.М.Кирилюка, М.І.Хилька. – К., 2015. – вип. 79. – С. 59 - 71. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Федоренко, Ю.
Роль "ключового моменту" у процесі формування соціальних та індивідуальних норм особистості / Ю. Федоренко // Вісник КНУ: Соціологія, психологія, педагогіка. – 2006. – № 24-25. – С.15-18.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10. 316.6(075.8)
О63 Орбан-Лембрик, Л. Е.
Соціальна психологія: у 2 кн. : підручник. Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – К., 2004. – 2006.- Кільк.прим.: 57 (КХ. – 46, Філос. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Педагог. – 2, Верховина. – 2, Туризм. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
11. 316.6(075.8)
М82 Москаленко, В. В.
Соціальна психологія. – 2-ге вид., випр. та доп. – К., 2008. – 688 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 2)
12. 316.6(075.8)
О 63 Орбан-Лембрик, Л. Е.
Соціальна психологія у 2-х кн.. – рек. МОН. – Чернівці : Книги -ХХI, 2010. кільк.прим.: 11 (КХ. – 5, Філос. – 3, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

Запитання № 1621
Оля, ДОПО (М)-11. e-mail: mega-olga55@ukr.net
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему: "Сучані дослідження про проблеми української мови на сучасному етапі".
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.0
П 78 Проблеми соціолінгвістики,фоностилістики,граматики,журналістики та методики навчання української мови: збірник наукових праць. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 2010. – 92 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
2. 81.2Ук-2
П78 Проблеми граматики і лексикології української мови. Збірник наукових праць. – К., 2001. – 260 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 81.2Ук-2
З 14 Загнітко, А. П.
Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії): навч. посібник. – К., 1993. – 343 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4. 81.2Ук
С 40 Сірук, О. Б.
Тезауріс дієслів української мови:лінгвістичні проблеми та методика конструювання : Автореферат дис. ... канд.філол.наук. Спец.10.02.01 - українська мова / О. Б. Сірук. – К., 2006. – 20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
5.
Голуб, Н.
Категорійний апарат сучасної української лінгводидактики: проблеми і перспективи (виступ на засіданні круглого столу з проблем методів навчання української мови) // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 2 – 6Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Ткач, Л.
Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови у працях професора Лариси Масенко / Л. Ткач // Диво Слово. – 2012. – № 11. – С.41 - 46.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1620
Наталія, ПО(ск)-34. e-mail: stadnyk.natalochka@gmail.com
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з підбором матеріалів на тему: " Стійкі регулятори поведінки спільнот: звичаї й традиції".(Соціальна психологія).Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Позняк, С.
Соціальні норми, довіра і громадянська взаємодія // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 83 - 88.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2.
Ялі, М.
Неусвідомлена революція. Або вплив інформаційних технологій на суспільні відносини // Політика і час. – 2006. – № 5. – С.34-41
3. 67.1
М 61 Міма, І. В.
Релігійні норми та їх місце в системві соціально-правового регулювання суспільних відносин : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Гізімчук, С.
Релігійні норми як соціальні регулятори та їх вплив на кримінальне право // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С.137-143.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Лисюк, І. І.
Соціальні норми у державно організованому суспільстві / І. І. Лисюк // Держава і право [Текст]: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Випуск 53. – С. 77-85.Кільк. прим. 1 (Юрид-1)
6.
Ш29 Шаумян, О. Г.
Соціальні норми менеджерів освіти в процесі прийняття управлінських рішень : автореф. дис. ... канд. психолог. наук: спец.: "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи". – К., 2016. – 21 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
7.
Гангал, А. В.
Інтеріоризація соціальних норм як складова соціалізації особистості і умова успішності її визнання // Гілея. – 2014. – № 10. – С. 323 - 328.Кільк.прим. 1 (Філос.-1)
8.
Деркач, В. Л.
Динаміка соціальних норм: нариси еволюційної моделі [соціальна норма, еволюція суспільства, меми] // Політологічний вісник: зб. наукових праць / за ред. Ф.М.Кирилюка, М.І.Хилька. – К., 2015. – вип. 79. – С. 59 - 71. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Федоренко, Ю.
Роль "ключового моменту" у процесі формування соціальних та індивідуальних норм особистості / Ю. Федоренко // Вісник КНУ: Соціологія, психологія, педагогіка. – 2006. – № 24-25. – С.15-18.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10. 316.6(075.8)
О63 Орбан-Лембрик, Л. Е.
Соціальна психологія: у 2 кн. : підручник. Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – К., 2004. – 2006.- Кільк.прим.: 57 (КХ. – 46, Філос. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Педагог. – 2, Верховина. – 2, Туризм. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
11. 316.6(075.8)
М82 Москаленко, В. В.
Соціальна психологія. – 2-ге вид., випр. та доп. – К., 2008. – 688 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 2)
12. 316.6(075.8)
О 63 Орбан-Лембрик, Л. Е.
Соціальна психологія у 2-х кн.. – рек. МОН. – Чернівці : Книги -ХХI, 2010. кільк.прим.: 11 (КХ. – 5, Філос. – 3, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

Запитання № 1619
Христина, СОН-12. e-mail: mihajlivh@gmail.com
добрий вечір! Підберіть матеріали до теми "Теоретичні проекції Лессінга в естетико філософській думці 18-19 століття"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 111.852
Л51 Лессинг и современность: сб. статей / Отв. ред. Мих. Лифшиц. – М. , 1981. – 224 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 2)
2. 83.3(4Г)
С 76 Стадников, Г. В.
Лессинг: литературная критика и художественное творчество. – Ленинград , 1987. – 100 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
3. 83.3(4Нем)
Ф 88 Фридлендер, Г.
Лессинг: очерк творчества. – М. , 1957. – 240 с. кільк.прим.: 4 (ХЛ. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
4.
Шалагінов, Б.
Лессінг [німецький філософ ] // Естетика Й.В.Гете: дослідження. – К., 2002. – С.23 - 33. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Рудницький, Л.
Лессінг в Україні / Л. Рудницький // Світовий код українського письменства: вибрані літературознавчі статті й дослідження. / Л.Рудницький. – Ів.-Франківськ, 2010. – С, 278 - 289. кільк.прим.: 23 (ХЛ. – 20, ЗагЧЗ. – 3)
6.
Ассман, Я.
Понятия человечности и человечества от Лессинга до Томаса Манна: [ пер. с англ. К.Корчагина] // Новое литературное обозрение. – 2012. – № 5. – С. 115 - 122.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. 84(4Нім)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Драмы. Басни в прозе / вступ. ст. и сост. Н. Вильмонта ; пер.с нем. – М., 1972. – 512 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
8. 844(Нім)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Избранное / вступ. ст. А. Гулыги. – М., 1980 . – 574 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 1)
9. 84(4Нем)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Избранные произведения / вступ. ст. Г. Фридлендер. – М., 1953. – 626 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
10. 84(Нем)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. – М. , 1957. – 520 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
11. 84
Л51 Лессинг, Г. Э.
Гамбургская драматургия / статья В.Р.Гриба: коментарии Б.И.Пуришева. – М.- Ленинград, 1936. – 456 с. кільк.прим.: 2 (ФРВ. – 2)
12. 84(4Нім)
Л 51 Лессинг, Г. Э.
Собраніе сочиненій [Текст]. Т.1- Т.5 / Готгольдъ Эфраимъ Лессинг ; біографія Лессинга составленная П.Полевымъ ; пер.пер. русскихъ писателей подъ ред. П.Н.Полевого. – 2-е изд. – С.-Петербургъ-Москва : Поставщиковъ Двора ЕГО ИМЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ТОВ. М.О.Вольфъ, 1904. – Съ біографіей и портретомъ Лессинга. кільк.прим.: 1 (ФРВ. – 1)

Запитання № 1618
Христина, СОН-12. e-mail: mihajlivh@gmail.com
добрий вечір! Підберіть матеріали до теми "Теоретичні проекції Лессінга в естетико філософській думці 18-19 століття"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 111.852
Л51 Лессинг и современность: сб. статей / Отв. ред. Мих. Лифшиц. – М. , 1981. – 224 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 2)
2. 83.3(4Г)
С 76 Стадников, Г. В.
Лессинг: литературная критика и художественное творчество. – Ленинград , 1987. – 100 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
3. 83.3(4Нем)
Ф 88 Фридлендер, Г.
Лессинг: очерк творчества. – М. , 1957. – 240 с. кільк.прим.: 4 (ХЛ. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
4.
Шалагінов, Б.
Лессінг [німецький філософ ] // Естетика Й.В.Гете: дослідження. – К., 2002. – С.23 - 33. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Рудницький, Л.
Лессінг в Україні / Л. Рудницький // Світовий код українського письменства: вибрані літературознавчі статті й дослідження. / Л.Рудницький. – Ів.-Франківськ, 2010. – С, 278 - 289. кільк.прим.: 23 (ХЛ. – 20, ЗагЧЗ. – 3)
6.
Ассман, Я.
Понятия человечности и человечества от Лессинга до Томаса Манна: [ пер. с англ. К.Корчагина] // Новое литературное обозрение. – 2012. – № 5. – С. 115 - 122.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. 84(4Нім)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Драмы. Басни в прозе / вступ. ст. и сост. Н. Вильмонта ; пер.с нем. – М., 1972. – 512 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
8. 844(Нім)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Избранное / вступ. ст. А. Гулыги. – М., 1980 . – 574 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 1)
9. 84(4Нем)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Избранные произведения / вступ. ст. Г. Фридлендер. – М., 1953. – 626 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
10. 84(Нем)
Л51 Лессинг, Г. Э.
Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. – М. , 1957. – 520 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
11. 84
Л51 Лессинг, Г. Э.
Гамбургская драматургия / статья В.Р.Гриба: коментарии Б.И.Пуришева. – М.- Ленинград, 1936. – 456 с. кільк.прим.: 2 (ФРВ. – 2)
12. 84(4Нім)
Л 51 Лессинг, Г. Э.
Собраніе сочиненій [Текст]. Т.1- Т.5 / Готгольдъ Эфраимъ Лессинг ; біографія Лессинга составленная П.Полевымъ ; пер.пер. русскихъ писателей подъ ред. П.Н.Полевого. – 2-е изд. – С.-Петербургъ-Москва : Поставщиковъ Двора ЕГО ИМЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ТОВ. М.О.Вольфъ, 1904. – 171 с. – Съ біографіей и портретомъ Лессинга. кільк.прим.: 1 (ФРВ. – 1)

Запитання № 1617
Марина, Попзм-14. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть дібрати літературу для теми " Формування читацької компеиенції в умовах диференційованого навчання"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ампілогова, Л. П.
Розвиток читацьких компетентностей молодших школярів засобами інтерактивних прийомів роботи з текстом / Л. П. Ампілогова, Т. В. Гонгало // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 16-18. – С. 54-57. Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
Компаній, О.
Формування читацьких інтересів молодших школярів в інформаційно-навчальному середовищі // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 5. – С. 32 – 34 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
3.
Компаній, О.
Формування читацьких інтересів молодших школярів із використанням мультимедії та інтернету // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 17-19. Кільк. прим. 1 (Пед)
4. 74.268.3(4 Укр)
К65 Копчук, А. М.
Виховання читацьких інтересів учнів: посібник для вчителів. – К., 1985. – 46 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5.
Лавріненко, Л.
Формування читацьких умінь і навичок молодших школярів у педагогічній спадщині Т.Лубенця // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 41 - 43. Кільк. прим. 1 (Метод. каб.)
6.
Молчанова, Т. О.
Розвиток читацьких компетентностей молодших школярів: вправи та методичні поради // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 15. – С. 14-18. Кільк. прим. 1 (Пед)
7.
Шкловська, О.
Методичні засади формування читацької компетенції. // Всесвітня література та культура. – 2007. – № 5. – С.8-12.
8.
Скоромовська, І.
Читацька активність молодших школярів як предмет дослідження західноукраїнських педагогів міжвоєнної доби // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. LI. – С. 37-41. – (Педагогіка)
9. 74.261.8.укр.
Н15 Навчаємо і виховуєм на уроках читання. – К., 1986. – 130 с. кільк.прим.: 10 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 8)
10. 74.200
П24 Педагогічна спадщина з питань дитячого читання / ред. Е. М. Марієнгоф. – К., 1941. – 252 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
11.
Сафарян, С.
Проблеми формування читацької компетенції школярів у світлі сучасного змісту шкільної літературної освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 10. – С.4-6. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Малафіїк, І. В.
Диференційоване навчання // Дидактика / І.В.Малафіїк. – К., 2005. – С.327-337. кільк.прим.: 13 (КХ. – 8, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1)
13.
Шадей, Н.
Технологія диференційованого навчання: [результати впровадження технології рівневої диференціації навчання в початковій школі] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2010. – № 12. – С. 26-31. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
14.
Маслюк, О.
Інноваційні технології - ефективний засіб формування читацької компетенції учня. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 2. – С. 27-29.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1616
Юлія, ПО-12м. e-mail: yulka.dmytryshyn@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Розвиток мовленнєвих творчих здібностей учнів на уроках української мови". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Богуш, А.
Організація театрально-ігрової та театрально-мовленнєвої діяльності / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик // Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах: підручник / А.Богуш. – К., 2006. – С.220-251 кільк.прим.: 111 (КХ. – 103, Педагог. – 6, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1)
2.
Ступка, М. Л.
У царстві Нептуна: [настільна мовленнєва гра] // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 10-11. – С. 19-.23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Данилевська, О.
Лінгвокреативність підлітків у Інтернет-комунікації:[ про мовну гру] / О. Данилевська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11-12. – С. 132 - 141. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. 74.102.12
Б 73 Богуш, А. М.
Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія. – 2-ге видання. – К., 2010. – 374 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
5.
Іщенко, Л. В.
Розвиток мовленнєвої творчості дітей (розвиток мови дошкільника засобами казки) // Педагогічні науки:збірник наукових праць. – Херсон, 2009. – Вип.54. – С. 154 - 158. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Родняк, Л.
Мовленнєво-творчий тренінг як засіб формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів початкової школи // Початкова школа. – 2019. – № 8. – С. 7 - 9. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7.
Вашуленко, М.
Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів / М. Вашуленко, В. Собко // Початкова школа. – 2011. – № 6. – С. 27-31.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Богуш, А. М.
Мовленнєві ігри, ігри-заняття, мовленнєві вправи / А. М. Богуш, Н. І. Луцан // Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи: навчально-метод. посібник. / А.М.Богуш, Н.І.Луцан. – К., 2008. – С.87-206. кільк.прим.: 10 (Педагог. – 6, КХ. – 3, Гурт№5. – 1)
9.
Дубовик, С.
Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови: [педагогічні умови організації мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови] // Початкова школа. – 2016. – № 7. – С. 5-11. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Пазюк, Л.
Вплив мистецтва на розвиток мовленнєвої культури / Л. Пазюк, Т. Завгородня // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук.праць. – Чернівці, 2007. – вип. 342 : Педагогіка та психологія. – С. 112-118. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11.
Петриченко, К.
Мовленева робота на уроках : [виховання творчої особистості на урокахукраїнської мови] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2007. – № 12. – С.15-22.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Никоненко, М.
Мовленнєві компетентності учнів / М. Никоненко // Відкритий урок. Розробки, технології, дос

