Вхід для адміністраторів >>>

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
    ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Головна Архів новин Меценати Наші партнери Нові надходження Фотоальбом

АКТУАЛЬНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРО БІБЛІОТЕКУ
ФОНДИ БІБЛІОТЕКИ
ПЕРШОКУРСНИКАМ
КОРИСТУВАЧАМ
НАУКОВЦЯМ
ПОСЛУГИ
ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ
НАУКОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ
БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ ДОКТОРІВ НАУК ПНУ
СТЕФАНИКОЗНАВСТВО В ПНУ
ПУНКТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НАША БІБЛІОТЕКА У ЗМІ
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
ПРО УНІВЕРСИТЕТ

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Віртуальна довідка

Умови виконання запитів

Запитати


Запитання № 1572
, . e-mail:
Йосиф Веньямин Рутський. Підкажіть будь ласка літературу. Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Митрополит Йосиф Велямин Рутський 1613-1637 // Твори Патріярха і кардинала Йосифа. – Рим, 1996. – т. 4, Ч. 1 : Від Флорентійської до Берестейської Унії (1439-1596). – С. 317-324. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 271.222(477)
Н19 Назарко, І.
Київські і Галицькі Митрополити. Біографічні нариси (1590-1960): / І. Назарко, ЧСВВ. – Торонто : Вид-во Отців Василіян, 1962. – 271 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)

Запитання № 1571
Ірина, ПНХ. e-mail:
Методика викладання природознавства в початковій школі
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.262.0
М 54 Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навчальний посібник. / укладач Н.І.Луцан. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. універ. ім.В.Стефаника, 2010. – 204 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 3)
2. 74.262.0
Б 18 Байбара, Т. М.
Методика навчання природознавства в початкових класах [Tекст]: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К. : Веселка, 2008. – 334 с. – (Трансформація гуманіт. освіти в України). кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 5)
3. 74.262.0
К44 Кисельов, Ф. С.
Методика викладання природознавства в початкових класах [Текст] : навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – 2-е вид., переробл. і доп. – К. : Вища школа, 1975. – 176 с. кільк.прим.: 42 (КХ. – 42)
4. 74.264.4
К56 Коваль, Н. С.
Самостійна робота учнів на уроках природознавства [Текст] : посіб. для вчителя / Н. С. Коваль. – К., 1982. – 96 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 18)
5. 74.262.0я73
К 89 Кукалець, М. В.
Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст]: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спец. "Початкова освіта" / Мирослава Василівна Кукалець. – Рек МОН. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 222 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
6. 74.262.0
Н30 Нарочна, Л. К.
Методика викладання природознавства [Текст] : навч. посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1990. – 302 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 20, Коледж. – 1)
7.
Розбицький, М. Л.
Творчий підхід до викладання природознавства / М. Л. Розбицький // Фізика в школах України. – 2014. – № 9-10. – Вкладка. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)

8. 74.262.0
М54 Методика викладання природознавства в початковій школі: : навчальний посібник / уклад. Н.І.Луцан. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2012. – 204 с. – ПНУ. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9.
Сак, Т.
Наочні засоби навчання на уроках природознавства у школі інтенсивної педагогічної кореляції / Т. Сак // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С.2-5.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Дегтярьова, В. Р.
Використання мультимедійних засобів навчання на уроках у початкових класах / В. Р. Дегтярьова // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 9. – С. 2-8.
11.
Павленко, Л. П.
Застосування мультимедійних засобів навчання на уроках у початковій школі / Л. П. Павленко // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 8. – С. 2-10.
12. 74.262.0
Д 49 Дитиняк, Г.
Я досліджую, експериментую,спостерігаю. (Методика навчання природознавства в початкових класах) / Г. Дитиняк, Л. Андрушко, Н. Древняк. – Львів-Торонто, 2003. – 140 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 7)

Запитання № 1570
Анна, УМЛ. e-mail: annashkoruta@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми курсової роботи "Прояви романтизму у прозі Пантелеймона Куліша на основі повісті "Огненний змій" та оповідання-ідилії "Орися"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Івашків, В.
"Воронізький цикл" ранньої прози Пантелеймона Куліша / В. Івашків // Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша: монографія : монографія / В.Івашків. – Львів, 2009. – С. 31-72. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. 83.3(4Укр)1
І24 Івашків, В.
Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша: монографія / В. Івашків. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 448 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Базюк, У.
Особливості фольклорної фантастики ранньої романтичної прози Пантелеймона Куліша // Вісник Львівського університету. Серія: філологічна. – Львів, 2004. – Вип. 35. – С. 397-405. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Надворна, Є.
Поетичний образ Орисі (за однойменим твором Пантелеймона Куліша) / Є. Надворна // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 5. – С.30-32. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Сізова, К.
Дві "Орисі": сентиментальні паралелі та зв"язок із фольклорною традицією // Слово і час. – 2007. – № 7. – С.83-86. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 83.3(4Укр)1
К90 Куліш П. О. (матеріяли і розвідки). Т. 22. Ч. 1 / під ред. К. Студинського і Ф. Савченка. – Львів , 1929. – 72с. кільк.прим.: 1 (ФРВ. – 1)
7. 83.3(4Укр)1
К90 Куліш П. О. (матеріяли і розвідки). Т. 22. Ч. 2 / під ред. К. Студинського. – Львів, 1930. – 179с. кільк.прим.: 1 (ФРВ. – 1)
8. 83.3(4Укр)1
К49 Пантелеймон Куліш: матеріали і дослідження. – Львів-Нью-Йорк, 2000. – 414 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
9. 83.3(4Укр)1
К 90 Пантелеймон Куліш і українське національне відродження: доповіді та повідомлення наукової конференції присвяченої 175-м роковинам від дня народження письменника. – Харків, 1995. – 97 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Твори Куліша:[літературознавство, театрознавство, публіцистика] // Хроніка 2000. – 2009. – № 78. – С.6-182. Кільк. Прим. 1 (Іст.-1)
11. 83.3(4Укр)1
І24 Івашків, В.
Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша: монографія / В. Івашків. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 448 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 84(4Укр)1
К90 Куліш, П.
Вибрані твори; упоряд., підготовка текстів та прим. М. Л. Гончарука; вступ. ст. І. І. Пільгука. – К. , 1969. – 558 с. кільк.прим.: 10 (ХЛ. – 9, ЗагЧЗ. – 1)
13. 84(4Укр)1
К90 Куліш, П. О.
Твори: в 2-х т. Т.1. – К. , 1994. – 752 с. кільк.прим.: 10 (ХЛ. – 9, ЗагЧЗ. – 1)
14. 84(2Укр)
К90 Куліш, П. О.
Твори: в 2-х т. Т. 2 : Поеми. Драматичні твори. – К., 1994. – 768 с. кільк.прим.: 7 (ХЛ. – 7)

Запитання № 1569
Маряна, По-41. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературату до теми курсової роботи «Соціокультурне виховання молодших школярів.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Будник, О.
Соціокультурне виховання дітей і молоді в педагогічній спадщині М. Стельмаховича / О. Будник // Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня 2014 р.,м. Івано-Франківськ. – Ів.-Франківськ, 2014. – С. 27-29. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Верещак, О.
Позашкільна діяльність як педагогічна система та соціокультурне середовище. / О. Верещак // Рідна школа. – 2006. – № 12. – С. 32-35.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3. 74.66
К 43 Кириченко-Стасюк, Л. П.
Соціокультурне виховання учнів початкової школи засобами українського фільклору : Автореферат дис. ... канд.пед. наук. Спец.13.00.05 - соціальна педагогіка / Л. П. Кириченко-Стасюк. – Луганськ, 2006. – 20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
4.
Сурмач, О. І.
Музей як соціокультурне явище сучасного суспільства // Гілея. – 2015. – № 4. – С. 136-139.
5.
Філіпчук, Г. Г.
Соціокультурне середовище і становлення громадянськості // Громадянське суспільство: освіта,етнокультура,етнополітика: монографія.. – Чернівці, 2002. – С. 431 - 462.
6.
Бруневич, Х.
Вплив соціокультурного середовища сім»ї на розвиток творчих здібностей молодшого школяра // Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2014. – вип. 3. – C. 303 - 308. Кільк. прим. 1 (Пед.-1
7.
Червінська, І.
Роль школи як сучасного соціокультурного центру у формуванні підростаючої особистості / І. Червінська // Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал. – Ів.-Франківськ, 2015. – № 12-13. – С. 172-176. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2)
8.
Червінська, І.
Формування особистості в умовах соціокультурного середовища: практико зорієнтований підхід / І. Червінська // Освітній простір України [Текст]: науковий журнал ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника". – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. 4. – С. 186-189. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2)
9. 74.03(0)
І 90 Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХХ століття): хрестоматія / упоряд.: Радул О. С. та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 464 с. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
10. 74.200
М 33 Матвієнко, О. В.
Виховання молодших школярів: теорія і технологія: навчальний посібник / Олена Валеріївна Матвієнко. – Рек. МОН. – К., 2006. – 543 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. http://referatu.net.ua/referats/27/42001/?page=1

Запитання № 1568
Марія, Х-41. e-mail:
Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для бакалаврської роботи на тему: «Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з курсу "Хімічна технологія"».
Дякую :)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Основи хімічної технології: [ розробки занять] // Хімія. – 2017. – № 7. – С. 10 - 61.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
2. 24.21я73
Б 38 Беженар, В. П.
Загальна хімічна технологія: навч.-метод. посіб. / Василь Павлович Беженар, О. М. Хацевич. – Ів.-Франківськ; Калуш : Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2011. – 204 с. кільк.прим.: 30 (КХ. – 30)
3.
Лапінський, А.
Навчальні курси "Хімічна технологія" та "Біотехнологія". Спільні ознаки / А. Лапінський, І. Астрелін, І. Сташевська // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 5-6. – С.49-52. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
4.
Бурмістр, М. В.
Інноваційні технології навчання та роль науково-дослідної роботи в підготовці фахівців за напрямом "Хімічна технологія" в ДВНЗ УДХТУ / М. В. Бурмістр, В. І. Голеус, О. Б. Гірін // "Ефективні технології навчання та виховання в контексті Болонського процесу": збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції18-19 квітня 2013 р. – Макіївка, 2013. – С. 81-85. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Нетрибійчук, О.
Основи хімічної технології: [ Програма курсу за вибором; 9-ті, 10-ті, 11-ті класи] / О. Нетрибійчук // Хімія. – 2017. – № 7. – С. 5 - 10. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
6. 24.0
О-28 Общая химическая технология [Текст] / под ред. Амелина А. Г. – М. : Химия, 1977. – 400 с. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
7. 24.0
В74 Вопросы химии и химической технологии: республиканский межведомственный научно-технический сборник / Отв. ред. Белый Я. И. – Выпуск 90. – Харків : Изд-во при Харьковском гос. уни-те, 1989. – 128 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 35
К 52 Ключников, Н. Г.
Практические занятия по химической технологии: учеб. пособие для пед. ин-тов. - изд.3-е, перераб. – М., 1972. – 296 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 22.3
К 28 Касаткин, А. Г.
Основные процессы и апараты химической технологии. Примеры и справочные таблицы / А. Г. Касаткин ; отв. ред. Г. И. Арбузов. – М. , 1941. – 254 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10.
Лапінський, А.
Навчальні курси "Хімічна технологія" та "Біотехнологія". Спільні ознаки / А. Лапінський, І. Астрелін, І. Сташевська // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 5-6. – С.49-52. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
11. 37.23я73
Г 55 Глубіш, П. А.
Хімічна технологія текстильних матеріалів: Навч.посібник / П. А. Глубіш. – К. , 2005. – 300 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
12. 74.58
Л 17 Лазарєва, Т. А.
Формування професійних умінь із загальної хімічної технології у майбутніх інженерів засобами задачного навчання : Автореферат дис. ... канд.пед.наук. Спец 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Т. А. Лазарєва. – Луганськ, 2006. – 20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)

Запитання № 1567
Марія, Х-41. e-mail:
Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для бакалаврської роботи на тему: «Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з курсу "Хімічна технологія"».
Дякую :)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Основи хімічної технології: [ розробки занять] // Хімія. – 2017. – № 7. – С. 10 - 61.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
2. 24.21я73
Б 38 Беженар, В. П.
Загальна хімічна технологія: навч.-метод. посіб. / Василь Павлович Беженар, О. М. Хацевич. – Ів.-Франківськ; Калуш : Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2011. – 204 с. кільк.прим.: 30 (КХ. – 30)
3.
Лапінський, А.
Навчальні курси "Хімічна технологія" та "Біотехнологія". Спільні ознаки / А. Лапінський, І. Астрелін, І. Сташевська // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 5-6. – С.49-52. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
4.
Бурмістр, М. В.
Інноваційні технології навчання та роль науково-дослідної роботи в підготовці фахівців за напрямом "Хімічна технологія" в ДВНЗ УДХТУ / М. В. Бурмістр, В. І. Голеус, О. Б. Гірін // "Ефективні технології навчання та виховання в контексті Болонського процесу": збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції18-19 квітня 2013 р. – Макіївка, 2013. – С. 81-85. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Нетрибійчук, О.
Основи хімічної технології: [ Програма курсу за вибором; 9-ті, 10-ті, 11-ті класи] / О. Нетрибійчук // Хімія. – 2017. – № 7. – С. 5 - 10. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
6. 24.0
О-28 Общая химическая технология [Текст] / под ред. Амелина А. Г. – М. : Химия, 1977. – 400 с. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
7. 24.0
В74 Вопросы химии и химической технологии: республиканский межведомственный научно-технический сборник / Отв. ред. Белый Я. И. – Выпуск 90. – Харків : Изд-во при Харьковском гос. уни-те, 1989. – 128 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 35
К 52 Ключников, Н. Г.
Практические занятия по химической технологии: учеб. пособие для пед. ин-тов. - изд.3-е, перераб. – М., 1972. – 296 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 22.3
К 28 Касаткин, А. Г.
Основные процессы и апараты химической технологии. Примеры и справочные таблицы / А. Г. Касаткин ; отв. ред. Г. И. Арбузов. – М. , 1941. – 254 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10.
Лапінський, А.
Навчальні курси "Хімічна технологія" та "Біотехнологія". Спільні ознаки / А. Лапінський, І. Астрелін, І. Сташевська // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 5-6. – С.49-52. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
11. 37.23я73
Г 55 Глубіш, П. А.
Хімічна технологія текстильних матеріалів: Навч.посібник / П. А. Глубіш. – К. , 2005. – 300 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
12. 74.58
Л 17 Лазарєва, Т. А.
Формування професійних умінь із загальної хімічної технології у майбутніх інженерів засобами задачного навчання : Автореферат дис. ... канд.пед.наук. Спец 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Т. А. Лазарєва. – Луганськ, 2006. – 20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)

Запитання № 1566
Христина, МБА-31. e-mail:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Складові успіху оргназацій в сучасних ринкових умовах"
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.050
В 17 ВанГанди, А. Б.
Успех в бизнесе / Артур Б. ВанГанди. – Минск,1999. – 320 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 65.050я73
М 50 Менеджмент: підручник / за наук. ред. доктора економ. наук, проф. В.Г.Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 652 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
3. 65.050я73
М 50 Менеджмент : навч. посібник / за ред. С.І.Михайлова. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2012. – 536 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 005(075.8)
М 50 Менеджмент організації: підручник / за ред. В.П.Пєткова. – К., 2011. – 488 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 65.05
Б61 Білорус, О. Г.
Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність/ О. Г. Білорус, Є. Г. Панченко. – К. , 1992. – 40 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Іст. – 1)
6. 65.050я73
Д44 Діденко, В. М.
Менеджмент: підручник. – Рек. МОН. – К., 2008. – 584 с. кільк.прим.: 20 (КХ. – 15, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
7. 65.050я73
Д 81 Дудар, Т. Г.
Менеджмент : навч. посібник. – Рек. МОН. – К., 2013. – 336 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 65.050я73
С76 Стадник, В. В.
Менеджмент: підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Рек. МОН; 2-ге вид., вип., доп. – К. , 2007. – 472 с. кільк.прим.: 63 (КХ. – 58, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, МВ. – 1, Туризм. – 1)
9. 65.050я73
Ш38 Шегда, А. В.
Менеджмент: підручник. – Рек. МОН. – К., 2004. – 687 с. кільк.прим.: 30 (КХ. – 23, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Туризм. – 2, МВ. – 1)
10. 005(075.8)
Х64 Хміль, Ф. І.
Основи менеджменту. –К., 2007. – 576 с. кільк.прим.: 23 (КХ. – 19, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
11. 65.050я73
О75 Осовська, Г. В.
Основи менеджменту: підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. , 2006. – 664 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 9, Іст. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
12. 005(075.8)
О 75 Основи менеджменту: підручник / за ред. А.А.Мазаракі. – Х., 2014. – 846 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Іст. – 1)

Запитання № 1565
Христина, МБА-31. e-mail:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Сучасні принципи управління організацією"
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.050я73
Є27 Євтушевський, В. А.
Основи корпоративного управління: навч.посібник / Володимир Андрійович Євтушевський. – Рек. МОН. – К. , 2002. – 317 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 65.01я73
І 20 Іванова, Н. Ю.
Економічна теорія управління фірмою: навчальний посібник / Надія Юріївна Іванова. – Рек.МОН. – К. , 2010. – 266 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 5, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
3. 65.050.2
А 18 Аванесова, Н. Е.
Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади: монографія / Н. Е. Аванесова, О. В. Марченко. – Харків, 2015. – 196 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
4. 65.050я73
М 50 Менеджмент організацій: підручник / за заг. ред. Федулової Л.І. – К., 2003. – 448 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 65.05я73
Г13 Гаєвський, Б. А.
Основи науки управління: навч. посібник / Б. А. Гаєвський. – 2-е вид., стереотипне. – К. , 1998. – 112 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 4 Іст. – 1)
6. 65.050
У93 Ушацький, С. А.
Основи управління: навч. посіб. / С. А. Ушацький, В. Б. Яковенко. – К., 1994. – 72 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 65.050я73
Ф 27 Фатхутдінов, Р. А.
Управління конкурентоздатністю організації / Раїс Ахметович Фатхутдінов, Г. В. Осовська. – Рек. МОН України. – К. : Кондор, 2009. – 470 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 9, Іст. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
8. 65.050я73
Г 94 Гуменник, В. І.
Менеджмент організацій: навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К., 2012. – 503 с. кільк.прим.: 250 (КХ. – 235, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Верховина. – 5, Музей. – 1, Коломия. – 5)
9. 65.05
Н50 Нємцов, В. Д.
Менеджмент організацій / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. – Рек. МОН. – К., 2001. – 560 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1 Іст. – 2)
10. 65.050я73
О 75 Осовська, Г. В.
Менеджмент організацій: підручник / Галина Василівна Осовська, О. А. Осовський. – Рек. МОН України. – К., 2009. – 680 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
11. 65.050я73
С 41 Ситник, Й. С.
Менеджмент організацій: навч. посібник. – Львів: К., 2008. – 456 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
12. 65.050я73
Ш 74 Шморгун, Л. Г.
Менеджмент організацій. – Рек. МОН. – К., 2010. – 452 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)

Запитання № 1564
Христина, МБА-31. e-mail:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Оцінка якості і конкурентноспроможності товару"
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. 65.5я73
У 67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс: навчальний посібник / за ред. І.Ю.Сіваченка, Ю.Г.Козака та інш. – 3-тє вид., Рек.МОН. – К., 2010. – 312 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
2. 338.486
Г12 Гаврилюк, С. П.
Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу: навч. посібник / С. П. Гаврилюк. – К., 2006. – 180 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Туризм. – 2, Іст. – 1)
3. 65.29
Д 58 Довгань, Л. Є.
Конкурентоспроможність підприємств: монографія. / Людмила Євгенівна. Довгань. – К., 2007. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
4.
Кузьмін, О. Є.
Конкурентоспроможність товарів та послуг на світовому ринку / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль // Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. / О.Є.Кузьмін, Н.І.Горбаль. – Львів, 2005. – С.34-43. кільк.прим.: 10 (КХ. – 6, Іст. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
5.
Мороз, О. В.
Методичні аспекти оцінювання стратегічного становища та економічної конкурентоспроможності підприємств середнього та малого бізнесу / О. В. Мороз, С. С. Воловодюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 11. – С. 22-27.
6. 65.050я73
Ш23 Шаповал, М. І.
Менеджмент якості: підручник. – Рек. МОН. – К., 2006. – 471 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 10)
7.
Малюта, Л. Я.
Забезпечення якості продукції - необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі / Л. Я. Малюта // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 9. – С.11-15.Кільк. прим. 1 (Ек-1)
8.
Кузьміна, М.
Визначення поняття "якість продукції" та критерії її оцінки. / М. Кузьміна // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 138-141. Кільк. прим. 1 (Ек-1)
9.
Зайцева, Л. О.
Якість продукції - необхідна передумова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 196-200.Кільк. прим. 1 (Ек-1)
10.
Г82 Грибко, О. В.
Державне регулювання якості та обігу нових типів продовольчих товарів в Україні : Автореферат дис. ... канд. наук з держ. управління. Спец. 25.00.02 - механізми державного управління / О. В. Грибко. – Харків, 2011. – 20 с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
11. 65.050я73
А 23 Агєєв, Є. Я.
Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є. Я. Агєєв. – Рек. МОН. – Львів, 2010. – 240 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1563
Христина, МБА-31. e-mail:
Доброго дня підкажіть літературу на тему: "Функції печаткової освіти в системі безперервної освіти"
Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.04(4Укр)
М 33 Матвеєва, Н.
Неперервна освіта: професійний розвиток педагога:навчально-методичний посібник / Наталія Матвеєва. – Ів.-Франківськ, 2011. – 118 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
2.
Іванова, С. О.
Безперервна освіта - рушійна сила розвитку громадянського суспільства і політика держави // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова: зб. наукових праць / ред. рада: В.П.Андрущенко (голова). – К., 2010. – Вип. 25(38). – С. 80-83. – (Серія №7: : Релігієзнавство.Культурологія,Філософія) кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3.
Астахова, В.
Безперервна освіта - стратегічний напрям розвитку сучасних освітніх систем // Болонський процес в дії: Матеріали "Круглого столу", проведеного Інститутом Вищої освіти АПН України та ред. тижневика "Освіта" (травень 2004 р. - лютий 2005 р.) /За ред. О.С.Коноваленко; Б.І.Корольов. – К., 2005. – С.43-45. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
4.
Златніков, В.
Безперервна освіта та реформи в системі освіти України // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ - Горлівка, 2007. – Вип. XV-XVI, Ч. 2. – С. 111 - 117. – (сер. Педагогіка) кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Пилипенко, Є.
Безперервна освіта: система підвищення кваліфікації педагога // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2008. – Випуск ХХVI - XXVII. – С. 173-180. – (Педагогіка) кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6. 74.04(4Укр)
Н 12 На шляху до безперервної освіти : із досвіду розробки авторських інтегрованих навч. програм у науково-навчальному комплексі" Народна українська академія" / за заг. ред. В.І.Астахової. – Харків, 2005. – 208 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Буряк, В.
Розвиток професійно-педагогічних якостей у системі безперервної освіти / В. Буряк // Вища школа. – 2005. – № 2. – С.50-57. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Самоосвіта класних керівників . Інноваційні виховні технології. Теорія, досвід, практика. // Книга класного керівника[Текст]: довідково-методичне видання / упоряд. С.В.Кириленко, Н.І.Косарєва, -2-ге вид., доповн. – Харків, 2006. – С.375-495. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)9.
Міщенко, В.
Зарубіжний досвід та вітчизняні актуалітети організації неперервної освіти / В. Міщенко // Рідна школа. – 2010. – № 11. – С. 9-16. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
Чала, А. Т.
Проектна діяльність у системі безперервної освіти "Дитячий садок - школа - ВНЗ - підприємство" / А. Т. Чала, Н. В. Кузьміних, Л. В. Охременко // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2008. – № 1. – С.97-100. Кільк. прим. 1 (Ек)
10.
Луговий, В. І.
Світовий досвід професіоналізації освіти: концептуальні засади і практична реалізація (Безперервна освіта в контексті європейської інтеграції) / В. І. Луговий // Педагогіка і

Запитання № 1562
Іванна, ПОДО-зм-11. e-mail:
Доброго дня.
Підкажіть будь ласка літературу на тему: Система музичного виховання Ш.Сузукі. Суть методу Сузукі.
Дякую.
відповідь
Вибачте, але наша бібліографія не містить записів на цю тематику, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.Також рекомендуємо звернутись до читального залу Навчально-наукового інституту мистецтв.
1. 74.200.511.3
М 54 Методика музичного виховання в дитячому садку / ред. С. В. Жилютова. – К. , 1974. – 190 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 74.200.511.3
В 61 Вовк, М. В.
Методика музичного виховання молодших школярів / Мирон Васильович. Вовк. – Ів.-Франківськ, 2007. – 264 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Жулковський, Б.
Зарубіжні системи музичного виховання дошкільнят і молодших школярів / Б. Жулковський // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 48 - 51. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівні акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид. доопрацьоване. Частина 2 : Нотний додаток. Збірник пісень для школярів / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця, 2007. – 124 с. кільк.прим.: 3 (ХудГраф. – 3)
5. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1 / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця, 2007. – 216 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
6. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1 / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 216 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
7. 74.9
Г15 Галадзе, М. В.
Музичне та естетичне виховання дітей в сім»ї. – К., 1968. – 48 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. http://www.suzukimusic.ru/method-suzuki/about-method.html

Запитання № 1561
, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Добридень! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Теологія пророка Єремії", а також "Теологія послання до Галатів" Буду дуже вдячний.
відповідь
Вибачте, але наша бібліографія не містить записів на цю тематику, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.Також рекомендуємо звернутись до читального залу філософських наук.
1.
Заведюк, о. Д.
Послання апостола Павла до галатів / о.Діонисій Заведюк // Місіонар. – 2009. – № 10. – С.8-11.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2.
Заведюк, о. Д.
Послання апостола Павла до галатів / о.Діонисій Заведюк // Місіонар. – 2009. – № 12. – С.9-11. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. 2-1
С42 Скибицкий, М. М.
Мировоззрение, естествознание, теология / М. М. Скибицкий. – М., 1986. – 223 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 2-284
Т40 Тиллих, П.
Систематическая теология. Т. 3 / П. Тиллих. – М.; СПб., 2000. – 415 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 2-284
Т40 Тиллих, П.
Систематическая теология. Т. 1-2 / П. Тиллих. – М.; СПб., 2000. – 463 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1560
, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Добридень! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Теологія пророка Єремії", а також "Теологія послання до Галатів" Буду дуже вдячний.
відповідь
Вибачте, але наша бібліографія не містить записів на цю тематику, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.Також рекомендуємо звернутись до читального залу філософських наук.
1.
Заведюк, о. Д.
Послання апостола Павла до галатів / о.Діонисій Заведюк // Місіонар. – 2009. – № 10. – С.8-11.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2.
Заведюк, о. Д.
Послання апостола Павла до галатів / о.Діонисій Заведюк // Місіонар. – 2009. – № 12. – С.9-11. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. 2-1
С42 Скибицкий, М. М.
Мировоззрение, естествознание, теология / М. М. Скибицкий. – М., 1986. – 223 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 2-284
Т40 Тиллих, П.
Систематическая теология. Т. 3 / П. Тиллих. – М.; СПб., 2000. – 415 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 2-284
Т40 Тиллих, П.
Систематическая теология. Т. 1-2 / П. Тиллих. – М.; СПб., 2000. – 463 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1559
, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Добридень! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Теологія пророка Єремії", а також "Теологія послання до Галатів" Буду дуже вдячний.
відповідь
Вибачте, але наша бібліографія не містить записів на цю тематику, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.Також рекомендуємо звернутись до читального залу філософських наук.
1.
Заведюк, о. Д.
Послання апостола Павла до галатів / о.Діонисій Заведюк // Місіонар. – 2009. – № 10. – С.8-11.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2.
Заведюк, о. Д.
Послання апостола Павла до галатів / о.Діонисій Заведюк // Місіонар. – 2009. – № 12. – С.9-11. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. 2-1
С42 Скибицкий, М. М.
Мировоззрение, естествознание, теология / М. М. Скибицкий. – М., 1986. – 223 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 2-284
Т40 Тиллих, П.
Систематическая теология. Т. 3 / П. Тиллих. – М.; СПб., 2000. – 415 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 2-284
Т40 Тиллих, П.
Систематическая теология. Т. 1-2 / П. Тиллих. – М.; СПб., 2000. – 463 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1558
Іван Марусяк, СОІм-11. e-mail:
Доброго Дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для магістерської роботи з історії на тему "Європейський Союз в умовах нового світового порядку"
Щиро дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4
Ш 77 Шнирков, О. І.
Європейський союз у глобальному інноваційному просторі: монографія. – К., 2008. – 143 с. кільк.прим.: 2 (МВ. – 2)
2. 66.4(0)
Є24 Європейський союз: словник-довідник / ред. М. Марченко. – К., 2006. – 140 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Бібл. – 1, МВ. – 1)
3. 66.4(0)
Є 24 Європейський союз: вчора,сьогодні,завтра Die Europaische Union: gestern heute, morgen: навчальний посібник / укл.: Макар Ю.Ш., Будяк В.І., Івасютин Т.Д., Семенко В.В. – Чернівці, 2008. – 224 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4. 66.4я2
Є 24 Європейський Союз: економіка, політика, право: енциклопедичний словник / редкол.: В. В. Копійка (голова), О. І. Шнирков (заст. голови), В. І. Муравйов та ін. – К., 2011. – 368 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
5.
Байковський, П.
Європейський Союз як політична система / П. Байковський // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 26. – С. 104-112. – (Серія міжнародні відносини) кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
6. 66.4(0)я73
К 66 Копійка, В. В.
Європейський Союз:історія і засади функціонування: навчальний посібник / Валерій Володимирович Копійка, Т. І. Шинкаренко ; за ред. Л.В.Губерського. – Рек. МОН 2-ге вид., випр. і доп. – К., 2012. – 759 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 6, МВ. – 2)
7.
Кошеваров, В. П.
Європейський Союз як вторинний суб»єкт міжнародного права / В. П. Кошеваров // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей / Ред. В.В. Луць. – Ів.-Франківськ, 2001. – Вип. VІІ. – С. 60-65. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
8. 66.4(0)
П61 Посельський, В.
Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К., 2002. – 168 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 6, МВ. – 1)
9. 66.4(0)
Л 44 Лендьел, М. О.
Розширення та політика сусідства Європейського Союзу : навчально-метод. посібник та матеріали до курсу. – Ужгород, 2008. – 284 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
10. 65.58я73
М 50 Менеджмент європейської економічної інтеграції: підручник / за ред. С.М.Писаренко. – К., 2012. – 373 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 66.4(0)я73
Б91 Буряк, П. Ю.
Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. – К., 2007. – 336 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 3, МВ. – 2, Іст. – 1, Гурт№5. – 1)
12. 65.58я73
М74 Мокій, А. І.
Міжнародні організації: навчальний посібник / Анатолій Іванович Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – К., 2011. – 280 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 11, Іст. – 2, МВ. – 2)

Запитання № 1557
Блажків Діана, ПР-35. e-mail: dblazhkevytch@gmail.com
Доброго дня!Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи з цивільного процесу на тему "Поняття, види та загальна характеристика судових витрат відповідно до норм ЦПК України 2017 року"
Щиро дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Судові витрати. // Господарський процесуальний кодекс України: cтаном на 12 жовтня 2005 р. – К., 2005. – С.20-22. – ("Офіційний документ") кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Юр. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
2.
Судові витрати // Цивільний процес: навч. посіб. – К., 2005. – С.93-102. кільк.прим.: 9 (КХ. – 4, Юр. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
3.
Судові витрати у кримінальному процесі. // Кримінально-процесуальне право України. Загальна частина: посіб. для підготов. до іспитів. – К., 2003. – С.95. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
4.
Г55 Глущенко, Л. Г.
Судові витрати в адміністративному судочинстві : Автореферат дис. ... канд. юридич. наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес;фінансове право;інформаційне право / Л. Г. Глущенко. – Запоріжжя, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Ковальов, А.
Відшкодування судових витрат на оплату судово-медичних досліджень та судово-медичних експертиз за рахунок особи, яка вчинила злочин / А. Ковальов, В. Сапелкін // Вісник прокуратури. – 2010. – № 3. – С.38-42. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. 347.9(477)
Ц 54 Цивільний процес України: підручник / За заг. ред. М. М. Ясинка. – К., 2014. – 744 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
7. 347.91/.95(075.8)
Ш90 Штефан, М. Й.
Цивільний процес: підручник. – К., 2001. – 696 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Юр. – 1)
8. 347.9(477)(075.8)
В 19 Васильєв, С. В.
Цивільний процес України: навч.посібник. – К., 2013. – 344 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
9. 347.9(477)
Ф95 Фурса, С. Я.
Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2-х т. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак. – К., 2006. – Т. 1 , -912 с. Т. 2 , - 800 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 3, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
10. 340(477)(094.4)
Ц 58 Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 4 червня 2012 р. – К., 2012. – 156 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
11. 347:346(477)(094.4)
Ц 45 Цивільний процесуальний кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. – К. , 2006. – 208 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 347.9(477)
Л 69 Логінов, О. А.
Цивільний процес України: навч. посібник / Олександр Анатолійович Логінов, О. О. Штефан. – К., 2012. – 368 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Юр. – 1)

Запитання № 1556
Роксолана, ПР-11. e-mail: roksolana743@gmail/com
Доброго дня!допоможіть будь ласка підібрати літературу для проекту з біології на тему"Особиста програма зміцнення здоров`я"
буду дуже вячна!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.100.54
З 41 Збереження і зміцнення здоров"я дітей: збірник матеріалів/ упорядники Бабій Н.М., Мишаста Г.Й. – Ів.-Франківськ, 2007. – 152 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
2.
Волобуєва, Т.
Здоров»язбережувальна технологія як система заходів з охорони та зміцнення здоров»я учнів // Рідна школа. – 2012. – № 7. – С. 35-38.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Гаврилюк, Л.
Фізичні тренування - найважливіший засіб зміцнення здоров»я // Науковий вісник Чернівецького університету:збірник наукових праць. – Чернівці, 2005. – Вип. 278 : Педагогіка та психологія. – С. 28-35.
4. 351.77
О92 Охорона здоров»я в Україні: нормативна база / Упоряд. Є.К. Пашутинський. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. , 2006. – 480 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
5. 51.2
В 80 Вплив харчування на здоров»я людини : підручник / за ред. Радька М.М. – Чернівці , 2006. – 500 с. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1, КХ. – 2)
6. 74.200.5
З 46 Здоров»я чисте джерело : формування здорового способу життя. Превентивне виховання. Екологічне виховання: на допомогу пед.працівникам / упор. Л.Л.Куприянчик. – Х., 2006. – 144 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)
7. 173
Г34 Геник, С.
Скарби здоров»я навколо нас. – Ів.-Франківськ, 2002. – 680 с.кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8.
Стельмашенко, В.
Вплив творів мистецтва на збереження та зміцнення здоров»я / В. Стельмашенко // Початкова школа. – 2012. – № 3. – С. 56-57.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. 74.900.54
П24 Педагогика здоровья. – М. , 1992. – 288 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10. 53.59
Р31 Рецепты здоровья и долголетия. – Дніпропетровськ, 1994. – 448 c. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 57
В29 Вендровска, С.
100 минут для красоты и здоровья. – М. , 1985. – 48 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 6)
12. 75.0
Ж91 Журавлев, Е.
Секреты здоровья. – М. , 1977. – 144 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
13. 51.1(2)5
Л78 Лоранский, Д. Н.
Азбука здоровья: Книга для молодёжи / Д. Н. Лоранский, В. С. Лукьянов. – М., 1990. – 176 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
14. 28.9
Т76 Трофимов, Н. В.
Движение - залог здоровья. – М., 1969. – 184 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)


Запитання № 1555
Анастасія, СП-31. e-mail: nastya.drin98@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему"Соціально педагогічна підтримка підлітків у кризовій ситуації" . Дуже дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.44
Б16 Баженов, В. Г.
Воспитание педагогически запущенных подростков . – К., 1986. – 130 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2, КХ. – 1)
2.
Зинченко, Н.
Профилактика суицидального поведения подростка: [семинар-практикум для классных руководителей] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 6. – С. 36-37.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3. 159.922.8
К84 Крутецкий, В. А.
Психология подростка / В. А. Крутецкий, Н. С. Лукин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1965. – 316 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
4. 159.922.8
Л25 Ларина, И. А.
Как пережить подростковый кризис. Психологическая работа с родителями / И. А. Ларина. – М. , 2004. – 176 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5.
Ригель, О.
Психологічний супровід підлітка у кризовій ситуації / О. Ригель // Практичний психолог: Школа. – 2015. – № 3-4. – С. 26 - 31. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. 74.66
В76 Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: збірник наукових праць / За ред. І.Пасічника. – Острог : Острозька академія, 1998. – 444 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 159.922.76
К77 Краковский, А. П.
Трудный возраст (О психологических особенностях младших подростков и путях решения "проблемы пятых классов"). – М. , 1966. – 160 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 5)
8. 159.922.8
К84 Крутецкий, В. А.
Психология подростка / В. А. Крутецкий, Н. С. Лукин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1965. – 316 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
9.
Лавриненко, В. А.
Особливості переживання смисложиттєвої кризи підлітками / В. А. Лавриненко // Кризи життєвого простору особистості, сім»ї та соціальних інституцій: матеріали Всеукр. наук.-практ.конф. з міжнародн. участю (Полтава, 15-17 лютого, 2013 р.). – Полтава, 2013. – С. 87-95. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
10. 159.922.8
П 44 Подмазин, С. И.
Как помочь подростку с "трудным" характером. – К., 1996. – 160 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 159.922.73
П50 Поліщук, В. М.
Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомплекси: монографія. – Суми, 2013. – 478 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
12. 74.900
Ч 44 Чепмен, Г.
П»ять мов любови у підлітків / Гері Чепмен ; пер.пер. з англ. А.Маслюк. – Львів : Свічадо, 2007. – 312 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1554
Тетяна, СП-31. e-mail: tania98v@gmail.com
Доброго дня допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової на тему «соціально-педагогічна робота з агресивною дитиною «
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Геник, С.
Савовільна і свавільна дитина (важкі діти, агресивні діти) / С. Геник, М. Грицишин, І. Дейчаківський // Обдарована дитина / С.Ґеник, М.Грицишин, І.Дейчаківський. – Ів.-Франківськ, 2007. – С.343-379. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Магур, Р. Р.
Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства (Агресія в учнівському середовищі) / Р. Р. Магур, Г. Р. Чмуневич // Безпека життедіяльності. – 2012. – № 5. – С. 23-27.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Котова, І. С.
Тренінгове заняття для класних керівників та батьків. Тема. Профілактика агресії у дітей / І. С. Котова // Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 11. – С. 56 - 59. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Майстренко, І.
Феномен прихованої агресії у взаємодії дорослих і дітей / І. Майстренко // Практичний психолог: Школа. – 2015. – № 2. – С. 24 - 30.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5.
Бичковська, Г.
Агресивна дитина. Запобігання та обмеження проявів / Г. Бичковська // Психолог. – 2018. – № 5-6. – С. 32 - 34. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6. 74.905
С 69 Соціально-педагогічна робота з проблемними сім»ями: навчально-метод. посібник / Капська А.Й.,Олексюк Н.С.,Калаур С.М.,Фалинська З.З. – Рек. МОН. – Тернопіль, 2010. – 304 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 316.613.434
К 75 Качмар, О. В.
Феномен агресії в соціокультурній динаміці: соціально-філософський аналіз: монографія / Олександра Василівна Качмар. – Ів.-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 312 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
8.
Песоцька, О.
Соціально-педагогічна робота з попередження і подолання агресивної поведінки школярів / О. Песоцька // Вісник Луганського національного університету імені Т.Шевченка. – Луганська, 2009. – вип. № 6 : березень. – С.194 - 199. – (сер. "Педагогічні науки") кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
9.
К49 Клішевич, Н. А.
Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.05 - соціальна педагогіка. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
10.
Булгакова, О. М.
Профилактика агрессивного поведения подростков / О. М. Булгакова, Н. Ф. Врачинская // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 12. – С. 38-40. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
11. 159.922.76
Б98 Бютнер, К.
Жить с агрессивными детьми. – М., 1991. – 144 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Гурт№5. – 1)
12. 159.922.76
М74 Можгинский, Ю. Б.
Агрессивность детей и подростков: Распознавание, лечение, профилактика. – М., 2006. – 181 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
13.
Чістякова, В.
Агресивна поведінка дитини: [робота з "конфліктними учнями"] // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 63.Кільк. прим. 1 (Пед.1)

Запитання № 1553
Ольга, ПО-11. e-mail: olga18.06.2001@gmail.com
Добрий вечір,допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Розумовий розвиток молодшого школяра".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Скрипченко, О. В.
Розумовий розвиток молодшого школяра // Вікова психологія: хрестоматія: навч. посібник / Упоряд.:Л. В. Долинська, Т. М. Лисянська та ін. – К., 2014. – С. 173 - 194. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Педагог. – 1)
2. 74.3
З-41 Збірник основних керівних матеріалів про спеціальні школи-інтернати для дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку. – К., 1984. – 216 с. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
3.
Івасишин, Г. Д.
Психолого-педагогічні умови розумового розвитку молодших школярів засобами народознавства // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ, 1999. – Вип. 3., Ч. 2. – С.177-187. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
4.
Бобренко, І.
Рухливі ігри як засіб інтенсифікації розвитку просторового орієнтування старших дошкільників із порушенням розумового розвитку / І. Бобренко // Особлива дитина. – 2015. – № 3. – С. 58-64. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
5.
Боднар, Л.
В.О. Сухомлинський про підручник як засіб розумового розвитку молодших школярів / Л. Боднар // Рідна школа. – 2014. – № 7. – С. 42-45. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
6.
Губар, О. М.
Діагностичний інструментарій визначення рівня розумового розвитку дитини 1-го року навчання в школі / О. М. Губар, К. В. Самолюк // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 12. – С.22 - 29. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
7.
Орап, М.
Реализация ідей В.О.Сухомлинського щодо розумового розвитку першокласників під час уроків навчання грамоти / М. Орап // Початкова школа. – 2007. – № 9. – С.1-3. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
8.
. Семенюк, О.
Шахи як засіб загального розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку. / О. Семенюк // Наукові записки Тернопільського держ. пед.ун-ту. – Тернопіль, 1998. – № 2. – С. 120-124. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
9. 159.9.922.72
М50 Менчинская, Н. А.
Проблемы учения и умственного развития школьника: Избранные психологические труды. – М. , 1989. – 224 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Філос. – 1)
10. 159.922.72
О44 Одуева, Н. К.
О переходе от ощущения к мысли. К истории умственного развития ребенка. – М., 1963. – 120 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
11. 74.202
У56 Умственное развитие младших школьников в процессе обучения: сборник научных трудов / научн.ред. А. А. Люблинская. – Ленинград, 1974. – 240 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2 Пед. – 2)
12. 159.922.72
М65 Мислення в діяльності молодших школярів / За ред. Г.С. Костюка, Г.О. Балла. – К., 1981. – 155 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
13. 159.922.72
К71 Косма, Т. В.
Мислення учнів молодшого шкільного віку. – К. , 1968. – 208 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, Філос. – 1)
14. 159.922.72
Р16 Раев, А. И.
Управление умственной деятельностью младшего школьника: учеб. пособие. – Ленинград, 1976. – 134 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1552
Ольга, ПО-11. e-mail: olga18.06.2001@gmail.com
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Скрипченко, О. В.
Розумовий розвиток молодшого школяра // Вікова психологія: хрестоматія: навч. посібник / Упоряд.:Л. В. Долинська, Т. М. Лисянська та ін. – К., 2014. – С. 173 - 194. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Педагог. – 1)
2. 74.3
З-41 Збірник основних керівних матеріалів про спеціальні школи-інтернати для дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку. – К., 1984. – 216 с. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
3.
Івасишин, Г. Д.
Психолого-педагогічні умови розумового розвитку молодших школярів засобами народознавства // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ, 1999. – Вип. 3., Ч. 2. – С.177-187. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
4.
Бобренко, І.
Рухливі ігри як засіб інтенсифікації розвитку просторового орієнтування старших дошкільників із порушенням розумового розвитку / І. Бобренко // Особлива дитина. – 2015. – № 3. – С. 58-64. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
5.
Боднар, Л.
В.О. Сухомлинський про підручник як засіб розумового розвитку молодших школярів / Л. Боднар // Рідна школа. – 2014. – № 7. – С. 42-45. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
6.
Губар, О. М.
Діагностичний інструментарій визначення рівня розумового розвитку дитини 1-го року навчання в школі / О. М. Губар, К. В. Самолюк // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 12. – С.22 - 29. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
7.
Орап, М.
Реализация ідей В.О.Сухомлинського щодо розумового розвитку першокласників під час уроків навчання грамоти / М. Орап // Початкова школа. – 2007. – № 9. – С.1-3. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
8.
. Семенюк, О.
Шахи як засіб загального розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку. / О. Семенюк // Наукові записки Тернопільського держ. пед.ун-ту. – Тернопіль, 1998. – № 2. – С. 120-124. кільк.прим.:1(Пед. – 1)
9. 159.9.922.72
М50 Менчинская, Н. А.
Проблемы учения и умственного развития школьника: Избранные психологические труды. – М. , 1989. – 224 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Філос. – 1)
10. 159.922.72
О44 Одуева, Н. К.
О переходе от ощущения к мысли. К истории умственного развития ребенка. – М., 1963. – 120 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
11. 74.202
У56 Умственное развитие младших школьников в процессе обучения: сборник научных трудов / научн.ред. А. А. Люблинская. – Ленинград, 1974. – 240 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2 Пед. – 2)
12. 159.922.72
М65 Мислення в діяльності молодших школярів / За ред. Г.С. Костюка, Г.О. Балла. – К., 1981. – 155 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
13. 159.922.72
К71 Косма, Т. В.
Мислення учнів молодшого шкільного віку. – К. , 1968. – 208 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, Філос. – 1)
14. 159.922.72
Р16 Раев, А. И.
Управление умственной деятельностью младшего школьника: учеб. пособие. – Ленинград, 1976. – 134 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1551
Іванна, ПМЛ(ф)-31. e-mail: ivanusja.22@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему"Фразеологічний портрет жінки в польській мові"
відповідь
Вибачте, але наша бібліографія не містить записів на цю тематику, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.2Пол-923
П 53 Польська мова: навч. посібник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. М. Добії. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 248 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Слов»ян. – 2 Гурт№5. – 1)
2. 81.2Пол-923
В 65 Войцева, О. А.
Польська мова: навч. посібник. – Чернівці, 2010. – 384 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 81.2Пол-923
К 77 Кравчук, А.
Польська мова - українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису : навч. посібник / Алла Кравчук. – Рек. МОН. – Львів, 2008. – 288 с. ільк.прим.: 2 (Слов»ян. – 2)
4. 811.162.1(075.8)
К 77 Кравчук, А. М.
Польська мова. Граматика з вправами : підручник для вищих навч. закл. – К., 2015. – 454 с. кільк.прим.: 3 (Слов»ян. – 3)
5. 81.2Пол-923
П 90 Пучковський, Ю. Я.
Польська мова. Практичний курс: посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – К. , 2009. – 265 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1 ЗагЧЗ. – 1 КХ. – 1)
6. 81.2Пол-923
Л43 Lekcje czytania: eksplikacje literackie. Czesc 2 / pod red. W.Dynaka, A.Wita Labudy. – Wroclaw, 1999. – 436 с. кільк.прим.: 49 (КХ. – 43, Слов»ян. – 6)
7. 81.2Пол-923
В 65 Войцева, О. А.
Польська мова: навч. посібник. – Чернівці, 2010. – 384 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 81.2Пол-923
Г74 Готтери, Н.
Польский язык: полный курс для начинающих / Н. Готтери, Дж. Микалак-Грей ; пер.с англ. Е. С. Пацеевской. – К., 2005. – 304 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 7, Слов»ян. – 5, Верховина. – 2, Іст. – 1)
9. 81.2 Пол-92
Д24 Дворецкий, И. Х.
Польский язык: учебник для высших учебных заведений / И. Х. Дворецкий. – М., 1947. – 355 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 81.2 Пол
Т46 Тихомирова, Т. С.
Польский язык. – М., 1978. – 208 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 81.2Укр-3
А 48 Алефіренко, М. Ф.
Теоретичні питання фразеології: монографія / Микола Федорович Алефіренко. – Харків, 1987. – 136 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 2)
12. 81.2Нім-923
Б 24 Баран, Я. А.
Теоретичні основи фразеології: навчальний посібник / Я. А. Баран, М. Зимомря. – Ужгород, 1999. – 176 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2 ЗагЧЗ. – 1)
13.
Р83 Рудюк, Т. В.
Вербалізація концептів ЧОЛОВІК, ЖІНКА в українській фразеології : Автореферат дис. ... канд. філологічн. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова. – К., 2010. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
14.
Сагата, Ю.
Людина в польській анімалістичній фразеології // Проблеми слов»янознавства: збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 59. – С. 285. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)

Запитання № 1550
Іванна, ПМЛ(ф)-31. e-mail: ivanusja.22@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему"Фразеологічний портрет жінки в польській мові"
відповідь
Вибачте, але наша бібліографія не містить записів на цю тематику, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.2Пол-923
П 53 Польська мова: навч. посібник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. М. Добії. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 248 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Слов»ян. – 2 Гурт№5. – 1)
2. 81.2Пол-923
В 65 Войцева, О. А.
Польська мова: навч. посібник. – Чернівці, 2010. – 384 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 81.2Пол-923
К 77 Кравчук, А.
Польська мова - українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису : навч. посібник / Алла Кравчук. – Рек. МОН. – Львів, 2008. – 288 с. ільк.прим.: 2 (Слов»ян. – 2)
4. 811.162.1(075.8)
К 77 Кравчук, А. М.
Польська мова. Граматика з вправами : підручник для вищих навч. закл. – К., 2015. – 454 с. кільк.прим.: 3 (Слов»ян. – 3)
5. 81.2Пол-923
П 90 Пучковський, Ю. Я.
Польська мова. Практичний курс: посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – К. , 2009. – 265 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1 ЗагЧЗ. – 1 КХ. – 1)
6. 81.2Пол-923
Л43 Lekcje czytania: eksplikacje literackie. Czesc 2 / pod red. W.Dynaka, A.Wita Labudy. – Wroclaw, 1999. – 436 с. кільк.прим.: 49 (КХ. – 43, Слов»ян. – 6)
7. 81.2Пол-923
В 65 Войцева, О. А.
Польська мова: навч. посібник. – Чернівці, 2010. – 384 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 81.2Пол-923
Г74 Готтери, Н.
Польский язык: полный курс для начинающих / Н. Готтери, Дж. Микалак-Грей ; пер.с англ. Е. С. Пацеевской. – К., 2005. – 304 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 7, Слов»ян. – 5, Верховина. – 2, Іст. – 1)
9. 81.2 Пол-92
Д24 Дворецкий, И. Х.
Польский язык: учебник для высших учебных заведений / И. Х. Дворецкий. – М., 1947. – 355 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 81.2 Пол
Т46 Тихомирова, Т. С.
Польский язык. – М., 1978. – 208 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 81.2Укр-3
А 48 Алефіренко, М. Ф.
Теоретичні питання фразеології: монографія / Микола Федорович Алефіренко. – Харків, 1987. – 136 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 2)
12. 81.2Нім-923
Б 24 Баран, Я. А.
Теоретичні основи фразеології: навчальний посібник / Я. А. Баран, М. Зимомря. – Ужгород, 1999. – 176 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2 ЗагЧЗ. – 1)
13.
Р83 Рудюк, Т. В.
Вербалізація концептів ЧОЛОВІК, ЖІНКА в українській фразеології : Автореферат дис. ... канд. філологічн. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова. – К., 2010. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
14.
Сагата, Ю.
Людина в польській анімалістичній фразеології // Проблеми слов»янознавства: збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 59. – С. 285. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)

Запитання № 1549
Тетяна, П-42. e-mail: shevchuktetyana98@gmail.com
Підкажіть будь ласка літературу до курсової роботи на тему "Референдум як прояв прямої демократії: зарубіжний і вітчизняний досвід" Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Б61 Білан, С. В.
Конституційно-правові засади референдуму, як форми прямої демократії : автореф. ... канд. юридич. наук.: 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право". – К., 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
2.
Барабаш, Ю.
Референдум як спосіб вирішення питань, пов»язаних із державним суверенітетом // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С.98-109. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3.
Б81 Бондар, М. Ю.
Конституційний референдум: теорія та практика : автореф. ... канд. юридич. наук.: 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право". – Одеса, 2017. – 20 с.кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
4.
Дашковська, О.
Референдум як інститут безпосередньої демократії: досвід зарубіжних країн // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 1. – С.235-241. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Дерев»яненко, С.
Конституційний референдум: європейський досвід і українська перспектива / С. Дерев»яненко // Наше право. – 2008. – № 2. – С.16-21. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6.
Дерев»янко, С.
Термін "референдум" у новітньому українському політичному дискурсі / С. Дерев»янко // Політичний менеджмент. – 2012. – № 1-2. – С. 34-42.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7.
Дерев»янко, С. М.
Політико-правові особливості визначення терміна "референдум" у законодавчих актах України / С. М. Дерев»янко // Держава і право [Текст]: збірник наукових праць : Юридичні і політичні науки. – К., 2012. – Вип.55. – С. 543-549. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
8.
Дерев»янко, С. М.
Референдум як демократичний політичний інститут: проблеми інституціоналізації // Гілея. – 2012. – № 5. – С. 689-694. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9.
Дерев»янко, С. М.
Референдум як принцип народовладдя / С. М. Дерев»янко // Політико-правові засади референдумів в Україні: монографія. – Ів.-Франківськ, 2011. – С. 198-375. кільк.прим.: 1 (Наук. – 1)
10.
Ковальчук, В.
Всенародний референдум як одна з форм легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Ковальчук // Право України. – 2009. – № 12. – С.151-161. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
11.
Шведа, Ю.
Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії. // Політичний менеджмент. – 2007. – № 4. – С112-124 Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
12.
Кудряченко, А.
Сучасний досвід застосування прямої демократії в країнах ЦСЄ : [інститут референдуму] // Віче. – 2013. – № 20. – С. 2-6. Кільк.прим. 1 (Іст.-1)
13.
Ставнійчук, А.
Місцевий референдум - пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні // Юридична Україна. – 2015. – № 6. – С. 24-29. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
14.
Чернежко, О. М.
Інструменти прямої демократії у Швейцарії // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 8-9. – С.137-144. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)

Запитання № 1548
Василина, АЛф-3. e-mail:
Допоможіть мені знайти відповідь на тему "Клоуни у політиці"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 84(4Рос)6
З-17 Зайцев, К. Н.
Я - клоун : повесть. – М., 1979. – 224 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
3. 63.3(0)6
П50 Політична історія ХХ століття: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп., Рек. МОН. – К. , 2001. – 376 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 3, Іст. – 3, МВ. – 2)
4. 63.3(0)я73
І 90 Історія сучасного світу: соціально-політична історія ХV-ХХ століть: навч. посібник / за ред. Ю. А. Горбаня. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К., 2007. – 439 с. кільк.прим.: 28 (КХ. – 23, Іст. – 3, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
5. 66.011.8я73
М 21 Мандзій, Л. С.
Політична еліта: історія та теорія: навч. посібник / Л. С. Мандзій, О. Ю. Дащаківська. – Рек. МОН. – Львів, 2009. – 365 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 321(075.8)
О 66 Орлова, Т. В.
Сучасна політична історія країн світу: навч. посібник / Тетяна Володимирівна Орлова. – К., 2013. – 677 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 3, Іст. – 4, Гурт№5. – 2, МВ. – 2)
7. 63.3(4)624
Р79 Ротшильд, Д.
Повернення до різноманітності: Політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни / пер.з англ. В. Т. Лапицького. – К. , 2004. – 384 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 66.5(07)
Д39 Деятели национально-освободительного движения: Политические портреты : Вып. 1 / Под ред Искендерова А.А. – М., 1989. – 112 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
9. 66.2(0)
П 50 Политические институты на рубеже тысячелетий .- 3-е изд., стереотип. – Дубна : ООО"Феникс +", 2009. – 480 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10. 66.4(0)
П50 Политические портреты. – М. , 1991. – 208 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
11. 66.02
П 50 Политические системы и политические культуры: сборник учебных материалов. – М. , 2008. – 424 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1547
Наталія , УМЛф-52. e-mail: shymanivska@ukr.net
Добрий день! Підкажіть,чи є десь на сайті нові вимоги для оформлення списку літератури для курсових, бакалаврських, магістерських робіт? Де саме можна їх подивитися? Дякую
відповідь
Перейдіть за ссилками:
1. http://lib.pnu.edu.ua/opus_bibliogr.php
2. http://lib.pnu.edu.ua/files/bibopus.pdf

Запитання № 1546
Микола, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Підкажіть будь ласка літературу, що теми: "Іларій з Пуатьє, життя і діяльність". Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні матеріали і ознайомитись із інформацією про Іларія. На жаль, наша бібліографія не містить записів пов»язаних із Іларієм з Пуатьє, тому подаємо вам посилання на електронні сторінки. Також ви можете самостійно скористатись каталогом, або завітати до бібліотеки та пошукати потрібний матеріал в збірниках праць про Середньовіччя в читальному залі суспільних наук, чи в філософському читальному залі.
1. http://www.pravenc.ru/text/389089.html
2. http://catholicencyclopedia.in.ua/ilariy-iep-puatie-uchitel-cerkvi-sv

Запитання № 1545
Іванна, ПМЛ(ф)-31. e-mail: ivanusja.22@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему"Фразеологічний портрет жінки в польській мові"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.2Пол-923
П 53 Польська мова: навч. посібник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. М. Добії. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 248 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Слов»ян. – 2 Гурт№5. – 1)
2. 81.2Пол-923
В 65 Войцева, О. А.
Польська мова: навч. посібник. – Чернівці, 2010. – 384 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 81.2Пол-923
К 77 Кравчук, А.
Польська мова - українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису : навч. посібник / Алла Кравчук. – Рек. МОН. – Львів, 2008. – 288 с. ільк.прим.: 2 (Слов»ян. – 2)
4. 811.162.1(075.8)
К 77 Кравчук, А. М.
Польська мова. Граматика з вправами : підручник для вищих навч. закл. – К., 2015. – 454 с. кільк.прим.: 3 (Слов»ян. – 3)
5. 81.2Пол-923
П 90 Пучковський, Ю. Я.
Польська мова. Практичний курс: посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – К. , 2009. – 265 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1 ЗагЧЗ. – 1 КХ. – 1)
6. 81.2Пол-923
Л43 Lekcje czytania: eksplikacje literackie. Czesc 2 / pod red. W.Dynaka, A.Wita Labudy. – Wroclaw, 1999. – 436 с. кільк.прим.: 49 (КХ. – 43, Слов»ян. – 6)
7. 81.2Пол-923
В 65 Войцева, О. А.
Польська мова: навч. посібник. – Чернівці, 2010. – 384 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 81.2Пол-923
Г74 Готтери, Н.
Польский язык: полный курс для начинающих / Н. Готтери, Дж. Микалак-Грей ; пер.с англ. Е. С. Пацеевской. – К., 2005. – 304 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 7, Слов»ян. – 5, Верховина. – 2, Іст. – 1)
9. 81.2 Пол-92
Д24 Дворецкий, И. Х.
Польский язык: учебник для высших учебных заведений / И. Х. Дворецкий. – М., 1947. – 355 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 81.2 Пол
Т46 Тихомирова, Т. С.
Польский язык. – М., 1978. – 208 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1544
Мирослава , ДОПО-12(м) з. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для магістерської роботи на тему "Психолого-педагогічні умови забезпечення наступності в інтелектуальному розвитку старших дошкільників і молодших школярів".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Кобевка, А.
Використання дидактичних ігор на уроках в 1 класі з метою забезпечення наступності між дошкіллям та початковою ланкою освіти // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С.1-4.
2.
Антонець, М.
Проблема наступності між дошкільною і початковою освітою та вихованням у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Початкова школа. – 2011. – № 9. – С. 3-7. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Антонець, М.
Проблема наступності між дошкільною і початковою освітою та вихованням у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Початкова школа. – 2011. – № 9. – С. 3-7. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4.
Богуш, А.
Вектор наступності Державних стандартів дошкільної і початкової освіти // Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 20-23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5.
Богуш, А.
Вектор наступності Державних стандартів дошкільної і початкової ланок освіти // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 1-4. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
Лисенко, Н.
Детермінанти і пріоритети наступності дошкільної та початкової освіти України на тлі модернізації її змісту // Освіта перед викликами та загрозами сучасності / за ред. Н.Лисенко. – Beroun, 2012. – С. 147 - 160. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Спичак, М.
Питання наступності між дошкільною та початковою ланками освіти в контексті реалізації завдань Броварського НВО як Школи життєвого успіху // Рідна школа. – 2015. – № 7-8. – С. 56-59. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8. 74.1я73
Я 45 Якименко, С. І.
Інтегрована особистісно-орієнтована технологія - продуктивна технологія наступності дошкільної та початкової освіти: навч.-метод.посібник / Світлана Іванівна Якименко. – К. , 2016. – 302 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Педагог. – 3)
9.
Лисенко, Н.
Моделювання методів навчання й виховання дітей як принцип реалізації завдань сучасної дошкільної освіти в контексті наступності // Освітній простір України: науковий журнал ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника". – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. 4. – С. 133-140. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2)
10.
Тарасенко, Г.
Екологічна естетика в реалізації наступності дошкільної та початкової освіти // Дошкільне виховання. – 2012. – № 4. – С. 2-7. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11.
Соловей, Н. Л.
Наступність і перспективність у роботі дошкільної та початкової освіти // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 16-18. – С. 5-10. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
12.
Костюк, Р.
Від дитячого садка до школи. Наступність і перспективність дошкільної та початкової ланок освіти / Р. Костюк, С. Ставнецька // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 11. – С. 51-58. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
13.
Ліждвой, Л.
Взаємовз»зок і взаємоузгодженість: наступність дошкільної