Запитання № 1615
Юлія, ПО-12м. e-mail: yulka.dmytryshyn@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Розвиток мовленнєвих творчих здібностей учнів на уроках української мови". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Богуш, А.
Організація театрально-ігрової та театрально-мовленнєвої діяльності / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик // Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах: підручник / А.Богуш. – К., 2006. – С.220-251 кільк.прим.: 111 (КХ. – 103, Педагог. – 6, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1)
2.
Ступка, М. Л.
У царстві Нептуна: [настільна мовленнєва гра] // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 10-11. – С. 19-.23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Данилевська, О.
Лінгвокреативність підлітків у Інтернет-комунікації:[ про мовну гру] / О. Данилевська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11-12. – С. 132 - 141. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. 74.102.12
Б 73 Богуш, А. М.
Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія. – 2-ге видання. – К., 2010. – 374 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
5.
Іщенко, Л. В.
Розвиток мовленнєвої творчості дітей (розвиток мови дошкільника засобами казки) // Педагогічні науки:збірник наукових праць. – Херсон, 2009. – Вип.54. – С. 154 - 158. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Родняк, Л.
Мовленнєво-творчий тренінг як засіб формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів початкової школи // Початкова школа. – 2019. – № 8. – С. 7 - 9. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7.
Вашуленко, М.
Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів / М. Вашуленко, В. Собко // Початкова школа. – 2011. – № 6. – С. 27-31.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Богуш, А. М.
Мовленнєві ігри, ігри-заняття, мовленнєві вправи / А. М. Богуш, Н. І. Луцан // Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи: навчально-метод. посібник. / А.М.Богуш, Н.І.Луцан. – К., 2008. – С.87-206. кільк.прим.: 10 (Педагог. – 6, КХ. – 3, Гурт№5. – 1)
9.
Дубовик, С.
Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови: [педагогічні умови організації мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови] // Початкова школа. – 2016. – № 7. – С. 5-11. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Пазюк, Л.
Вплив мистецтва на розвиток мовленнєвої культури / Л. Пазюк, Т. Завгородня // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук.праць. – Чернівці, 2007. – вип. 342 : Педагогіка та психологія. – С. 112-118. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11.
Петриченко, К.
Мовленева робота на уроках : [виховання творчої особистості на урокахукраїнської мови] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2007. – № 12. – С.15-22.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Никоненко, М.
Мовленнєві компетентності учнів / М. Никоненко // Відкритий урок. Розробки, технології, дос

Запитання № 1614
Лілія , УМЛ-41. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу на тему:"Давня українська проза"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 83.3(2Укр)1
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська проза. – К., 1975. – 152 с. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 3)
2. 821.161.2:82-3
В 51 Випасняк, Г. О.
Агіографічні мотиви давньої української прози: рецепція, трансформація : дис. ...канд. філол. наук. – Ів.-Франківськ, 2010. – 194 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3. 83.3(4Укр)
М36 Махновець, Л. Е.
Сатира і гумор української прози XVI-XVIII ст.: монографія. – К., 1964. – 450 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
4. 83.0
П24 Пелещенко, Ю. В.
Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця XIV - початку XVI ст.. – К., 1990. – 144 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Поплавська, Н.
Художній дискурс української полемічно-публіцистичної прози кінця XVI - початку XVII століття // Наукові записки. – Тернопіль, 2007. – Вип. 22. – С.28-41. – (Літературознавство) Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. 83.3(4УКр)1
С 91 Сухарєва, С. В.
Біблійна герменевтика української польськомовної прози кінця ХVI - початку XVII ст. : Автореферат дис. ... канд.філолог. наук. Спец.10.01.01 - українська література / С. В. Сухарєва. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7. 83.3(4УКр)
П 57 Поплавська, Н. М.
Українська полемічно-публіцистична проза кінця ХVI - початку XVII ст.: сучасна рецепція та реінтерпретація : Автореферат дис. ...докт. філолог наук.. – К., 2008. – 40с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
Л97 Лямпрехт, О. В.
Польськомовна українська проза гуртка Лазаря Барановича : автореф. дис. ... канд. філолог. наук. – Харків, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
9. 83.3(4Укр)1я72
Д13 Давня українська література: хрестоматія / упоряд. М. М. Сулима. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 1992. – 576 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 1, КХ. – 1)
10. 83.3(4Укр)1я2
Д 13 Давня українська література: словник-довідник / за ред. П.Білоуса. – К., 2015. – 208 с. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Бібл. – 1, Гурт№5. – 1)
11. 83.3(4Укр)1я72
Д13 Давня українська література [Текст]: хрестоматія / Упоряд. М.М. Сулима. – 3-тє вид. – К. : Освіта, 1996. – 656 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
12. 83.3(4Укр)
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська література: підручник / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. , 1989. – 414 с. кільк.прим.: 23 (КХ. – 19, ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 1)
13. 83.3(4Укр)
І 90 Історія української літератури: у 12-ти т.. т. 1 : Давня література (Х - перша половина ХVI ст.) / наук.ред. Ю.Пелешенко, М.Сулима. – К. , 2014. – 838 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
14. 83.3(4Укр)1я73
П49 Полєк, В. Т.
Історія української літератури Х-XVII століть: навч. посібник. – К., 1994. – 144 с. кільк.прим.: 7 (ХЛ. – 7)

Запитання № 1613
Лілія , УМЛ-41. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу на тему:"Давня українська проза"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 83.3(2Укр)1
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська проза. – К., 1975. – 152 с. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 3)
2. 821.161.2:82-3
В 51 Випасняк, Г. О.
Агіографічні мотиви давньої української прози: рецепція, трансформація : дис. ...канд. філол. наук. – Ів.-Франківськ, 2010. – 194 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3. 83.3(4Укр)
М36 Махновець, Л. Е.
Сатира і гумор української прози XVI-XVIII ст.: монографія. – К., 1964. – 450 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
4. 83.0
П24 Пелещенко, Ю. В.
Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця XIV - початку XVI ст.. – К., 1990. – 144 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Поплавська, Н.
Художній дискурс української полемічно-публіцистичної прози кінця XVI - початку XVII століття // Наукові записки. – Тернопіль, 2007. – Вип. 22. – С.28-41. – (Літературознавство) Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. 83.3(4УКр)1
С 91 Сухарєва, С. В.
Біблійна герменевтика української польськомовної прози кінця ХVI - початку XVII ст. : Автореферат дис. ... канд.філолог. наук. Спец.10.01.01 - українська література / С. В. Сухарєва. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7. 83.3(4УКр)
П 57 Поплавська, Н. М.
Українська полемічно-публіцистична проза кінця ХVI - початку XVII ст.: сучасна рецепція та реінтерпретація : Автореферат дис. ...докт. філолог наук.. – К., 2008. – 40с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
Л97 Лямпрехт, О. В.
Польськомовна українська проза гуртка Лазаря Барановича : автореф. дис. ... канд. філолог. наук. – Харків, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
9. 83.3(4Укр)1я72
Д13 Давня українська література: хрестоматія / упоряд. М. М. Сулима. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 1992. – 576 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 1, КХ. – 1)
10. 83.3(4Укр)1я2
Д 13 Давня українська література: словник-довідник / за ред. П.Білоуса. – К., 2015. – 208 с. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Бібл. – 1, Гурт№5. – 1)
11. 83.3(4Укр)1я72
Д13 Давня українська література [Текст]: хрестоматія / Упоряд. М.М. Сулима. – 3-тє вид. – К. : Освіта, 1996. – 656 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
12. 83.3(4Укр)
Г85 Грицай, М. С.
Давня українська література: підручник / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. , 1989. – 414 с. кільк.прим.: 23 (КХ. – 19, ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 1)
13. 83.3(4Укр)
І 90 Історія української літератури: у 12-ти т.. т. 1 : Давня література (Х - перша половина ХVI ст.) / наук.ред. Ю.Пелешенко, М.Сулима. – К. , 2014. – 838 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
14. 83.3(4Укр)1я73
П49 Полєк, В. Т.
Історія української літератури Х-XVII століть: навч. посібник. – К., 1994. – 144 с. кільк.прим.: 7 (ХЛ. – 7)

Запитання № 1612
Мирося, ПОАзм-13. e-mail: bella.bella.1111@ukr.net
Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу до теми "Дидактичні ігри як чинник розвитку пізнавальної активності на уроках математики в 1-4 класах"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Журба, Л. В.
Дидактична гра як умова підвищення пізнавальної активності учнів на уроках всесвітньої історії / Л. В. Журба, О. Лагода // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства: збірник наукових праць / за ред. О.ІКожухаря. – Кривий Ріг, 2006. – Випуск 4. – С.178-185.
2. 74.200.584
Н 78 Ноздрова, О. П.
Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6-7-річного віку : Автореферат дис. ... . – Харків, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
3.
Саніна, Н. А.
Використання ігор як шлях підвищення пізнавальної активності учнів / Н. А. Саніна, А. Н. Собко // Англійська мова та література. – 2015. – № 6. – С. 2 - 7.Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. 37.02:37.025:373.5
С 44 Скоморовський, Б. Г.
Дидактичні засади розвитку пошукової пізнавальної активності учнів середньої школи: дис. ... канд. пед. наук. – К., 1996. – 201 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
5. 371(09)
Г 12 Гаврищак, І. І.
Формування пізнавальної активності учнів у навчальному процесі гімназій Галичини другої половини ХІХ століття: дис. ... канд. пед. наук. – Тернопіль, 2000. – 217 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
6.
Ноздрова, О.
Дидактичні ігри як засіб вирівнювання індивідуально пізнавальних розбіжностей дітей 6-7 років // Початкова школа. – 2007. – № 5. – С.50-53.Кільк. прим. 1 (Пед-1)
7.
Заболотна, О.
Дидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів / О. Заболотна, Л. Іллійчук // Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2014. – вип. 3. – С. 29 - 35. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
8.
Коваленко, О.
Особливості використання дидактичних ігор та вправ у освітньому процесі / О. Коваленко. – К. : Світич // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 12. – С. 40-44.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

9. 74.200.584
Н 78 Ноздрова, О. П.
Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6-7-річного віку : Автореферат дис. ... канд. пед. наук.. – Харків, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
10. 74.202.2
Л32 Лозова, В. І.
Пізнавальна активність школярів. – Х., 1990. – 89 с. кільк.прим.: 14 (Пед. – 2, КХ. – 12)
11.
Мельникова, О.
Пізнавальна активність учнів початкової школи // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 11. – С. 34-37. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Петрикова, Н.
Пізнавальна активність учнів // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 9. – С. 45-50. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13. 74.102.13
М 36 Мацюк, Л. Г.
Дидактичні ігри з математики в дитячому садку: навчально-методичний посібник / Л. Г. Мацюк, В. Д. Крушинська. – К., 1992. – 64 с.кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Педагог. – 2)
14.
Горбатюк, О.
Дидактичні ігри до уроків математики у 2 класі / О. Горбатюк, В

Запитання № 1611
Надія, АМЛ-41. e-mail: boichuknadiya59@gmail.com
Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу до теми: "Лексичні особливості перекладу англомовних технічних текстів."
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.2Англ
К56 Коваленко, А. Я.
Загальний курс науково-технічного перекладу. – К., 2002. – 320 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 32.988
М 68 Мицкан, А. Р.
Практика технічного перекладу: збірник завдань. Для студентів 5-го курсу. / А. Р. Мицкан. – Ів.-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – 88 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
3. 81.2Англ
К 17 Кальниченко, О. А.
Англо-український науково-технічний переклад: навчальний посібник. / Олександр Андрійович Кальниченко, Е. Х. Рабінович, Г. М. Кучер. – Харків, 2007. – 124 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
4. 81.2Англ
Б50 Берман, И. М.
Введение в чтение английскихтехнических текстов. – Минск, 1963. – 123 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5. 73.622
Н34 Научно-технический перевод / Отв. ред. Марчук Ю. Н. – М., 1987. – 142 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 81.2Нім
Б38 Бедева, А. Б.
Технический перевод в школе: пособие для учащихся X- XI кл. шк. с углубл. изуч. нем. языка / А. Б. Бедева, В. И. Иванов. – 2-е изд. – М., 1991. – 160 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
7.
Зуєнко, Н. О.
Особливості перекладу науково-технічних термінів німецької мови / Н. О. Зуєнко, І. Г. Семенов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] / редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2013. – Вип.186, Ч.2. – С. 163 - 167. – (Серія "Філологічні науки") кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Козуб, Л. С.
Специфіка перекладу англійських комп»ютерних термінів українською мовою / Л. С. Козуб, О. Ю. Малишко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] / редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2013. – Вип.186, Ч.2. – С. 151 - 156. – (Серія "Філологічні науки")Кільк.прим. 1 (Заг.ч.з-1)
9.
Зиман, С.
Проблеми перекладу наукових ботанічних термінів / С. Зиман // Українська наукова термінологія : збірник матеріалів науково-практичної конференції. – К., 2009. – №2 : Українська наукова термінологія.Проблеми перекладу. – С. 213 - 218. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Ігнатенко, В. Д.
Система вправ для навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів // Іноземні мови. – 2015. – № 2. – С. 26-36. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11.
Єфимов, В.
Проблеми перекладу метрологічної термінології у фізичній культурі та спорті // Українська наукова термінологія: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – К., 2009. – №2 : Українська наукова термінологія.Проблеми перекладу. – С. 334 - 339. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Смірнова, Т.
Особливості технічного перекладу наукових текстів авіаційної тематики / Т. Смірнова // Українська наукова термінологія: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – К., 2009. – №2 : Українська наукова термінологія

Запитання № 1610
Наталія, ПОДО - зм21. e-mail: nataliia7277@ukr.net
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми : "Виховання в учнів 2 класу ціннісного ставлення до людини на уроках основ здоров’я"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Столяренко, О.
Ціннісне ставлення до людини : виховна модель толерантних взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу / О. Столяренко // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С.47-53. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Столяренко, О.
Оптимізація процесу виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: пошук підходів // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 7-13. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
С81 Столяренко, О. В.
Теоретичні і методичні основи виховання ціннісного ставлення до людини в учнів загальноосвітньої школи : автореф. ... д-ра педагогіч. наук : 13.00.07 "Теорія і методика виховання". – Вінниця, 2018. – 40 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
4.
Третяк, О.
Взаємодія сім»ї та школи у вихованні ціннісного ставлення до людини у молодших школярів // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 42-45. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5.
Третяк, О.
Методика виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів // Початкова школа. – 2015. – № 6. – С. 10-14. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
Третяк, О. П.
Виховання в дітей ціннісного ставлення до людини як психолого-педагогічна проблема // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 1. – С. 67-73. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. 74.26
І 74 Інтегрований курс "Основи здоров"я", 2 клас: тематичне планування: Тематичне планування. Система уроків. – 2-е вид., доп., перер. – Тернопіль, 2004. – 116 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
8. 51.204я721
О 75 Основи здоров"я: підручник для 2 класу / Н.М.Бібик та ін. – К., 2005. – 96 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)
9. 74.26
Б 90 Будна, Н. О.
Уроки з курсу "Основи здоров"я", 2 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2005. – 192 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
10. 75.0
К30 Качеров, О. Б.
Основи здоров"я 2 кл. / О. Б. Качеров, В. Г. Арефьєв. – К., 2003. – 160с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
11. 74.26
Л64 Литвин-, К. С.
Народознавство та організація здорового способу життя школярів: монографія / Кіндратюк С. Литвин-, Б. Кіндратюк. – Ів.-Франк., 1997. – 279 с. кільк.прим.: 74 (Педагог. – 10, КХ. – 61, ЗагЧЗ. – 2, ХудГраф. – 1)
12. 74.200
В 23 Ващенко, О. М.
Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія і методика виховання. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
13. 28.081я73
О 75 Основи здорового способу життя: підручник / М.І.Кручаниця та ін. – Ужгород, 2016. – 264 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
14. 74.200.555
С 47 Сливка, Л.
Виховання здорового способу життя молодших школярів (історичний та етнопедагогічний виміри): монографія. – Ів.-Франківськ, 2013. – 320 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)

Запитання № 1609
Наталія, ПОДО - зм21. e-mail: nataliia7277@ukr.net
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми : "Виховання в учнів 2 класу ціннісного ставлення до людини на уроках основ здоров’я"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Столяренко, О.
Ціннісне ставлення до людини : виховна модель толерантних взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу / О. Столяренко // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С.47-53. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Столяренко, О.
Оптимізація процесу виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: пошук підходів // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 7-13. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
С81 Столяренко, О. В.
Теоретичні і методичні основи виховання ціннісного ставлення до людини в учнів загальноосвітньої школи : автореф. ... д-ра педагогіч. наук : 13.00.07 "Теорія і методика виховання". – Вінниця, 2018. – 40 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
4.
Третяк, О.
Взаємодія сім»ї та школи у вихованні ціннісного ставлення до людини у молодших школярів // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 42-45. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5.
Третяк, О.
Методика виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів // Початкова школа. – 2015. – № 6. – С. 10-14. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
Третяк, О. П.
Виховання в дітей ціннісного ставлення до людини як психолого-педагогічна проблема // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 1. – С. 67-73. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. 74.26
І 74 Інтегрований курс "Основи здоров"я", 2 клас: тематичне планування: Тематичне планування. Система уроків. – 2-е вид., доп., перер. – Тернопіль, 2004. – 116 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
8. 51.204я721
О 75 Основи здоров"я: підручник для 2 класу / Н.М.Бібик та ін. – К., 2005. – 96 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)
9. 74.26
Б 90 Будна, Н. О.
Уроки з курсу "Основи здоров"я", 2 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2005. – 192 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
10. 75.0
К30 Качеров, О. Б.
Основи здоров"я 2 кл. / О. Б. Качеров, В. Г. Арефьєв. – К., 2003. – 160с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
11. 74.26
Л64 Литвин-, К. С.
Народознавство та організація здорового способу життя школярів: монографія / Кіндратюк С. Литвин-, Б. Кіндратюк. – Ів.-Франк., 1997. – 279 с. кільк.прим.: 74 (Педагог. – 10, КХ. – 61, ЗагЧЗ. – 2, ХудГраф. – 1)
12. 74.200
В 23 Ващенко, О. М.
Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія і методика виховання. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
13. 28.081я73
О 75 Основи здорового способу життя: підручник / М.І.Кручаниця та ін. – Ужгород, 2016. – 264 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
14. 74.200.555
С 47 Сливка, Л.
Виховання здорового способу життя молодших школярів (історичний та етнопедагогічний виміри): монографія. – Ів.-Франківськ, 2013. – 320 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)

Запитання № 1608
Тетяна, МВ-31. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: "Угорська криза 1956р. та реакція світового співтовариства"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Держалюк, М.
Угорська революція 1956 року та її відгомін в Україні // Зовнішні справи. – 2017. – № 11. – С. 10-13. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
2. 63.3(4Угор)6
К68 Король, І.
Угорська революція 1956 року: початок краху прорадянських тоталітарних режимів. – 2-ге вид., без змін. – Ужгород, 2003. – 200 с., іл. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
3.
Международная конференция "Будапешт 1956, до и после. История и память первого кризиса коммунизма" // Славяноведение. – 2008. – № 1. – С.116-120. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4.
Бруз, В.
Взгляды исследователей на события в Венгрии 1956 года. // Военно-исторический журнал. – 2006. – № 10. – С. 61-64. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5.
Бурдяк, В.
Революції 1956 і 1989 років та їх вплив на демократизацію угорського суспільства: ретроспективний аналіз // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2007. – Вип. 5-6 : Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. – С. 333-339. – (Політологія соціологія філософія) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Збрана, Д.
Студенти в боротьбі за волю Угорщини:[події 1956 р.] // Ідеалом було страхіття. Ленінізм і студентська боротьба за волю в країнах Східної Європи. – Львів, 2008. – С.280-283. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Ларькіна, Л.
Угорські події 1956 року та Юрій Андропов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників. – Рівне, 2008. – С. 140 - 145. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Ларькіна, Л. М.
Роль Імре Надя в Угорській революції 1956 року // Історія очима молодих дослідників: збірник наукових праць / редкол.: В.Шеретюк, Галуха Л., П.Савчук та інші. – Рівне, 2007. – Випуск 2. – С. 164-169. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Русначенко, А.
Новітня європейська революція, задавлена танками : [до 40-річчя Угорської революції 1956 - 1957 років] // Від імперії до України: збірник статей. – К., 2009. – С. 169 - 175. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10.
Ткач, Д.
Уроки Угорської революції 1956 року // Зовнішні справи. – 2016. – № 9. – С. 19-23. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
11. 63.3(4Угор)
Х72 Холлош, Э.
"Холодная война" против Венгрии 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи ; под. ред. В.Л. Мусатова ; пер.с венг. – М., 1985. – 240 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 63.3 (0)7
Х72 Холлош, Э.
Площадь Республики 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи ; Под ред. Иванова К. И. – М., 1978. – 272 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13.
Бажан, О. Г.
Угорська революція 1956 р. та її наслідки для України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / за заг. ред. Б.І.Гуменюка, В.Г.Ціватого. – К., 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 274 - 277.
14. 63.3(4Вн)
К78 К

Запитання № 1607
Тетяна, ПОДО-зм-11. e-mail:
Доброго вечора. Допоможіть підібрати літературу до теми : "Використання петриківського розпису на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гудим, О.
Дерево життя: створення декоративної композиції в техніці петриківського розпису / О. Гудим // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 3. – С. 39-42.
2.
Глухенька, Н.
Все можна сказати квітами: [ петриківський розпис] // Наука і культура: Україна: щорічник / редкол.: О.Сергієнко (гол. ред.) та ін. – К., 1988. – Вип. 22. – С. 515 - 517. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 85
Петриківський розпис. Комплект листівок. – Дніпропетровськ, 1992. – 14 листівок кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
4.
Сайковська, Л.
Петриківський розпис. Вітальна листівка: [ методична розробка занять] // Берегиня. – 2013. – № 2. – С. 29 - 31.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Завальнюк, О.
Новорічний Петриківський розпис // Дім і сім»я. – 2014. – № 7-8. – С. 42-43.Кільк. прим. 1 (Пед-1)
6. 85.123(4Укр)
З 13 Завершинський, В.
Олександр Опарій: петриківські мотиви у мистецтві декоративного розпису. – Х. , 2017. – 168 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
7. 74.268.51
К 78 Красовська, О. О.
Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі: навчально-метод. посібник. – Рек. МОН. – Львів - 2000, 2012. – 292 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 1, Педагог. – 4, Гурт№5. – 1)
8. 74.268.51
Г 70 Горошко, Н. А.
Усі уроки образотворчого мистецтва, 3 клас. – Х., 2009. – 256 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9. 85
З15 Задорожний, В. І.
Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах: посібник для вчителів / В. І. Задорожний, О. Я. Боровиков. – К., 1972. – 152 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 74.268.51
П84 Проців, В. І.
Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах: навч. посібник / В. І. Проців. – К., 1983. – 112 с., іл. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. 74.266.4
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва. 4 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2007. – 120 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1 Педагог. – 5)
12. 74.268.51
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва, 3 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2007. – 104 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Коледж. – 1)
13. 74.266.4
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва, 2 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2005. – 120 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
14. 74.268.51
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва, 1 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2007. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)

Запитання № 1606
Інна, УМЛс/о-41. e-mail: parypa.inna@gmail.com
Добрий вечір! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему:"Репресії української інтелігенції в першій половині 20 ст."
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.61(0)
Ч 75 Чорна книга комунізму : злочини,терор і репресії / С.Куртуа, Н.Верт, Ж.-Л.Панне, А.Пачковський, та ін. ; пер.Я.Кравця. – Львів, 2008. – 711 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 91.9:63.3(4Укр)
П 76 Політичні репресії радянської доби в Україні: науково-допоміжний бібліографічний покажчик / упоряд.: Т.Приліпко, О.Марченко, З.Мусіна. – К. , 2008. – 684 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
3. 63.3(4Укр3)
Б 24 Баран, В. К.
"Зачистка": політичні репресії в західних областях України у 1939-1941 рр. / Володимир Кіндратович Баран, В. В. Токарський. – Львів, 2014. – 456 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Галів, М.
Більшовицькі репресії проти вчителів і учнів на теренах Дрогобицької области в 1939-1941 рр. / М. Галів // Літопис Бойківщини: журнал, присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени. – Канада-Україна, 2011. – Ч.2/81(92). – С. 46-55.
5. 83.3(4Укр)6
Р65 Розстріляне слово: Письменники Прикарпаття - жертиви сталінських репресій / Від.ред. М.В. Альба. – Ів.-Франківськ, 1992. – 20 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
6.
Сворак, С. Д.
Політичні репресії проти працівників народної освіти у західному регіоні України на рубежі 40-х - 50-х років / С. Д. Сворак // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2000. – Випуск ІІІ. – С. 125-134. – (Історія)
7. 63.3(4Укр)625
С 32 Сердюк, Н. С.
Репресії радянських органів державної безпеки щодо української греко-католицької церкви в 1944-1949 рр. : Автореферат дис. ... канд.істор. наук. Спец.07.00.01 - історія України / Н. С. Сердюк. – К., 2006. – 22с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
8.
Шевчук, Ю.
Політичні репресії проти науково-педагогічної інтелігенції Житомирщини в добу "великого терору" // Історичний журнал. – 2009. – № 3. – С.66-79.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9. 83.3(2Укр)7
З11 ...З порога смерті...: Письменники України - жертви сталінських репресій. Вип. 1 / Упор. О.Г. Мусієнко. – К., 1991. – 494 с. кільк.прим.: 10 (ХЛ. – 8, ЗагЧЗ. – 2)
10. 63.3(4Укр)-49
В 53 Вісник репресій в Україні. вип. 4, 10, 11, 12 / ред.-упор. Н.Світлична. – Нью-Йорк, 1981. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
11.
Адамський, В.
Депортація української інтелігенції в контексті ставлення тоталітарного режиму // Злочин. – Мельбурн - Київ, 2003. – С.192-195. кільк.прим.: 3 (Україніка. – 1, КХ. – 1, Іст. – 1)
12.
Литвин, Н. М.
Вислання професури 1922 р. як один із методів ідеологічної боротьби проти наукової інтелігенції України // Гілея. – 2011. – № 7. – С. 93 - 98.Кільк.прим. 1 (Філос.-1)
13. 63.3(4Укр)-49
Р82 Рубльов, Ю. А.
Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20-50-ті роки ХХ ст. / Ю. А. Рубльов, Ю. А. Черченко ; Від.ред. Сохань П.С. – К. , 1994. – 350 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 2)
14. 63.3(2Укр)71
К28 Касьянов, Г. В.
Сталінізм і українська інтелігенція / Г. В. Касьянов ; Ред. Сліпачук В.

Запитання № 1605
Христина, ПР3. e-mail:
тема може мати також таке формулювання "Спрощене позовне провадження у господарському процесі"
Дякую!
відповідь

Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Фонова, О.
Спрощені провадження у господарському процесі // Право України. – 2017. – № 9. – С. 167-176.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2.
С 79 Степанова, Т. В.
Теоретико-правові засади процесуального статусу учасників позовного провадження у господарському судочинстві : автореф. ... докт. юрид наук.: 12.00.04"Господ.право, господ.-проц.право". – К., 2018. – 36 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3.
Біда, К. М.
Актуальні проблеми касаційного провадження в господарському судочинстві / К. М. Біда // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 6. – С. 193-201 Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
З13 Завльнюк, І. В.
Спрощене провадження в адміністративному судочинстві України : автореф. ... канд. юридич. наук.: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / І. В. Завльнюк. – Одеса, 2017. – 22 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
5.
Ткачук, О.
Спрощене провадження - новела цивільного процесу : правова природа, ознаки, процедура / О. Ткачук // Право України. – 2017. – № 8. – С. 45-57. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. 346(075.8)
Р 65 Роїна, О. М.
Господарський процес: практичний посібник. – К., 2011. – 192 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
7. 346(075.8)
Г 67 Горевий, В. І.
Господарський процес: Практикум: навчальний посібник / Володимир Іванович Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук. – Суми, 2010. – 283 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Юр. – 2)
8. 346(477)()75.8)
В 19 Васильєв, С. В.
Господарський процес України: підручник. – Харків, 2010. – 288 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
9. 346(477)()75.8)
Г45 Господарське судочинство в Україні: законодавство та практика застосування: навчальний посібник для юридичних закладів освіти / Упоряд. Н.О. Вихватенко, В.В. Сунцов, М.І. Тітов. – Харків, 2001. – 260 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
10. 346
А 43 Актуальні проблеми господарського,цивільного права та процесу: науковий збірник / за заг. ред. Л.М.Ніколенко. Випуск 1. – Маріуполь , 2009. – 183 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
11. 346(477)()75.8)
Г 72 Господарське процесуальне право України: навч. посіб. /за заг. ред. В.Л.Костюка. – Рек. МОН. – К., 2009. – 223 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Юр. – 2)
12. 346(477)()75.8)
Г 72 Господарське процесуальне право України: навч.посібник для підготовки до іспитів / упор. І.В.Тетарчук. – К., 2013. – 208 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)