Запитання № 1543
Христина, Сл-31. e-mail:
Допоможіть, будь ласка знайти літературу на тему: "Соціологія девіантної поведінки та злочинності"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 159.922(075.3)
З 69 Змановская, Е. В.
Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие. – 5-е изд., стереотип. – М., 2008. – 288 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2. 159.923(075.3)
Б 81 Бондарчук, О. І.
Психологія девіантної поведінки : курс лекцій / О. І. Бондарчук. – К., 2006. – 88 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 9, ЗагЧЗ. – 3, Педагог. – 1, Гурт№5. – 1)
3. 159.922(075.8)
М 17 Максимова, Н. Ю.
Психологія девіантної поведінки : навч. посібник. – Рек. МОН. – К. , 2011. – 520 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Філос. – 2, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
4. 74.6
Х 20 Харченко, С. Я.
Робота соціального педагога з дітьми девіантної поведінки / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова. – 2-ге вид. – Харків, 2012. – 143 с. кільк.прим.: 4 (Педагог. – 3, КХ. – 1)
5.
Абдюкова, Н. В.
Соціально-психологічні детермінанти злочинності неповнолітніх / Н. В. Абдюкова // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2003. – Вип. 4. – С. 158 - 164. – (Серія: Філософські і психологічні науки) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Бенько, Л. С.
Девіантна поведінка як соціально-психологічна проблема / Л. С. Бенько // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – Вип. 11, Ч. 1. – С.136-141. кільк.прим.: 19 (КХ. – 14, Філос. – 3, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
7.
Варій, М. Й.
Девіантна поведінка і депривація / М. Й. Варій // Психологія особистості [Текст] / М.Й.Варій. – К., 2008. – С.448-464. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, Філос. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
8.
Кікалішвілі, М. В.
Девіантна поведінка : поняття та ознаки // Вісник Академії адвокатури України. – К., 2011. – Число 3(22). – С. 109-123. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
9.
Мозоль, Н. І.
Девіантна поведінка молоді і роль правового виховання у її запобіганні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 79-87. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10.
Супрун, М.
Девіантна поведінка дітей і підлітків : соціально-психологічний аспект / М. Супрун, Н. Перепечина // Соціальна психологія. – 2009. – № 2. – С.178-185. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1542
Христина, Сл-31. e-mail:
Допоможіть, будь ласка знайти літературу на тему: "Соціологія девіантної поведінки та злочинності"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 159.922(075.3)
З 69 Змановская, Е. В.
Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие. – 5-е изд., стереотип. – М., 2008. – 288 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2. 159.923(075.3)
Б 81 Бондарчук, О. І.
Психологія девіантної поведінки : курс лекцій / О. І. Бондарчук. – К., 2006. – 88 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 9, ЗагЧЗ. – 3, Педагог. – 1, Гурт№5. – 1)
3. 159.922(075.8)
М 17 Максимова, Н. Ю.
Психологія девіантної поведінки : навч. посібник. – Рек. МОН. – К. , 2011. – 520 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Філос. – 2, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
4. 74.6
Х 20 Харченко, С. Я.
Робота соціального педагога з дітьми девіантної поведінки / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова. – 2-ге вид. – Харків, 2012. – 143 с. кільк.прим.: 4 (Педагог. – 3, КХ. – 1)
5.
Абдюкова, Н. В.
Соціально-психологічні детермінанти злочинності неповнолітніх / Н. В. Абдюкова // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2003. – Вип. 4. – С. 158 - 164. – (Серія: Філософські і психологічні науки) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Бенько, Л. С.
Девіантна поведінка як соціально-психологічна проблема / Л. С. Бенько // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – Вип. 11, Ч. 1. – С.136-141. кільк.прим.: 19 (КХ. – 14, Філос. – 3, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
7.
Варій, М. Й.
Девіантна поведінка і депривація / М. Й. Варій // Психологія особистості [Текст] / М.Й.Варій. – К., 2008. – С.448-464. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, Філос. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
8.
Кікалішвілі, М. В.
Девіантна поведінка : поняття та ознаки // Вісник Академії адвокатури України. – К., 2011. – Число 3(22). – С. 109-123. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
9.
Мозоль, Н. І.
Девіантна поведінка молоді і роль правового виховання у її запобіганні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 79-87. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10.
Супрун, М.
Девіантна поведінка дітей і підлітків : соціально-психологічний аспект / М. Супрун, Н. Перепечина // Соціальна психологія. – 2009. – № 2. – С.178-185. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1541
Марія, ПО-12. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Формування світогляду молодших школярів засобами навчальної діяльності"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.262.21
С60 Солдатов, В. І.
Формування наукового світогляду учнів при викладанні математики / В. І. Солдатов, О. Ф. Семенович, Ф. Ф. Нагібін ; ред. В.М. Кириченко. – К., 1972. – 96 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2)
2. 74.262.21
Т36 Тесленко, І. Ф.
Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів при вивченні математики: посібник для вчителів / І. Ф. Тесленко. – К. , 1982. – 160 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 4)
3. 74.202я73
А92 Атанов, Г. О.
Теорія діяльнісного навчання : навч. посіб. / Геннадій Олексійович Атанов. – К., 2007. – 186 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
4. 159.922.72
М65 Мислення в діяльності молодших школярів [Текст] / За ред. Г.С. Костюка, Г.О. Балла. – К. : Радянська школа, 1981. – 155 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 74.262
Д76 Друзь, Б. Г.
Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у процесі навчанння. – К. , 1978. – 128 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 6, Педагог. – 3))
6. 74.204
С 13 Савченко, О. Я.
Дидактика початкової школи. : підручник для студ. пед. факульт / О. Я. Савченко. – К., 2002. – 368 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.202
В 74 Вопросы воспитания и обучения: ученые записки / отв. ред. Е. А. Фомин. – 30 сборник. – Свердловск , 1965. – 256 c. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. 74.202я73
С 13 Савченко, О. Я.
Дидактика початкової освіти:підручник / Олександра Яківна Савченко. – Рек. МОН; 2-ге вид. – К. , 2013. – 504 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)

Запитання № 1540
Андрій, . e-mail:
Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему : " Значення І Ватиканського Собору"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.Також рекомендуємо звернутись в читальний зал філософського факультету (Ауд. 509, 5 поверх)
1. 86.37
Л72 Лозинский, С. Г.
История папства / С. Г. Лозинский. – 3-е изд. – М., 1986. – 382 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
Краткие очерки истории папства / М. М. Шейнман. – М., 1952. – 192 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
3. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 2-х т. Т. 1 : А - К / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1993. – 863 с. – 13.17
кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х т. Т. 2 : Л - С / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1995. – 671 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х т. Т. 3 : Т - Я / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1995. – 783 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. 86.37
Г69 Горичева, Т.
Христианство и современный мир / Т. Горичева. – СПб., 1996. – 298 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
7. 2-9
Б38 Бедуел, Г.
Історія Церкви / Г. Бедуел. – Львів , 2000. – 296 с.кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
8. 86.37
Ч75 Чобич, С.
Історія християнської церкви: в 2-х ч. / С. Чобич. – Львів , 1998. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 86.37
Ф19 Фалькони, К.
Ватиканский собор и причины его созыва: / Карло Фалькони. – М., 1964. – 184 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
Папство: / М. М. Шейнман. – М. , 1959. – 210 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
От Пия IX до Павла VI / М. М. Шейнман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. , 1979. – 176 с. кільк.прим.: 3 (Філос. – 1, КХ. – 2)

Запитання № 1539
Юлія, П-41. e-mail: maksymivj19@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми "Символічна політика: сутність, структура та умови реалізації"
Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Березняков, Д. В.
Символическая политика постсоветской Украины: конструирование легитимирующего нарратива / Д. В. Березняков, С. В. Козлов // Политические Исследования. – 2015. – № 4 Ел. – С. 34-45. – Електронна бібліотека
2.
Малинова, О. Ю.
Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России / О. Ю. Малинова // Политические Исследования. – 2010. – № 2. – С. 90 - 105. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3.
Малинова, О. Ю.
Миф как категория символической политики: анализ теоретических развилок / О. Ю. Малинова // Политические Исследования. – 2015. – № 4 Ел. – С. 12-21. – Електронна бібліотека
4. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6538/1/Savoysk%D0%B0.pdf
5.
Поцелуев, С. П.
Символические партии как культурно-политический феномен: немецкий опыт в российской перспективе / С. П. Поцелуев // Политические Исследования. – 2015. – № 4 Ел. – С. 22-33. – Електронна бібліотека
6.
Поцелуев, С.
Double binds, или двойные ловушки политической коммуникации / С. Поцелуев // Политические Исследования. – 2008. – № 1. – С.8-32.
7.
Поцелуев, С. П.
Власть как диалог или диалог без власти? : [к актуальным аспектам политической философии Дж. Г. Мида] / С. П. Поцелуев // Политические Исследования. – 2010. – № 1. – С. 70-81.

Запитання № 1538
Іванна, І-41. e-mail:
Доброго дня!Допоможіть бути ласка знайти літературу до теми "Громадська і політична діяльність М. Тетчер"
Дякую!)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Сила характеру Маргарет Тетчер // Вісник державної служби України. – 2009. – № 1. – С.47-52.Кільк.прим. 1 (Юрид.-1)
2.
Караульна, О. М.
Можливий шлях розвитку України: реальне обличчя Євросоюзу через особливий погляд Маргарет Тетчер // Гілея. – 2013. – № 1. – С. 170-175. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3.
Мур, Ч.
Любовь и война в Оксфорде. Главы из кн. Маргарет Тетчер // Иностранная литература. – 2015. – № 9. – С. 208 - 234.
4. 63.3(0)6
П 16 Панченко, Ю. В.
Історія і практика неоконсерватизму Великої Британії та США часів урядів М.Тетчер та Р.Рейгана : Автореферат дис. ...канд. істор. наук. Спец.07.00.02 - всесвітня історія. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5.
Удовенко, О. Ю.
Неоконсерватизм як актуальна проблема на прикладі Великої Британії за часів урядів Маргарет Тетчер / О. Ю. Удовенко // Наука Релігія Суспільство. – 2013. – № 1. – С. 62-64. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6.
Черевко, О.
М.Тетчер: проблеми та перспективи сучасного світу (огляд мемуарних праць прем»єр-міністра Великої Британії 1979-1990 років) / О. Черевко // Міжнародні зв»язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 16. – С.318-235. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 66.2(4Вл)
В 77 Воспоминания о Мэгги: Портрет Маргарет Тэтчер. – К., 2003. – 349 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1 КХ. – 1)
8.
Браун, А.
Маргарет Тэтчер и конец холодной войны // Политические Исследования. – 2012. – № 1. – С. 76-91. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9.
Капитонова, Н.
Маргарет Тэтчер: человек и политик // Новая и новейшая история. – 2007. – № 2. – С.173-187. (Продовж. В № 3) Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10.
Капитонова, Н. К.
Зарубежная историография внешней политики правительств М.Тэтчер и Дж. Мэйджора (1980-1990-е годы) // Новая и новейшая история. – 2006. – № 5. – С.210-226. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11.
Оганесян, А.
"Назад к "тэтчеризму", или Похороны мечты : [о наследии Маргарет Тэтчер] // Международная жизнь. – 2013. – № 6. – С. 32-36. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
12. 63.3(4Вл)
П27 Перегудов, С. П.
Тэтчер и тэтчеризм. – М., 1996. – 301 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13.
Турищева, Г. С.
Между "евроэнтузиазмом" и "евроскептицизмом": эолюция взглядов пьемьер-министров М. Тэтчер, Дж. Мейджора // Вестник МГУ: лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2009. – № 3. – С. 17-22. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
14.
Шама, О.
Мертвая хватка Железной леди. Из-за жесткой позиции британского премьера Маргарет Тэтчер в 1981 году в Белфасте от протестного голодания один за другим умерли десять узников-ирландцев // Новое время. – 2018. – № 29. – С. 58-61. Кільк. прим. 1 (МВ-1)

Запитання № 1537
Володимир, Б42. e-mail: volodymyr7005@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми : "Європейське законодавство у сфері туризму". Наперед, щиро дякую ))
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 338.48
М58 Міжнародний туризм: навч. посібник / Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош [ та ін.]. – К. , 2012. – 312 с. кільк.прим.: 33 (КХ. – 26, Туризм. – 5, Іст. – 1, Гурт№5. – 1)
2. 338.48
Т87 Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості / ред. Соляник С. Ф. – К., 2002. – 560 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 2, Туризм. – 1)
3. 338.48
М43 Международный туризм: правовые аспекты. – М., 2002. – 400 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
4. 338.48
А50 Алієва-Барановська, В. М.
Міжнародний туризм: навч. посібник-довідник / Віра Миколаївна Алієва-Барановська, І. І. Дахно. – К., 2013. – 344 с. кільк.прим.: 2 (Туризм. – 2)
5. 75.8
А46 Александрова, А. Ю.
Международный туризм: учебник. – М., 2004. – 470 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Верховина. – 1)
6. 338.48
В27 Великочий, В. С.
Міжнародний туризм: навч. посібник для студ. спец. 8.14010301 "Туризмознавство" / В. С. Великочий, О. І. Дутчак, В. В. Шикеринець. – Ів.-Франківськ, 2015. – 254 с. кільк.прим.: 6 (Туризм. – 4, КХ. – 2)
7. 338.48
В76 Воскресенский, В. Ю.
Международный туризм: учеб. пособие / Владимир Юрьевич Воскресенский. – М., 2008. – 463 с. кільк.прим.: 2 (Туризм. – 2)
8. 338.48
Г14 Гайдукевич, Л. М.
Международный туризм в системе взаимодействия стран Центральной и Восточной Европы в конце ХХ - начале ХХI века: монография / Леонид Михайлович Гайдукевич. – Минск : Четыре четверти, 2007. – 300 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
9. 65.49
К 73 Котлер, Ф.
Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебник / Филип Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. , 2007. – 1071 с. – (Зарубежный учебник). кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Туризм. – 1)
10. 338.48
Щ61 Щербакова, С. А.
Международный туризм: экономика и география: учеб. пособие / Светлана Александровна Щербакова. – М. , 2007. – 144 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
11. 338.48
К77 Краєвська, О. А.
Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми: монографія / Оксана Анатоліївна Краєвська. – Львів, 2013. – 276 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
12. 338.486
П16 Панченко, Ю. В.
Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму: навч.посібник / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Херсон, 2013. – 342 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)

Запитання № 1536
Іра, ПОІнф.-36. e-mail: bulat99y@gmail.com
Доброго дня) допоможіть підібрати літературо до теми: "Основи інформаційного суспільства"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.5
Р 64 Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія. т. 1 : Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві. – К., 2012. – 238 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 66.4
Р 64 Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10-ти т. т. 10 : Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки. – К., 2013. – 342 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
3. 66.061
К 17 Калашнюк, Є. О.
Політичні імперативи інформаційного суспільства в контексті євроінтеграційних процесіів: Автореферат дис. ...канд. політ. наук. Спец.23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Кирилюк, Ф. М.
Концепції "інформаційного суспільства" Йозефа Масуди і Мануеля Кастельса // Новітня політологія. – К., 2009. – С.494-530. кільк.прим.: 19 (КХ. – 13, Іст. – 3, Гурт№5. – 1, МВ. – 2)
5.
Сіленко, А.
Розвиток інформаційного суспільства в Україні: позитиви та ризики // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 197-207. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 66.2(4Укр)
І 74 Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналітична доповідь / Д.В.Дубов, О.А.Ожеван, С.Л.Гнатюк. – К. , 2010. – 64 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
7.
Джим, Г.
Інформаційне суспільство / Гол Джим // Онлайнова журналістика / пер. з англ. К.Булкіна. / Д.Гол. – К., 2005. – C. 21 – 56. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
К 64 Кондрусєва, В. М.
Інформаційне суспільство у контексті сучасної цивілізаційної ситуації : автореф. дис. ... канд. філософ. наук: спец.: 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії". – Одеса, 2016. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
9. 87.6
С 42 Скалацький, В. М.
Інформаційне суспільство:сучасні теорії та моделі (соціально-філософський аналіз) : Автореферат дис. ...канд.філос. наук. Спец.09.00.03 – соц. філософія та філософія історії. – К., 2006. – 17с. Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10.
Грехнев, В. С.
Информационное общество и образование // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. – 2006. – № 6. – С.88-107. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Кувшинов, С. В.
Человек в оцифрованном мире : [философия информационного общества] // Философские науки. – 2009. – № 6. – С.120-139.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
12.
Построение глобального информационного общества // Инновационные направления современных международных отношений: учеб. пособие для студентов / под ред. А.В.Крутских и А.В.Бирюкова. – М., 2010. – С. 67-91. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
13.
Закон, У.
Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : від 9 січня 2007 року №537-V / України Закон // Нормативні акти. – 2007. – № 7. – С.5-19.

Запитання № 1535
Роксолана, ПР-11. e-mail: roksolana743@gmail/com
Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: «Державна служба і її види». Два з яких повинні датуватись останніми
5 роками в яких ми живемо.Дякую! дуже потрібно
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гребоножко, Є. П.
Нові тенденції розвитку державної служби в сучасній Україні / Є. П. Гребоножко // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. – К., 2017. – вип. 1(8). – С. 17-20. – (Сер. Державне управління) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 35(03)
Д 36 Державне управління та державна служба: словник-довідник /уклад. О.Ю.Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 1, Бібл. – 1)
3. 35(477)
Д 36 Державна служба в Україні: зб. нормат.актів. – К., 2002. – 352 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
4.
Заболотний, А. В.
Система нормативно-правового регулювання державної служби // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. – К., 2017. – вип. 2(9). – С. 26-29. – (Сер. Державне управління) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Нижник, Н.
Інституційна модернізація державної служби України в сучасних умовах / Н. Нижник, О. Муза // Право України. – 2016. – № 9. – С. 9-17. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6.
Бритько, А. М.
Державна служба як об»єкт управління : поняття, соціальна та правова природа, завдання і функції // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 1. – С. 83-94.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. 35.085
Д79 Дубенко, С. Д.
Державна служба і державні службовці в Україні: навчально-методичний посібник. – К., 1999. – 244 с. кільк.прим.: 2 (Юр. – 1, КХ. – 1)
8. 35(075.8)
Ж52 Желюк, Т. Л.
Державна служба: навч.посібник. – К., 2005. – 576 с. кільк.прим.: 6 (Юр. – 1, КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
9. 67.9(4Укр)3
К 38 Ківалов, С. В.
Державна служба в Україні: підручник / Сергій Васильович Ківалов, Л. Р. Біла. – Рек. МОН. – Одеса, 2009. – 368 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
10. 65.050
М 19 Малиновський, В. Я.
Державна служба: теорія і практика: навч. посібник. – К., 2003. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11.
Онищук, С.
Державна служба України : ціннісні орієнтири // Професійна освіта управлінських кадрів: проблеми, дослідження,досвід: зб. наукових статей / відп. за вип. Бойчук Л.В. – Ів.-Франківськ, 2017. – С. 18-22. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
12.
Витко, Т.
Реформа державної служби в Україні : сучасний стан та напрями розвитку // Професійна освіта управлінських кадрів: проблеми, дослідження,досвід: зб. наукових статей / відп. за вип. Бойчук Л.В. – Ів.-Франківськ, 2017. – С. 22-28. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
13.
Чапала, О. Ю.
Державна служба в Україні : призначення та функції // Наше право. – 2009. – № 2. – С.78-82. Кільк.прим. 1 (Юрид.-1)
14. 35(075.8)
Ч 45 Черноног, Є. С.
Державна служба: історія, теорія і практика: навч. посіб. – К., 2008. – 458 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 15, Юр. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Іст. – 1)

Запитання № 1534
Юлія, Сп-31. e-mail: yuliya.dzyubak99@gmail.com
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему : "соціально педагогічна робота з дітьми з особливими потребами", та про нормативно-правову базу соціально педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами. Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.03(4 Укр)
І67 Іноземцева, С. В.
Організація соціально-педагогічної роботи з підлітками з особливими потребами в середніх навчальних закладах України (друга половина ХХ століття) : Автореферат дис. ... канд.педаг. наук. Спец.13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харків, 2009. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук)
2. 74
Л 93 Березан, В. Підготовка соціального педагога до використання ІКТ у роботі з дітьми з особливими потребами // Людинознавчі студії [Текст] : збірник наукових праць Дрогобицького держ. педагогіч. уні-ту ім. І.Франка / ред. кол. Н.Скотина (гол. ред.), М.Чепіль та ін. – Дрогобич, 2014. – Вип. 29, Ч.2 : Педагогіка. – С. 4-13. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Ворощук, О.
Робота соціального педагога з сім»єю дитини з особливими потребами / О. Ворощук, Л. Габорак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – №5. – С. 35-42. – (Серія: Педагогіка) кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4.
Ворощук, О.
Робота з людьми з особливими потребами: Методичні рекомендації для студ. спец. 7.010105 - соціальна педагогіка. – Ів.-Франківськ : Плай, 2007. – 83 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5.
Гриньова, М.
Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / М. Гриньова, І. Калініченко // Рідна школа. – 2018. – № 5-8. – С. 39 - 43. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Литовченко, О. В.
Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами як один із напрямів соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 1. – С. 53-56.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7.
Полударова, А.
Робота соціального педагога з учнями з особливими освітніми потребами/ А. Полударова, В. Щорс // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2015. – № 10. – С. 57 - 59. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. 74.66
С60 Соловйова, Т. Г.
Соціально-педагогічні засади роботи з батьками дітей з особливими потребами : Автореферат дис. ... канд.педагог наук. Спец.13.00.05 - соціальна педагогіка / Т. Г. Соловйова. – К., 2009. – 16с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9.
Яковлева, С.
До птиання психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії // Вища школа. – 2017. – № 5-6. – С. 85 - 94. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10.
Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання: додаток до листа МОНмолодьспорту України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 // Інформаційний збірник. – 2012. – № 23-24. – С. 20-26.
11.
Аравіцька, М.
Соціально-психологічний моніторинг ставлення різних груп суспільства до осіб з особливим

Запитання № 1533
Анастасія, сп-31. e-mail: nastya.drin@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати
" Патопсихологи та невропатологи Прикарпаття." Дякую.
відповідь
Вибачте, але це вузькоспеціалізована тематика, яка мало представлена у фондах нашої бібліотеки, тому радимо звернутись до Івано-Франківської обласної наукової медичної бібл6еотеки (вул. Гетьмана Мазепи, 101, м. Івано-Франківськ, 76000). Ми можемо вам запропонувати хіба такі видання.
1. 159.97(075.3)
М 29 Мартинюк, І. А.
Патопсихологія: навч.посібник.. – К., 2008. – 208 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Філос. – 3, Гурт№5. – 1)
1. 56.12
Б15 Бадалян, Л. О.
Невропатология: Учебник для студентов дефектологических факультетов. – 2-е изд., перераб. – М. , 1987. – 317 с. с ил. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1532
Анастасія, сп-31. e-mail: nastya.drin@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати
" Патопсихологи та невропатологи Прикарпаття." Дякую.
відповідь
Вибачте, але це вузькоспеціалізована тематика, яка мало представлена у фондах нашої бібліотеки, тому радимо звернутись до Івано-Франківської обласної наукової медичної бібл6еотеки (вул. Гетьмана Мазепи, 101, м. Івано-Франківськ, 76000). Ми можемо вам запропонувати хіба такі видання.
1. 159.97(075.3)
М 29 Мартинюк, І. А.
Патопсихологія: навч.посібник.. – К., 2008. – 208 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Філос. – 3, Гурт№5. – 1)
1. 56.12
Б15 Бадалян, Л. О.
Невропатология: Учебник для студентов дефектологических факультетов. – 2-е изд., перераб. – М. , 1987. – 317 с. с ил. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1531
Ірина, Сл-31. e-mail: igor009wer@ukr.net
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати додаткову літературу до курсової роботи по темі" Реклама президентської передвиборчої компанії в Україні в 2019 році" Дякую)
відповідь
Про політичну рекламу 2019 року ще немає нічого, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Акайомова, А.
Політична реклама як процес комунікації // Віче. – 2011. – № 6. – С. 2 - 5. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2.
Боднарчук, О.
Політична реклама в комунікативному процесі // Гілея. – 2013. – № 7. – С. 402-404. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3.
Войтович, Н.
Розвиток політичної культури в Україні та політична реклама в ЗМІ // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 34, Ч.2. – С.230-237. – (Серія: журналістика) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Ганжуров, Ю.
Політична реклама як комунікативна складова формування парламенської еліти // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6+спецвипуск. – С.191-205.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. 66.05
Л 86 Луценко, К. В.
Політична реклама як іміджева технологія у системі комунікації та маркетингу. : Автореферат дис. ... канд.політ.наук. Спец. 23.00.02-Політ. ін-ти та процеси.. – Чернівці, 2006. – 18с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
6. 66.033
Л 96 Лютко, Н. В.
Політична реклама у виборчих технологіях: аксіологічно-нормативні виміри та принципи : Автореферат дис. ... канд. політ. наук. Спец.23.00.02 - політичні інститути та процеси. – Львів, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Овчаренко, А.
Політична реклама у ЗМІ під час виборчих перегонів // Юридичний журнал. – 2009. – № 10. – С.30-32. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
8.
Ювковецька, Ю. О.
Політична реклама як феномен культури // Гілея. – 2013. – № 2. – С. 469-475. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9.
Ясочко, Ю. О.
Передвиборча агітація та політична реклама : поняття, співвідношення, порівняльно-правовий аналіз / Ю. О. Ясочко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2014. – Вип.197, Ч.1. – С. 27-33. – (Право) кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10.
Весельська, Л.
Особлтвості впливу політичної реклами на формування громадської думки в період підготовки та проведення виборчих кампаній // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 10. – С.45-48. кільк.прим.: 1 (Методич. – 1)
11.
Макаренко, С. С.
Маніпуляція, як один з психологічних засобів впливу сучасної політичної реклами // Психологічні аспекти національної безпеки: збірник тез міжнарод. науково-практич. конференції: 22-23 березня 2007 р. / відп. за вип. М.Й.Варій. – Львів, 2007. – С. 139-141. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
12.
Шпортько, О.
Особливості політичної реклами як елемента комунікативного процесу // Політичний менеджмент. – 2007. – № 6. – С.96-105. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1530
Ірина, Сл-31. e-mail: igor009wer@ukr.net
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати додаткову літературу до курсової роботи по темі" Реклама президентської передвиборчої компанії в Україні в 2019 році" Дякую)
відповідь
Про політичну рекламу 2019 року ще немає нічого, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Акайомова, А.
Політична реклама як процес комунікації // Віче. – 2011. – № 6. – С. 2 - 5. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2.
Боднарчук, О.
Політична реклама в комунікативному процесі // Гілея. – 2013. – № 7. – С. 402-404. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3.
Войтович, Н.
Розвиток політичної культури в Україні та політична реклама в ЗМІ // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 34, Ч.2. – С.230-237. – (Серія: журналістика) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Ганжуров, Ю.
Політична реклама як комунікативна складова формування парламенської еліти // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6+спецвипуск. – С.191-205.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. 66.05
Л 86 Луценко, К. В.
Політична реклама як іміджева технологія у системі комунікації та маркетингу. : Автореферат дис. ... канд.політ.наук. Спец. 23.00.02-Політ. ін-ти та процеси.. – Чернівці, 2006. – 18с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
6. 66.033
Л 96 Лютко, Н. В.
Політична реклама у виборчих технологіях: аксіологічно-нормативні виміри та принципи : Автореферат дис. ... канд. політ. наук. Спец.23.00.02 - політичні інститути та процеси. – Львів, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7.
Овчаренко, А.
Політична реклама у ЗМІ під час виборчих перегонів // Юридичний журнал. – 2009. – № 10. – С.30-32. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
8.
Ювковецька, Ю. О.
Політична реклама як феномен культури // Гілея. – 2013. – № 2. – С. 469-475. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9.
Ясочко, Ю. О.
Передвиборча агітація та політична реклама : поняття, співвідношення, порівняльно-правовий аналіз / Ю. О. Ясочко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2014. – Вип.197, Ч.1. – С. 27-33. – (Право) кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10.
Весельська, Л.
Особлтвості впливу політичної реклами на формування громадської думки в період підготовки та проведення виборчих кампаній // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 10. – С.45-48. кільк.прим.: 1 (Методич. – 1)
11.
Макаренко, С. С.
Маніпуляція, як один з психологічних засобів впливу сучасної політичної реклами // Психологічні аспекти національної безпеки: збірник тез міжнарод. науково-практич. конференції: 22-23 березня 2007 р. / відп. за вип. М.Й.Варій. – Львів, 2007. – С. 139-141. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
12.
Шпортько, О.
Особливості політичної реклами як елемента комунікативного процесу // Політичний менеджмент. – 2007. – № 6. – С.96-105. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1529
Галина, П-42. e-mail: halynakurus000@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему: "Формування доктрини національної безпеки: основні підходи"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4(4Укр)
С83 Стратегія і тактика, стан національної безпеки України: Науково-інформаційний збірник /за заг. ред. В.П.Горбуліна. Вип. 35. – К., 2006. – 366 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, МВ. – 2)
2. 66.4(0)
С83 Стратегія і тактика національної безпеки: зарубіжний досвід, проблеми та перспективи України: науково-інформаційний збірник /за заг. ред. В.П. Горбуліна. Вип. 36. – К., 2006. – 303 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, МВ. – 2)
3. 66.4(4Укр)
М55 Механізми формування і реалізації державної політики протидії злочинності у сфері національної безпеки України: наук.-прак. посібник/ за заг. ред. акад.НАН України, д.т.н. В.П. Горбуліна. – К. , 2006. – 268 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, МВ. – 1)
4. 351.746.1(477)
Л61 Ліпкан, В. А.
Національна безпека України : нормативно-правові аспекти забеспечення: монографія. – К., 2003. – 180 с. кільк.прим.: 10 (Юр. – 1, КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
5. 66.4(4Укр)
А 43 Актуальні проблеми національної проблеми національної безпеки України. – К., 2010. – 60 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
6. 66.3(4Укр)
С83 Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. – К. : Сатсанга, 2001. – 224 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 63.3(4Укр)63
А 25 Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки: експертно-аналіт. доповідь / упор. П.П.Гай-Нижник. – К. , 2016. – 28 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Возняк, Т.
Формування новітньої української системи національної безпеки / Т. Возняк, О. Пограничний // " Ї " - незалежний культурологічний часопис. – Львів, 2014. – Число 77 : Україна - НАТО - 20 років партнерства. – С. 238-244. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
9. 66.4(4Укр)
Л61 Ліпкан, В. А.
Національна безпека і національні інтереси України. – К., 2006. – 68 с. – (Сер.: Національна і міжнародна безпека). кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, МВ. – 2)
10. 66.4(4Укр)я73
Г 67 Горбулін, В. П.
Засади національної безпеки України : підручник / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К., 2009. – 272 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
11.
Романюк, О.
Проблема забезпечення національної безпеки України в умовах сучасної кризи світового порядку / О. Романюк // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого": збірник наукових праць / редкол.:А. П. Гетьман та ін. – Харків, 2014. – №4(23). – С. 269 - 272. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Свідлов, Ю.
Проблема національної безпеки України в контексті військового протистояння // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України. – К., 2015. – Вип. 1(75) : січень-лютий. – С. 138-149. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1528
Тетяна, УМЛс/о. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть дібрати літературу до курсової роботи на тему: "Емоційно-експресивна лексика в українських народних казках"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Боєва, Е. В.
Емоційно забарвлена лексика як прояв суспільного конфлікту в романі А. Платонова "Чевенгур" // Функциональная лингвистика:научный журнал. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 64 - 68 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Гурко, О.
Стилістично-нейтральна та емоційно-забарвлена лексика в поезії Олександра Олеся / О. Гурко // Наукові записки. – Кіровоград, 2011. – Вип. 96(1) : Матеріали п»ятої Міжнародної науково-практичної конференції "Мови і світ: дослідження та викладання". – С. 71 - 74. – (Серія:Філологічні науки (мовознавство)) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Олексенко, В.
Експресивно забарвлена лексика в романі І.Багряного "Сад Гетсиманський" / В. Олексенко, К. Лисюк // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): літературно-науковий збірник. – Київ-Херсон, 2012. – Вип. 8. – С. 64 - 71. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Дворянкін, В.
До проблеми лексикографічного відтворення семантичної структури діалектної емоційно-експресивної лексики / В. Дворянкін // Діалектологічні студії. 3. Збірник пам»яті Ярослави Закревської / відп. ред. П.Гриценко, Н.Хобзей. – Львів, 2003. – С. 149-155. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 81.2Укр-923
С 91 Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / ред. І.К.Білодід. – К. , 1973. – 587 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 7)
6. 81.2Укр-93
Ж72 Жовтобрюх, М. А.
Сучасна українська літературна мова: Вступ. Лексика і фразеологія. Фонетика: Посібник для студентів - заочників. – К., 1961. – 132 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 11)
7.
Драган-Іванець, Н.
Персвазивність емоційно-експресивної лексики в політичній публіцистиці / Н. Драган-Іванець // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 32. – С. 274-280. – (Серія журналістика) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 81.2Укр-923
С 91 Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / ред. І. К. Білодід. – К., 1973. – 440 с. кільк.прим.: 14 (ЗагЧЗ. – 4, КХ. – 10)
9.
Бублейник, Л.
Емоційна лексика / Л. Бублейник // Проблематика художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти: навч. посіб. зі спецкурсу / Л.В.Бублейник. – Луцьк, 2009. – С. 26 - 29. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
10.
Бублейник, Л.
Емоційна лексика в зіставному аспекті (східнослов»янські паралелі) / Л. Бублейник // Вибрані праці / Л.Бублейник. – Луцьк, 2013. – С. 469 - 475. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 81.2Нім
М 23 Манзій, А. М.
Емоційна лексика у сучасній німецькій мові: структура, семантика : Автореферат дис. ...канд. філолог. наук. Спец.10.02.04 - германські мови / А. М. Манзій. – Чернівці, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12. 82.3(4Укр)
У 45 Українські народні казки: для мол. та серед. шк. віку / упоряд. та передм. Л.Ф.Дунаєвської. – 2-ге вид. – К. : Веселка, 1988. – 28

Запитання № 1527
Іра, ПОІнф.-36. e-mail: bulat99y@gmail.com
Доброго дня. Підскажіть будб ласка літературу до курсової роботи на тему: "Становлення і розвиток шкільної освіти в умовах гірського середовища."
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук. Вип. 10. – Ів.-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника", 2013. – 256 с. кільк.прим.: 97 (КХ. – 93, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
2. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал. № 12-13. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015. – 299 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2)
3. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат :наукове фахове видання з педагогічних наук. №11. – Ів.-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2014. – 252 с. кільк.прим.: 30 (КХ. – 26, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
4.
Гасюк, М.
Особливості реалізації особистісного потенціалу старшокласників гірських місцевостей / М. Гасюк, О. Гринів // Карпати - Аппалачі: формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів: матеріали ІІ Міжнар.спільної укр.-амер.наук.-практ.конф., 24-26 вересня 2013 р. / гол.ред. В.Д.Хрущ. – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 82-85.
5. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал. № 6-7. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2010-2011. – 287 с. кільк.прим.: 20 (Педагог. – 3, КХ. – 16, ЗагЧЗ. – 1)
6.
Стусюк, Н.
Шляхи оптимізації навчально-виховної роботи з педагогічно-занедбаними дітьми на уроках у гірській школі І ступеня // Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2014. – вип. 3. – С. 325 - 332.
7. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат: наук. фахове видання з педнаук. вип. 8-9. – Ів.-Франківськ : ПНУ, 2013. – 346 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
8. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа : сучасні виклики і перспективи розвитку: монографія / за ред. М.Оліяр. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2017. – 484 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
9. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат: наук.фахове видання з пед.наук. №15. – Ів.-Франківськ : ПНУ, 2016. – 260 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10. 74.04(4Укр)
Г 51 Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал. № 4-5. – Ів.-Франківськ : КП фірми "ЛІК", 2008-2009. – 461 с. кільк.прим.: 23 (ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 4, КХ. – 17)
11. 74.04(4Укр)
Г51 Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал /гол. ред. В.Хрущ. № 1. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2006. – 179 с. кільк.прим.: 7 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 4, Педагог. – 2)
12. 74.04(4Укр)
Г51 Гірська школа Українських Карпат: науково-метод. журнал. № 2 - 3. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2007. – 262 с. кільк.прим.: 12 (Педагог. – 4, ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 6)

Запитання № 1526
Тетяна, ПОП-35. e-mail: tetyana.duzhak19@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему "Соціокультурне виховання учнів початкових класів". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Будник, О.
Соціокультурне виховання дітей і молоді в педагогічній спадщині М. Стельмаховича / О. Будник // Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня 2014 р.,м. Івано-Франківськ. – Ів.-Франківськ, 2014. – С. 27-29. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Гурлєва, Т. С.
Оздоровлення соціокультурного середовища дітей як психологічна проблема / Т. С. Гурлєва, О. О. Вовчик-Блакитна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 5. – С.54-56. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. 74.66
Д 40 Джексон, О. В.
Соціальне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах соціокультурного середовища недільної школи : Автореферат дис. ... канд. педадог. наук. Спец.13.00.05 - соціальна педагогіка / О. В. Джексон. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Гурлєва, Т. С.
Оздоровлення соціокультурного середовища дітей як психологічна проблема / Т. С. Гурлєва, О. О. Вовчик-Блакитна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 6. – С.32-34. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5.
Тітов, І.
Психологічні домінанти соціокультурного буття дошкільника / І. Тітов, О. Кравченко, Л. Москаленко // Особистісне становлення дитини: суб"єктний вимір: монографія / І.Тітов, О.Д.Кравченко, Л.С.Москаленко. – К., 2015. – С. 19 - 94. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Філос. – 1, Педагог. – 1)
6.
Верещак, О.
Позашкільна діяльність як педагогічна система та соціокультурне середовище // Рідна школа. – 2006. – № 12. – С. 32-35. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. 74.66
К 43 Кириченко-Стасюк, Л. П.
Соціокультурне виховання учнів початкової школи засобами українського фільклору : Автореферат дис. ... канд.пед. наук. Спец.13.00.05 - соціальна педагогіка / Л. П. Кириченко-Стасюк. – Луганськ, 2006. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
М69 Михайлова, О. С.
Соціокультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. Спец. 13.00.07 - теорія і методика виховання / О. С. Михайлова. – Дрогобич, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)

Запитання № 1525
Тетяна, ПОП-35. e-mail: tetyana.duzhak19@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему "Соціокультурне виховання учнів початкових класів". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Будник, О.
Соціокультурне виховання дітей і молоді в педагогічній спадщині М. Стельмаховича / О. Будник // Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня 2014 р.,м. Івано-Франківськ. – Ів.-Франківськ, 2014. – С. 27-29. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Гурлєва, Т. С.
Оздоровлення соціокультурного середовища дітей як психологічна проблема / Т. С. Гурлєва, О. О. Вовчик-Блакитна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 5. – С.54-56. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. 74.66
Д 40 Джексон, О. В.
Соціальне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах соціокультурного середовища недільної школи : Автореферат дис. ... канд. педадог. наук. Спец.13.00.05 - соціальна педагогіка / О. В. Джексон. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Гурлєва, Т. С.
Оздоровлення соціокультурного середовища дітей як психологічна проблема / Т. С. Гурлєва, О. О. Вовчик-Блакитна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 6. – С.32-34. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5.
Тітов, І.
Психологічні домінанти соціокультурного буття дошкільника / І. Тітов, О. Кравченко, Л. Москаленко // Особистісне становлення дитини: суб"єктний вимір: монографія / І.Тітов, О.Д.Кравченко, Л.С.Москаленко. – К., 2015. – С. 19 - 94. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Філос. – 1, Педагог. – 1)
6.
Верещак, О.
Позашкільна діяльність як педагогічна система та соціокультурне середовище // Рідна школа. – 2006. – № 12. – С. 32-35. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. 74.66
К 43 Кириченко-Стасюк, Л. П.
Соціокультурне виховання учнів початкової школи засобами українського фільклору : Автореферат дис. ... канд.пед. наук. Спец.13.00.05 - соціальна педагогіка / Л. П. Кириченко-Стасюк. – Луганськ, 2006. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
М69 Михайлова, О. С.
Соціокультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. Спец. 13.00.07 - теорія і методика виховання / О. С. Михайлова. – Дрогобич, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)

Запитання № 1524
Віталія, ПМЛсо-32. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи, на тему "Позакласна робота із світової літератури". Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.261.8
Р64 Позакласна робота з літератури. – К., 1986. – 160 с. кільк.прим.: 6 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 4)
2. 74.268.3
П 47 Позакласна робота із зарубіжної літератури / упоряд. Н.Жданова, І.Жеміоніс. – К., 2009. – 120 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 74.268.3(4 Укр)
Б67 Білецький, Д. М.
Позакласна і позашкільна робота з літератури : посібник для вчителів. – К., 1962. – 104 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2)
4. 74.268.3(0)
М 29 Мартинець, А. М.
Позакласна робота з зарубіжної літератури: посібник для вчителя. – К., 2004. – 144 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 74.268.2Англ
Б 12 Бабенко, Н. А.
Тексти для позакласного читання: 10-11 класи загальноосвітніх шкіл / Надія Андріївна Бабенко. – Х., 2007. – 112 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Боровик, О. І.
Подорож Літературним Всесвітом "Грані любові". Сценарій позакласного заходу / О. І. Боровик, Л. П. Мацкова, Н. Г. Стахова // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – № 12. – С. 16-20. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7. 74.200.585.00
В68 Волошина, Н. Й.
Уроки позакласного читання у старших класах: посібник для вчителя. – К., 1988. – 174 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 5)
8.
Грачова, Н.
Образ титана Прометея у світовій літературі. Урок позакласного читання. 8 клас // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 4. – С. 23 - 29. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Кашуба, Є.
Мрії бувають різні. За оповіданням Рея Бредбері "Усе літо в один день" та повістю Ірен Роздобудько "Арсен". Урок позакласного читання з елементами компаративістики, 6 клас // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 4. – С. 16 - 19. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Кашуба, Є.
На землі чи на небі. За оповіданням Федора Достоєвського "Хлопчик у Христа на ялинці" та Марка Черемшини"Сльоза". Урок позакласного читання, 6 клас // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 1. – С. 33 - 37. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11.
Кириченко, В.
Шарль Перро. "Спритна принцеса, або пригоди розумниці". Урок позакласного читання. Конспект уроку, 5-й клас // Всесвітня література в сучасній школі. – 2018. – № 10. – С. 11 - 13. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Орлова, О.
Чарівні помічники. Казки народів світу: [ позакласне читання] // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – № 6. – С. 25 - 28.
13.
Кашуба, Є.
"Чайка, що летить до біло-червоного маяка". Урок позакласного читання за повістю Анни Гавальди "35 кіло надії" // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 39 - 41. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
14.
Конєва, Т.
Шолом-Алейхем. "Пісня над піснями". Матеріали для уроку позакласного читання, 8 клас // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 6. – С. 6 - 8. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1523
Микола, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Учні Івана Золотоустого".Їхнє життя, творчість. Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Дорошенко, Ю.
Адвокатська практика святого. (Святий Іоан Золотоустий) / Ю. Дорошенко // Без догмату: релігійні магістралі [Текст] / Ю.О.Дорошенко. – К., 2012. – С. 571-578. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2.
Кріль, М.
Святитель Іоан Золотоустий : життя і діяльність у контексті епохи ( з приводу 1600-річчя смерті і 1570-річчя канонізації) / М. Кріль // Педагогічна думка. – 2008. – № 1. – С.23-26. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Мінець, Ю.
Діалог про життя Іоанна Хризостома Палладія Еленопольського : історія тексту та джерелознавча характеристика : [життя Іоанна Златоустого та історія церкви кін. ІV - поч. V ст.] / Ю. Мінець // Мандрівець. – 2009. – № 6. – С. 44-51.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Максутов, И. Х.
Хайдеггер и Злотоуст / И. Х. Максутов // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. – 2008. – № 4. – С.26-39. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Муравьев, А. В.
Msalyanutha 3. Иоанн Златоуст в Антиохии, движение акимитов и вопрос о содержании "мессалианской ереси" : [IV - нач. V в] / А. В. Муравьев // Вестник древней истории. – 2015. – № 1 Ел. – С. 66-86.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6.
Щербань, М. В.
Роль Іоанна Златоуста в історії християнства : богословський аспект / М. В. Щербань // Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки: колективна монографія / за ред. В.О.Балуха. – Чернівці, 2010. – С.18-38. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1522
Христина, ПМЛф-31. e-mail: xr.lesiv@gmail.com
Добрий день! Шукаю літературу до теми "Особливості рекламного тексту друкованої, телевізійної й Інтернет-реклами (на матеріалі польської та української мов)".Наперед дякую за допомогу!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
М»ясникова, Л.
Типи рекламного тексту // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 9, Частина 1. – С. 334 - 339. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Волосожар, С.
Особливості побудови рекламного тексту // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 9, Частина 1. – С. 299 - 305. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 88.59
Р18 Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. – Самара, 2001. – 752 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 65.2/4
Л42 Лейн, Р.
Реклама. – СПб., 2004. – 537 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1) 5. 65.42
Д40 Джефкінс, Ф.
Реклама: практ.посібник / Френк Джефкінс ; Доповнення і редакція Ядіна Д. – Пер. з 4-го англ. вид. – К., 2001. – 456 с. кільк.прим.: 10 (ЕК. – 2, КХ. – 8)
6. 65.2/4я73
Р69 Ромат, Е. В.
Реклама: учебник для студ. спец. "Маркетинг" / Евгений Викторович Ромат. – 3-е изд.,перераб. и доп.; Рек. МОН. – Киев; Харьков, 2010. – 480 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
7. 65.29
Р76 Росситер, Д. Р.
Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Росситер, Л. Перси. – СПб. , 2000. – 656 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
8. 65.050
У98 Уэллс, У.
Реклама: принципы и практика / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. – 2-е изд., испр. – СПб., 1999. – 736 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
9. 65.0я2
Р36 Реклама. Словник термінів. – К., 1998. – 206 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 88.59
Р36 Реклама: культурный контекст / Ред. Т.Э. Гринберг, М.В. Петрушко. – М., 2004. – 186 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
11. 65.42
В57 Владимирська, Г. О.
Реклама: навч. посіб. / Ганна Овсіївна Владимирська, Петро Олександрович. Володимирський. – Рек. МОН. – К. , 2006. – 334 с. кільк.прим.: 26 (КХ. – 22, ЗагЧЗ. – 1, ЕК. – 2, Гурт№5. – 1)
12. 81.0
Р 69 Романова, Т. П.
Современная слоганистика: учеб. пособие / Татьяна Павловна Романова. – Самара, 2013. – 192 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1521
Христина, ПМЛф-31. e-mail: xr.lesiv@gmail.com
Добрий день! Шукаю літературу до теми "Особливості рекламного тексту друкованої, телевізійної й Інтернет-реклами (на матеріалі польської та української мов)".Наперед дякую за допомогу!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
М»ясникова, Л.
Типи рекламного тексту // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 9, Частина 1. – С. 334 - 339. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Волосожар, С.
Особливості побудови рекламного тексту // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 9, Частина 1. – С. 299 - 305. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 88.59
Р18 Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. – Самара, 2001. – 752 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 65.2/4
Л42 Лейн, Р.
Реклама. – СПб., 2004. – 537 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1) 5. 65.42
Д40 Джефкінс, Ф.
Реклама: практ.посібник / Френк Джефкінс ; Доповнення і редакція Ядіна Д. – Пер. з 4-го англ. вид. – К., 2001. – 456 с. кільк.прим.: 10 (ЕК. – 2, КХ. – 8)
6. 65.2/4я73
Р69 Ромат, Е. В.
Реклама: учебник для студ. спец. "Маркетинг" / Евгений Викторович Ромат. – 3-е изд.,перераб. и доп.; Рек. МОН. – Киев; Харьков, 2010. – 480 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
7. 65.29
Р76 Росситер, Д. Р.
Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Росситер, Л. Перси. – СПб. , 2000. – 656 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
8. 65.050
У98 Уэллс, У.
Реклама: принципы и практика / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. – 2-е изд., испр. – СПб., 1999. – 736 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
9. 65.0я2
Р36 Реклама. Словник термінів. – К., 1998. – 206 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 88.59
Р36 Реклама: культурный контекст / Ред. Т.Э. Гринберг, М.В. Петрушко. – М., 2004. – 186 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
11. 65.42
В57 Владимирська, Г. О.
Реклама: навч. посіб. / Ганна Овсіївна Владимирська, Петро Олександрович. Володимирський. – Рек. МОН. – К. , 2006. – 334 с. кільк.прим.: 26 (КХ. – 22, ЗагЧЗ. – 1, ЕК. – 2, Гурт№5. – 1)
12. 81.0
Р 69 Романова, Т. П.
Современная слоганистика: учеб. пособие / Татьяна Павловна Романова. – Самара, 2013. – 192 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1520
Валентина, СОБ-31. e-mail: valentina75mostipan@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми:"Лікарські рослини Київської області". А точніше інформація по фізико-географічній території цього регіону або Лісостепу.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 42.143
М61 Мінарченко, В. М.
Атлас лікарських рослин України (хорологія, ресурси та охорона) / В. М. Мінарченко, І. А. Тимченко. – К. , 2002. – 172 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Прир. – 1, Бібл. – 1)
2. 57
Л56 Лікарські рослини і їх застосування / Харченко М. С., Карамишев А. М., Сила В. І., Володарський Л. Й. – К., 1981. – 232 с. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
3. 28.5
К29 Катіна, З. Ф.
Дикоростучі лікарські рослини УРСР / З. Ф. Катіна, Д. С. Івашин, М. І. Анісімова. – К. , 1965. – 309 с. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
4. 52.92
Н84 Носаль, І.
Від рослини - до людини: Розповіді про лікувальні та лікарські рослини України / І. Носаль. – К., 1993. – 606 с., іл. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
5. 28.5
Т88 Турубара, О. В.
Лікарські рослини Лівобережного Полісся: стан ресурсів, перспективи використання і охорона : Автореферат дис. ...канд. біолог. наук. Спец.03.00.05 - ботаніка / О. В. Турубара. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
6. 57
Х22 Харченко, М. С.
Лікарські рослини і їх застосування в народній медицині/ М. С. Харченко, В. І. Сила, Л. Й. Володарський. – К., 1971. – 336 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
7. 28.5
Б 48 Беркало, Л. О.
Зелені скарби України / Людмила Олександрівна Беркало. – Тернопіль , 2011. – 192 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 42.143
П27 Перевозченко, И. И.
Лекарственные растения / И. И. Перевозченко, Б. В. Заверуха, Т. Л. Андриенко. – К. , 1991. – 200 с., ил. кільк.прим.: 4 (Прир. – 3, Бібл. – 1)

Запитання № 1519
Марія, ММ-12. e-mail: maruvyslyuchka@gmail.com
Чому немає "Хрестоматії з музичної педагогіки" автор Кіндратюк Б.Д. у вільному доступі?
відповідь
Даної праці немає в переліку на сайті бібліотеки. Вона здана нещодавно і знаходиться на опрацюванні. Всі матеріали хрестоматій з"являються в розділі "Електронна бібліотека" в порядку черги, тому слідкуйте за обновленнями у вищезгаданому розділі.

Запитання № 1518
Надія, ПО-11м. e-mail: tverdohlibn3@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: Особливості діяльності асистента вчителя у процесі психолого-педагогічного супроводу учнів з порушенням аутичного спектру
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Білопола, В.
Організація роботи з дітьми з розладами аутичного спектра в умовах дитячого садка загального типу / В. Білопола // Практичний психолог: Дитячий садок. – 2015. – № 8. – С. 28 - 34. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
2.
Зайченко, Г.
Організація логопедичної роботи з дітьми із порушеннями аутичного спектра / Г. Зайченко // Дефектологія. – 2011. – № 3. – С. 21-23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Зайченко, Г. Д.
Діагностичний етап роботи вчителя-логопеда в таборі інтенсивної корекції для сімей, що виховують дітей із порушеннями аутичного спектра / Г. Д. Зайченко // Дефектологія. – 2012. – № 4. – С. 26-29. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4.
Когутяк, н.
"Розумію, що ви розумієте", або теорія психічного в дітей у нормі та при розладах аутичного спектора / н. Когутяк // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип.17. – С. 135 - 143. – (Серія: Філософські і психологічні науки)
5.
Скрипник, Т.
Концепція навчання та розвитку дітей із розладами аутичного спектра / Т. Скрипник // Дефектологія. – 2013. – № 2. – С. 7-11. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
Скрипник, Т.
Розлади аутичного спектра / Т. Скрипник // Психолог. – 2018. – № 3-4. – С. 78 - 83.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7.
Когутяк, Н. М.
Інклюзивна освіта дітей з розладами спектру аутизму як засіб профілактики їх соціальної дезадаптації / Н. М. Когутяк // Аксіопсихологія людської деструктивності : від анатомії до профілактики: монографія / за ред. З.С.Карпенко. – Ів.-Франківськ, 2016. – С. 142 - 153. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
8.
Островська, К. О.
Особливості соціальної компетентності у дітей з різним рівнем аутизму / К. О. Островська // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 5. – С. 52-56. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9.
Хворова, Г.
Індивідуальний супровід розвитку аутичної дитини - нова технологія педагогічної корекції аутизму / Г. Хворова // Дефектологія. – 2005. – № 3. – дефектологія. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Шинкаренко, В.
Навчання дітей з розладами спектра аутизму - реалії та перспективи / В. Шинкаренко // Інформаційний збірник. – 2013. – № 19-20-21. – С. 94-95. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1517
Ольга, ПО-41. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: «Вимоги до організації всерединішкільного контролю і регулювання». Наперед дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Кирильчук, Л.
Система внутрішньошкільного контролю і планування роботи школи // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 10. – С. 2-16. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Кирилюк, С.
Методи внутрішньошкільного контролю // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 3. – С. 11-20. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Петренко, Л.
Система внутрішньошкільного експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів // Освіта і управління. – 2006. – № 2. – С.83-90. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Положення про внутрішньошкільний контроль // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 10. – С.57-60. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 74.204
Л 13 Лаврук, В.
Внутрішньошкільний контроль: практичний порадник керівника школи. – К., 2006. – 128 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Дворницький, В.
Внутрішкільний контроль у системі освіти // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 8. – С. 24-35. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7.
Костенко, І.
Стимулювальна функція системи внутрішкільного контролю / І. Костенко // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 8. – С. 2-23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Озеров, О.
Проект "Внутрішкільний моніторинг" // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 8. – С. 36-70. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9.
Степаненко, Н.
Дієвість внутрішкільного контролю на сучасному етапі роботи школи: [організація початкової освіти] // Початкова школа. – 2011. – № 10. – С. 40-43. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Левчук, М.
Організація внутрішкільного контролю // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2010. – № 7-8. – С. 58-61. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 74.262.21
Г85 Гриневич, Г. Д.
Внутрішкільний контроль за викладанням математики. – К., 1964. – 124 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 74.204.2
Б81 Бондар, А. Д.
Організація внутрішкільного контролю. – К., 1958. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
13. 74.204
С21 Саух, М. П.
Педагогічне спостереження як метод внутрішкільного контролю. – К., 1965. – 80 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
14.
Степаненко, Н.
Дієвість внутрішкільного контролю на сучасному етапі роботи школи: [організація початкової освіти] // Початкова школа. – 2011. – № 10. – С. 40-43. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1516
Лілія, ПО-41. e-mail:
Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: «Ведення ділової документації в початкових класах». Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.204
Б37 Бегей, В. М.
Управління загальноосвітньою школою: навч. посібник / В. М. Бегей. – Ів.-Франківськ, 1996. – 251 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 2, Педагог. – 4)
2. 74.204
Б37 Бегей, В. М.
Управління загальноосвітньою школою / В. М. Бегей. – Львів, 1995. – 230 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3. 74.204
Б37 Бегей, В. М.
Управління загальноосвітньою школою [Текст] : монографія / В. М. Бегей. – Львів : ЛДУ, 1995. – 230 с. – 250,000
кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
4. 74.204
Л 84 Лунячек, В. Е.
Алгоритми управління школою / Вадим Едуардович Лунячек. – Х. : Основа, 2005. – 176 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; 7(31)). – 10,00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Прокопчук, О.
Нові документи: [ адміністративне управління школою] / О. Прокопчук // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2014. – № 12. – С. 78 - 79.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
6.
Перелік навчально-наочних посібників, електронних засобів навчального і загального призначення, обов`язкової ділової документації, шкільного обладнання рекомендованих МОН України : для використання в загальноосвітніх навчальних заладах // Інформаційний збірник. – 2005. – № 34-35-36. – С.3-48. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7.
Щодо обов»язкової ділової документації: Лист МОН України від 22.05.2015 р. № 1/9-285 // Інформаційний збірник. – 2015. – № 7. – С. 19. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1515
Микола, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: "Життя святого Кирила Олександрійського". Наперед щиро вдячний.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/498
2. https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Aleksandrijskij/
3. http://schedule.nrcu.gov.ua/img/src/IHTS/NEW/26_.doc
4. 63.3 (0)32
О-78 Острогорський, Г.
Історія Візантії : 3-є вид., доп. / Г. Острогорський. – Львів, 2002. – 608 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3 (0) 3
И90 История Византии. В 3 т. Т. 1 / Отв. ред. Удальцова З. В. – М., 1967. – 524 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, Іст. – 3)
6. 76.1
К13 Каждан, А. П.
Книга и писательв Византии / А. П. Каждан. – М., 1973. – 152 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 85.103(0)
К61 Колпакова, Г. С.
Искусство Византии. Ранний и средний периоды. / Галина Сергеевна Колпакова. – СПб., 2004. – 528 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
8. 2-36
Т80 Трух, А. Й.
Життя Святих: у 4-х кн. / А. Й. Трух. – 2-ге вид., випр. та доп. – Львів : Місіонер, 1997-1999. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 76.1
К13 Каждан, А. П.
Книга и писатель в Византии / А. П. Каждан. – М., 1973. – 152 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1514
Тетяна, СОМ(М)з-1. e-mail: Tatiana.Ivasyshyn@i.ua
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему: "Перетворення гомотетії для розвязування геометричних задач"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Баценко Т. Поворотна гомотетія//У світі математики.-К.,2015.-2 .-С. 1-10. Кільк. прим.1 (Заг.ч.з.-1)
2. Збірник геометричних задач /за заг. ред. Ф. П. Яремчука .-К.,1966 .-136 с. Кільк. прим. 1 (КХ.-1)
3. Антоненко М. І. Розв"язування геометричних задач:книжка для вчителя .-К.,1991 .-128 с. Кільк. прим. 6 (КХ-4, Заг.ч.з.-2)
4. Розв"язування геометричних задач у середній школі /за ред. Л. М. Лоповка .-К.,1972 .-262 с. Кільк. прим. 3 (КХ-3)
5. Геометричні перетворення площини:навч. посібник/колек. автор. В.Н. Боровик, І. В. Зайченко, М. М. Мурач, В. П. Яковець .-Суми,2003 .-504 с. Кільк. прим. 2 (КХ-2)
6. Семенович О.Ф., Коваленко В. Г. Геометричні перетворення площини.-К.,1993 .-112 с. Кільк. прим. 8 (КХ-5, Заг.ч.з.-3)
7. Аргунов Б. И. Преобразования плоскости:учеб. пособие для студ. -заоч.пед институтов (по курсу "Геометрия") .-М.,1976 .-80 с. Кільк. прим. 5 (КХ-4, Заг.ч.з.-1)
8. Хахамов Л. Р. Преобразования плоскости:пособие для учителей .-М.,1979 .-95 с. Кільк. прим. 5 (КХ-4, Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1513
Леся, ДОЛм 14. e-mail: polotskalesya@gmail.com
Доброго дня,мені цікавить теорія на магістерську роботу на тему "Формування художньо-продуктивної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами зображувальної діяльності"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Великолуцька О.Д. Нетрадиційні методики зображувальної діяльності: майстер-клас для батьків//Обдарована дитина.-2012.-№5 .-С. 48-53.
2. Міхальська І. Комплекс вправ для розвитку художнього мислення в учнів молодших класів//Мистецтво та освіта.-К.:Фенікс,2008.-1 .-С.27-38.
3. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі / за заг. ред. Г.В.Сухорукової, - К., 2010, - 376с. Кільк. прим. 11(КХ-7, Пед.-3, Коледж-1)
4. Біла І. Дитина відкриває навколишній світ:образотворчість //Дошкільне виховання.-2005.-№6 .-С.26-28 Кільк. прим.1 (Пед.-1)
5. Дронова О. Феномен дитячого малюнка//Дошкільне виховання.-2005.-№10 .-С.8-9 Кільк. прим.1 (Пед.-1)
6. Котляр Володимир Пилипович. Основи образотворчого мистецтва.Методика художнього виховання дітей [Текст]: навч. посібник .-Рек. МОН .-К.,2006 .-200 с.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. Кузенко Петро Ярославович. Підготовка майбутнього педагога до керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку [Текст]: навч.-метод.посібник .-Коломия,2010 .-160 с. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8. Ярмошенко О. Образотворча діяльність дошкільників//Дитячий садок. Управління.-К.,2018.-№10 .-С. 4 - 10. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. Удіна О.М. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності:Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.08 - дошкільна педагогіка .-К.,2008 .-20с. Кількість прим.: 1 (Наук.-1)
10. Костенко Т. Система роботи з навчання дітей 2 - 6 років образотворчої діяльності: [ Прод.; конспект занять]//Бібліотечка вихователя дитячого садка,2017.-№2 .-С. 113 - 128. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1512
Тетяна, ПОДО(з) - 32. e-mail: demko.tetyana12@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової "Оптимізація типів і структури уроків у початковій школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Романов О.М. Типи уроків - шпаргалка для вчителя//Інформатика в школі.-2014.-№10 .-С. 2-14. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. Атласюк Л. Структура уроку, основні методи та прийоми роботи, їх доцільність: [ навчальний курс "Малювання форм" у вальдорфській школі]//Початкова школа.-2016.-№11 .-С. 46 - 48. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3. Варзацька Л. Дидактичні цілі, типи, структура уроків української мови і мовлення//Диво Слово.-2011.-№6 .-С. 9 - 15. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. Вашуленко О. Типи і структура уроків навчання грамоти (читання)//Початкова школа.-К.,2014.-№12 .-С. 5-9.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5. Левіної І., Антипова Т., Третьякова Л. Структура уроку, основні методи та прийоми на уроці, їх доцільність: [ уроки рукоділля: зав"язування повітряних петель, в"язання, вишивка хрестиком]//Початкова школа.-2017.-№3 .-С. 44 - 48. Кільк. прим.-1 (Пед.-1)
6. Маркова І.С. Типологія та структура уроків: від теорії до практики//Математика в школах України.-Харків:Основа,2015.-№28-29 .-С. 4-22. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. Светлова Т.В. Типологія уроків. Структура сучасного уроку.//Математика в школах України.-Харків:Основа,2012.-№27 .-С. 10-12.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Бабаніна І. Урок-подорож з математики та трудового навчання з елементами гри//Початкова школа.-2012.-№2 .-С. 28-30.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. Пентилюк М. Сучасні підходи до типології уроків//Диво Слово.-2008.-№6 .-С.2-5. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
10. Варзацька Л. Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної мовної освіти//Диво Слово.-2013.-№11 .-С. 2 - 4. Кільк. прим.1 (Заг.ч.з.-1)
11. Чайка В. М. Основи дидактики:навчальний посібник .-Рек. МОН .-К.:Академвидав,2011 .-240с. Кільк. прим. 1 (КХ-22, Заг.ч.з.-3, Пед.-3, Коледж-2 )

Запитання № 1511
Вікторія, ДО11. e-mail: lutsivsun@gmail.com
Допоможіть знайти літературу на тему:"Культура Київської держави та Галича.Образотворче мистецтво Галича".Потрібно терміново!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Ісаєвич Я.
Галицько-Волинське князівство в кінці ХІІІ - на початку ХІV ст. Культура галицько-волинських земель княжої доби//Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу [Текст]: матеріали Міжнародної ювілейної наук. конференції..-Ів.-Франківськ- Галич,2006 .-С.13-21.Кільк. прим. 2 (Іст.-1Філос.-1)
2. Ісаєвич Я.
Культура галицько-волинських земель: доба Середньовіччя//Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції: тези доповідей та повідомлень.-Львів,1993 .-С. 3-5.Кільк. прим. 2 (Іст.-2)
3. Кікава Т.
Культура Русі-України у другій половині ХІ - першій половині ХІІІ ст.: [ історія України ,7 клас]//Історія в рідній школі.-2017.-№5 .-С.14 - 20. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4. 63.3(4Рос)4
Л65 Лихачев, Д. С.
Культура русского народа X - XVII вв. / Д. С. Лихачев. – М., 1961. – 120 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
5. 63.3(2)4
Р93 Рыбаков, Б. А.
Из истории культуры Древней Руси. Исследования и заметки. [Текст] / Б. А. Рыбаков. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 240 с. кільк.прим.: 4 (Іст. – 2, КХ. – 2)
6. 63.3(4Рос)2
Р93 Рыбаков, Б. А.
Культура Древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М. , 1956. – 154 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7.
Коваль, І.
Культурно-мистецька діяльність монастирів Галицько-Волинської Русі ХІ-ХІІІ століть / І. Коваль, І. Миронюк // Сучасна археологія княжого Галича і Галицької землі: монографія / І.Коваль, І.Миронюк. – Ів.-Франківськ, 2015. – С. 291-308.
8. 63.3(4Укр)43
К 56 Коваль, І.
Стародавній Галич: цивілізація відома і таємнича / Ігор Коваль, .Косило М, .Миронюк. І. – Ів.-Франківськ, 2010. – 464 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
9. 63.3(4Укр)43
Г 15 Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції: тези доповідей та повідомлень. – Львів, 1993. – 235 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
10. 85.10
М69 Михайлова, Р. Д.
Художня культура Галицько-Волинської Русі : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства. Спец.26.00.01- теорія та історія культури / Р. Д. Михайлова. – К., 2006. – 40с. кільк.прим.: 1(Наук)
11. 85.146.56
П20 Патріарх, Д.
Іконопис Західної України Х11-ХV ст. / Димитрій (Ярема) Патріарх. – Львів, 2005. – 505 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
12. 85.143(4Укр)
С79 Степовик, Д. В.
Історія української ікони Х-ХХ століть / Д. В. Степовик. – К., 1996. – 438 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)

Запитання № 1510
Борис, БМ 52. e-mail: borysborys94@ukr.net
Доброго дня!
Скажіть будь ласка, чи є у Ваших фондах література на тему: "Роль сім*ї у збереженні сімейних цінностей"
Щиро дякую)))
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Виховні можливості сім"ї як фактор формування шлюбно-сімейних уявлень у молоді//Соціальна педагогіка.-К.:ЦНЛ,2006 .-С.258-270.Кільк. прим. 16 (КХ-8, Заг.ч.з-4,Пед.-4)
2. Психологія сімейних взаємин:навч. посібник/за заг. ред. М.С. Корольчука .-К.,2010 .-296 с. Кільк. прим. 11 (КХ-4, Філос.-4, Пед.-2, Гурт.-1)
3. Войтко В.І. Етика сімейних відносин.-К.,1981 .-70 с. Кільк. прим. 1 (КХ-1)
4. Ворон М. Особливості сімейних відносин: [жіночий погляд на проблеми сучасної сім"ї]//Відкритий урок. Розробки, технології, досвід.-2013.-№10 .-С. 84-85. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. Сім"я - територія без насильства: науково-методичний збірник.-Ів.-Франківськ:Третяк І.Я.,2010 - 172с. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6. Ярема Н. Особливості виховання сімейних цінностей в духовно-моральному формуванні учнів//Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика.-Ів.-Франківськ:НАІР,2017.-№26 .-С. 62 - 66.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. Брюханова А. Сім"я як система//Відкритий урок. Розробки, технології, досвід.-К.:"Плеяди",2008.-9 .-С.69-70. Кільк прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Бутенко О. Сім"я - провідна виховна інституція : історичний аспект//Рідна школа.-К.,2009.-1 .-С.73-75. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. Верхоляк М. Сучасна українська сім"я як об"єкт соціально-педагогічної роботи.//Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці: збірник наукових праць..-Ів.-Франківськ,2005 .-С. 272-278 . Кільк. прим. 8 (Пед.-2, Заг.-2КХ-4)
10. Кутнякова І.С. Сім"я як об"єкт соціально-педагогічного впливу//Соціальна педагогіка: теорія і практика.-2009.-№4 .-С.60-65. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
11. Хархан Г.Д. Виховання сім"янина в педагогічній спадщині А.С.Макаренка//Соціальна педагогіка: теорія і практика,2010.-№1.-С.66-71.
12. Вовчик-Блакитна М. В. Сімейне виховання. Юнацтво.-К.,1982 .-144 с. Кільк. прим. 8 (КХ-6, Пед.-2)
13. Ушинський К. Д. Про сімейне виховання.-К.,1974 .-152 с. - Кільк. прим. 7 (КХ-5 Пед.-2)
14. Хлопоніна Н.Є. Узгодженість сімейних цінностей як показник сімейного благополуччя подружжя//Вісник КНУ: Соціологія, психологія, педагогіка.-2006.-№26 .-С.53-59.

Запитання № 1509
Тетяна, ПОДО(з) - 32. e-mail: demko.tetyana12@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової "Оптимізація типів і структури уроків у початковій школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Романов О.М. Типи уроків - шпаргалка для вчителя//Інформатика в школі.-2014.-№10 .-С. 2-14. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. Атласюк Л. Структура уроку, основні методи та прийоми роботи, їх доцільність: [ навчальний курс "Малювання форм" у вальдорфській школі]//Початкова школа.-2016.-№11 .-С. 46 - 48. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3. Варзацька Л. Дидактичні цілі, типи, структура уроків української мови і мовлення//Диво Слово.-2011.-№6 .-С. 9 - 15. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4. Вашуленко О. Типи і структура уроків навчання грамоти (читання)//Початкова школа.-К.,2014.-№12 .-С. 5-9.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5. Левіної І., Антипова Т., Третьякова Л. Структура уроку, основні методи та прийоми на уроці, їх доцільність: [ уроки рукоділля: зав"язування повітряних петель, в"язання, вишивка хрестиком]//Початкова школа.-2017.-№3 .-С. 44 - 48. Кільк. прим.-1 (Пед.-1)
6. Маркова І.С. Типологія та структура уроків: від теорії до практики//Математика в школах України.-Харків:Основа,2015.-№28-29 .-С. 4-22. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
7. Светлова Т.В. Типологія уроків. Структура сучасного уроку.//Математика в школах України.-Харків:Основа,2012.-№27 .-С. 10-12.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. Бабаніна І. Урок-подорож з математики та трудового навчання з елементами гри//Початкова школа.-2012.-№2 .-С. 28-30.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. Пентилюк М. Сучасні підходи до типології уроків//Диво Слово.-2008.-№6 .-С.2-5. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
10. Варзацька Л. Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної мовної освіти//Диво Слово.-2013.-№11 .-С. 2 - 4. Кільк. прим.1 (Заг.ч.з.-1)
11. Чайка В. М. Основи дидактики:навчальний посібник .-Рек. МОН .-К.:Академвидав,2011 .-240с. Кільк. прим. 1 (КХ-22, Заг.ч.з.-3, Пед.-3, Коледж-2 )

Запитання № 1508
Андрій, . e-mail:
Політична соціологія М.Вебера
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 60.51(4Г)
Г14 Гайденко, П. П.
История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский ренесанс / П. П. Гайденко, Ю. Н. Давыдов. – М. : Политиздат, 1991. – 367 с. – 1,60
кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)

2. 66.07я73
А 86 Артемов, Г. П.
Политическая социология: Учеб.пособие. / Георгий Петрович Артемов. – М. : Логос, 2002. – 280 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 2)
3.
Зенкин, С.
Синтетический паровоз (О статье С. Козлова "Крушение поезда. транспортная метафорика Макса Вебера"."НЛО". № 71) / С. Зенкин // Новое литературное обозрение. – 2006. – № 2. – С.147-165 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Троицкий, К. Е.
Переоценка ценностей в аксиологической мысли М. Вебера / К. Е. Троицкий // Вопросы философии. – 2013. – № 4. – С. 154-163. Кільк. прим. 1 (Філос)
5.
Цокур, Є. Г.
Проблема визначення джерел владної легітимності в теоріях М. Вебера та Д. Істона / Є. Г. Цокур // Трибуна. – 2009. – № 9-10. – С. 30-32. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Чорний, А.
Порівняльний аналіз принципів політичної діяльності у концепціях Х. Арендт та М. Вебера / А. Чорний // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія [Текст]. – Ужгород, 2006. – Вип. 3. – С. 12-21. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
1 (Філос)
7.
Федотова, В. Г.
Православие , Вебер и новый русский капитализм / В. Г. Федотова, Ш. кросс // Общественные науки и современность. – 2006. – № 2. – С.41-52 Кільк. прим. 1 (Іст.)
8.
Сорокопуд, М.
Чисті типи політичного лідерства у теорії М.Вебера / М. Сорокопуд // Вісник Львівського університету [Текст]: зб. наук.праць. – Львів, 2015. – вип. 7. – С. 85 - 92. – (Філософсько-політологічні студії) Кільк. прим. 1 (Філос)
9.
Матвієнків, С. М.
Політична соціологія [Текст]: методичні рекомендації для студентів Ін-ту історії, політології і міжнародних відносин ( спец. "Політологія") / С. М. Матвієнків, В. Ю. Штерн. – Ів.-Франківськ : Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2014. – 32с. кільк.прим.: 33 (Іст. – 10, МВ. – 3, КХ. – 20)
10. 60.5я73
З-38 Захарченко, В. М.
Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) [Текст] : навч. посібник / В. М. Захарченко, О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1993. – 336 с. кільк.прим.: 78 (КХ. – 66, ЗагЧЗ. – 7, Філос. – 3, Туризм. – 2)
11.
Ворнцов, А. В.
Теория капитализма Макса Вебера и ее методологическое значение / А. В. Ворнцов, И. А. громов // Социс. – 2007. – № 1. – С.140 - 150 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 60.5
В26 Вебер, М.
Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Макс Вебер ; пер.з нім. О. Погорілого. – К. : Основи, 1998. – 534 с. кільк.прим.: 12 (Філос. – 7, КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 2)

Запитання № 1507
Іванна, ПОДО-11. e-mail:
Підкажіть будь ласка літературу на тему: Музична шкільна освіта в Західнвй Європі, США, Японії
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. Також рекомендуємо звернутись до читального залу інституту мистецтв.
1. 85.31я73
М 69 Михайличенко, О. В.
Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія [Текст] : навч. посіб. для студ. музичних спец. / Олег Володимирович. Михайличенко. – Суми : Наука, 2004. – 210 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
2. 85.31я73
Р 78 Ростовський, О. Я.
Теорія і методика музичної освіти: навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 640 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
3. 85.31
Ч 48 Черкасов, В. Ф.
Теорія і методика музичної освіти: підручник / Володимир Федорович Черкасов. – Рек. МОН. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – 528 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)

Запитання № 1506
Микола, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Добридень! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Євсевій Кесарійський, життя і діяльність, твори". Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні матеріали і ознайомитись із інформацією про Кесарійського. На жаль, наша бібліографія не містить записів пов»язаних із Євсевієм Кесарійським, тому подаємо вам посилання на електронні сторінки. Також ви можете самостійно скористатись каталогом, або завітати до бібліотеки та пошукати потрібний матеріал в збірниках праць про Середньовіччя в читальному залі суспільних наук, чи в філософському читальному залі.
1. https://studopedia.info/1-13467.html
2. http://www.asd.in.ua/archives/1188337465
3. http://history.org.ua/JournALL/geo/11/11.pdf

Запитання № 1505
Назарій, . e-mail: nazari199916@gmail.com
Підкажіть будь ласка літературу до курсової роботи на тему:УГКЦ в умовах Революції гідності
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Єгрешій, О.
Церква і Євромайдан: громадянський чин і душпастирська місія / О. Єгрешій // Український Євромайдан. Прикарпатський вимір / за ред. М.Кугутяка. – Ів.-Франківськ, 2016. – С. 655-673. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 86.375
Ш 37 Шевчук
У паломництві до гідності та свободи: Пастирське слово Блаженнішого Святослава до вірних УГКЦ і всіх людей доброї волі, грудень 2013 - грудень 2014 / Шевчук, Святослав Блаженніший. – Жовква : Місіонер, 2015. – 224 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3. 66.3(4Укр)
М 14 Майдан Гідності! (Пам»яті "Небесної сотні") / упоряд. С. Козак. – К. : Бібліотека газети "Літературна Україна", 2014. – 204 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 66.3(4Укр)
М 14 Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка / За заг. ред. д. філос. н. Филипович Л. О. і канд. філос. н. Горкуші О. В. – К. , 2014. – 656 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Кисельов, О.
Діяльність Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій під час Революції гідності / О. Кисельов // Історія релігій в Україні [Текст]: науковий щорічник 2015 рік / Упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів, 2015. – Книга 1. – С. 576 - 593. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. 66.3(4Укр)
Т 51 Токмань, Г.
Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 2-е вид., випр. і доп. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2015. – 104 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 323(477)
Т 65 Трайдакало, О.
Майдан. Погляд зсередини / Олег Трайдакало. – К., 2018. – 320 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Филипович, Л.
Релігія як складова соціально-політичних процесів: український контекст (Євромайдан) / Л. Филипович // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Львів, 2014. – Книга 2. – С. 254 - 261. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9.
Филипович, Л.
Голос церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013 - 2014 років / Л. Филипович, О. Горкуша // Філософська думка. – 2016. – № 4. – С. 87 - 103. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1504
Назарій, . e-mail: nazari199916@gmail.com
Підкажіть будь ласка літературу до курсової роботи на тему:УГКЦ в умовах Революції гідності
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Єгрешій, О.
Церква і Євромайдан: громадянський чин і душпастирська місія / О. Єгрешій // Український Євромайдан. Прикарпатський вимір / за ред. М.Кугутяка. – Ів.-Франківськ, 2016. – С. 655-673. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 86.375
Ш 37 Шевчук
У паломництві до гідності та свободи: Пастирське слово Блаженнішого Святослава до вірних УГКЦ і всіх людей доброї волі, грудень 2013 - грудень 2014 / Шевчук, Святослав Блаженніший. – Жовква : Місіонер, 2015. – 224 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3. 66.3(4Укр)
М 14 Майдан Гідності! (Пам»яті "Небесної сотні") / упоряд. С. Козак. – К. : Бібліотека газети "Літературна Україна", 2014. – 204 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 66.3(4Укр)
М 14 Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка / За заг. ред. д. філос. н. Филипович Л. О. і канд. філос. н. Горкуші О. В. – К. , 2014. – 656 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Кисельов, О.
Діяльність Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій під час Революції гідності / О. Кисельов // Історія релігій в Україні [Текст]: науковий щорічник 2015 рік / Упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів, 2015. – Книга 1. – С. 576 - 593. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. 66.3(4Укр)
Т 51 Токмань, Г.
Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 2-е вид., випр. і доп. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2015. – 104 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 323(477)
Т 65 Трайдакало, О.
Майдан. Погляд зсередини / Олег Трайдакало. – К., 2018. – 320 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Филипович, Л.
Релігія як складова соціально-політичних процесів: український контекст (Євромайдан) / Л. Филипович // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Львів, 2014. – Книга 2. – С. 254 - 261. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9.
Филипович, Л.
Голос церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013 - 2014 років / Л. Филипович, О. Горкуша // Філософська думка. – 2016. – № 4. – С. 87 - 103. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1503
Назарій, . e-mail: nazari199916@gmail.com
Підкажіть будь ласка літературу до курсової роботи на тему:
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1502
Ростислав, П-41. e-mail:
Підкажіть будь ласка літературу до курсової роботи на тему: "Моделі взаємовідносин влади та армії: світовий досвід та сучасна Україна". Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року" : Указ Президента України від 22 березня 2017 року № 73/2017 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 27. – С. 11-12. Кільк. прим. 1 (Юрид-1)
2.
Збройні сили України : поступ реформ - 2017 // Військо України. – 2017. – № 12. – С. 2-8.Кільк. прим. 1 (Туризм.-1)
3.
Гарькавий, Є. М.
Розбудова Збройних Сил в контексті трансформації сектору безпеки України / Є. М. Гарькавий // Гілея. – 2014. – № 5. – С. 483-487. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
4.
Перепелиця, Г. М.
Будівництво Збройних Сил / Г. М. Перепелиця // Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) [Текст] : монографія / Н.П.Барановська, В.Ф.Верстюк, С.В.Віднянський та ін., під ред. В.М.Литвина. – К., 2001. – С. 533-583. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Вєтров, В. І.
Резерв оборони : [система комлектування армії] / В. І. Вєтров, О. В. Вранешич // Оборонний вісник. – 2017. – № 6. – С. 28-32. Кільк. прим. 1 (Туризм.-1)
6.
Забезпечення обороноздатності // Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки" [Текст]. – К., 2014. – С. 32-44. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Проблеми реформування Збройних Сил України // Погляд на безпеку України у контексті сучасної геополітики: аспекти державного управління [Текст]: монографія. / М.І.Шпура, І.В.Романов, Ф.В.Саганюк та інш. – К., 2006. – С. 100 - 134. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8.
Тищук, Є.
Безцінний досвід найсильнішої армії світу : [про українсько-американські військові навчання "Сі бриз-2015"] / Є. Тищук // Віче. – 2015. – № 19-20. – С. 49-51.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9.
Кравчук, М. В.
Держава та армія УНР в період тимчасового уряду та їх правове закріплення / М. В. Кравчук // Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Випуск 48. – С.69-76. Кільк. прим. 1 (Юрид-1)

Запитання № 1501
Оксана, . e-mail:
педагогічне спілкування як творчість
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Вакульчук, М. В.
Майстерність та культура педагогічного спілкування в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / М. В. Вакульчук // Актуальні питання культурології [Текст] : альманах наукового то-ства "Афіна" кафедри ку-логії: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Культуротворчий потенціал молоді і перспективи культурної інтеграції людства у ХХІ . – Рівне, 2007. – Випуск 5. – С. 69-72.
2.
Волкова, Н. П.
Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації / Н. П. Волкова // Професійно-педагогічна комунікація [Текст] / Н.П.Волкова. – К., 2006. – С.26-60. кільк.прим.: 107 (КХ. – 100, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 4, Гурт№5. – 1)
3. 74.202.4
К 56 Коваль, С. Б.
Розвивальне педагогічне спілкування / С. Б. Коваль ; Ред. Бойчук О. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 45 с. – 1.00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Тарашевська, О.
Комунікативна культура педагога - запорука успіху: [тренінг для педагогів] / О. Тарашевська, І. Цісар // Дошкільне виховання. – 2014. – № 11. – С. 28-29.
5.
Лемко, Г.
Роль соціального педагога у формуванні комунікативної культури підлітків / Г. Лемко // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2013. – вип. XLIX. – С. 317-320. – (Педагогіка)
6.
Майстерність педагогічного спілкування // Педагогічна майстерність [Текст]. – К., 2004. – С.112-129
7.
Філоненко, М. М.
Майстерність педагогічного спілкування / М. М. Філоненко // Психологія спілкування [Текст] / М.М.Філоненко. – К., 2008. – С.151-180.
8. 74.00
К 60 Колесникова, И. А.
Коммуникативная деятельность педагога [Текст] : учеб. пособник / Ирина Аполлоновна. Колесникова ; под ред. В.А. Сластёнина. – М. : Академия, 2007. – 336 с. – 74,00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 74.00
Г 94 Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Текст] : науково-методичний посібник для вчителів / за ред. С.О.Мусатова. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 96 с. – 20,00
кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Смирнов, С. Д.
Педагогическая деятельность и педагогическое общение / С. Д. Смирнов // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2011. – № 3. – С. 5-18. Кільк. прим. (Філос.-1)
11.
Опаленик, О. В.
Педагогічна комунікація як основа педагогічної майстерності // Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу: Матеріали міднар.наук.конф. – Ужгород, 2004. – С.97-101.
12.
Педагогічна комунікація : психологічні витоки та гуманістичне значення // Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Текст] : науково-методичний посібник для вчителів / за ред. С.О.Мусатова. – К., 2008. – С.6-16. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1500
Оксана, . e-mail:
педагогічне спілкування як творчість
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Вакульчук, М. В.
Майстерність та культура педагогічного спілкування в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / М. В. Вакульчук // Актуальні питання культурології [Текст] : альманах наукового то-ства "Афіна" кафедри ку-логії: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Культуротворчий потенціал молоді і перспективи культурної інтеграції людства у ХХІ . – Рівне, 2007. – Випуск 5. – С. 69-72.
2.
Волкова, Н. П.
Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації / Н. П. Волкова // Професійно-педагогічна комунікація [Текст] / Н.П.Волкова. – К., 2006. – С.26-60. кільк.прим.: 107 (КХ. – 100, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 4, Гурт№5. – 1)
3. 74.202.4
К 56 Коваль, С. Б.
Розвивальне педагогічне спілкування / С. Б. Коваль ; Ред. Бойчук О. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 45 с. – 1.00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Тарашевська, О.
Комунікативна культура педагога - запорука успіху: [тренінг для педагогів] / О. Тарашевська, І. Цісар // Дошкільне виховання. – 2014. – № 11. – С. 28-29.
5.
Лемко, Г.
Роль соціального педагога у формуванні комунікативної культури підлітків / Г. Лемко // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2013. – вип. XLIX. – С. 317-320. – (Педагогіка)
6.
Майстерність педагогічного спілкування // Педагогічна майстерність [Текст]. – К., 2004. – С.112-129
7.
Філоненко, М. М.
Майстерність педагогічного спілкування / М. М. Філоненко // Психологія спілкування [Текст] / М.М.Філоненко. – К., 2008. – С.151-180.
8. 74.00
К 60 Колесникова, И. А.
Коммуникативная деятельность педагога [Текст] : учеб. пособник / Ирина Аполлоновна. Колесникова ; под ред. В.А. Сластёнина. – М. : Академия, 2007. – 336 с. – 74,00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 74.00
Г 94 Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Текст] : науково-методичний посібник для вчителів / за ред. С.О.Мусатова. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 96 с. – 20,00
кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Смирнов, С. Д.
Педагогическая деятельность и педагогическое общение / С. Д. Смирнов // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2011. – № 3. – С. 5-18. Кільк. прим. (Філос.-1)
11.
Опаленик, О. В.
Педагогічна комунікація як основа педагогічної майстерності // Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу: Матеріали міднар.наук.конф. – Ужгород, 2004. – С.97-101.
12.
Педагогічна комунікація : психологічні витоки та гуманістичне значення // Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Текст] : науково-методичний посібник для вчителів / за ред. С.О.Мусатова. – К., 2008. – С.6-16. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1499
Іван , 33. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу по Івана-Мирослава Любачівського
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 86.2
Б 68 Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. Кн. 1 - 4. – Рим, 1987. – 138 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2.
Гаврилів, Б.
Мирослав-Іван Любачівський (1914 - 2000) : [митрополит УГКЦ родом з м. Долини] / Б. Гаврилів, І. Миронюк // Історичні постаті Івано-Франківщини. / Б.Гаврилів, І.Миронюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 98.
3. 86.377.1
Г 80 Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців: матеріали Всеукр. наук.конф., м.Коломия, 18 жовтня 2013 р. / наук.ред. Я.Ткачук, А.Королько. – Коломия : Вік, 2013. – 216 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Філос. – 1)
4. 86.377
М30 Марчук, В.
Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис / Василь Марчук. – Ів.-Франківськ : Плай, 2001. – 164 с. кільк.прим.: 6 (Філос. – 3, КХ. – 3)
9. Марчук В.
Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України XX ст. [Текст] .-Ів.-Франківськ:Плай,2004 .-464 с. Кільк. прим. 52 (Заг.ч.з.-2, Філос.- 2, Гурт.- 1, Коломия- 1, КХ- 46)
5. 63.3(4Укр)я2
Е 61 Рубльова Н. С. Любачівський Мирослав-Іван // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т.6 : Ла-Мі / редкол.:В.А.Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2009. – С. 373 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. "Катакомбна церква" (двадцятиліттю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля присвячується) [Текст]: статті і матеріали/ред. кол.: З.Білик, Я.Дашкевич, О.Киричук та ін.-Львів:Вид-во Львівського музею історії релігії "Логос",2009 .-140 с. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7. Мудрий Софрон, Владика, ЧСВВ..Нарис історії Церкви в Україні [Текст].-Жовква:Місіонер,2010, - 544с.

Запитання № 1498
Іван , 33. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу по Івана-Мирослава Любачівського
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 86.2
Б 68 Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. Кн. 1 - 4. – Рим, 1987. – 138 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2.
Гаврилів, Б.
Мирослав-Іван Любачівський (1914 - 2000) : [митрополит УГКЦ родом з м. Долини] / Б. Гаврилів, І. Миронюк // Історичні постаті Івано-Франківщини. / Б.Гаврилів, І.Миронюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 98.
3. 86.377.1
Г 80 Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців: матеріали Всеукр. наук.конф., м.Коломия, 18 жовтня 2013 р. / наук.ред. Я.Ткачук, А.Королько. – Коломия : Вік, 2013. – 216 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Філос. – 1)
4. 86.377
М30 Марчук, В.
Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис / Василь Марчук. – Ів.-Франківськ : Плай, 2001. – 164 с. кільк.прим.: 6 (Філос. – 3, КХ. – 3)
9. Марчук В.
Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України XX ст. [Текст] .-Ів.-Франківськ:Плай,2004 .-464 с. Кільк. прим. 52 (Заг.ч.з.-2, Філос.- 2, Гурт.- 1, Коломия- 1, КХ- 46)
5. 63.3(4Укр)я2
Е 61 Рубльова Н. С. Любачівський Мирослав-Іван // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т.6 : Ла-Мі / редкол.:В.А.Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2009. – С. 373 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. "Катакомбна церква" (двадцятиліттю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля присвячується) [Текст]: статті і матеріали/ред. кол.: З.Білик, Я.Дашкевич, О.Киричук та ін.-Львів:Вид-во Львівського музею історії релігії "Логос",2009 .-140 с. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7. Мудрий Софрон, Владика, ЧСВВ..Нарис історії Церкви в Україні [Текст].-Жовква:Місіонер,2010, - 544с.

Запитання № 1497
Іван , 33. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу по Івана-Мирослава Любачівського
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 86.2
Б 68 Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. Кн. 1 - 4. – Рим, 1987. – 138 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2.
Гаврилів, Б.
Мирослав-Іван Любачівський (1914 - 2000) : [митрополит УГКЦ родом з м. Долини] / Б. Гаврилів, І. Миронюк // Історичні постаті Івано-Франківщини. / Б.Гаврилів, І.Миронюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 98.
3. 86.377.1
Г 80 Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців: матеріали Всеукр. наук.конф., м.Коломия, 18 жовтня 2013 р. / наук.ред. Я.Ткачук, А.Королько. – Коломия : Вік, 2013. – 216 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Філос. – 1)
4. 86.377
М30 Марчук, В.
Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис / Василь Марчук. – Ів.-Франківськ : Плай, 2001. – 164 с. кільк.прим.: 6 (Філос. – 3, КХ. – 3)
9. Марчук В.
Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України XX ст. [Текст] .-Ів.-Франківськ:Плай,2004 .-464 с. Кільк. прим. 52 (Заг.ч.з.-2, Філос.- 2, Гурт.- 1, Коломия- 1, КХ- 46)
5. 63.3(4Укр)я2
Е 61 Рубльова Н. С. Любачівський Мирослав-Іван // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т.6 : Ла-Мі / редкол.:В.А.Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2009. – С. 373 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. "Катакомбна церква" (двадцятиліттю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля присвячується) [Текст]: статті і матеріали/ред. кол.: З.Білик, Я.Дашкевич, О.Киричук та ін.-Львів:Вид-во Львівського музею історії релігії "Логос",2009 .-140 с. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7. Мудрий Софрон, Владика, ЧСВВ..Нарис історії Церкви в Україні [Текст].-Жовква:Місіонер,2010, - 544с.

Запитання № 1496
Іван , 33. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу по Івана-Мирослава Любачівського
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 86.2
Б 68 Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. Кн. 1 - 4. – Рим, 1987. – 138 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2.
Гаврилів, Б.
Мирослав-Іван Любачівський (1914 - 2000) : [митрополит УГКЦ родом з м. Долини] / Б. Гаврилів, І. Миронюк // Історичні постаті Івано-Франківщини. / Б.Гаврилів, І.Миронюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 98.
3. 86.377.1
Г 80 Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців: матеріали Всеукр. наук.конф., м.Коломия, 18 жовтня 2013 р. / наук.ред. Я.Ткачук, А.Королько. – Коломия : Вік, 2013. – 216 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Філос. – 1)
4. 86.377
М30 Марчук, В.
Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис / Василь Марчук. – Ів.-Франківськ : Плай, 2001. – 164 с. кільк.прим.: 6 (Філос. – 3, КХ. – 3)
5. 63.3(4Укр)я2
Е 61 Рубльова Н. С. Любачівський Мирослав-Іван // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т.6 : Ла-Мі / редкол.:В.А.Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2009. – С. 373 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1495
Іван , 33. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу по Івана-Мирослава Любачівського
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 86.2
Б 68 Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. Кн. 1 - 4. – Рим, 1987. – 138 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2.
Гаврилів, Б.
Мирослав-Іван Любачівський (1914 - 2000) : [митрополит УГКЦ родом з м. Долини] / Б. Гаврилів, І. Миронюк // Історичні постаті Івано-Франківщини. / Б.Гаврилів, І.Миронюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 98.
3. 86.377.1
Г 80 Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців: матеріали Всеукр. наук.конф., м.Коломия, 18 жовтня 2013 р. / наук.ред. Я.Ткачук, А.Королько. – Коломия : Вік, 2013. – 216 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Філос. – 1)
4. 86.377
М30 Марчук, В.
Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис / Василь Марчук. – Ів.-Франківськ : Плай, 2001. – 164 с. кільк.прим.: 6 (Філос. – 3, КХ. – 3)
5. 63.3(4Укр)я2
Е 61 Рубльова Н. С. Любачівський Мирослав-Іван // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т.6 : Ла-Мі / редкол.:В.А.Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2009. – С. 373 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1494
Роман, . e-mail:
Допоможіть підібрати літературу по темі"Перший Ватиканський Собор"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.Також рекомендуємо звернутись в читальний зал філософського факультету (Ауд. 509, 5 поверх)
1. 86.37
Л72 Лозинский, С. Г.
История папства / С. Г. Лозинский. – 3-е изд. – М., 1986. – 382 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
Краткие очерки истории папства / М. М. Шейнман. – М., 1952. – 192 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
3. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 2-х т. Т. 1 : А - К / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1993. – 863 с. – 13.17
кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х т. Т. 2 : Л - С / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1995. – 671 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х т. Т. 3 : Т - Я / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1995. – 783 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. 86.37
Г69 Горичева, Т.
Христианство и современный мир / Т. Горичева. – СПб., 1996. – 298 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
7. 2-9
Б38 Бедуел, Г.
Історія Церкви / Г. Бедуел. – Львів , 2000. – 296 с.кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
8. 86.37
Ч75 Чобич, С.
Історія християнської церкви: в 2-х ч. / С. Чобич. – Львів , 1998. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 86.37
Ф19 Фалькони, К.
Ватиканский собор и причины его созыва: / Карло Фалькони. – М., 1964. – 184 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
Папство: / М. М. Шейнман. – М. , 1959. – 210 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
От Пия IX до Павла VI / М. М. Шейнман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. , 1979. – 176 с. кільк.прим.: 3 (Філос. – 1, КХ. – 2)

Запитання № 1493
Ігор, ПРз-32. e-mail: dzeraigorik@gmail.com
Допоможіть підібрати літературу по темі " Звичаєве право в Україні" у галузі права, релігієзнавства і історії України
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Волвенко, П. В.
Українське звичаєве право і традиції в сучасному правовому дискурсі : в контексті комунікативної теорії держави і права / П. В. Волвенко // Методологічні проблеми історико-правових досліджень [Текст]: матеріали ХХІІІ Міжнар. історико-прав. конф. 24-26 вересня 2010 р., м. Алушта. – К.-Сімферополь, 2011. – С. 209 - 217. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 63.3(4Укр3)
Г74 Гошко, Ю. Г.
Звичаєве право населення українських Карпат та Прикарпаття XIV-XIX ст. / Ю. Г. Гошко. – Львів, 1999. – 336 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, Іст. – 2)
3. 67.2(4Укр)
Г 84 Гримич, М. В.
Звичаєве цивільне право українців ХІХ - початку ХХ століття / Марина Віллівна Гримич. – К., 2010. – 560 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Юр. – 1, Гурт№5. – 1)
4. 67.9(4Укр)
К 82 Крикун, Ю. С.
Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х роках - на початку 1930-х років : Автореферат дис. ... канд. істор. наук. Спец.07.00.05 - етнологія / Ю. С. Крикун. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1 (Наук.-1)
5.
Макарчук, С.
Звичаєве право / С. Макарчук // Етногенез та етнична історія населення українських Карпат у 4-х томах [Текст]. – Львів, 2006. – Т. 2. – С.385-408. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 2)
6.
Сироткін, В. М.
Звичаєве право / В. М. Сироткін // Історія української культури у 5-ти томах [Текст]. – К., 2008. – Т. 4., Кн. 1. – С.318-341. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, КХ. – 1)
7.
Буша, Н.
Особливості розвитку звичаєвого права в українських землях: [історія держави і права] / Н. Буша // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С.130-133. Кільк. прим. 1 (Юрид.1)
8.
Кушинська, Л. А.
Нормативність звичаєвого права / Л. А. Кушинська // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 9. – С.54-63. Кільк. прим. 1 (Юрид.1)
9. 63.3(4Укр)7
П 54 Поляшенко, Т. В.
Рецепція звичаєвого права в сучасній український культурі : Автореферат дис. ...канд. істор.. наук. Спец.26.00.01- теорія та історія України / Т. В. Поляшенко. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
10.
Толкачова, Н. Є.
Методологічні засади визначення поняття звичаєвого права / Н. Є. Толкачова // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці, 2007. – Випуск 427 : Правознавство. – С. 11-17. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)

Запитання № 1492
Роман, . e-mail:
Підкажіть будь ласка літературу на тему"Перший Ватиканський Собор"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 86.37
Л72 Лозинский, С. Г.
История папства / С. Г. Лозинский. – 3-е изд. – М., 1986. – 382 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
Краткие очерки истории папства / М. М. Шейнман. – М., 1952. – 192 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
3. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 2-х т. Т. 1 : А - К / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1993. – 863 с. – 13.17
кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х т. Т. 2 : Л - С / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1995. – 671 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5. 86.37я2
Х93 Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х т. Т. 3 : Т - Я / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М. , 1995. – 783 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. 86.37
Г69 Горичева, Т.
Христианство и современный мир / Т. Горичева. – СПб., 1996. – 298 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
7. 2-9
Б38 Бедуел, Г.
Історія Церкви / Г. Бедуел. – Львів , 2000. – 296 с.кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
8. 86.37
Ч75 Чобич, С.
Історія християнської церкви: в 2-х ч. / С. Чобич. – Львів , 1998. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 86.37
Ф19 Фалькони, К.
Ватиканский собор и причины его созыва: / Карло Фалькони. – М., 1964. – 184 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
Папство: / М. М. Шейнман. – М. , 1959. – 210 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 86.37
Ш39 Шейнман, М. М.
От Пия IX до Павла VI / М. М. Шейнман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. , 1979. – 176 с. кільк.прим.: 3 (Філос. – 1, КХ. – 2)

Запитання № 1491
Роман, . e-mail:
Підкажіть, будь ласка, літературу за темою "Припинення договору найму (оренди) транспортного засобу"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Гурневич Б. Особливості договору найму (оренди) транспортних засобів без екіпажу : [цивільне право України]//Юридичний журнал.-К.:Юстініан,2013.-№2 .-С. 66-69. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2. Бойко Н. М. Особливості правового регулювання договору позички та договору найму (оренди)//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [Текст]: збірник наукових статей.-Ів.-Франківськ:Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника,2013.-Вип. 32 .-С. 88-103. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3. Калаур І. Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№3 .-С. 7-11.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4. Труфанова Ю. Особливості припинення договору найму (оренди) у зв"язку із смертю наймача//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№8 .-С. 13-17. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5. Труфанова Ю. Проблемні аспекти припинення договору найму (оренди) у зв"язку з ліквідацією юридичної особи//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№10 .-С. 6-10.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. Оренда в Україні//Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-К.:юрінком Інтер,2007.-№1 .-415 с. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
7. Оренда та лізинг в Україні//Право и практика.-К.:Юридическая компания БЕСТ и Ко,2008.-№6 .-С.3-83.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
8. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право:суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Реклама:навчальний посібник/2-ге вид.-К.:А.С.К.,2003 .-704 с. Кільк. прим.3 (КХ-3)
9. Калаур І. Цивільний кодекс України - основне інституційне джерело регулювання відносин найму (оренди)//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№2 .-С. 11-15.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
10. Остапчук О. В. Підстави розірвання договорів оренди в судовому порядку//Вісник господарського судочинства.-К.:ІН ЮРЕ,2013.-№4 .-С. 163-172.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)

Запитання № 1490
Роман, . e-mail:
Підкажіть, будь ласка, літературу за темою "Особливості договору найму, самохідного транспортного засобу, повітряного судна, залізничних транспортних засобів".
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Гурневич Б. Особливості договору найму (оренди) транспортних засобів без екіпажу : [цивільне право України]//Юридичний журнал.-К.:Юстініан,2013.-№2 .-С. 66-69. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2. Бойко Н. М. Особливості правового регулювання договору позички та договору найму (оренди)//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [Текст]: збірник наукових статей.-Ів.-Франківськ:Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника,2013.-Вип. 32 .-С. 88-103. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3. Калаур І. Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№3 .-С. 7-11.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4. Труфанова Ю. Особливості припинення договору найму (оренди) у зв"язку із смертю наймача//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№8 .-С. 13-17. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5. Труфанова Ю. Проблемні аспекти припинення договору найму (оренди) у зв"язку з ліквідацією юридичної особи//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№10 .-С. 6-10.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. Оренда в Україні//Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-К.:юрінком Інтер,2007.-№1 .-415 с. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
7. Оренда та лізинг в Україні//Право и практика.-К.:Юридическая компания БЕСТ и Ко,2008.-№6 .-С.3-83.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
8. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право:суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Реклама:навчальний посібник/2-ге вид.-К.:А.С.К.,2003 .-704 с. Кільк. прим.3 (КХ-3)
9. Калаур І. Цивільний кодекс України - основне інституційне джерело регулювання відносин найму (оренди)//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2015.-№2 .-С. 11-15.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
10. Остапчук О. В. Підстави розірвання договорів оренди в судовому порядку//Вісник господарського судочинства.-К.:ІН ЮРЕ,2013.-№4 .-С. 163-172.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)

Запитання № 1489
Дмитро, Магістр. e-mail:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, з підібрати літературу на тему "Дискримінації прав дитини: різновид та проблеми кваліфікації"
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Декларація прав дитини//Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі [Текст] /упоряд.Юрченко Н.Ф..-Харків:Вид. група "Основа",2006 .-С.53-57. Кільк.прим. 1 (Пед.-1)
2. уклад.:Ю.Ж.Шайгородський, К.П.Меркотан Декларація прав дитини : від 20 листопада 1959 року//Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі [Текст]:збірник нормативних актів України.-К.:Український центр політичного менеджменту,2007 .-С.291-294. Кільк. прим. 1 (КХ-1)
3. Захист прав дитини як соціально-педагогічна проблема//Соціальна педагогіка [Текст].-К.:ЦНЛ,2006 .-С.136-144.Кільк.прим. 1 (Пед.-1)
4. Белікова С. Участь прокурора у виконанні рішень суду про відібрання дитини як спосіб захисту прав дитини//Вісник прокуратури.-К.:Істина,2015.-№10 .-С. 29-38.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5. Бойко О. Порушення прав дитини засобами сучасної теле- , відеокомунікації//Теле- та радіожурналістика:збірник наукових праць.-Львів:ЛНУ ім.І.Франка,2010.-Випуск 9.-Частина 1 .-С. 152 - 156. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. Головченко В. Правові засади виховання та захисту прав дитини//Право України.-К.:"Ин Юре",2008.-№5 .-С.88-92. Кільк. прим. 1(Юрид.-1)
7. Гончаренко О. Міжнародно-правове регулювання прав дитини в Україні//Юридична Україна.-К.:Юрінком Інтер,2009.-№2 .-С.4-8. Кільк. прим. 1(Юрид.-1)
8. Захист прав дитини за допомогою норм міжнародного приватного права//Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.-К.:НУБіП України,2011.-№ 165.-Ч. 2 .-С. 312-316.Кільк. прим. 1(Юрид.-1)
9. Захист прав дитини в контексті діяльності МВС України//Права людини в діяльності української міліції 2010 [Текст].-К.-Харків:Права людини,2010 .-С.168-184. Кільк. прим. 1 (КХ-1)
10. Козачинська Н.,Маковей В. Захист прав дитини в Україні//Український журнал про права людини,2005.-№6 .-С.5-18. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
11. Кудря В. Забезпечення прав дитини в адміністративно-ювенальній системі//Підприємництво, господарство і право.-К.:ТОВ "Гарантія",2011.-№9. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
12. Кудрявцева О. М. Нормативно-правове забезпечення конституційних прав дитини в Україні//Бюлетень Міністерства юстиції України.-К.:"Видавничий Дім "Ін Юре",2013.-№8 .-С. 19-26.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
13. Панченко С. Декларація прав дитини.//Відкритий урок. Розробки, технології, досвід.-К.:"Плеяди",2006.-№23-24 .-С. 63-66. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
14. Русін В. Реалізація прав дитини у школі. Навчально-соціологічний проект//Відкритий урок. Розробки, технології, досвід.-К.:"Плеяди",2010.-№2 .-С.24-25.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1488
Іванна Нікуліна, А-51-м(з). e-mail: nikulinaivanna@gmail.com
Доброго вечора, допоможіть, будь ласка, знайти потрібну літературу до двох підрозділів магістерської роботи :1. Міф як сюжетотворчий елемент твору; 2. Історичний факт, як елемент творення тексту. Дуже вам дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 83.3(4Укр)1
М 68 Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: ейдологічні нариси /за наук. ред. Б.С.Тихолоза; НАН України; Львівське відділення Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Львів, 2007. – 336 с. – (Франкознавча серія. ; Вип. 11.). кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
2. 83.3(4Укр)1
Д 75 Дронь, К.
Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект). – К., 2013. – 240 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
3. 83.3(4Укр)1
Л 38 Левченко, Г. Д.
Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки: монографія / Галина Дмитрівна Левченко. – К., 2013. – 332 с. кільк.прим.: 8 (ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 5)
4. 83.3(4Укр)
Н 17 Наєнко, М. К.
Художня література України. Від міфів до модерної реальності: / Михайло Кузьмович. Наєнко. – Рек. МОН. 3-тє вид.,з доп. й уточнен. – К. , 2012. – 1088 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 82.3(0)
П64 Потебня, А. А.
Символ м миф в народной культуре [Текст] / А. А. Потебня. – М. : Лабиринт, 2000. – 480 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 83.3(0)
Г 93 Гузь, О. О.
Від міфу до постмодернізму: посібник. / Ольга Олександрівна. Гузь. – Тернопіль, 2007. – 208 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
7.
Слоньовська, О.
Міфема і художній текст: особливості, роль, функції найменшого уламку міфу / О. Слоньовська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 7-8. – С. 57 - 63.
8.
Ісаєнко, С.
Міф і основні структуроутворюючі принципи постмодерністських текстів / С. Ісаєнко // Питання літературознавства [Текст] : науковий збірник. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 ( 68). – С.52-56.
9. 159.954(075.8)
Б 61 Білоус, П. В.
Психологія літературної творчості: навчальний посібник / Петро Васильович Білоус. – К. : Академвидав, 2014. – 216 с. кільк.прим.: 16 (КХ. – 12, Філос. – 3, Гурт№5. – 1)
10. 159.9:7
К49 Клименко, В. В.
Психологія творчості: навч. посібник. – К., 2006. – 480 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Філос. – 2)
11. 159.954(075.8)
Р70 Роменець, В. А.
Психологія творчості: навч. посібник / В. А. Роменець. – 2-ге вид., доп. – К. , 2001. – 288 с. кільк.прим.: 190 (КХ. – 182, Філос. – 3, Педагог. – 3, Туризм. – 1, Верховина. – 1)

Запитання № 1487
Леся, МБА-22. e-mail: lesja.pron@gmail.com
Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: "Розробка і просування бренду компанії".
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.29
В 27 Велещук, С. С.
Бренд-менеджмент в стратегічному розвитку підприємств : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (легка промисловість) / С. С. Велещук. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Перция, В.
Бренд. История, теория, практика / В. Перция // Брендинг: Курс молодого бойца. / В.Перция. – СПб., 2005. – С.11-48. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
3. 65.29
П 77 Приходченко, Я. В.
Бренд-менеджмент торговелдьних підприємств в умовах маркетингової орієнтації : Автореферат дис. ... канд. економ. наук. Спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Я. В. Приходченко. – Донецьк, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Яцишина, Л.
Бренд-менеджмент і маркетингові технології / Л. Яцишина // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 6. – С. 12-13. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
5.
П12 Пазюк, В. Л.
Брендинг в управлінні розвитком підприємств виноробної промисловості : автореф. ... канд. економ. наук.: 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / В. Л. Пазюк. – Чернігів, 2017. – 20 с.кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
6.
П16 Панасенко, Л. М.
Брендинг території: механізм формування та позиціонування : автореф. ... канд. економ. наук.: 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" / Л. М. Панасенко. – Черкаси, 2016. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
7.
Ємко, К.
Ефективність вірусного маркетингу : [про альтернативний маркетинг - просування компанії, бренду, товару або послуги з використанням нестандартних методів та інструментів] / К. Ємко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 98, Ч. 2. – С. 94-95.Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
8. 65.42
Э47 Эллвуд, Я.
100 приемов эффективного брендинга / Я. Эллвуд. – СПб., 2002. – 368 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
9. 65.29я73
М 26 Маркетинг: навч. посібник / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Л.М. Коваль, Р.В. Бойко та ін.; за ред. канд. екон. наук С.В. Ковальчук. – Рек. МОН. – Львів - 2000, 2012. – 679 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЕК. – 2)
10. 65.29я73
М 26 Маркетинг: підручник / за ред. А.О. Старостіної. – К., 2009. – 1070 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, ЕК. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
11. 65.29
К73 Котлер, Ф.
Маркетинг менеджмент/ Ф. Котлер. – 11-е изд. – СПб., 2005. – 800 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЕК. – 1)

Запитання № 1486
Лілія, І-41 з.. e-mail:
Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до розділу курсової роботи на тему: "Середньовічна та ранньомодерна культура"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Культура Середньовіччя // Історія української та зарубіжної культури. – К., 2004. – С.97-125. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, Іст. – 2, Гурт№5. – 1)
2. 63.3(0)4
К90 Культура и искусcтво средневекового города / Отв.ред. И.П. Русанова. – М., 1984. – 144 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3. 63.3(4)-7я73
П 89 Пустовит, А. В.
История европейской культуры: учеб. пособие. / Александр Витальевич. Пустовит. – К. , 2004. – 400 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Іст. – 1)
4. 63.3(0)-7я73
Ш 39 Шейко, В. М.
Історія художньої культури: Середньовіччя, Відродження: підручник / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко. – Х. , 2001. – 190 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(4Укр)-7
П 19 Паславський, І.
Гисихія і Раціо: філософський світ української культури середніх віків і ранньомодерного часу / Іван Паславський. – Львів, 2015. – 616 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Філос. – 1)
6. 63.4
Н 73 Новые памятники древней и средневековой художественной культуры: сборник научных трудов. – К. , 1982. – 175 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 63.3 (0) 4
Г95 Гуревич, А.
Категории средневековой культуры : 2-е изд., исправл. и доп. / А. Гуревич, Я. – М., 1984. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3 (0) 3
И32 Из истории культуры средних веков и возрождения / Под ред. Карпушин В. А. – М., 1976. – 318 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Козак, Н.
Середньовічна культура V - ХІ ст. / Н. Козак // Medium aevum : середні віки: підручник з історії середніх віків для істор. факульт.у-ів. / за ред.проф.Войтовича Л. – Львів, 2010. – С. 196 - 203. кільк.прим.: 4 (Іст. – 4)
10.
Козак, Н.
Середньовічна культура ХІІ - ХV ст. : [освіта і наука, література, музика і театр, романське мистецтво, готичне мистецтво, ранній Ренесанс] / Н. Козак // Medium aevum : середні віки: підручник з історії середніх віків для істор. факульт.у-ів. / за ред.проф.Войтовича Л. – Львів, 2010. – С. 399 - 437. кільк.прим.: 4 (Іст. – 4)
11.
Яценко, Т.
Модернізм як мистецьке явище другої половини ХІХ - початку ХХ століття. Оглядова лекція у структурі літературного курсу за вибором / Т. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 9. – С. 33 - 38. Кільк. прим.1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Культура модернізму // Українська та зарубіжна культура. – Львів, 2005. – С.185-206. кільк.прим.: 15 (КХ. – 10, Іст. – 2, Гурт№5. – 1, Верховина. – 1, Коледж. – 1)
13. 94(4)"15/165"(075.8)
Б 20 Балух, В. О.
Ранньомодерна Європа : підручник / Василь Олексійович Балух, В. П. Коцур. – Чернівці, 2016. – 704 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1485
Оксана, Поп15. e-mail: useruser9062017@gmail.com
Добрий вечір,допоможіть підібрати літературу до магістерської "формування здорового способу життя засобами дидактичних ігор"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 60.5
Ф79 Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищеної кваліфікації державних службовців. – К., 2000. – 232 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Бойчук, Т. В.
Шлях до здорового способу життя. : Методичні рекомендації. / Тетяна В"ячеславівна. Бойчук ; Кафедра фізичної реабілітації. – Ів.-Франківськ, 2006. – 47 с. – Спеціальність - 8020210 "Дизайн"
кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
3. 51.2
Г 91 Грушко, В. С.
Основи здорового способу життя: Для всіх і кожного: навч. посібник з курсу "Валеологія" / В. С. Грушко. – Тернопіль, 1999. – 368с. – 8.00
кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)
4.
Д33 Денисовець, Т. М.
Виховання здорового способу життя соціально занедбаних дітей в умовах шкіл - інтернатів : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.07 - теорія та методика виховання / Т. М. Денисовець. – Луганськ, 2011. – 20с.
кільк.прим.: 1
5.
Є72 Єрмакова, Т. С.
Проблема формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) : Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. Спец.13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Т. С. Єрмакова. – К., 2010. – 20с.
кільк.прим.: 1(Наук.-1)
6. 75.0
К26 Карпова, І. Б.
Фізична культура та формування здорового способу життя: навч. посібник / І. Б. Карпова, В. Л. Корчинський, А. В. Зотов. – К., 2005. – 104 с. – 11,34
кільк.прим.: 7 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 2, Коломия. – 1, Рахів. – 2)
7. 74.26
Л64 Литвин-Кіндратюк, С. Д.
Народознавство та організація здорового способу життя школярів: монографія / С. Д. Литвин-Кіндратюк, Б. Д. Кіндратюк. – Івано-Франківськ, 1997. – 279 с. кільк.прим.: 20 (КХ. – 1
8.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
9.
Клепар, М.
Роль музично-дидактичних ігор у вихованні особистості молодших школярів / М. Клепар, В. Кващук // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.246-251.
10.
Коваленко, О.
Особливості використання дидактичних ігор та вправ у освітньому процесі / О. Коваленко. – К. : Світич // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 12. – С. 40-44.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11.
Лобач, О.
Музично-дидактичні ігри в початковій школі / О. Лобач // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 2. – С. 19 - 25. Кільк. прим. 1 (Мист-1)

Запитання № 1484
Дмитро, Магістр. e-mail:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою "Поняття польотів та їх класифікація".
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Алексєєв, А. Л.
Made in Ukraine : [сучасні технології безпеки польотів, нове покоління систем в аеронавігації] / А. Л. Алексєєв // Оборонний вісник. – 2016. – № 7. – С. 30-32.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2. 67.301
Б67 Бичков, А. С.
Адміністративна відповідальність за порушення правил безпеки польотів : Автореферат дис. ... канд. юридич. наук. Спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / А. С. Бичков. – К., 2010. – 16с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
3. 39.52
З-19 Закора, С. А.
Розв"язання групових конфліктних ситуацій на довільних маршрутах в умовах гарантованого рівня безпеки польотів : Автореферат дис. ...канд.техн.наук. Спец.05.22.13 - навігація та управління повітряним рухом / С. А. Закора. – К., 2006. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Наказ, Д. с.
Про затвердження Правил медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України / Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 5 грудня 2005 року №920. Наказ // Офіційний вісник України. – 2006. – № 4. – С.257-302.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Окуленко, І. М.
Методологічні аспекти психологічної підготовки пілотів до польотів / І. М. Окуленко // Вісник КНУ: Соціологія, психологія, педагогіка. – 2005. – № 22-23. – С. 88-90.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6.
Устюгина, Г.
Перо птицы и воздушный полет / Г. Устюгина, Ю. Устюгин // Квант. – 2012. – № 1. – С. 14-16.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1483
Наташа, 1. e-mail: lendel110379@ukr.net
вестфальський мир та його наслідки
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Зінченко, А.
Зародження науки міжнародного права. Тридцятирічна війна і Вестфальський мир / А. Зінченко // Історія дипломатії: від давнини до нового часу / А.Л.Зінченко. – К., 2005. – С.480-509. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Іст. – 2, МВ. – 2, Гурт№5. – 1)
2.
Шебаніц, Д. М.
Історико-правові передумови формування ідеї міжнародного співробітництва : [Вестфальський мирний договір] / Д. М. Шебаніц // Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2012. – Вип. 58. – С. 18-24.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3.
Протопопов, А. С.
Международное положение в Европе во второй половине ХVII в. : [1648 г. Вестфальский мир] / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, М. А. Шпаковская // История международных отношений и внешней политики Россиии (1648-2010):учебник / А.С.Прототопов, В.М.Козьменко, М.А.Шпаковская. – М., 2012. – С. 5-8. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4.
Набі, І. М.
Функціональні особливості Вестфальського міжнародного порядку в теорії міжнародних відносин / І. М. Набі // Гілея. – 2013. – № 11. – С. 373-375.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5.
Ивонина, Л. И.
Тридцатилетняя война в информации и пропаганде Речи Посполитой : [1618-1648 гг.] / Л. И. Ивонина // Вопросы истории. – 2015. – № 8. – С. 90-101. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.3(0)4
П60 Поршнев, Б. Ф.
Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и московского государства / Б. Ф. Поршнев ; Отв.ред. Б.Г. – М., 1976. – 435 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Ивонина, Л. И.
Тридцатилетняя война в информации и пропаганде Речи Посполитой : [1618-1648 гг.] // Вопросы истории. – 2015. – № 8. – С. 90-101. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Ивонина, Л.
Война за наследство в Испании:[начало ХVІІІ в.] // Вопросы истории. – 2009. – № 1. – С.3-20. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Хижняк, І.
Вестфальська система міжнародних відносин // Історія в школі. – 2015. – № 1-2. – С. 32-39.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1482
Наталя, ПОДО-12. e-mail:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка підібрати літературу до магістерської роботи "Розвиток навичок писанкарства в учнів молодшого шкільного віку в позаклвсній роботі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Вережак, Г.
Писанкарство в школі / Г. Вережак // Хрестоматія з гуцульщинознавства [Текст] / П.Лосюк. – Косів:Снятин, 2001. – С. 442-447. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
2.
Вережак, Г.
Писанкарство в школі / Г. Вережак // Гуцульська школа. – 1994. – № 1. – С. 19-21. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Гайова, Є.
Відроджена давня національна традиція : [писанкарство] / Є. Гайова // Пам"ятки України. – 2016. – № 3. – С. 30-34. Кільк. прим. 1 (Тур.-1)
4.
Гнатюк, М.
Писанкарство як засіб етновиховання в навчалльному закладі / М. Гнатюк // Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика [Текст]: збірник наукових статей. – Ів.-Франківськ, 2005. – С.199-205. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
5. 74.268.5
Т 48 Ткачова, К.
Писанкарство: посібник / Катерина Ткачова, В. Гудима. – Тернопіль - Х. : Ранок, 2009. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Поясик, О.
Традиції писанкарства у духовному вихованні учнів гірських шкіл / О. Поясик // Гірська школа Українських Карпат [Текст]: наукове фахове видання з педагогічних наук. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 10. – С. 159-162. кільк.прим.: 97 (КХ. – 93, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
7.
Рекун, Л. М.
Технологія писанкарства, 8 клас: [навчальна програма курсу за вибором для 8-9 класів] / Л. М. Рекун // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 12-14. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Стадник, С. С.
Вивчення основ українського писанкарства як засіб формування творчої особистості школяра / С. С. Стадник // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 6. – С. 25-29. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9.
Волковська, Н.
Великодня писанка:[ конспект заняття] / Н. Волковська // Берегиня. – 2013. – № 1. – С. 41 - 43.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Остапенко, І.
Українська писанка. Заняття для старших дошкільнят / І. Остапенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 4. – С.16-17. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1481
Марія , . e-mail:
Підскажіть, будь-ласка, літературу до теми: Формування естетичних цінностей молодших школярів засобами інтегрованого навчання. Дуже дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.20
Щ66 Щербо, А. Б.
Естетичне виховання учнів у початкових класах [Текст] / А. Б. Щербо ; ред. І. А. Потьомкін. – К. : Радянська школа, 1969. – 234 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 1)