Запитання № 1604
Христина, ПРЗ. e-mail:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела до теми "Особливості розгляду та вирішення малозначних справ у господарському процесі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гулько, Б.
Про практику застосування Верховним Судом інституту малозначних справ на стадії касаційного перегляду // Право України. – 2018. – № 10. – С. 102-114.Кільк. прим. 1 (Юрид)
2.
Фонова, О.
Спрощені провадження у господарському процесі // Право України. – 2017. – № 9. – С. 167-176.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3.
С 79 Степанова, Т. В.
Теоретико-правові засади процесуального статусу учасників позовного провадження у господарському судочинстві : автореф. ... докт. юрид наук.: 12.00.04"Господ.право, господ.-проц.право". – К., 2018. – 36 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
4.
Біда, К. М.
Актуальні проблеми касаційного провадження в господарському судочинстві / К. М. Біда // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 6. – С. 193-201 Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
З13 Завльнюк, І. В.
Спрощене провадження в адміністративному судочинстві України : автореф. ... канд. юридич. наук.: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / І. В. Завльнюк. – Одеса, 2017. – 22 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
6.
Ткачук, О.
Спрощене провадження - новела цивільного процесу : правова природа, ознаки, процедура / О. Ткачук // Право України. – 2017. – № 8. – С. 45-57. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
7. 346(075.8)
Р 65 Роїна, О. М.
Господарський процес: практичний посібник. – К., 2011. – 192 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
8. 346(075.8)
Г 67 Горевий, В. І.
Господарський процес: Практикум: навчальний посібник / Володимир Іванович Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук. – Суми, 2010. – 283 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Юр. – 2)
9. 346(477)()75.8)
В 19 Васильєв, С. В.
Господарський процес України: підручник. – Харків, 2010. – 288 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10. 346(477)()75.8)
Г45 Господарське судочинство в Україні: законодавство та практика застосування: навчальний посібник для юридичних закладів освіти / Упоряд. Н.О. Вихватенко, В.В. Сунцов, М.І. Тітов. – Харків, 2001. – 260 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
11. 346
А 43 Актуальні проблеми господарського,цивільного права та процесу: науковий збірник / за заг. ред. Л.М.Ніколенко. Випуск 1. – Маріуполь , 2009. – 183 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
12. 346(477)()75.8)
Г 72 Господарське процесуальне право України: навч. посіб. /за заг. ред. В.Л.Костюка. – Рек. МОН. – К., 2009. – 223 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Юр. – 2)
13. 346(477)()75.8)
Г 72 Господарське процесуальне право України: навч.посібник для підготовки до іспитів / упор. І.В.Тетарчук. – К., 2013. – 208 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
14. 346(477)()75.8)
Г 45 Господарське процесуальне право України: підручник / за ред. О.І.Харитонової. – К. : Істина, 2008. – 360 с. кільк.прим.: 4 (Юр. – 4)

Запитання № 1603
Ліля, ОО-М2. e-mail: nadiyivska2@gmail.com
Доброго дня,допоможіть підібрати літературу на тему "Внутрішній контроль виробничих запасів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.052
М69 Михалевич, С. Г.
Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів: теорія і практика : Автореферат дис. ..канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2009. – 20с.кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Л 37 Левкович, А. В.
Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами виробничих підприємств : автореф. ... канд. економ. наук: 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит ". – Львів, 2018. – 22 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3. 65.052
А 66 Андрос, С. В.
Облік і аналіз виробничих запасів на підприємствах кондитерської галузі України : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – Бух.й облік, аналіз та аудит. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
4. 65.052
М 29 Марущак, Л. І.
Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в нафтопереробних комплексах : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – Бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Михалевич, С.
Організація внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на швейних підприємствах // Бух. облік і аудит. – 2008. – № 5. – С.43-48.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6.
Лишиленко, О. В.
Облік виробничих запасів // Бухгалтерський фінансовий облік. – К., 2005. – С.109-171. кільк.прим.: 14 (КХ. – 10, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Верховина. – 2)
7.
Буряк, П. Ю.
Облік виробничих запасів на малих підприємствах / П. Ю. Буряк, Л. Ю. Шевців, Л. Р. Хом»як // Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник. – К., 2005. – С.125-136 кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
8. 65.052
Т39 Тичук, З. Д.
Облік виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах : Автореферат дис. ... канд.економ. наук.Спец.08.00.09- бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9.
Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів // Бух. фінансовий облік. – Житомир, 2005. – С.357-380. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Чернявський, М. О.
Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів / М. О. Чернявський, Н. В. Новак // Розвиток національної економіки : теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року (м. Івано-Франківськ ПНУ ім. В. Стефаника). – Ів.-Франківськ - Тернопіль, 2015. – Ч.3. – С. 350-351. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 65.29
Ю83 Юрчишева, Л. В.
Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості : Автореферат дис. ... канд.економ. наук. Спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12
Ч88 Чук, О. В.
Облік та аналіз використання виробничих запасів олійно-жирових підприємств : Автореферат дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 – бух. облік,

Запитання № 1602
Ліля, ОО-М2. e-mail: nadiyivska2@gmail.com
Доброго дня,допоможіть підібрати літературу на тему "Внутрішній контроль виробничих запасів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.052
М69 Михалевич, С. Г.
Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів: теорія і практика : Автореферат дис. ..канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2009. – 20с.кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Л 37 Левкович, А. В.
Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами виробничих підприємств : автореф. ... канд. економ. наук: 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит ". – Львів, 2018. – 22 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3. 65.052
А 66 Андрос, С. В.
Облік і аналіз виробничих запасів на підприємствах кондитерської галузі України : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – Бух.й облік, аналіз та аудит. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
4. 65.052
М 29 Марущак, Л. І.
Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в нафтопереробних комплексах : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – Бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Михалевич, С.
Організація внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на швейних підприємствах // Бух. облік і аудит. – 2008. – № 5. – С.43-48.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6.
Лишиленко, О. В.
Облік виробничих запасів // Бухгалтерський фінансовий облік. – К., 2005. – С.109-171. кільк.прим.: 14 (КХ. – 10, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Верховина. – 2)
7.
Буряк, П. Ю.
Облік виробничих запасів на малих підприємствах / П. Ю. Буряк, Л. Ю. Шевців, Л. Р. Хом»як // Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник. – К., 2005. – С.125-136 кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
8. 65.052
Т39 Тичук, З. Д.
Облік виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах : Автореферат дис. ... канд.економ. наук.Спец.08.00.09- бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9.
Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів // Бух. фінансовий облік. – Житомир, 2005. – С.357-380. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Чернявський, М. О.
Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів / М. О. Чернявський, Н. В. Новак // Розвиток національної економіки : теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року (м. Івано-Франківськ ПНУ ім. В. Стефаника). – Ів.-Франківськ - Тернопіль, 2015. – Ч.3. – С. 350-351. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 65.29
Ю83 Юрчишева, Л. В.
Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості : Автореферат дис. ... канд.економ. наук. Спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12
Ч88 Чук, О. В.
Облік та аналіз використання виробничих запасів олійно-жирових підприємств : Автореферат дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 – бух. облік,

Запитання № 1601
Ліля, ОО-М2. e-mail: nadiyivska2@gmail.com
Доброго дня,допоможіть підібрати літературу на тему "Внутрішній контроль виробничих запасів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.052
М69 Михалевич, С. Г.
Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів: теорія і практика : Автореферат дис. ..канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2009. – 20с.кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Л 37 Левкович, А. В.
Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами виробничих підприємств : автореф. ... канд. економ. наук: 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит ". – Львів, 2018. – 22 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3. 65.052
А 66 Андрос, С. В.
Облік і аналіз виробничих запасів на підприємствах кондитерської галузі України : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – Бух.й облік, аналіз та аудит. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
4. 65.052
М 29 Марущак, Л. І.
Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в нафтопереробних комплексах : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 – Бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Михалевич, С.
Організація внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на швейних підприємствах // Бух. облік і аудит. – 2008. – № 5. – С.43-48.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6.
Лишиленко, О. В.
Облік виробничих запасів // Бухгалтерський фінансовий облік. – К., 2005. – С.109-171. кільк.прим.: 14 (КХ. – 10, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Верховина. – 2)
7.
Буряк, П. Ю.
Облік виробничих запасів на малих підприємствах / П. Ю. Буряк, Л. Ю. Шевців, Л. Р. Хом»як // Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник. – К., 2005. – С.125-136 кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
8. 65.052
Т39 Тичук, З. Д.
Облік виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах : Автореферат дис. ... канд.економ. наук.Спец.08.00.09- бух. облік, аналіз та аудит. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9.
Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів // Бух. фінансовий облік. – Житомир, 2005. – С.357-380. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Чернявський, М. О.
Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів / М. О. Чернявський, Н. В. Новак // Розвиток національної економіки : теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року (м. Івано-Франківськ ПНУ ім. В. Стефаника). – Ів.-Франківськ - Тернопіль, 2015. – Ч.3. – С. 350-351. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 65.29
Ю83 Юрчишева, Л. В.
Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості : Автореферат дис. ... канд.економ. наук. Спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12
Ч88 Чук, О. В.
Облік та аналіз використання виробничих запасів олійно-жирових підприємств : Автореферат дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 – бух. облік,

Запитання № 1600
Макс, КН-11. e-mail: syhinandrij09@gmail.com
Допоможіть підібрати літературу на тему Компютерні віруси
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 32.973
К-56 Коваленко, М. М.
Комп»ютерні віруси і захист інформації: навч. посіб. / М. М. Коваленко. – К. : Наукова думка, 1999. – 268 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
2.
Романів, В.
Урок інформатики в 10 кл. на тему "Комп»ютерні віруси й антивірусні програми" // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2010. – № 3. – С. 33-35. Кільк. прим. 1 (Заг.чз. 1)
3.
Свистун, О. В.
Поняття про комп»ютерні віруси. Класифікація вірусів. Антивірусні програми. 9 клас / О. В. Свистун // Інформатика в школі. – 2018. – № 10. – С. 4 - 18. Кільк. прим. 1 (Заг.чз. 1)
4.
Качак, Т. Б.
Про комп»ютерний вірус, мандри і дитинство. - Рец. на кн. : Гридін С. Федько, прибулець з Інтернету. - Львів, 2010. - 152 с. // Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти: літ. та наук.-метод. статті, рецензії. – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 115-116.
5.
Мельник, Д.
Экономика цвета "хакер":[Украинский бизнес.Іт(компьютерные вирусы)] // Эксперт Украина. – 2008. – № 13. – С.26-29.
6.
Бочинин, А.
Вирус в тротиловом эквиваленте : [кибертерроризм] // Эхо планеты. – 2012. – № 25. – С. 10-13.
7.
Гвоздева, В. А.
Правовая и программная защита компьютерной информации // Введение в специальность программиста. – М., 2005. – С. 159-174. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
8.
ПроненкоВ
Проти вірусного нашестя : [про навідомішого у світі творця антивірусних програм Є. В. Касперського] // Науковий світ. – 2011. – № 12. – С. 6-7 Кільк. прим. 1 (Наук.-1)

Запитання № 1599
Діана, Умлс/о-41. e-mail:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу на тему: "Постмодернізм в українській літературі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Головченко, Н.
Постмодернізм як універсальна матриця сучасної літератури // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 11. – С.17 - 22.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Зборовська, Н.
Постмодернізм Юрія Андруховича у дзеркалі футуризму Михайля Семенка / Н. Зборовська, М. Ільницька // Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Н.Зборовська, М.Ільницька. – Львів, 1999. – С. 99-108. кільк.прим.: 5 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 3)
3.
Логвиненко, Ю.
Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології // Слово і час. – 2008. – № 6. – С.57-61. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Логвиненко, Ю. В.
Постмодернізм як предмет вивчення в українському літературознавстві // Філологічні трактати: науковий журнал / гол.ред. О.Г.Ткаченко. – Суми, 2011. – т. 3, № 4. – С. 33 - 38. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Назарець, В.
Постмодернізм як літературне явище / В. Назарець, Є. Васильєв // Всесвітня література та культура. – 2008. – № 2. – С.2-6. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. 141.78
Е64 Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста, В. Тейлора. – К. , 2003. – 503 с. кільк.прим.: 3 (Бібл. – 1, Філос. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7. 83.3(4Укр)6
Ф54 Філологічні семінари. Типи художньої творчості в епоху постмодернізму: реальність чи віртуальність?: збірник. Вип.5 / Відп. ред. Ткаченко А.О. – К., 2002. – 91 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 83.3(4УКр)6
К 44 Кисла, Т. М.
Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодернізму : Автореферат дис. ... канд.філолог. наук. Спец.10.01.01 - українська література / Т. М. Кисла. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
9.
Ліпінська, О.
Риси постмодернізму у драматургії Валерія Шевчука // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 10. – С. 48 - 50.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Наєнко, М.
Літературний процес і його імітації : [сучаний літературний процес в Україні, на зміну постмодернізму приходить новий історизм або метамодернізм] / М. Наєнко // Літературна Україна. – 2017. – № 5. – С. 5. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Овсянников, С.
Часопис "Четвер" - барометр постмодернізму / С. Овсянников // Слово і час. – 2007. – № 4. – С.66-69 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
О 62 Опришко, Н. О.
Еротичний космос постмодернізму у версії Юрія Андруховича : автореф. дис. ... канд. філолог. наук: спец. 10.01.01. – Чернівці, 2016. – 18 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
13.
Харчук, Р.
"Станіславський феномен" - найпомітніше явище українського постмодернізму // Сучасна українська проза: Постмодерний період: навчальний посібник.. – К., 2008. – С.126-127. кільк.прим.: 85 (ХЛ. – 76, ЗагЧЗ. – 7, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
14. 83.3(0)
Г 93 Гузь, О. О.
Від міфу до постмодерні

Запитання № 1598
Діана, Умлс/о-41. e-mail:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу на тему: "Постмодернізм в українській літературі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Головченко, Н.
Постмодернізм як універсальна матриця сучасної літератури // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 11. – С.17 - 22.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Зборовська, Н.
Постмодернізм Юрія Андруховича у дзеркалі футуризму Михайля Семенка / Н. Зборовська, М. Ільницька // Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Н.Зборовська, М.Ільницька. – Львів, 1999. – С. 99-108. кільк.прим.: 5 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 3)
3.
Логвиненко, Ю.
Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології // Слово і час. – 2008. – № 6. – С.57-61. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Логвиненко, Ю. В.
Постмодернізм як предмет вивчення в українському літературознавстві // Філологічні трактати: науковий журнал / гол.ред. О.Г.Ткаченко. – Суми, 2011. – т. 3, № 4. – С. 33 - 38. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Назарець, В.
Постмодернізм як літературне явище / В. Назарець, Є. Васильєв // Всесвітня література та культура. – 2008. – № 2. – С.2-6. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. 141.78
Е64 Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста, В. Тейлора. – К. , 2003. – 503 с. кільк.прим.: 3 (Бібл. – 1, Філос. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7. 83.3(4Укр)6
Ф54 Філологічні семінари. Типи художньої творчості в епоху постмодернізму: реальність чи віртуальність?: збірник. Вип.5 / Відп. ред. Ткаченко А.О. – К., 2002. – 91 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 83.3(4УКр)6
К 44 Кисла, Т. М.
Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодернізму : Автореферат дис. ... канд.філолог. наук. Спец.10.01.01 - українська література / Т. М. Кисла. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
9.
Ліпінська, О.
Риси постмодернізму у драматургії Валерія Шевчука // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 10. – С. 48 - 50.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Наєнко, М.
Літературний процес і його імітації : [сучаний літературний процес в Україні, на зміну постмодернізму приходить новий історизм або метамодернізм] / М. Наєнко // Літературна Україна. – 2017. – № 5. – С. 5. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Овсянников, С.
Часопис "Четвер" - барометр постмодернізму / С. Овсянников // Слово і час. – 2007. – № 4. – С.66-69 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
О 62 Опришко, Н. О.
Еротичний космос постмодернізму у версії Юрія Андруховича : автореф. дис. ... канд. філолог. наук: спец. 10.01.01. – Чернівці, 2016. – 18 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
13.
Харчук, Р.
"Станіславський феномен" - найпомітніше явище українського постмодернізму // Сучасна українська проза: Постмодерний період: навчальний посібник.. – К., 2008. – С.126-127. кільк.прим.: 85 (ХЛ. – 76, ЗагЧЗ. – 7, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
14. 83.3(0)
Г 93 Гузь, О. О.
Від міфу до постмодерні