2. 87.8
Г65 Гончаренко, М. В.
Проблеми естетичного виховання [Текст] / М. В. Гончаренко. – К. : Мистецтво, 1976. – 224 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3.
Бабаніна, І.
Урок-подорож з математики та трудового навчання з елементами гри / І. Бабаніна // Початкова школа. – 2012. – № 2. – С. 28-30. Кільк.прим. 1 (Пед)
4.
Гримач, І. А.
Інтегровані уроки в початковій школі як одна із форм розвитку творчості молодшого школяра / І. А. Гримач, І. П. Гаврищенко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 3. – С. 2-4. Кільк.прим. 1 (Пед)
5.
Гугля, Н. П.
Творчі тестові завдання на інткгрованій основі для учнів 3-4-х класів / Н. П. Гугля // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 6. – С. 23-30. Кільк.прим. 1 (Пед)
6.
Лобанчук, О.
Розвиток словесної творчості першокласників засобом інтегрованої художньої діяльності / О. Лобанчук // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 33-38. Кільк.прим. 1 (Пед)
7.
Логвинчук, С. М.
Інтегрований підхід у навчанні і вихованні молодших школярів / С. М. Логвинчук // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 26. – С. 2-5. Кільк.прим. 1 (Пед)
8.
Хлєбнікова, Л.
Формування художньо-естетичної компетентності учнів засобами синтетичних мистецтв у процесі інтегрованої мистецткої освіти / Л. Хлєбнікова // Початкова школа. – 2009. – № 6. – С.39-45. Кільк.прим. 1 (Пед)
9.
Бурковецька, Т. В.
Симетрія як засіб силуетної форми. Малювання метеликів: [інтегрований урок образотворчого мистецтва, природознавства та розвитку мовлення в 4-му класі] / Т. В. Бурковецька // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 15. – С. 34-37. Кільк.прим. 1 (Пед)
10.
Чістякова, В.
Малюємо словом літо: інтегрований урок у 2 класі / В. Чістякова // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 19-23. Кільк.прим. 1 (Пед)
11. 74.200.54
І 73 Інтегровані уроки з предметів естетичного циклу [Текст] / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К. : ВД "Шкільний світ": Вид.Л.Галіцина, 2006. – 128 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 74.261.4
В18 Варзацька, Л. О.
Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в перших класах загальноосвітніх шкіл [Текст] / Л. О. Варзацька ; Ред. Жупанська Л. – К. : Вид-во Юніверс, 2000. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
13.
Оліфіренко, Г.
Інтеграція предметів інваріантної частини програми з предметами художньо-естетичного змісту / Г. Оліфіренко // Початкова школа. – 2007. – № 12. – С.36-38. Кільк.прим. 1 (Пед)
14. 87.8
Т52 Толстих, В. І.
Естетичне виховання [Текст] : навч. посіб. / В. І. Толстих, Б. А. Еренгросс, К. О. Макаров. – К. : Вища школа, 1987. – 216 с. кільк.прим.: 20 (К

Запитання № 1480
Микола, . e-mail: pifahor98@gmail.com
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу на тему: "Поняття субстанції у філософії Рене Декарта". (також сюди входить його життя, твори) Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 87.3(4Фр)
А90 Асмус, В. Ф.
Декарт. – М., 2006. – 335 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
2.
Валери, П.
Декарт (предисловие к публикации А.И.Алешина и И.С.Разумовского) / П. Валери // Вопросы философии. – 2005. – № 12. – С.151-169. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3. 87.3
Л97 Ляткер, Я. А.
Декарт. – М., 1975. – 198 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
4. 87.3
М14 Ляткер, Я. А.
Декарт. – М., 1973. – 262 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Майданский, А. Д.
Дух и душа: Декарт и Спиноза / А. Д. Майданский // Человек. – 2006. – № 1. – С.113-124. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6. 72
М33 Матвиевская, Г. П.
Рене Декарт: книга для учащихся. – М., 1987. – 79 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 22.1г
М33 Матвиевская, Г. П.
Рене Декарт. – М., 1976. – 272 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Ратніков, В. С.
Р. Декарт. Рассуждения о методе для хорошего направления разума и отыскания истины в науках / В. С. Ратніков, М. Ю. Макаров // Історія та філософія науки [Текст] / В.С.Ратніков, З.Ю.Макаров. – Вінниця, 2009. – С. 154-158. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
9.
Ильин, С. Е.
Методологические основания физических представлений Ньютона и Декарта / С. Е. Ильин // Философия науки. – 2013. – № 3. – С. 30-72. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
10.
Семенов, В. Е.
Нисхождение в совершенный мир (трансцендентальная редукция в метафизике Платона, Августина, Декарта, Канта) / В. Е. Семенов // Вопросы философии. – 2010. – № 11. – С.126-138. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
11.
Петрушенко, В.
Гносеологічна концепція Л.Декарта / В. Петрушенко // Філософська думка. – 2007. – № 6. – С.34-49. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
12.
Малинский, А.
Антропологизация базового проекта Декарта в современной историко-философской литературе / А. Малинский // Sententiae [Текст]: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця, 2013. – ХХУІІІ (№ 1). – С. 51-63. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1479
Ірина, К-21. e-mail: janet92@meta.ua
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, де можу знайти у бібліотеці ПНУ монографію
Грещук В., Кононенко В. за наукові розвідки у 1999 році.
Духовні цінності українського народу [Текст] : [відп. ред. В. І. Кононенко]. – Івано-Франківськ : Плай. – 1999. – 293 с.
відповідь
Є така монографія в історичному читальному залі
1. 63.3(4Укр)
Д 85 Духовні цінності українського народу [Текст]: монографія. – Ів.-Франківськ : Плай, 1999. – 294 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1478
Іванна, ПОДО-11. e-mail:
Доброго дня! Порадьте будь ласка літературу до теми «Педагогічні системи музичного виховання XX століття :історичні та методологічні засади"
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.268.5
И32 Из истории музыкального воспитания: хрестоматия / сост. О. А. Апраскина. – М., 1990. – 207 c. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 74.200.541.3
В 61 Вовк, М. В.
Виховання музикою / М. В. Вовк, В. Ф. Орлов. – К., 2007. – 61 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
3. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1 / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 216 c. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
4. 85.31я73
О 62 Олексюк, О. М.
Музична педагогіка [Текст]: навч. посіб. для студентів навч. закладів культури і мистецтв / Ольга Миколаївна Олексюк. – К. , 2006. – 188 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
5. 74.58
П12 Падалка, Г. М.
Музична педагогіка. Курс лекцій з актуальних проблем викладання музичних дисциплін в системі педагогічної освіти / Г. М. Падалка ; За ред. Бутенка В. Г. – Херсон , 1995. – 100 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 85.31я73
Ш 95 Шульгіна, В. Д.
Українська музична педагогіка: підручник / Валерія Дмитрівна Шульгіна. – К., 2005. – 271 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
7. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1 / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 216 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
8. 85.31я73
М 69 Михайличенко, О. В.
Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія: навч. посіб. для студ. музичних спец. / Олег Володимирович. Михайличенко. – Суми : Наука, 2004. – 210 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
9.
С78 Сташевська, І. О.
Розвиток музичної педагогіки в Німеччині (ХХ століття) : Автореферат дис. ... доктора педаг. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / І. О. Сташевська. – Луганськ, 2011. – 40с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)

Запитання № 1477
Тетяна, ПОДО-зм-11. e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть дібрати літературу до теми "Використання петриківського розпису на уроках образотворчого мистецтвва у початковій школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гудим, О.
Дерево життя: створення декоративної композиції в техніці петриківського розпису / О. Гудим // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 3. – С. 39-42.
2.
Глухенька, Н.
Все можна сказати квітами: [ петриківський розпис] // Наука і культура: Україна: щорічник / редкол.: О.Сергієнко (гол. ред.) та ін. – К., 1988. – Вип. 22. – С. 515 - 517. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Сайковська, Л.
Петриківський розпис. Вітальна листівка: [ методична розробка занять] // Берегиня. – 2013. – № 2. – С. 29 - 31.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Завальнюк, О.
Новорічний Петриківський розпис // Дім і сім»я. – 2014. – № 7-8. – С. 42-43.Кільк. прим. 1 (Пед-1)
5. 74.268.51
К 78 Красовська, О. О.
Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі: навчально-метод. посібник. – Рек. МОН. – Львів - 2000, 2012. – 292 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 1, Педагог. – 4, Гурт№5. – 1)
6. 74.268.51
Г 70 Горошко, Н. А.
Усі уроки образотворчого мистецтва, 3 клас. – Х., 2009. – 256 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 85
З15 Задорожний, В. І.
Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах: посібник для вчителів / В. І. Задорожний, О. Я. Боровиков. – К. : Радянська школа, 1972. – 152 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 74.268.51
П84 Проців, В. І.
Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах: навч. посібник / В. І. Проців. – К., 1983. – 112 с., іл. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9. 74.266.4
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва. 4 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2007. – 120 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1 Педагог. – 5)
10. 74.268.51
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва, 3 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2007. – 104 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Коледж. – 1)
11. 74.266.4
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва, 2 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2005. – 120 с. кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)
12. 74.268.51
Т 65 Трач, С. К.
Уроки образотворчого мистецтва, 1 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль, 2007. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)

Запитання № 1476
Іванна, І-41 з. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть дібрати літературу до теми: "Перша україно-радянська війна 1917-18".
Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. Також дивіться відповідь № 1472
1. 63.3(4Укр)6
Д40 Джерела до новітньої історії України. Т.2 : Українська революція 1919-1921. Документи / Ред. Т.Гунчак. – New York , 1984. – 478 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2. 63.3(4Укр)61
П 44 Події і особистості революційної доби: збірник. – К., 2003. – 267 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Укр)61
П 78 Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921рр.: збірник статей. Вип. 2. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2007. – 258 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 63.3(4Укр)я73
І90 Історія України: навч.-метод. посібник для семінарських занять / за ред. В. М. Литвина. – Рек. МОН. – К., 2006. – 607 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 10, Іст. – 3, Гурт№5. – 1, Верховина. – 1, Прир. – 2, МВ. – 1)
5.
Єкельчик, С.
Українська революція : [1917-1920-ті рр.] // Історія України. Народження модерної нації. – К., 2011. – С. 95-120. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.3(4Укр)61
Т 42 Тинченко, Я.
Військово-морські сили України.1917-1921 рр.: наук.-популярне видання. – К., 2012. – 116 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 63.3(4Укр)61
Т 42 Тинченко, Я.
Новітні запорожці. Війська Центральної Ради, березень 1917 - квітень 1918 : наук.-попул.видання. – К., 2010. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3 (4Укр)
Ш20 Шанковський, Л.
Українська армія в боротьбі за державність. – Мюнхен, 1958. – 319 с. кільк.прим.: 2 (Україніка. – 1, Іст. – 1)
9. 63.3(4Укр)6
Ш 94 Штуль-Жданович, О.
Ціною крові. – К., 1997. – 592 с. кільк.прим.: 5 (Україніка. – 1, Іст. – 1, КХ. – 3)
10. 63.3(4Укр)6
С 78 Стахів, М.
Україна проти большевиків:нариси з історії агресії Совєтської Росії. Книга друга. – Тернопіль , 1993. – 246 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 63.3(4Укр)613
В67 Волицький, В.
На Львів і Київ: Воєнні спогади 1918-1920. – Торонто, 1963. – 239 с. кільк.прим.: 3 (Україніка. – 3)

Запитання № 1475
Олена, ДОПО12. e-mail:
Доброго дня! Порадьте літературу до теми «Інтерактивні технології навчання на уроках музики»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1 / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця, 2007. – 216 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
2. 74.268.53
П 27 Поплавська, Ю. О.
Методика навчання музичної грамоти в початковій школі: навчально-методичний посібник для вчителів та студентів і магістрів, - 3-е видання, зміцнене та доповнене. / Юлія Олександрівна. Поплавська. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 128 с. кільк.прим.: 3 (ХудГраф. – 3)
3. 74.268.53
В 61 Вовк, М. В.
Розвиток музично-виконавської діяльності молодших школярів: навчально-методичний посібник для вчителів музики та студентів / Мирон Васильович Вовк. – Ів.-Франківськ : ЦІТ, 2007. – 107 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
4. 74.268.53
О 78 Островський, В. М.
Уроки музики, 1-4 класи: посібник для вчителя / В. М. Островський, М. В. Сидір. – Тернопіль : Богдан, 2008. – 60 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5. 74.200.511.3
В 61 Вовк, М. В.
Методика музичного виховання молодших школярів / Мирон Васильович. Вовк. – Ів.-Франківськ, 2007. – 264 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Сердюк, О.
Методи формування музичного сприймання у молодших школярів / О. Сердюк // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 4. – С. 14-18. Кільк. прим. 1 (Мист-1)
7.
Комар, О.
Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя початкової школи // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 47-49. кільк. прим. 1 (пед. - 1)
8.
Іванова, Н. І.
Виховні заходи з використанням інтерактивних технологій навчання / Н. І. Іванова // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 27. – С. 30-38.
9.
Вислоцька, Н.
Використання інтерактивних технологій на уроці музики (урок у 5-му класі) / Н. Вислоцька // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 4. – С.35-37. Кільк. прим. 1 (Мист-1)
10. 74.202.5я73
А 40 Акпинар, Л. Е.
Інтерактивні технології навчання в початковій школі: навч. посібник / Лємара Енверівна Акпинар. – Рек. МОН. – К. : ВД "Слово", 2014. – 288 с. кільк.прим.: 7 (Педагог. – 3, КХ. – 4)
11.
Танцюємо від дошки ( Як використовувати дошку Panasonic) // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 10. – С.30-31.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Ярченко, Л. П.
Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом упровадження елементів інтерактивних технологій у навчально-виховний процес / Л. П. Ярченко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 12. – С. 2-10. Кільк. прим. 1 (Пед-1)

Запитання № 1474
Марусяк Іван, . e-mail:
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1473
іванна, ПОДО-11. e-mail: moxna4@i.ua
Доброго дня!Допоможіть дібрати літературу до теми:"Декоративно-прикладне мистецтво як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів" Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.54
Л79 Лосюк, П. В.
Декоративно- прикладне мистецтво в школі / П. В. Лосюк. – К., 1979. – 55 с.,16 с. іл. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, КХ. – 1)
2. 745/749(075.8)
П 37 Плазовська, Л. В.
Декоративне мистецтво в практиці вчителя образотворчих дисциплін : підручник / Любов Василівна Плазовська. – Рек. МОН, 2-е вид., перероб. та доп. – К., 2018. – 308 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
3. 74.268.5
Х32 Хворостов, А. С.
Декоративно-прикладное искусство в школе / А. С. Хворостов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. , 1988. – 176 с. : 8 л. ил. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
4. 745/749
А 28 Антонович, Є. А.
Декоративно-прикладне мистецтво: навч. посібник / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. – Львів, 1992. – 272 с. кільк.прим.: 207 (Бібл. – 1, ХЛ. – 5, ХудГраф. – 13, КХ. – 186, Коледж. – 2)
5. 745/749
Г 56 Гнатюк, М.
Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво: навч.-метод.посібник. ч. 1 / Михайло Гнатюк. – Ів.-Франківськ, 2016. – 196 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
6. 85.12я2
Д28 Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник А-Я: словник. Т. 2 / за ред. Я. П. Запаска. – Львів : Афіша, 2000. – 400 с., іл. кільк.прим.: 12 (КХ. – 5, Бібл. – 2, ХЛ. – 2, Коломия. – 1, Коледж. – 1, ХудГраф. – 1)
7. 74.202
Ш70 Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів / за ред. М. Г. Стельмаховича. – Ів.-Франківськ, 1995. – 129 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 4 Педагог. – 5)
8. 74.580.2
К78 Криворучко, Ю. М.
Формування готовності майбутнього вчителя до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів : Автореферат дис. ... канд.педагогічн.наук. Спец.13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ю. М. Криворучко. – Чернігів, 2010. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9. 74.200.585
М 33 Матвеєва, Н. О.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів у позаурочній діяльності: навч.-метод. посібник / Наталія Олексіївна Матвеєва. – Ів.-Франківськ, 2011. – 110 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 3)
10. 74.202.21
Ц61 Цимбалюк, І. М.
Підвищення кваліфікації вчителя: розвиток творчих здібностей молодших школярів [Текст] : навчально-методичний посібник / І. М. Цимбалюк, Ю. В. Пелех. – Рек. МОН. – К. , 2004. – 222 с. кільк.прим.: 7 (Педагог. – 3, Коледж. – 1, КХ. – 3)
11.
Ільків, Р.
Квілінг як технологія творчості молодших школярів на уроках праці / Р. Ільків // Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студент.наук.праць / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2014. – вип. 3. – С. 262 - 265. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)

Запитання № 1472
Іванна, І-41 з. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть дібрати літературу до теми: "Перша україно-радянська війна 1917-18".
Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр)61
М64 Мірчук, П.
Українсько-московська війна (1917-1919). – Торонто : Ліга Визволення України, 1957. – 80 с. – (Політична бібліотека Ліги Визволення України ; Ч.11. Український націоналістичний рух першої половини ХХ століття ; Брошура 4). кільк.прим.: 2 (Україніка. – 2)
2.
Савченко, Н. М.
Утворення УНР. Українсько-більшовицька війна // Історія України: модульний курс: навч.посіб. / Н.М.Савченко, М.К.Подольський. – К., 2006. – С.306-312.
3. 63.3(4Укр)618
В27 Велика українська революція: Матеріяли до історії відновлення української державности.Календар історичних подій за лютий 1917-березень 1918 року / Упор. Я.Зозуля. – 2-ге вид. – New York : УВАН у США, 1967. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
4. 63.3(4кр)612
К 56 Коваль, Р. М.
За волю і честь: Воєнно-історичні нариси.. – К., 2005. – 404 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(4Укр)612
М72 Млиновецький, Р.
Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 рр.: Про що "історія мовчить" / Р. Млиновецький. – 2-ге вид., перегл. і знач. доп. – Львів : Каменяр, 1994. – 575с. кільк.прим.: 2 (Україніка. – 1, Іст. – 1)
6. 63.3(4Укр)61
М72 Млиновецький, Р.
Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1922 рр.: Про що "історія мовчить". – На правах рукопису, 1961. – 134 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 63.3(4Укр)6
К 90 Кульчицький, С.
Червоний виклик: історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Кн. 1 / Станіслав Кульчицький. – К. , 2013. – 504 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3(4Укр)618
В27 Велика українська революція: Матеріяли до історії відновлення української державности.Календар історичних подій за лютий 1917-березень 1918 року / Упор. Я.Зозуля. – 2-ге вид. – New York : УВАН у США, 1967. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
9. 63.3(4Укр)6
М 80 Мороз, В. Я.
Україна у двадцятому столітті: 1900-1920 роки. – 2-ге вид. – Львів, 2010. – 496 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
10. 63.3(4Укр)61
Ф32 Феденко, П.
Історія революції (1917-1921). Ч. І : Центральна Рада. – б/м : б/в, б/р. – 29 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
11. 63.3(4Укр)61
Ш66 Шкільник, М.
Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 роках. – Торонто : б/в, 1971. – 366 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
12. 63.3(4Укр)61
П 78 Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921рр.: збірник статей. Вип. 2. – К. , 2007. – 258 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1471
Іванна, І-41 з. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть дібрати літературу до теми: "Громадсько-політична діяльність О. Степанів"
Дякую 😊
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Кос, А.
Славетна Українка - Олена Степанів : [жінки в повстанських лавах] / А. Кос // Регіон бандерівський. – 2010. – № 2. – С. 18 - 21. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2. Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К.: Наукова думка, 2012. — Т. 9, - С. — С. 846.

Запитання № 1470
Іванна, Подо-11. e-mail:
Доброго дня!Порекомендуйте будь ласка літературу на тему: «Використання інтерактивних технологій музичного виховання в початковій школі»
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид., допрацьоване. Частина 1 / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця, 2007. – 216 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
2. 74.268.53
П 27 Поплавська, Ю. О.
Методика навчання музичної грамоти в початковій школі: навчально-методичний посібник для вчителів та студентів і магістрів, - 3-е видання, зміцнене та доповнене. / Юлія Олександрівна. Поплавська. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 128 с. кільк.прим.: 3 (ХудГраф. – 3)
3. 74.268.53
В 61 Вовк, М. В.
Розвиток музично-виконавської діяльності молодших школярів: навчально-методичний посібник для вчителів музики та студентів / Мирон Васильович Вовк. – Ів.-Франківськ : ЦІТ, 2007. – 107 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
4. 74.268.53
О 78 Островський, В. М.
Уроки музики, 1-4 класи: посібник для вчителя / В. М. Островський, М. В. Сидір. – Тернопіль : Богдан, 2008. – 60 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5. 74.200.511.3
В 61 Вовк, М. В.
Методика музичного виховання молодших школярів / Мирон Васильович. Вовк. – Ів.-Франківськ, 2007. – 264 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Сердюк, О.
Методи формування музичного сприймання у молодших школярів / О. Сердюк // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 4. – С. 14-18. Кільк. прим. 1 (Мист-1)
7.
Комар, О.
Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя початкової школи // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 47-49. кільк. прим. 1 (пед. - 1)
8.
Іванова, Н. І.
Виховні заходи з використанням інтерактивних технологій навчання / Н. І. Іванова // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 27. – С. 30-38.
9.
Вислоцька, Н.
Використання інтерактивних технологій на уроці музики (урок у 5-му класі) / Н. Вислоцька // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 4. – С.35-37. Кільк. прим. 1 (Мист-1)
10. 74.202.5я73
А 40 Акпинар, Л. Е.
Інтерактивні технології навчання в початковій школі: навч. посібник / Лємара Енверівна Акпинар. – Рек. МОН. – К. : ВД "Слово", 2014. – 288 с. кільк.прим.: 7 (Педагог. – 3, КХ. – 4)
11.
Танцюємо від дошки ( Як використовувати дошку Panasonic) // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 10. – С.30-31.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Ярченко, Л. П.
Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом упровадження елементів інтерактивних технологій у навчально-виховний процес / Л. П. Ярченко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 12. – С. 2-10. Кільк. прим. 1 (Пед-1)

Запитання № 1469
Маряна, по. e-mail:
Доброго дня. Можете порекомендувати мені літератуду для курсової роботи на тему "Українські витинанки,історія виникнення. Інтепритація витинанок засобами сучасних технологій"
відповідь
Див. відповідь до запитання № 1466 – 1467. Також пропонуємо ще декілька пунктів літератури, які не увійшли до попередніх відповідей.
1.
Алпатова, А. М.
Від витинанки - до серця дитини: [конспект уроку] / А. М. Алпатова // Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. – № 2. – С. 19-24. Кільк. прим. 1 (Пед-1)
2. 74.268.5
В 31 Вербицька, З. В.
Витинанки. Уроки і заняття гуртка:посібник / З. В. Вербицька, Н. М. Калашник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 112 с. + іл. – 7,00
кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
3.
Зозуляк, Т. К.
Мистецтво витинанки: створюємо декоративну композицію / Т. К. Зозуляк // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 4. – С. 33 - 39. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
4. 85.125.5(4Укр)
С76 Станкевич, М. Є.
Українські витинанки / М. Є. Станкевич. – К. , 1986. – 121 с., іл. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
5.
Романцов, С.
Народне мистецтво витинанки / С. Романцов. // Початкова школа. – 2006. – № 4. – С.28-30. Кільк. прим. 1 (Пед-1)

Запитання № 1468
Юлія, ПОА-42. e-mail: yulka.dmytryshyn@gmail.com
Доброго дня! Яку літературу для курсової роботи ви можете рекомендувати до теми "Досліди з природознавства та методика їх проведення в початковій школі". Дякую:)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 20.1я73
О75 Основи природознавства: підручник / за ред. В. М. Помогайбо. – Рек. МОН. – К. : ВЦ "Академія", 2014. – 368 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 1, Прир. – 3, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2)
2. 74.262.0
М54 Методика викладання природознавства в початковій школі: : навчальний посібник / уклад. Н.І.Луцан. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Ів.-Франківськ, 2012. – 204 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3. 74.262.0
Б 18 Байбара, Т. М.
Методика навчання природознавства в початкових класах: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К., 2008. – 334 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 5)
4.
Винницька, О. А.
Уроки природознавства за допомогою спостережень, дослідів та екскурсій. // "Лицем до дитини". Особистісно-орієнтоване навчання в початковій школі. / О.Винницька. – Львів, 2005. – С. 117-142. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
5.
Власюк, Ю.
Урок-дослідження з природознавства у 1 класі / Ю. Власюк // Початкова школа. – 2018. – № 6. – С. 35 - 37. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
Галепа, Н.
Дослідницький практикум " мої домашні улюбленці": [ урок природознавства у 1-му класі] / Н. Галепа // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 1-2. – С. 59 - 61. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. 20.1
Г44 Гетьман, В. Ф.
Екскурсії з природознавства в 2 і 3 класі / В. Ф. Гетьман. – К., 1975. – 104 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 7)
8. 74.262.0
К44 Кисельов, Ф. С.
Методика викладання природознавства в початкових класах : навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – 2-е вид., переробл. і доп. – К., 1975. – 176 с. кільк.прим.: 43 (Педагог. – 1, КХ. – 42)
9. 74.262.0я73
К 89 Кукалець, М. В.
Методика викладання природознавства у початковій школі: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спец. "Початкова освіта" / Мирослава Василівна Кукалець. – Рек МОН. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 222 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 2, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
10.
Лисогор, Л.
Використання ігрового моделювання на уроках природознавства в початковій школі / Л. Лисогор // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 44-45. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. 74.262.0
Н30 Нарочна, Л. К.
Методика викладання природознавства: навч. посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1990. – 302 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 20, Коледж. – 1)

Запитання № 1467
Маряна, по. e-mail:
Доброго дня. Можете порекомендувати мені літератуду для курсової роботи на тему "Українські витинанки,історія виникнення. Інтепритація витинанок засобами сучасних технологій"
відповідь
Ми висилали відповідь на ваш запит декілька днів тому. Все, що знайшли за даною тематикою ми подаємо нижче, але ви можете переглянувши ці видання та бібліографію в них попрацювати з каталогами в залі довідково-бібліографічного відділу, або з електронним каталогом на сайті бібліотекиі та підібрати інші джерела, тому запрошуємо до бібліотеки. Також доводимо до вашого відома, що кількість символів в довідці обмежена, тому ми подаємо обмежену кількість джерел для ознайомлення, а не вичерпні готові списки до курсових чи дипломних робіт.
1.
Бондаренко, Н.
Портрет людини в техніці витинанки / Н. Бондаренко // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 1. – С.38-40.Кільк. прим. 1 (Мист.-1)
2.
Козловська, І. М.
Інтегративний підхід до підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах : [на прикладі української витинанки] / І. М. Козловська // Науковий вісник НЛТУ України [Текст]: збірник науково-технічних праць. – Львів, 2013. – Вип. 23.18. – С. 311-316. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
3.
Косицька, З.
Творчість майстрині витинанки Ольги Шинкаренко / З. Косицька // Сучасні дослідження української культури [Текст] / за ред. М.Замбжицької та ін. – Варшава ; Івано-Франківськ, 2015. – С. 224-230. – (У колі мови, літ-ри і культури ; Т. Х) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Тихонюк, О.
Етапи розвитку мистецтва витинанки в Україні / О. Тихонюк // Вісник Прикарпатського університету [Текст] зб.наук.праць. – Ів.-Франківськ, 2012. – вип. 24-25. – С. 34-40. – (Мистецтвознавство) кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 1, ХудГраф. – 2)
5.
Тихонюк, О.
Чиста лінія Людмили Мазур: [витинанки] / О. Тихонюк // Артанія. – 2010. – № 4. – С.40-46.Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)
6. 745.54.048(477)
Т 46 Тихонюк, О. В.
Мистецтво витинанки в Україні кінця ХХ - початку ХХІ століть: дис. ... канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декоративне і прикладне мистецтво" / Олена Володимирівна Тихонюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – 177 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
7. 74.268.5
К 56 Ковальчук, Т. П.
Художня обробка паперу. Курс І [Текст] : наочно-методичний посібник / Тетяна Павлівна Ковальчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 88 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
8. 74.268.5
К 56 Ковальчук, Т. П.
Художня обробка паперу. Курс ІІ [Текст] : наочно-методичний посібник / Тетяна Петрівна Ковальчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 72 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
9.
Кільдерова, Л. В.
Витинанка - вид декоративного мистецтва / Л. В. Кільдерова // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2012. – № 11. – С. 38-39. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Пундєєва, О.
Витинанка як вид декоративного мистецтва / О. Пундєєва // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 2. – С. 45-47. Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)
11.
Тихонюк, О.
Витинанка в художньо-педагогічному процесі / О. Тихонюк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2009. – Вип. 15-16. – С.212-217. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 1, Наук

Запитання № 1466
Маряна, по. e-mail:
Доброго дня. Можете порекомендувати мені літератуду для курсової роботи на тему "Українські витинанки,історія виникнення. Інтепритація витинанок засобами сучасних технологій"
відповідь
Ми висилали відповідь на ваш запит декілька днів тому. Все, що знайшли за даною тематикою ми подаємо нижче, але ви можете переглянувши ці видання та бібліографію в них попрацювати з каталогами в залі довідково-бібліографічного відділу, або з електронним каталогом на сайті бібліотекиі та підібрати інші джерела, тому запрошуємо до бібліотеки.
1.
Бондаренко, Н.
Портрет людини в техніці витинанки / Н. Бондаренко // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 1. – С.38-40.Кільк. прим. 1 (Мист.-1)
2.
Козловська, І. М.
Інтегративний підхід до підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах : [на прикладі української витинанки] / І. М. Козловська // Науковий вісник НЛТУ України [Текст]: збірник науково-технічних праць. – Львів, 2013. – Вип. 23.18. – С. 311-316. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
3.
Косицька, З.
Творчість майстрині витинанки Ольги Шинкаренко / З. Косицька // Сучасні дослідження української культури [Текст] / за ред. М.Замбжицької та ін. – Варшава ; Івано-Франківськ, 2015. – С. 224-230. – (У колі мови, літ-ри і культури ; Т. Х) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Тихонюк, О.
Етапи розвитку мистецтва витинанки в Україні / О. Тихонюк // Вісник Прикарпатського університету [Текст] зб.наук.праць. – Ів.-Франківськ, 2012. – вип. 24-25. – С. 34-40. – (Мистецтвознавство) кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 1, ХудГраф. – 2)
5.
Тихонюк, О.
Чиста лінія Людмили Мазур: [витинанки] / О. Тихонюк // Артанія. – 2010. – № 4. – С.40-46.Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)
6. 745.54.048(477)
Т 46 Тихонюк, О. В.
Мистецтво витинанки в Україні кінця ХХ - початку ХХІ століть: дис. ... канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декоративне і прикладне мистецтво" / Олена Володимирівна Тихонюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – 177 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
7. 74.268.5
К 56 Ковальчук, Т. П.
Художня обробка паперу. Курс І [Текст] : наочно-методичний посібник / Тетяна Павлівна Ковальчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 88 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
8. 74.268.5
К 56 Ковальчук, Т. П.
Художня обробка паперу. Курс ІІ [Текст] : наочно-методичний посібник / Тетяна Петрівна Ковальчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 72 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
9.
Кільдерова, Л. В.
Витинанка - вид декоративного мистецтва / Л. В. Кільдерова // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2012. – № 11. – С. 38-39. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Пундєєва, О.
Витинанка як вид декоративного мистецтва / О. Пундєєва // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 2. – С. 45-47. Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)
11.
Тихонюк, О.
Витинанка в художньо-педагогічному процесі / О. Тихонюк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2009. – Вип. 15-16. – С.212-217. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 1, Науковий. – 1, ХудГраф. – 6)
12.
Кобець, Л.
Паперові виспіви на згадку : [про народну майстриню витинанок Клавдію Миколаївну Гуржий-Крохмаленко (1928-2006 рр.)] / Л. Кобець // Народне мистецтво. – 2011. – № 1-4. – С

Запитання № 1465
Лілія, ПО-41. e-mail:
Добрий день, порекомендуйте будь ласка літературу для курсової роботи з природознавства на тему: " Засоби навчання природознавства у початковій школі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.262.0
М 54 Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навчальний посібник. / укладач Н.І.Луцан. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. універ. ім.В.Стефаника, 2010. – 204 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 3)
2. 74.262.0
Б 18 Байбара, Т. М.
Методика навчання природознавства в початкових класах [Tекст]: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К. : Веселка, 2008. – 334 с. – (Трансформація гуманіт. освіти в України). кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 5)
3. 74.262.0
К44 Кисельов, Ф. С.
Методика викладання природознавства в початкових класах [Текст] : навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – 2-е вид., переробл. і доп. – К. : Вища школа, 1975. – 176 с. кільк.прим.: 42 (КХ. – 42)
4. 74.264.4
К56 Коваль, Н. С.
Самостійна робота учнів на уроках природознавства [Текст] : посіб. для вчителя / Н. С. Коваль. – К., 1982. – 96 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 18)
5. 74.262.0я73
К 89 Кукалець, М. В.
Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст]: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спец. "Початкова освіта" / Мирослава Василівна Кукалець. – Рек МОН. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 222 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
6. 74.262.0
Н30 Нарочна, Л. К.
Методика викладання природознавства [Текст] : навч. посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1990. – 302 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 20, Коледж. – 1)
7.
Розбицький, М. Л.
Творчий підхід до викладання природознавства / М. Л. Розбицький // Фізика в школах України. – 2014. – № 9-10. – Вкладка. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)

8. 74.262.0
М54 Методика викладання природознавства в початковій школі: : навчальний посібник / уклад. Н.І.Луцан. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2012. – 204 с. – ПНУ. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9.
Сак, Т.
Наочні засоби навчання на уроках природознавства у школі інтенсивної педагогічної кореляції / Т. Сак // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С.2-5.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Дегтярьова, В. Р.
Використання мультимедійних засобів навчання на уроках у початкових класах / В. Р. Дегтярьова // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 9. – С. 2-8.
11.
Павленко, Л. П.
Застосування мультимедійних засобів навчання на уроках у початковій школі / Л. П. Павленко // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 8. – С. 2-10.
12. 74.262.0
Д 49 Дитиняк, Г.
Я досліджую, експериментую,спостерігаю. (Методика навчання природознавства в початкових класах) / Г. Дитиняк, Л. Андрушко, Н. Древняк. – Львів-Торонто, 2003. – 140 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 7)

Запитання № 1464
Маряна, по. e-mail:
Доброго дня. Можете порекомендувати мені літератуду для курсової роботи на тему "Українські витинанки,історія виникнення. Інтепритація витинанок засобами сучасних технологій"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бондаренко, Н.
Портрет людини в техніці витинанки / Н. Бондаренко // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 1. – С.38-40.Кільк. прим. 1 (Мист.-1)
2.
Козловська, І. М.
Інтегративний підхід до підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах : [на прикладі української витинанки] / І. М. Козловська // Науковий вісник НЛТУ України [Текст]: збірник науково-технічних праць. – Львів, 2013. – Вип. 23.18. – С. 311-316. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
3.
Косицька, З.
Творчість майстрині витинанки Ольги Шинкаренко / З. Косицька // Сучасні дослідження української культури [Текст] / за ред. М.Замбжицької та ін. – Варшава ; Івано-Франківськ, 2015. – С. 224-230. – (У колі мови, літ-ри і культури ; Т. Х) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Тихонюк, О.
Етапи розвитку мистецтва витинанки в Україні / О. Тихонюк // Вісник Прикарпатського університету [Текст] зб.наук.праць. – Ів.-Франківськ, 2012. – вип. 24-25. – С. 34-40. – (Мистецтвознавство) кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 1, ХудГраф. – 2)
5.
Тихонюк, О.
Чиста лінія Людмили Мазур: [витинанки] / О. Тихонюк // Артанія. – 2010. – № 4. – С.40-46.Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)
6. 745.54.048(477)
Т 46 Тихонюк, О. В.
Мистецтво витинанки в Україні кінця ХХ - початку ХХІ століть: дис. ... канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декоративне і прикладне мистецтво" / Олена Володимирівна Тихонюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – 177 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
7. 74.268.5
К 56 Ковальчук, Т. П.
Художня обробка паперу. Курс І [Текст] : наочно-методичний посібник / Тетяна Павлівна Ковальчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 88 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
8. 74.268.5
К 56 Ковальчук, Т. П.
Художня обробка паперу. Курс ІІ [Текст] : наочно-методичний посібник / Тетяна Петрівна Ковальчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 72 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
9.
Кільдерова, Л. В.
Витинанка - вид декоративного мистецтва / Л. В. Кільдерова // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2012. – № 11. – С. 38-39. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Пундєєва, О.
Витинанка як вид декоративного мистецтва / О. Пундєєва // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 2. – С. 45-47. Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)
11.
Тихонюк, О.
Витинанка в художньо-педагогічному процесі / О. Тихонюк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2009. – Вип. 15-16. – С.212-217. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 1, Науковий. – 1, ХудГраф. – 6)
12.
Кобець, Л.
Паперові виспіви на згадку : [про народну майстриню витинанок Клавдію Миколаївну Гуржий-Крохмаленко (1928-2006 рр.)] / Л. Кобець // Народне мистецтво. – 2011. – № 1-4. – С. 123-125. Кільк. прим. 1 (ХудГраф.-1)

Запитання № 1463
Ольга, Х-41. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи "Хімічне модифікування золи-виносу Бурштинської ТЕС"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.0
С45 Скрутень, І. С.
Бурштинська ДРЕС імені 50-річчя ГОЕЛРО/ І. С. Скрутень. – Ужгород, 1975. – 48 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 28.081
М60 Миленька, М. М.
Біоіндифікаційна оцінка екологічного стану Бурштинської урбоекосистеми : Автореферат дис. ... канд. біол. наук. Спец.03.00.16 - екологія / М. М. Миленька. – Дніпропетровськ, 2009. – 20с.
кільк.прим.: 1
3.
Парпан, В.
Характеристика екологічного стану Бурштинської урбоекосистеми за токсико-мутагенним фоном / В. Парпан, М. Миленька // Українознавчі студії [Текст] : науково-теоретичний журнал / гол. ред. Василь Грещук. – Ів.-Франківськ, 2009. – № 10. – С. 266-275.
4.
Пендерецький, О. В.
Екологічні проблеми Бурштинської ТЕС та шляхи їх вирішення / О. В. Пендерецький // Екологія Галицького району [Текст] : монографія / О.В.Пендерецький ; за ред. О.М.Адаменка. – Ів.-Франківськ, 2004. – С. 121-137.
5. http://kovalskiy.vk.vntu.edu.ua/file/0b59c9fffc87585663c891e53b0df880.pdf

Запитання № 1462
Оксана, ПОП-43. e-mail: kovalka19-97@ukr.net
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Мохи у флорі передкарпаття"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 28.5
М 86 Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету ім. І.Франка (LW) [Текст]: каталог / уклад.: Мамчур З.І.,Хміль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 176 с. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
2. 26.82я73
С13 Сав»юк, Г. П.
Природознавство.Землезнавство і краєзнавство [Текст]: навч.-метод. посіб. для проведення лабораторних і практичних робіт. / Г. П. Сав»юк, М. І. Сав»юк. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. Вид. Кушнір Г.М., 2009. – 72 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, Прир. – 3)
3. 20.1я73
Ч 75 Чорногор, Л. Ф.
Природознавство. Інтегруючий курс: навч. посіб. / Леонід Феоктистович. Чорногор. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2008. – 524 с.кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2)
4. 91.9 : 26.89
У 45 Українські Карпати. Природа.Економіка.Історія.Народознавство: Покажчик літератури за 2000 рік. – Львів, 2005. – 327 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 2)
5. 26.82
У45 Украинские Карпаты. Природа / Отв.ред. М.А. Голубец. – К., 1988. – 208 с., ил. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
6. 91.9:26.89
У 45 Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство [Текст] : бібліографічний покажчик за 2003 р. / укл. Н.І.Кошик. – Львів : ЛННБ, 2009. – 283 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
7. 20.1
П77 Природа Українських Карпат / за ред. К. І. Геренчука. – Львів, 1968. – 264 с. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
8. 26.89(4Укр)я73
Я73 Яришева, Н. Ф.
Основи природознавства.Природа України: навчальний посібник. / Н. Ф. Яришева ; Рек. МОН. – К., 2008. – 335 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 6, Педагог. – 3)

Запитання № 1461
, ПО-34. e-mail: kzaremblyuk3@ukr.net
Допоможіть підібрати літературу до теми: "Використання ігор на уроках природознавства в початковій школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.21
І 73 Інтелектуальні ігри у початковій школі: посібник /упоряд. Ю.Є.Бардакова. – Харків : Вид. група "Основа", 2006. – 192 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Булейко, О.
Цікаве правознавство. Дидактичні ігри для дітей 4-6 років / О. Булейко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 1. – С.32-33.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.191-194.
4.
Мюллер, С.
Ігри юних натуралістів / С. Мюллер // Обдарована дитина. – 2012. – № 7. – С. 62-65.
5.
Черевко, Л. А.
Ігри на природі ( екологічне виховання ) / Л. А. Черевко // Обдарована дитина. – 2010. – № 3. – С.26-28. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. 74.264.4
К56 Коваль, Н. С.
Природознавство в 3 класі чотирирічної початкової школи: посіб. для вчителя / Н. С. Коваль, Л. К. Нарочна. – К., 1988. – 120 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
7. 74.264.4
К56 Коваль, Н. С.
Природознавство в 4 класі чотирирічної початкової школи: посіб. для вчителя / Н. С. Коваль, Л. К. Нарочна, Т. М. Байбара. – К. , 1989. – 112 с. – 5,00
кільк.прим.: 15 (КХ. – 15)
8. 74.262.0
Б 18 Байбара, Т. М.
Методика навчання природознавства в початкових класах: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К. : Веселка, 2008. – 334 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 5)
9. 20.1
Г44 Гетьман, В. Ф.
Екскурсії з природознавства в 2 і 3 класі / В. Ф. Гетьман. – К. , 1975. – 104 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 7)
10. 74.262.0
К44 Кисельов, Ф. С.
Методика викладання природознавства в початкових класах: навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – 2-е вид., переробл. і доп. – К. , 1975. – 176 с. – 0.49
кільк.прим.: 43 (Педагог. – 1, КХ. – 42)
11. 74.262.0
Н30 Нарочна, Л. К.
Уроки природознавства в 2 і 3 класах: посібник для вчителів / Л. К. Нарочна, В. О. Онищук. – К. , 1986. – 207 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)

Запитання № 1460
Оля, ПО-11. e-mail: koval19-97@ukr.net
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми - "Формування комунікативної компетентності
в учнів 2 класу на уроках літературного читання»

відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бєлік, В.
Олександр Олесь. Літературне читання в 2-му класі / В. Бєлік // Початкова освіта. – 2017. – № 19. – С. 20 - 24.
2.
Бурилкіна, Л. В.
Ялинка: урок літературного читання у 2-му класі / Л. В. Бурилкіна // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 35-36. – С. 30-33.
3.
Кікоть, О. І.
Скринька скоромовок: [урок літературного читання, 2 кл.] / О. І. Кікоть // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 28-29. – С. 32-33.
4.
Кучер, Т.
Формування ключових компетентностей на уроці літературного читання в 2 класі / Т. Кучер // Початкова школа. – 2018. – № 4. – С. 22 - 24.
5.
Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / О. Митник, С. Швець // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 13 - 19.
6.
Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / О. Митник, С. Швець, Г. Буряк // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 10 - 15.
7.
Чістякова, В.
Робота над словом: [урок з літературного читання для учнів 2 класу] / В. Чістякова // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 9-12..
8.
Смілянець, С.
Комунікативна компетентність учнів. Використання інтерактивних вправ для формування комунікативної компетентності молодших школярів / С. Смілянець // Початкова освіта. – 2017. – № 9. – С. 14 - 29.
9.
Вашуленко, О.
Урок літературного читання в 2 класі за новим підручником (Савченко О.Я. Літературне читання: підруч. для 2 кл. - К.: Освіта, 2013) / О. Вашуленко, І. Омельченко // Початкова школа. – 2013. – № 11. – С. 5-9.
10.
Мартинова, С. В.
"Літературне читання" та "Читання", 2 кл.: спільне та відмінне. Порівняльний аналіз навчальних програм 2006 та 2012 рр. / С. В. Мартинова // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 22-24. – С. 41-51.
11.
Науменко, В.
Орієнтовне планування уроків літературного читання в 2 класі за підручником "Літературне читання" / В. Науменко // Початкова школа. – 2013. – № 7. – С. 17-21.
12.
Савченко, О.
Літературне читання: інтерактивні методи і прийоми / О. Савченко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 34 - 39.
13.
Савченко, О.
Методичний аналіз підручника "Літературне читання" для 2-го класу: зміст, структура, методичні настанови / О. Савченко // Початкова школа. – 2013. – № 5. – С. 1-5.

Запитання № 1459
Надя, По-31. e-mail:
Доброго дня , допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему:Ознайомлення молодших школярів з різноманітністю живої природи рідного краю.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.262.0
М 54 Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навчальний посібник. / укладач Н.І.Луцан. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. універ. ім.В.Стефаника, 2010. – 204 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 3)
2. 74.262.0
Б 18 Байбара, Т. М.
Методика навчання природознавства в початкових класах [Tекст]: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К. : Веселка, 2008. – 334 с. – (Трансформація гуманіт. освіти в України). кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 5)
3. 74.262.0
К44 Кисельов, Ф. С.
Методика викладання природознавства в початкових класах [Текст] : навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – 2-е вид., переробл. і доп. – К. : Вища школа, 1975. – 176 с. кільк.прим.: 42 (КХ. – 42)
4. 74.264.4
К56 Коваль, Н. С.
Самостійна робота учнів на уроках природознавства [Текст] : посіб. для вчителя / Н. С. Коваль. – К., 1982. – 96 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 18)
5. 74.262.0я73
К 89 Кукалець, М. В.
Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст]: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спец. "Початкова освіта" / Мирослава Василівна Кукалець. – Рек МОН. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 222 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
6. 74.262.0
Н30 Нарочна, Л. К.
Методика викладання природознавства [Текст] : навч. посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1990. – 302 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 20, Коледж. – 1)
7.
Ковальчук, Т.
Природа рідного краю: [ інтегровані уроки природознавства, екології та читання] / Т. Ковальчук // Початкова освіта. – 2017. – № 6. – С.13 - 16. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8. 20.1
Я30 Ягодовський, К. П.
Питання загальної методики природознавства [Текст] / К. П. Ягодовський. – К., 1953. – 218 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
9.
Ілійчук, Л.
Національне виховання молодших школярів засобами природи рідного краю у Галичині (1919-1939 рр.) / Л. Ілійчук // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. XL, Ч. 2. – С. 24-26. – (Педагогіка) кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Буняк, В.
Дидактичні ігри з природознавства та їх вплив на розвиток особистості молодшого школяра / В. Буняк, О. Кацишин // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.191-194. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)

Запитання № 1458
Лілія, ПС-3. e-mail:
Будь-ласка, допоможіть знайти правові джерела із забезпечення свободи педагога у професійній діяльності. Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя: Лист МОН України від 05.12.2014 р. № 1/9-630 // Інформаційний збірник. – 2015. – № 1. – С. 43-44. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Дятленко, С.
Щодо дотримання принципів педагогічної свободи вчителя / С. Дятленко // Інформаційний збірник. – 2015. – № 1. – С. 45. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Полянський, П.
Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя / П. Полянський // Початкова школа. – 2015. – № 3. – С. 1. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1457
Ольга, .ПО-12(м). e-mail:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми в умовах НУШ"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бондарева, С.
Особливості роботи з обдарованими дітьми / С. Бондарева // Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. – № 1. – С. 21 - 24.
2.
Сучасні форми організації освітнього процесу в ДНЗ (Збірка творчих доробок учасників акції "Разом до Нової школи") // Розкажіть онуку. – 2018. – № 7. – С. 1 - 32. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Лиховид, І.
"Дітей учать не менше, а по-іншому". Підсумки першого місяця "Нової української школи" / І. Лиховид // День. – 2018. – № 178. – С. 10-11. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Логачевська, С.
Особливості уроку математики Нової української школи / С. Логачевська // Початкова школа. – 2018. – № 4. – С.8 - 11. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Логачевська, С.
Реалізація особистісно орієнтовного підходу у формуванні читацьких умінь у 1 класі Нової української школи / С. Логачевська, О. Іщенко // Початкова школа. – 2018. – № 5. – С. 12 - 14. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Лященко, О. І.
На шляху до нової української школи: концептуальні засади і виклики / О. І. Лященко, Ю. І. Мальований // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 3. – С. 5 - 12. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7.
Мончук, О.
Сюрпризи нової школи, або що чекає цьогорічних першокласників (реформа освіти) / О. Мончук // Галичина. – 2018. – № 75. – С. 1, 13. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Савченко, О.
Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи / О. Савченко // Рідна школа. – 2018. – № 1-2. – С. 3 - 7. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
Цицюра, С. М.
Ключові компетентності Нової української школи. Семінар-практикум / С. М. Цицюра // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 25-26. – С.14 - 34. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10.
Шуляр, В.
Стратегії підготовки вчителя літератури до реалізації концепції нової української школи / В. Шуляр // Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи в сучасному освітньому просторі [Текст]: зб. статей / редкол. І.В.Козлик. – Ів.-Франківськ, 2017. – вип. 1. – С. 58 - 69. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11.
Заіграєва, Т. Є.
Організація роботи з обдарованими дітьми у закладі нового типу / Т. Є. Заіграєва // Обдарована дитина. – 2011. – № 10. – С. 8-16. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
12.
Козяр, Г. В.
Робота з обдарованими дітьми. Орієнтовне планування та практичні матеріали для індивідуальної та групової роботи / Г. В. Козяр, Г. М. Лавренчук // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 10-11. – С. 2-16. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
13. 74.204я73
М 33 Матвеєва, Н. О.
Майстерність учителя початкової школи у роботі з обдарованими дітьми: навчально-методичний посібник / Н. О. Матвеєва. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2014. – 104 с. – ПНУ. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)

Запитання № 1456
Лілія, ПО-12(м). e-mail:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Формування моральних цінностей учнів 3 класу на уроках літературного читання"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Геник, М.
Виховання духовно-моральних цінностей молодших школярів / М. Геник // Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика [Текст]: збірник наукових статей. – Ів.-Франківськ, 2005. – С.183-190. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
2.
Маркіна, С.
Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / С. Маркіна // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 13-15. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Гайдіна, Н. П.
Астрід Лінгрен "Про Карлсона, що живе на даху" Урок літературного читання у 3-му класі / Н. П. Гайдіна // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 10-11. – С. 30 - 33. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4.
Маркіна, С.
Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / С. Маркіна // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 13-15. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5.
Попович, І.
Формування моральних цінностей учнів / І. Попович // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 3. – С. 9-11.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Білоконна, Н.
Виховні можливості уроків літературного читання / Н. Білоконна, І. Кравцова // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 38-42. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7.
З23 Заліток, Л. М.
Книжка як засіб виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського : Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Л. М. Заліток. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
Челпанова, М.
Коли казка знання сіє, тоді народжуються мрії. Формування першооснов самостійної читацької діяльності молодших школярів шляхом використання літературної спадщини В.О. Сухомлинського на уроках українського читання в 3 класі для класів з російською мов / М. Челпанова // Початкова школа. – 2012. – № 9. – С. 22-24.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9.
Чередниченко, Л.
Вічний слід.Читання. За творами Василя Сухомлинського. 2-й клас / Л. Чередниченко // Початкова освіта. – 2017. – № 21. – С. 39 - 43. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Шевченко, О.
Естетичне виховання молодших школярів на уроках літературного читання: [за ідеями В. Сухомлинського] / О. Шевченко // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 21-24. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. 74.261.8.укр.
Н15 Навчаємо і виховуєм на уроках читання. – К. : Радянська школа, 1986. – 130 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)

Запитання № 1455
Лілія, ПО-41. e-mail: masliaklilia1998@gmail.com
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Інклюзивна освіта в Китаї". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Інклюзивна освіта // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2017. – № 10. – С. 48 - 50. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Ашиток, Н. І.
Інвалідність як соціальний феномен у глобалізованому світі : освітній аспект : [інклюзивна освіта] / Н. І. Ашиток // Гілея. – 2012. – № 5. – С. 592-597.Кільк. прим. 1 (Філос.- 1)
3.
Будник, О.
Інклюзивна освіта: сутність, головні завдання і принципи впровадження / О. Будник // Інклюзивна освіта: навч.посібник / О.Будник. – Ів.-Франківськ, 2015. – С. 21 - 41. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4. 74.66
Б 90 Будник, О.
Інклюзивна освіта: навч.посібник / Олена Будник. – Ів.-Франківськ : В-ць Кушнір Г.М., 2015. – 152 с. – ПНУ. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5. 74.3
М 33 Матвеєва, Н.
Інклюзивна освіта: навчально-методичний супровід самостійної роботи студентів / Наталія Матвеєва. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2015. – 160 с. – ПНУ. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
6.
Ткаченко, Т.
Значення інклюзивної освіти для сучасного світу / Т. Ткаченко, Л. Борсукова, С. Харитонова // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – № 2. – С. 33-38. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7.
Бех, І.
Освіта осіб з особливими потребами у міжнародному вимірі / І. Бех // Особлива дитина. – 2015. – № 2. – С. 78. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-i-perspektivy-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-kitae

Запитання № 1454
Наталя, МВ 2(м). e-mail: natalita090@gmail.com
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Українсько-польська наукова співпраця 1991 - 2018 рр"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Українсько-польська міжнародна зустріч експертів на горі Піп Іван: [прес-служба МОН України інформує] // Вища школа. – 2014. – № 8. – С. 5. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Ісаєвич, Я.
Українсько-польська наукова і культурна співпраця : сучасний етап / Я. Ісаєвич // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття [Текст] : збірник наукових праць міжнародної конференції / упоряд.:Т.Балабушевич, Н.Довженко. – К., 1999. – С. 18-21. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
Коваленко, О.
Українсько-польська науково-педагогічна співпраця (сучасний етап). / О. Коваленко // Вища освіта України. – 2006. – № 4. – С. 92-97. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Тревого, І. [.
Українсько-польська співпраця щодо актуальних проблем інженерної геодезії / І. [та ін.] Тревого // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – № 1. – С. 24-27.
5.
Договір про співпрацю між науковими установами України та Польщі // Вища школа. – 2012. – № 5. – С. 6. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Середюк, М.
Розвиток польсько-українських освітніх відносин у 1991-2009 рр. / М. Середюк // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 23-24 : До 20-ліття утворення каф-ри історії слов"ян і 80-річчя проф. П.Федорчака. – С. 446-452. – (Історія) кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
7.
Федорчак, П.
Розвиток українсько-польського наукового співробітництва на рубежі ХХ-ХХІ ст. / П. Федорчак // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 19. – С. 75-80. – (Історія) кільк.прим.: 3 (Іст. – 3) кільк.прим.: 26 (Іст. – 2, КХ. – 23, Гурт№5. – 1)
8.
Марушкіна, І.
Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка у Львові і українсько-польські наукові зв»язки / І. Марушкіна // Хроніка 2000. – 2012. – № 93. – С. 192-199.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
9.
Федорчак, П.
Українсько-польські освітні і наукові взаємини ( На досвіді навчальних закладів Івано- Франківщини. 1991 - 2009 рр.) // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. – Ів.-Франківськ, 2010. – вип. 11 - 12. – С. 137 - 140. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1453
Ірина, ПО-33. e-mail: irka.strelchenko@gmail.com
Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для написання статті на тему: "Формування моральних цінностей молодших школярів засобами літературної казки Сашка Дерманського"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Геник, М.
Виховання духовно-моральних цінностей молодших школярів / М. Геник // Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика [Текст]: збірник наукових статей. – Ів.-Франківськ, 2005. – С.183-190. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
2.
Маркіна, С.
Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / С. Маркіна // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 13-15. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Антонець, М.
Книга В.О.Сухомлинського "Як виховати справжню людину " в контексті діалогу щодо духовно-моральних цінностей / М. Антонець // Рідна школа. – 2009. – № 8-9. – С.11-13. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4.
Маркіна, С.
Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / С. Маркіна // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 13-15. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5.
Попович, І.
Формування моральних цінностей учнів / І. Попович // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 3. – С. 9-11.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Дерманський, С.
Сон про криницю, каргу і бабу Саньку. Сон про велетня: [ українська дитяча література ХХІ ст.] / С. Дерманський // Сновиди : Сни українських письменників [Текст] / упоряд.Малкович Тарас. – К., 2010. – С. 78 - 82. – (Доросла серія)
7. 84(4Укр)6
Д 36 Дерманський, С.
Чудове Чудовисько / Сашко. Дерманський. – К. : А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2006. – 255 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)

Запитання № 1452
Олена, ПС-21м. e-mail: olenahaydash@gmai.com
Доброго вечора. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Влив рівня домагань на виникнення внутрішньоособистісних конфліктів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
К95 Кучманич, І. М.
Розвиток домагань підлітків у процесі внутрішньосімейних взаємин : Автореферат дис. ... канд. психол. наук. Спец. 19.00.07 – педагог. та вік. психологія. – Одеса, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Овсяниька, Л. П.
До проблеми психологічної сутності домагань особистості // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ, 1999. – Вип. 3., Ч. 1. – С.55-63. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3.
Л12 Лабінська, С. М.
Психологічні чинники розвитку рівня домагань підлітків в учбовій діяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук: спец.: 19.00.07 "Педагог. та вік. психологія". – К., 2016. – 21 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
4.
Семиченко, В. А.
Методики оценки уровня притязаний. // Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль "Направленность". – К., 2004. – С. 254-284. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Філос. – 2)
5.
Пукинская, О. В.
"Триада риска" как проявление внутриличностного конфликта// Психологический журнал. – 2008. – № 5. – С.63-73. Кільк.прим. 1 (Філос.-1)
6.
Дубчак, Г.
Психологічні особливості внутрішніх конфліктів в системі ціннісних орієнтацій особистості // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наукових праць. – Чернівці, 2011. – Вип. 582 : Педагогіка та психологія. – С. 64-70. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Дубчак, Г.
Психологічні механізми внутрішньоособистісних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. – Чернівці, 2003. – Вип. 190 : Педагогіка та психологія. – С. 57 - 61. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Емельянов, С. М.
Внутриличностные конфликты // Практикум по конфликтологии. – СПб, 2001. – С. 165 - 199. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 88.3я73
К 82 Кривоніс, Т. Г.
Основи особистісної психотерапії: навчально-метод. посібник. – К. , 2011. – 192 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 1, Педагог. – 6)
10.
Бороздина, Л. В.
Показатели интеллекта и невербальной креативности при соответствии и несоответствии уровней самооценки и притязаний // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2006. – № 3. – С.30-45. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
11.
Зинько, Е. В.
Соотношение характеристик самооценки и уровня притязаний.Часть 2.Уровень притязаний и варианты его сочетаний с самооценкой// Психологический журнал. – 2006. – № 4. – С.15-25 кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
12. 88.5я73
Д84 Дуткевич, Т. В.
Конфліктологія з основами психології управління. – К., 2005. – 456 с. кільк.прим.: 18 (Філос. – 3, КХ. – 12, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1, Коледж. – 1)
13. 88.5
В67 Волков, Б. С.
Конфликтология / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – М., 2005. – 384 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
14. 88.53я73
С42 Скібіцька, Л. І.
Конфліктологія. – К., 2009. – 384 с. кільк.прим10 (КХ. – 5, Філос. – 3, МВ. – 1)

Запитання № 1451
Ольга, ДОПО-43. e-mail: mega-olga55@ukr.net
Доброго вечора) Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи (з методики фізичного виховання) на тему "Народні рухливі ігри на заняттях з фізичного виховання в типовому ДНЗ"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.1
В46 Вільчковський, Е. С.
Рухливі ігри в дитячому садку. – К., 1989. – 176 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
2.
Вольчинський, А.
Національні рухливі ігри у фізичному вихованні дітей дошкільного віку / А. Вольчинський, П.. Мельник Т. Потапюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров»я у сучасному суспільстві [Текст]: збірник наукових праць Волинського нац. ун-ту ім. Л.Українки / уклад. А.В.Цьось, С.П.Козіброцький. – Луцьк, 2008. – Т.2. – С. 46-48. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 75
Д31 Демчишин, А. А.
Рухливі ігри / А. А. Демчишин. – К., 1985. – 190 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1 Педагог. – 1)
4.
Карачевська, Н.
Народні рухливі ігри як засіб фізичного виховання здорового покоління України / Н. Карачевська // Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасних теорій виховання та навчання. /За ред. проф. Н.Лисенко. – Ів.-Франківськ, 2005. – С.254-259. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
5.
Павлушкіна, О.
Українські народні рухливі ігри // Палітра педагога. – 2008. – № 3. – С.3-7. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6. 75.555
П 71 Презлята, Г.
Народні рухливі ігри та забави. – Ів.-Франківськ, 2007. – 202 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
7. 74.100
Ш39 Шейко, М. К.
Рухливі ігри дошкільників. – 3-є допов. – К., 1972. – 256 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1 КХ. – 1)

8. 74.267
Е99 Єфіменко, Н. Г.
Методика проведення рухливих ігор / Відп. Рєпа Н. О. – К., 1969. – 104 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Линець, М.
Фізична підговка дітей молодшого дошкільного віку в оздоровчих заняттях плаванням з використанням рухливих ігор у воді / М. Линець, Л. Назаркевич // Фізична активність, здоров»я і спорт. – 2017. – № 1. – С. 32-45. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1450
Христина, ПОП-15. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему"Розвиток емоційної сфери школярів в сімейному середовищі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бахарєва, А.
Розвиток емоційної сфери дитини за допомогою казки / А. Бахарєва // Практичний психолог: Дитячий садок. – 2015. – № 12. – С. 8 - 13.
2.
Г68 Гордова, О. В.
Спільна музично-ігрова діяльність як засіб корекції емоційної сфери першокласників : Автореферат дис. ... канд. психолог. наук. Спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / О. В. Гордова. – К., 2011. – 20 с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
3.
Кормило, О. М.
Передумови і загальні тенденції розвитку емоційної сфери молодших школярів / О. М. Кормило // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ, 2004. – Вип. 9., Ч. 2. – С. 171 - 178.
4.
Георгінова, Л.
Сімейне виховання і емоційна сфера особистості дитини / Л. Георгінова // Наукові студії - ХХІ (культура, освіта - аетропоцентричні парадигми і сучасний світ) [Текст]. – К., 2015. – т. 8, вип. 6 : філософія, філологія, педагогіка, економіка. – С. 120 - 131.
5. 159.942(075.8)
К43 Кириленко, Т. С.
Психологія: емоційна сфера особистості: навч. посібник / Т. С. Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 256 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, Гурт№5. – 1, Філос. – 2)
6.
Луньова, А.
Істерики. Способи запобігання : [дитяча та сімейна психологія] / А. Луньова // Українська родина. – 2015. – № 7-8. – С. 71.
7.
Крик, Л.
Емоції дитячого світу / Л. Крик // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2011. – № 6. – С. 82-83.
8. 159.9(075.8)
В18 Варій, М. Й.
Основи психології і педагогіки: навч. посіб. / Мирон Йосипович Варій, В. Л. Ортинський. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2007. – 376 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9.
Васянович, Г.
Емоційно-вольова сфера особистості / Г. Васянович // Вибрані твори [Текст]: у 7 т. / Г.Васянович. – Львів, 2015. – Т.4 : Психологія і педагогіка:навч. посібник. – С. 145 - 159.
10.
Георгінова, Л.
Сімейне виховання і емоційна сфера особистості дитини / Л. Георгінова // Наукові студії - ХХІ (культура, освіта - аетропоцентричні парадигми і сучасний світ) [Текст]. – К., 2015. – т. 8, вип. 6 : філософія, філологія, педагогіка, економіка. – С. 120 - 131.