Запитання № 1597
Віта, Узсо-41. e-mail: kobinets22@gmail.com
Доброго дня) Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання бакалаврської роботи з теми: "Лексичні інновації в сучасному медійному дискурсі: структурно-семантичний аспект".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Романчук, С. М.
Лексичні інновації і мова сучасних мас-медіа України / С. М. Романчук // Наукові студії - ХХІ (культура, освіта - антропоцент.парадигми і суч.світ) [Текст]. – К., 2015. – т. 7, вип. 5 : філософія, філологія, педагогіка, економіка. – С. 100 - 106.
2.
Ч90 Чумак, Л. М.
Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти : автореф. ... канд. філол. наук.: 10.02.04 "Германські мови" / Л. М. Чумак. – К., 2018. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
3.
Дудик, М.
Термін на позначення лексичних інновацій у публіцистичному мовленні / М. Дудик // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць /відп. ред. Л.О.Симоненко. – К., 2005. – Вип. VI. – С.286-290. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4. 81.2 Укр
М69 Михайленко, Л. Л.
Динаміка суспільно-політичної лексики української мови кінця ХХ - початку ХХІстоліття (на матеріалі мови українських засобів масової інформації) : Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Л. Л. Михайленко. – К., 2010. – 18с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Шаповалова, Г.
Модерна політична лексика сучасних українських засобів масової інформації (На матеріалі газет "День" (1998-2000) та "Молодь України" (1998-2000)) / Г. Шаповалова // Вісник Львівського університету . – Львів, 2001. – Вип. 21. – С. 465-470. – (Серія журналістика.) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Заводянська, А.
Мова ЗМІ: мовленнєві засоби репортажу // Актуальні питання лінгвістики,літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов :матеріали п»ятої всеукр. наукової конференції. – Тернопіль, 2011. – С. 21-23 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Л43 Лелека, Т. О.
Особливості англоамериканських запозичень в українській і російській мовах початку XXI століття на тлі процесу контактування мов (на матеріалі словників та мови ЗМІ) : Автореферат дис. ...канд. філолог.наук. 10.02.15 - загальне мовознавство / Т. О. Лелека. – К., 2010. – 19с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8. 81.2Укр-7
О-75 Особливості мови і стилю засобів масової інформації: Навч. посібник для студентів / Ред. Щербатенко Л. Л. – К. : Вища шк., 1983. – 152 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Шаповалова, Г.
Модерна політична лексика сучасних українських засобів масової інформації (На матеріалі газет "День" (1998-2000) та "Молодь України" (1998-2000)) / Г. Шаповалова // Вісник Львівського університету. – Львів, 2001. – Вип. 21. – С. 465-470. – (Серія журналістика.) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1596
Іванна, ПОДО-зм-11. e-mail:
Доброго вечора, допоможіть підібрати літературу до написання статтіна тему: "Формування в учнів початкової школи ціннісно-орієнтаційного ставлення до музичного мистецтва в закладах освіти
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Сердюк, О.
Методи формування музичного сприймання у молодших школярів // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 4. – С. 14-18. Кільк. прим. 1 (Мист-1)
2.
Барило, С.
Тенденції музичного виховання молодших школярів на сучасному етапі розвитку шкільної освіти // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. LI. – С. 7-11. – (Педагогіка) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 74.200.511.3
В 61 Вовк, М. В.
Методика музичного виховання молодших школярів. – Ів.-Франківськ, 2007. – 264 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівні акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид. доопрацьоване. Частина 2 : Нотний додаток. Збірник пісень для школярів / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця, 2007. – 124 с. кільк.прим.: 3 (ХудГраф. – 3)
5. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1. – Вінниця, 2007. – 216 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
6.
Печерська, Е.
Формування музично-естетичної культури молодших школярів засобами духовної музики / Е. Печерська, О. Діаковська // Початкова школа. – 2015. – № 5. – С. 28-33.Кільк. прим. 1 (Пед)
7.
Райт, І.
Формування музичних уподобань учнів основної школи / І. Райт // Мистецтво та освіта. – 2018. – № 4. – С.13 - 17.Кільк. прим. 1 (Мист.-1)
8. 74.268.5
И32 Из истории музыкального воспитания: хрестоматия / сост. О. А. Апраскина. – М., 1990. – 207 c. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 74.200.511.3
М 54 Методика музичного виховання в дитячому садку / ред. С. В. Жилютова. – К., 1974. – 190 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 74.200.551
Ф67 Фічора, І. В.
Виховання учнів засобами музики. – К., 1984. – 48 с. кільк.прим. 1 (Пед. – 1)
11.
Вовк, М. В.
Як навчити розуміти музику / М. В. Вовк, В. Ф. Оролов // Виховання музикою / М.В.Вовк, В.Ф.Орлов. – К., 2007. – С. 50 - 61. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
12.
Барвінок, І.
Особливості сприймання музики молодшими школярами // Рідна школа. – 2008. – № 12. – С.25-28.Кільк. прим. 1 (Пед)
13.
Липа, І.
Формування початкових знань про музичне мистецтво у першокласників / І. Липа, Р. Гладиш // Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки: збірник наукових праць:матеріали науково-метод. конференції / за заг. ред. проф. М. В. Вовка. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. VII. – С. 31-37. кільк.прим.: 1 (Пед–1)

Запитання № 1595
Діана, Умлс/о-41. e-mail: dianavoloshchuk7@gmail.com
Добрий день. Допоможіть, підібрати літературу до теми: "Поетика постмодернізму у творчості Сергія Жадана"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Жадан Сергій // Українські літературні школи та групи 60-90-х рр. ХХ ст.: антологія вибраної поезії та есеїстики / упоряд., Василь Габор. – Львів, 2009. – С.526 - 542. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Гаврилюк, Н.
Літературний псалом : Сергій Жадан // Слово і час. – 2017. – № 7. – С. 31 - 35. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Голобородько, Я.
Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 1. – С. 31 - 35. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Голобородько, Я.
Ді - джей української прози Сергій Жадан // Слово і час. – 2010. – № 10. – С. 100 - 107. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Доній, Т.
Сергій Жадан. / Т. Доній, А. Бондар // Протизначення: Двомовна антологія молодої української поезії. – Львів, 2001. – С.18. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
6.
Харчук, Р.
Сергій Жадан - "вічний підліток" // Сучасна українська проза: Постмодерний період: навчальний посібник. – К., 2008. – С.209-216. кільк.прим.: 85 (ХЛ. – 76, ЗагЧЗ. – 7, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
7.
Андрусяк, І.
Анархія зімість міту (Проза Сергія Жадана) / І. Андрусяк // Латання німбів. – Ів.-Франківськ, 2008. – С.168-172. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 2)
8.
Бадін, Є.
Ворожіння на слові:[ про поезію С. Жадана] / Є. Бадін // Березіль. – 2011. – № 9-10. – С. 34 - 39.Кільк.прим.1 (Заг.ч.з.-1)
9.
Гаврилюк, Н.
Постмодерна інтерпретація вертепної драми ("Вертеп" Сергія Жадана) :(теорія літератури) / Н. Гаврилюк // Український поліметричний вірш: монографія / Н.І.Гаврилюк. – К., 2009. – С. 233 - 243. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Голобородько, Я.
Саундтреки свідомості. Стиль Сергія Жадана // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 3. – С.83-95 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Соловей, О.
Солодкий привид Жадана: [сучасний український письменник] // Кур"єр Кривбасу. – 2008. – № 5-6. – С.333-338.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Цибулько, О.
Ностальгія та пустота: "Депеш мод" С.Жадана у контексті альтернативних художніх систем // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст]: збірник наукових праць. / відпов. ред.Сабадош І.В. – Ужгород, 2011. – Випуск 15. – С. 297 - 301.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13.
Юрчук, О.
Міфологізація радянського імперського в романі С.Жадана " Депеш Мод" // У тіні імперії: Українська література у світлі постколоніальної теорії [Текст]: монографія / О.О.Юрчук. – К., 2013. – С. 177 - 182. кільк.прим.: 10 (ХЛ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
14.
Вегеш, А.
Назви літературних персонажів роману " Ворошиловград" Сергія Жадана / А. Вегеш // Науковий вісник Ужгородського університету [Текст]: збірник наукових праць. – Ужгород, 2011. – Вип. 24 : Присвячується 90-річчю від дня народ.Й.О.Дзендзелівськог

Запитання № 1594
Наталя, ОПН. e-mail: tiriemko@gmail.com
Добрий день,буду вдячна якщо допоможете підібрати перелік літературних джерел, для написання магістерської роботи на тему "Рефлексія як необхідна складова особистості майбутнього викладача закладів вищої освіти"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 159.923:159.955.4:378.124
К 78 Кравців, О.
Психологічні особливості розвитку професійної рефлексії викладачів вищих педагогічних навчальних закладів: дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія. – Дрогобич, 2009. – 229 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
2.
Андрущенко, В.
Педагогічна освіта: історико-філософська рефлексія для майбутнього розвитку // Філософія освіти / Ін-т вищої освіти АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – К., 2007. – № 1(6). – С. 7-16. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Бараннікова, Л. Ф.
Рефлексія як педагогічна проблема // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 9. – С. 2-4.Кільк. прим. 1 (Пед-1)
4.
Бех, І. Д.
Рефлексія в духовному саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 1. – С. 30-37. Кільк. прим. 1 (Пед-1)
5.
Карпець, Л. А.
Ціннісна рефлексія у сфері педагогічної діяльності // Практична філософія. – 2012. – № 4. – С. 113-119. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6.
Кондратець, І.
Рефлексія - країна педагогічного Задзеркалля // Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 28-31. Кільк. прим. 1 (Пед-1)
7.
Лісовський, П.
Концепт духовного капіталу як філософська рефлексія в сучасній освіті України // Філософія освіти / Ін-т вищої освіти АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – К., 2010. – № 1-2 (9). – С. 210-219. Кільк. прим. 1 (Пед-1)
8. 74.580.20
М 29 Марусинець, М. М.
Професійна рефлексія майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика формування: монографія. – Ів.-Франківськ; Умань, 2012. – 419 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
9.
Андрущенко, В.
Основні методологічні принципи філософської рефлексії освіти // Вища освіта України. – 2007. – № 3. – С.5-9.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Андрущенко, В.
Особистість учителя як предмет філософсько-педагогічної рефлексії // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – С.5-13. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Ларіонова, Н.
Місце рефлексії у формуванні у формуванні професійної готовності майбутніх соціальних педагогів // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2005. – № 3. – С.85-90. Кільк. прим. 1 (Пед-1)
12.
О60 Опалюк, Т. Л.
Дидактичні засади формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. ... д-ра педагогіч. наук : 13.00.09 "Теорія навчання" / Т. Л. Опалюк. – К., 2019. – 43 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
13
Олексюк, В.
Тренінг педагогічної рефлексії / В. Олексюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 5. – С. 30-40.Кільк. прим. 1 (Філос)
14.
Андрущенко, В.
Особистість вчителя як предмет філософсько-педагогічної рефлексії / В. Андрущенко, Л. Губерський // Філософія освіти: пошук пріоритеті

Запитання № 1593
Інна, УМЛс/о-41. e-mail: parypa.inna@gmail.com
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до теми: "Стильові і стилістичні особливості прози І.Роздобудько"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 82»06(477)
С 59 Соколовська, Ю. С.
Творчість Ірен Роздобудько в контексті української масової літератури: дис. ...канд. філол. наук: спец. 10.01.01 "Українська література". – Ів.-Франківськ, 2017. – 196 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
2.
Герасименко, Н.
Особливості творчої манери Ірен Роздобудько // Слово і час. – 2005. – № 11. – С.36-40. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Яценко, О.
Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць. / відпов. ред.Сабадош І.В. – Ужгород, 2011. – Випуск 15. – С. 397-400 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Голобородько, Я.
Українська fashion - література // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 1. – С. 44-51. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Голобородько, Я.
Художнє ІQ Ірен Роздобудько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 6. – С.5 - 8. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Гуляк, Т.
Архітектоніка жіночого детективного тексту : поріваняльний аспект (на матеріалі романів І. Роздобудько та Д. Л. Сейерс) // Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам»яті докторів наук, професорів В.Г.Матвіїшина та М.В.Теплінського присвячується): зб.статей. – Ів.-Франківськ, 2015. – вип. 3. – С. 17 - 23. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7.
Г94 Гуляк, Т. М.
Модифікації жіночого детективного роману у творчості Д. Сейерс та І. Роздобудько : автореф. ... канд. філолог. наук : 10.01.05 "Порівняльне літературознавство". – Ів.-Франківськ, 2019. – 18 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
8.
Джугастрянська, Ю.
Ірен Роздобудько: коли жінка - поет... // Диво Слово. – 2009. – № 1. – С.59-64. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9.
Довбня, К. М.
Творчість Ірен Роздобудько в контексті української літератури початку ХХІ ст. / К. М. Довбня, І. В. Перепелко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 11. – С. 32 - 37 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Заоборна, М.
Асоціанізм тексту роману Ірен Роздобудько "Я знаю, що ти знаєш, що я знаю" // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної науково- практичної конференції (26-28 вересня 2012 р.). – Ів.-Франківськ, 2012. – С. 189 - 192
11.
Новікоаська, Я.
Художнє осмислення краси людських почуттів та філософії миті людського щастя у творах В. Винниченка, О. Гончара й І. Роздобудько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. – № 13-14. – С. 50-55. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
С 59 Соколовська, Ю. С.
Творчість Ірен Роздобудько в контексті української масової літератури : автореф. дис. ... канд. філолог. наук: спец. 10.01.01. – Ів.-Франківськ, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
14.
Бабак, В.
Еміграція - це зрада Батьківщини, чи прагнення людини до самореалізації? За вором Ір