Запитання № 1449
Христина, ПОП-15. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему"Розвиток емоційної сфери школярів в сімейному середовищі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бахарєва, А.
Розвиток емоційної сфери дитини за допомогою казки / А. Бахарєва // Практичний психолог: Дитячий садок. – 2015. – № 12. – С. 8 - 13.
2.
Г68 Гордова, О. В.
Спільна музично-ігрова діяльність як засіб корекції емоційної сфери першокласників : Автореферат дис. ... канд. психолог. наук. Спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / О. В. Гордова. – К., 2011. – 20 с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
3.
Кормило, О. М.
Передумови і загальні тенденції розвитку емоційної сфери молодших школярів / О. М. Кормило // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ, 2004. – Вип. 9., Ч. 2. – С. 171 - 178.
4.
Георгінова, Л.
Сімейне виховання і емоційна сфера особистості дитини / Л. Георгінова // Наукові студії - ХХІ (культура, освіта - аетропоцентричні парадигми і сучасний світ) [Текст]. – К., 2015. – т. 8, вип. 6 : філософія, філологія, педагогіка, економіка. – С. 120 - 131.
5. 159.942(075.8)
К43 Кириленко, Т. С.
Психологія: емоційна сфера особистості: навч. посібник / Т. С. Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 256 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, Гурт№5. – 1, Філос. – 2)
6.
Луньова, А.
Істерики. Способи запобігання : [дитяча та сімейна психологія] / А. Луньова // Українська родина. – 2015. – № 7-8. – С. 71.
7.
Крик, Л.
Емоції дитячого світу / Л. Крик // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2011. – № 6. – С. 82-83.
8. 159.9(075.8)
В18 Варій, М. Й.
Основи психології і педагогіки: навч. посіб. / Мирон Йосипович Варій, В. Л. Ортинський. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2007. – 376 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9.
Васянович, Г.
Емоційно-вольова сфера особистості / Г. Васянович // Вибрані твори [Текст]: у 7 т. / Г.Васянович. – Львів, 2015. – Т.4 : Психологія і педагогіка:навч. посібник. – С. 145 - 159.
10.
Георгінова, Л.
Сімейне виховання і емоційна сфера особистості дитини / Л. Георгінова // Наукові студії - ХХІ (культура, освіта - аетропоцентричні парадигми і сучасний світ) [Текст]. – К., 2015. – т. 8, вип. 6 : філософія, філологія, педагогіка, економіка. – С. 120 - 131.

Запитання № 1448
Ольга, ДОПО-44. e-mail: mega-olga55@ukr.net
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: "Сучасні дослідження про проблеми рідної мови на сучасному етапі".
Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.2Ук-2
П78 Проблеми граматики і лексикології української мови. Збірник наукових праць. – К. : НПУ, 2001. – 260 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. 81.0
П 78 Проблеми соціолінгвістики,фоностилістики,граматики,журналістики та методики навчання української мови [Текст] : збірник наукових праць / за ред. М.І.Степаненка. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 2010. – 92 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
3. 81.2Ук-2
З 14 Загнітко, А. П.
Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії) [Текст]: навч. посібник / Анатолій Панасович Загнітко. – К. : ІСДО, 1993. – 343 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Омельчук, С.
Методи і прийоми навчання української мови: сучасний стан проблеми / С. Омельчук // Диво Слово. – 2013. – № 6. – С. 19 - 21. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Карповець, Х.
В Острозькій академії обговорили проблеми української мови і мовлення / Х. Карповець // Українська мова й література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 61 - 62. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)


Також пропонуємо переглянути підшивки журналів «Мовознавство», «Українська мова», та «Дивослово».

Запитання № 1447
Наталя, ОДПР. e-mail: nata.pavlukivska@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Художня кераміка Івано-Франківська".
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Баран, Р.
Художня кераміка Гуцульщини у керамологічній збірці Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й.Кобринського / Р. Баран, Н. Олійник // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти [Текст]: матеріали ХХІ Міжнар. наук.конф. в рамках ХХІУ Міжнар. гуцульського фестивалю (м. Коломия, 11 серпня 2017 р.) / упор. М.Васильчук. – Коломия, 2017. – С. 13 - 17. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
Бабій, І.
Світ кераміки Михайла Мурафи: (до 70-річчя митця організована виставка митця) / І. Бабій // Галицький кореспондент. – 2017. – № 44. – С. 10. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
1.
Янощак-Пшибила, О.
Орнаментальна майоліка в коломийській архітектурі : [кінець ХІХ - початок ХХ ст.] / О. Янощак-Пшибила // Вісник Прикарпатського університету [Текст] зб.наук.праць. – Ів.-Франківськ, 2012. – вип. 24-25. – С. 124-132. – (Мистецтвознавство) кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 1, ХудГраф. – 2)
4.
Гнатюк, М. В.
Квіти покутської кераміки (Зарицька Є., Джуранюк Є., Бейсюк О., Гривінський В.) / М. В. Гнатюк, М. І. Грепиняк // Красою гір натхненні: Народне мистецтво Гуцульщини і Покуття (кінець XIX - початок ХХI ст.) [Текст] / М.В.Гнатюк, М.І.Грепиняк. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 211-225. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Клапчук, М. М.
Кераміка / М. М. Клапчук, В. М. Клапчук // Історико-етнографічний нарис Делятинщини ( від найдавніших часів до 1939 року). / М.М.Клапчук. – Делятин, 2000. – С.76-77. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)

Запитання № 1446
Юля, Умл. e-mail: zinevych.juka16@gmail.com
ДОБРОГО ДНЯ!ПІДКАЖІТЬ,БУДЬ ЛАСКА,СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ"ЕЛЕМЕНТИ МОДЕРНІЗМУ В ПОВІСТІ "СОЙЧИНЕ КРИЛО""?ПОТРІБНО ТЕРМІНОВО!ЩИРО ВДЯЧНА!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гуняк, М.
Метаморфоза "відлюдська": повість-новела І. Франка "Сойчине крило". / М. Гуняк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 32 : Франкознавство. – С. 31-36. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Назаренко, Л.
Система уроків з вивчення творчості Івана Франка: [ Урок п»ятий. Доля людини в новелі "Сойчине крило"] // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 2. – С. 20 - 22. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Одійчук, Л.
Лірична драма у прозі про непереможне кохання (вивчення новели Івана Франка "Сойчине крило" у класі) // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 3. – С. 23-25. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Олексюк, А. Л.
Іван Франко. "Сойчине крило". 10 клас. // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 30. – С. 10 - 16. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Печарський, А.
"Сойчине крило" Івана Франка - "Лист незнайомки" С. Цвейга : аналогії та психоаналітичні інтерпретації // Слово і час. – 2017. – № 11. – С. 72 - 77. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Печерський, А.
Синдром любові і відчуженості в оповіданні І. Франка "Сойчине крило" // "Для добра міліонів хай вічно живе..." [Текст] : збірник наукових праць на пошану 150-річчя від Дня народження Івана Франка. – Ів.-Франківськ, 2008. – С. 303-308.
7.
Франко, І.
Сойчине крило. Уривок з оповідання // Дніпро. – 2009. – № 1. – С.96-97. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 84(4Укр)1
Ф83 Франко, І. Я.
Сойчине крило: оповідання / І. Я. Франко. – Львів, 1968. – 72с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
9. 84(4Укр)1
Ф 83 Франко, І.
Сойчине крило: Із записок відлюдника: для старш. шк. віку. – Львів, 2012. – 88 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
10. 83.3(2Укр)1
Д70 Дослідження творчості Івана Франка / Відп. ред. І.П. Крип»якевич. – К. , 1956. – 304 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
11. 83.3(2Укр)1
Б27 Басс, І. І.
Художня проза Івана Франка. – К. , 1965. – 314 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 83.3(4Укр)1
Д 75 Дронь, К.
Міфологізм у художній прозі Івана Франка. – К. , 2013. – 240 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13. 83.3(4Укр)1
Л38 Легкий, М. З.
Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка. – Львів, 1999. – 160 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1445
Юля, Умл. e-mail: zinevych.juka16@gmail.com
ДОБРОГО ДНЯ!ПІДКАЖІТЬ,БУДЬ ЛАСКА,СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ"ЕЛЕМЕНТИ МОДЕРНІЗМУ В ПОВІСТІ "СОЙЧИНЕ КРИЛО""?ПОТРІБНО ТЕРМІНОВО!ЩИРО ВДЯЧНА!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гуняк, М.
Метаморфоза "відлюдська": повість-новела І. Франка "Сойчине крило". / М. Гуняк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 32 : Франкознавство. – С. 31-36. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Назаренко, Л.
Система уроків з вивчення творчості Івана Франка: [ Урок п»ятий. Доля людини в новелі "Сойчине крило"] // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 2. – С. 20 - 22. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Одійчук, Л.
Лірична драма у прозі про непереможне кохання (вивчення новели Івана Франка "Сойчине крило" у класі) // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 3. – С. 23-25. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Олексюк, А. Л.
Іван Франко. "Сойчине крило". 10 клас. // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 30. – С. 10 - 16. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Печарський, А.
"Сойчине крило" Івана Франка - "Лист незнайомки" С. Цвейга : аналогії та психоаналітичні інтерпретації // Слово і час. – 2017. – № 11. – С. 72 - 77. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Печерський, А.
Синдром любові і відчуженості в оповіданні І. Франка "Сойчине крило" // "Для добра міліонів хай вічно живе..." [Текст] : збірник наукових праць на пошану 150-річчя від Дня народження Івана Франка. – Ів.-Франківськ, 2008. – С. 303-308.
7.
Франко, І.
Сойчине крило. Уривок з оповідання // Дніпро. – 2009. – № 1. – С.96-97. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 84(4Укр)1
Ф83 Франко, І. Я.
Сойчине крило: оповідання / І. Я. Франко. – Львів, 1968. – 72с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
9. 84(4Укр)1
Ф 83 Франко, І.
Сойчине крило: Із записок відлюдника: для старш. шк. віку. – Львів, 2012. – 88 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
10. 83.3(2Укр)1
Д70 Дослідження творчості Івана Франка / Відп. ред. І.П. Крип»якевич. – К. , 1956. – 304 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
11. 83.3(2Укр)1
Б27 Басс, І. І.
Художня проза Івана Франка. – К. , 1965. – 314 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 83.3(4Укр)1
Д 75 Дронь, К.
Міфологізм у художній прозі Івана Франка. – К. , 2013. – 240 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
13. 83.3(4Укр)1
Л38 Легкий, М. З.
Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка. – Львів, 1999. – 160 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1444
Таня, ПОДО-33. e-mail:
Доброго дня, допоможіть підібрати статті для написання доповіді на тему "Джерела екологічного права"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гвоздик, П. О.
Щодо визначення поняття "джерела екологічного права" / П. О. Гвоздик // Проблеми законності: академічний збірник наукових праць / відп. ред. В.Я.Тацій. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 47-57. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
2.
Гвоздик, П. О.
Джерела екологічного права та ядерна безпека / П. О. Гвоздик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 44-50. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
3. 349.6(477)(075.8)
Е40 Джерела екологічного права // Екологічне право України: підручник / За ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. – Х., 2005. – С.27-36. кільк.прим.: 28 (КХ. – 23, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 2)
4.
Гвоздик, П. О.
Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права / П. О. Гвоздик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 11. – С. 31-38. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
5. 349.6(075.8)
Е 45 Екологічне право: навч.посібник / за ред. Т.П.Устименко. – К., 2016. – 290 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
6. 349.6(477)
Е45 Екологічне право України: збірник нормативних актів / Ред. Саєнко В.В. – К. : Вид-во Дія, 2000. – 214 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
7. 349.6(477)(075)
Е30 Екологічне право України.Академічний курс: підручник. – К. , 2005. – 848 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, Юр. – 3, Гурт№5. – 1)
8. 349.6(477)(075.8)
Б12 Баб»як, О. С.
Екологічне право України: навч. посібник / О. С. Баб»як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва. – К. , 2000. – 216 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 1, Юр. – 2)
9. 349.6(477)(075.8)
Б12 Баб»як, О. С.
Екологічне право України: навч. посіб. / О. С. Баб»як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва. – К., 2001. – 216 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
10. 349.6(477)(075.8)
К 55 Кобецька, Н. Р.
Екологічне право України: навч. посіб. / Н. Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. Рек. МОН. – К., 2008. – 352 с. кільк.прим.: 12 (Юр. – 5, КХ. – 7)
11. 349.6(075.8)
Т65 Тищенко, Г. В.
Екологічне право: навчальний посібник. – К., 2001. – 256 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)

Запитання № 1443
Таня, ПОДО-33. e-mail:
Доброго дня, допоможіть підібрати статті для написання доповіді на тему "Джерела екологічного права"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гвоздик, П. О.
Щодо визначення поняття "джерела екологічного права" / П. О. Гвоздик // Проблеми законності: академічний збірник наукових праць / відп. ред. В.Я.Тацій. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 47-57. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
2.
Гвоздик, П. О.
Джерела екологічного права та ядерна безпека / П. О. Гвоздик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 44-50. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
3. 349.6(477)(075.8)
Е40 Джерела екологічного права // Екологічне право України: підручник / За ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. – Х., 2005. – С.27-36. кільк.прим.: 28 (КХ. – 23, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 2)
4.
Гвоздик, П. О.
Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права / П. О. Гвоздик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 11. – С. 31-38. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
5. 349.6(075.8)
Е 45 Екологічне право: навч.посібник / за ред. Т.П.Устименко. – К., 2016. – 290 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
6. 349.6(477)
Е45 Екологічне право України: збірник нормативних актів / Ред. Саєнко В.В. – К. : Вид-во Дія, 2000. – 214 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, Юр. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
7. 349.6(477)(075)
Е30 Екологічне право України.Академічний курс: підручник. – К. , 2005. – 848 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, Юр. – 3, Гурт№5. – 1)
8. 349.6(477)(075.8)
Б12 Баб»як, О. С.
Екологічне право України: навч. посібник / О. С. Баб»як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва. – К. , 2000. – 216 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 1, Юр. – 2)
9. 349.6(477)(075.8)
Б12 Баб»як, О. С.
Екологічне право України: навч. посіб. / О. С. Баб»як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва. – К., 2001. – 216 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
10. 349.6(477)(075.8)
К 55 Кобецька, Н. Р.
Екологічне право України: навч. посіб. / Н. Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. Рек. МОН. – К., 2008. – 352 с. кільк.прим.: 12 (Юр. – 5, КХ. – 7)
11. 349.6(075.8)
Т65 Тищенко, Г. В.
Екологічне право: навчальний посібник. – К., 2001. – 256 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)

Запитання № 1442
Іра, ПО-44. e-mail: bulat99y@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: "Дидактична гра - засіб забезпечення особистісно-діяльнісного характеру засвоєння знаннь".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Форми навчання навчальних занять і їх педагогічні можливості (урок, лекція, семінар, диспут, практичне заняття, екскурсія, дидактична гра, колоквіум, залік, дом.робота) // Форми навчання в школі [Текст]: кн. для вчителя / за ред. Ю.І. Мальованого, В.Є.Римаренко, Л.П. Вороніна. – К., 1992. – С.24-139. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. Заболотний, В. Ф.
Дидактична комп»ютерна гра як засіб організації навчально-виховного процесу / В. Ф. Заболотний, О. В. Пішенко // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2008. – № 1. – С.114-117. Кільк. прим. 1 (Ек)
3. К68 Коробська, Г. В.
Дидактична гра як засіб формування загальнонавчальних умінь учнів основної школи (друга половина ХХстоліття) : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. 13.00.09 - теорія навчання / Г. В. Коробська. – Харків, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
4. Лахай, С. В.
Дидактична гра як засіб розвитку логічної пам»ті молодших школярів на уроках рідної мови / С. В. Лахай // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 11. – С. 2-7. Кільк. прим. 1 (Пед)
5. Ноздрова, О. П.
Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6-7-річного віку : Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.09 - теорія навчання / О. П. Ноздрова. – Харків, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
6. Рибалко, О. О.
Дидактична гра і навчання молодшого школяра: [комп»ютер у початковій школі] / О. О. Рибалко // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2011. – № 4. – С. 26-30. Кільк. прим. 1 (Ек)
7. Рибцун, О.
Як нам треба всім чинити, щоб з природою дружити. Дидактична гра. / О. Рибцун // Палітра педагога. – 2005. – № 2. – С.17-21 Кільк. прим. 1 (Пед)
8. Федусенко, Ю.
"Граючись - перемагаємо !". Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів / Ю. Федусенко // Рідна школа. – 2007. – № 11-12. – С.30-34. Кільк. прим. 1 (Пед)
9. Федусенко, Ю. І.
Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів : Автореферат дис. ... канд.педагог. наук.Спец.13.00.09 - теорія навчання / Ю. І. Федусенко. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
10. Дудник, Н.
Формування активного мисленнєвого розвитку старших дошкільників засобами дидактичної гри / Н. Дудник // Актуальні проблеми дошкілля [Текст]: збірник наукових праць / за ред. М.Чепіль. – Дрогобич, 2012. – С. 93-99. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. Яцента, Л. Є.
Ігрові форми навчання читання першокласників. / Л. Є. Яцента. – Тернопіль : Астон, 2002. – 160 с. – 6.50
кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)

Запитання № 1441
Юлія, ПОА-31. e-mail: b.jylia19@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему"Використання наочності на уроках української мови і читання у початковій школі". Дякую :)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Питання наочності в навчанні. Т. XXIX / від.ред. А. І. Зільберштейн. – Харків, 1958. – 206 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. Дорошенко, М. І.
Наочність при навчанні грамоти. – 2-е вид., перер. і доп. – К., 1961. – 72 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
3. Кирей, І. Ф.
Методика викладання каліграфії в початковій школі / І. Ф. Кирей, В. А. Трунова ; ред. Н. А. Симоненко. – К., 1994. – 143 с. кільк.прим.: 70 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 69)
4. Кулінська, Л. П.
Екранна і звукова наочність на уроках української мови: посібник для вчителів / Л. П. Кулінська ; ред. Т. П. Усатенко. – К., 1986. – 120 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 4)
5. 74.212
Ч28 Чашко, Л. В.
Екранні та звукові засоби навчання. – К., 1976. – 120 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
6. 74.202.523
П12 Павелко, В. В.
Формування знань і умінь молодших школярів у процесі навчання засобами наочності і моделювання : Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.09 - теорія навчання / В. В. Павелко. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
7. 74.00
О 62 Опыт исследования взаимодействия слова и наглядности в обучении / под ред. Л. В. Занкова. – М., 1954. – 272 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 81.2Укр-93
К 90 Кулик, Б. М.
Наочність у викладанні граматики української мови в семирічній та середній школі. – К., 1953. – 152 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8.
Бабійчук, Т.
Навчальне кіно як особливий вид наочності // Сучасна медіаосвіта: фідеофрагменти художніх творів на заняттях укр. мови та літ-ри в педколеджі: наук.-метод.посібник. – Житомир, 2017. – С. 13 - 31. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. Коржупова, А. П.
Наочність на уроках української літератури. – К., 1965. – 146 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 74.261.8
С 89 Сучасні стратегії організації читацької діяльності школярів: навчально-методичні матеріали для учителя світової літератури / За заг. ред. Г. Островської, Я. Козленко. – Ів.-Франківськ, 2014. – 84 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 74.268.1Укр
Л 86 Луцик, Д.
Уроки читання періоду навчання грамоти: посібник / Д. Луцик, М. Проць, А. Савшак. – Дрогобич, 1998. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
12. 74.268.1.4Ук
Я92 Яцента, Л. Є.
Ігрові форми навчання читання першокласників. – Тернопіль, 2002. – 160 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)

Запитання № 1440
Юлія, ПОА-31. e-mail: yulka.dmytryshyn@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему"Особливості організації естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку в позаурочний час". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 87.8
Т52 Толстих, В. І.
Естетичне виховання: навч. посіб. / В. І. Толстих, Б. А. Еренгросс, К. О. Макаров. – К., 1987. – 216 с. кільк.прим.: 20 (КХ. – 20)
2. Щербо, А. Б. Форми і методи позакласної роботи з естетичного виховання учнів / А. Б. Щербо, Д. М. Джола. – К. , 1972. – 168 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3. Салига, Н. Естетичне виховання молодших школярів у процесі позаурочної виховної роботи / Н. Салига, О. Кіліченко // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.202-207. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
4. Турчин, Т. Естетичне виховання молодших школярів у позакласній роботі // Початкова школа. – 2008. – № 5. – С.16-18. Кільк. прим. 1 (пед)
5. Савчук, І. Естетичне виховання школярів у позаурочний час: соломоплетіння // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – № 7-8. – С. 8-10. Кільк. прим. 1 (пед)
6. Джобула, О. Погляди Василя Сухомлинського на естетичне виховання школярів // Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки . – Ів.-Франківськ, 2007. – С.29-34. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, ХудГраф. – 2)
7. Калініна, Л. Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С.24-27.Кільк. прим. 1 (пед)
8. 74.200.54
В62 Водзінський, Д. І.
Естетичне виховання учнів у позакласній роботі. – К., 1962. – 60 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
9. Черниш, Т. Естетичне виховання молодших школярів засобами дитячого музичного фольклору // Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції: збірник наукових праць. – Коломия, 2009. – С. 143-148. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. Біла, І. М. Краса є істина, а істина - краса: особливості естетичного виховання у Японії // Обдарована дитина. – 2012. – № 2. – С. 45-49.Кільк. прим. 1 (пед)
11. 87.8
Г65 Гончаренко, М. В. Проблеми естетичного виховання. – К. , 1976. – 224 с. – кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
12. Лупінович, С. М. Формування ціннісного ставлення до навчання в учнів молодших класів школи-комплексу естетичного виховання : Автореферат дис. ... канд.педаг. наук. Спец.13.00.07 - теорія і методика виховання. – Тернопіль, 2006. – 20с. Кільк. прим. 1 (наук.)
13. Панасюк, С. Л. Формування культури побуту молодших школярів у системі естетичного виховання : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія та методика виховання. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
14. Силіна, В. К. Кіно в школі як засіб естетичного виховання. – К. , 1968. – 176 с. – кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)

Запитання № 1439
Юлія, ПОА-31. e-mail: yulka.dmytryshyn@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Довкілля як засіб естетичного виховання молодших школярів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
74.264
Б 59 Біда, О. А. Естетичне виховання молодших школярів за допомогою засобів довкілля // Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч.посібник. – К., 2000. – С.314-321. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Прир. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
2.
74.200.541.3
М 65 Джобула, О. Погляди Василя Сухомлинського на естетичне виховання школярів // Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки . – Ів.-Франківськ, 2007. – С.29-34. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, ХудГраф. – 2)
3.
Калініна, Л. Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С.24-27.Кільк. прим. 1 (пед)
4.
Науменко, Т. Морально-естетичне виховання школярів засобами дитячого фолькльору // Початкова школа. – 2008. – № 6. – С.19-22. Кільк. прим. 1 (пед)
5. 74.20
Щ66 Щербо, А. Б.
Естетичне виховання учнів у початкових класах. – К., 1969. – 234 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 1 Педагог. – 2)
6. 74.200.554
А86 Артеменко, М. М.
Природа і естетичне виховання учнів. – К., 1984. – 80 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
7. 74.200.551
О-75 Основы эстетического воспитания: Пособие для учителя / Под ред. Н. А. Кушаева. – М., 1986. – 240 c. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8.
74.65
П 86 Черниш, Т. Естетичне виховання молодших школярів засобами дитячого музичного фольклору // Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції [Текст]: збірник наукових праць. – Коломия, 2009. – С. 143-148. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

9.
Савчук, І.
Естетичне виховання школярів у позаурочний час: соломоплетіння // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – № 7-8. – С. 8-10. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10. 74.200.54
Д14 Даденков, М. Ф.
Естетичне виховання. – К., 1956. – 26 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. 74.200.541.4
Г 65 Гончаренко, Ю. В.
Естетичне виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності : Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія та методика виховання. – Луганськ, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12. 74.200.554
А86 Артеменко, М. М.
Природа і естетичне виховання учнів. – К. , 1984. – 80 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
13. 74.200.54
С36 Силіна, В. К. Кіно в школі як засіб естетичного виховання. – К. , 1968. – 176 с. – кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
14.
Андрусишин, Р.
Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічної виразності / Р. Андрусишин // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. LI. – С. 100-102. – (Педагогіка)

Запитання № 1438
Христина, ПМЛ. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, знайти статті, що стосуються теми "Кулішеві переспіви балад А. Міцкевича «Русалка», «Химери», «Чумацькі діти»"
відповідь
На жаль, статей на задану тематику немає в записах нашої бібліографії, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами довідково-бібліографічного відділу чи на сайті бібліотеки.
1. 84(4Укр)1
К90 Куліш, П.
Вибрані твори / П. Куліш ; упоряд., підготовка текстів та прим. М. Л. Гончарука; вступ. ст. І. І. Пільгука. – К., 1969. – 558 с. кільк.прим.: 10 (ХЛ. – 9, ЗагЧЗ. – 1)
2. 84(4Укр)1
К 90 Куліш, П.
Твори: в 2-х т. Т. 1 : Поетичні твори. – К., 1989. – 654 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 1)

Запитання № 1437
Марія, ПО-41. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему: "Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання інформатики 2-4 класів".
Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бережна, І. Б.
Вплив інформаційних технологій на психічний розвиток молодших школярів / І. Б. Бережна // Інформатика в школі. – 2015. – № 2. – С. 2-7.Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
2. 74.263.2
К 70 Коршунова, О. В.
Інформатика, 2-4клас [Текст]: навч.-метод.посібник / О. В. Коршунова. – 2-е вид., доп. та перероб. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2010. – 368 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Антонова, О.
Комп»ютерленд. Інформатика: початковий курс 2-4 класи: [нові навчальні програми] / О. Антонова // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2011. – № 3. – С. 42-50. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
4.
Базарницька, І.
Урок інформатики у 2 класі / І. Базарницька // Початкова школа. – 2013. – № 2. – С. 13-15. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Антонова, О.
Комп»ютерленд. Інформатика: початковий курс 2-4 класи: [нові навчальні програми] / О. Антонова // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2011. – № 3. – С. 42-50. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
6.
Мельник, Ю.
Навчання алгоритмічної культури молодших школярів у комп"ютерно орієнтованому навчальному середовищі / Ю. Мельник // Початкова школа. – 2010. – № 2. – С.50-53. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7.
Саражинська, Н.
Я навчатиму учнів 2-го класу новому предмету "Сходинки до інформатики" / Н. Саражинська // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2013. – № 4. – С. 12-16. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
8.
Гладун, М.
Система вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів / М. Гладун, Н. Морзе // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2013. – № 4. – С. 41-49. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
9. 74.202
Ш70 Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів / за ред. М. Г. Стельмаховича. – Ів.-Франківськ, 1995. – 129 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 4, Педагог. – 5)
10. 74.263.2
Б 61 Білецька, О. Л.
Інформатика, 2 клас (за підручником Г.В.Ломаковської та ін.): посібник для вчителя / Олена Леонідівна Білецька. – Х. : Основа, 2013. – 77 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)

Запитання № 1436
Петро, МПВ-4. e-mail: petrotumak@ukr.net
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, літературу для бакалаврської роботи на тему: "Музично-педагогічна освіта України на межі ХХ-ХХІ ст"
Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 85.31
З 11 З музично-педагогічного досвіду: збірник статей / упорядники Г.Г.Газдюк, Г.І.Ганзбург. Випуск 1. – Харків, 2008. – 188 с. кільк.прим.: 2 (ХудГраф. – 2)
2.
Вовк, М.
Музично-педагогічні фактори професійного зростання майбутнього вчителя загальноосвітньої школи / М. Вовк, В. Савчук // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. 28-29 : Мистецтвознавство, ч. 2. – С. 156-162.
3. 74.268.53
В 61 Вовк, М. В.
Розвиток музично-виконавської діяльності молодших школярів: навчально-методичний посібник для вчителів музики та студентів. – Ів.-Франківськ, 2007. – 107 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
4. 85.31я73
В 61 Вовк, М. В.
Основи української музично-інструментальної етнопедагогіки: навч. посібник. – Ів.-Франківськ, 2009. – 170 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
5. 85.31я73
М 69 Михайличенко, О. В.
Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія: навч. посіб.. – Суми, 2004. – 210 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
6. 74.57
К 64 Кондратенко, Г. Г.
Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.02 - теорія та методика музичного навчання. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
7. 85.31р30
О 53 Олексюк, О. М.
Музично-педагогічний процес у вищій школі: науково-методичний посібник / Ольга Миколаївна Олексюк, М. М. Ткач. – К., 2009. – 123 с. кільк.прим.: 4 (ХудГраф. – 4)
8.
Черкасов, В.
Основні тенденції інтеграції музично-педагогічної освіти України до європейського освітнього простору // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 2. – С. 2 - 7.Кільк. прим. 1 (Мист.-1)
9. 74.03(4Укр)6
Ч-48 Черкасов, В. Ф.
Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки. – К., 2009. – 36с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
10. 85.313(4Укр)
Ч 48 Черкасов, В. Ф.
Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (1962-1991. – Кіровоград , 2008. – 376 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
11. 85.310
Д 60 Доронюк, В. Д.
Українська музична етнопедагогіка / Василь Дмитрович Доронюк, М. В. Вовк. – Ів.-Франківськ, 2009. – 537 с. кільк.прим.: 150 (ХудГраф. – 138, Педагог. – 10, Гурт№5. – 2)
12. 74.58
П12 Падалка, Г. М.
Музична педагогіка. Курс лекцій з актуальних проблем викладання музичних дисциплін в системі педагогічної освіти / За ред. Бутенка В. Г. – Херсон, 1995. – 100 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
13. 85.31я73
О 62 Олексюк, О. М.
Музична педагогіка: навч. посіб. для студентів навч. закладів культури і мистецтв. – К., 2006. – 188 с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
14. 85.31я73
Ш 95 Шульгіна, В. Д.
Українська музична педагогіка. – К., 2005. – 271 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)

Запитання № 1435
Вікторія , Ф-31. e-mail: viktoria150498@gmail.com
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, літературу для курсової роботи на тему "Особливості відображення епохи у творі Віктора Гюго «Знедолені»". Велике спасибі)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 83.3(4Фр)
Б 87 Брахман, С.
"Отверженные" Виктора Гюго. – М., 1968. – 102 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
2. 84(4Фра)
Г 99 Гюго, В.
Знедолені: роман / передм. Б.Бунич-Ремізова. – К., 1985. – 734 с. – (Бібліот. серія). кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
3. 83.3(4Фр)
Е20 Евнина, Е. М.
Виктор Гюго. – М., 1976. – 216 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 1)
4. 83.3(Фр)
М 62 Минина, Т. Н.
"Девяносто третий год" Проблема революции в творчестве Виктора Гюго. – Ленинград, 1978. – 136 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 83.3(4Фр)
Н23 Наливайко, Д. С.
Віктор Гюго: життя і творчість. – К., 1976. – 148 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 2, ХЛ. – 1)
6. 83.3(4Фр)
Н 63 Николаев, В.
В.Гюго. Критико-биографический очер. – М., 1955. – 86 с.кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2 , ХЛ. – 2)
7.
Сазанович, Е.
Виктор Гюго. Гаврош и Отверженные // Юность. – 2014. – № 3. – С. 52-54. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. 83.3(4Фр)
С 21 Сафронова, Н. Н.
Виктор Гюго: книга для учащихся. – М., 1989. – 180 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 1)
9. 83.3(4Фр)
Т 66 Трескунов, М. С.
Виктор Гюго. – Ленинград, 1969. – 151 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
10. 84(4Фра)
Г 99 Гюго, В.
Собрание сочинений: в 15-ти томах. Т.1 / вступ. ст. В.Н.Николаева. – М., 1953. – 595 с. – 1,20
кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
11. 84(4Фра)
Г99 Гюго, В.
Отверженные: роман / предисл. и коммент. С.Брахман. – М., 1948. – 569 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
12. 84(4Фр)
Г99 Гюго, В.
Отверженные: роман: в 2. т. Т. 1. Ч.I, II, III. – К., 1986. – 544с., ил. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
13. 84(4Фр)
Г99 Гюго, В.
Отверженные: роман [Текст]: в 2. т. Т. 2. Ч.III(Кн.6-8),IV,V. – К., 1986. – 576 с., ил. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
14. 84(4Фр)
Г 99 Гюго, В.
Собрание сочинений: в шести томах. Т.1-Т.6. – М., 1988. – 654 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)

Запитання № 1434
Назар, І-42. e-mail:
Доброго дня.Підскажіть літературу до курсової роботи на тему "Іспанські габсбурги :постаті,діяльність ,історична доля".Дякую)0
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Исп)
А58 Альтамира-и-Кревеа, Р.
История Испании. Т. 2 / Р. Альтамира-и-Кревеа ; пер.Глущицкая Г., Линцер Р., Томашевский Н. – с исп. Е.Л.Глушицкой, Р.И.Линцер. – М., 1951. – 358 с. кільк.прим.: 4 (Іст. – 1, КХ. – 3)
2. 63.3(4)
И25 Ивонин, Ю. Е.
Становление европейской системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох / Ю. Е. Ивонин ; Ред. П.С. Ерошенко. – Минск, 1989. – 199 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
3. 63.3(0)5
Н 72 Новая история стран Европы и Америки: учебник для вузов / Кривогуз И.М.,Виноградов В.Н., Гусева Н.М. и др.; под ред. И.М.Кривогуза. – 5-е изд.,стереотип. – М., 2005. – 909 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 2, Іст. – 3, Гурт№5. – 1)
4. 63.3(0)4
И90 История средних веков. Т. 2. Ч. 2. – М., 1984. – 432 с. кільк.прим.: 3 (Бібл. – 3)
5. 63.3 (0) 4
И90 История средних веков. В двух томах.: учебник : 2-е изд., перераб. Т. 2. / Под ред. Сказкина С. Д. – М., 1977. – 336 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 6, Іст. – 5)
6. 63.3 (0) 4
И90 История средних веков: в 2-х т.: учеб. для вузов по спец. "История". Т.2 / Под ред. Удальцова З. В. и Карпова С. П. – М., 1991. – 400 с. кільк.прим.: 34 (КХ. – 30, Іст. – 4)
7. 63.3 (0) 4
И90 История средних веков. В 2 т.: Учебник / Под ред. Карпова С. П. – М., 1998. – 640 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3(0)4
С30 Семенов, В. Ф.
История средних веков: учебник для студентов ист. фак. пед. ин-тов : 4-е изд. / В. Ф. Семенов. – М., 1975. – 590 с. кільк.прим.: 57 (КХ. – 54, Іст. – 3)
9. 63.3(0)4
С30 Семенов, В. Ф.
Історія середніх віків: підручник / В. Ф. Семенов ; Зав.ред. В.В. Паламарчук. – 3-тє вид. – К., 1975. – 526 с. кільк.прим.: 31 (КХ. – 30, Іст. – 1)

Запитання № 1433
ЛІЛІЯ, ПОА-31. e-mail: lilia.luzhna@gmail.com
Доброго дня, підкажіть будь ласка літературу до курсової: "Гра як метод виховання молодших школярів:види та методика використання". Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200
М 33 Матвієнко, О. В.
Виховання молодших школярів: теорія і технологія: навчальний посібник. – Рек. МОН. – К., 2006. – 543 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Бєлецька, І. В.
Гра - важлива й невід»ємна частина навчання, дозвілля, культури в цілому // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2010. – № 3. – С. 34-38. Кільк. прим. 1 (Пед)
3.
Вовчик-Блакитна, О. О.
Дитяча іграшка та гра - справа серйозна // Обдарована дитина. – 2009. – № 1. – С.54-59. Кільк. прим. 1 (Пед)
4.
Кондрюкова, Л. В.
Розвивально-пізнавальна гра "Інтелектуальний експрес": [для дітей шкільного віку, захід для літніх таборів, шкільних і позашкільних свят] // Обдарована дитина. – 2011. – № 6. – С. 49-54. Кільк. прим. 1 (Пед)
5.
Кравченко, Н.
Урок-гра з фізичної культури "Чарівний Мадагаскар" для учнів 3 класу // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 6-8. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
6.
Лахай, С. В.
Дидактична гра як засіб розвитку логічної пам»ті молодших школярів на уроках рідної мови // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 11. – С. 2-7. Кільк. прим. 1 (Пед)
7.
Піроженко, Т.
Особистісний розвиток дітей у творчих іграх. Зауваги до освітньої лінії "Гра дитини" // Дошкільне виховання. – 2012. – № 9. – С. 28-31. Кільк. прим. 1 (Пед)
8.
74.202.21
М 75 Клепар, М.
Роль музично-дидактичних ігор у вихованні особистості молодших школярів // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.246-251. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
9.
Черевко, Л. А.
Ігри на природі ( екологічне виховання ) / Л. А. Черевко // Обдарована дитина. – 2010. – № 3. – С.26-28. Кільк. прим. 1 (Пед)
10.
Діхтяренко, З.
Виховання наполегливості молодших школярів засобами рухливих ігор та естафет із елементами футболу // Фізичне виховання в школі. – 2005. – № 3. – С.18-22 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
11.
75
К 41 Олійник, Г. І.
Значення рухливих ігор для виховання молодших школярів // Кінезіологія в системі культури [Текст]: матеріали конференції 12-14 жовтня 2001 р. / Ред. Мицкан Б.М. – Івано-Франківськ, 2001. – С.28-30. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)
12.
Рипунов, М. О.
Застосування професійно-прикладних рухливих ігор в процесі фізичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів / М. О. Рипунов, С. М. Віцько, Л. П. Брєжнєва // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка [Текст]. – Чернігів, 2008. – Вип.55, Т.1. – С. 333-335. – (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт.) Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
13.
Шевчук, І.
Виховання національної самосвідомості молодших школярів засобами фольклорних ігор / І. Шевчук // Початкова школа. – 2010. – № 8. – С. 54-56. Кільк. прим. 1 (Пед.)

Запитання № 1432
наталя, соі-51. e-mail:
пікажіть будь ласка літературу - * Україна в концепціях польських діячі 1945-1991
*
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гнатюк, О.
Польсько-українські взаємини у політичній публіцистиці польських консерваторів та неоконсерваторів 1930-х рр. / О. Гнатюк // Між літературою і політикою [Текст]: есеї та інтермедії / О.Гнатюк. – К., 2012. – С. 213 - 253. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
2.
Кресло, С. А.
Еволюція польської і української політичної і публіцистичної думки у сфері польсько-українських стосунків / С. А. Кресло // Вісник Львівського університету [Текст] : збірник наукових праць. – Львів, 2007. – Випуск 31. – С. 195 - 208. – (Серія журналістика)
3.
Крохмаль, А.
Документи з історії України і польсько-українських відносин у зібраннях полоністичних інституцій / А. Крохмаль // Архіви України. – 2005. – № 4. – С.60-76.
4. 63.3(4Укр)
Д 55 До історії українсько-польських взаємин [Текст]: співпраця визначних діячів. Боротьба независимої думки з Рутенським Колтунством. – Станиславів : Селянський прапор, 1926. – 40 с. кільк.прим.: 1 (ФРВ. – 1)
5. 63.3(4П)
К 63 Комар, В. Л.
Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921 - 1939 рр.): монографія. – Ів.-Франківськ , 2011. – 360 с. кільк.прим.: 9 (Іст. – 5, КХ. – 3, МВ. – 1)
6.
Гедройць, Є.
Дорога на Схід : [інтерв»ю з директором Літературного інституту у Парижі Єжи Гедройцем про польсько-український діалог / вів М. Зєлінський] / Є. Гедройць // Зустрічі [Текст]. – Warszawa, 1990. – № 1-2 : Україна-Польща. – С. 67-71.

Запитання № 1431
наталя, соі-51. e-mail:
доброго вечора,підкажіть будь ласка літературу *Особливості розвитку вищої освіти на західноукраїнських землях у міжвоєнну добу 1920 1930 .львівський таємний універстет*
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.03(4Укр)я73
І 90 Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / за ред. В. Г. Кременя. – К., 2003. – 766 с.кільк.прим.: 22 (КХ. – 13, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 1, . – 5)
2. 74.03(4Укр)
Л 87 Луців, В. О.
Історія українського шкільництва та освіти. – Ів.-Франківськ, 2002. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3. 74.03(4Укр)я73
Л93 Любар, О. О.
Історія української школи і педагогіки: навчальний посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; за ред. О. О. Любара. – К., 2003. – 450 с. кільк.прим.: 35 (Педагог. – 3, КХ. – 30, ЗагЧЗ. – 1, Коледж. – 1)
4. 74.03(4Укр)
Р 64 Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ - ХХ ст.): зб.наук.праць. т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: істор.-педюаспекти становлення, суч.стан і перспект.розвитку / за ред. Д.Герцюка, І.Мищишин. – Львів, 2016. – 420 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 63.3(4Укр)
В32 Верига, В.
Там де Дністер круто в»ється: Історичний нарис виховно-освітньої політики в Галичині на прикладі Учительської семінарії та гімназії в Заліщиках 1899-1939. – Торонто, 1974. – 278 с. кільк.прим.: 3 (Україніка. – 3)
6. 74.03(4Укр)
С40 Сірополко, С.
Історія освіти в Україні. – К., 2001. – 912 с.кільк.прим.: 14 (КХ. – 9, ЗагЧЗ. – 3, Педагог. – 1, Коледж. – 1)
7. 74.58
А48 Алексюк, А. М.
Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підручник. – К., 1998. – 560 с. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Туризм. – 1)
8. 74.03(4Укр)я73
М 42 Медвідь, Л. А.
Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні / Ред. Обухова М.Г. – К., 2003. – 335 с. кільк.прим.: 8 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 2 Педагог. – 4)
9. 74.03(4Укр)
С40 Сірополко, С.
Історія освіти в Україні. – К., 2001. – 912 с. кільк.прим.: 14 (КХ. – 9, ЗагЧЗ. – 3, Педагог. – 1, Коледж. – 1)
10.
Каміненко, В.
Перший український таємний університет // Хроніка 2000. – 2007. – № 72. – С.90-94. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11.
Шологон, Л.
Український таємний університет у Львові (1921-1925 рр.) / Л. Шологон // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Ів.-Франківськ, 2014. – Ч.25-26 : 1918 - 2013. До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – С. 368-371. кільк.прим.: 6 (Іст. – 3, КХ. – 3)
12.
Якимович, Б.
Український таємний університет у Львові і Український вільний університет: до питання генези / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі:вибрані праці / Б.Якимович ; ЛНУ ім. І.Франка, Ін-т українознавства ім. І.Крип»якевича НАН України. – Львів, 2014. – С. 45-49. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1430
Віта, ПМЛсо-22. e-mail: solovii99@mail.ru
Доброго дня, підкажіть будь ласка літературу до курсової: "Значення літературних дискусій та їх вплив на творчість польських романтиків". Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Нахлік, Є.
Апокаліптичні пророцтва Тараса Шевченка на порівняльному тлі польських та російських романтиків. / Є. Нахлік // Українознавчі студії. – Ів.-Франківськ, 2003. – № 4-5. – С. 112-123. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Науковий. – 1)
2.
Нахлік, Є.
Апокаліптичні пророцтва Тараса Шевченка на порівняльному тлі польських і російських романтиків / Є. Нахлік // Українознавчі студії [Текст]: науково-теоретичний журнал / гол ред. Василь Грещук. – Ів.-Франківськ, 2003. – Випуск 4-5/2002-2003. – С. 112-123. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Науковий. – 1)
3. 83.3(4Укр)1
Н34 Нахлік, Є. К.
Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтелектуальних зв»язках і типологічних збіжностях) : Автореферат дис. ...докт. філологіч. наук. Спец.10.01.01 - українська література; 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Є. К. Нахлік. – К., 2009. – 40с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4. 83.3(4Укр)1
Н34 Нахлік, Є. К.
Доля - LOS - Судьба: Шевченко і польські та російські романтики / Є. К. Нахлік. – Львів, 2003. – 568 с. – (Сер. Літературознавчі студії ; Вип. 8). кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 1)
5.
Давиденко, Г.
Польський романтизм. Адам Міцкевич / Г. Давиденко, О. Чайка // Історія зарубіжної літератури ХІХ - початку ХХ століття / Г.Й.Давиденко, О.М.Чайка. – К., 2007. – С.107-110. кільк.прим.: 13 (ХЛ. – 8, ЗагЧЗ. – 5)
6.
Давиденко, Г.
Польський романтизм / Г. Давиденко, О. Чайка // Історія зарубіжної літератури ХІХ - початку ХХ століття / Г.Й.Давиденко, О.М.Чайка. – К., 2007. – С.106-107. кільк.прим.: 13 (ХЛ. – 8, ЗагЧЗ. – 5)
7.
Янусь, Н.
Тернистий шлях Роберта Бернса до першого польського читача : [досліджується провідні теми, авторів та коло читацьких інтересів у польській літературі доби романтизму] / Н. Янусь // Мандрівець. – 2012. – № 1. – С. 42-45.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8.
Даниленко, В.
Польська література Волині в епоху романтизму / В. Даниленко // Слово і час. – 2009. – № 7. – С. 99-103. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. 83.0
Р69 Романтизм в художественной литературе. Сборник / Научн. ред. Гуляев Н.А. – Казань : Изд-во Казанск. ун-та, 1972. – 180 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
10. 85.14
Р69 Романтизм [Текст]: энциклопедия / Ред. Ширма Т. Е. – М. : Олма-Пресс, 2002. – 303 с., ил. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
11. 83.3(4П)
П 53 Полуяхтова, И. К.
Польский романтизм и восточнославянские литературы / И. К. Полуяхтова. – М. : Наука, 1973. – 286 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 1)

Запитання № 1429
Наталя, А-31. e-mail: orlyknatalia@gmail.com
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, літературу до курсової на тему: "Образи нонконформістів у романі "Власник" Дж. Голсуорсі". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.0
М80 Мороз, А. А.
Концепт блазень у російській, англійській і французькій культурно-мовних традиціях (на матеріалі романів Ф.М. Достоєвського "Брати Карамазови", Д. Голсуорсі "Сага про Форсайтів" ) : Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Спец.10.02.15 - загальне мовознавство / А. А. Мороз. – Донецьк, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2. 83
Г61 Голсуорси Джон: биобиблиограф. указатель. – М. : Книжная палата, 1958. – 60 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 2)
3.
Васильева, Е. К.
Джон Голсуорси "Собственник" (1906) / Е. К. Васильева, Ю. С. Пернатьев // 50 знаменитых английских романов / Е.К.Васильева, Ю.С.Пернатьев. – Х., 2004. – С. 263 - 272. – (100 знаменитых)
4. 83.3(4Вл)
Г12 Гаврилюк, А. М.
Стиль Форвайторського цикла Джона Голсуорси. – Львів, 1977. – 166 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 2, ХЛ. – 1)
5. 83.3(4Вл)
Д96 Дюпре, К.
Джон Голсуорси: биография. – М., 1986. – 312 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 2)
6. 83.3(4Вл)
Т81 Тугушева, М. П.
Джон Голсуорси: жизнь и творчество. – М., 1973. – 174 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 1)
7. 83.3(Анг)
Д93 Тугушева, М. П.
Джон Голсуорси 1867 - 1933 гг.. – Ленинград, 1960. – 132 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)
8. 84(Вел)
Г61 Голсуорси, Д.
Собрание сочинений : в 8-и т. Т.1 : Сага о Форсайтах. Собственник. В петле. / Дж. Голсуорси ; вступ. ст. Г.Аникина. – М., 1983. – 671 с., кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
9. 81.2Англ-93
Г61 Голсуорси, Д.
Собственник. Анализ романа на занятиях по домашнему чтению. – Ленинград, 1977. – 126 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 8)
10. 81.2Англ-93
Г61 Голсуорси, Д.
Собственник. – М., 1950. – 316 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1428
Саша, МВ-32. e-mail: sahnosasa1@gmail.com
Добрий день. Підкажіть будь ласка літературу до теми: "Загальна Декларація Прав Людини - характеристика". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // Світ у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.: основні тенденції політичного та соціально-економічного розвитку [Текст] : навч. посібник / О.І.Сич, А.В.Мінаєв. – Чернівці, 2010. – С. 137 - 143. кільк.прим.: 15 (КХ. – 11, МВ. – 2, Іст. – 1, Гурт№5. – 1)
2.
Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р. // Релігійна панорама. – 2008. – № 4. – С.44-63. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3.
Оніщук, М. В.
Захист прав людини і громадянина в Україні: стан, проблеми і перспективи : [Загальна декларація прав людини] // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 11-12. – С.182-186.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
Рабінович, С.
Загальна декларація прав людини: до характеристики ціннісно-нормативних витоків // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 1. – С.86-96.
5.
Савонюк, Р. Ю.
Загальна декларація прав людини та проблеми забезпечення прав суб»єктів кримінального процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 6. – С.51-58. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
6. 342(477)
К 65 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні [Текст]: матер. Міжрегіональної наук.-практ. конференції, присвяченої проголошенню Загальної декларації прав людини (м.Ів.-Франківськ, 8 грудня 2009 р.). – Ів.-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. – 266 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
7.
Анісімова, Г. В.
Концепція природного екологічного права в Загальній декларації прав людини / Г. В. Анісімова // Проблеми законності [Текст]: республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С.108-117. кільк.прим.: 2 (Юр. – 2)
8.
Логвиненко, О. І.
Значення Загальної декларації прав людини у становленні інституту європейських стандартів захисту прав людини / О. І. Логвиненко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 11-12. – С.266-269. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
9.
Рабінович, П.
Перша універсальна ідеологія світу : [до 60-річчя проголошення Всезагальної декларації прав людини] / П. Рабінович // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С.4-11. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
10.
Рабінович, П.
Світовий маніфест гуманізму : [до 60-річчя проголошення Загальної декларації прав людини] / П. Рабінович // Право України. – 2008. – № 12. – С.23-30. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
11.
Рабінович, П.
Світова "Біблія" людських прав :[до 60-річчя проголошення Всезагальної декларації прав людини] / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 1. – С.21-31. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
12.
Тацій, В.
60 років Загальній декларації прав людини / В. Тацій // Право України. – 2008. – № 12. – С.17-23. Кільк. п

Запитання № 1427
Іванна, ПОА-31. e-mail: ivanna.andriyshyn@gmail.com
Доброго дня.Допоможіть,будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему"Система принципів навчання та їх реалізація у початковій школі".Буду дуже вдячна.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Коваленко, О.
Закономірності та принципи навчання здібних і обдарованих учнів початкової школи / О. Коваленко // Рідна школа. – 2013. – № 10. – С. 34-38. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Малафіїк, І. В.
Закони, принципи і правила навчання / Іван Васильович Малафіїк // Дидактика [Текст] / І.В.Малафіїк. – К., 2005. – С.81-135. кільк.прим.: 13 (КХ. – 8, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1)
3.
Бондар, В.
Принципи навчання / В. Бондар // Дидактика [Текст] / В.Бондар. – К., 2005. – С.142-152 кільк.прим.: 45 (КХ. – 39, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2)
4.
Томчук, М. І.
Принципи, засоби та методи навчання / М. І. Томчук, С. М. Томчук // Педагогіка: навчальний посібник для дистанційного навчання. / М.І.Томчук, С.М.Томчук. – К., 2007. – С.87-125. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Шадських, Ю. Г.
Принципи навчання / Ю. Г. Шадських // Психологія і педагогіка / Ю.Г.Шадських. – Львів, 2005. – С. 210-212. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Коледж. – 1)
6. 74.202я73
С 13 Савченко, О. Я.
Дидактика початкової освіти. – Рек. МОН; 2-ге вид. – К., 2013. – 504 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
7. 74.202
Ч 45 Червінська, І.
Дидактика початкової школи : практичний курс: навч.-метод.посібник / Інна Червінська. – Ів.-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 200 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 4, Гурт№5. – 1)
8. 74.202я73
Ф 50 Фізеші, О. Й.
Педагогіка: Основи педагогіки.Дидактика.Теорія та методика виховання.Школознавство: навч. посібник для студентів педагогічних спеціальностей. – Рек. МОН. – К., 2014. – 390 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
9. 74.202
М18 Малафіїк, І. В.
Дидактика: навчальний посібник. – К., 2005. – 398 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 8, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1)
10. 74.202я73
К 77 Краевский, В. В.
Основы обучения.Дидактика и методика: учеб. пособие. / Володар Викторович Краевский, А. В. Хуторской. – М., 2007. – 352 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 74.202я73
Ч15 Чайка, В. М.
Основи дидактики: навчальний посібник / В. М. Чайка. – Рек. МОН. – К., 2011. – 240с. кільк.прим.: 32 (КХ. – 24, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2)

Запитання № 1426
Анастасія, УМЛ-32. e-mail: Anastasiavx15@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему "Мотиви і образи у ліриці Михайля Семенка". Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Рос)
Ж15 Медичи // Жадько, Е. Г. Сто великих династий / Е. Г. Жадько. – М., 2001. – 480 с. С. 199-206. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
2. 63.3(4Ит)
И90 История Италии. Том 1 / Отв.ред. С.Д. Сказкин. – М., 1970. – 577 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
3. 63.3(0)4
О-95 Очерки истории Италии (476-1918 годы): Пособие для учителя / Под ред. Гуковского М.А. – М., 1959. – 356 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 63.3(0)4
Р90 Рутенбург, В. И.
Очерк из истории раннего капитализма в Италии: флорентийские компании XIV века / В. И. Рутенбург. – М.-Л., 1951. – 230 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, Іст. – 1)
5. 85.14(0)
М 91 Мутер, Р.
Всемирная история живописи. Средневековье и ранний Ренессанс. От Византии к Италии. – М., 2006. – 144 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
6.
Азовцев, Н. А.
Козимо Медичи и монастырь Сан -Марко во Флоренции: особенности ренессансного патроната : [пер. пол. ХV в.] / Н. А. Азовцев // Вестник Московского университета. История. – 2010. – № 4. – С. 117 - 127.
7. 85.103(4Ит)
С79 Степанов, А. В.
Искусство эпохи Возрождения. Италия ХІУ- ХУ века. – СПб., 2003. – 504 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
8. 63.3(4Ит)
П 78 Прокаччи, Д.
История итальянцев. – М., 2012. – 592 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 63.3(4Іта)
М17 Макьявелли, Н.
История Флоренции. – М., 1987. – 447 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, КХ. – 1)
10.
Ковалів, Ю.
Авангардистська лірика в українській літературі . Михайль Семенко ( 1893 - 1937) // Історія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст.: у 10 т. : підручник / Ю.І.Ковалів. – К., 2013. – Т.1 : У пошуках іманентного сенсу. – С. 481 - 482. – (Серія "Альма-матер") кільк.прим.: 52 (КХ. – 41, ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 5, Гурт№5. – 1, Коломия. – 2)
11.
Ткачук, М.
Михайль Семенко // Українська література ХХ століття/ М.Ткачук. – Тернопіль, 2014. – С. 67-75. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Хворостяний, І.
Михайль Семенко - "останній поет" // Дніпро. – 2009. – № 4. – С.158-159.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13. 83.3(4Укр)6
М48 Мельників, Р.
Майк Йогансен: ландшафти трансформацій. – К., 2000. – 156 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
14.
Цимбал, Я. В.
Вивіска як елемент сюрреалістичного пейзажу: М.Йогансен і французський сюрралізм // Літературна компаративістика [Текст]. – К., 2005. – Випуск 1. – С.111-121