Запитання № 1592
Інна, УМЛс/о-41. e-mail: parypa.inna@gmail.com
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до теми: "Стильові і стилістичні особливості прози І.Роздобудько"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 82»06(477)
С 59 Соколовська, Ю. С.
Творчість Ірен Роздобудько в контексті української масової літератури: дис. ...канд. філол. наук: спец. 10.01.01 "Українська література". – Ів.-Франківськ, 2017. – 196 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
2.
Герасименко, Н.
Особливості творчої манери Ірен Роздобудько // Слово і час. – 2005. – № 11. – С.36-40. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Яценко, О.
Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць. / відпов. ред.Сабадош І.В. – Ужгород, 2011. – Випуск 15. – С. 397-400 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Голобородько, Я.
Українська fashion - література // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 1. – С. 44-51. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Голобородько, Я.
Художнє ІQ Ірен Роздобудько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 6. – С.5 - 8. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Гуляк, Т.
Архітектоніка жіночого детективного тексту : поріваняльний аспект (на матеріалі романів І. Роздобудько та Д. Л. Сейерс) // Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам»яті докторів наук, професорів В.Г.Матвіїшина та М.В.Теплінського присвячується): зб.статей. – Ів.-Франківськ, 2015. – вип. 3. – С. 17 - 23. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7.
Г94 Гуляк, Т. М.
Модифікації жіночого детективного роману у творчості Д. Сейерс та І. Роздобудько : автореф. ... канд. філолог. наук : 10.01.05 "Порівняльне літературознавство". – Ів.-Франківськ, 2019. – 18 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
8.
Джугастрянська, Ю.
Ірен Роздобудько: коли жінка - поет... // Диво Слово. – 2009. – № 1. – С.59-64. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9.
Довбня, К. М.
Творчість Ірен Роздобудько в контексті української літератури початку ХХІ ст. / К. М. Довбня, І. В. Перепелко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 11. – С. 32 - 37 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Заоборна, М.
Асоціанізм тексту роману Ірен Роздобудько "Я знаю, що ти знаєш, що я знаю" // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної науково- практичної конференції (26-28 вересня 2012 р.). – Ів.-Франківськ, 2012. – С. 189 - 192
11.
Новікоаська, Я.
Художнє осмислення краси людських почуттів та філософії миті людського щастя у творах В. Винниченка, О. Гончара й І. Роздобудько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. – № 13-14. – С. 50-55. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
С 59 Соколовська, Ю. С.
Творчість Ірен Роздобудько в контексті української масової літератури : автореф. дис. ... канд. філолог. наук: спец. 10.01.01. – Ів.-Франківськ, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
14.
Бабак, В.
Еміграція - це зрада Батьківщини, чи прагнення людини до самореалізації? За вором Ір

Запитання № 1591
Андрій, КН-11. e-mail: syhinandrij09@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему "Кіберпезпека"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Добржанська, О. Л.
Кібербезпека як феномен міжнародних відносин на прикладі Федеративної Республіки Німеччини / О. Л. Добржанська, А. А. Демцов // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2011. – Випуск 102, Ч.1. – С. 111-116. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
2.
Зернецька, О.
Глобальні соціальні мережі та кібербезпека особистості : [право, безпека особистості, фундаментальні права людини] / О. Зернецька // Віче. – 2016. – № 1-2. – С. 22-25. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3.
Рибка, С. В.
Кіберпростір, управління інфраструктурою, кібербезпека / С. В. Рибка, Є. В. Кільчицький, О. М. Післегін // Стратегічна панорама. – 2015. – № 1. – С. 126-134. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4.
Соснін, О.
Кібербезпека і безпека інформаційно-комунікаційної діяльності держави / О. Соснін, М. Кононець // Зовнішні справи. – 2015. – № 10. – С. 49-53. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
5.
Б94 Бухарєв, В. В.
Адміністративно-правові засади забезпечення кібербезпеки України : автореф. ... канд. юридич. наук : 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / В. В. Бухарєв. – Суми, 2018. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
6.
Дубов, Д. В.
Стратегічні аспекти кібербезпеки України / Д. В. Дубов // Стратегічні пріоритети [Текст]: наук.-аналіт. щокварт.зб. – К., 2013. – № 4 (29). – С. 119-126. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Зернецька, О.
Еволюція стратегій кібербезпеки США / О. Зернецька // Зовнішні справи. – 2015. – № 6. – С. 22-27. – Зак. Поч.: № 5Кільк. прим. 1 (МВ-1)
8.
Мережко, О.
Проблеми кібервійни та кібербезпеки в міжнародному праві / О. Мережко // Юридичний журнал. – 2009. – № 6. – С.94-96. Кільк. прим. 1 (Юрид-1)
9.
Петров, В. В.
Щодо формування національної системи кібербезпеки України / В. В. Петров // Стратегічні пріоритети [Текст]: наук.-аналіт. щокварт.зб. – К., 2013. – № 4 (29). – С. 127-130. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10.
С 34 Сидоренко, В. М.
Методи ідентифікації та оцінювання стану кібербезпеки об»єктів критичної інформаційної інфраструктури авіаційної галузі : автореф. ... канд. техн. наук: 21.05.01 "Інформаційна безпека держави". – Київ, 2018. – 22 с.кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
11.
Крутских, А.
Кто владеет Интернетом, тот владеет миром : [о кибербезопасности] / А. Крутских // Международная жизнь. – 2016. – № 11. – С. 18-28. Кільк. прим. 1 (МВ-1)

Запитання № 1590
Ярослав, КН-11. e-mail: luchicyaric@gmail.com
Доброго дня ,допоможіть підібрати список літератури на тему "Банківські системи"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.26
Е70 Єрьоміна, Н. В.
Банківські інформаційні системи: навч. посіб. / Н. В. Єрьоміна. – Рек. МОН. – К., 2000. – 220 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 12, ЗагЧЗ. – 1, Іст. – 1)
2. 65.26я73
М 48 Мельник, П. В.
Банківські системи зарубіжних країн: підручник / Петро Володимирович Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – Рек. МОН. – К. , 2010. – 586 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
3.
Степаненко-Липовик, Б.
Банківські системи країн СНД : сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року / Б. Степаненко-Липовик // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 40-42. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
4.
Батаєв, О. В.
Перспективи впровадження хмарних автоматизованих банківських систем у фінанасових інститутах (рос. мовою) / О. В. Батаєв // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 404-413.Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
5.
Брегеда, О. А.
Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем / О. А. Брегеда, С. М. Савлук // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С.27-34. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
6.
Другов, О.
Еволюція і перспективи розвитку банківських систем Польщі та України / О. Другов, В. Рисін, І. Сенищ // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 5. – С.8-11. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
7.
З34 Зарицька, І. А.
Конкурентоспроможність національних банківських систем в умовах євроінтеграції : Автореферат дис. ... канд. економічн. наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / І. А. Зарицька. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
8.
Кашпрук, Ю. А.
Міжнародний досвід реформування банківських систем у розвинених країнах світу / Ю. А. Кашпрук // Науковий вісник НЛТУ України [Текст] : збірник науково-технічних праць. – Львів, 2010. – Випуск 20,3. – С.150-156. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
9. 65.26я73
Б23 Банківська справа: Теорія і практика: навч.посіб. / за ред. С. М. Подіка. – 2-ге вид., доп. – Львів, 2006. – 642 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 6, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
10. 65.26я73
В 61 Вовчак, О. Д.
Банківська справа : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : Новий Світ - 2000, 2008. – 560 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 65.26
П29 Петрук, О. М.
Банківська справа: Навч. посіб. / О. М. Петрук. – Рек. МОН. – К. , 2004. – 461 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

Запитання № 1589
Ярослав, КН-11. e-mail: luchicyaric@gmail.com
Доброго дня,допоможіть підібрати список літератури на тему:"Інформаційні системні технології в фінансово-кредитних установах".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.26я73
К 72 Костіна, Н. І.
Банки: сучасні інформаційні технології: навч.посібник / Н. І. Костіна, В. М. Антонов, Н. І. Ганах. – Рек. МОН. – Ірпінь , 2001. – 359 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 32.973
І74 Інформаційні системи і технології: навч. посіб. / Відп. ред. М.В. Дроздецька. – К., 2004. – 192 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 65.01
І74 Інформаційні системи і технології в економіці : посібник / за ред. В.С. Пономаренка. – К. , 2002. – 544 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 2, Туризм. – 1)
4. 65.053я73
І 23 Івахненков, С. В.
Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології: монографія / Сергій Володимирович Івахненков, О. В. Мелих. – К. , 2009. – 319 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
5. 32.973я73
А 64 Ананьєв, О. М.
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності:Підручник. / Олександр Миколайович. Ананьєв. – Львів, 2006. – 584 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 2)
6. 65.26я73
А 72 Антонов, В. М.
Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології : навч. посібник / Валерій Миколайович Антонов, Гаррі Кирилович. Яловий. – К. , 2005. – 432 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
7. 32.973я73
Б61 Білик, В. М.
Інформаційні технології та системи : навч. посібник / В. М. Білик, В. С. Костирко. – К., 2006. – 232 с. кільк.прим.: 26 (КХ. – 22, МВ. – 1 ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
8.
Ведернікова, С. В.
Інформаційні технології як інструмент взаємодії банківської сфери з національною економікою / С. В. Ведернікова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 78-85. Кільк. прим. 1 (Ек-1)
9. 32.97
В61 Вовчак, І. С.
Інформаційні системи та комп"ютерні технології в менеджменті І. С. Вовчак. – Тернопіль, 2001. – 354 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
10. 32.973я73
М31 Маслов, В. П.
Інформаційні системи і технології в економіці: навч. посіб. / В. П. Маслов. – К., 2006. – 264 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
11. 32.973я73
М 31 Маслов, В. П.
Інформаційні системи і технології в економіці: навч.посібник / В. П. Маслов. – Рек. МОН. – К., 2003. – 264 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 65.29
Я 47 Яковлєв, Ю. П.
Контролінг на базі інформаційних технологій:навч. посіб.. – К., 2006. – 318 с. кільк.прим.: 12 (КХ. – 10, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

Запитання № 1588
Анна, ПО-11. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури на тему: "Самостійна і науково-дослідна робота студентів у ВНЗ. Наукова діяльність студентів ВНЗ"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Сакало, О.
Методика підготовки студентів педагогічних вишів до здійснення навчально-соціологічних досліджень / О. Сакало // Педагогічні науки [Текст]: зб. наукових праць. – Полтава, 2015. – вип. 63. – С. 81 - 89. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Завгородня, Т. К.
Організація самостійної роботи студентів ОКР "Магістр" з курсу "Методологія та технологія педагогічних досліджень" [Текст]: методичні рекомендації / Т. К. Завгородня, Л. М. Прокопів, І. В. Стражнікова. – Ів.-Франківськ, 2013. – 60 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Дутчак, О. І.
Методологія та організація наукових досліджень [Текст]: навчально-методичний посібник до організації самостійної роботи та практичних (семінарських) занять для студентів спец. 8.14010301 "Туризмознавство" / О. І. Дутчак. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2013. – 52с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
4. 74.580.268
О 74 Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента. Навч. посіб. / Чорненький Я.Я., Чорненька Н.В., Рибак С.Б. та ін. – К., 2006. – 208 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
5. 72я73
О 75 Основи наукових досліджень: навч.-метод.посібник для студ. ф-ту культури та мистецтв / Роман Крохмальний та ін. – Львів, 2013. – 310 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 72
Б 41 Бейлін, М. В.
Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник / Михайло Валерійович Бейлін. – Харків, 2012. – 184 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7. 72я73
К56 Ковальчук, В. В.
Основи наукових досліджень : навч. посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 5-е вид. – К., 2008. – 240 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
8. 72я73
П 34 Пилипчук, М. І.
Основи наукових досліджень: підручник. / Марія Іванівна Пилипчук, А. С. Григор»єв, В. В. Шостак. – Рек.МОН. – К., 2007. – 270 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)
9. 72я73
Р69 Романчиков, В. І.
Основи наукових досліджень: навч. посібник. – К., 2007. – 254 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 3)
10. 72я73
С 24 Свердан, М. М.
Основи наукових досліджень: Навч. посіб. / М. М. Свердан, М. Р. Свердан. – Чернівці, 2006. – 352 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Науковий. – 1)
11. 159.9(075.8)
С32 Сергієнко, Л. П.
Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи [Текст]: навч. посібник / Л. П. Сергієнко. – К. , 2009. – 240 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Філос. – 3, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
12. 72.0
Ф53 Філіпенко, А. С.
Основи наукових досліджень: Конспект лекцій: навч. посібник / А. С. Філіпенко. – Рек. МОН. – К. , 2005. – 208 с. кільк.прим.: 48 (КХ. – 35, ЗагЧЗ. – 2, Туризм. – 3, Прир. – 3, МВ. – 2, Педагог. – 3)
13. 72я73
Ц55 Цехмістрова, Г. С.
Основи наукових досліджень: навчальний посібник. – Рек. МОН. – К. , 2004. – 240 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2 Педагог. – 2)

Запитання № 1587
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: "Історія вивчення мікротопонімів у мовознавстві".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Баньоі, В.
Деякі аспекти дослідження мікротопонімів / В. Баньоі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць / відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 15 - 19. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Бичко, З. М.
Топоніми як елементи духовної культури народу / З. М. Бичко // Українська національна культура і проблеми її розвитку: тези доповідей наукової конференції. – Львів, 1989. – С. 53-54. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 81.2Ук-4
Г70 Горпинич, В. О.
Словник географічних назв України (топоніми та відтопонімні прикметники): близько 25 000 слів / В. О. Горпинич. – К. , 2001. – 526 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 1, Прир. – 1)
4.
Макарчук, С.
Топоніми // Історичні неписемні джерела / С.Макарчук. – Львів, 2002. – С.136-141 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 81.2Ук
Ц 18 Царалунга, І. Б.
Українські топоніми - ани (яни) : Автореферат дис. ... канд.філол.наук. Спец.10.02.01 - українська мова / І. Б. Царалунга. – Львів, 2006. – 18с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
6. 81.2Ук-4
Л 87 Лучик, В. В.
Етимологічний словник топонімів України. – К., 2014. – 544 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Бібл. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7.
Гаврилова, Т. О.
Про засади укладання словника мікротопонімів Черкащини / Т. О. Гаврилова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова [Текст]: збірник наукових праць / відп. ред.М.Я.Плющ. – К., 2008. – Випуск 3, Книга 2. – С. 178-183. – (Проблеми граматики і лексикології української мови) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Баньоі, В.
Назвотвірний аспект дослідження номінативітів ( на матеріалі закарпатської мікротопонімії басейну річки Ужа) / В. Баньоі // Науковий вісник Ужгородського університету [Текст]: збірник наукових праць. – Ужгород, 2011. – Вип. 25. – С. 25 - 29. – (Серія: Філологія. Соціальні комунікації)
9. 80
К55 Кобилянський, Б. В.
Короткий огляд історії мовознавства. – К., 1964. – 153 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2)
10. 81
Т 48 Тищенко, К. М.
Основи мовознавства. – К., 2007. – 308 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 81
С 90 Сусов, И. П.
История языкознания. – М. , 2006. – 295 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 81я73
М69 Михалев, А. Б.
Общее языкознание. История языкознания: Путеводитель по лингвистике: Конспект-справочник. – М., 2005. – 240 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1586
Василь, СОГ-41. e-mail: vasiakril8@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему «Несприятливі фізико-географічні процеси та заходи боротьби з ними».
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 26.89я73
Ф68 Фізична географія Європи. – К. , 1998. – 272 с. кільк.прим.: 10 (ЗагЧЗ. – 1 Прир. – 6, Туризм. – 3)
2. 26.82(4Укр)
Б 18 Байцар, А. Л.
Фізична географія України: навчально-методичний посібник. – Львів, 2012. – 354 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
3. 26.8
Г 47 Гілецький, Й. Р.
Фізична географія [Текст] : навчальні матеріали / Йосип Романович Гілецький. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 360 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, Прир. – 1)
4. 26.8
З-36 Заставний, Ф. Д.
Фізична географія України. – К. : Вища школа, 1999. – 255 с. кільк.прим.: 2 (Прир. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
5. 26.82(4Укр)я73
М26 Маринич, О. М.
Фізична географія України: підручник / О. М. Маринич, П. Г. Шищенко. – 3-тє вид., стер. – К., 2006. – 511 с. кільк.прим.: 34 (КХ. – 32, Прир. – 1, Педагог. – 1)
6. 26.82я2
Є 61 Єна, О. В.
Словник-довідник з фізичної географії ( для школярів і абітурієнтів). / Олександр Васильович Єна, Олексій Володимирович. Супричов. – К. , 2002. – 238 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Прир. – 1, Педагог. – 1)
7. 26.82я72
М17 Максимов, Н. А.
Физическая география. – 13-е изд., перераб. – М. , 1980. – 158 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. https://studfiles.net/preview/5454792/page:5/