Запитання № 1425
Анастасія, УМЛ-32. e-mail: Anastasiavx15@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему "Мотиви і образи у ліриці Михайля Семенка". Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Рос)
Ж15 Медичи // Жадько, Е. Г. Сто великих династий / Е. Г. Жадько. – М., 2001. – 480 с. С. 199-206. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
2. 63.3(4Ит)
И90 История Италии. Том 1 / Отв.ред. С.Д. Сказкин. – М., 1970. – 577 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
3. 63.3(0)4
О-95 Очерки истории Италии (476-1918 годы): Пособие для учителя / Под ред. Гуковского М.А. – М., 1959. – 356 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 63.3(0)4
Р90 Рутенбург, В. И.
Очерк из истории раннего капитализма в Италии: флорентийские компании XIV века / В. И. Рутенбург. – М.-Л., 1951. – 230 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, Іст. – 1)
5. 85.14(0)
М 91 Мутер, Р.
Всемирная история живописи. Средневековье и ранний Ренессанс. От Византии к Италии. – М., 2006. – 144 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
6.
Азовцев, Н. А.
Козимо Медичи и монастырь Сан -Марко во Флоренции: особенности ренессансного патроната : [пер. пол. ХV в.] / Н. А. Азовцев // Вестник Московского университета. История. – 2010. – № 4. – С. 117 - 127.
7. 85.103(4Ит)
С79 Степанов, А. В.
Искусство эпохи Возрождения. Италия ХІУ- ХУ века. – СПб., 2003. – 504 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
8. 63.3(4Ит)
П 78 Прокаччи, Д.
История итальянцев. – М., 2012. – 592 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 63.3(4Іта)
М17 Макьявелли, Н.
История Флоренции. – М., 1987. – 447 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, КХ. – 1)
10.
Ковалів, Ю.
Авангардистська лірика в українській літературі . Михайль Семенко ( 1893 - 1937) // Історія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст.: у 10 т. : підручник / Ю.І.Ковалів. – К., 2013. – Т.1 : У пошуках іманентного сенсу. – С. 481 - 482. – (Серія "Альма-матер") кільк.прим.: 52 (КХ. – 41, ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 5, Гурт№5. – 1, Коломия. – 2)
11.
Ткачук, М.
Михайль Семенко // Українська література ХХ століття/ М.Ткачук. – Тернопіль, 2014. – С. 67-75. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Хворостяний, І.
Михайль Семенко - "останній поет" // Дніпро. – 2009. – № 4. – С.158-159.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13. 83.3(4Укр)6
М48 Мельників, Р.
Майк Йогансен: ландшафти трансформацій. – К., 2000. – 156 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
14.
Цимбал, Я. В.
Вивіска як елемент сюрреалістичного пейзажу: М.Йогансен і французський сюрралізм // Літературна компаративістика [Текст]. – К., 2005. – Випуск 1. – С.111-121

Запитання № 1424
Анастасія, УМЛ-32. e-mail: Anastasiavx15@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему "Мотиви і образи у ліриці Михайля Семенка". Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Рос)
Ж15 Медичи // Жадько, Е. Г. Сто великих династий / Е. Г. Жадько. – М., 2001. – 480 с. С. 199-206. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
2. 63.3(4Ит)
И90 История Италии. Том 1 / Отв.ред. С.Д. Сказкин. – М., 1970. – 577 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
3. 63.3(0)4
О-95 Очерки истории Италии (476-1918 годы): Пособие для учителя / Под ред. Гуковского М.А. – М., 1959. – 356 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 63.3(0)4
Р90 Рутенбург, В. И.
Очерк из истории раннего капитализма в Италии: флорентийские компании XIV века / В. И. Рутенбург. – М.-Л., 1951. – 230 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, Іст. – 1)
5. 85.14(0)
М 91 Мутер, Р.
Всемирная история живописи. Средневековье и ранний Ренессанс. От Византии к Италии. – М., 2006. – 144 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
6.
Азовцев, Н. А.
Козимо Медичи и монастырь Сан -Марко во Флоренции: особенности ренессансного патроната : [пер. пол. ХV в.] / Н. А. Азовцев // Вестник Московского университета. История. – 2010. – № 4. – С. 117 - 127.
7. 85.103(4Ит)
С79 Степанов, А. В.
Искусство эпохи Возрождения. Италия ХІУ- ХУ века. – СПб., 2003. – 504 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
8. 63.3(4Ит)
П 78 Прокаччи, Д.
История итальянцев. – М., 2012. – 592 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 63.3(4Іта)
М17 Макьявелли, Н.
История Флоренции. – М., 1987. – 447 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, КХ. – 1)
10.
Ковалів, Ю.
Авангардистська лірика в українській літературі . Михайль Семенко ( 1893 - 1937) // Історія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст.: у 10 т. : підручник / Ю.І.Ковалів. – К., 2013. – Т.1 : У пошуках іманентного сенсу. – С. 481 - 482. – (Серія "Альма-матер") кільк.прим.: 52 (КХ. – 41, ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 5, Гурт№5. – 1, Коломия. – 2)
11.
Ткачук, М.
Михайль Семенко // Українська література ХХ століття/ М.Ткачук. – Тернопіль, 2014. – С. 67-75. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Хворостяний, І.
Михайль Семенко - "останній поет" // Дніпро. – 2009. – № 4. – С.158-159.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13. 83.3(4Укр)6
М48 Мельників, Р.
Майк Йогансен: ландшафти трансформацій. – К., 2000. – 156 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
14.
Цимбал, Я. В.
Вивіска як елемент сюрреалістичного пейзажу: М.Йогансен і французський сюрралізм // Літературна компаративістика [Текст]. – К., 2005. – Випуск 1. – С.111-121

Запитання № 1423
Людмила, І-41. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему:"Торговельно-лихварська діяльність родини Медічі XIV-XVIст. "
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Рос)
Ж15 Медичи // Жадько, Е. Г. Сто великих династий / Е. Г. Жадько. – М., 2001. – 480 с. С. 199-206. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
2. 63.3(4Ит)
И90 История Италии. Том 1 / Отв.ред. С.Д. Сказкин. – М., 1970. – 577 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
3. 63.3(0)4
О-95 Очерки истории Италии (476-1918 годы): Пособие для учителя / Под ред. Гуковского М.А. – М., 1959. – 356 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 63.3(0)4
Р90 Рутенбург, В. И.
Очерк из истории раннего капитализма в Италии: флорентийские компании XIV века / В. И. Рутенбург. – М.-Л., 1951. – 230 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, Іст. – 1)
5. 85.14(0)
М 91 Мутер, Р.
Всемирная история живописи. Средневековье и ранний Ренессанс. От Византии к Италии. – М., 2006. – 144 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
6.
Азовцев, Н. А.
Козимо Медичи и монастырь Сан -Марко во Флоренции: особенности ренессансного патроната : [пер. пол. ХV в.] / Н. А. Азовцев // Вестник Московского университета. История. – 2010. – № 4. – С. 117 - 127.
7. 85.103(4Ит)
С79 Степанов, А. В.
Искусство эпохи Возрождения. Италия ХІУ- ХУ века. – СПб., 2003. – 504 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
8. 63.3(4Ит)
П 78 Прокаччи, Д.
История итальянцев. – М., 2012. – 592 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 63.3(4Іта)
М17 Макьявелли, Н.
История Флоренции. – М., 1987. – 447 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, КХ. – 1)

Запитання № 1422
Людмила, І-41. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему:"Торговельно-лихварська діяльність родини Медічі XIV-XVIст. "
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Рос)
Ж15 Медичи // Жадько, Е. Г. Сто великих династий / Е. Г. Жадько. – М., 2001. – 480 с. С. 199-206. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
2. 63.3(4Ит)
И90 История Италии. Том 1 / Отв.ред. С.Д. Сказкин. – М., 1970. – 577 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
3. 63.3(0)4
О-95 Очерки истории Италии (476-1918 годы): Пособие для учителя / Под ред. Гуковского М.А. – М., 1959. – 356 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 63.3(0)4
Р90 Рутенбург, В. И.
Очерк из истории раннего капитализма в Италии: флорентийские компании XIV века / В. И. Рутенбург. – М.-Л., 1951. – 230 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, Іст. – 1)
5. 85.14(0)
М 91 Мутер, Р.
Всемирная история живописи. Средневековье и ранний Ренессанс. От Византии к Италии. – М., 2006. – 144 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
6.
Азовцев, Н. А.
Козимо Медичи и монастырь Сан -Марко во Флоренции: особенности ренессансного патроната : [пер. пол. ХV в.] / Н. А. Азовцев // Вестник Московского университета. История. – 2010. – № 4. – С. 117 - 127.
7. 85.103(4Ит)
С79 Степанов, А. В.
Искусство эпохи Возрождения. Италия ХІУ- ХУ века. – СПб., 2003. – 504 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
8. 63.3(4Ит)
П 78 Прокаччи, Д.
История итальянцев. – М., 2012. – 592 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 63.3(4Іта)
М17 Макьявелли, Н.
История Флоренции. – М., 1987. – 447 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, КХ. – 1)

Запитання № 1421
Святослав, П-31. e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати наукові джерела для курсової роботи на тему:"Проблеми миру в діяльності ООН"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. 1.
Гелетій, М.
Механізми миротворчої діяльності ООН та проблема її реформування // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. – Львів, 2007. – Вип. 21. – С. 68-73. – (Міжнародні відносини) кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2.
Бурачок, Л.
Миротворча діяльність ООН на початковому етапі "холодної війни" / Л. Бурачок, О. Яцків // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 23-24. – С. 207-212. – (Історія) кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
3.
Король, І.
Діяльність ООН на підтримку миру в роки "холодної війни" / І. Король // Гарант миру і безпеки: до 60-річчя утворення ООН / І.Король. – Ужгород, 2005. – С. 55-77. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4.
Іващенко, А. М.
Нова роль ООН у миротворчості / А. М. Іващенко, Т. М. Комолаєва, В. В. Грицюк // Оборонний вісник. – 2016. – № 11. – С. 4-10. Кільк. прим. 1 (Пед.коледж-1)
5.
Гатилов, Г.
"Голубые каски" ООН на службе мира / Г. Гатилов // Международная жизнь. – 2010. – № 9. – С. 33 - 42.Кільк. прим. 1 (МВ-1)
6. 66.4(0)
З 16 Заемский, В. Ф.
ООН и миротворчество: курс лекций.. – М., 2008. – 312 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
7.
Король, І.
Миротворча діяльність ООН / І. Король // Гарант миру і безпеки [Текст] : до 60-річчя утворення ООН / І.Король. – Ужгород, 2005. – С. 35-54. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
8.
Шустов, В.
Эволюция миротворчества ООН / В. Шустов // Международная жизнь. – 2008. – № 10. – С.61-73. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
9.
Комышанов, В.
Наша цель - миротворчество и разоружение: [Федерация мира и согласия - международная общественная организация с консультативным статусом при Экономическом и социальном совете ООН ] // Международная жизнь. – 2009. – № 10. – С. 135-144. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1
10.
Гогоша, О.
Політико-правові аспекти миротворчих операцій ООН / О. Гогоша // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. – Львів, 2007. – Вип. 21. – С. 9-16. – (Міжнародні відносини) кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
11. 66.4(0)
З 99 Зябкин, А. И.
Организация Объединенных Наций (ООН) - универсальная международная организация общей компетенции: учеб. пособ.. – СПб., Знание, 2008. – 440 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
12. 66.4(0)612
Ф 33 Федоров, В. Н.
ООн и проблемы войны и мира. – М., 1988. – 264 с.кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
13.
Галака, С. П.
Боротьба ООН проти розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 99, Ч.1. – С. 30-35. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
14. 64.4(0)6
Е91 Ефимов, Г. К.
Устав ООН - инструмент мира / Г. К. Ефимов. – М. : Наука, 1986. – 136 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1420
Марія, сл-21. e-mail:
Допоможіть, буль ласка, знайти літературу на тему "Специфіка використання вільного часу студентською молоддю: інтереси та чинники вибору вподобань"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.58
М 76 Молодь і дозвілля (теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання). – К., 1996. – 208 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
2. 74.200.58
М 76 Молодь і дозвілля / гол. редкол. А. Й. Капська. – К., 1994. – 125 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Ємельяненко, Є.
Прояв маргінальності серед молоді : особливості молодіжного дозвілля // Гілея. – 2013. – № 8. – С. 241-243.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
4. 74.58
С82 Стоян, А. Н.
Организация досуга студенческой молодежи. – К., 1984. – 40 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Б 24 Баранецька, Ю. М.
Виховання у студентів вищих педагогічних навчальних закладів культури дозвілля засобами музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец.: 13.00.07 "Теорія і методика виховання". – Вінниця, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
6. 74.200
В 68 Воловик, А. Ф.
Педагогіка дозвілля: підручник. – Харків, 1999. – 332 с.кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.58
Д 53 Дмитрук, С. В.
Розвиток креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.06 - теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності. – К., 2007. – 20с.кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
Ковальчук, Т. І.
Досвід організації дозвілля студентської молоді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: Мельничук Д.О. (відп. ред.) та ін. – К., 2013. – Вип. 192, Ч.1. – С. 234-237. –(Педагогіка.Психологія.Філософія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Настуняк, С.
Педагогічний потенціал вільного часу студентів та культура його використання // Розвиток наукових досліджень 2008:матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 24-26 листопада 2008 р. – Полтава, 2008. – Т.10. – С. 9 - 11. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10.
Стражнікова, І.
Педагогічний потенціал вільного часу студентів та культура його використання // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці, 2009. – Вип. 490 : Педагогіка та психологія. – С. 145 - 151. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11.
Бочелюк, В. Й.
Соціалізація вільного часу та дозвіллєвої діяльності // Дозвіллєзнавство / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. – К., 2006. – С.48-65. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
12. 60.55
К90 Культура досуга. – К., 1990. – 240 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
13.
Рижанова, А. О.
Сучасна соціалізація студентської молоді в позанавчальній діяльності // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2009. – № 4. – С.27-34. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
14. 71.4(0)
П30 Петрова, І. В.
Дозвілля в зарубіжних країнах. – К., 2005. – 408 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 2)

Запитання № 1419
Наталя, УМЛ-32. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему "Художня рецепція образу Роксолани та її доби в однойменному романі Павла Загребельного". Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бучик, І.
Тема неволі, кохання та втрати у творах Загребельного "Роксолана" та Вольтера "Заїра" / І. Бучик // Еврика - ХV: збірник студентських наукових праць. – Ів.-Франківськ, 2014. – С. 65-66. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1, Науковий. – 1, Гурт№5. – 1)
2. 84(4Укр)6
З 14 Загребельний, П. А.
Роксолана: роман / П. А. Загребельний. – Х., 2005. – 685 с. кільк.прим.: 9 (ХЛ. – 9)
3. 84(4Укр)
З-14 Загребельний, П. А.
Роксолана: роман / П. А. Загребельний. – К., 2000. – 736 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
4.
Романченко, Т.
Образ жінки-бранки в українськійлітературі. За романом П. Загребельного "Роксолана"// Всесвітня література та культура. – 2005. – № 11-12. – С.19-21.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. 63.3(4Укр)46
Ш 95 Шутко, О.
Роксолана : міфи та реалії. – Тернопіль, 2015. – 272 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 83.3(2Укр)7
Ф30 Фащенко, В. В.
Павло Загребельний. Нарис творчості. – К., 1984. – 204 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 2, ХЛ. – 1)
7.
Шарупа, Л.
Павло Загребельний і його Роксолана. Літературно-музична композиція / Л. Шарупа // Диво Слово. – 2015. – № 6. – С. 31 - 34. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. 83.3(2Укр)7
Ш32 Шаховський, С.
Романи Павла Загребельного: літературно-критичний нарис. – К., 1974. – 173 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 2, ХЛ. – 1)
9.
Караванський, С.
Читаючи "Роксолану" Загребельного // Визвольний шлях. – 2006. – № 4. – С.90-100.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1418
Оля, соі-51. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу до теми: "Суспільно-політичний розвиток Польщі в 1918 – 1921 рр. : історіографія проблеми"
дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Пол)
Д 27 Дейвіс, Н.
Боже ігрище: історія Польщі / Норман Дейвіс ; пер.з англ. П.Таращук. – К. : Соломії Павличко "Основи", 2008. – 1080 с. – 228,00
кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, ЕК. – 1)
2. 63.3(4Пол)
Д 46 Дильонгова, Г.
Історія Польщі 1795-1990 [Текст] / Ганна Дильонгова ; пер.з пол. М. Кірсенка. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – 239 с. – 37,50
кільк.прим.: 17 (КХ. – 8, Іст. – 6, Гурт№5. – 1, МВ. – 2)
3. 63.3(4Пол)
З 39 Зашкільняк, Л.
Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів, 2002. – 752 с.кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
4. 63.3(4П)
Ф 32 Федорчак, П.
Новітня історія Польщі ХХ століття: навч. посіб. / Петро. Федорчак. – Ів.-Франківськ, 2006. – 219 с. кільк.прим.: 64 (КХ. – 46, Іст. – 11, Гурт№5. – 2, МВ. – 5)
5. 63.3(4Пол)
И90 История Польши: в 3-х т. Т. 3 / под ред. Ф.Г. Зуева, А.Я. Манусевича. – М., 1958. – 667 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
6. 63.3(0)4
Р90 Рутковский, Я.
Экономическая история Польши / Под ред. Полянского Ф.Я. – М., 1953. – 427 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, Іст. – 3)
7. 63.3(4П)
І 90 Історія Польщі: навчально-методичний посібник. – Ів.-Франківськ, 1995. – 71 с. кільк.прим.: 5 (Іст. – 5)
8. 63.3(4)я73
Я76 Яровий, В. І.
Історія західних та південних слов»ян у ХХ ст. Курс лекцій: навч. посіб. – К., 1996. – 416 с. кільк.прим.: 41 (Іст. – 5, КХ. – 36)
9. 63.1я73
З 39 Зашкільняк, Л. О.
Сучасна світова історіографія: посібник. – Львів, 2007. – 312 с. кільк.прим.: 58 (КХ. – 48, Іст. – 9, Гурт№5. – 1)
10. 63.3(4Г)
І-90 Історія Центрально-Східної Європи: посібник. – Львів, 2001. – 660 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
11. 63.3(0)6я73
В 54 Вітенко, М. Д.
Історія Центрально-Східної Європи (ХХ - початок ХХІ ст.): навч.-метод. посіб. для студ., які навч. за спец."Історія"(заочна форма навчання) / Микола Дмитрович Вітенко. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2011. – 92 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 1, Іст. – 4, Коломия. – 5)

Запитання № 1417
*, СЛ-31. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Метод фокус-групи в дослідженнях ціннісних орієнтацій молоді"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванцев, Н. І.
Зміст та засоби дослідження ціннісних орієнтацій особистості: навч.-метод. посібник. / Н. І. Іванцев. – Ів.-Франківськ : Плай, 2007. – 31с. кільк.прим.: 46 (Педагог. – 10, Філос. – 5, ЗагЧЗ. – 5, Гурт№5. – 5, Калуш. – 3, Коломия. – 3, Долина. – 3, КХ. – 12)
2.
Гнот, С.
Формування ціннісних орієнтацій і здорового способу життя на основі Святого Письма / С. Гнот // Наука Релігія Суспільство. – 2012. – № 1. – С. 83-88. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3. 87.6
Б19 Бакума, І. М.
Ціннісні орієнтації особистості в детермінації девіантної поведінки молоді : Автореферат дис. ... канд. філософ. наук. Спец.19.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / І. М. Бакума. – Одеса, 2009. – 20с.
кільк.прим.: 1(Наук)
4.
Волкова, Л.
Групові ціннісні орієнтації як критерій класифікаціїнеформальних молодіжних об»єднань / Л. Волкова // Соціальна психологія. – 2013. – № 1. – С. 39 - 53. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5.
87.7
А43 Гайналь, Т.
Ціннісні орієнтації в процесі самореалізації молоді / Т. Гайналь // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція (10-11 травня 2010 року) [Текст] : матеріали доповідей та виступів. – Ів.-Франківськ, 2010. – С.122-125. кільк.прим.: 3 (Філос. – 2, КХ. – 1)

6.
Іванцев, Н. І.
Емпіричне дослідження динаміки ціннісних орієнтацій студентської молоді / Н. І. Іванцев // Ціннісна регуляція професійного становлення студентської молоді [Текст]: монографія. / Н.І.Іванцев. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.54-132. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1)
7.
А-73 Ануфрієва, О. В.
Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на структуру ціннісних орієнтацій студентської молоді : Автореферат дис. ... канд. психолог. наук. 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи / О. В. Ануфрієва. – К., 2010. – 17с. кільк.прим.: 1(Наук)
8.
Артімонова, Т.
Основні духовні пріоритети студентської молоді : напрями трансформацій / Т. Артімонова // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С.72-76. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
9.
Терновенко, Д. С.
Ціннісні орієнтації сучасної молоді та їх формування в контексті гуманістичної парадигми освіти (на прикладі студентської молоді ЛНПУ ім. Т. Шевченка) / Д. С. Терновенко // Актуальні питання культурології [Текст] : альманах наукового то-ства "Афіна" кафедри ку-логії: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Культуротворчий потенціал молоді і перспективи культурної інтеграції людства у ХХІ . – Рівне, 2007. – Випуск 5. – С. 18-20. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1416
..., .... e-mail:
Допоможіть, буль ласка, знайти літературу на тему "Специфіка використання вільного часу студентською молоддю: інтереси та чинники вибору вподобань"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.58
М 76 Молодь і дозвілля (теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання). – К., 1996. – 208 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
2. 74.200.58
М 76 Молодь і дозвілля / гол. редкол. А. Й. Капська. – К. : Академпрес, 1994. – 125 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Ємельяненко, Є.
Прояв маргінальності серед молоді : особливості молодіжного дозвілля // Гілея. – 2013. – № 8. – С. 241-243.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
4.
Бадер, А. В.
Дозвілля студентів УРСР у середині 1950-х - середині 1980-х рр. // Гілея. – 2012. – № 8. – С. 103-108. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5.
Б 24 Баранецька, Ю. М.
Виховання у студентів вищих педагогічних навчальних закладів культури дозвілля засобами музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец.: 13.00.07 "Теорія і методика виховання". – Вінниця, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
6. 74.200
В 68 Воловик, А. Ф.
Педагогіка дозвілля: підручник. – Харків, 1999. – 332 с.кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.58
Д 53 Дмитрук, С. В.
Розвиток креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.06 - теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності. – К., 2007. – 20с.кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
Ковальчук, Т. І.
Досвід організації дозвілля студентської молоді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: Мельничук Д.О. (відп. ред.) та ін. – К., 2013. – Вип. 192, Ч.1. – С. 234-237. – (Педагогіка.Психологія.Філософія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Настуняк, С.
Педагогічний потенціал вільного часу студентів та культура його використання // Розвиток наукових досліджень 2008:матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 24-26 листопада 2008 р. – Полтава, 2008. – Т.10. – С. 9 - 11. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10.
Стражнікова, І.
Педагогічний потенціал вільного часу студентів та культура його використання // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці, 2009. – Вип. 490 : Педагогіка та психологія. – С. 145 - 151. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 68.4(2)39
К 58 Кожедуб, О. В.
Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу : Автореферат дис. ...канд. соціолог наук. Спец.22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології. – К., 2008. – 19с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12.
Бочелюк, В. Й.
Соціалізація вільного часу та дозвіллєвої діяльності // Дозвіллєзнавство / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. – К., 2006. – С.48-65. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)

Запитання № 1415
..., .... e-mail:
Допоможіть, буль ласка, знайти літературу на тему "Специфіка використання вільного часу студентською молоддю: інтереси та чинники вибору вподобань"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.58
М 76 Молодь і дозвілля (теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання). – К., 1996. – 208 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
2. 74.200.58
М 76 Молодь і дозвілля / гол. редкол. А. Й. Капська. – К. : Академпрес, 1994. – 125 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Ємельяненко, Є.
Прояв маргінальності серед молоді : особливості молодіжного дозвілля // Гілея. – 2013. – № 8. – С. 241-243.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
4.
Бадер, А. В.
Дозвілля студентів УРСР у середині 1950-х - середині 1980-х рр. // Гілея. – 2012. – № 8. – С. 103-108. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5.
Б 24 Баранецька, Ю. М.
Виховання у студентів вищих педагогічних навчальних закладів культури дозвілля засобами музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец.: 13.00.07 "Теорія і методика виховання". – Вінниця, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
6. 74.200
В 68 Воловик, А. Ф.
Педагогіка дозвілля: підручник. – Харків, 1999. – 332 с.кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.58
Д 53 Дмитрук, С. В.
Розвиток креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.06 - теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності. – К., 2007. – 20с.кільк.прим.: 1(Наук.-1)
8.
Ковальчук, Т. І.
Досвід організації дозвілля студентської молоді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: Мельничук Д.О. (відп. ред.) та ін. – К., 2013. – Вип. 192, Ч.1. – С. 234-237. – (Педагогіка.Психологія.Філософія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Настуняк, С.
Педагогічний потенціал вільного часу студентів та культура його використання // Розвиток наукових досліджень 2008:матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 24-26 листопада 2008 р. – Полтава, 2008. – Т.10. – С. 9 - 11. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10.
Стражнікова, І.
Педагогічний потенціал вільного часу студентів та культура його використання // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці, 2009. – Вип. 490 : Педагогіка та психологія. – С. 145 - 151. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 68.4(2)39
К 58 Кожедуб, О. В.
Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу : Автореферат дис. ...канд. соціолог наук. Спец.22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології. – К., 2008. – 19с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12.
Бочелюк, В. Й.
Соціалізація вільного часу та дозвіллєвої діяльності // Дозвіллєзнавство / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. – К., 2006. – С.48-65. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)

Запитання № 1414
Оля, соі-51. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу до теми: "Розвиток вищої освіти на західноукраїнських землях у добу австро-угорського панування (кінець XIX - початок XX ст.)"Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.03(4Укр)я73
І 90 Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / за ред. В. Г. Кременя. – К., 2003. – 766 с.кільк.прим.: 22 (КХ. – 13, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 1, . – 5)
2. 74.03(4Укр)
Б77 Баїк, Л.
Стан народної освіти, школи і педагогічної думки на західноукраїнських землях в період панування Австро-Угорської монархії / Л. Баїк, Б. Мітюров. – Дрогобич, 1965. – 58 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Педагог. – 2)
3. 74.03(4Укр)
Л 87 Луців, В. О.
Історія українського шкільництва та освіти. – Ів.-Франківськ, 2002. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4. 74.03(4Укр)я73
Л93 Любар, О. О.
Історія української школи і педагогіки: навчальний посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; за ред. О. О. Любара. – К., 2003. – 450 с. кільк.прим.: 35 (Педагог. – 3, КХ. – 30, ЗагЧЗ. – 1, Коледж. – 1)
5. 74.03(0)
Р 17 Радул, О. С.
Історія вищої школи Європи ( V cт. - середина ХХ ст.). – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 536 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 74.03(4Укр)
А 25 Аграрна наука і освіта Галичини ХVIII - XX ст. (історичний аспект / за ред. В.В.Снітинського. – Львів, 2010. – 297 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7. 74.03(4Укр)
Р 64 Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ - ХХ ст.): зб.наук.праць. т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: істор.-педюаспекти становлення, суч.стан і перспект.розвитку / за ред. Д.Герцюка, І.Мищишин. – Львів, 2016. – 420 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 63.3(4Укр)
В32 Верига, В.
Там де Дністер круто в»ється: Історичний нарис виховно-освітньої політики в Галичині на прикладі Учительської семінарії та гімназії в Заліщиках 1899-1939. – Торонто, 1974. – 278 с. кільк.прим.: 3 (Україніка. – 3)
9. 74.03(4Укр)
С40 Сірополко, С.
Історія освіти в Україні. – К., 2001. – 912 с.кільк.прим.: 14 (КХ. – 9, ЗагЧЗ. – 3, Педагог. – 1, Коледж. – 1)
10.
Акатріні, В. М.
Освіта Буковини у роки Першої світової війни (1914-1918) // Гілея. – 2014. – № 12. – С. 50-54. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
11. 74.583(4Укр)
В55 Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область: монографія / ред. В. Г. Кремень, Б. К. Остафійчук. – К., 2010. – 335 с. кільк.прим.: 153 (КХ. – 136, ЗагЧЗ. – 2, Науковий. – 2, Гурт№5. – 2, Педагог. – 2, Філос. – 1, ЕК. – 1, Юр. – 1, Прир. – 1, ХудГраф. – 1, Іст. – 1, Слов»ян. – 1, Коломия. – 1, . – 1)
12.
Бойцан, В.
Проблеми розвитку освіти на Коломийщині наприкінці ХVІІІ - на початку ХХ ст. // Коломия давня і нова: міська цивілізація в історії та культурі: матеріали регіональної науково-теорет. конференції, присв. 600-річчю надан. Коломиї магдебурського права / за ред. І.Монолатія І. – Коломия, 2005. – С.51-70.

Запитання № 1413
Ольга, соі-51. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до реферату: "Економічний розвиток Західної України у 1919-1939 рр." Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. 65.03(4Укр)я73
Е45 Економічна історія України: підручник / за ред. Б. Д. Лановика. – Рек. МОН. – К. : Юридична книга, 2004. – 456 с. кільк.прим.: 41 (КХ. – 32, ЕК. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Іст. – 4, МВ. – 1)
2. 65.03(4Укр)я73
З 68 Злупко, С. М.
Економічна історія України: навч. посібник. – К., 2006. – 367 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Іст. – 1)
3. 65.03(4Укр)
Л22 Лановик, Б. Д.
Економічна історія України і світу: підручник / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. – 7-ме вид., стер. – К., 2005. – 486 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, ЕК. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
4. 65.03(0)я73
Ч 15 Чайковський, В. Ф.
Економічна історія світу і України: навч. посібник / В. Ф. Чайковський. – Рек. МОН. – Тернопіль : Лілея-НВ, 1997. – 184 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
5.
Юхимюк, О. М.
Правові джерела функціонування місцевого самоврядування в Західній Україні (1918-1939) / О. М. Юхимюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [Текст] / Ред. В.В. Луць. – Ів.-Франківськ, 2003. – Вип. XІ. – С. 14-18.
6. 63.3(2Укр)1
К56 Ковальчак, Г. І.
Економічний розвиток західноукраїнських земель/ Г. І. Ковальчак ; ред. Трубенко В. С. – К., 1988. – 250с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 63.3(4Укр)6я2
Н 73 Новітня історія України [Текст]. Вип. 2. : Рівненщина. / авт. ідеї та автор-упоряд. Вадим Болгов. – К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу. Укр. наук. тов-во геральдики, 2006. – 352 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
8. 63.3(4Укр)6я2
Н 73 Новітня історія України. Галичина [Текст] : довідкове-біографічне видання. Т. 1. – К., 2004. – 254 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
9. 63.3(4Укр)6я73
І 90 Історія України : Новітня доба: навч. посібник / [В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, А. Г. Слюсаренко та ін.]; за ред. акад. НАН України В. М. Литвина. – К., 2012. – 480 с. кільк.прим.: 20 (КХ. – 15, Іст. – 4, Гурт№5. – 1)
10. 63.3(4Укр)я73
Л 64 Литвин, В. М.
Історія України у 3-х томах [Текст]. Том III : Новітній час (1914 - 2004). Книга перша / В. М. Литвин. – Рек. МОН. – К., 2005. – 832 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 4, Іст. – 5, МВ. – 1)
11. 63.3(4Укр)6
Р 88 Русначенко, А.
Нариси новітньої історії України. Кн. 1 -5/ Анатолій Русначенко. – К., 2014. – 476 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
12. 63.3(4П)
П39 Поляки,українці,білоруси,литовці у міжвоєнній Польщі (1921 - 1939) [Текст] : матеріали міжнародної наукової конференції, 8-9 жовтня 2004 р. / упоряд. В.Футала. – Дрогобич : Коло, 2005. – 392 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13. 63.3(4Укр)6
В 20 Васюта, І. К.
Галицько-Волинське село між світовими війнами: монографія / Іван Кирилович. Васюта. – Львів : Каменяр, 2010. – 507 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
14. 63.3(4Укр3)
Г 12 Гаврилів, І. О.
Західна Україна у 1921-1941 роках: нарис історії боротьби за державність: монографія / Ігор Омелянович Гаврилів. – Львів, 2012. – 472 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іс

Запитання № 1412
Назар, СП-21. e-mail: nazarpilipiv7@gmail.com
Доброго дня допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему "Вплив стресу і фрустрації на становлення особистості дитини дошкільного віку".Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 88.8
Е60 Емоційний розвиток дитини / Упоряд. С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К. , 2004. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2. 88.834
Д71 Дошкільна педагогічна психологія: посібник / за ред. Д.Ф. Ніколенка. – К., 1970. – 142 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 9, ЗагЧЗ. – 1)
3. 88.837
Р17 Развитие психики ребенка в общении со взрослыми и сверстниками: сборник научных трудов / Отв. ред. А.Г. Рузская. – М., 1990. – 166 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
4. 88.8
Б76 Божович, Л. И.
Личность и ее формирование в детском возрасте. – М. 1968. – 464 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
5. 88.8я73
Д 84 Дуткевич, Т. В.
Дитяча психологія: навч. посібник / Тетяна Вікторівна Дуткевич. – К., 2012. – 424 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 6, Філос. – 1, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
6. 88я73
Л93 Люблінська, Г. О.
Дитяча психологія: навч. посібник. – К., 1974. – 356 с. кільк.прим.: 60 (КХ. – 55, Педагог. – 2, Філос. – 3)
7. 88.8я73
П12 Павелків, Р. В.
Дитяча психологія: навч. посібник / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К., 2008. – 432 с. кільк.прим.: 108 (КХ. – 96, ЗагЧЗ. – 3, Філос. – 3, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Коломия. – 1)
8. 88.8я73
П77 Приходько, Ю. О.
Дитяча психологія: нариси становлення та розвитку: навч. посібник. – К., 2004. – 192 с. кільк.прим.: 5 (Філос. – 1, КХ. – 3, Педагог. – 1)
9.
Психолого-педагогічні особливості прояву стресу у молодших школярів / О. Макаренко, В. Вінс, М. Голубєва, О. Ходос // Соціальна психологія. – 2008. – № 6. – С.122-131.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
10.
Кравчук, С.
Агресія та фрустрація як психічні стани особистості / С. Кравчук // Вісник КНУ: Соціологія, психологія, педагогіка. – 2006. – № 24-25. – С.79-82.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11. 88.8
П35 Питання дитячої та педагогічної психології / За ред. П.Р. Чамати, Д.Ф. Ніколенка. – К., 1956. – 264 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
12. 88.8я73
М92 Мухина, В. С.
Детская психология: учебник / В. С. Мухина ; под ред. Л. А. Венгера. –М., 1985. – 272 с. кільк.прим.: 10 (ЗагЧЗ. – 3, КХ. – 5, Філос. – 2)

Запитання № 1411
Коніщук Іванна, ФМ-31. e-mail: konishchuk.iv@gmail.com
Доброго дня. Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему "Тема любові та обовязку у творчості Л.Толстого по твору "Війна і мир". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Лімборська, С.
Духовні пошуки смислу життя Андрія Болконського. Урок за романом Л.Толстого "Війна і мир" // Всесвітня література та культура. – 2009. – № 7-8. – С. 46-47.
2.
Патрушева, Н. Г.
Духовні пошуки Андрія та П»єра. Конспект уроку з вивчення роману Л.Толстого "Війна і мир". 10 клас / Н. Г. Патрушева // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 10. – С.34-37.
3. 84(4Рос)1
Т53 Толстой, Л. М.
Війна і мир. Т. 1-2 / Л. М. Толстой ; пер.з рос. О.Кундзич. – К. , 1952. – 600 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
4. 84(4Рос)1
Т53 Толстой, Л. М.
Війна і мир [Текст]: в 4-х тт. Т. 3-4 / Л. М. Толстой ; пер.з рос. О.Кундзич. – К. :, 1953. – 600 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
5. 83.3(4Рос)1
Р69 Роман Л.Н. Толстого " Война и мир " в русской критике: сборник статей / Сост., авт. вступ. статьи и коммент. Сухих И.Н. – Ленинград, 1989. – 408 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
6. 83.3(2Рос)1
Б86 Бочаров, С.
Роман Л. Толстого "Война и мир" [Текст] / С. Бочаров. – 4-е изд. – М. : Худож. лит., 1987. – 156 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 4)
7. 83.3(4Рос)1
Д64 Долинина, Н. Г.
По страницам "Войны и мира": Заметки о романе Л.Н. Толстого "Война и мир". – 3-е изд. – Ленинград , 1989. – 256 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
8. 83.3(2Рос)1
З17 Зайденшнур, Э. Е.
"Война и мир" Л.Н. Толстого. – М., 1966. – 404 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 83.3(4Рос)1
Л52 Леушева, С. И.
Роман Л.Н. Толстого "Война и мир". – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1957. – 312 с. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 2, ХЛ. – 2)
10. 83.3(4Рос)1
О62 Опульская, Л. Д.
Роман-эпопея Л.Н.Толстого " Война и мир ". – М. , 1987. – 176 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
11. 83.3(2Рос)1
С47 Сливицкая, О. В.
"Война и мир" Л.Н. Толстого : Проблемы человеческого общения. – Ленинград, 1988. – 192 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
12. 83.3(4Рос)1
Ф36 Фейн, Г. Н.
Роман Л.Н.Толстого " Война и мир ". Целостный анализ . – М., 1966. – 276 с. кільк.прим.: 5 (ХЛ. – 5)
13. 83.3(4Рос)1
Х17 Хализев, В. Е.
Роман Л.Н. Толстого " Война и мир ". – М., 1983. – 112 с. кільк.прим.: 8 (ЗагЧЗ. – 2, ХЛ. – 6)

Запитання № 1410
Інна Андрійчук, УМЛ-32. e-mail: innaak@ukr.net
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему "Фольклорно-міфологічний світ повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків"" Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Мостова, Л. Б.
Фольклорно-міфологічні джерела повісті "Тіні забутих предків" М. Коцюбинського // Обласна науково-методична конференція, присвячена 125-річчю з дня народження М.М.Коцюбинського: тези доповідей / Відп. за вип. Коцюбинський Ю. Р. – Чернігів, 1989. – Ч.1. – С. 69 - 71.
2.
Бестюк, І.
Міфогемність імпресіонізму як основа поетики повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків". / І. Бестюк // Мандрівець. – 2006. – № 2. – С.49-55.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3. 83.3(4Укр)1
Б 53 Бестюк, І. А.
"Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського: феномен тексту в контексті неоміфологізму української літератури початку ХХ століття : Автореферат дис. ...канд.філолог. наук. Спец.10.01.01 - українська література / І. А. Бестюк. – Харків, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Бондаренко, Ю.
Про першопочатки історії людства у повісті "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського // Диво Слово. – 2006. – № 12. – С.4-10 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. 84(2Укр)
К75 Коцюбинський, М.
Тіні забутих предків. – Харків : Фоліо, 2005. – 350 с.
6. 83.3(4Укр)1
К72 Костенко, М. О.
Художня майстерність Михайла Коцюбинського. – 2-ге вид., доп. – К., 1969. – 272 с. кільк.прим.: 10 (ХЛ. – 5, ЗагЧЗ. – 4, Україніка. – 1)
7. 83.3(2Укр)1
К89 Кузнецов, Ю. Б.
Поетика прози Михайла Коцюбинського. – К., 1989. – 272 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
8.
Мирошниченко, В.
Міфопоетика творів М. Коцюбинського в термінах метакомунікації / В. Мирошниченко // Авторська концепція художнього твору: онтогенез і експансія ( на матеріалі англомовної та французької україніки): монографія / В.В.Мирошниченко. – Запоріжжя, 2003. – С. 177 - 193. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 83.3(4Укр)1
К 75 Коцюбинський Михайло: життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах. – К., 1970. – 320 с. кільк.прим.: 6 (ХЛ. – 6)
10. 83.3(4Укр)1
К 17 Калениченко, Н. Л.
Михайло Коцюбинський: Життя і творчість. – К., 1956. – 272 с. кільк.прим.: 6 (ХЛ. – 3, ЗагЧЗ. – 2, Україніка. – 1)
11. 83.3(4Укр)1
К 62 Коляда, І. А.
Михайло Коцюбинський / Ігор Анатолійович Коляда, О. Ю. Кирієнко. – Харків, 2012. – 121 с. кільк.прим.: 5 (ХЛ. – 4, ЗагЧЗ. – 1)
12. 83.3(3Укр)1
К 77 Кравець, О. М.
М.М.Коцюбинський про народний побут. – К., 1963. – 65 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)

Запитання № 1409
Василь, ПО-44. e-mail: vasyl270899@gmail.com
Доброго дня) Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему:" Розвиток психічних процесів у руслі навчання початкового курсу інформатики в початковій школі".
відповідь
У зв»язку з вузькою спеціалізацією і відсутністю статей та монографій на схожу тематику ми не можемо дати вичерпної відповіді на запитання, тому пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бережна, І. Б.
Вплив інформаційних технологій на психічний розвиток молодших школярів / І. Б. Бережна // Інформатика в школі. – 2015. – № 2. – С. 2-7.Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
2. 74.263.2
К 70 Коршунова, О. В.
Інформатика, 2-4клас [Текст]: навч.-метод.посібник / О. В. Коршунова. – 2-е вид., доп. та перероб. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2010. – 368 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Антонова, О.
Комп»ютерленд. Інформатика: початковий курс 2-4 класи: [нові навчальні програми] / О. Антонова // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2011. – № 3. – С. 42-50. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
4.
Базарницька, І.
Урок інформатики у 2 класі / І. Базарницька // Початкова школа. – 2013. – № 2. – С. 13-15. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Антонова, О.
Комп»ютерленд. Інформатика: початковий курс 2-4 класи: [нові навчальні програми] / О. Антонова // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2011. – № 3. – С. 42-50. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
6.
Ломаковська, Г.
Про вивчення курсу "Інформатика" у 3 класі / Г. Ломаковська, Г. Проценко, Й. Ривкін // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2014. – № 4. – С. 32-35. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
7.
Мельник, Ю.
Навчання алгоритмічної культури молодших школярів у комп"ютерно орієнтованому навчальному середовищі / Ю. Мельник // Початкова школа. – 2010. – № 2. – С.50-53. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8.
Мельничук, О.
Уроки інформатики у 1 класі / О. Мельничук // Початкова школа. – 2007. – № 7. – С.15-16. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
Саражинська, Н.
Я навчатиму учнів 2-го класу новому предмету "Сходинки до інформатики" / Н. Саражинська // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2013. – № 4. – С. 12-16. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
10. 74.263.2
К 53 Книга вчителя інформатики[Текст]: довідково-методичне видання/ упоряд. Н.С.Прокопенко, Т.Г.Проценко. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 272 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, ЕК. – 2)
11.
Гладун, М.
Система вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів / М. Гладун, Н. Морзе // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2013. – № 4. – С. 41-49. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)

Запитання № 1408
Василь, ПО-44. e-mail: vasyl270899@gmail.com
Доброго дня) Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему:" Розвиток психічних процесів у руслі навчання початкового курсу інформатики в початковій школі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бережна, І. Б.
Вплив інформаційних технологій на психічний розвиток молодших школярів / І. Б. Бережна // Інформатика в школі. – 2015. – № 2. – С. 2-7.Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
2. 74.263.2
К 70 Коршунова, О. В.
Інформатика, 2-4клас [Текст]: навч.-метод.посібник / О. В. Коршунова. – 2-е вид., доп. та перероб. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2010. – 368 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Антонова, О.
Комп»ютерленд. Інформатика: початковий курс 2-4 класи: [нові навчальні програми] / О. Антонова // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2011. – № 3. – С. 42-50. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
4.
Базарницька, І.
Урок інформатики у 2 класі / І. Базарницька // Початкова школа. – 2013. – № 2. – С. 13-15. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Антонова, О.
Комп»ютерленд. Інформатика: початковий курс 2-4 класи: [нові навчальні програми] / О. Антонова // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2011. – № 3. – С. 42-50. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
6.
Ломаковська, Г.
Про вивчення курсу "Інформатика" у 3 класі / Г. Ломаковська, Г. Проценко, Й. Ривкін // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2014. – № 4. – С. 32-35. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
7.
Мельник, Ю.
Навчання алгоритмічної культури молодших школярів у комп"ютерно орієнтованому навчальному середовищі / Ю. Мельник // Початкова школа. – 2010. – № 2. – С.50-53. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8.
Мельничук, О.
Уроки інформатики у 1 класі / О. Мельничук // Початкова школа. – 2007. – № 7. – С.15-16. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
Саражинська, Н.
Я навчатиму учнів 2-го класу новому предмету "Сходинки до інформатики" / Н. Саражинська // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2013. – № 4. – С. 12-16. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
10. 74.263.2
К 53 Книга вчителя інформатики[Текст]: довідково-методичне видання/ упоряд. Н.С.Прокопенко, Т.Г.Проценко. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 272 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, ЕК. – 2)
11.
Гладун, М.
Система вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів / М. Гладун, Н. Морзе // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2013. – № 4. – С. 41-49. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)

Запитання № 1407
Ірина, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть підібрати статті на тему " Вивчення службових частин мови в початковій школі2
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. 74.268.1
У45 Українська мова в 4 класі чотирирічної початкової школи [Текст] : посібник для вчителя / ред. О. В. Коваль. – К. : Радянська школа, 1989. – 160 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2)
2. 74.261.4
У31 Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1-4 класах: Науково-теоретичні засади та методичні рекомендації / Ред. Зубченко К. І. – К., 1991. – 112 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
3. 74.261.4
М54 Методика викладання української мови [Текст] : навч. посібник / за ред. С. І. Дорошенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. , 1992. – 398 с. кільк.прим.: 6 (ЗагЧЗ. – 3, КХ. – 3)
4. 74.268.1Укр
В23 Вашуленко, М. С.
Українська мова і мовлення в початковій школі [Текст] : метод. посібник. / М. С. Вашуленко. – Рек. МОН. – К. : Освіта, 2006. – 268 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Педагог. – 3, Коледж. – 1)
5.
Вашуленко, М.
Навчання української мови в 4 класі / М. Вашуленко, С. Дубовик // Початкова школа. – 2015. – № 7-8. – С. 9-15. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. 74.261.4
Ч87 Чуйко, Г. А.
Методика викладання української мови в початкових класах [Текст] : підручник для педучилищ / Г. А. Чуйко. – 3-е вид., перероб. – К., 1966. – 339 с. кільк.прим.: 56 (КХ. – 51 Педагог. – 5)
7. 74.261.4
Ч87 Чуйко, Г. А.
Методика викладання української мови в початкових класах [Текст] : підручник / Г. А. Чуйко, М. А. Білецька, Г. Ф. Школьна. – 4-е вид., перероб. і доп. – К., 1975. – 384 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 12, ЗагЧЗ. – 1)
8. 74.268.1Укр
Н34 Наумчук, М. М.
Сучасний урок української мови в початковій школі ( методика і технологія навчання): посібник / М. М. Наумчук. – 3-є вид. – Тернопіль, 2009. – 352 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 13, Педагог. – 2)
9. 74.261.4
У45 Українська мова в 3 класі чотирирічної початкової школи: посібник для вчителsd / ред. Коваль О. В. – К., 1988. – 160 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 74.268.1Укр
У 45 Українська мова з методикою навчання в початкових класах: інтегрований курс / за ред. А.П. Каніщенко, Г.О.Ткачук. – К., 2003. – 232 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2)
11. 74.261.4
К77 Кравчук, Д. М.
Початкові відомості про частини мови: додаток до підручника "Укр. мова" для 4 класу шкіл з російською мовою навчання / Д. М. Кравчук, І. П. Ющук. – К., 1970. – 64 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
12. 74.268.1Укр я73
М 54 Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник / за наук. ред. М.С.Вашуленка. – Рек. МОН. – К., 2012. – 364 с. кільк.прим.: 13 (Педагог. – 7, Коледж. – 2, КХ. – 4)
13. 74
Т47 Тищенко, М. К.
Викладання частин мови в середній школі: посібник для вчителів. – К. , 1956. – 232 c. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1406
Ірина, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть підібрати статті на тему " Вивчення службових частин мови в початковій школі2
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. 74.268.1
У45 Українська мова в 4 класі чотирирічної початкової школи [Текст] : посібник для вчителя / ред. О. В. Коваль. – К. : Радянська школа, 1989. – 160 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2)
2. 74.261.4
У31 Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1-4 класах: Науково-теоретичні засади та методичні рекомендації / Ред. Зубченко К. І. – К., 1991. – 112 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
3. 74.261.4
М54 Методика викладання української мови [Текст] : навч. посібник / за ред. С. І. Дорошенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. , 1992. – 398 с. кільк.прим.: 6 (ЗагЧЗ. – 3, КХ. – 3)
4. 74.268.1Укр
В23 Вашуленко, М. С.
Українська мова і мовлення в початковій школі [Текст] : метод. посібник. / М. С. Вашуленко. – Рек. МОН. – К. : Освіта, 2006. – 268 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Педагог. – 3, Коледж. – 1)
5.
Вашуленко, М.
Навчання української мови в 4 класі / М. Вашуленко, С. Дубовик // Початкова школа. – 2015. – № 7-8. – С. 9-15. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6. 74.261.4
Ч87 Чуйко, Г. А.
Методика викладання української мови в початкових класах [Текст] : підручник для педучилищ / Г. А. Чуйко. – 3-е вид., перероб. – К., 1966. – 339 с. кільк.прим.: 56 (КХ. – 51 Педагог. – 5)
7. 74.261.4
Ч87 Чуйко, Г. А.
Методика викладання української мови в початкових класах [Текст] : підручник / Г. А. Чуйко, М. А. Білецька, Г. Ф. Школьна. – 4-е вид., перероб. і доп. – К., 1975. – 384 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 12, ЗагЧЗ. – 1)
8. 74.268.1Укр
Н34 Наумчук, М. М.
Сучасний урок української мови в початковій школі ( методика і технологія навчання): посібник / М. М. Наумчук. – 3-є вид. – Тернопіль, 2009. – 352 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 13, Педагог. – 2)
9. 74.261.4
У45 Українська мова в 3 класі чотирирічної початкової школи: посібник для вчителsd / ред. Коваль О. В. – К., 1988. – 160 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 74.268.1Укр
У 45 Українська мова з методикою навчання в початкових класах: інтегрований курс / за ред. А.П. Каніщенко, Г.О.Ткачук. – К., 2003. – 232 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2)
11. 74.261.4
К77 Кравчук, Д. М.
Початкові відомості про частини мови: додаток до підручника "Укр. мова" для 4 класу шкіл з російською мовою навчання / Д. М. Кравчук, І. П. Ющук. – К., 1970. – 64 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
12. 74.268.1Укр я73
М 54 Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник / за наук. ред. М.С.Вашуленка. – Рек. МОН. – К., 2012. – 364 с. кільк.прим.: 13 (Педагог. – 7, Коледж. – 2, КХ. – 4)
13. 74
Т47 Тищенко, М. К.
Викладання частин мови в середній школі: посібник для вчителів. – К. , 1956. – 232 c. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1405
Марія, ПО-44. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку з інформатики у початковій школі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.263.2
К 53 Книга вчителя інформатики: довідково-методичне видання/ упоряд. Н.С.Прокопенко, Т.Г.Проценко. – Харків, 2006. – 272 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, ЕК. – 2)
2. 74.263.2
К 70 Коршунова, О. В.
Інформатика, 2-4клас: навч.-метод.посібник / О. В. Коршунова. – 2-е вид., доп. та перероб. – Х., 2010. – 368 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3. 74.263.2
Ш 37 Шевченко, Н. Т.
Сходинки до інформатики: конспекти уроків, 2 клас: посібник для вчителя / Наталія Теодорівна Шевченко. – Тернопіль, 2013. – 136 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)
4.
Антонова, О.
Комп»ютерленд. Інформатика: початковий курс 2-4 класи: [нові навчальні програми] // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2011. – № 3. – С. 42-50.Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
5.
Арзубов, М.
Інформатика в школі - початок ІТ-освіти // Вища школа. – 2013. – № 11. – С. 100-104. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Базарницька, І.
Урок з курсу "Сходинки до інформатики", 3-й кл. // Початкова школа. – 2011. – № 10. – С. 30-31. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7.
Мельничук, О.
Уроки інформатики у 1 класі // Початкова школа. – 2007. – № 7. – С.15-16. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8.
Могильна, Н. В.
Сучасний урок інформатики як засіб формування ключових коипетентностей особистості учня в умовах семестрово-блочно-залікового навчання // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2010. – № 7. – С. 41-44. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
9.
Саражинська, Н.
Я навчатиму учнів 2-го класу новому предмету "Сходинки до інформатики" // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2013. – № 4. – С. 12-16. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
10.
Фадєєва, Т.
Мовна культура молодших школярів на уроках інформатики // Початкова школа. – 2006. – № 4. – С.17-21 кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11.
Большакова, І.
Формування міжпредметної компетентності молодших школярів на уроках інформатики в початковій школі // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2015. – № 4. – С. 3-10. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
12.
Лисенко, Т. Н.
Урок інформатики - це мистецтво // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2005. – № 5. – С.42-45 Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
13.
Коляда, Т. А.
Підсумковий урок-гра з інформатики для учнів 2 класу // Інформатика в школі. – 2016. – № 4. – С. 16-21. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
14.
Могильна, Н. В.
Сучасний урок інформатики як засіб формування ключових коипетентностей особистості учня в умовах семестрово-блочно-залікового навчання / Н. В. Могильна // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2010. – № 7. – С. 41-44. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)

Запитання № 1404
Василь, ПО-44. e-mail: vasyl270899@gmail.com
Добрий день. Допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Розвиток психічних процесі у руслі навчання початкового курсу інформатики в початковій школі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бережна, І. Б.
Вплив інформаційних технологій на психічний розвиток молодших школярів / І. Б. Бережна // Інформатика в школі. – 2015. – № 2. – С. 2-7.Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
2. 74.263.2
К 70 Коршунова, О. В.
Інформатика, 2-4клас [Текст]: навч.-метод.посібник / О. В. Коршунова. – 2-е вид., доп. та перероб. – Х. : ФОП Співак В.Л., 2010. – 368 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Антонова, О.
Комп»ютерленд. Інформатика: початковий курс 2-4 класи: [нові навчальні програми] / О. Антонова // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2011. – № 3. – С. 42-50. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
4.
Базарницька, І.
Урок інформатики у 2 класі / І. Базарницька // Початкова школа. – 2013. – № 2. – С. 13-15. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Антонова, О.
Комп»ютерленд. Інформатика: початковий курс 2-4 класи: [нові навчальні програми] / О. Антонова // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2011. – № 3. – С. 42-50. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
6.
Ломаковська, Г.
Про вивчення курсу "Інформатика" у 3 класі / Г. Ломаковська, Г. Проценко, Й. Ривкін // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2014. – № 4. – С. 32-35. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
7.
Мельник, Ю.
Навчання алгоритмічної культури молодших школярів у комп"ютерно орієнтованому навчальному середовищі / Ю. Мельник // Початкова школа. – 2010. – № 2. – С.50-53. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8.
Мельничук, О.
Уроки інформатики у 1 класі / О. Мельничук // Початкова школа. – 2007. – № 7. – С.15-16. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
Саражинська, Н.
Я навчатиму учнів 2-го класу новому предмету "Сходинки до інформатики" / Н. Саражинська // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2013. – № 4. – С. 12-16. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
10. 74.263.2
К 53 Книга вчителя інформатики[Текст]: довідково-методичне видання/ упоряд. Н.С.Прокопенко, Т.Г.Проценко. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 272 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, ЕК. – 2)
11.
Гладун, М.
Система вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів / М. Гладун, Н. Морзе // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2013. – № 4. – С. 41-49. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)

Запитання № 1403
Марія, ПО-44. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Використання різних засобів наочності для ефективного вивчення лексичного матеріалу на уроках англійської мови".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Мокіна, А.
Наочність у навчанні старших дошкільників усного англійського мовлення / А. Мокіна // Початкова школа. – 2014. – № 8. – С. 25-28. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2. 74.204
П34 Питання наочності в навчанні [Текст]. Т. XXIX / від.ред. А. І. Зільберштейн. – Харків : ХДПІ, 1958. – 206 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 74.202.523
П12 Павелко, В. В.
Формування знань і умінь молодших школярів у процесі навчання засобами наочності і моделювання : Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.09 - теорія навчання / В. В. Павелко. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
3.
Денисенко, М.
Побачив-запам»ятав-навчився! (Як правильно використовувати наочність при навчанні читання англійською мовою учнів початкової школи) / Марина Денисенко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 3. – С.112-117
4. 74.268.1
Д69 Дорошенко, М. І.
Наочність при навчанні грамоті [Текст] / М. І. Дорошенко. – 2-е вид., перер. і доп. – К. : Радянська школа, 1961. – 72 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
5.
Куртова, С.
Англійська на основі наочності / С. Куртова // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2014. – № 9. – С. 51-52. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.- 1)
6. 74.202.523
П12 Павелко, В. В.
Формування знань і умінь молодших школярів у процесі навчання засобами наочності і моделювання : Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.09 - теорія навчання / В. В. Павелко. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
7. 74.00
О 62 Опыт исследования взаимодействия слова и наглядности в обучении [Текст] / под ред. Л. В. Занкова. – М. : Академиздат., 1954. – 272 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8.
Василенко, А.
Іноземна мова в першому класі / А. Василенко // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2014. – № 6. – С. 60-62. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.- 1)
9.
Ващиленко, А.
Іноземна в 1-му класі / А. Ващиленко // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2014. – № 10. – С. 38-39. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.- 1)
10. 74.261.7Англ
Р 69 Роман, С. В.
Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навч. посібник / Світлана Володимирівна Роман. – К. : Ленвіт, 2005. – 208 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
11.
Глущенко, Ж. Є.
Важливість застосування мультимедіа під час вивчення англійської мови / Ж. Є. Глущенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 25-26. – С. 18-21. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.- 1)
12.
Куртова, С.
Англійська на основі наочності / С. Куртова // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2014. – № 9. – С. 51-52. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.- 1)

Запитання № 1402
Тетяна, У-51. e-mail: tania920@i.ua
Доброго дня ! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до дипломної роботи " Мовленнєві помилки в сучасній українській авторській музиці.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 85.314.3
К 27 Картавий, П. В.
Сучасна українська авторська пісня: статті про витоки жанру, авторів-ветеранів, фестивалі, поради молодим і долю В.Івасюка. / Петро Васильович. Картавий. – Суми : "МакДен", 2009. – 76 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
2. 84(4Укр)6
Ф53 Филипчук, З.
Українська авторська пісня [Текст] / З. Филипчук. – Львів : Просвіта, 1992. – 32 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
3.
Сподаренко, В.
Пісенна творчість композиторів Прикарпаття в другій пол. XX ст. / В. Сподаренко // Еврика - ІХ[Текст]: збірник студентських наукових праць. – Ів.-Франківськ, 2008. – С.167-169.