Запитання № 1585
Андрій, Ф 31. e-mail: bilas_andriy@ukr.net
Доброго дня,
Прошу надати кількісну інформацію про фонд "Французька філологія".
Дякую
відповідь
Уточніть, будь ласка, запитання

Запитання № 1584
Юлія, ПР(м2)-05. e-mail: yuliamoroz0301@ukr.net
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему «Гральний бізнес в Україні: характеристика кримінально-правової заборони».
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Про заборону грального бізнесу в Україні: Закон України від 15 травня 2009 року №1334-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 38. – С.1458-1460. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2.
Ільченко-Сюйва, Л. В.
нормативно-правові засади організації податкового контролю у сфері грального бізнесу в Україні / Л. В. Ільченко-Сюйва // Економіка та держава. – 2009. – № 7. – С.85-88. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
3.
Гетманцев, Д.
Місце інституту правового регулювання відносин у сфері грального бізнесу в системі права України / Д. Гетманцев // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С.157-162. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
Д 95 Дюба, Г. М.
Юридико-психологічні засади попередження соціально-негативних наслідків неконтрольованого грального бізнесу в Україні : Автореферат дис. ... канд. юридич. наук. Спец. 19.00.06 - юридична психологія. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Капітаненко, Н.
Адміністративні делікти у сфері грального бізнесу: теоретичні та практичні аспекти / Н. Капітаненко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С.48-52. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6.
К20 Капітаненко, Н. П.
Адміністративно-правова відповідальність за порушення у сфері грального бізнесу : Автореферат дис. ... канд. юридич. наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Запоріжжя, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Лень, В. С.
Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах грального бізнесу / В. С. Лень, В. В. Гливенко // Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] / В.С.Лень. – К., 2005. – С.410-446 кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
8.
Топорецька, З. М.
Спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину як структурний елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері грального бізнесу / З. М. Топорецька // Адвокат. – 2011. – № 9. – С. 44-48. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
9.
Халупенко, Д.
Шляхи вдосконалення протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у сфері грального бізнесу / Д. Халупенко // Вісник прокуратури. – 2010. – № 9. – С.12-16. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)

Запитання № 1583
Світлана, Умл. e-mail:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до курсової з української мови на тему "Структурні особливості антропонімів у романі Дмитра Міщенка "Синьоока Тивер"
відповідь
По антропонімах у заданому вами тексті немає записів у нашій бібліографії, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 84(4Укр)6
М71 Міщенко, Д.
Синьоока Тивер: роман. – К., 1996. – 424 с. кільк.прим.: 4 (ХЛ. – 4)
2.
Василевич, Г.
Асоціативно-смислові зв»язки антропонімів у структурі художнього тексту: [на матеріалі малої прози Леся Мартовича] / Гафія Василевич, Уляна Рис // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2011. – № 29-31. – С. 362-366. – (Філологія)
3.
Бучко, Г.
Давньоримські антропоніми в поетичних творах Івана Франка за мотивами історії Стародавнього Риму // Семантика мови і тексту: збірник статей ІХ Міжнародної наукової конференції 26-28 вересня 2006 р. / Ред. В.І.Кононенко. – Ів.-Франківськ, 2006. – С. 33-35. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
4.
Желєзняк, І. М.
Слов»янські антропоніми з гідронімною основою // Студії з ономастики та етимології. 2008 / редкол.: О.П.Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – С. 43-51. – (Бібліотека української ономастики) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Ліщинська, Г.
Антропоніми у творах Леся Мартовича // Семантика мови і тексту: Збірник статей VІІІ Міжнародної наукової конференції 22-24 жовтня 2003 р. / Ред. В.І.Кононенко. – Ів.-Франківськ, 2003. – С. 567 - 570. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
6. 81.2Укр-5
У45 Українська діалектологія і ономастика / Ред. Друченко М.М. – К. , 1964. – 228 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7. 81.031.4
О59 Ономастика. Типология. Стратиграфия / Ред. А.В.Суперанская. – М. , 1988. – 264 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 80
О59 Ономастика / Ред. Знаменская А.Н. – М. , 1969. – 264.с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 811.161.1»373.2
О59 Ономастика / Отв.ред. Р.Р. Мдивани, Н.В. Подольская. – М. , 1978. – 302 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
10. 81.2Ук-3
О 59 Ономастика та етимологія: збірник наук.праць на честь 65-річчя І.М.Железняк / відп.ред. О.П.Карпенко. – К. : НАН України, 1997. – 258 С. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
11. 81.031.4
О 59 Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології): збірник наукових праць. Вип. 7 / за ред. проф. В.О.Горпинича. – Дніпропетровськ, 1999. – 245 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 91.9:81
У 45 Українська ономастика: бібліографічний покажчик / відп.ред. С.О.Вербич. – К. , 2013. – 364 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

Запитання № 1582
Світлана, Умл. e-mail:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до курсової з української мови на тему "Структурні особливості антропонімів у романі Дмитра Міщенка "Синьоока Тивер"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 84(4Укр)6
М71 Міщенко, Д.
Синьоока Тивер: роман. – К., 1996. – 424 с. кільк.прим.: 4 (ХЛ. – 4)
2.
Василевич, Г.
Асоціативно-смислові зв»язки антропонімів у структурі художнього тексту: [на матеріалі малої прози Леся Мартовича] / Гафія Василевич, Уляна Рис // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2011. – № 29-31. – С. 362-366. – (Філологія)
3.
Бучко, Г.
Давньоримські антропоніми в поетичних творах Івана Франка за мотивами історії Стародавнього Риму // Семантика мови і тексту: збірник статей ІХ Міжнародної наукової конференції 26-28 вересня 2006 р. / Ред. В.І.Кононенко. – Ів.-Франківськ, 2006. – С. 33-35. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
4.
Желєзняк, І. М.
Слов»янські антропоніми з гідронімною основою // Студії з ономастики та етимології. 2008 / редкол.: О.П.Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – С. 43-51. – (Бібліотека української ономастики) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Ліщинська, Г.
Антропоніми у творах Леся Мартовича // Семантика мови і тексту: Збірник статей VІІІ Міжнародної наукової конференції 22-24 жовтня 2003 р. / Ред. В.І.Кононенко. – Ів.-Франківськ, 2003. – С. 567 - 570. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
6. 81.2Укр-5
У45 Українська діалектологія і ономастика / Ред. Друченко М.М. – К. , 1964. – 228 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7. 81.031.4
О59 Ономастика. Типология. Стратиграфия / Ред. А.В.Суперанская. – М. , 1988. – 264 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 80
О59 Ономастика / Ред. Знаменская А.Н. – М. , 1969. – 264.с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 811.161.1»373.2
О59 Ономастика / Отв.ред. Р.Р. Мдивани, Н.В. Подольская. – М. , 1978. – 302 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
10. 81.2Ук-3
О 59 Ономастика та етимологія: збірник наук.праць на честь 65-річчя І.М.Железняк / відп.ред. О.П.Карпенко. – К. : НАН України, 1997. – 258 С. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
11. 81.031.4
О 59 Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології): збірник наукових праць. Вип. 7 / за ред. проф. В.О.Горпинича. – Дніпропетровськ, 1999. – 245 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 91.9:81
У 45 Українська ономастика: бібліографічний покажчик / відп.ред. С.О.Вербич. – К. , 2013. – 364 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

Запитання № 1581
Ірина, ГРСз-32. e-mail: dyakiv.irinka@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для реферату з навчального предмету Економіка підприємства на тему:"Форми співробітництва у сферах виробництва, товарообміну й торгівлі,фінансових відносин".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.29
Е40 Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. Й.М.Петровича. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 680 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 11, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
2. 65.29
Е 40 Економіка підприємства: підручник / за ред. С.Ф.Покропивного. – 3-є вид., без змін. – К. , 2006. – 528 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
3. 65.29я73
Е 40 Економіка підприємства: підручник / за заг. та наук. ред. проф. Г.О.Швиданенко. – 4-те вид., перероб. і доп. Рек. МОН. – К., 2009. – 816 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 65.29я73
Е 45 Економіка підприємства [Текст] : підручник / за ред.А.В.Шегди. – К., 2006. – 614 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
5. 65.29я73
І 20 Іванілов, О. С.
Економіка підприємства : підручник. – К., 2009. – 728 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
6. 65.29я73
К17 Калініченко, О. В.
Економіка підприємства. Практикум / Олександр Володимирович Калініченко, О. Д. Плотник. – К., 2012. – 600 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
7. 65.29я73
М 50 Мендела, І. Я.
Економіка підприємства: навчально-методичний посібник. – Ів.-Франківськ, 2014. – 336 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Туризм. – 1)
8. 65.29я73
Е45 Економіка виробничого підприємництва: навч. посібник / за ред. Петровича Й.М. – Рек. МОН; 2-ге вид., перероб і доп. – К. , 2001. – 405 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)
9. 65.29я73
Ш 69 Шлійко, А. В.
Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг / Антоніна Володимирівна Шлійко. – К. , 2008. – 376 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10. 65.5
М58 Міжнародне виробниче співробітництво: конспект лекції / Уклад. Т.М. Мельник. – К. : КНТЕУ, 2000. – 51 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 9)
11. 65.29я73
Е 45 Економіка та організація виробництва: підручник / за ред. В.Г.Герасимчука, А.Е.Розенплентера. – К. , 2007. – 678 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
12. 65.29
Э40 Экономика предприятия: учебник. / Под ред проф. Н.А. Сафронова. – М., 1998. – 584 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13. 65.29я73
Б 77 Бойчик, І.
Економіка підприємства. – К., 2006. – 528 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
14. 65.29я73
Д44 Дідківський, М. І.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. – К. , 2006. – 463 с. кільк.прим.: 25 (КХ. – 21, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
15. 65.29я73
М 80 Мороз, В. С.
Організація виробництва. – Львів, 2011. – 256 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Іст. – 1)

Запитання № 1580
Анна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: "Історія вивчення мікротопонімів у мовознавстві".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Баньоі, В.
Деякі аспекти дослідження мікротопонімів / В. Баньоі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць / відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 15 - 19. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Бичко, З. М.
Топоніми як елементи духовної культури народу / З. М. Бичко // Українська національна культура і проблеми її розвитку: тези доповідей наукової конференції. – Львів, 1989. – С. 53-54. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 81.2Ук-4
Г70 Горпинич, В. О.
Словник географічних назв України (топоніми та відтопонімні прикметники): близько 25 000 слів / В. О. Горпинич. – К. , 2001. – 526 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 1, Прир. – 1)
4.
Макарчук, С.
Топоніми // Історичні неписемні джерела / С.Макарчук. – Львів, 2002. – С.136-141 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 81.2Ук
Ц 18 Царалунга, І. Б.
Українські топоніми - ани (яни) : Автореферат дис. ... канд.філол.наук. Спец.10.02.01 - українська мова / І. Б. Царалунга. – Львів, 2006. – 18с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
6. 81.2Ук-4
Л 87 Лучик, В. В.
Етимологічний словник топонімів України. – К., 2014. – 544 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Бібл. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7.
Гаврилова, Т. О.
Про засади укладання словника мікротопонімів Черкащини / Т. О. Гаврилова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова [Текст]: збірник наукових праць / відп. ред.М.Я.Плющ. – К., 2008. – Випуск 3, Книга 2. – С. 178-183. – (Проблеми граматики і лексикології української мови) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Баньоі, В.
Назвотвірний аспект дослідження номінативітів ( на матеріалі закарпатської мікротопонімії басейну річки Ужа) / В. Баньоі // Науковий вісник Ужгородського університету [Текст]: збірник наукових праць. – Ужгород, 2011. – Вип. 25. – С. 25 - 29. – (Серія: Філологія. Соціальні комунікації)
9.
Гулик, О. І.
Мікротопонімія Північної Львівщини (дериваційний тип на -івка) / О. І. Гулик // Студії з ономастики та етимології, 2009 [Текст] / редкол.: В.П.Шульгач (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2009. – С. 22-29. – (Бібліотека української ономастики) кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)

Запитання № 1579
Юлія , СП-42. e-mail: yuliya.dzyubak99@gmail.com
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу для бакалаврської роботи " Соціально-педагогічна робота з агресивними підлітками"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Геник, С.
Савовільна і свавільна дитина (важкі діти, агресивні діти) / С. Геник, М. Грицишин, І. Дейчаківський // Обдарована дитина / С.Ґеник, М.Грицишин, І.Дейчаківський. – Ів.-Франківськ, 2007. – С.343-379. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Магур, Р. Р.
Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства (Агресія в учнівському середовищі) / Р. Р. Магур, Г. Р. Чмуневич // Безпека життедіяльності. – 2012. – № 5. – С. 23-27.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Котова, І. С.
Тренінгове заняття для класних керівників та батьків. Тема. Профілактика агресії у дітей / І. С. Котова // Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 11. – С. 56 - 59. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Майстренко, І.
Феномен прихованої агресії у взаємодії дорослих і дітей / І. Майстренко // Практичний психолог: Школа. – 2015. – № 2. – С. 24 - 30.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5.
Бичковська, Г.
Агресивна дитина. Запобігання та обмеження проявів / Г. Бичковська // Психолог. – 2018. – № 5-6. – С. 32 - 34. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6. 74.905
С 69 Соціально-педагогічна робота з проблемними сім»ями: навчально-метод. посібник / Капська А.Й.,Олексюк Н.С.,Калаур С.М.,Фалинська З.З. – Рек. МОН. – Тернопіль, 2010. – 304 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 316.613.434
К 75 Качмар, О. В.
Феномен агресії в соціокультурній динаміці: соціально-філософський аналіз: монографія / Олександра Василівна Качмар. – Ів.-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 312 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
8.
Песоцька, О.
Соціально-педагогічна робота з попередження і подолання агресивної поведінки школярів / О. Песоцька // Вісник Луганського національного університету імені Т.Шевченка. – Луганська, 2009. – вип. № 6 : березень. – С.194 - 199. – (сер. "Педагогічні науки") кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
9.
К49 Клішевич, Н. А.
Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.05 - соціальна педагогіка. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
10.
Булгакова, О. М.
Профилактика агрессивного поведения подростков / О. М. Булгакова, Н. Ф. Врачинская // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 12. – С. 38-40. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
11. 159.922.76
Б98 Бютнер, К.
Жить с агрессивными детьми. – М., 1991. – 144 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Гурт№5. – 1)
12. 159.922.76
М74 Можгинский, Ю. Б.
Агрессивность детей и подростков: Распознавание, лечение, профилактика. – М., 2006. – 181 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
13.
Чістякова, В.
Агресивна поведінка дитини: [робота з "конфліктними учнями"] // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 63.Кільк. прим. 1 (Пед.1)

Запитання № 1578
Аліна, УМЛ. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з української мови на тему: "Граматична омонімія вказівних займенникових слів і часток". Буду дуже вдячна!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Глібчук, Н.
Проблеми міжчастиномовної омонімії в сучасній українській літературній мові / Н. Глібчук, У. Добосевич // Вісник Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип.50. – С. 386-403. – (Серія філологічна) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Косилова, М. Ф.
Вероятностный мир, грамматическая омонимия и проблемы обучения чтению научной литературы. / М. Ф. Косилова // Вестник МГУ: лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2007. – № 1. – С.180-185 Кільк. прим. 1(Заг.ч.з.-1)
3. 81.07
К89 Кузьменко, Г. І.
Омонімія: аспектологія, проблематика. Філологічна розвідка з лексикології та стилістики / Г. І. Кузьменко ; За ред. Шевченко Л. І. – К., 2000. – 36 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Кушлик, О. П.
Омонімія як наслідок морфолого-синтаксичного словотворення (на матеріалі української мови XVI - XVII ст.) / О. П. Кушлик, І. М. Уздиган // Словотвір як вияв динаміки мови: матеріали наук. конф., присвяч. пам"яті проф. Т.Возного (12 квітня 1994 р.) / укл. Демська О. та ін. – Львів, 1994. – ч. 2. – С. 3 - 4. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 81.2Ук-314
К 96 Кушлик, О.
Омоніми незмінних класів слів: словник-довідник. – Дрогобич, 2007. – 99 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
6. 81.2Ук-923
К 21 Карпалюк, В. С.
Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір: навчально-методичний посібник / В. С. Карпалюк, П. С. Каньоса, Н. В. Карпалюк. – Рек. МОН; 2-ге вид. – Кам»янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2010. – 240 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 2)
7. 81.2Укр-3
В23 Ващенко, В. С.
Українська лексикологія: семантико-стилістична типологія слів: посібник для студентів філологів / В. С. Ващенко ; Ред. Насікан В.О. – Дніпропетровськ , 1979. – 128 с. кільк.прим.: 7 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 5)
8. 81.2Укр-923
С 91 Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / ред. І. К. Білодід. – К. : Наукова думка, 1973. – 440 с. кільк.прим.: 14 (ЗагЧЗ. – 4, КХ. – 10)
9. 81.2Укр-923
С 91 Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / ред. І.К.Білодід. – К. , 1973. – 587 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 7)
10. 81.2Ук-923
Б 75 Бодик, О. П.
Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посібник / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – Рек. МОН. – К. , 2011. – 416 с. кільк.прим.: 14 (ЗагЧЗ. – 3, Коледж. – 1, КХ. – 10)
11. 81.2Ук-923
Ф55 Філон, М. І.
Сучасна українська мова у двох частинах. Лексикологія: навч. посібник для студ. філолог. спец. Ч. 1 / Микола Іванович Філон, О. Є. Хомік. – Рек. МОН. – Харків, 2010. – 220 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1577
Ліля, СОІм-1з. e-mail: lilia141630@gmail.com
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Корейська війна 1950-1953 рр." Дуже дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Міжнародні відносини у Східній Азії : [корейська війна 1950-1953 рр., радянсько-японський діалог, загострення китайсько-радянських протиріч, нормалізація відносин КНР та США] // Міжнародні відносини та світова політика: підручник / за ред. В.А.Манжоли. – К., 2010. – С. 633-670. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2.
Бандера, С.
Війна в Кореї і національно-визвольна політика / С. Бандера // Перспективи української революції. – К., 1999. – С. 188 - 194. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
3.
Міжнародні відносини у Східній Азії : [корейська війна 1950-1953 рр., радянсько-японський діалог, загострення китайсько-радянських протиріч, нормалізація відносин КНР та США] // Міжнародні відносини та світова політика [Текст]: підручник / за ред. В.А.Манжоли. – К., 2010. – С. 633-670. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4.
Кикнадзе, В. Г.
Разведка США в период войны в Корее. 1950-1953 гг. // Вопросы истории. – 2009. – № 9. – С.121-131.Кільк.прим.1 (Іст-1)
5.
Урнов, А. Ю.
Война в Корее // Азия и Африка сегодня. – 2012. – № 9. – С. 62-69. Окон.: № 10. – С. 64-67 Кільк.прим.1 (Іст-1)
6.
Фролов, А.
Война в Корее : опыт эскалации конфликта // Международная жизнь. – 2010. – № 6. – С. 98 - 119. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
7.
Хренов, В.
Вопрос о членстве Турции в НАТО и война в Корее (1950-1953) // Восток. – 2008. – № 5. – С.88-92. Кільк.прим.1 (Іст-1)
8.
Ивашенцов, Г.
Корейская проблема и безопасность в Северо-Восточной Азии // Международная жизнь. – 2010. – № 6. – С. 120 - 132.. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
9.
Кулькин, Д. В.
Анахронизм "забытой" войны: [Корейская война 1950-53 гг. и региональная безопасность на современном этапе] // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 10. – С.27-31. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10.
Ледовский, А. М.
Сталин, Мао Цээдун и корейская война 1950-1953 годов // Новая и новейшая история. – 2005. – № 5. – С.79-114 Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11.
Петровский, В.
Эхо Второй мировой в Восточной Азии: "ловушки" холодной войны и уроки коллективного действия : [Сан-Францисский мирный договор, Корейская война, Токийская декларация] // Международная жизнь. – 2014. – № 8. – С. 153-169. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
12.
Цурганов, Ю.
Корейская война // Посев. – 2005. – № 8. – С.32-35.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13.
Мин, Г. Х.
Происхождение Корейской войны 1950 - 1953 гг. в новейших исследованиях // Вопросы истории. – 2010. – № 12. – С. 157 - 162. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
14.
Ивашенцов, Г.
Долгий путь от Корейской войны к корейскому миру // Международная жизнь. – 2015. – № 6. – С. 104-118. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
15. 65.0
Б79 Большов, И. Г.
Корейская народно-демократическая республика. – М., 1987. – 130 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1576
Ірина, МВ-21. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Угорська криза 1956р". Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Держалюк, М.
Угорська революція 1956 року та її відгомін в Україні // Зовнішні справи. – 2017. – № 11. – С. 10-13. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
2. 63.3(4Угор)6
К68 Король, І.
Угорська революція 1956 року: початок краху прорадянських тоталітарних режимів. – 2-ге вид., без змін. – Ужгород, 2003. – 200 с., іл. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
3.
Международная конференция "Будапешт 1956, до и после. История и память первого кризиса коммунизма" // Славяноведение. – 2008. – № 1. – С.116-120. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4.
Бруз, В.
Взгляды исследователей на события в Венгрии 1956 года. // Военно-исторический журнал. – 2006. – № 10. – С. 61-64. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5.
Бурдяк, В.
Революції 1956 і 1989 років та їх вплив на демократизацію угорського суспільства: ретроспективний аналіз // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2007. – Вип. 5-6 : Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. – С. 333-339. – (Політологія соціологія філософія) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Збрана, Д.
Студенти в боротьбі за волю Угорщини:[події 1956 р.] // Ідеалом було страхіття. Ленінізм і студентська боротьба за волю в країнах Східної Європи. – Львів, 2008. – С.280-283. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Ларькіна, Л.
Угорські події 1956 року та Юрій Андропов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників. – Рівне, 2008. – С. 140 - 145. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Ларькіна, Л. М.
Роль Імре Надя в Угорській революції 1956 року // Історія очима молодих дослідників: збірник наукових праць / редкол.: В.Шеретюк, Галуха Л., П.Савчук та інші. – Рівне, 2007. – Випуск 2. – С. 164-169. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Русначенко, А.
Новітня європейська революція, задавлена танками : [до 40-річчя Угорської революції 1956 - 1957 років] // Від імперії до України: збірник статей. – К., 2009. – С. 169 - 175. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10.
Ткач, Д.
Уроки Угорської революції 1956 року // Зовнішні справи. – 2016. – № 9. – С. 19-23. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
11. 63.3(4Угор)
Х72 Холлош, Э.
"Холодная война" против Венгрии 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи ; под. ред. В.Л. Мусатова ; пер.с венг. – М., 1985. – 240 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 63.3 (0)7
Х72 Холлош, Э.
Площадь Республики 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи ; Под ред. Иванова К. И. – М., 1978. – 272 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13.
Бажан, О. Г.
Угорська революція 1956 р. та її наслідки для України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / за заг. ред. Б.І.Гуменюка, В.Г.Ціватого. – К., 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 274 - 277.
14. 63.3(4Вн)
К78 К

Запитання № 1575
Тарас, П-21. e-mail:
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка підбрати літературу на тему "Національна безпека сучасної України"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4(4Укр)
С83 Стратегія і тактика, стан національної безпеки України: Науково-інформаційний збірник /за заг. ред. В.П.Горбуліна. Вип. 35. – К., 2006. – 366 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, МВ. – 2)
2. 66.4(0)
С83 Стратегія і тактика національної безпеки: зарубіжний досвід, проблеми та перспективи України: науково-інформаційний збірник /за заг. ред. В.П. Горбуліна. Вип. 36. – К., 2006. – 303 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, МВ. – 2)
3. 66.4(4Укр)
М55 Механізми формування і реалізації державної політики протидії злочинності у сфері національної безпеки України: наук.-прак. посібник/ за заг. ред. акад.НАН України, д.т.н. В.П. Горбуліна. – К. , 2006. – 268 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, МВ. – 1)
4. 351.746.1(477)
Л61 Ліпкан, В. А.
Національна безпека України : нормативно-правові аспекти забеспечення: монографія. – К., 2003. – 180 с. кільк.прим.: 10 (Юр. – 1, КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
5. 66.4(4Укр)
А 43 Актуальні проблеми національної проблеми національної безпеки України. – К., 2010. – 60 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
6. 66.3(4Укр)
С83 Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. – К. : Сатсанга, 2001. – 224 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 63.3(4Укр)63
А 25 Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки: експертно-аналіт. доповідь / упор. П.П.Гай-Нижник. – К. , 2016. – 28 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Возняк, Т.
Формування новітньої української системи національної безпеки / Т. Возняк, О. Пограничний // " Ї " - незалежний культурологічний часопис. – Львів, 2014. – Число 77 : Україна - НАТО - 20 років партнерства. – С. 238-244. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
9. 66.4(4Укр)
Л61 Ліпкан, В. А.
Національна безпека і національні інтереси України. – К., 2006. – 68 с. – (Сер.: Національна і міжнародна безпека). кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, МВ. – 2)
10. 66.4(4Укр)я73
Г 67 Горбулін, В. П.
Засади національної безпеки України : підручник / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К., 2009. – 272 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
11.
Романюк, О.
Проблема забезпечення національної безпеки України в умовах сучасної кризи світового порядку / О. Романюк // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого": збірник наукових праць / редкол.:А. П. Гетьман та ін. – Харків, 2014. – №4(23). – С. 269 - 272. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Свідлов, Ю.
Проблема національної безпеки України в контексті військового протистояння // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України. – К., 2015. – Вип. 1(75) : січень-лютий. – С. 138-149. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1574
Лілія, СОІм-1з. e-mail: lilia141630@gmail.com
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему"Громадсько-політична діяльність С.Бандери в сучасній українській історіографії"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр)6-8
Ж 74 Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали .[Текст] / ред. і упоряд. М.Посівнич. – Тернопіль : Астон, 2008. – 448 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2.
Андрухів, І.
Початок активної політичної діяльності та перший арешт Степана Бандери (за матеріалами кримінальної справи) / І. Андрухів, В. Марчук // Галичина. До 100-річчя від дня народження Степана Бандери [Текст]: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Ів.-Франківськ, 2009. – Ч. 15-16. – С. 579-581.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. 84(4Укр)6
П 12 Павликівська, Л. В.
Привид: поема присвячена 100-річчю з дня народження провідника ОУН-УПА Степана Бандери / Любов Василівна Павликівська. – Ів.-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 36 с. кільк.прим.: 5 (ХЛ. – 4, ЗагЧЗ. – 1)
4. 63.3(4Укр)624
П 19 Пастух, Р.
Родинний архів Степана Бандери: документи, спогади, пошуки.. – Дрогобич, 2008. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(4Укр)62
П 27 Перепічка, Є.
Феномен Степана Бандери [Текст] / Євген Перепічка. – 3-є вид. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 744 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.3(4Укр)624
С 24 Сватко, Я.
Місія Бандери [Текст] / Ярослав. Сватко. – видання 2-е, доповнене і виправлене. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2003. – 64 с. – Імен.фонд І.Коваля. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Яневич, Б.
Пластунські документи Степана Бандери / Б. Яневич // Вісник Історико-меморіального музею Степана Бандери: Науково-популярний бюлетень. – Ів.-Франківськ, 2006. – Вип. 1. – С.40-41. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Іст. – 2)
8. 63.3(4Укр3)
Б 23 Степан Бандера: документи й матеріали (1920 -1930 рр.)/Упор. М.Посівнич. – Львів, 2006. – 248 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 2)
9. 63.3(4Укр)8
Б23 Степан Бандера - символ нації: матеріали наукової конференції : Матеріали наукової конференції. – Ів.-Франківськ, 1999. – 63 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
10. 63.3(4Укр)62
Г 68 Гордасевич, Г.
Степан Бандера : людина і міф. - 2001. – 208 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 63.3(4Укр)624
К 56 Ковальчук, В.
Степан Бандера. – К., 2009. – 64 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
12. 63.3(4Укр)624
Ф 33 Федорів, Т.
Наш Бандера.До 100-літнього ювілею Провідника ОУН.. – Ів.-Франківськ-Старий Угринів, 2008. – 92 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13. 63.3(4Укр)8
М64 Мірчук, П.
Степан Бандера символ революційної безкомпромісовости. – Нью-Йорк, Торонто, 1961. – 160 с., іл. кільк.прим.: 3 (Україніка. – 2, Іст. – 1)
14. 63.3(4Укр)8
М64 Мірчук, П.
Степан Бандера символ революційної безкомпромісовости. – Нью-Йорк, Торонто, 1961. – 160 с., іл. кільк.прим.: 3 (Україніка. – 2, Іст. – 1)

Запитання № 1573
Василь, Б-6. e-mail: vasul11197@ukr.net
Добрий день. Прошу допомогти мені у пошуку літератури на тему: "Феномен свободи людини як гуманістичний ідеал епохи українського відродження".
Щиро вдячний за допомогу!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Рохман, Б.
Феномен свободи як невід»ємний базис морального становлення людини // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2015. – C. 71 - 77. – (Сер. Філософські і психологічні науки ; вип. 19) кільк.прим.: 2 (Філос. – 2)
2.
Гаєк, Ф. А.
Цінність свободи : [філософія свободи] // Лібералізм: антологія / упоряд. О.Проценко, В.Лісовий.