Запитання № 1401
Таня, Фф-31. e-mail:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи "Тема бідності та соціальної нерівності в новелах Гі де Мопасана"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бісмут, Р.
Теоретичні аспекти Новел Гі де Мопассана / Р. Бісмут // Наукові записки Тернопільського нац.педагогічного університету [Текст] / за ред. М.П.Ткачука. – Тернопіль, 2014. – С. 200 - 214. – (Сер. Літературознавство ; № 41)
2. 83.3(4Фр)
В 88 Вульфович, Т. Л.
Творчество Мопассана. – М., 1962. – 52 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
3.
Гузь, О.
Новела Гі де Мопассана "Пампушка" / О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 4. – С.54-56.
4. 83.3(4Фр)
Д 18 Данилин, Ю.
Жизнь и творчество Мопассана. – 2-е изд., доп. – М., 1968. – 256 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
5. 83.3(4Фр)
Л 72 Лозовецкий, В. С.
Творчество Мопассана: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 1974. – 64 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 1)
6.
Ткачук, М.
Новелістичний дискурс Гі де Мопассана // Наукові записки Тернопільського нац.педагогічного університету / за ред. М.П.Ткачука. – Тернопіль, 2014. – С. 260 - 277. – (Сер. Літературознавство ; № 41) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Фінчук, Г.
Новели Гі де Мопассана // Всесвітня література та культура. – 2008. – № 4. – С.26-30. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 83.3(4Фр)
П 22 Пащенко, В. І.
Гі де Мопассан. Нарис життя і творчості. Класики зарубіжної літератури. – К., 1986. – 230 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 3)
9. 83.3(Фр)
Ф 73 Флоровская, О. В.
Мопассан новеллист. – Кишинев, 1979. – 92 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 84(4Фр)
М78 Мопассан, Г. д.
Новели. – К. , 2002. – 448 с. кільк.прим.: 16 (ХЛ. – 15, ЗагЧЗ. – 1)
11. 84(4Фра)
М 78 Мопассан, Г. д.
Твори: в 8-ми томах. Т. 1- Т. 8. – К. : Дніпро, 1969. – 1972. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
12. 84(4Фр)
М 78 Мопассан, Г. д.
Твори: в 2-х томах. : романи,вибрані оповідання. Т. 1 - Т. 2. . – К. : Дніпро, 1990. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
13. 84(4Фр)
М78 Мопассан, Г. д.
Вибрані твори / післямов. І. Журавська. – К., 1956. – 555 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
14. 84(4Фр)
М 78 Мопассан, Г. д.
Новеллы / вступ. ст. И. Лилеевой. – М., 1982. – 285 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
15. 84(4Фр)
М 78 Мопассан, Г. д.
Полное собрание сочинений: в 12-ти томах. – М. : Правда., 1958. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)

Запитання № 1400
Таня, Фф-31. e-mail:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи "Тема бідності та соціальної нерівності в новелах Гі де Мопасана"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бісмут, Р.
Теоретичні аспекти Новел Гі де Мопассана / Р. Бісмут // Наукові записки Тернопільського нац.педагогічного університету [Текст] / за ред. М.П.Ткачука. – Тернопіль, 2014. – С. 200 - 214. – (Сер. Літературознавство ; № 41)
2. 83.3(4Фр)
В 88 Вульфович, Т. Л.
Творчество Мопассана. – М., 1962. – 52 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
3.
Гузь, О.
Новела Гі де Мопассана "Пампушка" / О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 4. – С.54-56.
4. 83.3(4Фр)
Д 18 Данилин, Ю.
Жизнь и творчество Мопассана. – 2-е изд., доп. – М., 1968. – 256 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
5. 83.3(4Фр)
Л 72 Лозовецкий, В. С.
Творчество Мопассана: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 1974. – 64 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 1)
6.
Ткачук, М.
Новелістичний дискурс Гі де Мопассана // Наукові записки Тернопільського нац.педагогічного університету / за ред. М.П.Ткачука. – Тернопіль, 2014. – С. 260 - 277. – (Сер. Літературознавство ; № 41) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Фінчук, Г.
Новели Гі де Мопассана // Всесвітня література та культура. – 2008. – № 4. – С.26-30. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 83.3(4Фр)
П 22 Пащенко, В. І.
Гі де Мопассан. Нарис життя і творчості. Класики зарубіжної літератури. – К., 1986. – 230 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 3)
9. 83.3(Фр)
Ф 73 Флоровская, О. В.
Мопассан новеллист. – Кишинев, 1979. – 92 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 84(4Фр)
М78 Мопассан, Г. д.
Новели. – К. , 2002. – 448 с. кільк.прим.: 16 (ХЛ. – 15, ЗагЧЗ. – 1)
11. 84(4Фра)
М 78 Мопассан, Г. д.
Твори: в 8-ми томах. Т. 1- Т. 8. – К. : Дніпро, 1969. – 1972. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
12. 84(4Фр)
М 78 Мопассан, Г. д.
Твори: в 2-х томах. : романи,вибрані оповідання. Т. 1 - Т. 2. . – К. : Дніпро, 1990. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
13. 84(4Фр)
М78 Мопассан, Г. д.
Вибрані твори / післямов. І. Журавська. – К., 1956. – 555 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
14. 84(4Фр)
М 78 Мопассан, Г. д.
Новеллы / вступ. ст. И. Лилеевой. – М., 1982. – 285 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
15. 84(4Фр)
М 78 Мопассан, Г. д.
Полное собрание сочинений: в 12-ти томах. – М. : Правда., 1958. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)

Запитання № 1399
Таня, Фф-31. e-mail:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи "Тема бідності та соціальної нерівності в новелах Гі де Мопасана"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бісмут, Р.
Теоретичні аспекти Новел Гі де Мопассана / Р. Бісмут // Наукові записки Тернопільського нац.педагогічного університету [Текст] / за ред. М.П.Ткачука. – Тернопіль, 2014. – С. 200 - 214. – (Сер. Літературознавство ; № 41)
2. 83.3(4Фр)
В 88 Вульфович, Т. Л.
Творчество Мопассана. – М., 1962. – 52 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
3.
Гузь, О.
Новела Гі де Мопассана "Пампушка" / О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 4. – С.54-56.
4. 83.3(4Фр)
Д 18 Данилин, Ю.
Жизнь и творчество Мопассана. – 2-е изд., доп. – М., 1968. – 256 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
5. 83.3(4Фр)
Л 72 Лозовецкий, В. С.
Творчество Мопассана: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 1974. – 64 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, ХЛ. – 1)
6.
Ткачук, М.
Новелістичний дискурс Гі де Мопассана // Наукові записки Тернопільського нац.педагогічного університету / за ред. М.П.Ткачука. – Тернопіль, 2014. – С. 260 - 277. – (Сер. Літературознавство ; № 41) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Фінчук, Г.
Новели Гі де Мопассана // Всесвітня література та культура. – 2008. – № 4. – С.26-30. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 83.3(4Фр)
П 22 Пащенко, В. І.
Гі де Мопассан. Нарис життя і творчості. Класики зарубіжної літератури. – К., 1986. – 230 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 3)
9. 83.3(Фр)
Ф 73 Флоровская, О. В.
Мопассан новеллист. – Кишинев, 1979. – 92 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 84(4Фр)
М78 Мопассан, Г. д.
Новели. – К. , 2002. – 448 с. кільк.прим.: 16 (ХЛ. – 15, ЗагЧЗ. – 1)
11. 84(4Фра)
М 78 Мопассан, Г. д.
Твори: в 8-ми томах. Т. 1- Т. 8. – К. : Дніпро, 1969. – 1972. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
12. 84(4Фр)
М 78 Мопассан, Г. д.
Твори: в 2-х томах. : романи,вибрані оповідання. Т. 1 - Т. 2. . – К. : Дніпро, 1990. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
13. 84(4Фр)
М78 Мопассан, Г. д.
Вибрані твори / післямов. І. Журавська. – К., 1956. – 555 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
14. 84(4Фр)
М 78 Мопассан, Г. д.
Новеллы / вступ. ст. И. Лилеевой. – М., 1982. – 285 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
15. 84(4Фр)
М 78 Мопассан, Г. д.
Полное собрание сочинений: в 12-ти томах. – М. : Правда., 1958. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)

Запитання № 1398
Юлія, ПОА-31. e-mail: yulka.dmytryshyn@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему "Зміст і шляхи естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку" Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
74.264
Б 59 Біда, О. А. Естетичне виховання молодших школярів за допомогою засобів довкілля // Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч.посібник. – К., 2000. – С.314-321. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Прир. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
2.
74.200.541.3
М 65 Джобула, О. Погляди Василя Сухомлинського на естетичне виховання школярів // Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки . – Ів.-Франківськ, 2007. – С.29-34. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, ХудГраф. – 2)
3.
Калініна, Л. Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С.24-27.Кільк. прим. 1 (пед)
4.
Науменко, Т. Морально-естетичне виховання школярів засобами дитячого фолькльору // Початкова школа. – 2008. – № 6. – С.19-22. Кільк. прим. 1 (пед)
5. 74.20
Щ66 Щербо, А. Б.
Естетичне виховання учнів у початкових класах. – К., 1969. – 234 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 1 Педагог. – 2)
6.
74.202.21
М 75 Салига, Н. Естетичне виховання молодших школярів у процесі позаурочної виховної роботи / Н. Салига, О. Кіліченко // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.202-207. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
7.
Турчин, Т. Естетичне виховання молодших школярів у позакласній роботі // Початкова школа. – 2008. – № 5. – С.16-18. Кільк. прим. 1 (пед)
8.
74.65
П 86 Черниш, Т. Естетичне виховання молодших школярів засобами дитячого музичного фольклору // Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції [Текст]: збірник наукових праць. – Коломия, 2009. – С. 143-148. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Шевченко, О.
Естетичне виховання молодших школярів на уроках літ. читання: [за ідеями В. Сухомлинського] // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 21-24. Кільк. прим. 1 (пед)
10. 74.200.54
Д14 Даденков, М. Ф.
Естетичне виховання. – К., 1956. – 26 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. 74.200.541.4
Г 65 Гончаренко, Ю. В.
Естетичне виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності : Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія та методика виховання. – Луганськ, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12. 74.200.554
А86 Артеменко, М. М.
Природа і естетичне виховання учнів. – К. , 1984. – 80 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
13. 74.200.54
С36 Силіна, В. К. Кіно в школі як засіб естетичного виховання. – К. , 1968. – 176 с. – кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
14.
Андрусишин, Р.
Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічної виразності / Р. Андрусишин // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. LI. – С. 100-102. – (Педагогіка)

Запитання № 1397
Юлія, ПОА-31. e-mail: yulka.dmytryshyn@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему "Зміст і шляхи естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку" Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
74.264
Б 59 Біда, О. А. Естетичне виховання молодших школярів за допомогою засобів довкілля // Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч.посібник. – К., 2000. – С.314-321. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Прир. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
2.
74.200.541.3
М 65 Джобула, О. Погляди Василя Сухомлинського на естетичне виховання школярів // Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки . – Ів.-Франківськ, 2007. – С.29-34. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, ХудГраф. – 2)
3.
Калініна, Л. Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С.24-27.Кільк. прим. 1 (пед)
4.
Науменко, Т. Морально-естетичне виховання школярів засобами дитячого фолькльору // Початкова школа. – 2008. – № 6. – С.19-22. Кільк. прим. 1 (пед)
5. 74.20
Щ66 Щербо, А. Б.
Естетичне виховання учнів у початкових класах. – К., 1969. – 234 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 1 Педагог. – 2)
6.
74.202.21
М 75 Салига, Н. Естетичне виховання молодших школярів у процесі позаурочної виховної роботи / Н. Салига, О. Кіліченко // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.202-207. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
7.
Турчин, Т. Естетичне виховання молодших школярів у позакласній роботі // Початкова школа. – 2008. – № 5. – С.16-18. Кільк. прим. 1 (пед)
8.
74.65
П 86 Черниш, Т. Естетичне виховання молодших школярів засобами дитячого музичного фольклору // Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції [Текст]: збірник наукових праць. – Коломия, 2009. – С. 143-148. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Шевченко, О.
Естетичне виховання молодших школярів на уроках літ. читання: [за ідеями В. Сухомлинського] // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 21-24. Кільк. прим. 1 (пед)
10. 74.200.54
Д14 Даденков, М. Ф.
Естетичне виховання. – К., 1956. – 26 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. 74.200.541.4
Г 65 Гончаренко, Ю. В.
Естетичне виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності : Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія та методика виховання. – Луганськ, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12. 74.200.554
А86 Артеменко, М. М.
Природа і естетичне виховання учнів. – К. , 1984. – 80 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
13. 74.200.54
С36 Силіна, В. К. Кіно в школі як засіб естетичного виховання. – К. , 1968. – 176 с. – кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
14.
Андрусишин, Р.
Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічної виразності / Р. Андрусишин // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. LI. – С. 100-102. – (Педагогіка)

Запитання № 1396
Іванна, ПР(м)-05. e-mail: izhmendak@ukr.net
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати наукові джерела до теми: "Процедура розгляду справ у Європейському суді з прав людини"
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Пушкар, П.
Європейський суд з прав людини : діяльність , реформування та розвиток прецедентної практики стосовно України // Адвокат. – 2006. – № 5. – С.26-35.Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
2.
Європейський суд з прав людини // Право України. – 2011. – № 7. – С.292-342. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
3. 67.300
Д 70 Дослідження практики Європейського суду з прав людини для визначення Національних стандартів компенсацій порушення державою прав людини: інфор.-аналіт.звіт / М.Гнатовський та ін. – К., 2011. – 184 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
4. 67.5
П 69 Практика Європейського суду з прав людини.Рішення.Коментарі. № 2 (07). – К., 2012. – 239 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Юр. – 1)
5. 67.5
П 69 Практика Європейського суду з прав людини.Рішення.Коментарі. № 3 (08). – К., 2012. – 239 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Юр. – 1)
6. 67.5
П 69 Практика Європейського суду з прав людини.Рішення.Коментарі. № 4 (09). – К., 2012. – 239 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Юр. – 1)
10. 67.5
З36 Застосування Конвенції про захист прав людини і основних свобод та практики Європейського Суду з прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України. – К., 2008. – 320 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11.
Базов, О.
Питання юрисдикції Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних справ // Юридична Україна. – 2015. – № 6. – С. 84-92. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
12. 67.5я73
Д 81 Дудаш, Т. І.
Практика Європейського суду з прав людини: навч. посібник. – 3-тє вид., стер. – К., 2016. – 488 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
13.
Д»єдон, Г. Т.
Європейський суд з прав людини : нові виклики / Г. Т. Д»єдон, В. Рева // Юридичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 104-112. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
14.
Дутрійо, І.
Конфлікти, порушення прав людини і Європейський суд з прав людини : [збройні конфлікти] / І. Дутрійо // Захист прав людини в адміністративному судочинстві: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні : зб.матеріалів міжнар.наук.-практ.конф., присвяч. 10-річчю процес.діяльності адмінсудів України (м.Київ, 1-2 жовтня 2015 р.) / за ред. О.Нечитайла. – К., 2015. – С. 367-383. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
15.
Капустинський, В. А.
Європейський суд з прав людини як одна з основних міжнародних правозахисних інституцій загальноєвропейської системи захисту прав людини // Вісник Веховного суду України. – 2005. – № 12. – С.28-30. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
16.
Мармазов, В.
Європейський суд з прав людини: деякі проблеми перегляду судової практики // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – Одеса, 2003. – Вип. 18. – С.451-455. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)

Запитання № 1395
Ольга, . e-mail:
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: "Вадим Гетьман - фінансист та політик"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Вадим Гетьман : "Сильна держава може постати лише за наявності сильних Мінфіну і центрального банку". Голова Правління Національного банку України (березень - листопад 1992 року) // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 10. – С. 18-20.
2. Ковпак Л.В. Гетьман Вадим Петрович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К., 2004. — Т. 2 кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Бібл. – 1)
3. Л. М. Патрікац. Гетьман Вадим Петрович // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003¬–2016. Кільк. прим. 1 (Бібліографія-1)

Запитання № 1394
Микола, ФА-41. e-mail:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Рівновага гнучкої нитки". Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 22.31
Б90 Бугаєнко, Г. О.
Методи математичної фізики. – К. , 1970. – 312 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 3, ЕК. – 1)
2. 22.311
А85 Арсенин, В. Я.
Методы математической физики и специальные функции: 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 384 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 3)
3. 22.311
Д 40 Джеффрис, Г.
Методы математической физики. Вып.1. / Г. Джеффрис, Б. Свирлс ; пер.Под ред. В. Н. Жаркова. – М., 1969. – 424 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)
4. 22.311
К93 Курант, Р.
Методы математической физики. Т. I / Р. Курант, Д. Гильберт ; пер.Лившиц Б. – 3-е изд., испр. – М. : Гос. изд-во технико-теорет. лит-ры, 1951. – 476 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
5. 22.311я73
О94 Очан, Ю. С.
Методы математической физики: учеб. пособие / Ю. С. Очан. – М. , 1965. – 384 с. кільк.прим.: 13 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 12)
6. 22.3
Т46 Тихонов, А. Н.
Уравнения математической физики / А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 680 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 4, ЕК. – 1)

7. 22.2я73
Т33 Теоретична механіка: Збірник задач: навч. посіб. – К., 2007. – 400 с. кільк.прим.: 5 (ЕК. – 1, ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 2)
8. 22.21я73
Т33 Теоретична механіка [Текст]: підручник / за ред. І.В.Кузьо. – Х., 2017. – 780 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
9. 22.21я73
Б 81 Бондаренко, А. А.
Теоретична механіка [Текст]: підручник: у 2-х ч. т. 1 : Статика. Кінематика / Анатолій Андрійович Бондаренко, О. О. Дубінін, О. М. Переяславцев. – Рек. МОН. – К., 2004. – 599 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
10. 22.2я73
П12 Павловський, М. А.
Теоретична механіка: підручник / М. А. Павловський. – 2-ге вид., стереотип. – К. , 2004. – 512 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
11. 22.2я73
П12 Павловський, М. А.
Теоретична механіка: підручник / М. А. Павловський. – К., 2002. – 512 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 17, ЗагЧЗ. – 3, ЕК. – 1)
12. 22.21я73
Ф34 Федуліна, А. І.
Теоретична механіка: навч. посібник / А. І. Федуліна. – К. , 2005. – 319 с. : іл. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 2, ЕК. – 1)

Запитання № 1393
Таня , ПО-44. e-mail:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему "Рольові ігри на заняттях з англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності в початковій школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Артеменко, О.
Використання рольових ігор на уроках англійської мови / О. Артеменко // Іноземні мови в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 29 – 34. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Каширна, В. А.
Використання дидактичних, рольових ігор і казкових сюжетів / В. А. Каширна // Англійська мова в початковій школі. – 2013. – № 7. – С. 38-43. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Каширна, В. А.
Використання дидактичних, рольових ігор і сюжетів / В. А. Каширна // Англійська мова в початковій школі. – 2012. – № 12. – С. 38-43. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4.
Слезенко, А.
Місце рольових ігор у вивченні англійської мови / А. Слезенко // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С.50-52. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5.
Черниш, В. В.
Організація та проведення рольових ігор на уроках іноземної мови / В. В. Черниш // Іноземні мови. – 2010. – № 4. – С. 7-15. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 74.261.7Англ
Р 69 Роман, С. В.
Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навч. посібник / Світлана Володимирівна Роман. – К., 2005. – 208 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
7. 74.268.1Англ
І92 Ітельсон, Є. І.
Методика навчання англійської мови в середній школі: практичний посібник для вчителів. – К., 1969. – 208 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 74.268.1Англ
М 47 Мелянчук, Н. Є.
Позакласні заходи з англійської мови у початковій школі. Родинні свята. – Х., 2007. – 96 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9. 74.268.1
В-74 Вопросы методики преподавания иностранных языков. – М., 1958. – 116 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
10. 74.268.1
П72 Преподавание иностранных языков : теория и практика. – М., 1971. с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 74.261.7
Л98 Ляховицкий, М. В.
Методика преподавания иностранных языков. – М., 1981. – 159 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 1392
Таня, СЛ-31. e-mail:
Доброго вечора!Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи на тему:"Соціологічний аспект трудової міграції"Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4(0)
О 37 Огляд трудової міграції в Україні, Молдові та Білорусі [Текст]. – К. : МОМ, 2007. – 82 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2.
В68 Володько, В. В.
Вплив трудової міграції на сімейні ролі сучасних українських жінок (з досвіду роботи у Польщі та Греції) : Автореферат дис. ... канд. соціологічн. наук. Спец. 22.00.03 - соціальна структура та соціальні відносини / В. В. Володько. – К., 2011. – 16с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
3.
Головіна, Н. М.
Соціально-психологічні аспекти трудової міграції в Україні / Н. М. Головіна, О. В. Головіна // Міжнародна міграція та розвиток України в контексті Європейської інтеграції [Текст] : зб. матеріалів міжнар. наук. конф.,16 жовтня 2007р.,м.Київ / за заг. ред. О.С.Власюка. – К., 2008. – С. 129 - 136. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, МВ. – 1)
4.
Звірід, Н. В.
Кількісні методи аналізу впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону / Н. В. Звірід // Статистика України. – 2010. – № 4. – С. 48-53. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
5.
Касьянова, М. М.
Основні чинники та соціальний склад трудової міграції населення України (1991-2011 рр.) / М. М. Касьянова, О. В. Ширма // Наука Релігія Суспільство. – 2013. – № 3. – С. 14-17.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6.
Пігіда, В. М.
Проблема зовнішньої трудової міграції населення : соціально-педагогічний аспект / В. М. Пігіда // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2009. – № 4. – С.12-17. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7.
Позняк, О.
Оцінювання наслідків зовнішньої трудової міграції в Україні / О. Позняк // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 2. – С. 169 - 183. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
8. 65.9(4Укр)
С 69 Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України [Текст]: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 27 вересня 2011) / упоряд.Малиновська О.А. – К. : НІСД, 2011. – 344 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
9.
Білан, Ю. В.
Динаміка економічних, інституційних та соціокультурних чинників зовнішньої міграції населення України / Ю. В. Білан, Г. І. Білущак, О. Б. Демків // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 285-295. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
10. 60.550.32
М 14 Майданік, І. П.
Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні : Автореферат дис. ...канд. соціол. наук. Спец.22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини / І. П. Майданік. – Харків, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)

Запитання № 1391
Таня, ПОДО-52. e-mail:
Добрий день) Підкажіть будь ласка літературу до теми "Формування ЗСЖ учнів початкових класів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 28.081я73
О 75 Основи здорового способу життя: підручник / М.І.Кручаниця та ін. – Ужгород, 2016. – 264 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. 74.200
В 23 Ващенко, О. М.
Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія і методика виховання. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
3.
Височан, Л.
Формування основ здорового способу життя в учнів молодших класів // Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал. – Ів.-Франківськ, 2015. – № 12-13. – С. 241-243. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2)
4.
Герасименко, О. О.
Виховуємо у дітей навички здорового способу життя // Безпека життедіяльності. – 2012. – № 11. – С. 13-14.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. 51.2
Г91 Грушко, В. С.
Основи здорового способу життя: Для всіх і кожного: навч. посібник з курсу "Валеологія". – Тернопіль, 1999. – 368с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Прир. – 2)
6. 75.0
К36 Карпова, І. Б.
Фізична культура та формування здорового способу життя: навч. посібник / І. Б. Карпова, В. Л. Корчинський, А. В. Зотов. – К., 2006. – 104 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, Гурт№5. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
7. 74.26
Л64 Литвин-, К. С.
Народознавство та організація здорового способу життя школярів: монографія / Кіндратюк С. Литвин-, Б. Кіндратюк. – Ів.-Франк., 1997. – 279 с. кільк.прим.: 74 (Педагог. – 10, КХ. – 61, ЗагЧЗ. – 2, ХудГраф. – 1)
8.
Лохвицька, Л. В.
Основи здорового способу життя закладаються у дошкільному віці // Безпека життедіяльності. – 2011. – № 3. – С.16-20. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. 74.200.555
С 47 Сливка, Л.
Виховання здорового способу життя молодших школярів (історичний та етнопедагогічний виміри): монографія. – Ів.-Франківськ, 2013. – 320 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
10.
Дощенко, Т. П.
Здоровий спосіб життя: цикл тренінгових занять у 3-му класі // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 2. – С. 13-30. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. 37:373.31:613/614:392"1919/1939"
С 47 Сливка, Л. В.
Народні традиції у вихованні здорового способу життя учнів початкових шкіл Західної України (1919-1939 рр.): дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки". – Ів.-Франківськ, 2010. – 312 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
12.
Степанова, О. Д.
Здоровий спосіб життя - яким я його собі уявляю. Тренінг у 4-му класі // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 14-15. – С. 22-23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
13.
Берзінь, В.
Формування здорового способу життя дітей та підлітків / В. Берзінь, В. Стельмахівська // Дефектологія. – 2013. – № 4. – С. 48-52. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
14.
Тризно, С.
Роль фізичної культури і спорту у формуванні здорового способу життя школярів // Фізична культура, спорт та фізична

Запитання № 1390
Таня, ПОДО-52. e-mail:
Добрий день) Підкажіть будь ласка літературу до теми "Формування ЗСЖ учнів початкових класів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 28.081я73
О 75 Основи здорового способу життя: підручник / М.І.Кручаниця та ін. – Ужгород, 2016. – 264 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. 74.200
В 23 Ващенко, О. М.
Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія і методика виховання. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
3.
Височан, Л.
Формування основ здорового способу життя в учнів молодших класів // Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал. – Ів.-Франківськ, 2015. – № 12-13. – С. 241-243. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2)
4.
Герасименко, О. О.
Виховуємо у дітей навички здорового способу життя // Безпека життедіяльності. – 2012. – № 11. – С. 13-14.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. 51.2
Г91 Грушко, В. С.
Основи здорового способу життя: Для всіх і кожного: навч. посібник з курсу "Валеологія". – Тернопіль, 1999. – 368с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Прир. – 2)
6. 75.0
К36 Карпова, І. Б.
Фізична культура та формування здорового способу життя: навч. посібник / І. Б. Карпова, В. Л. Корчинський, А. В. Зотов. – К., 2006. – 104 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, Гурт№5. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
7. 74.26
Л64 Литвин-, К. С.
Народознавство та організація здорового способу життя школярів: монографія / Кіндратюк С. Литвин-, Б. Кіндратюк. – Ів.-Франк., 1997. – 279 с. кільк.прим.: 74 (Педагог. – 10, КХ. – 61, ЗагЧЗ. – 2, ХудГраф. – 1)
8.
Лохвицька, Л. В.
Основи здорового способу життя закладаються у дошкільному віці // Безпека життедіяльності. – 2011. – № 3. – С.16-20. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. 74.200.555
С 47 Сливка, Л.
Виховання здорового способу життя молодших школярів (історичний та етнопедагогічний виміри): монографія. – Ів.-Франківськ, 2013. – 320 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
10.
Дощенко, Т. П.
Здоровий спосіб життя: цикл тренінгових занять у 3-му класі // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 2. – С. 13-30. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. 37:373.31:613/614:392"1919/1939"
С 47 Сливка, Л. В.
Народні традиції у вихованні здорового способу життя учнів початкових шкіл Західної України (1919-1939 рр.): дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки". – Ів.-Франківськ, 2010. – 312 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
12.
Степанова, О. Д.
Здоровий спосіб життя - яким я його собі уявляю. Тренінг у 4-му класі // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 14-15. – С. 22-23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
13.
Берзінь, В.
Формування здорового способу життя дітей та підлітків / В. Берзінь, В. Стельмахівська // Дефектологія. – 2013. – № 4. – С. 48-52. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
14.
Тризно, С.
Роль фізичної культури і спорту у формуванні здорового способу життя школярів // Фізична культура, спорт та фізична

Запитання № 1389
Таня, ПОДО-52. e-mail:
Добрий день) Підкажіть будь ласка літературу до теми "Формування ЗСЖ учнів початкових класів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 28.081я73
О 75 Основи здорового способу життя: підручник / М.І.Кручаниця та ін. – Ужгород, 2016. – 264 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. 74.200
В 23 Ващенко, О. М.
Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія і методика виховання. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
3.
Височан, Л.
Формування основ здорового способу життя в учнів молодших класів // Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал. – Ів.-Франківськ, 2015. – № 12-13. – С. 241-243. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2)
4.
Герасименко, О. О.
Виховуємо у дітей навички здорового способу життя // Безпека життедіяльності. – 2012. – № 11. – С. 13-14.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. 51.2
Г91 Грушко, В. С.
Основи здорового способу життя: Для всіх і кожного: навч. посібник з курсу "Валеологія". – Тернопіль, 1999. – 368с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Прир. – 2)
6. 75.0
К36 Карпова, І. Б.
Фізична культура та формування здорового способу життя: навч. посібник / І. Б. Карпова, В. Л. Корчинський, А. В. Зотов. – К., 2006. – 104 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, Гурт№5. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
7. 74.26
Л64 Литвин-, К. С.
Народознавство та організація здорового способу життя школярів: монографія / Кіндратюк С. Литвин-, Б. Кіндратюк. – Ів.-Франк., 1997. – 279 с. кільк.прим.: 74 (Педагог. – 10, КХ. – 61, ЗагЧЗ. – 2, ХудГраф. – 1)
8.
Лохвицька, Л. В.
Основи здорового способу життя закладаються у дошкільному віці // Безпека життедіяльності. – 2011. – № 3. – С.16-20. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9. 74.200.555
С 47 Сливка, Л.
Виховання здорового способу життя молодших школярів (історичний та етнопедагогічний виміри): монографія. – Ів.-Франківськ, 2013. – 320 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
10.
Дощенко, Т. П.
Здоровий спосіб життя: цикл тренінгових занять у 3-му класі // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 2. – С. 13-30. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11. 37:373.31:613/614:392"1919/1939"
С 47 Сливка, Л. В.
Народні традиції у вихованні здорового способу життя учнів початкових шкіл Західної України (1919-1939 рр.): дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки". – Ів.-Франківськ, 2010. – 312 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
12.
Степанова, О. Д.
Здоровий спосіб життя - яким я його собі уявляю. Тренінг у 4-му класі // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 14-15. – С. 22-23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
13.
Берзінь, В.
Формування здорового способу життя дітей та підлітків / В. Берзінь, В. Стельмахівська // Дефектологія. – 2013. – № 4. – С. 48-52. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
14.
Тризно, С.
Роль фізичної культури і спорту у формуванні здорового способу життя школярів // Фізична культура, спорт та фізична

Запитання № 1388
Тетяна, ПО-45. e-mail: demko.tetyana@12gmail.com
Доброго вечора! Будь ласка, допоможіть підібрати літературу до курсової на тему: "Упровадження ІКТ у навчально-виховний процес як шлях до розвитку освіти". Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гончаренко, Л.
ІКТ та підвищення якості навчання / Л. Гончаренко, О. Костенко // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 5. – С. 25-28. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Барабаш, І.
Інтерактивні уроки на основі ІКТ // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 4. – С. 64-67. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
3.
Барчук, В.
Багаторівнева конструкція уроку з використанням ІКТ // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 32-33. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
4.
Кочарян, А.
Сучасні тренди ІКТ в освіті. Тенденції їх розвитку / А. Кочарян // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2014. – № 5. – С. 10-15. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Гоженко, С.
Розвиток дрібної моторики руки декоративним розписом та з використанням ІКТ на уроках образотворчого мистецтва // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 49-51. Кільк. прим. 1 (Пед. - 1)
6.
Пузік, З. С.
Уроки позакласного читання з використанням ІКТ у 2-3 класах // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 30. – С. 13-25. Кільк. прим. 1 (Пед. - 1)
7.
Ракута, В.
Використання систем комп»ютерного тестування під час вивчення математики: [ІКТ у навчальному процесі] // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2011. – № 3. – С. 51-57. Кільк. прим. 1 (Ек)
8.
Харибіна, Н.
Застосування ІКТ в інноваційних формах навчання // Зарубіжна література в школі. – 2013. – № 2. – С. 20-1 - 20-8( вставка) Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
9.
Шаповалова, І.
Використання ІКТ у початковій школі // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С. 38-40. Кільк. прим. 1 (Пед. - 1)
10.
Яремчук, І.
ІКТ в методичній роботі сучасного дошкільного навчального закладу // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2016. – № 9. – С. 28-34. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)
11.
Овчарук, О.
Тенденції інформатизації освіти й використання ІКТ для поліпшення якості освіти / О. Овчарук // Шлях освіти. – 2007. – № 2. – С. 19-22. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
12.
Токар, О. В.
Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом використання ІКТ / О. В. Токар // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 19-21. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1387
Марина, ПОА-31. e-mail: marina.katseniachka@gmail.com
Доброго дня.Допоможіть підібрати літературу до реферату: "Педагогічні умови проведення інтегрованих уроків". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.601.1
І 73 Інтегровані уроки в початковій школі [Текст] / упор. О.Кондратюк. – К. : Шкільний світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка шкільного світу). кільк.прим.: 3 (Педагог. – 3)
2. 74.202.601
Б 79 Большакова, І.
Інтегровані уроки в початковій школі [Текст] / Інна Большакова. – К. : ВД "Перше вересня", 2016. – 176 с. – (Сер. "Б-ка шкільного світу"). кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3. 74.261.4
В18 Варзацька, Л. О.
Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в перших класах загальноосвітніх шкіл [Текст] / Л. О. Варзацька ; Ред. Жупанська Л. – К. : Вид-во Юніверс, 2000. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
4. 74.202.4
Ч 37 Чекіна, О. Ю.
Інтегровані уроки у початковій школі [Текст]: посібник / Олена Юріївна Чекіна. – 2-е вид. – Х. : Основа, 2008. – 192 с. – (Сер. "Педагогічні інновації. Майстерня"). кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5. 74.200.54
І 73 Інтегровані уроки з предметів естетичного циклу / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К., 2006. – 128 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Веремійчук, І.
Інтегровані уроки як спосіб реалізації міжпредметних зв»язків // Початкова школа. – 2012. – № 1. – С. 15-18. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7.
Полєвська, Л. О.
Про інтегровані уроки // Фізика в школах України. – 2013. – № 11-12. – С. 31-33. Кільк. прим. 1 (Ек-1)
8. 74.202.601
І-73 Інтегровані уроки у 3-му класі / авт. Д. В. Луцик, С. В. Курдидик, В. С. Волошанська. – Тернопіль, 2001. – 68 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
9.
Крючек, Л. А.
Досвід розробки інтегрованих уроків // Біологія. – 2013. – № 22-24. – С. 18-25. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
10.
Хінціцька, Н.
Інтегроване навчання та міжпредметні зв»зки: [що спільне, відмінне й особливості реалізації на уроках] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 2. – С. 64-65. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Варзацька, Л.
Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної мовної освіти / Л. Варзацька // Диво Слово. – 2013. – № 11. – С. 2 - 4. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
12.
Яковенко, В.
Розвиток творчої уяви школярів через художній образ: [ цикл інтегрованих уроків з розвитку зв»язного мовлення у 3-4-х класах] / В. Яковенко // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 4-5. – C. 43 - 70. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1386
Оля, соі-51. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до реферату:"Економічний розвиток Західної України у 1919-1939 рр". дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. 65.03(4Укр)я73
Е45 Економічна історія України: підручник / за ред. Б. Д. Лановика. – Рек. МОН. – К. : Юридична книга, 2004. – 456 с. кільк.прим.: 41 (КХ. – 32, ЕК. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Іст. – 4, МВ. – 1)
2. 65.03(4Укр)я73
З 68 Злупко, С. М.
Економічна історія України: навч. посібник. – К., 2006. – 367 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Іст. – 1)
3. 65.03(4Укр)
Л22 Лановик, Б. Д.
Економічна історія України і світу: підручник / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. – 7-ме вид., стер. – К., 2005. – 486 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, ЕК. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
4. 65.03(0)я73
Ч 15 Чайковський, В. Ф.
Економічна історія світу і України: навч. посібник / В. Ф. Чайковський. – Рек. МОН. – Тернопіль : Лілея-НВ, 1997. – 184 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
5.
Юхимюк, О. М.
Правові джерела функціонування місцевого самоврядування в Західній Україні (1918-1939) / О. М. Юхимюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [Текст] / Ред. В.В. Луць. – Ів.-Франківськ, 2003. – Вип. XІ. – С. 14-18.
6. 63.3(2Укр)1
К56 Ковальчак, Г. І.
Економічний розвиток західноукраїнських земель/ Г. І. Ковальчак ; ред. Трубенко В. С. – К., 1988. – 250с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 63.3(4Укр)6я2
Н 73 Новітня історія України [Текст]. Вип. 2. : Рівненщина. / авт. ідеї та автор-упоряд. Вадим Болгов. – К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу. Укр. наук. тов-во геральдики, 2006. – 352 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
8. 63.3(4Укр)6я2
Н 73 Новітня історія України. Галичина [Текст] : довідкове-біографічне видання. Т. 1. – К., 2004. – 254 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
9. 63.3(4Укр)6я73
І 90 Історія України : Новітня доба: навч. посібник / [В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, А. Г. Слюсаренко та ін.]; за ред. акад. НАН України В. М. Литвина. – К., 2012. – 480 с. кільк.прим.: 20 (КХ. – 15, Іст. – 4, Гурт№5. – 1)
10. 63.3(4Укр)я73
Л 64 Литвин, В. М.
Історія України у 3-х томах [Текст]. Том III : Новітній час (1914 - 2004). Книга перша / В. М. Литвин. – Рек. МОН. – К., 2005. – 832 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 4, Іст. – 5, МВ. – 1)
11. 63.3(4Укр)6
Р 88 Русначенко, А.
Нариси новітньої історії України. Кн. 1 -5/ Анатолій Русначенко. – К., 2014. – 476 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
12. 63.3(4П)
П39 Поляки,українці,білоруси,литовці у міжвоєнній Польщі (1921 - 1939) [Текст] : матеріали міжнародної наукової конференції, 8-9 жовтня 2004 р. / упоряд. В.Футала. – Дрогобич : Коло, 2005. – 392 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13. 63.3(4Укр)6
В 20 Васюта, І. К.
Галицько-Волинське село між світовими війнами: монографія / Іван Кирилович. Васюта. – Львів : Каменяр, 2010. – 507 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
14. 63.3(4Укр3)
Г 12 Гаврилів, І. О.
Західна Україна у 1921-1941 роках: нарис історії боротьби за державність: монографія / Ігор Омелянович Гаврилів. – Львів, 2012. – 472 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іс

Запитання № 1385
Василина , УМЛ-32. e-mail: tetanazorij@gmail.com
Добрий день!
Допоможіть знайти інформацію до теми: "Особливості функціонування похідних часток, утворених від сурядних сполучників".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
Покидько, О. М.
Вплив підсилювально-видільної частки на семантику фрази / О. М. Покидько // Матеріали V міжнародної наукової конференції "Семантика мови і тексту" (30 вересня - 2 жовтня 1996 р.) [Текст]. – Ів.-Франківськ, 1996. – Ч.2. – С. 144.
2. 81.2Ук-4
Г 70 Городенська, К.
Граматичний словник української мови: Сполучники [Текст] / Катерина Городенська. – Херсон : ХДУ, 2007. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
3.
Бацевич, Ф.
Частки як прагматичні складники комунікативного смислу // Мова у дзеркалі особистості [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 181-195.
4. 81.2Укр-2-923
Б40 Безпояско, О. К.
Граматика української мови. Морфологія: підручник для студентів / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський ; ред. Л. Л. Щербатенко. – К. : Либідь, 1993. – 336 с.кільк.прим.: 122 (КХ. – 115, ЗагЧЗ. – 7)
5. 81.2Ук-2
Б77 Бойко, В. М.
Граматика української мови: Морфеміка.Словотвір.Морфологія: навчальний посібник / Вікторія Миколаївна Бойко, Л. Б. Давиденко. – Рек. МОН. – К. , 2014. – 248 с. кільк.прим.: 16 (КХ. – 12, ЗагЧЗ. – 3, Гурт№5. – 1)
6. 81.2Ук-2
П40 Плющ, М. Я.
Граматика української мови: у 2-х ч. Ч. 1 : Морфеміка. Словотвір. Морфологія / Марія Яківна Плющ. – К., 2005. – 286 с. кільк.прим.: 30 (КХ. – 24, ЗагЧЗ. – 3, Гурт№5. – 1, Коломия. – 2)
7. 81.2Укр-923
С 91 Сучасна українська літературна мова. Морфологія / ред. І. К. Білодід. – К., 1969. – 582 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 4)
8. 81.2Ук-923
В68 Волох, О. Т.
Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис: посібник / О. Т. Волох, М. Т. Чемерисов, Є. І. Чернов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 1989. – 334 с. кільк.прим.: 53 (ЗагЧЗ. – 5, КХ. – 48)
9. 81.2Укр-922.2
Л47 Леонова, М. В.
Сучасна українська літературна мова. Морфологія . – К., 1983. – 264 с. кільк.прим.: 11 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 9)
10. 81.2Ук-923
Ц 60 Цілина, М. М.
Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія [Текст] : навч. посібник. – К., 2009. – 215 с.кільк.прим.: 10 (КХ. – 8, ЗагЧЗ. – 2)
11. 81.2Ук-21
Г70 Горпинич, В. О.
Морфологія української мови: підручник. – Рек. МОН. – К. , 2004. – 336 с. кільк.прим.: 38 (КХ. – 33, ЗагЧЗ. – 3, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
12. 81.2Укр-21
В54 Вихованець, І.
Теоретична морфологія української мови / І. Вихованець, К. Городенська. – К., 2004. – 400 с. кільк.прим.: 16 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 14)

Запитання № 1384
Олена, ПС-5м1. e-mail: olenahaydash@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Вплив рівня домагань на виникнення внутрішньоособистісного конфлікту". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
К95 Кучманич, І. М.
Розвиток домагань підлітків у процесі внутрішньосімейних взаємин : Автореферат дис. ... канд. психол. наук. Спец. 19.00.07 – педагог. та вік. психологія. – Одеса, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Овсяниька, Л. П.
До проблеми психологічної сутності домагань особистості // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ, 1999. – Вип. 3., Ч. 1. – С.55-63. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3.
Л12 Лабінська, С. М.
Психологічні чинники розвитку рівня домагань підлітків в учбовій діяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук: спец.: 19.00.07 "Педагог. та вік. психологія". – К., 2016. – 21 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
4.
Семиченко, В. А.
Методики оценки уровня притязаний. // Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль "Направленность". – К., 2004. – С. 254-284. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Філос. – 2)
5.
Пукинская, О. В.
"Триада риска" как проявление внутриличностного конфликта// Психологический журнал. – 2008. – № 5. – С.63-73. Кільк.прим. 1 (Філос.-1)
6.
Дубчак, Г.
Психологічні особливості внутрішніх конфліктів в системі ціннісних орієнтацій особистості // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наукових праць. – Чернівці, 2011. – Вип. 582 : Педагогіка та психологія. – С. 64-70. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Дубчак, Г.
Психологічні механізми внутрішньоособистісних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. – Чернівці, 2003. – Вип. 190 : Педагогіка та психологія. – С. 57 - 61. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Емельянов, С. М.
Внутриличностные конфликты // Практикум по конфликтологии. – СПб, 2001. – С. 165 - 199. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9. 88.3я73
К 82 Кривоніс, Т. Г.
Основи особистісної психотерапії: навчально-метод. посібник. – К. , 2011. – 192 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 1, Педагог. – 6)
10.
Бороздина, Л. В.
Показатели интеллекта и невербальной креативности при соответствии и несоответствии уровней самооценки и притязаний // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2006. – № 3. – С.30-45. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
11.
Зинько, Е. В.
Соотношение характеристик самооценки и уровня притязаний.Часть 2.Уровень притязаний и варианты его сочетаний с самооценкой// Психологический журнал. – 2006. – № 4. – С.15-25 кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
12. 88.5я73
Д84 Дуткевич, Т. В.
Конфліктологія з основами психології управління. – К., 2005. – 456 с. кільк.прим.: 18 (Філос. – 3, КХ. – 12, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1, Коледж. – 1)
13. 88.5
В67 Волков, Б. С.
Конфликтология / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – М., 2005. – 384 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
14. 88.53я73
С42 Скібіцька, Л. І.
Конфліктологія. – К., 2009. – 384 с. кільк.прим10 (КХ. – 5, Філос. – 3, МВ. – 1)

Запитання № 1383
Ілона, Сл-31. e-mail:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Вплив засобів масової інформації на формування громадської думки. Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
Соціологія громадської думки // Соціологія і журналістика: підручник. – Львів, 2013. – С. 107 - 158. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 3)
2.
Богатирець, В.
Вплив ЗМІ на демократичні трансформації та процес формування громадської думки / В. Богатирець // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. – Чернівці, 2014. – Т.27-28. – С. 12-16. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
Весельська, Л.
Особлтвості впливу політичної реклами на формування громадської думки в період підготовки та проведення виборчих кампаній // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 10. – С.45-48. Кільк. прим. 1 (Метод.каб. -1)
4.
Кулик, К.
Вплив ЗМІ на громадську думку як загроза національній безпеці держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин: у двох частинах : збірник наукових праць. – К., 2010. – Випуск 90, Частина 2. – С. 148-151. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
5.
Кисарець, І.
Технології впливу ЗМІ на консолідацію громадської думки Республіки Польща у процесі євроінтеграції // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2008. – Вип. 13. – С. 209-213. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 60.5
М31 Массовая информация и общественное мнение молодежи / отв. ред. В.О. Оссовский. – К., 1990. – 288 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7.
Висоцький, О. Ю.
Громадська думка як головний об»єкт впливу легітимаційних технологій // Гілея. – 2012. – № 2. – С. 588-597.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
8. 76.0
М 15 Мак-Комбс, М.
Встановлення пріоритетів: масмедії та громадська думка. – К., 2007. – 256 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, Бібл. – 1, КХ. – 1)
9.
Мовчан, П.
Медіа - конструювання та громадська думка:[ЗМІ і політика] // Віче. – 2008. – № 9-10. – С.24-25. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10.
Моршакова, О.
Громадська думка у системі інформаційних процесів в Україні // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С.84-92. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
11.
Редколіс, О. М.
Інформаційна агресія як складова впливу на громадську думку та політичні процеси // Практична філософія. – 2011. – № 3. – С. 128-133.Кільк. прим.1 (Філос.-1)
12.
Мамонов, М. В.
Информационная политика и изменение общественного мнения // Политические Исследования. – 2011. – № 5. – С. 26 - 32. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
13.
Куриленко, О.
Засоби масової інформації та політичний самообман мас:[ЗМІ в політиці] // Історія в школі. – 2008. – № 5-6. – С.1-6. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
14. 66.4
П 65 Почепцов, Г.
Сучасні інформаційні війни. – К., 2015. – 497 с. кільк.прим.: 2 (МВ. – 2)

Запитання № 1382
Христина, ПО-41. e-mail:

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка підібрати літературу до теми “Особливості виховання дитини-лідер”. Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Величко, О.
Вплив застосування "лідер-груп" на якість освіти у вищій школі: [освітні технології] / О. Величко, А. Должанський, О. та ін. Бондаренко // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 19-30. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. 72
З-57 Зербіно, Д.
Наукова школа: лідер і учні (нова концепція). – Львів, 2001. – 208 с. : іл. кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
3.
Білик, Н. І.
Виховання дітей та молоді у "Школах лідера" Полтавщини / Н. І. Білик // Екологічний вісник. – 2009. – № 1. – С.24-26. Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
4.
Сологуб, В.
Імідж лідера: тренінгове заняття для учнів 5 - 9-х класів / В. Сологуб // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 10. – С. 32-33. Кільк.прим.1 (Заг.ч.з.-1)
5.
Алфімов, Д.
Сучасні концепції виховання лідерів: [проблема лідерства є ключовою для досягнення організаційної ефективності] / Д. Алфімов // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2011. – № 6. – С. 18-22.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Алфімов, Д. В.
Формування позитивної мотивації учнів до виховання лідерських якостей / Д. В. Алфімов // Освіта Донбасу. – 2011. – № 1. – С. 68-73.Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7.
Бришполь, С. В.
Виховуємо лідерів / С. В. Бришполь // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 9. – С. 14-17. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Гмитрук, Н.
Виховання лідерських якостей особистості в загальноосвітній школі: [ практична рекомендація] // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2015. – № 2. – С. 72 - 74.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
9.
Клименко, Л.
Розвиваємо лідерський потенціал дошкільників: семінар // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – № 5. – С. 40 - 48. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Левченко, Ю. В.
Формування лідерських якостей у дітей старшого дошкільного віку / Ю. В. Левченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 8. – С. 24-30.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1381
Іван, І-42. e-mail:
Доброго вечора. Підскажіть будь ласка літературу на тему: "Місія ООН в "холодній" війні". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гелетій, М.
Механізми миротворчої діяльності ООН та проблема її реформування / М. Гелетій // Вісник Львівського університету [Текст]: збірник наукових праць. – Львів, 2007. – Вип. 21. – С. 68-73. – (Міжнародні відносини) кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2.
Бурачок, Л.
Миротворча діяльність ООН на початковому етапі "холодної війни" / Л. Бурачок, О. Яцків // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 23-24 : До 20-ліття утворення каф-ри історії слов"ян і 80-річчя проф. П.Федорчака. – С. 207-212. – (Історія) кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
3.
З-17 Заікіна, Л. С.
Газети "The daily telegraph" та "The times" як джерела з історії "Холодної війни" (1949 - 1985 рр.) : Автореферат дис. ...канд. істор. наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Л. С. Заікіна. – Донецьк, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Король, І.
Діяльність ООН на підтримку миру в роки "холодної війни" / І. Король // Гарант миру і безпеки: до 60-річчя утворення ООН / І.Король. – Ужгород, 2005. – С. 55-77. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
5.
Гобсбаум, Е.
"Холодна війна" / Е. Гобсбаум // Вік екстремізму: Коротка історія ХХ віку 1914-1991 рр. – К, 2001. – С.209-236. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
6.
Гусєв, В.
Черчіль кидає виклик Сталіну : так починалася "холодна війна" / В. Гусєв // Історичний журнал. – 2006. – № 2. – С.100-110. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7.
Некрасова, В.
Поняття "холодна війна" у підручниках з історії: спадщина минулого у сучасній освіті // Гілея. – 2013. – № 8. – С. 187-189. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
8.
Попович, М.
Третя криза західної цивілізації-холодна війна// Червоне століття. – К., 2005. – С.523-847. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Протопопов, А. С.
Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХІ в. : [послевоенного мирное урегулирование, атомная проблема, холодная война] / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, М. А. Шпаковская // История международных отношений и внешней политики Россиии (1648-2010):учебник / А.С.Прототопов, В.М.Козьменко, М.А.Шпаковская. – М., 2012. – С. 233-299. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
10. 63.3(0)6
Ф53 Филитов, А. М.
"Холодная война". Историографические дискусии на Западе [Текст] / А. М. Филитов. – М., 1991. – 200 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
11.
Феномен "холодной войны" в международных отношениях ХХ века; итоги и перспективы исследования. // Новая и новейшая история. – 2006. – № 6. – С. 73-100. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
12.
Бажанов, Е.
Неизбежность холодной войны : [взаимоотношения СССР - США] / Е. Бажанов // Эхо планеты. – 2011. – № 12. – С. 27. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1380
Іван, І-42. e-mail:
Доброго вечора. Підскажіть будь ласка літературу на тему: "Місія ООН в "холодній" війні". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гелетій, М.
Механізми миротворчої діяльності ООН та проблема її реформування / М. Гелетій // Вісник Львівського університету [Текст]: збірник наукових праць. – Львів, 2007. – Вип. 21. – С. 68-73. – (Міжнародні відносини) кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2.
Бурачок, Л.
Миротворча діяльність ООН на початковому етапі "холодної війни" / Л. Бурачок, О. Яцків // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 23-24 : До 20-ліття утворення каф-ри історії слов"ян і 80-річчя проф. П.Федорчака. – С. 207-212. – (Історія) кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
3.
З-17 Заікіна, Л. С.
Газети "The daily telegraph" та "The times" як джерела з історії "Холодної війни" (1949 - 1985 рр.) : Автореферат дис. ...канд. істор. наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Л. С. Заікіна. – Донецьк, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Король, І.
Діяльність ООН на підтримку миру в роки "холодної війни" / І. Король // Гарант миру і безпеки: до 60-річчя утворення ООН / І.Король. – Ужгород, 2005. – С. 55-77. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
5.
Гобсбаум, Е.
"Холодна війна" / Е. Гобсбаум // Вік екстремізму: Коротка історія ХХ віку 1914-1991 рр. – К, 2001. – С.209-236. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
6.
Гусєв, В.
Черчіль кидає виклик Сталіну : так починалася "холодна війна" / В. Гусєв // Історичний журнал. – 2006. – № 2. – С.100-110. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7.
Некрасова, В.
Поняття "холодна війна" у підручниках з історії: спадщина минулого у сучасній освіті // Гілея. – 2013. – № 8. – С. 187-189. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
8.
Попович, М.
Третя криза західної цивілізації-холодна війна// Червоне століття. – К., 2005. – С.523-847. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Протопопов, А. С.
Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХІ в. : [послевоенного мирное урегулирование, атомная проблема, холодная война] / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, М. А. Шпаковская // История международных отношений и внешней политики Россиии (1648-2010):учебник / А.С.Прототопов, В.М.Козьменко, М.А.Шпаковская. – М., 2012. – С. 233-299. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
10. 63.3(0)6
Ф53 Филитов, А. М.
"Холодная война". Историографические дискусии на Западе [Текст] / А. М. Филитов. – М., 1991. – 200 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
11.
Феномен "холодной войны" в международных отношениях ХХ века; итоги и перспективы исследования. // Новая и новейшая история. – 2006. – № 6. – С. 73-100. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
12.
Бажанов, Е.
Неизбежность холодной войны : [взаимоотношения СССР - США] / Е. Бажанов // Эхо планеты. – 2011. – № 12. – С. 27. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1379
Іван, П-31. e-mail:
Доброго дня!Підкажіть будь ласка літературу на тему : "Українсько-американські відносини". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Тищук, Є.
Безцінний досвід найсильнішої армії світу : [про українсько-американські військові навчання "Сі бриз-2015"] // Віче. – 2015. – № 19-20. – С. 49-51.Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2.
Україна та США // Нова влада: виклики модернізації / гол. ред.; Бистрицький Є.,Коліушко І.,Сушко О. – К., 2011. – С. 148-150. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3.
Україна - США: новий вимір стратегічного партнерства // Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2012. – С. 194-195. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4.
Взаємодія з ключовими союзниками і партнерами : [відносини України зі США, Канадою, Польщею, країнами Балтії, Великою Британією та ін.] // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році". – К., 2015. – С. 408-413. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5.
І боротьба триває...: [про робочий візит Президента України П. Порошенка до США 30 березня - 2 квітня 2016 р. на саміт з ядерн. Безп.] // Віче. – 2016. – № 7-8. – С. 2. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6.
Андрущенко, С. В.
Геополітична геометрія США - ЄС - Росія - Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип.86, Ч.2. – С. 113-119. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
7.
Гальчинський, А.
Варіації по-американському : [Україна - США] // Нотатки радника Президента. Десять років з Президентом Леонідом Кучмою. – К., 2013. – С. 382-390. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8.
Гладенко, В. М.
Україно-американські відносини в контексті євроатлантичної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 107, Ч.ІІ. – С. 72-77. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
9.
Головань, О. О.
Україна у безпекових стратегіях США 2014 року // Гілея. – 2014. – № 7. – С. 105-108.Кільк. прим. 1 (Філос. -1)
10.
Костров, В.
США - Україна: партнери чи союзники? // Віче. – 2016. – № 9-10. – С. 8-9. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11.
Мотиль, О.
Олександр Мотиль: "Україна важлива для США як певна противага Росії// Український тиждень. – 2015. – № 12. – С. 18-19. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
12.
Саламатін, Р. О.
Особливості політичного співробітництва України та США у 1995-2000 рр. // Наука Релігія Суспільство. – 2005. – № 3. – С.124-131. Кільк. прим. 1 (Філос. -1)
13.
Подобінська, Т.
Україна та США: основні віхи співробітництва // Віче. – 2007. – № 5. – С.69-71. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
14.
Моцик, О. Ф.
Сучасні тенденції та перспективи українсько-американських відносин / О. Ф. Моцик // Науковий вісник Дипломатичної академії України / за заг. ред. Б.І.Гуменюка, В.Г.Ціватого. – К., 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із ХХI століття. – С. 19-23. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)

Запитання № 1378
Ярина, П-32. e-mail:
Добрий день. Підскажіть будь ласка літературу до теми: "Протестні рухи. Порівняльний аспект". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ісакова, Т. О.
Протестні рухи в інформаційному суспільстві: соціально-психологічні аспекти / Т. О. Ісакова // Стратегічні пріоритети [Текст]: науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного ін-ту стратегічних досліджень. – К., 2013. – № 2(27). – С. 104-110. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2.
Ісакова, Т. О.
Протестні акції у країнах Близького Сходу: інформаційно-комунікативний аспект / Т. О. Ісакова // Стратегічні пріоритети [Текст]: наук.-аналіт. щокварт.зб. – К., 2013. – № 4 (29). – С. 73-79. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
Метельова, Т.
Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід / Т. Метельова // Віче. – 2015. – № 4. – С. 2-5. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Чміль, І.
Протестні рухи країн Центрально-Східної Європи у 1980-1990 рр. (на прикладі Польщі, Чехії та Словаччини) / І. Чміль // Вісник Львівського університету [Текст]: зб. наук. пр. – Львів, 2015. – Вип. 6. – С. 238-246. – (Сер. Філософсько-політологічні студії) кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5.
Барабаш, К.
Люмпени без Майдану : [чим відрізняється російська протестна свідомість від української] / К. Барабаш // Український тиждень. – 2015. – № 24. – С. 26-27. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Зеленев, Е. И.
Протестные политические движения в арабских странах: fitnah / Е. И. Зеленев // Азия и Африка сегодня. – 2015. – № 5 Ел. – С. 27-33. – Електронна бібліотека
7.
Кобута, С.
Масові несанкціоновані зібрання на Прикарпатті 1989 року як чинник демократизації суспільно-політичного життя регіону / С. Кобута, Л. Кобута // Галичина [Текст]: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Ів.-Франківськ, 2015. – Вип. 27 : До 25-річчя створення кафедри історії України. – С. 157-168. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Магазова, А.
Точка кипения : [протесты в Ереване] / А. Магазова // Новое время. – 2016. – № 29. – С. 46-48. Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
9.
Майборода, О.
"Помаранчевий" протест - випадковість чи закономірність? / О. Майборода // У кольорах "помаранчевої революції" / за ред. Ю.Шаповала. – К., 2007. – С. 75-83. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10. 66.3(4Укр)
Т 51 Токмань, Г.
Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 2-е вид., випр. і доп. – Ніжин, 2015. – 104 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 66.3(4Укр)
У 45 Український Євромайдан. Прикарпатський вимір/ за ред. М.Кугутяка. – Ів.-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2016. – 704 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
12. 66.3(4Укр)
П 50 Політичні протести й інакодумство в Україні 1960-1990: документи і матеріали / упор. В.М.Даниленко. – К., 2013. – 736 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1377
Ірина, ПОДО-52. e-mail: i.umanciv@gmail.com
Доброго дня.Підкажіть будь ласка літературу до теми: "Рухливі ігри як засіб підвищення рухової активності учнів початкових класів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.58
В46 Вільчковський, Е. С.
Рухливі ігри в школі/ Е. С. Вільчковський, В. І. страшинський. – К., 1989. – 176 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2. 75
Д31 Демчишин, А. А.
Рухливі ігри / А. А. Демчишин. – К., 1985. – 190 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1 Педагог. – 1)
3.
Ковальов, В. М.
Рухливі ігри для учнів 2-го класу / В. М. Ковальов // Фізичне виховання в школах України. – 2014. – № 7. – С. 17-24. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Кругляк, О.
Рухливі ігри та забави - важливий чинник організаціїдозвілля дітей молодшого шкільного віку / О. Кругляк, Т. Кругляк, Н. Кругляк // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції [Текст]: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2009. – С. 163-169. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Лущик, І. В.
Рухливі ігри для учнів 3-го класу / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2014. – № 8. – С. 17-24. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 74.267
Е99 Єфіменко, Н. Г.
Методика проведення рухливих ігор / Відп. Рєпа Н. О. – К., 1969. – 104 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Войтенко, А.
Особливості організації та проведення рухливих ігор на уроках фізичної культури у 1-2 класах / А. Войтенко // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С.60-63. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Дудіцька, С. П.
Підвищення фізичного розвитку молодших школярів з використанням рухливих ігор / С. П. Дудіцька // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2007. – Вип.44. – С. 177-179. – (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
9.
Караченцева, А. Н.
Урок рухливих ігор "Подорож у космос", 1 кл. / А. Н. Караченцева // Фізичне виховання в школах України. – 2016. – № 10. – С. 6-10. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Марченко, С. І.
Моделювання розвитку швидкості у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор / С. І. Марченко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 10. – С.10-15. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 75.0
М 30 Марченко, С. І.
Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор : Автореферат дис. ...канд. наук з фіз. вихов. і спорту. Спец.24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / С. І. Марченко. – Харків, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
12.
Олійник, Г. І.
Значення рухливих ігор для виховання молодших школярів / Г. І. Олійник // Кінезіологія в системі культури: матеріали конференції 12-14 жовтня 2001 р. / Ред. Мицкан Б.М. – Івано-Франківськ, 2001. – С.28-30. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)

Запитання № 1376
наталя, соі-51. e-mail:
доброго дня )підкажіть, будь ласка літературу до теми "стратегія економічного розвитку україни у 2005-2010"

відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Вплив світової кризи на Україну та антикризова стратегія її соціально-економічного розвитку // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг.ред.В.М.Гейця та інші. – К., 2009. – С.317-350. кільк.прим.: 2 (ЕК. – 2)
2.
Стратегія соціально-економічного розвитку країни // Державне регулювання економіки: навч. посіб. – К., 2004. – С.39-82. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЕК. – 1)
3. 65.9(4Укр)
С 83 Стратегія і тактика, стан соціально-економічного розвитку України [Текст] : науково-інформаційний збірник. Вип. 33. / за заг. ред.В. П. Горбунова. – К., 2006. – 392 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
4. 65.9(4Укр)
С 83 Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 - 2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін; Нац. ун-т стратег. дослідж.,Ін-т екон. прогнозування НАН України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
5. 65.01(4Укр)
Є 92 Єфремов, Д. П.
Формування стратегії прискореного економічного розвитку України : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Д. П. Єфремов. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
6. 65.9(4Укр)8
С 83 Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України: науково-інформац. збірник. Вип. 32 / за заг. ред. В. П. Горбунова. – К., 2006. – 364 с. кільк.прим.: 6 (ЗагЧЗ. – 2, ЕК. – 3, КХ. – 1)
7. 65.9(4Укр)
С 83 Стратегія економічного розвитку України: наук. збірник. вип. 1(8) / гол. ред. О.П.Степанов. – К., 2002. – 542 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
8. 65.049(4Укр)
Ч 46 Черевко, О. В.
Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України : Автореферат дис. ...докт. економ. наук. Спец.08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О. В. Черевко. – К., 2007. – 40с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9. 65.9(4Укр)
С 83 Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку України:науково-методичний посібник / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н.В.П.Горбуліна. – К., 2006. – 116 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЕК. – 1)
10. 60.6
О 72 Осауленко, О. Г.
Національна статистична система: стратегічне планування, методологія та організація: монографія. – К., 2008. – 415 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
11.
Засади стратегічного планування соціального та економічного розвитку України // Організаційно-правові основи стратегії національної й безпеки України [Текст]: практичні аспекти державного управління / Шпура М.І., Романов І.В. та інші. – К., 2006. – С. 65 - 82. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 65.231
М 62 Мінцберг, Г.
Зліт і падіння стратегічного планування /пер. з англ. К.Сисоєва. – К.,

Запитання № 1375
Ярина, П-32. e-mail: yrakushinets3579gmail.com
Доброго дня, підкажіть будь ласка літературу до теми курсової " Повстанські рухи.Порівняльний аспект".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Патриляк, І.
Діяльність ОУН у 1942 - на початку 1943 р. Перехід до повстанських форм боротьби. Створення УПА, її структура, чисельність, озброєння / І. Патриляк // "Встань і борись!Слухай і вір...": українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939-1960 рр.) [Текст]: монографія / І.К.Патриляк. – Львів, 2012. – С. 157-283.
2.
Ф, Ф. д.
Значення повстанських сил на рідних землях / .Фаркаш де Кішбарнак Ф // Визвольний шлях. – 1952. – № 7. – С.17-19. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3. 94(477)"1917-1920"
Ч 75 Чоп, В.
Місцями пам»яті повстанських перемог у Запорозькому краї: Азовська операція Нестора Махна. – Запоріжжя, 2017. – 99 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 63.3(4Укр)62
Р 69 Романюк, Я.
Повстанський рух на Снятинщині / Ярослав Романюк, О. Слободян, В. Карий. – Снятин-Чернівці, 2016. – 440 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(4Укр)62
А 87 Архірейський, Д.
Махновська веремія.Тернистий шлях Революційної повстанської армії України (махновців) 1918-1921 рр.: наук.попул.видання / Дмитро Архірейський. – К. : Темпора, 2015. – 296 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.3(4Укр)62
Т67 Три повстання Січків: у двох томах. Т.2 : Спогади. Інтерв»ю. Листи. / Ред. Овсієнко В.В. – Харків, 2004. – 240 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
7. 63.3(4Укр)45
И99 Іванцов, І.
Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635-1638 / Ред.Романюк В.М. – К., 2002. – 289с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3(4Укр3)
Б91 Бурнашов, Г.
Гуцульське повстання / Ред. Дорошенко Я. – Ів.-Франківськ, 1998. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 63.3(4Укр3)
Г75 Грабовецький, В.
Селянське повстання на Прикарпатті під проводом Мухи 1490-1492 років: З історії спільної боротьби селян України і Молдавії). – Львів, 1979. – 124 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 2, Іст. – 5)
10. 63.3(4УКр)623
Г85 Грицяк, Є.
Норильське повстання: спогади і документи. – К., 1999. – 79с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Івано-Франківськ. – 1)
11. 63.3(2Укр)712
К93 Курило, В. М.
Хотинське повстання / Ред. Коміренко А.Л. – К., 1989. – 117 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Іст. – 2)
12. 63.3(4Укр)5
М64 Мірчук, П.
Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р.. – Нью Йорк, 1973. – 319 с. кільк.прим.: 5 (Україніка. – 5)
13. 63.3(4Укр)4
Л63 Лисенко, М.
Повстання декабристів на Україні / М. Лисенко. – К., 1952. – 78 с. кільк.прим.: 8 (Іст. – 3, КХ. – 5)

Запитання № 1374
наталя, соі-51. e-mail:
доброго дня )підкажіть, будь ласка літературу до теми "стратегія економічного розвитку україни у 2005-2010"

відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Вплив світової кризи на Україну та антикризова стратегія її соціально-економічного розвитку // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг.ред.В.М.Гейця та інші. – К., 2009. – С.317-350. кільк.прим.: 2 (ЕК. – 2)
2.
Стратегія соціально-економічного розвитку країни // Державне регулювання економіки: навч. посіб. – К., 2004. – С.39-82. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЕК. – 1)
3. 65.9(4Укр)
С 83 Стратегія і тактика, стан соціально-економічного розвитку України [Текст] : науково-інформаційний збірник. Вип. 33. / за заг. ред.В. П. Горбунова. – К., 2006. – 392 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
4. 65.9(4Укр)
С 83 Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 - 2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін; Нац. ун-т стратег. дослідж.,Ін-т екон. прогнозування НАН України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
5. 65.01(4Укр)
Є 92 Єфремов, Д. П.
Формування стратегії прискореного економічного розвитку України : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Д. П. Єфремов. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)

Запитання № 1373
наталя, соі-51. e-mail:
доброго дня )підкажіть, будь ласка літературу до теми "стратегія економічного розвитку україни у 2005-2010"

відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Вплив світової кризи на Україну та антикризова стратегія її соціально-економічного розвитку // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг.ред.В.М.Гейця та інші. – К., 2009. – С.317-350. кільк.прим.: 2 (ЕК. – 2)
2.
Стратегія соціально-економічного розвитку країни // Державне регулювання економіки: навч. посіб. – К., 2004. – С.39-82. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЕК. – 1)
3. 65.9(4Укр)
С 83 Стратегія і тактика, стан соціально-економічного розвитку України [Текст] : науково-інформаційний збірник. Вип. 33. / за заг. ред.В. П. Горбунова. – К., 2006. – 392 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
4. 65.9(4Укр)
С 83 Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 - 2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін; Нац. ун-т стратег. дослідж.,Ін-т екон. прогнозування НАН України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
5. 65.01(4Укр)
Є 92 Єфремов, Д. П.
Формування стратегії прискореного економічного розвитку України : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Д. П. Єфремов. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
6. 65.9(4Укр)8
С 83 Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України: науково-інформац. збірник. Вип. 32 / за заг. ред. В. П. Горбунова. – К., 2006. – 364 с. кільк.прим.: 6 (ЗагЧЗ. – 2, ЕК. – 3, КХ. – 1)
7. 65.9(4Укр)
С 83 Стратегія економічного розвитку України: наук. збірник. вип. 1(8) / гол. ред. О.П.Степанов. – К., 2002. – 542 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
8. 65.049(4Укр)
Ч 46 Черевко, О. В.
Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України : Автореферат дис. ...докт. економ. наук. Спец.08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О. В. Черевко. – К., 2007. – 40с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
9. 65.9(4Укр)
С 83 Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку України:науково-методичний посібник / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н.В.П.Горбуліна. – К., 2006. – 116 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЕК. – 1)
10. 60.6
О 72 Осауленко, О. Г.
Національна статистична система: стратегічне планування, методологія та організація: монографія. – К., 2008. – 415 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
11.
Засади стратегічного планування соціального та економічного розвитку України // Організаційно-правові основи стратегії національної й безпеки України [Текст]: практичні аспекти державного управління / Шпура М.І., Романов І.В. та інші. – К., 2006. – С. 65 - 82. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 65.231
М 62 Мінцберг, Г.
Зліт і падіння стратегічного планування /пер. з англ. К.Сисоєва. – К.,

Запитання № 1372
Христина, ПО-41. e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка підібрати літературу до теми “Небезпека економічної діяльності”. Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Міронова, Н. Г.
Аналіз впливу чинників на рівень небезпеки, яку створюють об»єкти поводження з небезпечними відходами // Екологічний вісник. – 2010. – № 2. – С.15-16.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
2.
Михайленко, С. В.
Небезпечні відходи / С. В. Михайленко // Безпека життедіяльності. – 2014. – № 8. – С. 22.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з-1)
3.
Людина як об"єкт, який потребує захисту в умовах середовища, що оточує виробництво // Безпека життєдіяльності [Текст] : навч.посібник. – К., 2003. – С.91-183. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з-1)
4.
Стадницький, Ю. І.
Стан довкілля як чинник розміщення господарської діяльності / Ю. І. Стадницький // Регіональна економіка. – 2014. – № 3. – С. 142-148.Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
5.
Суматохіна, І. М.
Промислові відходи як чинник стану екологічної безпеки регіону : оцінка, картографування, управління / І. М. Суматохіна, Н. М. Дук, О. А. Шевченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 1. – С.69-76.
6. 20.1
А 22 Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів "Екоінспектор": метод. посібник. Ч.1. : Підсистема"Викиди" / під ред. Г.В.Горячева. – 2-ге вид., змін. та доп. – Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2009. – 192 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7.
Геврик, Є. О.
Захист навколишнього природного середовища від забруднення / Євген Олександрович Геврик // Охорона праці / Є.О.Геврик. – К., 2003. – С.132-158. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
8. 28.081я73
З 91 Зубик, С. В.
Техноекологія.Джерела забруднення і захист навколишнього середовища: навч. посібник. / Степан Васильович. Зубик. – Львів, 2007. – 400 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 6, Прир. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
9.
Кобренюк, Т. М.
Проблема забруднення природного середовища та стійкості екосистем до антропогенних навантажень (Розробка уроку екології) / Т. М. Кобренюк // Безпека життедіяльності. – 2015. – № 7. – С. 15-16. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з-1)
10. 338.48
К59 Козинець, В. М.
Безпека життєдіяльності у сфері туризму: навч. посібник / В. М. Козинець. – К., 2006. – 576 с. кільк.прим.: 17 (КХ. – 12, Туризм. – 3, ЗагЧЗ. – 2)
11. 28.081я73
Л24 Лапін, В. М.
Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / Віктор Миколайович Лапін. – Рек. МОН; 8-ме вид., переробл. і доп. – К., 2013. – 335 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 28.081я73
П 34 Пістун, І. П.
Безпека життєдіяльності: підручник / Ігор Павлович Пістун, В. І. Кочубей. – Рек. МОН. – Суми, 2012. – 575 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, МВ. – 1)

Запитання № 1371
Дарина, П-31. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему курсової роботи "Європейський досвід налагодження комунікативних взаємодій державної влади та громадськості".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Теоретичні і правові засади співпраці законодавчої співпраці законотворчої влади та громадськості // Законотворчість: участь громадськості у законодавчому процесі: інформаційно-аналітичне дослідження. – К., 2008. – С.6-58. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Юр. – 1)
2. 67.9(4Укр)
З19 Законотворчість: участь громадськості у законодавчому процесі: інформаційно-аналітичне дослідження / Ред. А.М. Євгеньєва, Ю.Г. Шкарлат. – К., 2008. – 96 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Юр. – 1)
3. 67.0
С72 Співпраця поліції, органів адміністрації та місцевої громадськості задля забезпечення безпеки під час масових заходів Євро-2012: матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. – Ів.-Франківськ, 2009. – 203 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
4.
К-84 Крутій, О. М.
Діалогова взаємодія органів влади та громадськості як умова демократизації державного управління : Автореферат дис. ... докт. наук з державного управління. 25.00.02 - механізми державного управління. – Харків, 2010. – 36с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
5. 63.3(4Укр)
Ч92 Чупрін, Р. В.
Участь громадськості у формуванні партійної політики: світовий досвід та українська практика : Автореферат дис. ... канд.політ. наук. Спец.23.00.02 - політичні інститути та процеси. – Миколаїв, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
6.
Рева, С.
Участь громадкості у процесі формування та реалізації державної політики // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5. – С. 67-73. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
7. 66.4(4)
Щ 61 Щербакова, Ю. Е.
Цінності об»єднаної Європи: монографія. – К., 2014. – 208 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 6, МВ. – 3, Гурт№5. – 1)
8. 67.301
Д 36 Державне управління: європейські стандарти,досвід та адміністративне право / за заг.ред.Авер»янова В.Б. – К. , 2007. – 288 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Юр. – 1)
9.
Тур, М. Г.
Концепт громадськості - теоретичне ядро демократичної легітимності / М. Г. Тур // Практична філософія. – 2006. – № 4. – С.166-177. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
10.
Рева, С.
Участь громадкості у процесі формування та реалізації державної політики. / Світлана. Рева // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5. – С. 67-73. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1370
Оксана, По-41. e-mail: ksyushakvasnyuk12@gmail.com
ksyushakvasnyuk12@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка підібрати літературу до теми “Отруєння. Перша допомога при отруєннях”
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. 53.5я2
Д58 Довідник з медичної допомоги на догоспітальному етапі / За ред. І.С. Зозулі. – К. : Здоров»я, 2000. – 200 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
2.
Казаков, Б. І.
Поки швидка в дорозі. Прийоми та правила надання екстреної реанімаційної та першої медичної допомоги / Б. І. Казаков, Е. А. Чадов // Безпека життедіяльності. – 2011. – № 11. – С. 29-32. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Козинець, В. М.
Надання першої медичної допомоги при нещаснихї випадках і захворюваннях у туризмі. / В. М. Козинець // Безпека життєдіяльності у сфері туризму / В.М.Козинець. – К., 2006. – С. 351-390. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Моря, Т. В.
Надання першої медичної допомоги, 10 кл: інтегрований урок з МСП та біології / Т. В. Моря // Біологія. – 2012. – № 5. – С. 10-13.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
5.
Кобренюк, Т. М.
Перша допомога при отруєннях і укусах (Методична розробка уроку захисту Вітчизни) / Т. М. Кобренюк // Безпека життедіяльності. – 2015. – № 5. – С. 18-20. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6.
Харчові отруєння та їх профілактика // Вплив харчування на здоров»я людини [Текст]. – Чернівці, 2006. – С.116-182. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1, КХ. – 2)
7.
Гродзинська, Г.
Жовтневі тези, або Кілька порад до грибного сезону : [охорона здоров»я, небезпека отруєння грибами] / Г. Гродзинська // Віче. – 2015. – № 19-20. – С. 56-57. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8. 28.081я73
Х 17 Халмурадов, Б. Д.
Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. / Батир Данатарович. Халмурадов. – К., 2006. – 138 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2)
9.
Гандзюк, М. П.
Перша долікарська допомога при нещасних випадках / М. П. Гандзюк // Основи охорони праці: Підручник.- 3-є вид. / М.П.Гандзюк. – К., 2006. – С.363-388.
10. 51.5я73
С 33 Сестринська справа: підручник / за ред. М. Г. Шевчука. – К., 1992. – 496 с. кільк.прим.: 130 (КХ. – 124, ЗагЧЗ. – 3, Прир. – 3)
11. 51.5я73
С33 Сестринська справа: підручник / за ред. В.І.Литвиненка, Н.М.Касевич. – К., 2008. – 816 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 15, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
12. 28.081я73
Б 40 Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна. – Рек. МОН. – К. , 2011. – 276 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Прир. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
13. 28.081я73
Ж 51 Желібо, Є. П.
Безпека життєдіяльності: навч. посібн. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; За ред. Желібо Є. П., Пічі В. М. – К., 2012. – 344 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
14. 28.081я73
П 34 Пістун, І. П.
Безпека життєдіяльності / Ігор Павлович Пістун, В. І. Кочубей. – Суми, 2012. – 575 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, МВ. – 1)

Запитання № 1369
Мар’яна, П-31. e-mail: maryana.buia1998@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: "Зовнішньополітична стратегія Туреччини в часи президента Р.Ердогана" Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Голосування під акомпанемент вибухів : [яким буде політичний ландшафт Туреччини після виборів] // Український тиждень. – 2015. – № 44. – С. 38-39. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2.
Варбанець, П. А.
Політика Анкари щодо затвердження Туреччини системоутворюючим ядром тюркського світу: надбання і прорахунки / П. А. Варбанець // Гілея. – 2014. – № 9. – С. 374-379. Кільк. прим. 1(Філос.-1)
3.
Корсунський, С.
Про мінливість стратегічного партнерства : [геополітика, зближення Туреччини з Росією, будівництво другої нитки "Турецького потоку" ] / С. Корсунський // Дзеркало тижня. – 2018. – № 6. – С. 4 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Будько, Є.
Феї та президенти. Туреччина / Є. Будько // Міжнародний туризм. – 2017. – № 3. – С. 106-112. Кільк. прим. 1 (Туризм.-1)
5.
Серхат, А. С.
Азербайджан - Турция: особенности и характерные черты международных связей / А. С. Серхат // Гілея. – 2014. – № 6. – С. 123-127. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6.
Асалыоглу, А.
Позиция Турции относительно воссоединения Крыма с Россией и перспективы научного, культурного и экономического сотрудничества Турции и Крыма / А. Асалыоглу // Международная жизнь. – 2015. – № 1. – С. 158-164. Кільк прим. 1 (МВ.-1)
7.
Огузлу, Т.
Евразийский экономический союз между Европейским Союзом и китайским проектом "экономический пояс шелкового пути" (ЭПШП): перспективы для Турции / Т. Огузлу // Международная жизнь. – 2016. – № 1. – С. 119-122. Кільк прим. 1 (МВ.-1)
8. 66.4(0)
П 18 Парахонський, Б. О.
Системна криза міжнародної безпеки: Близькосхідно - Чорноморський простір: аналіт.доп. / Борис Олександрович Парахонський, Г. М. Яворська. – К., 2016. – 52 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)

Запитання № 1368
, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: "Знаряддя і засоби вчинення злочину як ознака обєктивної сторони складу злочину". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 67.0
Г73 Готтфредсон, М.
Загальна теорія злочину / Майкл Готтфредсон, Тревіс Герші. – Харків, 2000. – 326 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 67.9(4Укр)3
К66 Коржанський, М. Й.
Кваліфікація злочинів: навч. посіб. – К., 2007. – 592 с. кільк.прим.: 3 (Юр. – 2, КХ. – 1)
3. 67.628.11
Л74 Ломакина, В. Ф.
Преступление и проступок. – М., 1991. – 64 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
4. 67.62
Т47 Тищенко, В. В.
Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ: монография / В. В. Тищенко. – Одеса, 2002. – 360 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
5. http://www.lj.kherson.ua/2016/pravo06/part_3/22.pdf
6. 67.308
Л42 Лейленд, П.
Кримінальне право: злочин, покарання, судочинство [Текст] / Пітер Лейленд. – К. : Основи, 1996. – 207 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Юр. – 5)
7.
Антонюк, Н.
Неправомірна вигода : предмет чи засіб вчинення злочину? / Н. Антонюк // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні [Текст]: матеріали ХХІІ звітної наук.-практ.конф. (Львів, 4-5 лютого 2016 р.). – Львів, 2016. – ч. 2. – С. 87-89.
8.
Коржанський, М.
Група як засіб злочину / М. Коржанський // Право України. – 2005. – № 11. – С.78-81. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
9. 67.308
К 88 Кузнецова, Н. Ф.
Преступление и преступность. – М., 1969. – 230 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10. 67.628.11
Л74 Ломакина, В. Ф.
Преступление и проступок . – М., 1991. – 64 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 67.9(4Укр)3я73
К82 Кримінальне право України.Загальна частина: підручник / за ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К., 2005. – 480 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 11, Юр. – 3, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 2)
12. 67.9(4Укр)308
К82 Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. – К., 2000. – 512 с. кільк.прим.: 4 (Юр. – 1, КХ. – 3)
13. 67.9(4Укр)3я73
В 31 Вереша, Р. В.
Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник / Роман Вікторович Вереша. – К., 2016. – 364 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
14. 67.9(4Укр)3я73
Ф88 Фріс, П. Л.
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / П. Л. Фріс. – 2-ге вид., доп. і перероб.; Рек.МОН. – К., 2009. – 512 с. кільк.прим.: 12 (Юр. – 3, КХ. – 8, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1367
, . e-mail:
!
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1366
Наталія , СРСП-51. e-mail: nataliimartunyk@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: "ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ".
Дякую!=)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Деляченко, В.
Концептуальні положення формування толерантності майбутніх соціальних педагогів / В. Деляченко // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. LI. – С. 52-55. – (Педагогіка)
2. 87.754я73
З 78 Зозуляк-Случик, Р.
Етика соціально-педагогічної діяльності: навч. посіб. / Роксоляна Зозуляк-Случик, Б. І. Ковбас. – Рек. МОН, 2-е вид., переробл. та доп. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2016. – 212 с. кільк.прим.: 7 (Педагог. – 7)
3. 74.6
Г 85 Грищенко, С. В.
Самовдосконалення майбутніх фахівців соціальної сфери: монографія / Світлана Владиславівна Грищенко ; за наук. ред. М.Б.Євтуха. – Чернігів, 2011. – 328 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4.
Гришак, С. М.
Змістовний аналіз ідеї гендерної рівності як теоретичної основи професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери / С. М. Гришак // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2005. – № 4. – С.67-75. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5. 74.66я73
Т33 Теорії і методи соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної., І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 328 с. кільк.прим.: 68 (КХ. – 59, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 3, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1, Коледж. – 1)
6. 60.55
Б40 Безпалько, О. В.
Соціальна робота в громаді: навч. посіб.. – К., 2005. – 176 с. кільк.прим.: 12 (Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 8, Філос. – 1)
7. 60.55
К20 Капська, А. Й.
Соціальна робота: навч. посібник / А. Й. Капська. – Рек. МОН. – К. , 2005. – 328 с. кільк.прим.: 9 (Філос. – 2, КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 3)
8. 60.58
Л84 Лукашевич, М. П.
Теорія і методи соціальної роботи: навч. посібник / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович. – Рек. МОН 2-ге вид., доп. і випр. – К. , 2003. – 168 с. кільк.прим.: 6 (ЗагЧЗ. – 1, Філос. – 2, Педагог. – 2, КХ. – 1)
9. 60.5я73
Т78 Тюптя, Л. Т.
Соціальна робота: теорія і практика: навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – Рек. МОН 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2008. – 574 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 10, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1, Філос. – 1)
10. 60.5
Ш32 Шахрай, В. М.
Технології соціальної роботи: навч. посіб. / В. М. Шахрай. – Рек. МОН. – К., 2006. – 464 с. кільк.прим.: 20 (КХ. – 14, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1, Філос. – 1, Педагог. – 2)
11. 74.580.2я73
Т 98 Тюптя, Л. Т.
Соціальна робота: методика викладання: навч.-метод. посіб. / Лідія Тимофіївна Тюптя, І. Б. Іванова. – Рек. МОН. – К., 2011. – 340 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)

Запитання № 1365
Марія, ПОП-43. e-mail:
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до теми: "Вимоги до організації внутрішньошкільного контролю і регулювання".
Дякую!)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Положення про внутрішньошкільний контроль // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 10. – С.57-60. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2. 74.204
Л 13 Лаврук, В.
Внутрішньошкільний контроль [Текст]: практичний порадник керівника школи. / Василь. Лаврук. – К. : ВД "Шкіл. світ"; Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Кирильчук, Л.
Система внутрішньошкільного контролю і планування роботи школи / Л. Кирильчук // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 10. – С. 2-16. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4.
Кирилюк, С.
Методи внутрішньошкільного контролю / С. Кирилюк // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 3. – С. 11-20. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
5.
Петренко, Л.
Система внутрішньошкільного експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів // Освіта і управління. – 2006. – № 2. – С.83-90. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
Байбара, Т.
Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавчої складової курсу "Я і Україна" на засадах компетентнісного підходу // Початкова школа. – 2010. – № 11. – С. 10-16. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7.
Дворницький, В.
Внутрішкільний контроль у системі освіти // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 8. – С. 24-35. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Костенко, І.
Стимулювальна функція системи внутрішкільного контролю / І. Костенко // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 8. – С. 2-23. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9.
Лаврук, В.
Адміністративний контроль за результатами навчальної діяльності школярів // Директор школи. Шкільний світ. – 2010. – № 11. – С. 15-31. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Левчук, М.
Організація внутрішкільного контролю // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2010. – № 7-8. – С. 58-61.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
11.
Озеров, О.
Проект "Внутрішкільний моніторинг" // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 8. – С. 36-70. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
12.
Степаненко, Н.
Дієвість внутрішкільного контролю на сучасному етапі роботи школи: [організація початкової освіти] // Початкова школа. – 2011. – № 10. – С. 40-43. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1364
Тетяна, ПО. e-mail: tetyana.duzhak19@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: "Секрети супер-учителя початкових класів".Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202
В 31 Вердіна, С. В.
Секрети педагогічної майстерності. Уроки для вчителя: посібник / С. В. Вердіна, А. Г. Панченко. – Х., 2008. – 111 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2. 74.204
Н60 Ніжинський, М. П.
Шляхами педагогічної творчості / М. П. Ніжинський, Т. П. Комарницький. – К., 1966. – 136 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2 КХ. – 1)
3. 74.204.2
К39 Кіліченко, О. І.
Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід [Текст] : навч. посіб. / О. І. Кіліченко, І. В. Кланічка. – Рек. МОН. – Ів.-Франківськ : Вид. Кушнір Г.М., 2009. – 206 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Педагог. – 2)
4. 74.204.2
К 56 Ковальчук, Л. О.
Основи педагогічної майстерності: навч. посібник / Лариса Онисимівна Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 608 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
5. 74.204я73
П24 Педагогічна майстерність: хрестоматія: навчальний посібник / за ред. І. А. Зязюна. – Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2006. – 606 с. кільк.прим.: 31 (КХ. – 23, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2, Коломия. – 1)
6. 74.204я73
П24 Педагогічна майстерність: підручник для студ. вищих пед. навч. закладів / за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К., 2004. – 422 с. кільк.прим.: 72 (ЗагЧЗ. – 1, Коледж. – 2, КХ. – 67, Прир. – 1)
7. 74.204
М67 Мітюров, Б. Н.
Педагогічна майстерність учителя. – К., 1966. – 128 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8. 74.204я73
М 33 Матвеєва, Н. О.
Майстерність учителя початкової школи у роботі з обдарованими дітьми: навчально-методичний посібник. – Ів.-Франківськ, 2014. – 104 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
Б24 Баранюк, І. Г.
Формування професіоналізму вчителя початкових класів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / І. Г. Баранюк. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
10.
Глузман, Н. А.
Професійна компетентність вчителя початкових класів: характеристика базових понять дослідження // Гуманітарні науки. – 2010. – № 1. – С. 66-74. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)

Запитання № 1363
Юлія, ПС-5м1. e-mail: boyarchuk_j@ukr.net
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Особливості мотивації до професійної діяльності працівників ІТ-сфери"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.24
М85 Мотивація праці та формування ринку робочої сили:. – К. , 1993. – 414с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 65.24я73
К61 Колот, А. М.
Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: навч.посібник. – К., 1998. – 224с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЕК. – 2)
3. 65.29я73
К 61 Колот, А. М.
Мотивація персоналу: підручник. – К. , 2002. – 224с. кільк.прим.: 3 (ЕК. – 1, КХ. – 2)
4. 65.24я73
Б 72 Боброва, О. Г.
Організація і стимулювання праці: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. У 2 ч. Ч.2.. – К. , 2004. – 145 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЕК. – 1)
5.
Шостак, І. В.
Оцінювання ефективності систем стимулювання праці персоналу та їх вплив на результативність діяльності торговельного підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 257-266. Кільк. прим .1 (ЕК-1)

Запитання № 1362
, . e-mail:
?
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1361
Маряна, ПО. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Формування навичок читання в початкових класах"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ампілогова, Л. П.
Розвиток читацьких компетентностей молодших школярів засобами інтерактивних прийомів роботи з текстом / Л. П. Ампілогова, Т. В. Гонгало // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 16-18. – С. 54-57. Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
Компаній, О.
Формування читацьких інтересів молодших школярів із використанням мультимедії та інтернету / О. Компаній // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 17-19. Кільк. прим. 1 (Пед)
3. 74.268.3(4 Укр)
К65 Копчук, А. М.
Виховання читацьких інтересів учнів: посібник для вчителів. – К., 1985. – 46 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
4. 74.261.8.укр.
Н15 Навчаємо і виховуєм на уроках читання. – К., 1986. – 130 с. кільк.прим.: 10 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 8)
5. 74.200
П24 Педагогічна спадщина з питань дитячого читання / ред. Е. М. Марієнгоф. – К., 1941. – 252 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
6. 74.268.3
У 68 Уроки читання в 3 класі ( за новим підручником О.Я.Савченко) / упоряд. С.В.Мельничук. – Харків, 2007. – 240 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.268.3
К 93 Куріпта, В. І.
Нестандартні уроки читання 1-2 клас [Текст]: навч.-метод. посіб. / Валентина Іванівна. Куріпта. – Харків, 2007. – 208 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. 74.268.1Укр
Е 32 Едігей, В. Б.
Читання без нудьги. 1-4 класи. – Тернопіль, 2012. – 336 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
9. 74.268.1
О-54 Олійник, Г. А.
Методика читання. Практичні розробки вивчення творів напам»ять у 2 і 3 класах. – Тернопіль, 2003. – 88 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Педагог. – 3)
10.
Фенцик, О.
Повноцінне сприйняття молодшими школярами художніх творів на уроках літературного читання // Початкова школа. – 2011. – № 11. – С. 9-14. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11.
Новіченко, О. С.
Урок читання в системі розвитку духовних цінностей школярів // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 28-29. – С. 15-19. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
12. 74.268.1Укр
К56 Коваль, Г. П.
Методика читання: навч. посібник / Г. П. Коваль, Л. І. Іванова, Т. Б. Суржук. – Рек. МОН. – Тернопіль, 2009. – 280 с. кільк.прим.: 30 (КХ. – 20, Педагог. – 7, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2)

Запитання № 1360
Маряна, ПО. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Формування навичок читання в початкових класах"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ампілогова, Л. П.
Розвиток читацьких компетентностей молодших школярів засобами інтерактивних прийомів роботи з текстом / Л. П. Ампілогова, Т. В. Гонгало // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 16-18. – С. 54-57. Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
Компаній, О.
Формування читацьких інтересів молодших школярів із використанням мультимедії та інтернету / О. Компаній // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 17-19. Кільк. прим. 1 (Пед)
3. 74.268.3(4 Укр)
К65 Копчук, А. М.
Виховання читацьких інтересів учнів: посібник для вчителів. – К., 1985. – 46 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
4. 74.261.8.укр.
Н15 Навчаємо і виховуєм на уроках читання. – К., 1986. – 130 с. кільк.прим.: 10 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 8)
5. 74.200
П24 Педагогічна спадщина з питань дитячого читання / ред. Е. М. Марієнгоф. – К., 1941. – 252 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
6. 74.268.3
У 68 Уроки читання в 3 класі ( за новим підручником О.Я.Савченко) / упоряд. С.В.Мельничук. – Харків, 2007. – 240 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.268.3
К 93 Куріпта, В. І.
Нестандартні уроки читання 1-2 клас [Текст]: навч.-метод. посіб. / Валентина Іванівна. Куріпта. – Харків, 2007. – 208 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. 74.268.1Укр
Е 32 Едігей, В. Б.
Читання без нудьги. 1-4 класи. – Тернопіль, 2012. – 336 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
9. 74.268.1
О-54 Олійник, Г. А.
Методика читання. Практичні розробки вивчення творів напам»ять у 2 і 3 класах. – Тернопіль, 2003. – 88 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Педагог. – 3)
10.
Фенцик, О.
Повноцінне сприйняття молодшими школярами художніх творів на уроках літературного читання // Початкова школа. – 2011. – № 11. – С. 9-14. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11.
Новіченко, О. С.
Урок читання в системі розвитку духовних цінностей школярів // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 28-29. – С. 15-19. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
12. 74.268.1Укр
К56 Коваль, Г. П.
Методика читання: навч. посібник / Г. П. Коваль, Л. І. Іванова, Т. Б. Суржук. – Рек. МОН. – Тернопіль, 2009. – 280 с. кільк.прим.: 30 (КХ. – 20, Педагог. – 7, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2)

Запитання № 1359
Марія, ПО-41. e-mail: rybchuk.maria@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: "Надання першої медичної допомоги при переломах та кровотечах".Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. 53.5я2
Д58 Довідник з медичної допомоги на догоспітальному етапі / За ред. І.С. Зозулі. – К. : Здоров»я, 2000. – 200 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
2.
Казаков, Б. І.
Поки швидка в дорозі. Прийоми та правила надання екстреної реанімаційної та першої медичної допомоги / Б. І. Казаков, Е. А. Чадов // Безпека життедіяльності. – 2011. – № 11. – С. 29-32. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Козинець, В. М.
Надання першої медичної допомоги при нещаснихї випадках і захворюваннях у туризмі. / В. М. Козинець // Безпека життєдіяльності у сфері туризму / В.М.Козинець. – К., 2006. – С. 351-390. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Моря, Т. В.
Надання першої медичної допомоги, 10 кл: інтегрований урок з МСП та біології / Т. В. Моря // Біологія. – 2012. – № 5. – С. 10-13.Кільк. прим. 1 (Прир.-1)
5.
Мурза, В. П.
Долікарняна медична допомога у разі виникнення травм та гострих патологічних станів у спортсменів / В. П. Мурза // Спортивна медицина / В.П.Мурза, О.А.Архипов, М.Ф.Хорошуха. – К., 2007. – С.181-216. кільк.прим.: 14 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 7, . – 5)
6.
Чуприна, О. В.
Перша медична допомога при травмах, нещасних випадках і пораненнях / О. В. Чуприна // Основи медичних знань: долікарська допомога та медико-санітарна підготовка / О.В.Чуприна. – К., 2006. – С.8-101. кільк.прим.: 14 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Коледж. – 1, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
7. 28.081я73
Х 17 Халмурадов, Б. Д.
Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. / Батир Данатарович. Халмурадов. – К., 2006. – 138 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2)
8.
Гандзюк, М. П.
Перша долікарська допомога при нещасних випадках / М. П. Гандзюк // Основи охорони праці: Підручник.- 3-є вид. / М.П.Гандзюк. – К., 2006. – С.363-388.
9. 51.5я73
С 33 Сестринська справа: підручник / за ред. М. Г. Шевчука. – К., 1992. – 496 с. кільк.прим.: 130 (КХ. – 124, ЗагЧЗ. – 3, Прир. – 3)
10. 51.5я73
С33 Сестринська справа: підручник / за ред. В.І.Литвиненка, Н.М.Касевич. – К., 2008. – 816 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 15, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
11. 28.081я73
Б 40 Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна. – Рек. МОН. – К. , 2011. – 276 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Прир. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
12. 28.081я73
Ж 51 Желібо, Є. П.
Безпека життєдіяльності: навч. посібн. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; За ред. Желібо Є. П., Пічі В. М. – К., 2012. – 344 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
13. 28.081я73
П 34 Пістун, І. П.
Безпека життєдіяльності / Ігор Павлович Пістун, В. І. Кочубей. – Суми, 2012. – 575 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, МВ. – 1)

Запитання № 1358
Марія, ІАЕ-М1. e-mail: m.vityuk@mail.ru
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: "Традиційна обрядова та повсякденна їжа українців Західного Поділля". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
Артюх, Л. Ф.
Народна їжа та харчування / Л. Ф. Артюх // Історія української культури у 5-ти томах. – К., 2008. – Т. 4., Кн. 1. – С.226-238. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2.
Віват, Г.
Їжа в українському фольклорі. Українські пісні про їжу / Г. Віват // Традиції українського харчування . – Одеса, 2016. – С. 223 - 260. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 392.8(477)
В 41 Віват, Г.
Їжа в пареміях: на перетині культур. – Одеса , 2017. – 296 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 63.5(4Укр)
В 31 Вербенець, О.
Обряди і страви Святого Вечора/ О. Вербенець, В. Манько. – Львів, 2011. – 200 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Символіка обрядової їжі // Українська міфологія та культурна спадщина [Текст]:ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань,обрядів,легенд та їхніх відлунь у фолькльорі і пізніших звичаях українців,братів-словян та інших народів / авт.-упоряд. О.А.Кононенко. – Харків, 2011. – С. 428 - 459.
6.
Шелемех, В.
Дослідження назв їжі в північному та південно-західному наріччях української мови / В. Шелемех // Волинь філологічна : текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі [Текст]: збірник наукових праць / упоряд. Г.Л.Аркушина. – Луцьк, 2010. – Вип.9. – С. 190 – 197. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Західне Поділля // Галичина. Путівник [Текст] / автор-упоряд. А.Грицеляк. – Львів, 2011. – С. 92-109.
8. 63.5(4Укр)
В 31 Вербенець, О.
Великодній кошик. Обряди і страви Великодніх свят / О. Вербенець, В. Манько. – Львів, 2011. – 248 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 63.5(4Укр)
Б 28 Батирєва, І. М.
Традиційна культура Поділля у дослідженнях другої половини ХІХ - початку ХХ ст. : Автореферат дис. ... канд. іст. наук. Спец.07.00.05 - етнологія / І. М. Батирєва. – К., 2006. – 20с.Кільк. прим. 1 (Наук.-1)
10. 63.3(4Укр)6
П77 Приходько, В.
Під сонцем Поділля [Текст]: спогади. ч. 1 / Віктор Приходько. – 4-е вид. – Нью-Йорк - Мюнхен : Криниця, 1967. – 183 с. кільк.прим.: 2 (Україніка. – 2)
11. 902.7
К71 Косміна, Т. В.
Сільське житло Поділля кінець 19-20 ст. / Т. В. Косміна. – К. , 1980. – 189 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
12.
Маховська, С.
Символіка ритуального хліба (за матеріалами коровайного весільного обряду на Поділлі) / С. Маховська // Мандрівець. – 2010. – № 1. – С. 51-56. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
13. 63.5(4Укр)
В 41 Віват, Г.
Традиції українського харчування. – Одеса, 2016. – 288 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1357
Тетяна, ПО-41. e-mail: tetyana.duzhak19@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: "Радіація і безпека життєдіяльності людини". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
Як захиститися від радіації // Безпека життедіяльності. – 2010. – № 9. – С.25-26. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Безотечеський, В. Ф.
Вплив радіації на життєдіяльність людини / В. Ф. Безотечеський // Безпека життедіяльності. – 2008. – № 3-4. – С.45-48. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Вовчук, С. Г.
І вкотре про небезпеку радіації / С. Г. Вовчук, Н. Т. Кособуцька // Безпека життедіяльності. – 2016. – № 4. – С. 35-38. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Немченко, Т. Л.
Шляхи поширення радіації та способи захисту від неї. Урок цивільної оборони в 3-4-х класах / Т. Л. Немченко // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 7. – С. 23-26. Кільк. прим.1 (Пед.-1)
5. 31.4
Ш 56 Шидловська, Т. А.
Медико-біологічні аспекти впливу іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС: монографія / Тетяна Анатоліївна Шидловська. – Чорнобиль, 2011. – 216 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
6. 51.26
Ж85 Жук, І.
Діти і радіація: науково-пізнавальні розповіді / І. Жук. – К., 1993. – 24 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
7.
Смирнов, В.
Радіація : добро і зло / В. Смирнов // Безпека життедіяльності. – 2011. – № 7. – С.36-40. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8. 66.4(4Укр)
С76 Стан та проблеми ядерної і радіаційної безпеки в Україні: науково-інформаційний збірник/ за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н. В.П.Горбуліна. Вип. 37. – К., 2006. – 216 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, МВ. – 2)
9. 67.301
Д36 Деркач, А. Л.
Організаційно-правові аспекти контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки : Автореферат дис. ...канд.юрид. наук. Спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / А. Л. Деркач. – К., 2007. – 16с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
10.
Лисиченко, Г. В.
Про деякі проблеми, пов»язані з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи, та гарантування радіаційної безпеки / Г. В. Лисиченко // Екологічний вісник. – 2013. – № 2. – С. 11-12.
11.
Сушик, О.
Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в Україні / О. Сушик // Юридична Україна. – 2009. – № 7. – С.86-95.
12. 28.081я73
Б 28 Батлук, В. А.
Радіаційна екологія: навч. посібник / Вікторія Арсентіївна Батлук. – К., 2009. – 309 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
13. 22,38
Р85 Руководство по радиационной защите для инженеров. Т.2 / Ред. Л. В. Лещинская. – М., 1973. – 288 c.кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
14. 28.081я73
К 56 Коваленко, Г. Д.
Основы радиационной экологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Григорий Дмитриевич Коваленко, В. С. Волошин. – Мариуполь , 2009. – 298 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1356
Надія, ПС-51м. e-mail: nadia13241995@i.ua
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: "Вплив дитячо-батьківських стосунків на психічні стани дітей із цукровим діабетом". Дякую!
відповідь
Вибачте, але у зв»язку з вузькою спеціалізацією запитання ми не можемо дати вичерпної відповіді, тому рекомендуємо самостійно скористатись послугами відділу бібліографії, або електронним каталогом на сайті бібліотеки. Також ви можете переглянути самостійно періодичні чи продовжувані видання на схожу тематику в читальному залі філософських наук.
1. 88.8
П86 Психічне здоров»я дитини / упоряд. Т. Гончаренко. – К., 2003. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2.
Варій, М. Й.
Психічні стани / М. Й. Варій // Психологія особистості [Текст] / М.Й.Варій. – К., 2008. – С.354-380. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, Філос. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
3.
Богуш, А.
Екологія емоційно-психічного здоров»я у системі взаємодії дорослих і дітей / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 2014. – № 5. – С. 9-12. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4.
Калошин, В. Ф.
Психічне здоров»я школярів: сутність, проблеми, збереження / В. Ф. Калошин // Основи здоров»я і фізична культура. – 2007. – № 12. – С.10-13. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. 88я73
С30 Семиченко, В. А.
Психические состояния: модульний курс / В. А. Семиченко. – Рек. МОН. – К. : "Магістр-S", 1998. – 208 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 8, Філос. – 5)
6.
Чабакова, Ю. В.
Психолоические факторы регуляции телесных феноменов у больных сахарным диабетом типа 1 / Ю. В. Чабакова // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2006. – № 1. – С.40-52 Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7. 88.3я73
В54 Вітенко, І. С.
Загальна та медична психологія : підручник / І. С. Вітенко. – К. : Здоров»я, 1994. – 296 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 6, Філос. – 1)
8. 51.1(2)
М50 Менделевич, В. Д.
Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство / В. Д. Менделевич. – 4-е изд. – М. , 2002. – 592 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)

Запитання № 1355
Тетяна, П-32. e-mail: shevchuktetyana98@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Європейські реферандуми:особливості проведення". Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. 66.4(0)
Р45 Референдуми в Європейському Союзі / О.Д.Чебаненко, О.Ю.Грищук, Н.В.Колодяжна; за ред. Д.С.Ковриженка. – К. : ФАДА, ЛТД, 2007. – 186 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, МВ. – 3)
2.
Словацький референдум 1997. Виникнення, перебіг, наслідки: Діяльність недержавних організацій та громадських ініціатив // Шлях Словаччини до НАТО [Текст]. – К., 2007. – С. 135-149. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, МВ. – 1)
3.
Барабаш, Ю.
Референдум як спосіб вирішення питань, пов»язаних із державним суверенітетом / Ю. Барабаш // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С.98-109. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
Бруслик, О.
Вплив членства Сполученого Королівства в ЄС на компетенцію британського Парламенту / О. Бруслик // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 4. – С. 76-89. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
5.
Вдовиченко, В.
Референдум all»italiana: виклик для єдиної Європи : [Італійська Республіка] / В. Вдовиченко // Зовнішні справи. – 2016. – № 12. – С. 6-8. Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
6.
Кривушин, И. В.
Парадоксы шотландской политики: референдум 2014 года / И. В. Кривушин // Новая и новейшая история. – 2015. – № 6 Ел. – 129-143. – Електронна бібліотека.
7.
ЛеДюк, Л.
Референдуми в демократичному суспільстві / Л. ЛеДюк // Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці [Текст] / Л.ЛеДюк. – Харків, 2002. – С.12-31. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 66.011.2
Л 39 ЛеДюк, Л.
Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці / Лоуренс. ЛеДюк. – Харків, 2002. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Перегудов, С. П.
Референдум о независимости Шотландии и проблемы британской государственности / С. П. Перегудов, И. С. Семененко // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 3 Ел. – С. 64-75. Електронна бібліотека.
10.
Чернежко, О. М.
Інструменти прямої демократії у Швейцарії / О. М. Чернежко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 8-9. – С.137-144. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
11.
Шведа, Ю.
Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії. / Ю. Шведа // Політичний менеджмент. – 2007. – № 4. – С112-124. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1354
Надія, ПС-51м. e-mail: nadia13241995@i.ua
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: "Вплив дитячо-батьківських стосунків на психічні стани дітей із цукровим діабетом". Дякую!
відповідь
У зв»язку з вузькою спеціалізацією запитання ми не можемо дати вичерпної відповіді, тому рекомендуємо самостійно скористатись послугами відділу бібліографії, або електронним каталогом на сайті бібліотеки. Також ви можете переглянути самостійно періодичні чи продовжувані видання на схожу тематику в читальному залі філософських наук.
1. 88.8
П86 Психічне здоров»я дитини / упоряд. Т. Гончаренко. – К., 2003. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2.
Варій, М. Й.
Психічні стани / М. Й. Варій // Психологія особистості [Текст] / М.Й.Варій. – К., 2008. – С.354-380. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, Філос. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
3.
Богуш, А.
Екологія емоційно-психічного здоров»я у системі взаємодії дорослих і дітей / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 2014. – № 5. – С. 9-12. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4.
Калошин, В. Ф.
Психічне здоров»я школярів: сутність, проблеми, збереження / В. Ф. Калошин // Основи здоров»я і фізична культура. – 2007. – № 12. – С.10-13. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
5. 88я73
С30 Семиченко, В. А.
Психические состояния: модульний курс / В. А. Семиченко. – Рек. МОН. – К. : "Магістр-S", 1998. – 208 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 8, Філос. – 5)
6.
Чабакова, Ю. В.
Психолоические факторы регуляции телесных феноменов у больных сахарным диабетом типа 1 / Ю. В. Чабакова // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2006. – № 1. – С.40-52 Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1353
Соломія, Пс-51. e-mail: hrechanska@gmail.com
Доброго дня ! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми : "Гендерні особливості вибору стилів лідерства студентами ВНЗ " . Дякую !
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
Степована, К.
Статус лідерства серед студентської молоді / К. Степована // Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2013 р. / упоряд. З. Р. Кісіль. – Львів, 2013. – С. 519 - 524. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2.
Пампуха, Л.
Гендерні особливості сприйняття лідера в студентській групі / Л. Пампуха // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 16., Ч. 1. – С. 39-47.
3. 88.40
Г 14 Гайворонська, О. М.
Вікові та гендерні особливості уявлень студентської молооді про імідж політичного діяча : Автореферат дис. ... канд. псих. наук. Спец.19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / О. М. Гайворонська. – Хмельницький, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
4.
Семиченко, В.
Гендерні особливості самосприйняття студентів у контексті соціально-психологічних суспільних відносин / В. Семиченко // Соціальна психологія. – 2009. – № 2. – С.143-151.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5. 60.550.37я73
Н 56 Нестуля, О. О.
Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст) [Текст]: навч.посібник / Олексій Олексійович Нестуля, С. І. Нестуля. – Рек. МОН. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 277 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Філос. – 1)
6. 60.550.37я73
Н 56 Нестуля, О. О.
Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ - початок ХХІ ст) [Текст]: навч.посібник / Олексій Олексійович Нестуля, С. І. Нестуля. – Рек. МОН. – Полтава, 2016. – 375 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Філос. – 1)
7. 88.53
О64 Организационная психология [Текст] / Под ред. П.К. Власова, С.А. Маничева, Г.В. Суходольского. – 2-е изд., испр. и перераб. – СПб.; Харків : Изд-во С.-Петербургского ун-та; Гуманитарный Центр, 2008. – 480 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
8. 88.5
Г27 Геберт, Д.
Организационная психология. Человек и организация / Д. Геберт, Л.фон Розенштиль. – Харків : Гуманитарный Центр, 2006. – 624 с. кільк.прим.: 5 (Філос. – 2, КХ. – 3)
9. 88.5я73
П65 Почебут, Л. Г.
Организационная социальная психология : учеб. пособие / Л. Г. Почебут, В. А. Чикер. – СПб. : Речь, 2002. – 298 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1352
Марія, ПОІ-42. e-mail:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу за темою: «Особливості міжпредметних зв’язків інформатики з іншими навчальними дисциплінами початкової школи».
Дякую!!!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
Б90 Бузінська, Я. М.
Підготовка майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв»язків у початковій школі : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Я. М. Бузінська. – Ялта, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
2.
Бояр, Н.
Інтегрований урок у 4 класі (етика, логіка, основи здоров»я, природознавство, математика з елементами комп»ютеризації) / Н. Бояр // Початкова школа. – 2007. – № 8. – С.34-36. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Веремійчук, І.
Інтегровані уроки як спосіб реалізації міжпредметних зв»язків / І. Веремійчук // Початкова школа. – 2012. – № 1. – С. 15-18. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4.
Копняк, Н. Б.
Реалізація міжпредметних зв»язків у системі формування інформатичної компетентності учнів загальноосвітньої школи / Н. Б. Копняк // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2012. – № 1. – С. 17-19. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
5.
Бояр, Н.
Інтегрований урок у 4 класі (етика, логіка, основи здоров»я, природознавство, математика з елементами комп»ютеризації) / Н. Бояр // Початкова школа. – 2007. – № 8. – С.34-36. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
МІжпредметні зв"язки. // Наукові основи методики літератури [Текст]. – К., 2002. – С. 196-229.
7.
Большакова, І.
Формування міжпредметної компетентності молодших школярів на уроках інформатики в початковій школі / І. Большакова // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2015. – № 4. – С. 3-10. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
8.
Большакова, І.
Урок із міжпредметними зв»язками. Зразки інтегрованих уроків / І. Большакова // Інтегровані уроки в початковій школі [Текст] / І.Большакова. – К., 2016. – С. 35 - 105. – (Сер. "Б-ка шкільного світу") кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
Хінціцька, Н.
Інтегроване навчання та міжпредметні зв»зки: [що спільне, відмінне й особливості реалізації на уроках] / Н. Хінціцька // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 2. – С. 64-65. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
10. 74.202.601
Б 79 Большакова, І.
Інтегровані уроки в початковій школі [Текст] / Інна Большакова. – К. : ВД "Перше вересня", 2016. – 176 с. – (Сер. "Б-ка шкільного світу"). – 20,00
кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)

Запитання № 1351
Іванна, ПОХМО-40. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу на теме:Ігрові прийоми формування вокальних навичок у молодших школярів на уроках музичного мистецтва.
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1. 85.314
А 72 Антонюк, В. Г.
Вокальна педагогіка (сольний спів) [Текст]: підручник / Валентина Геніївна. Антонюк. – К. : ЗАТ "Віпол", 2007. – 174 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
2.
Веремієнко, Л. М.
Виховання духовності дітей засобами вокального мистецтва / Л. М. Веремієнко // Обдарована дитина. – 2013. – № 4. – С. 20-24. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Гавриленко, Л.
Формування основ вокальної культури молодших школярів / Л. Гавриленко // Мистецтво та освіта. – 2014. – № 3. – С. 8-11. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
4.
Гороховська, Н.
Формування вокально-хорових навичок в учнів початкових класів / Н. Гороховська // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 2. – С. 51-52. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
5.
Гороховська, Н.
Вокально-хорова робота у 2-му класі / Н. Гороховська // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 2. – С. 53-55. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
6.
Мережко, Ю. В.
Формування художніх смаків молодших школярів на прикладах національної вокальної спадщини / Ю. В. Мережко // Мистецтво та освіта. – 2016. – № 1. – С. 13-15. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
7.
Черсак, О.
Дитячий голос та особливості його розвитку / О. Черсак // Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки [Текст] / за заг. ред. проф. М.В.Вовка. – Ів.-Франківськ, 2010. – Вип. ІV. – С. 78-82. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Педагог. – 3)
8.
Чумакова, К.
Основи вокальної майстерності / К. Чумакова // Мистецтво та освіта. – 2010. – № 3. – С.16-18. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
9.
Дорошенко, Т.
Прийоми формування вокальних навичок у молодших школярів на уроках музики / Т. Дорошенко // Початкова школа. – 2006. – № 2. – С.21-22. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Кващук, В.
Формування вокальних навичок у молодших школярів / В. Кващук, Л. Чуриліна // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 1. – С.5-12. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
11. 74.268.53
Г 93 Гумінська, О. О.
Уроки музики в загальноосвітній школі: метод.посібник / Оксана Олексіївна Гумінська. – Тернопіль, 2007. – 104 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)

Запитання № 1350
Олена , СП - 20. e-mail: ploskonoslena77@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть з літературою на тему " Особливості впливу тривожності на професійне самовизначення старшокласників".Дякую!!!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. Також рекомендуємо переглянути попередню відповідь.
1. 88.8
П 79 Проективная методика для диагностики школьной тревожности: учеб.-метод.пособие / сост. И.Б.Дерманова. – СПб : Речь, 2002. – 52 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2.
Біда, С.
Особистісна тривожність як багатоаспектне явище: зв»язок з базовими емоціями: [психологія особистості] / С. Біда // Соціальна психологія. – 2012. – № 1-2. – С. 88-94. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3.
Гринченко, А.
Динаміка зміни тривожності у процесі формування емоційного досвіду школярів / А. Гринченко // Проблеми гуманітарних наук [Текст]: наукові записки Дрогобицького держ. педагогічного університету ім. І.Франка / ред. кол. Т.Біленко (гол. ред.), Н.Скотна, М.Боришевський та ін. – Дрогобич, 2009. – Вип. 23 : Психологія. – С. 85-96. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Львова, Е. Н.
Личностная тревожность и выбор стратегий совладания / Е. Н. Львова, О. В. Митина, Е. И. Шлягина // Вопросы психологии. – 2015. – № 2. – С. 45 - 56. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5.
Матющенко, І. М.
Дослідження рівня тривожності розумово відсталих старшокласників в аспекті їх соціально-психологічної адаптованості / І. М. Матющенко // Дефектологія. – 2012. – № 2. – С. 11-13. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6.
Ружинська, О. В.
Подолання шкільної тривожності учнів молоодшого підліткового віку ( Корекційно-розвивальна програма для учнів 5-х класів) / О. В. Ружинська // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 9. – С.27-33. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
7.
Сітніков, Н.
Основні фактори шкільної тривожності / Н. Сітніков // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2010. – № 10. – С. 38-39.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
8.
Свіденська, Г. М.
Психологічний тренінг як засіб розвитку самосвідомості та зниження рівня тривожності в період підліткової кризи / Г. М. Свіденська // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 9. – С.34-46. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
9.
Малкова, Е. Е.
Возрастная динамика проявлений тревожности у школьников / Е. Е. Малкова // Вопросы психологии. – 2009. – № 4. – С.24-32. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 1349
Ірина, СП - 20. e-mail: iryna.kysluak@ukr.net
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему:" Психологічні чинники вибору професій старшокласниками."
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
Графінова, М.
Вибір майбутньої професії: [ банк даних діагностичних методик із профорієнтаційної роботи з учнями молодшого, середнього та старшого шкільного віку] // Методист. – 2017. – № 5. – С. 25 - 56. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
2.
Кіхтенко, С. С.
Характеристика соціально-психологічної природи професійних інтересів старшокласників // Педагогічні науки:збірник наукових праць. – Херсон, 2004. – Вип. 37. – С. 173-175. кільк.прим.: 1 (Пед. – 1)
3.
Тверезовська, Н. Т.
Вплив психологічних особливостей підлітків на вибір професії / Н. Т. Тверезовська, І. Л. Місяченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – Вип. 175, Ч. 2. – С. 295-303. – (Педагогіка.Психологія.Філософія) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Методичний інструментарій для ознайомлення старшокласників із психологічними аспектами вибору професій / С. Д. Максименко, С. І. Болтівець, О. В. Губенко, О. П. Кравченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 4. – С. 70-80. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5. 74.200.526
П 81 Професійне самовизначення старшокласників: метод. посібник / упоряд.Л.Шелестова. – К., 2006. – 128 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 6, ЗагЧЗ. – 3)
6.
Гончарова, Н. О.
Професійне самовизначення як кризове явище юнацького віку // Кризи життєвого простору особистості, сім»ї та соціальних інституцій: матеріали Всеукр. наук.-практ.конф. з міжнародн. участю (Полтава, 15-17 лютого, 2013 р.). – Полтава, 2013. – С. 32-40. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
7.
Лазаренко, Л.
Професійна орієнтація як система коригувального впливу на професійне самовизначення молоді // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2008. – № 4. – С.41-43. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
8.
Миколаєнко, А.
Професійна орієнтація та професійне самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів / А. Миколаєнко, В. Герасимчук // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 66-70. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9.
Ткаченко, С.
Професійне самовизначення школярів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2009. – № 3. – С.32-37. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Шабатова, І.
Професійне самовизначення учнів в умовах освітнього середовища // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 4. – С.74-76. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11.
Ковтуненко, Н.
Структура готовності старшокласників до вибору інженерно-технічних професій // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – № 2. – С.33-36. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
12. 74.200.526
Е62 Ендальцев, В. С.
Выбор прфессии. Социальные, экономические и педагогические факторы. – Одесса, 1982. – 152 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1 КХ. – 1)
13. 74.202.66
Б81 Бондарев, В. П.
Выбор профессии. – М., 1989. – 128 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 1348
Ліля, ПО-30. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Формування психологічної компетентності майбутніх вихователів ЗДО"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі
1.
Ж 24 Жадленко, І. О.
Формування професійно-етичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец.: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / І. О. Жадленко. – Запоріжжя, 2017. – 20 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
2. 74.5
Л 36 Левінець, Н. В.
Фрмування професійної готовності майбутніх вихователів до здійснення фізичного виховання дошкільників на засадах народних традицій : Автореферат дис. ... канд.пед. наук. Спец.13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Н. В. Левінець. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
3. 74.200
К70 Корчинський, Ч. М.
Вихователь - професія почесна [Текст] / Ч. М. Корчинський, Н. Ф. Пічко. – 2-ге вид., перероб і доп. – К., 1984. – 96 с., іл. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Педагог. – 1)
4.
Авдеева, Ю. В.
Эмоциональное выгорание у воспитателей детского сада / Ю. В. Авдеева // Вопросы психологии. – 2015. – № 2. – С. 13 - 20.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5. 74.1я73
З 14 Загородня, Л. П.
Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу [Текст] : навч. посібник / Людмила Петрівна Загородня, С. А. Тітаренко. – Рек. МОН; 2-ге вид. – Суми : Університетська книга, 2010. – 319 [1] с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1)
6.
Крижановська, З.
Мотиваційні детермінанти діяльності педагога дошкільної ланки / З. Крижановська // Соціальна психологія. – 2008. – № 6. – С.131-139.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7. 74.1
С52 Смыш, В. П.
Моя профессия - воспитатель детского сада [Текст] : книга для воспитателя детского сада / В. П. Смыш. – М. : Просвещение, 1989. – 64 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 5, Педагог. – 2)
8.
Гришко, О.
Вдосконалення професійної підготовки майбутнього вихователя дошкільного закладу / О. Гришко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Сер. Педагогічні науки. – Полтава, 2006. – № 3. – 34-38.
9.
Карсканова, С. В.
Психологічне благополуччя вихователя дошкільного закладу - шлях до успішної реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі" / С. В. Карсканова // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 11. – С.60-64. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1347
Тетяна, ДОЛ-31. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Значення дидактичних ігор в активізації пізнавальної діяльності дошкільників". ДЯкую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.20
А 86 Артемова, Л. В.
Дидактичні ігри і вправи в дитячому садку / Л. В. Артемова ; Ред. Остапович Л.В. – К. : Радянська школа, 1977. – 128 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. 88.8
К 21 Карасьова, К. В.
Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор : Автореферат дис. ...канд. психол. наук. Спец.19.00.07 - педагогічна і вікова психологія / К. В. Карасьова. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.-1)
3. 74.102я73
Б 74 Богуш, А. М.
Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи [Текст] : навчально-метод. посібник. / Алла Михайлівна Богуш, Н. І. Луцан. – К. : ВД "Слово", 2008. – 256 с. кільк.прим.: 10 (Педагог. – 6, КХ. – 3, Гурт№5. – 1)
4.
Вольчинський, А.
Теоретико-методичні осно